logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Readaptacji ,,Szansa"
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 
 
WKWiA. I – 0914/41/08
 
 
 
Opole, 23 grudnia 2008r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI nr    47/2008
 
Jednostka kontrolowana
Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa w Opolu ul. Strzelców Bytomskich                    
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
od 3 grudnia 2008r.
do 24 grudnia 2008r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Wiesław Pałczyński – st. specjalista Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Agnieszka Lisiecka – Inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
Nr 99/08, 100/08
Przedmiot kontroli
Ø      Gospodarka finansowa
Ø      Zamówienia publiczne
Ø      System kontroli wewnętrznej
Ø      Oszczędności przy dokonywaniu wydatków
 
Okres objęty kontrolą
2007 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Małgorzata Wojtanowska – Dyrektor
Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali
Małgorzata Wojtanowska – Dyrektor
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– Gł. Księgowa  
 

 Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz.    1591 z późn. zm.),
2.     Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz.U. Nr 95 poz. 425 z późn. zm),    
3.     Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r., Nr 115, poz. 148 z późn. zm.),
4.     Ustawa z dnia 29 września 2002 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.),
5.     Zarządzenie Nr 29 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie utworzenia Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa w Opolu,
6.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia w 6-letnią Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych,
7.     Uchwała nr LXI/727/02 Rady Miasta Opola z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie powołania 4-letniego Publicznego Liceum Plastycznego w Opolu,
8.     Komunikat Nr 1 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia „Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych” (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 3 poz. 13 z 2003 r.).
 
Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości funkcjonowania jednostki pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem efektywności posiadanych środków. 
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
- przeprowadzono rozmowę z dyrektorem jednostki i główną księgową celem       zapoznania się ze specyfiką funkcjonowania jednostki,
- porównano stan faktyczny z przepisami i przyjętymi rozwiązaniami organizacyjnymi (statut, schemat organizacyjny, regulaminy),
- dokonano analizy wypłaconych wynagrodzeń miesięcznych, odpraw emerytalno-rentowych, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za urlop, nagród, premii oraz wypłat środków z funduszu socjalnego pod kątem ich zgodności z przepisami i regulaminami wewnętrznymi,
- zapoznano się z protokołami kontroli wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzonych w latach 2006-2007 oraz sprawdzono wykonanie zaleceń pokontrolnych,
- zapoznano się z przyjętym sposobem archiwizacji dokumentów,
- na podstawie ewidencji księgowej ustalono wielkości przychodów z poszczególnych źródeł oraz dokonano analizy kosztów rodzajowych pod kątem ich zasadności,
- pobrano ustne wyjaśnienia od dyrektora, głównej księgowej oraz od pracowników merytorycznych,
- pobrano kserokopie wybranych dokumentów potwierdzających ustalenia kontroli.
 
USTALENIA KONTROLI
 
 W zakresie spraw organizacyjnych
 
W wyniku porozumienia z dnia 31 maja 1999 r. zawartego między Ministerstwem Kultury a Miastem Opole dokonano przejęcia Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych przez Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa w Opolu ul. Strzelców Bytomskich 10. Z dniem 1 czerwca 1999 r. Minister Kultury i Sztuki przekazał Miastu Opole jako zadania własne Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych funkcjonujące w ramach Zespołu Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa w Opolu. Uchwałą Nr LXI/727/02 z dnia 23 maja 2002 r. Rady Miasta Opola odnowiono akt założycielski jednostki. Aktualnie w skład Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa w Opolu wchodzą następujące typy szkół:
 
1. Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych,
    - nauka trwa 6 lat.
    - obejmuje przedmioty ogólnokształcące i plastyczne.
    - nauka przebiega 2 etapowo:
    • 3 letnie gimnazjum i kończy się egzaminem gimnazjalnym.
    • 3 letnie liceum profilowane kończy się maturą i egzaminem dyplomowym.
 
2. Publiczne Liceum Plastyczne,
     -  nauka trwa 4 lata.
     - obejmuje przedmioty ogólnokształcące i plastyczne.
     - absolwent otrzymuje tytuł zawodowy:
        plastyk – uprawniający do wykonywania zawodu plastyka.
     - edukacja    kończy się egzaminem dyplomowym i maturalnym.
 
3. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych na podbudowie szkoły podstawowej,     - czas trwania nauki wynosi 5 lat – (ostatni nabór 2000r.).
     - nauka obejmuje przedmioty ogólnokształcące i plastyczne.
     absolwent otrzymuje tytuł zawodowy: po zdanym egzaminie dyplomowym plastyk – uprawniający do wykonywania zawodu plastyka.   
 - edukację ogólnokształcącą kończy egzaminem maturalnym, uzyskując świadectwo dojrzałości.
 
4. Państwowe Ognisko Plastyczne.
 - czas trwania nauki wynosi w zależności od potrzeb (dla grupy dziecięcej 7-10 lat i młodzieżowej 11-20 lat).
    - nauka obejmuje przedmioty plastyczne.
    -  rozwija uzdolnienia plastyczne i nie nadaje uprawnień zawodowych.
       (akta kontroli 08/47/I/str. 18-24).  
Jednostka realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 07.IX.1991r. o systemie oświaty, a w szczególności:
 • rozwija podstawowe zdolności plastyczne w stopniu pozwalającym na czynną    działalność zawodową
 • przygotowuje wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki
 • przygotowuje do aktywnej działalności na rzecz kultury w środowisku lokalnym
 • oddziaływuje aktywnie na otoczenie w sferze kultury i dba o pełny rozwój   osobowości każdego ucznia
 • przygotowuje do dalszych studiów
Ognisko realizuje cele i zadania odmiennie m.in. przez:
 • prowadzenie zajęć praktycznych oraz teoretycznych w zakresie przedmiotów plastycznych oraz historii sztuki
 • uczestniczenie w wystawach i plenerach o zasięgu regionalnym i krajowym
 • współpraca z placówkami kulturalnymi i artystycznymi na terenie miasta
 • organizuje przynajmniej raz w roku prezentacje twórcze osiągnięć swoich słuchaczy
Na koniec grudnia 2007r. stan uczniów i oddziałów przedstawiał się następująco:

Nazwa szkoły
Liczba uczniów
Ilość oddziałów
Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Plastycznych
       148
 
       6
Publiczne Liceum Plastyczne
       105
       4
Ognisko Plastyczne
       120
       6
Ogółem
       373
      16

 
Organem Nadzorującym działalność jednostki jest Minister Kultury, natomiast organem prowadzącym jest Urząd Miasta Opola.
 
Dla Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa w Opolu założone są księgi rejestrowe o nr OP10/00073739/6 i OP10/00077079/9. Budynek przy ul. Strzelców Bytomskich 10 jest własnością Skarbu Państwa i przekazany w zarządzanie Państwowemu Liceum Sztuk Plastycznych, natomiast budynek przy ul. Barlickiego 15 będąc własnością Gminy Opole został przekazany w zarząd Państwowemu Ognisku Plastycznemu w Opolu.(akta kontroli 08/47/I/str. 112-115).
 
W zakresie spraw kadrowych
 
   Od 1 września 1991 r. dyrektorem jednostki jest pani Małgorzata Wojtanowska. Umowa o pracę aktualizowana zgodnie z § 1 Uchwały nr XLVII/486/Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r. na okres od 1 września 2007 r. do 31 sierpnia 2012 r. przez Prezydenta Miasta Opola. (akta kontroli 08/47/I/str. 111).
Główną Księgową jest pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), zatrudniona na tym stanowisku na podstawie umowy o pracę od 1 stycznia 1995r. w pełnym wymiarze czasu pracy a od 1 maja 2005 na ¾ etatu. (akta kontroli 08/47/I/str. 109-110).
 
Na dzień 31.12.2007 r. w jednostce zatrudnionych było ogółem 74  osoby na 55,11 etatach w tym 55 nauczycieli na 39,11 etatach (akta kontroli 08/47/105-107.W administracji i obsłudze zatrudnionych było 19 osób na 16,00 etatach.Szczegółowo stan zatrudnienia na dzień 31.12.2007 r. przedstawiono w
tabeli nr 1.

Lp.
Grupa pracowników
Liczba etatów
Liczba osób
 1
Pracownicy pedagogiczni
        39,11
       55
2
Administracja
         5,00
         6
3
Obsługa
       11,00
       13
RAZEM
       55,11
       74

 
Strukturę zatrudnienia w przeliczeniu na liczbę osób zatrudnionych przedstawiono na wykresie nr 1.
 
                                
 
Z budżetem gminy jednostka rozlicza się w dziale 801 rozdział 80132 80195. Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy, subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.
                   W kontrolowanym okresie szkoła posiadała siedem rachunków bankowych założonych w Banku PKO BP.:
57 1020 3668 0000 5802 0159 5172 – rachunek budżetowy
15 1020 3668 0000 5302 0159 9083 – rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
20 1020 3668 0000 5102 0159 9091 – rachunek Ognisko Plastyczne
05 1020 3668 0000 5602 0159 9067 – rachunek depozytowy
10 1020 2668 0000 5502 0159 9075 – dochody własne
97 1020 3668 0000 5602 0159 9109 – Sokrates/Comenius
10 1020 3668 0000 5202 0159 9125 - stypendia unijne
             Jednostka posiada wewnętrzne regulacje dotyczące księgowości szkoły w postaci instrukcji kasowej, ogólnych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, instrukcji sporządzania obiegu i kontroli dokumentów, zasad gospodarki majątkiem, zasad likwidacji (kasacji) składników majątkowych, planu kont.                
              Księgi rachunkowe w szkole prowadzone są komputerowo w programie „Wulkan”. Konto 851 Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych również.                               
 
W zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego
 
     Jednostka sporządza sprawozdania kwartalne, półroczne i końcowy bilans roczny, który przekazywany jest do Referatu Planowania, Analiz i Sprawozdawczości Urzędy Miasta Opola.      
Na działalność podstawową w 2007r. jednostka kontrolowana otrzymała subwencję w kwocie 1.744.600 zł. i środki budżetowe z Urzędu Miasta w kwocie 624.712 zł. Ogółem 2.389.412 zł.Wykorzystanie środków na koniec roku wyniosło 2.354.885,70 zł. Niewykorzystane środki budżetowe w kwocie 14.426,30 zostały przekazane do Urzędu Miasta w dniu 28.12. 2007r.(przelew WB 120/B z 28.12. 2007r.)
Kwota przychodów z działalności podstawowej wyniosła ogółem 33.363 zł. Na kwotę tę składały się przede wszystkim wpływy za korzystanie z Sali gimnastycznej na kwotę 31.470 zł. Opłaty z tytułu wystawienia duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych na kwotę 207 zł. oraz kwota 1.686 zł za sprzedaż 2 sztuk obrazów wykonanych przez uczniów. W badanym okresie zawarto sześć umów na udostępnianie Sali gimnastycznej do celów rekreacyjno-sportowych. Stawka za godzinę lekcyjną została ustalona w wys. od 20 do 30 zł. (akta kontroli 08/47/I/str.127-138).
 
Koszty działalności jednostki za 2007 r. wyniosły ogółem 2.354.885,70 zł. Największą pozycję w wysokości 2.089.782,06 zł.- ( 91%) stanowiły koszty wynagrodzeń i pochodnych, w tym : honoraria, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy PEFRON, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (akta kontroli 08/47/str.20, 70-83).
 
 
Plan budżetu na 2007 r. 
Plan – 2.389.412 zł.   Wykonanie 2.354.885,70 zł  = 98,6%
 
Wynagrodzenie i pochodne – 2.089.782,65 zł - 89 %     
Pozostałe – 265.103,64 zł -11% w tym m.in.:
 
4300 Zakup usług pozostałych                                       15.043,12 zł       
4280 Zakup usług zdrowotnych                                        2.450,00 zł      
4270 Zakup usług remontowych                                     44.999,33 zł   
4260 Energia elektryczna i cieplna                                  49.582,49 zł
4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek                  67.964,49 zł
4210 Zakup materiałów i wyposażenia                            48.999,86 zł
4350 Zakup usług dostępu do Internetu                            1.136,58 zł
4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej                            6.154,27 zł
4410 Podróże krajowe                                                     3.498,58 zł
4700 Szkolenia pracowników                                            2.173,00 zł
4740 Zakup materiałów papierniczych                               2.986,74 zł 
4750 Zakup programów i licencji komputerowych               3.774,18 zł
3240 Stypendia                                                               4.200,00 zł
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń       12.141,00 zł
 
 
W dniu 10.01.2008r. zostało przyjęte przez Referat Planowania, Analiz i Sprawozdawczości Urzędu Miasta Opola rozliczenie z wykonania planu dochodów, przychodów i wydatków Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego za 2008 r. Ze sporządzonego sprawozdania wynika, że wydatki zostały zaewidencjonowane w dwudziestu paragrafach.
W wyniku kontroli ustalono, ze dane dotyczące wydatków w poszczególnych paragrafach wykazane w sprawozdaniu, są zgodne z danymi znajdującymi się w ewidencji księgowej. Szczegółowej kontroli poddano wydatki zaewidencjonowane w następujących paragrafach:
 
Paragraf 4210 – Materiały i wyposażenie – (akta kontroli 08/47/I/ str.164-169).  
Wydatki ogółem wyniosły 48.999,86 zł i dotyczyły:
 
- materiałów dla konserwatora               9.688,31 zł
- materiały gospodarcze                        6.750,80 zł
- materiały biurowe                               6.611,22 zł
- prenumeraty                                      6.263,28 zł
- środki czystości                                  5.895,23 zł
- wyposażenie                                    13.791,02 zł
Nie stwierdzono wydatków nieuzasadnionych.
 
Paragraf 4260 – Energia – (akta kontroli 08/47/I/ str. 156-157).
Wydatki ogółem 49. 582,49 zł i dotyczyły:
- energia cieplna                      -   29. 810,40                               
- energia elektryczna               -   13. 251,22
- woda                                   -      6. 520, 87
Wydatków nieuzasadnionych nie stwierdzono. 
 
Paragraf 4270 – zakup usług remontowych – (akta kontroli 08/47/I/str.155).           Wydatki ogółem 44.999,33 zł i dotyczyły:
- zakupu usług budowlanych    -    22.130,36 zł
- zakupu usług stolarskich       -      3.558,63 zł
- zakupu usług malarskich       -    16.437,24 zł
- zakup usług elektrycznych    -      1.878,80 zł
- naprawa i konserwacja sprzętu -    994,30 zł
 
Wydatków nieuzasadnionych nie stwierdzono. Analiza dokumentacji w tym zakresie nie daje podstaw do stwierdzenia, że zakupy były niezgodne z bieżącą działalnością jednostki.
 
Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – (akta kontroli 08/47/I/str. 148-153).
Wydatki ogółem 15.043,12 zł i dotyczyły m.in.;
- usług komunalnych                                   3.487,68 zł
- opłat pocztowych                                      2.439,73 zł
- prowizje bankowe                                        720,00 zł
- usługi transportowe                                  2.017,84 zł                  
- usługi drukarskie i fotograficzne                1.610,79 zł                    
- usługi pozostałe (pranie, pieczątki i inne)   4.767,08 zł  
                      
Analiza dokumentacji w tym zakresie nie daje podstaw do stwierdzenia, że wydatki były nieuzasadnione lub niezgodne z bieżącą działalnością jednostki.
 
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 
 
Kwota odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2007 r. wyniosła 88.900,00 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 1998r. Nr 70, poz. 335) kwotę odpisu naliczonego na dany rok kalendarzowy należy przekazać na rachunek bankowy Funduszu w terminie do 30 września tego roku, z tym, że w terminie do dnia 31 maja należy przekazać 75% tego odpisu.
W wyniku kontroli ustalono, że przelewu na rachunek bankowy dokonano dnia 24. 04. 2007r. w pełnej kwocie – WB 24. Dnia 31.05.2007r. przekazane zostały środki dla emerytów i rencistów. (akta kontroli 08/47/I/str. 143).
 
Jednostka kontrolowana posiada opracowany Regulamin tworzenia i gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora z dnia 6 stycznia 2000r. Zgodnie z tym regulaminem, środki Funduszu mogą być przeznaczone na dofinansowanie wczasów pracowniczych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, na pomoc rzeczową i finansową oraz pożyczki mieszkaniowe .
Dyrektor jednostki powołała trzyosobową Zakładowa Komisję Socjalną.
Komisja odbyła w ciągu roku 2007 dwanaście posiedzeń, z których sporządzono protokoły. Łączna wartość przyznanych świadczeń wyniosła 139.955,22 zł.(akta kontroli 08/47/I/ str.21-27,124).
Środki Funduszu przeznaczone zostały na następujące formy działalności socjalnej:
 
- dofinansowanie kosztów wypoczynku dla 17 pracowników, 18 emerytów i 45
   dzieci na łączną kwotę – 52.280 zł.
- świadczenia urlopowe dla 55 nauczycieli na łączną kwotę – 30.171,91 zł.
- pożyczki na remont mieszkania dla 13 osób na łączną kwotę – 44.500 zł.
- jednorazowa zapomoga dla jednej osoby – 1.500,00zł zł.
- zorganizowanie wycieczki dla 34 osób na łączną kwotę – 12.503,31 zł.
 
Nie stwierdzono wydatkowania środków z tego Funduszu na cele niezgodne z ustawą i regulaminem.
 
W zakresie systemu kontroli wewnętrznej
 
Dyrektor jednostki Zarządzeniem Nr 7/02 z dnia 22.08.2000r. wprowadził instrukcję „obiegu, kontroli, ewidencji i przechowywania dokumentów księgowych” . Zarządzenie w posiadanych załącznikach posiada wykazy osób m.in.: do kontroli merytorycznej dokumentów księgowych, do przeprowadzania kontroli formalno-rachunkowej dokumentów księgowych, do zatwierdzania ich do zapłaty, oraz osób odpowiedzialnych za ewidencję druków ścisłego zarachowania i pozostałych (akta kontroli 06/14/I/str.32-42).
Kontrole wewnętrzne przeprowadzone w 2007 r. zgodne były z planem kontroli i dotyczyły m.in.:
-    kontroli kasy,
-    prowadzenia spraw pracowniczych,
- kontroli zespołów pracowniczych w zakresie działań statutowych i    merytorycznych.
 
Wyniki kontroli były wpisywane do rejestru kontroli. Wyrywkowe kontrole kasy również w ten sposób były odnotowywane.
Kontrolujący nie wnoszą zastrzeżeń do formy i sposobu przeprowadzanych kontroli. 
Na system kontroli wewnętrznej w zakresie dotyczącym gospodarki finansowej   w kontrolowanej jednostce składają się:
Ø      Regulamin kontroli wewnętrznej,
Ø      Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów,
Ø      Instrukcja kancelaryjna,,
Ø      Instrukcja inwentaryzacyjna,
Ø      Zakładowy plan kont.
Instrukcja obiegu dokumentów została opracowana z uwzględnieniem przepisów ustawy o rachunkowości.
         W Regulaminie kontroliwewnętrznej określono istotę i formy kontroli wewnętrznej.
Za właściwe zorganizowanie i realizację kontroli wewnętrznej odpowiada dyrektor. Pracownikami uprawnionymi przez dyrektora do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej są: wicedyrektor, główny księgowy i kierownik administracyjno-gospodarczy. Regulamin określa także szczegółowo zakres sprawowanej kontroli wewnętrznej każdej z uprawnionych osób.
 
W 2007 roku jednostka została objęta kontrolą w następującym zakresie:
     •   audyt finansowy i merytoryczny wykorzystania środków projektu
         „Sokrates-Comenius”
 • kontrola obiektu pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów,
 • kontrola stanu higieny szkolnej i stanu sanitarnego szkoły,
 • kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej w szkole, kontrola stanu instalacji odgromowej oraz aktualizacja instrukcji alarmowej,
 • kontrola sprawności technicznej obiektu w szczególności instalacji elektrycznej, co, wodno-kanalizacyjnej,
 • kontrola warunków pracy i nauki pod względem bhp, analiza wypadków,
 • kontrola zabezpieczenia obiektu przed włamaniem, zamykanie obiektu,
 • kontrola wykonywania obowiązkowych badań pracowników,
 • kontrola warunków pracy pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przeprowadzenie próbnej ewakuacji szkoły.
Zbadana dokumentacja prowadzona jest starannie i chronologicznie. Operacje finansowe są rzetelnie udokumentowane. Sposób przechowywania umożliwia szybkie odszukanie wszystkich dokumentów. Zdarzenia księgowe księgowane są na bieżąco i w sposób chronologiczny. Nie stwierdzono przypadków błędnego klasyfikowania operacji. Wszystkie dokumenty będące podstawą przeprowadzenia operacji, posiadają podpisy osób upoważnionych. Upoważnienia znajdują się w aktach osobowych pracowników. W jednostce jest właściwy podział obowiązków. Upoważnienia do podpisywania dokumentów finansowych zostały ustalone w prawidłowy sposób. W badanych obszarach związanych z operacjami finansowymi istnieje prawidłowy nadzór ze strony dyrekcji. Przelewy bankowe dokonywane są wyłącznie po zatwierdzeniu przez dyrekcję. Badana dokumentacja znajduje się na terenie jednostki w pokoju głównej księgowej. Dostęp do dokumentów osobom niepowołanym jest ograniczony. Zasoby komputerowe chronione są indywidualnymi hasłami dostępu.
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w Opolu.
 
 

 Zgodnie z §. 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-152-218/2008 Prezydenta Miasta Opola z dnia 16.04.2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Miasta Opola  kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.

 
 

     Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałam egzemplarz protokołu.
Imię i Nazwisko
Kierownika Jednostki kontrolowanej
                
                  (podpis)
 
Data: Opole........................
               Zespół kontrolny
 Imię i Nazwisko kontrolującego
 
 
 
           (podpis)
 
Data: Opole................

 
           
 
 
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2009-05-14 12:24:29 - Wnioski pokontrolne (47.00 kB)
2009-05-14 12:25:54 - Wystąpienie pokontrolne (23.50 kB)

Ilość odwiedzin: 6667
Nazwa dokumentu: Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesław Pałczyński, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Pałczyński, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2009-05-14 12:18:52
Data udostępnienia informacji: 2009-05-14 12:18:52
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-14 12:27:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner