logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIASTA OPOLA > Kontrole > kontrole jednostek > Straż Miejska

                        

KWiA – I –0914/45/2008
Opole, 20 stycznia 2009 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 50/08
 
Jednostka kontrolowana
 Straż Miejska w Opolu ul. Mały Rynek 14
 
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
    od 15 grudnia 2008 r. do 10 stycznia 2009 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Tadeusz Lech – główny specjalista               
 w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu Małgorzata Jóźwin-Mazurek - st. specjalista
w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 105/2008
nr 106/2008
Przedmiot kontroli
- wydatki na wynagrodzenia
- zamówienia publiczne
Okres objęty kontrolą
2008 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Krzysztof Maślak– p. o. Komendanta
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
Krzysztof Maślak   – p. o. Komendanta
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– główna księgowa
 

    
Podstawy prawne
 
1.      Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
2.      Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
3.      Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późniejszymi zmianami).
4.      Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107 poz. 726 z późn. zm.).
5.      Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142 poz. 1020).
6.      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz.1222 późniejszymi zmianami).
7.      Ustawa z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity z 1996 r., Dz. U. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami).
8.      Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177 z późniejszymi zmianami)
9.      Uchwała Nr XVI/151/07 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Straży Miejskiej w Opolu oraz uzgodnienia wartości jednego punktu.
 
   Cel kontroli
         Celem kontroli była ocena prawidłowości dokonywania wydatków na wynagrodzenia i pochodne, zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji wydatków i sporządzanych sprawozdań w tym zakresie.
 
             Metodyka przeprowadzenia kontroli.
 
W jednostce kontrolowanej zapoznano się z prowadzoną dokumentacją księgową, kadrowo-placową oraz dotyczącą zamówień publicznych. Dokonano analizy tej dokumentacji pod kątem kontrolowanych zagadnień.
         Dane zawarte w poszczególnych dokumentach źródłowych porównano z przyjętymi w jednostce rozwiązaniami oraz z obowiązującymi przepisami.
         W zakresie stanu środków pieniężnych w poszczególnych okresach dane wykazane w ewidencji księgowej porównano z wyciągami bankowymi.
         W zakresie wydatków w poszczególnych paragrafach:
- sprawdzono zgodność danych zawartych w sprawozdaniu budżetowym z danymi znajdującymi się w ewidencji księgowej,
- sprawdzono zgodność ewidencjonowania wybranych wydatków w poszczególnych paragrafach z klasyfikacją budżetową,
- niektóre wydatki zaewidencjonowane w   wybranych paragrafach porównano z wyciągami bankowymi.
         W zakresie spraw kadrowo-płacowych oraz wydatków na wynagrodzenia i pochodne:
- kategorie zaszeregowania i wynagrodzenia zasadnicze pracowników przyjętych do pracy w 2008 r. porównano z obowiązującymi przepisami,
- wysokość premii regulaminowych przyznanych pracownikom przyjętym do pracy w 2008 r. porównano z Regulaminem premiowania obowiązującym w jednostce kontrolowanej,
- wysokość nagród przyznanych pracownikom w październiku 2008 r. porównano z Regulaminem funduszu nagród obowiązującym w jednostce kontrolowanej,
- nagrody faktycznie wypłacone porównano z wykazem nagród zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Opola,
- wynagrodzenia za maj i czerwiec czterech wybranych pracowników wykazane w ich indywidualnych kartach wynagrodzeń porównano z wyciągami bankowymi,
- dokonano analizy zawartych umów zleceń pod kątem ich ilości i rodzaju zleconych prac oraz dokonano analizy wynagrodzeń wypłaconych z tego tytułu.
         W zakresie udzielania zamówień publicznych sprawdzono sposoby postępowania przy dokonywaniu wyboru dostawców i wykonawców oraz porównano ich zgodność z obowiązującymi procedurami. Ponadto dokonano analizy wybranych wydatków rzeczowych pod kątem ich związku z bieżącą działalnością jednostki.
         Stosownie do potrzeb pobrano ustne wyjaśnienia od p. o Komendanta i głównej księgowej. Zlecono także sporządzenie kserokopii wybranych dokumentów oraz niezbędnych zestawień.
            
        USTALENIA KONTROLI.
 
   I. W zakresie spraw organizacyjno-kadrowych
 
Straż Miejska w Opolu jest jednostką budżetową i została utworzona Uchwałą Rady Miasta Opola z dnia 25 czerwca 1992 r. Budynek przy ul. Mały Rynek 14, w którym mieści się siedziba jednostki kontrolowanej stanowi własność Gminy Opole (akta kontroli Nr 08/50/I/12-13).
Do 30.11.2008 r. Komendantem Straży Miejskiej w Opolu był (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) W czasie kontroli obowiązki Komendanta pełnił jego zastępca Pan Krzysztof Maślak, zatrudniony w Straży Miejskiej od 01.01.1993 r. (akta kontroli Nr 08/50/I/8-11).
Główną księgową od 01.02.1998 r.do 31.05.2008 r. tj. do czasu przejścia na emeryturę była Pani(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). W czasie kontroli główną księgową była Pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zatrudniona w Straży Miejskiej od 01.03.2008 r. na stanowisku zastępcy głównego, a od 01.06.2008 r. na stanowisku głównego księgowego (akta kontroli Nr 08/50/I/12-13).
W 2008 r. do pracy przyjęto 9 osób w tym 8 na stanowiska strażników miejskich. (akta kontroli Nr 08/50/I/14-15). Ogółem na dzień 30.11.2008 r. w Straży Miejskiej zatrudnionych było 63osoby na 61,5 etatach. W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2007 r. stan zatrudnienia w 2008 r. był niższy o dwie osoby i 1,25 etatu (akta kontroli Nr 08/50/I/16).
 
II. W zakresie realizacji wydatków budżetowych ogółem
 
            Z budżetem Gminy jednostka kontrolowana rozlicza się w dziale 754, rozdział 75416. Z wyciągu bankowego nr 107 wynika, że stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2007 r. wynosił – „0” (akta kontroli Nr 08/50/I/48). Zgodnie z wyciągiem bankowym nr 1 z 04.01.2008 r. stan ten był jednocześnie saldem początkowym okresu objętego niniejszą kontrolą (akta kontroli Nr 08/50/I/49). Stan ten był zgodny ze stanem początkowym wykazanym w ewidencji księgowej – konto 130 (akta kontroli Nr 08/50/I/50).
            Na podstawie danych znajdujących się w ewidencji księgowej Urzędu Miasta Opola ustalono, że w okresie od stycznia do listopada 2008 r. kontrolowana jednostka otrzymała na środki budżetowe w kwocie 4.193.176,37 zł (akta kontroli Nr 08/50/I/112). W dniu 10.12.2008 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 11 miesięcy 2008 r. (akta kontroli Nr 08/50/I/46-47). Ze sprawozdania wynika, że wykonanie wydatków za ten okres wyniosło ogółem 4.079.505,98 zł. W wyniku kontroli ustalono, że kwota ta jest zgodna z ewidencją księgową – zestawienie obrotów i sald konta 130 (akta kontroli Nr 08/50/I/56-61).
            Różnica pomiędzy kwotą otrzymaną a kwotą wydatkowaną w okresie 11 miesięcy wyniosła113.670,39 zł i taki stan środków pieniężnych został wykazany w ewidencji księgowej (konto 130) na koniec listopada 2008 r.(akta kontroli Nr 08/50/I/56-57). Ponadto stan tenbył zgodny z wyciągiem bankowym nr 155 na dzień 28.11.2008 r. (akta kontroli Nr 08/50/I/51-54) oraz z wyciągiem bankowym nr 156 z dnia 01.12.2008 r. (akta kontroli Nr 08/50/I55).
            Ze sporządzonego sprawozdania oraz z dokumentacji księgowej wynika, że dokonane wydatki zostały zaewidencjonowane w 28 paragrafach. W wyniku kontroli stwierdzono, że wykazane w sprawozdaniu dane dotyczące wydatków zaewidencjonowanych we wszystkich paragrafach są zgodne z ewidencją księgową - obroty na koncie 130.
            W trakcie kontroli szczegółową analizą objęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne dokonane w październiku i listopadzie 2008 r. a zaewidencjonowane w ośmiu paragrafach tj. 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4170 oraz 4040. Spośród pozostałych paragrafów kontrolą objęto wybrane wydatki rzeczowe za 11 miesięcy, zaewidencjonowane w pięciu niżej wymienionych paragrafach:
 - 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia”,
 - 4270 – „zakup usług remontowych”,
 - 4300 – „ zakup usług pozostałych”
 - 6050 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”,
 - 6060 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”.
 
III. W zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne
 
Paragraf 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (akta kontroli Nr 08/50/I/62).
 
Według ewidencji księgowej wydatki za 11 miesięcy wyniosły 107.342,19 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. W październiku zaewidencjonowano 1 wydatek na kwotę 100,00 zł. Dotyczył on wypłaty pracownikowi ekwiwalentu za umundurowanie. W listopadzie zaewidencjonowano 2 wydatki w kwotach 100,00 zł i 461,16 zł. Również dotyczyły one wypłaty pracownikom ekwiwalentu za umundurowanie. Wszystkie wydatki zostały zaewidencjonowane zgodnie z klasyfikacją budżetową.
 
Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe (akta kontroli Nr 08/50/I/63).
 
Według ewidencji księgowej wydatki za 11 miesięcy wyniosły 2.173.535,43 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. W październiku zaewidencjonowano 21 operacji na łączną kwotę 266.708,45 zł. W listopadzie zaewidencjonowano 55 operacji na łączną kwotę 197.514,76 zł. Wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzeń pracownikom, nagród, premii, wyrównania zasiłków chorobowych, składek ZUS od pracowników oraz składek zdrowotnych i podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników. Wszystkie wydatki zostały zaewidencjonowane zgodnie z klasyfikacją budżetową.
            Kategorie zaszeregowania oraz stawki wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich pracowników przyjętych do pracy w 2008 r. zostały ustalone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego oraz uchwałą Nr XVI/151/07 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2007 r. (akta kontroli Nr 08/50/I/14-15, 26-27).
           Zgodnie z Regulaminem premiowania - premia regulaminowa wynosi 20% wynagrodzenia zasadniczego (akta kontroli Nr 08/50/I/19-24). W wyniku kontroli ustalono, że premie regulaminowe wypłacone w/w pracownikom w listopadzie 2008 r. wynosiły od (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł i w żadnym przypadku kwota wypłaconej premii nie przekroczyła limitu ustalonego w regulaminie (akta kontroli Nr 08/50/I/25).  
            W trakcie kontroli szczegółową analizą objęto również wynagrodzenia dla Komendanta i zastępcy Komendanta oraz głównej księgowej i jej zastępczyni wypłacone w maju i czerwcu 2008 r. Dokonano analizy tych wynagrodzeń polegającej na porównaniu naliczeń wykazanych w indywidualnych kartach wynagrodzeń z wyciągami bankowymi. W wyniku kontroli stwierdzono, że wszystkie kwoty wykazane w indywidualnych kartotekach wynagrodzeń były zgodne z kwotami figurującymi na poleceniach przelewów bankowych dla tych pracowników (akta kontroli Nr 08/50/I/66-69). 
            W zakresie pozostałych wydatków zaewidencjonowanych w tym paragrafie kontrolą objęto nagrody Komendanta wypłacone pracownikom w październiku 2008 r. Ustalono, że Prezydent Miasta Opola z okazji „Dnia Strażnika” zatwierdził nagrody dla 61 osób na łączną kwotę 77.940,00 zł (akta kontroli Nr 08/50/I/37). Faktycznie zaś nagrody wypłacono 66 osobom na łączną kwotę 81.990,00 zł (akta kontroli Nr 08/50/I/28-30). Stwierdzono, że w wykazie zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Opola brak było nagrody dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł oraz nagród dla 4 strażników na łączną kwotę (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł w kwotach po:
-(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). 
Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, że nagroda dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))została przyznana przez Prezydenta na podstawie innej decyzji, natomiast nagrody dla czterech w/w osób nie miały związku z „Dniem Strażnika”. W wyniku kontroli ustalono, że Prezydenta Miasta Opola nagrodę uznaniową dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))przyznał pismem nr ZK 1131/16/2008 z dnia 22.10.2008 r.
            Zgodnie z Regulaminem funduszu nagród – jednorazowa wysokość nagrody nie może być niższa od 100,00 zł i wyższa od miesięcznego wynagrodzenia pracownika (akta kontroli Nr 08/50/I/17-18). W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że wysokość poszczególnych nagród mieściła się w tym przedziale kwotowym.
W 2008 r. oprócz miesięcznych wynagrodzeń i nagród Komendanta wypłacono ponadto (akta kontroli Nr 08/50/I/38):
-  8 nagród jubileuszowych (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł,
- 3 ekwiwalenty za urlop w (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł  wypłacone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy,
- 1 odprawę emerytalną w kwocie (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
 
Kwota wypłaconej odprawy emerytalnej jest zgodna z kwotą otrzymana na ten cel z Urzędu Miasta Opola.       
 
Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne (akta kontroli Nr 08/50/I/70).
 
Według ewidencji księgowej wydatki za 11 miesięcy wyniosły 153.773,84 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. W październiku i listopadzie nie zaewidencjonowano żadnego wydatku.
 
Paragraf 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne (akta kontroli Nr 08/50/I/71).
 
Według ewidencji księgowej wydatki za 11 miesięcy wyniosły 341.448,08  zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. W październiku zaewidencjonowano 2 wydatki na kwotę 40.842,14 zł, w listopadzie zaewidencjonowano 5 wydatków na kwotę 28.973,26 zł. Dotyczyły one zapłaty składek ZUS od pracodawcy oraz korekt wypłaconych zasiłków chorobowych i zostały zaewidencjonowany zgodnie z klasyfikacją budżetową.
 
Paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy (akta kontroli Nr 08/50/I/72).
 
Według ewidencji księgowej wydatki za 11 miesięcy wyniosły 55.152,24 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. W październiku zaewidencjonowano 1 wydatek na kwotę 6.576,13 zł, w listopadzie zaewidencjonowano 2 wydatki na łączną kwotę 4.663,15 zł. Dotyczyły one zapłaty składek na Fundusz Pracy i zostały zaewidencjonowane zgodnie z klasyfikacją budżetową. Wykazane kwoty wydatków były zgodne z wyciągami bankowymi nr 139 i 154.
 
Paragraf 4140 – wpłaty na PFRON (akta kontroli Nr 08/50/I/73).
 
Według ewidencji księgowej wydatki za 11 miesięcy wyniosły 9.799,00  zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. W październiku zaewidencjonowano 1 wydatek na kwotę 1.128,00 zł, w listopadzie również zaewidencjonowano 1 wydatek na taką samą kwotę. Dotyczyły one wpłat na PFRON i zostały zaewidencjonowane zgodnie z klasyfikacją budżetową. Wykazane kwoty wydatków były zgodne z wyciągami bankowymi nr 127 i 144.
 
Paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (akta kontroli Nr 08/50/I/74).
 
Według ewidencji księgowej wydatki za 11 miesięcy wyniosły 17.680,00  zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu. Wydatki dotyczyły czterech umów zleceń zawartych na usługi informatyczne, bhp oraz porządkowe. W październiku zaewidencjonowano 6 wydatków na łączną kwotę (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł. W listopadzie zaewidencjonowano 5 wydatków na łączną kwotę (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń od zawartych umów zleceń oraz podatków, składek zdrowotnych i ZUS od zleceniobiorców i zostały zaewidencjonowane zgodnie z klasyfikacją budżetową.
 
Paragraf 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (akta kontroli Nr 08/50/I/75).
 
W październiku i listopadzie w paragrafie tym nie zaewidencjonowano żadnego wydatku. Według ewidencji księgowej wydatki za 11 miesięcy wyniosły 57.228,24 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Powyższa kwota była zgodna z ostatecznym naliczeniem sporządzonym w dniu 11.09.2008 r. (akta kontroli Nr 08/50/I/80). Przelewów środków na rachunek funduszu dokonano w ustawowych terminach tj. w dniach 28 marca, 27 maja oraz 30 września.
Według ewidencji księgowej (konto 135) stan początkowy środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił 7.305,49 zł (akta kontroli Nr 08/50/I/76) i był zgodny z wyciągiem bankowym nr 53 z 31.12.2007 r. (akta kontroli Nr 08/50/I/82) oraz z wyciągiem bankowym nr 1 z 25.01.2008 r. (akta kontroli Nr 08/50/I/81).            
Oprócz dokonanych odpisów i stanu początkowego środków pieniężnych na fundusz socjalny składały się także spłaty pożyczek i odsetki bankowe. Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono. Środki funduszu wydatkowane były przede wszystkim na finansowanie wczasów pod gruszą i pożyczki mieszkaniowe (akta kontroli Nr 08/50/I/86-88).
Na koniec listopada 2008 r. stan środków pieniężnych ogółem według ewidencji księgowej (konto 135) wynosił 24.987,86 zł (akta kontroli Nr 08/50/I/85) i był zgodny z wyciągami bankowyminr 60 z 28 listopada oraz  nr 61 z 4 grudnia (akta kontroli Nr 08/50/I/83-84).
 
IV. W zakresie udzielania zamówień publicznych.
 
            Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.
W dniu 27 sierpnia 2007 r. Komendant Straży Miejskiej w Opolu wydał Zarządzenie nr 021-21/07 w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 14.000 Euro netto (akta kontroli Nr 08/50/I/89).
            Zgodnie z Zarządzeniem Nr OR.I-0151-316/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie ”Trybu postępowania przygotowującego zamówienie publiczne na roboty budowlane, dostawy i usługi udzielane przez Prezydenta Miasta Opola” – postępowanie o zamówienie publiczne do wartości 60.000 euro przeprowadzają jednostki organizacyjne we własnym zakresie, powołując komisję ds. zamówień publicznych, stosując ustawę Prawo zamówień publicznych.
 
Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (akta kontroli Nr 08/50/I/90-91).
 
Według ewidencji księgowej wydatki za 11 miesięcy wyniosły 102.929,80 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. W październiku zaewidencjonowano 9 wydatków na łączną kwotę 5.089,59 zł. W listopadzie zaewidencjonowano 13 wydatków na łączną kwotę 10.771,65 zł. Wydatki dotyczyły zakupu różnych wydawnictw, paliwa, opon samochodowych, materiałów biurowych, środków czystości,  i zostały zaewidencjonowane zgodnie z klasyfikacją budżetową. Sześć wydatków zaewidencjonowanych na kwoty powyżej 1.000,00 zł porównano z fakturami oraz z przelewami na wyciągach bankowych. Rozbieżności nie stwierdzono. Na fakturach były adnotacje dotyczące potwierdzenia dokonania zakupu, zatwierdzenia rachunku do wypłaty oraz dotyczące sprawdzenia rachunku pod względem formalnym i rachunkowym.
         Ponadto kontrolą objęto wydatki na zakup paliwa i części samochodowych za 11 miesięcy. Ustalono, że w dniu 21.11.2006 r. została zawarta umowa z PKN Orlen na zakup paliwa w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2008 r. Ze zbiorczego zestawienia ofert z dnia 09.11.2006 r. wynika, że wpłynęła tylko jedna oferta. W okresie 11 miesięcy 2008 r. zakupiono paliwo na łączną kwotę 39.399,50 zł (akta kontroli Nr 08/50/I/92-93).
        Jednocześnie w tym samym okresie zaewidencjonowano 13 operacji dotyczących zakupu różnych części samochodowych jak akumulatory, opony, pokrowce, żarówki, wycieraczki - na łączną kwotę 4.273,91 zł (akta kontroli Nr 08/50/I/94-95).
 
Paragraf 4270 - zakup usług remontowych (akta kontroli Nr 07/50/I/96)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem za 11 miesięcy wyniosły 46.024,73 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. W październiku zaewidencjonowano 5 wydatków na łączną kwotę 1.869,59 zł. W listopadzie zaewidencjonowano 4 wydatki na łączną kwotę 1.712,06 zł. Dotyczyły one konserwacji i naprawy samochodów, telefonów oraz kserokopiarki. Dwa wydatki zaewidencjonowane na kwoty powyżej 1.000,00 zł porównano z fakturami oraz z przelewami na wyciągach bankowych. Rozbieżności nie stwierdzono. Na fakturach były adnotacje dotyczące potwierdzenia wykonania usługi, zatwierdzenia rachunku do wypłaty oraz dotyczące sprawdzenia rachunku pod względem formalnym i rachunkowym.
            Ponadto kontrolą objęto wydatki na remonty samochodów za 11 miesięcy. Ustalono, że w dniu 06.12.2007 r. została zawarta umowa z (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) na usługi pogwarancyjne przeglądów i napraw mechaniczno-elektrycznych i serwis ogumienia. Po zebraniu czterech ofert, zamówienia udzielono wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę. W okresie 11 miesięcy 2008 r. wydatki na remonty samochodów wyniosły ogółem (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zł (akta kontroli Nr 08/50/I/97-99).
            Z ewidencji środków trwałych wynika, że w 2008 r. Straż Miejska w Opolu posiadała na stanie 5 samochodów, w tym 3 specjalistyczne (Skoda Felicja i Ford-Transit) oraz 2 samochody osobowe (Citroen i Peugeot). Okres użytkowania tych samochodów wynosi od pięciu do siedmiu lat (akta kontroli Nr 08/50/I/100).
 
Paragraf 4300 - zakup usług pozostałych (akta kontroli Nr 08/50/I/101)
 
Według ewidencji księgowej wydatki za 11 miesięcy wyniosły 92.922,67 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. W październiku zaewidencjonowano 11 wydatków na łączną kwotę 7.392,18 zł. W listopadzie zaewidencjonowano 8 wydatków na łączną kwotę 3.421,51 zł. Wydatki dotyczyły opłat za wymianę opon i oleju, naprawy klimatyzatora, usługi internetowe, za prowadzenie rachunków bankowych wywóz śmieci i zostały zaewidencjonowane zgodnie z klasyfikacją budżetową.
            Cztery wydatki zaewidencjonowane na kwoty powyżej 1.000,00 zł porównano z fakturami oraz z przelewami na wyciągach bankowych. Rozbieżności nie stwierdzono. Na fakturach były adnotacje dotyczące: potwierdzenia wykonania usługi, zatwierdzenia rachunku do wypłaty oraz dotyczące sprawdzenia rachunku pod względem formalnym i rachunkowym.
           Ponadto kontrolą objęto wydatki na przeglądy samochodów i inne usługi w tym zakresie jak ocena techniczna i holowanie, wymiana oleju i opon. Ustalono, że za 11 miesięcy zaewidencjonowano 13 wydatków na łączną kwotę 7.092,54 zł (akta kontroli Nr 08/50/I/102-103)
 
Paragraf 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (akta kontroli Nr 08/50/I/109-110)
 
            W październiku i listopadzie w paragrafie tym nie zaewidencjonowano żadnych wydatków. Według ewidencji księgowej wydatki za 11 miesięcy wyniosły 743.428,37 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S.
            Ponadto kontrolą objęto wydatki w tym paragrafie za 11 miesięcy. W okresie tym zaewidencjonowano 2 wydatki. Wydatek z dnia 27.06.2008 r. na kwotę 710.610,17 zł dotyczył I etapu budowy radiowego systemu monitoringu miasta Opola. Przetarg w tej sprawie przeprowadził Urząd Miasta Opola. Umowa z wykonawcą została podpisana przez Straż Miejską w dniu 07.02.2008 r.
            Natomiast wydatek z dnia 15.07.2008 r. na kwotę 32.818,00 zł (tj. poniżej 14.000 Euro) dotyczył wykonania projektu na adaptację obiektu przy ul. Reymonta. W sprawie tej spośród 4 ofert wybrano wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę.
 
Paragraf 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (akta kontroli Nr 08/50/I/111)
 
Według ewidencji księgowej wydatki za 11 miesięcy wyniosły 2.948,00 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. W październiku i listopadzie nie zaewidencjonowano żadnych wydatków.
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono p.o. Komendanta Straży Miejskiej w Opolu
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 

        Jednostka kontrolowana
   W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
                 (podpis)
 
 
 
Data: ........................
 
               Zespół kontrolny
                    (podpisy)
 
 
 
 
Data:................

 
 
  
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 

 

Załączniki do pobrania: 2009-05-18 13:27:40 - Wnioski pokontrolne (76.50 kB)
2009-05-18 13:28:55 - Wystąpienie pokontrolne (25.00 kB)

Ilość odwiedzin: 7204
Nazwa dokumentu: Straż Miejska
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Tadeusz Lech, Małgorzata Jóźwin - Mazurek
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Lech, Małgorzata Jóźwin - Mazurek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2009-05-18 13:23:02
Data udostępnienia informacji: 2009-05-18 13:23:02
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-18 13:29:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner