logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Deklaracja dostępności
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zamówień Publicznych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej oraz Pełnomocnik ds. Kontaktów z Zagranicą Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Promocji, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Biuro Obsługi Inwestora
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego i Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Zamówień Publicznych
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

KWiA-I-0914/2/2009
Opole, 19 lutego 2009 roku
 
PROTOKÓŁ KONTROLI nr 3/09
 
Jednostka kontrolowana
1.       Referat Egzekucji
2.       Urząd Stanu Cywilnego 
3.       Wydział Gospodarki Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
4.       Urząd Miasta Opola
5.       Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Westerplatte
6.       Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11  
7.       Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Adama Mickiewicza
8.       Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20  
9.       Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Książąt Opolskich
10.   Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Armii Krajowej
11.   Publiczne Gimnazjum Nr 8 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
12.   Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI im. Szarych Szeregów
13.   Zespół Szkół Ekonomicznych im. Generała Stefana Roweckiego "Grota"
14. Zespół Szkół Mechanicznych  
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
4-19.02.2009r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Izabela Dziewulska-Gaj – główny specjalista
Jacek Spadło - inspektor
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
5/09
6/09
Przedmiot kontroli
Symbole narodowe
Okres objęty kontrolą
-
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
-
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali
-

 
I. Techniki zastosowane podczas postępowania
 
Postępowanie kontrolne przeprowadzone zostało na podstawie dokumentacji                         i oględzin. Obiekty zostały wyłonione w drodze losowania.
 
II. Kryteria
 
Podstawy prawne
1.      Konstytucja RP
2.      ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 235, poz. 2000 z późn. zm.) 
3.      rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych (Dz. U. Nr 47, poz. 316 z późn. zm.) [1]
4.      ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. nr 229, poz. 1954 z późn. zm.)
5.      rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. Nr 112, poz. 1319 z późn. zm.)
6.      rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)
7.      rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania                          i zabezpieczenia oraz wzorów aktu stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń                     i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884 z późn. zm.)
8.      rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 38, poz. 454 )
 
Art. 28. Konstytucji RP
1. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu.
2. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony.
3. Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek Dąbrowskiego.
4. Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają ochronie prawnej.
5. Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa ustawa.
 
Godło
 
1.      Orzeł biały, biało-czerwone barwy i "Mazurek Dąbrowskiego" są symbolami Rzeczypospolitej Polskiej.
 
2.      Otaczanie tych symboli czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich organów państwowych, instytucji i organizacji.
 
3.      Symbole Rzeczypospolitej Polskiej pozostają pod szczególną ochroną prawa, przewidzianą w odrębnych przepisach.
 
4.      Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy.
 
5.      Wzór godła Rzeczypospolitej Polskiej zawiera załącznik nr 1 do ustawy.
 
6.      Wizerunku orła ustalonego dla godła używają:
1)     gminy, związki międzygminne oraz ich organy – art. 2a pkt 3
2)     szkoły publiczne, szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych - art. 2a pkt 12.
 
7.      Godło Rzeczypospolitej Polskiej umieszcza się w szczególności w pomieszczeniach urzędowych i salach posiedzeń, salach wykładowych i lekcyjnych (art. 3 ust.1) należących do:
1)      organów gmin, powiatów, samorządów województw oraz związków jednostek samorządu terytorialnego
2)      szkół i placówek oświatowo-wychowawczych
 
8.      Na budynkach należących do gminy, w tym także szkół, umieszcza się urzędowe tablice z godłem Rzeczypospolitej Polskiej oraz urzędowe tablice z napisem nazwy tego podmiotu - art. 3 ust. 1a.
 
9.      Urzędowa tablica z godłem ma kształt owalny w układzie pionowym, obwódkę biało-czerwoną i tło szare, na którym znajduje się godło Rzeczypospolitej Polskiej. Urzędowa tablica z napisem jest prostokątna w układzie poziomym, ma tło czerwone, a litery napisu białe - art. 3 ust. 1b
 
10. Godło Rzeczypospolitej Polskiej można umieszczać w innych miejscach niż wymienione w art. 3 ust. 1, z uwzględnieniem art. 1 ust. 2, tj. otaczanie tych symboli czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich organów państwowych, instytucji i organizacji -art. 3 ust.2
 
11. Godło Rzeczypospolitej Polskiej jest umieszczane w sposób zapewniający mu należną cześć i szacunek - art. 15. 
 
 
 
Barwy
 
1.       Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego - art. 4 ust. 1. 
 
2.       Przy umieszczaniu barw Rzeczypospolitej Polskiej w układzie pionowym kolor biały umieszcza się po lewej stronie płaszczyzny oglądanej z przodu - art. 4 ust. 2. 
 
3.       Wzór barw Rzeczypospolitej Polskiej zawiera załącznik nr 2 do ustawy.
 
4.       Barwy Rzeczypospolitej Polskiej stanowią składniki flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej - art. 5 ust. 1. 
 
5.       Każdy ma prawo używać barw Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w celu podkreślenia znaczenia uroczystości, świąt lub innych wydarzeń, z uwzględnieniem art. 1 ust. 2[2] - Art. 5 ust. 2. 
 
6.       Barwy Rzeczypospolitej Polskiej są umieszczane w sposób zapewniający im należną cześć i szacunek - art. 15. 
 
Flaga
 
1.      Flagą państwową Rzeczypospolitej Polskiej jest prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, umieszczony na maszcie - Art. 6. 1. 
 
2.      Flagą państwową Rzeczypospolitej Polskiej jest także flaga określona w ust. 1, z umieszczonym pośrodku białego pasa godłem Rzeczypospolitej Polskiej - Art. 6 ust. 2. 
 
3.      Wzory flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej i flagi państwowej z godłem Rzeczypospolitej Polskiej zawiera załącznik nr 3.
 
4.      Ustanawia się dzień 2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej - Art. 6a. 
 
5.    Flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej podnosi się na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedziby urzędowe albo miejsce obrad - Art. 7 ust. 1. :
1)      organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego - w czasie ich sesji;
2)      organów jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych - z okazji uroczystości oraz rocznic i świąt państwowych.
 
6.      Flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej można umieszczać w innych miejscach niż wymienione w ust. 1 i 2, z uwzględnieniem art. 1 ust. 2 – art. 7 ust.3.
 
7.      W czasie trwania żałoby narodowej flagę państwową opuszcza się do połowy masztu – art. 11 ust. 2.
 
 
1.       Symbole Rzeczypospolitej Polskiej nie mogą być umieszczane na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego - Art. 16 ust. 1. 
 
2.       Dozwolone jest umieszczanie na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego godła lub barw Rzeczypospolitej Polskiej w formie stylizowanej lub artystycznie przetworzonej -Art. 16 ust. 2. 
 
Pieczęć
 
1.       Urzędową pieczęcią jest metalowa, tłoczona pieczęć okrągła zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis odpowiadający nazwie podmiotu uprawnionego do używania urzędowej pieczęci.Art. 16c ust. 1 ustawy.
 
2.       Urzędową pieczęcią gminy, powiatu, samorządu województwa lub związku jednostek samorządu terytorialnego może być również pieczęć, o której mowa w ust. 1, zawierająca pośrodku, zamiast wizerunku orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiednio herb gminy, powiatu lub województwa. Odcisk pieczęci z herbem nie może być umieszczany na dokumentach urzędowych w sprawach z zakresu administracji rządowej. Art. 16c ust. 2 ustawy. 
 
3.       Urzędowej pieczęci używają - Art. 16c ust. 3 ustawy: 
1)      gminy i ich organy
2)      szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych
3)      inne podmioty, jeżeli przepisy szczególne uprawniają je do używania wizerunku orła.
 
4.      Wymiar pieczęci urzędowych używanych do tłoczenia w papierze i do tuszu wynosi dla jednostek organizacyjnych 36 mm średnicy - § 11 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia z 1955r.
 
5.      W dokumentach można ze względu na szczupłość miejsca używać pieczęci o średnicy 20 mm (legitymacje) § 13 pkt 5 rozporządzenia z 1955r.
 
6.      Pieczęcie urzędowe należy przechowywać w żelaznych szafach lub kasetkach. Podczas urzędowania powinny one znajdować się w miejscu dostępnym tylko dla pracownika odpowiedzialnego za pieczęcie - § 23 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia z 1955r.
 
Tablice urzędowe:
1.      Na budynku siedziby jednostki organizacyjnej uprawnionej do używania wizerunku orła białego umieszcza się tablicę z godłem RP oraz tablicę z napisem - zależnie od warunków miejscowych - nad wejściem do budynku lub z boku od tego wejścia w ten sposób, by tablica z godłem znajdowała się bezpośrednio nad tablicą z napisem - § 1. 
2.      Jeżeli szczególne warunki miejscowe nie pozwalają na łączne umieszczenie obu tablic            w sposób określony w § 1, umieszcza się tablicę z godłem nad wejściem do budynku, tablicę zaś z napisem z boku od wejścia - § 2. 
3.      Jeżeli przy wejściu do budynku mają być umieszczone tablice urzędowe kilku jednostek organizacyjnych, umieszcza się tylko jedną tablicę z godłem i po jednej tablicy                          z wypisaną nazwą każdej z tych jednostek - § 3.
4.      Wymiary tablic z godłem wynoszą dla wszystkich innych jednostek organizacyjnych - 50 cm na 40 cm - § 4. 
5.      Wymiary tablic z napisem zależą od wysokości liter i długości napisu. Stosunek szerokości tablicy z napisem do jej długości wynosi 1:3 - § 5. 
6.      Wysokość liter napisu wynosi dla wszystkich jednostek organizacyjnych 5 cm - § 6. 
7.      Ze względu na długość nazwy można w napisie użyć nazwy skróconej lub liter mniejszych dla części napisu mającej mniejsze znaczenie - § 7. 
 
Instrukcja kancelaryjna: rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. Nr 112, poz. 1319 z późn. zm.)
 
1)      § 3 pkt 13)      pieczęć - stemple lub ich wizerunki na nośniku elektronicznym, nagłówkowe, imienne do podpisu itp.,
2)      § 3 pkt 14)      pieczęć urzędowa - pieczęć okrągłą z wizerunkiem herbu gminy pośrodku (do czasu ustalenia herbu z polem niewypełnionym) i nazwą w otoku lub jej wizerunek na nośniku elektronicznym,
3)      § 30 ust.  1. Pieczęć urzędową lub jej elektroniczny wizerunek umieszcza się tylko na dokumentach szczególnej wagi, stanowiących podstawę do podjęcia określonych czynności prawnych, np. decyzja, świadectwo. Odcisku pieczęci nie umieszcza się na kopiach dokumentów składanych do akt urzędu oraz na innych pismach wysyłanych z urzędu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 
Ustawa o egzekucji administracyjnej: ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. nr 229, poz. 1954 z późn. zm.)
 
1)      art. 27. § 1 pkt 7m: Tytuł wykonawczy zawiera: odcisk pieczęci urzędowej wierzyciela;
2)      art. 66y. § 1 i 2:  Wniosek o dochodzenie należności pieniężnych lub ich zabezpieczenie organ wnioskujący opatruje swoją pieczęcią urzędową.
3)      Art. 67 § 2 pkt 9:  Zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego zobowiązanego                 u dłużnika zajętej wierzytelności zawiera odcisk pieczęci organu egzekucyjnego.
4)      Art. 156. § 1 pkt 6: Zarządzenie zabezpieczenia zawiera odcisk pieczęci urzędowej.
 
Szkoły – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)
Szkoły używają pieczęci urzędowej. Tablice szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół zawierają nazwę zespołu i nazwę szkoły. Pieczęć urzędowa szkoły wchodzącej w skład zespołu nie zawiera nazwy tego zespołu:
1)      szkoły podstawowe - § 17 załącznika nr 2,
2)      gimnazja - § 19 załącznika nr 3,
3)      licea ogólnokształcące - § 20 załącznika nr 4,
4)      licea profilowane - § 20 załącznika nr 5,
5)      technika - § 21 załącznika nr 5a,
6)      szkoły zawodowe - § 22 załącznika nr 5b,
7)      uzupełniające liceum ogólnokształcące - § 19 załącznika nr 5c,
8)      technika uzupełniające - § 21 załącznika nr 5d.
 
Akta stanu cywilnego – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji                  z dnia 26 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania                    i zabezpieczenia oraz wzorów aktu stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884 z późn. zm.)
 
§ 13 – odpisy aktów stanu cywilnego opatruje się pieczęcią urzędową z wizerunkiem orła                  w koronie oraz nazwą urzędu stanu cywilnego umieszczona w otoku pieczęci.
 
Ewidencja gruntów i budynków – rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 38, poz. 454 )
 
Załącznik nr 5 do rozporządzenia: Wypisy z rejestru gruntów oraz wyrysy z mapy ewidencyjnej opatruje się pieczęcią urzędową organu.
 
III. Cel kontroli
 
Przestrzeganie prawa w zakresie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych
 
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE KONTROLI

Referat Egzekucji Administracyjnej w Urzędzie Miasta Opola

 
(Akta kontroli nr 09/3/I/1)
 
Kontroli poddano 500 tytułów wykonawczych, stanowiących ok. 25% całości. Nie stwierdzono nieprawidłowości, bowiem wszystkie tytuły zawierały odciski pieczęci urzędowej wierzyciela. Pieczęć urzędowa odciśnięta w tytułach jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi w kwestii rozmiaru (36 mm) oraz treści: zawiera pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis odpowiadający nazwie podmiotu uprawnionego do używania urzędowej pieczęci – Prezydent Miasta Opola. 
 
Na zawiadomieniach o zajęciu prawa majątkowego organ egzekucyjny nie umieszczał odcisku pieczęci urzędowej, mimo że przepisy tego wymagają. Kontroli poddano wszystkie zajęcia w liczbie 131.
 
Nie poddano kontroli zarządzeń dot. zabezpieczeń, ponieważ Referat Egzekucji Administracyjnej nie sporządza tego rodzaju dokumentów.

Urząd Stanu Cywilnego w Opolu

 

(Akta kontroli nr 09/3/I/2-3)
 
Pieczęć urzędowa stosowana do odpisów aktów stanu cywilnego:
 
-          urzędowa pieczęć jest metalowa, tłoczona, okrągła zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis odpowiadający nazwie podmiotu uprawnionego do używania urzędowej pieczęci – Urząd Stanu Cywilnego w Opolu, 
-          wymiar pieczęci urzędowych używanych do tłoczenia w papierze i do tusz wynosi 36 mm średnicy,  
-          pieczęcie urzędowe są przechowywane w żelaznej szafie, 
-          podczas urzędowania pieczęcie znajdują się w miejscu dostępnym tylko dla pracownika odpowiedzialnego za pieczęcie. 
-          Osoba odpowiedzialna za pieczęcie została odnotowana w rejestrze pieczęci.
 
 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii w Urzędzie Miasta Opola

 

 (Akta kontroli nr 09/3/I/4-5)
 
Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
 
Pieczęć urzędowa stosowana do decyzji, wypisów z ewidencji gruntów oraz i wyrysów                   z mapy ewidencyjnej:
 
-          urzędowa pieczęć jest metalowa, tłoczona, okrągła zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis odpowiadający nazwie podmiotu uprawnionego do używania urzędowej pieczęci – Urząd Miasta Opola w Opolu, 
-          do codziennego używania stosowana jest ponadto pieczęć plastikowa odpowiadająca parametrom pieczęci urzędowej,
-          wymiar pieczęci urzędowych używanych do tłoczenia w papierze i do tusz wynosi 36 mm średnicy,  
-          pieczęcie urzędowe są przechowywane w drewnianej szafce przy biurku zamykanej na klucz wraz z innymi pieczątkami, 
-          klucz znajduje się w biurku zastępcy naczelnika Wydziału,
-          nie wskazano pracownika odpowiedzialnego za pieczęcie.  
 
Referat Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 
Pieczęć urzędowa stosowana do wypisów z dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
 
-          urzędowa pieczęć jest metalowa, tłoczona, okrągła zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis odpowiadający nazwie podmiotu uprawnionego do używania urzędowej pieczęci – „Urząd Miasta Opola w Opolu”, 
-          do codziennego używania stosowana jest ponadto pieczęć plastikowa odpowiadająca parametrom pieczęci urzędowej,
-          wymiar pieczęci urzędowych używanych do tłoczenia w papierze i do tusz wynosi 36 mm średnicy,  
-          pieczęcie urzędowe są przechowywane w drewnianej szafie zamykanej na klucz wraz z innymi pieczątkami, 
-          nie wskazano pracownika odpowiedzialnego za pieczęcie.  
 
Referat Gospodarki Gruntami
 
Pieczęć urzędowa stosowana do decyzji:
 
-          urzędowa pieczęć jest metalowa, tłoczona, okrągła zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis odpowiadający nazwie podmiotu uprawnionego do używania urzędowej pieczęci – Urząd Miasta Opola w Opolu, 
-          do codziennego używania stosowana jest ponadto pieczęć plastikowa odpowiadająca parametrom pieczęci urzędowej,
-          wymiar pieczęci urzędowych używanych do tłoczenia w papierze i do tusz wynosi 36 mm średnicy,  
-          pieczęcie urzędowe są przechowywane w drewnianej szafce przy biurku wraz z innymi pieczątkami, 
-          nie wskazano pracownika odpowiedzialnego za pieczęcie,
-          pieczęcie znajdują się w dyspozycji osób, które je używają.  
 
Referat Prywatyzacji
 
Pieczęć urzędowa stosowana do decyzji:
 
-          urzędowa pieczęć jest metalowa, tłoczona, okrągła zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis odpowiadający nazwie podmiotu uprawnionego do używania urzędowej pieczęci – Urząd Miasta Opola w Opolu, 
-          do codziennego używania stosowana jest ponadto pieczęć plastikowa odpowiadająca parametrom pieczęci urzędowej,
-          wymiar pieczęci urzędowych używanych do tłoczenia w papierze i do tusz wynosi 36 mm średnicy,  
-          pieczęcie urzędowe są przechowywane w drewnianej szafce przy biurku wraz z innymi pieczątkami, 
-          nie wskazano pracownika odpowiedzialnego za pieczęcie,
-          pieczęcie znajdują się w dyspozycji osób, które je używają.     
 

Urząd Miasta Opola

 

(Akta kontroli nr 09/3/I/6)
 
Pieczęć urzędowa stosowana do tytułów wykonawczych oraz decyzji:
 
-          urzędowa pieczęć jest metalowa, tłoczona, okrągła zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis odpowiadający nazwie podmiotu uprawnionego do używania urzędowej pieczęci – Prezydent Miasta Opola, 
-          wymiar pieczęci urzędowej używanej do tłoczenia w papierze i do tuszu wynosi 36 mm średnicy,  
-          pieczęcie urzędowe są przechowywane w żelaznej szafie (kasa pancerna), 
-          podczas urzędowania pieczęcie znajdują się w miejscu dostępnym tylko dla pracownika odpowiedzialnego za pieczęcie. 
-          Osoba odpowiedzialna za pieczęcie – osoby zatrudnione w kasie.
 
Godło
 
W Ratuszu nie we wszystkich pomieszczeniach znajdują się godła. Godło państwowe znajduje się w sekretariacie i gabinecie Przewodniczącego Rady Miasta, sekretariacie                     i gabinecie Prezydenta, w sekretariatach i gabinetach dwóch Zastępców Prezydenta. Brak godła państwowego w sekretariacie Sekretarza oraz Zastępcy Prezydenta, a także Skarbnika Miasta. Ponadto godło znajduje się w pomieszczeniu kierownika USC, Sali Ślubów, w pomieszczeniach. 39, 43,46, 68,73-74, 85, 86.
Wizerunki orła w godle znajdujące się w ratuszu odpowiadają obowiązującym przepisom prawa: orzeł biały ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy.
 
Tablice urzędowe
 
Tablice zawierają nazwę jednostki. (Załącznik do protokołu nr 1 i 2)
 
Na budynkach siedziby Urzędu Miasta Opola (Ratusz, budynek przy pl. Wolności) umieszczone się tablice z godłem RP oraz tablice z napisem z boku od tego wejścia w ten sposób, że tablica z godłem znajduje się bezpośrednio nad tablicą z napisem. W dniu 10.09.2008r. Urząd Miasta Opola informował Wojewodę Opolskiego pismem z dnia 10.09.2008r., że na budynkach Urzędu Miasta Opola i placówek oświatowych tablice urzędowe są w barwach miasta Opola. Wojewoda w tej kwestii nie zajął żadnego stanowiska.
 
W budynku przy placu Wolności umieszczono tablicę z godłem nad wejściem do budynku, tablicę zaś z napisem z boku wejścia.  
 
W budynku przy placu Wolności umieszczono kilka tablic z napisem, z czego jedna dotyczy Urzędu Miasta. Umieszczono ponadto jedną tablicę z godłem.    
 
Urzędowe tablice z godłem mają kształt owalny w układzie pionowym, obwódkę biało-czerwoną i tło szare, na którym znajduje się godło Rzeczypospolitej Polskiej.
Urzędowe tablice z napisem są prostokątne w układzie poziomym.
Tablice urzędowe mają tło niebieskie a litery żółte, co nie odpowiada art. 3 ust. 1b ustawy               o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej oraz o pieczęciach urzędowych, który stanowi, że tło tablic urzędowych ma tło czerwone, a litery napisu są białe.  
 
Wysokość liter napisu na tablicach urzędowych umieszczonych na Ratuszu Urzędu Miasta Opola wynosi 6,5 cm, co nie odpowiada § 6 ww. ustawy, zgodnie z którym wysokość liter wynosi 5 cm. 
 
Stosunek szerokości tablicy z napisem do jej długości wynosi 1:2,8 (70 cm :25 cm). Wymiary tablic z napisem zależą od wysokości liter i długości napisu. Stosunek szerokości tablicy                  z napisem do jej długości wynosi 1:3.  
 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obronców Westerplatte w Opolu

 
(Akta kontroli nr 09/3/I/7-9)
 
Pieczęć urzędowa  
 
Pieczęć urzędowa stosowana w Szkole:
 
-          urzędowa pieczęć jest metalowa, tłoczona, okrągła zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis odpowiadający nazwie podmiotu uprawnionego do używania urzędowej pieczęci – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu im. Obrońców Westerplatte, 
-          wymiar pieczęci urzędowej używanej do tłoczenia w papierze i do tuszu wynosi 36 mm średnicy, a dla legitymacji – 20 mm,
-          pieczęcie urzędowe są przechowywane w żelaznej szafie (sejf), 
-          podczas urzędowania pieczęcie znajdują się w miejscu dostępnym tylko dla pracownika odpowiedzialnego za pieczęcie, 
-          osoba odpowiedzialna za pieczęcie – Sekretarz szkoły. 
 
Godło
W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że w salach lekcyjnych są umieszczane godła i są zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do ustawy.
 
Flaga
W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że szkoła posiada flagę państwową zgodną ze wzorem stanowiącym załącznik do ustawy.
 
Tablice urzędowe (Załącznik do protokołu nr 3).
 Na budynku Szkoły umieszczona jest:
-                tablica z godłem RP:
¨       z boku wejścia bezpośrednio nad tablicą z napisem,
¨       odpowiadająca obowiązującym przepisom prawa.
-                tablice z napisem z boku tego wejścia:
¨       tablice mają tło niebieskie a litery żółte, co nie odpowiada art. 3 ust. 1b ustawy                  o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej oraz o pieczęciach urzędowych, który stanowi, że tło tablic urzędowych jest czerwone, a litery napisu są białe.  
 
Statut
Statut szkoły zawiera zapisy o używaniu pieczęci urzędowej zgodnie zrozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).
 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Orląt Lwowskich w Opolu

 

(Akta kontroli nr 09/3/I/10-12)
 
Pieczęć urzędowa
Pieczęć urzędowa stosowana w Szkole:
 
-          urzędowa pieczęć jest metalowa, tłoczona, okrągła zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis odpowiadający nazwie podmiotu uprawnionego do używania urzędowej pieczęci – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Opolu im. Orląt Lwowskich, 
-          wymiar pieczęci urzędowej używanej do tłoczenia w papierze i do tuszu wynosi 36 mm średnicy, a dla legitymacji – 20 mm.
-          pieczęcie urzędowe są przechowywane w żelaznej szafie (sejf), 
-          podczas urzędowania pieczęcie znajdują się w miejscu dostępnym tylko dla pracownika odpowiedzialnego za pieczęcie. 
-          osoba odpowiedzialna za pieczęcie – Sekretarz szkoły jest wymieniona w rejestrze pieczęci.
 
Godło
W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że w salach lekcyjnych są umieszczane godła i są zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do ustawy.
 
Flaga
W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że szkoła posiada flagę państwową zgodną ze wzorem stanowiącym załącznik do ustawy.
 
Tablice urzędowe (Załącznik do protokołu nr 4)
 
 Na budynku Szkoły umieszczona jest:
-                tablica z godłem RP:
¨       z boku wejścia, poniżej tablicy z napisem,
¨       odpowiadająca obowiązującym przepisom prawa.
-                tablice z napisem nad wejściem:
¨       tablice mają tło niebieskie a litery żółte, co nie odpowiada art. 3 ust. 1b ustawy                 o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej oraz o pieczęciach urzędowych, który stanowi, że tło tablic urzędowych jest czerwone, a litery napisu są białe.  
 
 
Statut
Statut szkoły zawiera zapisy o używaniu pieczęci urzędowej zgodnie zrozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)
 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu

 
(Akta kontroli nr 09/3/I/13-15)
 
Pieczęć urzędowa
Pieczęć urzędowa stosowana w Szkole:
 
-          urzędowa pieczęć jest metalowa, tłoczona, okrągła zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis odpowiadający nazwie podmiotu uprawnionego do używania urzędowej pieczęci – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu im. Adama Mickiewicza, 
-          wymiar pieczęci urzędowej używanej do tłoczenia w papierze i do tuszu wynosi 36 mm średnicy, a dla legitymacji – 20 mm.
-          pieczęcie urzędowe są przechowywane w szafie metalowej, 
-          podczas urzędowania pieczęcie znajdują się w miejscu dostępnym tylko dla pracownika odpowiedzialnego za pieczęcie. 
-          osoba odpowiedzialna za pieczęcie – Sekretarz szkoły jest wymieniona w rejestrze pieczęci.
 
Godło
W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że w salach lekcyjnych są umieszczane godła i są zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do ustawy.
 
Flaga
W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że szkoła posiada flagę państwową zgodną ze wzorem stanowiącym załącznik do ustawy.
 
Tablice urzędowe   (Załącznik do protokołu nr 5)
 
 Na budynku Szkoły umieszczona jest:
-                jedna tablica z godłem RP:
¨       z boku wejścia bezpośrednio nad tablicami z napisem dwóch jednostek,
¨       odpowiadająca obowiązującym przepisom prawa.
-                tablice z napisem z boku od tego wejścia:
¨       tablice mają tło niebieskie a litery żółte, co nie odpowiada art. 3 ust. 1b ustawy  o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej oraz o pieczęciach urzędowych, który stanowi, że tło tablic urzędowych jest czerwone, a litery napisu są białe.  
 
Statut
Statut szkoły zawiera zapisy o używaniu pieczęci urzędowej zgodnie zrozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)
 
 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20 w Opolu

 

(Akta kontroli nr 09/3/I/16-18)
 
Pieczęć urzędowa
Pieczęć urzędowa stosowana w Szkole:
 
-          urzędowa pieczęć jest metalowa, tłoczona, okrągła zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis odpowiadający nazwie podmiotu uprawnionego do używania urzędowej pieczęci – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 w Opolu, 
-          wymiar pieczęci urzędowej używanej do tłoczenia w papierze i do tuszu wynosi 36 mm średnicy, a dla legitymacji – 20 mm.
-          pieczęcie urzędowe są przechowywane w żelaznej szafie (sejf), 
-          podczas urzędowania pieczęcie znajdują się w miejscu dostępnym tylko dla pracownika odpowiedzialnego za pieczęcie. 
-          osoba odpowiedzialna za pieczęcie – Sekretarz szkoły,
-          rejestr pieczęci był niedostępny w dniu kontroli.
 
Godło
W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że w salach lekcyjnych są umieszczane godła i są zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do ustawy.
 
Flaga
W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że szkoła posiada flagę państwową zgodną ze wzorem stanowiącym załącznik do ustawy.
 
Tablice urzędowe   (Załącznik do protokołu nr 6)
 
 Na budynku Szkoły umieszczona jest:
-                tablica z godłem RP:
¨       nad wejściem, bezpośrednio nad tablica z napisem,
¨       odpowiadająca obowiązującym przepisom prawa.
-                tablice z napisem nad wejściem:
¨       tablice mają tło niebieskie a litery żółte, co nie odpowiada art. 3 ust. 1b ustawy                 o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej oraz o pieczęciach urzędowych, który stanowi, że tło tablic urzędowych jest czerwone, a litery napisu są białe.  
 
Statut
Statut szkoły zawiera zapisy o używaniu pieczęci urzędowej zgodnie zrozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)
 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Książąt Opolskich w Opolu

 
(Akta kontroli nr 09/3/I/19-23)
 
Pieczęć urzędowa
Pieczęć urzędowa stosowana w Szkole:
 
-          urzędowa pieczęć jest metalowa, tłoczona, okrągła zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis odpowiadający nazwie podmiotu uprawnionego do używania urzędowej pieczęci – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26 w Opolu im. Książąt Opolskich, 
-          wymiar pieczęci urzędowej używanej do tłoczenia w papierze i do tuszu wynosi 36 mm średnicy, a dla legitymacji – 20 mm.
-          pieczęcie urzędowe są przechowywane w szafie drewnianej – niezgodnie z § 23 rozporządzenia z 1955r. 
-          podczas urzędowania pieczęcie znajdują się w miejscu dostępnym tylko dla pracownika odpowiedzialnego za pieczęcie. 
-          osoba odpowiedzialna za pieczęcie – samodzielny referent w sekretariacie szkoły jest wymieniona w rejestrze pieczęci.
 
Godło
W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że w salach lekcyjnych są umieszczane godła i są zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do ustawy.
 
Flaga
W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że szkoła posiada flagę państwową zgodną ze wzorem stanowiącym załącznik do ustawy.
 
Tablice urzędowe (Załącznik do protokołu nr 7)
 
 Na budynku Szkoły umieszczona jest:
-                tablica z godłem RP:
¨       nad wejściem, bezpośrednio nad tablicą z napisem,
¨       odpowiadająca obowiązującym przepisom prawa.
-                tablice z napisem nad wejściem:
¨       tablice mają tło niebieskie a litery żółte, co nie odpowiada art. 3 ust. 1b ustawy   o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej oraz o pieczęciach urzędowych, który stanowi, że tło tablic urzędowych jest czerwone, a litery napisu są białe.  
 
Statut
Statut szkoły zawiera zapisy o używaniu pieczęci urzędowej zgodnie zrozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)
 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu

 
 
(Akta kontroli nr 09/3/I/24-26)
 
Pieczęć urzędowa
Pieczęć urzędowa stosowana w Szkole:
 
-          urzędowa pieczęć jest metalowa, tłoczona, okrągła zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis odpowiadający nazwie podmiotu uprawnionego do używania urzędowej pieczęci – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 w Opolu im. Armii Krajowej, 
-          wymiar pieczęci urzędowej używanej do tłoczenia w papierze i do tuszu wynosi 36 mm średnicy, a dla legitymacji – 20 mm.
-          pieczęcie urzędowe są przechowywane w szafie pancernej), 
-          podczas urzędowania pieczęcie znajdują się w miejscu dostępnym tylko dla pracownika odpowiedzialnego za pieczęcie. 
-          osoba odpowiedzialna za pieczęcie – Sekretarz szkoły jest wymieniona w rejestrze pieczęci.
Godło
W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że w salach lekcyjnych są umieszczane godła i są zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do ustawy.
 
Flaga
W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że szkoła posiada flagę państwową zgodną ze wzorem stanowiącym załącznik do ustawy.
 
Tablice urzędowe (Załącznik do protokołu nr 8)
 
 Na budynku Szkoły umieszczona jest:
-                jedna tablica z godłem RP:
¨       nad wejściem, pomiędzy tablicami z napisem dwóch jednostek,
¨       odpowiadająca obowiązującym przepisom prawa.
-                tablice z napisem nad wejściem:
¨       tablice mają tło niebieskie a litery żółte, co nie odpowiada art. 3 ust. 1b ustawy               o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej oraz o pieczęciach urzędowych, który stanowi, że tło tablic urzędowych jest czerwone, a litery napisu są białe.  
 
Statut
Statut szkoły zawiera zapisy o używaniu pieczęci urzędowej zgodnie zrozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)
 

Publiczne Gimnazjum Nr 8 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu

 
(Akta kontroli nr 09/3/I/27-30)
 
Pieczęć urzędowa
Pieczęć urzędowa stosowana w Szkole:
 
-          urzędowa pieczęć jest metalowa, tłoczona, okrągła zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis odpowiadający nazwie podmiotu uprawnionego do używania urzędowej pieczęci – Publiczne Gimnazjum nr 8             w Opolu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
-          wymiar pieczęci urzędowej używanej do tłoczenia w papierze i do tuszu wynosi 36 mm średnicy, a dla legitymacji – 20 mm.
-          pieczęcie urzędowe są przechowywane w metalowej szafie, 
-          podczas urzędowania pieczęcie znajdują się w miejscu dostępnym tylko dla pracownika odpowiedzialnego za pieczęcie. 
-          osoba odpowiedzialna za pieczęcie – Sekretarz szkoły jest wymieniona w rejestrze pieczęci.
 
Godło
W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że w salach lekcyjnych są umieszczane godła i są zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do ustawy.
 
Flaga
W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że szkoła posiada flagę państwową zgodną ze wzorem stanowiącym załącznik do ustawy.
 
Tablice urzędowe (Załącznik do protokołu nr 9)
 
 Na budynku Szkoły umieszczona jest:
-                jedna tablica z godłem RP:
¨       z boku wejścia bezpośrednio nad tablicami z napisem dwóch jednostek,
¨       odpowiadająca obowiązującym przepisom prawa.
-                tablice z napisem z boku od tego wejścia:
¨       tablice mają tło niebieskie a litery żółte, co nie odpowiada art. 3 ust. 1b ustawy                   o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej oraz o pieczęciach urzędowych, który stanowi, że tło tablic urzędowych jest czerwone, a litery napisu są białe.  
 
Statut
Statut szkoły zawiera zapisy o używaniu pieczęci urzędowej zgodnie zrozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)

Publiczne Liceum Ogólnokształcace nr VI

im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu
 
 
(Akta kontroli nr 09/3/I/31-33)
 
Pieczęć urzędowa
Pieczęć urzędowa stosowana w Szkole:
 
-          urzędowa pieczęć jest metalowa, tłoczona, okrągła zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis odpowiadający nazwie podmiotu uprawnionego do używania urzędowej pieczęci – Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI w Opolu im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka”, 
-          wymiar pieczęci urzędowej używanej do tłoczenia w papierze i do tuszu wynosi 36 mm średnicy, a dla legitymacji – 20 mm.
-          pieczęcie urzędowe są przechowywane w sejfie na zamek szyfrowy, w pomieszczeniu monitorowanym i zabezpieczonym alarmem, 
-          podczas urzędowania pieczęcie znajdują się w miejscu dostępnym tylko dla pracownika odpowiedzialnego za pieczęcie. 
-          osoba odpowiedzialna za pieczęcie – referent ds. administracyjnych jest wymieniona                w rejestrze pieczęci.
 
Godło
W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że w salach lekcyjnych są umieszczane godła i są zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do ustawy.
 
Flaga
Szkoła nie posiada flagi. Flaga znajduje się u administratora budynku, dyrektora PSP nr 29.
 
Tablice urzędowe (Załącznik do protokołu nr 10)
 
 Na budynku Szkoły umieszczona jest:
-                jedna tablica z godłem RP:
¨       nad wejściem, pomiędzy tablicami z napisem dwóch jednostek,
¨       odpowiadająca obowiązującym przepisom prawa.
-                tablice z napisem nad wejściem:
¨       tablice mają tło niebieskie a litery żółte, co nie odpowiada art. 3 ust. 1b ustawy                 o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej oraz o pieczęciach urzędowych, który stanowi, że tło tablic urzędowych jest czerwone, a litery napisu są białe.  
 
 
 
Statut
Statut szkoły zawiera zapisy o używaniu pieczęci urzędowej zgodnie zrozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)
 
 
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Generała Stefana Roweckiego "Grota" w Opolu

 

 
    
(Akta kontroli nr 09/3/I/34-38)
 
Pieczęć urzędowa
Pieczęć urzędowa stosowana w Szkole:
 
-          urzędowa pieczęć jest metalowa, tłoczona, okrągła zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis odpowiadający nazwie podmiotu uprawnionego do używania urzędowej pieczęci:
¨       Publiczne Liceum Profilowane nr VI w Opolu,
¨       Publiczne Technikum nr 3 w Opolu,
¨       Uzupełniające Technikum Handlowe dla Dorosłych w Opolu,
¨       Szkoła Policealna nr III dla Dorosłych w Opolu,
¨       Zespół szkół Ekonomicznych w Opolu,
-          pieczęć urzędowa szkoły wchodzącej w skład zespołu nie zawiera nazwy tego zespołu,
-          wymiar pieczęci urzędowej używanej do tłoczenia w papierze i do tuszu wynosi 36 mm średnicy, a dla legitymacji – 20 mm.
-          pieczęcie urzędowe są przechowywane w żelaznej szafie (sejf), 
-          podczas urzędowania pieczęcie znajdują się w miejscu dostępnym tylko dla pracownika odpowiedzialnego za pieczęcie. 
-          osoba odpowiedzialna za pieczęcie – specjalista ds. Sekretariatu jest wymieniona                          w rejestrze pieczęci.
-          Rejestr pieczęci nie zawiera odcisku pieczęci.
 
Godło
W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że w salach lekcyjnych są umieszczane godła i są zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do ustawy.
 
Flaga
W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że szkoła posiada flagę państwową zgodną ze wzorem stanowiącym załącznik do ustawy.
 
Tablice urzędowe (Załącznik do protokołu nr 11)
 
 Na budynku Szkoły umieszczona jest:
-                jedna tablica z godłem RP:
¨       nad wejściem bezpośrednio nad tablicami z napisem,
¨       odpowiadająca obowiązującym przepisom prawa.
-                tablice z napisem nad wejściem (po jednej tablicy dla jednostki):
¨       tablice mają tło niebieskie a litery żółte, co nie odpowiada art. 3 ust. 1b ustawy                       o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej oraz o pieczęciach urzędowych, który stanowi, że tło tablic urzędowych jest czerwone, a litery napisu są białe.  
Tablice szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół zawierają nazwę zespołu i nazwę szkoły.
  
Statut
 
Statut szkoły zawiera zapisy o używaniu pieczęci urzędowej zgodnie zrozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)
 

 Zespół Szkół Mechanicznych    w Opolu

 
 
 (Akta kontroli nr 09/3/I/39-42)
 
Pieczęć urzędowa
Pieczęć urzędowa stosowana w Szkole:
 
-          urzędowa pieczęć jest metalowa, tłoczona, okrągła zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis odpowiadający nazwie podmiotu uprawnionego do używania urzędowej pieczęci:
¨       Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu,
¨       Publiczne Liceum Profilowane nr V w Opolu,
¨       Publiczne Technikum nr 4 w Opolu
¨       Publiczna Zasadnicza Szkoła zawodowa nr 2 w Opolu,
¨       Uzupełniające Technikum Mechaniczne dla Dorosłych w Opolu,
-          pieczęć urzędowa szkoły wchodzącej w skład zespołu nie zawiera nazwy tego zespołu,
-          wymiar pieczęci urzędowej używanej do tłoczenia w papierze i do tuszu wynosi 36 mm średnicy, a dla legitymacji – 20 mm.
-          pieczęcie urzędowe są przechowywane w szafie pancernej, 
-          podczas urzędowania pieczęcie znajdują się w miejscu dostępnym tylko dla pracownika odpowiedzialnego za pieczęcie. 
-          osoba odpowiedzialna za pieczęcie – dyrektor oraz 3. pracowników Sekretariatu.
-          Rejestr pieczęci jest prowadzony przez kierownika Gospodarczego i odnotowujący osoby oraz daty pobrania i zwrotu pieczęci.
 
Godło
W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że w salach lekcyjnych są umieszczane godła i są zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do ustawy.
 
Flaga
W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że szkoła posiada flagę państwową zgodną ze wzorem stanowiącym załącznik do ustawy.
 
Tablice urzędowe (Załącznik do protokołu nr 12)
 
 Na budynku Szkoły umieszczona jest:
-                tablica z godłem RP:
¨       z boku od wejścia nad tablicą z napisem,
¨       odpowiadająca obowiązującym przepisom prawa.
-                tablice z napisem z boku od tego wejścia:
¨       tablice mają tło niebieskie a litery żółte, co nie odpowiada art. 3 ust. 1b ustawy                o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej oraz o pieczęciach urzędowych, który stanowi, że tło tablic urzędowych jest czerwone, a litery napisu są białe.  
 
Tablice szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół zawierają nazwę zespołu i nazwę szkoły.
 
 
 
Statut
Statut szkoły zawiera zapisy o używaniu pieczęci urzędowej zgodnie zrozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)
 
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i przekazano         1 egzemplarz Sekretarzowi Miasta Opola.
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola nr OR.I-152-32/2004 z dnia 24.08.2004 r., nr OR.I-0152-42/2004 z dnia 29.10.2004 r., nr OR.I-0152-218/2008 z dnia 16.04.2008r.   kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 
Jednostka kontrolowana
   
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
Data: Opole,......                                             
Zespół kontrolny
 
 
 
 
(podpisy)
 
 
Data: Opole, .......
 
 
 
Podpis Głównego Specjalisty: (na ostatecznej wersji roboczej)
 
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału: (na ostatecznej wersji roboczej)
 
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
 

[1] Obowiązuje zgodnie z Art. 18 ustawy z dnia 31 stycznia 1980r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, który stanowi, że:  Traci moc dekret z dnia 7 grudnia 1955 r. o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. Nr 47, poz. 314, z 1956 r. Nr 7, poz. 43 oraz z 1957 r. Nr 10, poz. 42) w części dotyczącej godła i barw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci wydane na mocy dekretu obowiązuje.
 
[2] Otaczanie tych symboli czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich organów państwowych, instytucji i organizacji.

Załączniki do pobrania: 2009-05-19 10:33:36 - Wnioski pokontrolne (68.00 kB)
2009-05-19 10:35:38 - Wystąpienie pokontrolne (125.00 kB)

Ilość odwiedzin: 8184
Nazwa dokumentu: Wydziały Urzędu Miasta Opola
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Izabela Dziewulska- Gaj, Jacek Spadło
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Dziewulska - Gaj, Jacek Spadło
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2009-05-19 10:26:44
Data udostępnienia informacji: 2009-05-19 10:26:44
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-19 10:37:10

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner