logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Deklaracja dostępności
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                     

KWiA.I–0914/3/09
                            Opole, 29.04.2009 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 15/09
 
Jednostka kontrolowana
Publiczne Przedszkole nr 26 w Opolu
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
od 12 do 28 kwietnia 2009 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Wiesław Pałczyński- st. specjalista w
Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu – kierownik zespołu
Monika Pijanka - inspektor w Wydziale
Kontroli Wewnętrznej i Audytu – członek zespołu
 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
 Nr 31 /09
Nr30/09
Przedmiot kontroli
Ø      Gospodarka finansowa
Ø      Zamówienia publiczne
Ø      System kontroli wewnętrznej
Okres objęty kontrolą
                        2008r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Grażyna Wróbel –dyrektor przedszkola
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały
Grażyna Wróbel  – dyrektor przedszkola
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) – główny księgowy

    
Podstawy prawne
1.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
4.     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).
5.     Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).
  1. Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).
 
7.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.).
8.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (dz. U. z 2006 r. Nr 116 poz.783).
9.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późn. zm.).
10.                       Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020).
  1. Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
  2. Uchwała Nr XXXVI/378/08 Rady Miasta Opola z dnia 25 września 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych oraz uzgodnienia wartości jednego punktu.
  3. Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
 
Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji wydatków i sporządzanych sprawozdań.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-księgowych. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora przedszkola. Dane zawarte w rocznych sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości i gospodarności oraz zgodności z planem finansowym. Sprawdzono również czy jednostka posiada zakładowy plan kont i opracowane na piśmie procedury kontroli finansowej, oraz czy procedury te są zgodne ze standardami Ministerstwa Finansów i dostosowane do specyfiki jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
 
 
 
 
 
Sprawy organizacyjne 
 
Przedszkole Publiczne 26 w Opolu przy ul. Chabrów 56 funkcjonuje od dnia 19.07.1996 r. na podstawie uchwały nr XXX/280/96 Rady Miasta Opola z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie dostosowania aktów założycielskich publicznych przedszkoli działających na terenie gminy Opole – do obowiązujących przepisów prawa (akta kontroli Nr 09/15/I/2-3).
Siedzibą przedszkola jest nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy ul. Chabrów 56, oznaczoną nr działki 9533, z karty mapy 11 – obrębu Zakrzów o pow. 0, 4148 ha. Nieruchomość została przez Zarząd Miasta Opola przekazana nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GN 7224.c/58/97 z dnia 5 listopada 1998 r. Powierzchnia użytkowa wynosi 1.056 m.(akta kontroli Nr 09/15/I/6-8).
W okresie objętym kontrolą dyrektorem przedszkola była pani Grażyna Wróbel powołana na to stanowisko na okres od 01 września 2007r. do 31 sierpnia 2012 r.  (akta kontroli Nr 09/15/I/9).
         Głównym księgowym przedszkola jest pani(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) , zatrudniona w jednostce od dnia 16 grudnia 1996 r. w wymiarze 0,5 etatu na czas nieokreślony (akta kontroli Nr 09/15/I/11).              
         Z budżetem gminy w 2008r. przedszkole rozliczało się w dziale 801 rozdział 80104. Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.
         Przedszkole posiada rachunki bankowe w Banku PKO BP S.A.
         Księgi rachunkowe w przedszkolu za 2008r. prowadzone były bez  wykorzystaniem programu komputerowego na podstawie zapisów działów tabelarycznych. 
 
 
 
 
Sprawy kadrowe
 
Na dzień 01.01.2008 r. w jednostce kontrolowanej zatrudnionych było ogółem 26 osób. (akta kontroli Nr 09/15/I/19-21).
 
Szczegółowo stan zatrudnienia na dzień 01.01.2008 r. przedstawiono w tabeli nr 1.
 
Tabela nr 1

Lp.
Pracownicy
Osoby
1
Pedagogiczni
12
2
Administracja i Obsługa
14
RAZEM
26

 
 
                Na dzień 31.12.2008 r. w jednostce kontrolowanej zatrudnionych było ogółem 30 osób. (akta kontroli Nr 09/1/I/20).
 
W zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego
 
Wydatki budżetowe w 2008 r.
 
Z wyciągu bankowego wynika, że stan środków budżetowych na rachunku bankowym przedszkola na dzień 31.12.2008r. wynosił – „0” zł.(akta kontroli Nr 09/15/I/12).               
Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków finansowych przekazanych na działalność przedszkola w 2008 r. wynosiła:  738.400,00 zł. Faktycznie wykorzystano kwotę 737.176,53 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 1.223,47 zł zwrócono do Urzędu Miasta Opola w dniu 29.12.2008 r. (akta kontroli Nr 09/15/I/13).
         W dniu 13.01.2009 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2008 r. (akta kontroli Nr 09/15/I/12).
         W wyniku kontroli wykazano zgodność danych zawartych w rocznym sprawozdaniu budżetowym RB–28S z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.
 
Ze sporządzonego sprawozdania oraz z dokumentacji księgowej przedszkola wynika, że dokonywane wydatki dotyczące przedszkola zostały zaewidencjonowane w siedmiu paragrafach: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4300 i 4440.
W trakcie kontroli dokonano analizy ewidencji księgowej poszczególnych paragrafów:
 
Paragraf 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
 
Łączna kwota wydatków wyniosła 700,00zł. Ogółem zaksięgowano 1 pozycję.
Wydatki dotyczyły wypłaty ekwiwalentu za odzież.  
 
Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników
 
Łączna kwota wydatków wyniosła 566.439,05 zł. Ogółem zaksięgowano 116 pozycji. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń pracowniczych. 
 
Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne
 
Łączna kwota wydatków wyniosła 35.073,08 zł. Ogółem zaksięgowano 6 pozycji. Wydatki dotyczyły dodatkowych wynagrodzeń rocznych.  
 
Paragraf 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne
 
Łączna kwota wydatków wyniosła 87.040,29 zł. Ogółem zaksięgowano 31 pozycji. Wydatki dotyczyły składek na ubezpieczenia społeczne. 
 
Paragraf 4120 – składki na fundusz pracy
 
Łączna kwota wydatków wyniosła 13.324,11 zł. Ogółem zaksięgowano 31 pozycji. Wydatki dotyczyły składek na fundusz pracy.
 
Paragraf 4300 – opłaty bankowe
 
Łączna kwota wydatków wyniosła 1.800,00 zł. Ogółem zaksięgowano 12 pozycji. Wydatki dotyczyły opłat bankowych.
 
Paragraf 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 
Łączna kwota wydatków wyniosła 32.800,00zł. Ogółem zaksięgowano 5 pozycji. Wydatki dotyczyły odpisów na ZFŚS.  
 
Ponadto w wyniku kontroli ustalono, że w 2008 r. pracownikom oprócz wynagrodzeń miesięcznych wypłacono dodatkowo(akta kontroli Nr 09/15/I/277-284):
 
Ø      nagrody jubileuszowe dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł,
Ø      ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł,
Ø      dwie odprawy emerytalne na łączną kwotę (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł.
 
 
Ze specjalnego funduszu nagród, nagrody dyrektora otrzymało (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł.
Specjalny fundusz nagród nie został przekroczony.
 
           
Wypłaty wynagrodzeń są dokonywane dla wszystkich pracowników bezpośrednio na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe.
 
Ponadto strona kontrolująca sprawdziła prawidłowość naliczania płac dla pięciu pracowników wykazanych w tabeli nr 2.
 
 
Tabela nr 2

Lp.
Imię i nazwisko
Stanowisko
Kategoria zaszeregowania wg angażu
Kategoria zaszeregowania wg Rozporządzenia*
Liczba punktów wg angażu
Liczba punktów wg Rozporządzenia*
Wymiar etatu
1
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2
3
4
5

 
* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późn. zm.)
 
Podczas czynności kontrolnych sprawdzono, czy stawki poszczególnych składników wynagrodzeń zostały przyznane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
        
Zespół kontrolujący dokonał również analizy wynagrodzeń siedmiu pracowników przedszkola za 2008 r. (obsługa, administracja i nauczyciele).
Badanie polegało na porównaniu naliczonych wynagrodzeń z indywidualnych kartotek wynagrodzeń ze sporządzonymi listami płac. Następnie porównano wynagrodzenia netto z listy płac z dokonanymi przelewami. W badaniu zastosowano technikę porównania bieżącej informacji z analogiczną informacją z poprzedniego okresu. Zestawienie wynagrodzeń pracowników kontrolowanej jednostki za ten okres przedstawiono w tabeli nr 3.
 
Tabel nr 3

Lp.
Imię i nazwisko
I/2008
III/2008
III/2008
VI/2008
X/2008
XII/2008
1
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2
3
4
5
6
7

 
            W trakcie badania stwierdzono, iż wszystkie kwoty wykazane                      w indywidualnych kartotekach wynagrodzeń były zgodne z kwotami na sporządzonych listach płac. Po analizie porównawczej stwierdzono, iż zachodzi pełna zgodność pomiędzy danymi zawartymi w listach płac z danymi                      z wyciągów bankowych (akta kontroli Nr 09/15/I/24-26).
          
Dochody własne w 2008 r.
 
Podstawę funkcjonowania dochodów własnych stanowi uchwała nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia                           i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola z późniejszymi zmianami.
 Podstawą gospodarowania dochodami własnymi jest roczny plan sporządzony przez dyrektora jednostki określający przychody i rozchody w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej.
Ustalono, że w kontrolowanym przedszkolu środki dochodów własnych były gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym. Ze sporządzonego przez jednostkę sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie przychodów dochodów własnych w 2008 r. wyniosło ogółem 342.885,66 zł (akta kontroli Nr 09/15/I/17-18). Na kwotę tę składają się:
 
Ø      środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego w kwocie 37.447,07 zł,
Ø      przychody w kwocie 305.408,59zł.
 
Powyższe przychody uzyskano w dwóch paragrafach, tj.:
- paragraf 083 „Wpływy z usług”         -   294.471,21zł,
- paragraf 092 „Pozostałe odsetki”      -     4.662,57zł,
- paragraf 096„ Darowizny pieniężne” -     6.174,81 zł.
 
W wyniku kontroli ustalono, że na przychody składały się wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu i odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym oraz darowizny (środki pieniężne przekazane z Rady Rodziców).
 
Wydatki dochodów własnych w 2008 r.
 
          Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 (akta kontroli Nr 09/15/I/17-18) wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych w 2008 r. wyniosły ogółem 342.885,66zł. Wydatki te zaewidencjonowano w 15paragrafach.
          W wyniku przeprowadzonej analizy wyżej wymienionego sprawozdania kontroli poddano dokumentację księgową dotyczącą wszystkich wydatków zaewidencjonowanych w poszczególnych paragrafach.
 
 

Lp.
Paragraf
Wydatki
1.
4210
       60.855,22
2.
4220
       74.856,89
3.
4240
       12.237,07
4.
4260
       46.668,93
5.
4270
     30.622,46
6.
4280
       1.557,40
7.
4300
     10.924,99
8.
4350
          857,73
9.
4370
       1.969,63  
10.
4390
          900,00
11.
4410
       1.914,95
12.
4430
          461,00
13.
4700
       1.270,00
14.
4740
       2.820,40
15.
4750
       2.314,69

 
 
Rozdział 80104 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (akta kontroli Nr 09/15/I/17)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 60.855,22 zł. Ustalono, że wydatki dotyczyły zakupu m.in.;
- środków czystości na kwotę 6.386,18 zł.,
- materiałów biurowych na kwotę 742,90 zł,
- materiałów wyposażenia na kwotę 38.529,38 zł,
- materiały do bieżących napraw i wymiany na kwotę 8.488,87 zł,
- materiałów bhp na kwotę 3.078,09 zł,
- pozostałe na kwotę 3.629,80 zł.  
               
Rozdział 80104 § 4220 – Zakup środków żywności (akta kontroli Nr 09/15/I/17)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 74.856,89 zł. Ustalono, że wydatki dotyczyły środków żywności.
 
Rozdział 80104 § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (akta kontroli Nr 09/15/I/94)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 12.237,07 . Wydatki dotyczyły zakupu materiałów dydaktycznych – gry planszowe, książki, CD.
 
Rozdział 80104 § 4260 – Zakup energii (akta kontroli Nr 09/15/I/93)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 46.668,93 zł. Wydatki dotyczyły zakupu energii w tym;
- cieplnej na kwotę 38.083,33 zł,
- elektrycznej na kwotę 2.361,12 zł,
- gazowej na kwotę 1.592,89 zł,
- woda i ścieki na kwotę 4.631,59 zł.
 
Rozdział 80104 § 4270 – Zakup usług remontowych (akta kontroli Nr 09/15/I/92-93)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 30.622,46 zł. Wydatki dotyczyły usług remontowych w tym;
- naprawa komputerów na kwotę 867,04 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu AGD, audio, ksero, dźwigu towarowego na kwotę 14.014,88 zł,
- usługi remontowo budowlane na kwotę 13.744,02 zł,
- naprawa i konserwacja sprzętu p. poż. 1.996,52 zł.
 
Rozdział 80104 § 4280 – Zakup usług (akta kontroli Nr 09/15/I/23)
 
                Wydatki dotyczyły badań lekarskich na kwotę 1.557,40 zł.
                              
Rozdział 80104 § 4300 – Zakup usług pozostałych (akta kontroli Nr 09/15/I/168)
 
Wydatki ogółem wyniosły 10.924,99 . Wydatki dotyczyły m.in.;
- abonament RTV na kwotę 186,70 zł,
- opłaty pocztowe na kwotę 409,94 zł,
- wywozu śmieci na kwotę 2.608,33 zł,
- prenumeraty czasopism na kwotę 2.013,90 zł,
- pozostałe na kwotę 5.706,12 zł.
           
Rozdział 80104 § 4350 – Zakup usług do sieci Internet (akta kontroli Nr 09/15/I/170)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 857,73 zł. Wydatki dotyczyły zapłaty za Internet.
 
Rozdział 80104 § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (akta kontroli Nr 09/1/I5/51)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 1.969,63 zł. Wydatki dotyczyły zapłaty za telefon stacjonarny.
 
Rozdział 80104 § 4390 – opinie eksperckie - p.poż. na kwotę 900,00 zł (akta kontroli Nr 09/1/15/49)
 
Rozdział 80104 § 4410 – Podróże służbowe krajowe (akta kontroli Nr 09/1/I5/17)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 1.914.95 zł. Wydatki dotyczyły krajowych delegacji służbowych na kwotę 380,95 zł. oraz zakupu biletów MPK na kwotę 1.534,00 zł.
 
 
Rozdział 80104 § 4430 – Różne opłaty i składki (akta kontroli Nr 09/15/I/17)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 461,00 zł. Wydatki dotyczyły opłaty za ubezpieczenie.
 
Rozdział 80104 § 4700 – Szkolenia pracowników (akta kontroli Nr 09/1/I5/53)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 1.270,00 zł. Wydatki dotyczyły szkoleń.
 
Rozdział 80104 § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego (akta kontroli Nr 09/15/I/92,93)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 2.820,40 zł. Wydatki dotyczyły zakupu papieru do ksero.
 
Rozdział 80104 § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych (akta kontroli Nr 09/1/I5/47,48)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 2.314,69zł. Wydatki dotyczyły zakupu programu komputerowego.
 
Rozdział 80104 § 6060 – Wydatki inwestycyjne (akta kontroli Nr 09/1665/I/45)
 
          Wydatki ogółem wyniosły 7.594,87 zł. Wydatki dotyczyły zakupu obieraczki do ziemniaków i mieszarki.
Wykazane w ewidencji łączne kwoty są zgodne z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34. 
         
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 
          W 2008 r. w kontrolowanym przedszkolu dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 32.800zł.
 
Środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS w ustawowych terminach, tj. w dniach:
 
Ø      15.05.2008 r. –   17.400,00  
Ø      30.09.2008 r. –     5. 800,00 zł
Ø      06.11.2008 r. –     9. 600,00 zł (wyrównanie)    
RAZEM                    32. 800,00 zł                  
 
Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników przedszkola określił dyrektor w Regulaminie Gospodarowania Środkami ZFŚS z 25.11.2003r. Regulamin określa m.in. osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu, przeznaczenie środków oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych.
          Świadczenia są udzielane na wniosek osób uprawnionych. Podstawę do przyznawania ulgowych usług i świadczeń socjalnych stanowi średni dochód miesięczny przypadający na osobę w rodzinie wskazany w oświadczeniu pracownika.    Pierwszeństwo w korzystaniu ze świadczeń socjalnych mają uprawnieni o najniższych dochodach. Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Niewykorzystane środki w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 
          Dyrektor powołuje Komisję Socjalną. Dyrektor w uzgodnieniu z Komisją Socjalną ustala, warunki, tryb i kryterium udzielania środków z ZFŚS. Komisja opiniuje wnioski osób uprawnionych. O przyznaniu świadczeń socjalnych decyduje dyrektor.
          Zespół kontrolny poddał analizie wyciągi bankowe środków ZFŚS za 2008r. Sprawdzono wyciągi wygenerowane przez PKO Bank Polski SA (nr 1 ÷ 59).
Z wyciągu bankowego wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2008 r. wynosił 4.429,36 zł. Stan ten jest zgodny z saldem początkowym konta 135 – rachunek ZFŚS (akta kontroli Nr 09/15/I/27).
W wyniku kontroli ustalono, że na kwotę tę oprócz środków przeniesionych z poprzedniego roku, odpisów i odsetek od zgromadzonych na rachunku środków, składały się także spłaty pożyczek mieszkaniowych oraz odpis dla emerytów przekazany z Urzędu Miasta. Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono.
         Z analizy zapisów dokonanych na koncie 135 (strona Ma) wynika, że zaewidencjonowane wydatki w kontrolowanym okresie dotyczyły:
 
Ø      pomocy rzeczowej i finansowej, 
Ø      pożyczek mieszkaniowych,
Ø      świadczeń urlopowych dla nauczycieli,
Ø      dofinansowania do wczasów i wypoczynku dzieci,
Ø      dofinansowania dla emerytów,
Ø      organizacji imprez kulturalnych.
 
Wydatki z ZFŚS na przestrzeni roku 2008 przedstawiały się następująco;
 
- świadczenia urlopowe nauczycieli - 12 osób na kwotę 8.274,70 zł,
- dofinansowanie do wczasów i wypoczynku pracowników – 14 osób na kwotę 7.800,00 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku dzieci - 15 osób na kwotę 5.450,00 zł,
- dofinansowanie dla emerytów – 11 osób na kwotę 2.900,00 zł,
- pomoc rzeczowa i finansowa – 4 osoby na kwotę 2.000,00 zł,
- zapomogi rzeczowe - 25 osób na kwotę 4.490,87 zł                             
- pożyczki mieszkaniowe – 3 osób na kwotę 6.000,00 zł,
- impreza rekreacyjna - wycieczka do Karpacza – 19 osób 3.662,84 zł.
 
Saldo konta 135 na dzień 31.12.2008 r. wynosiło 2.008,75 zł i było zgodne z wyciągiem bankowym (akta kontroli Nr 09/15/I/269).
Nie stwierdzono wydatków środków z tego Funduszu na cele niezgodne z ustawą i regulaminem.
 
System kontroli wewnętrznej
        
Na system kontroli wewnętrznej w zakresie dotyczącym gospodarki finansowej   w kontrolowanej jednostce składają się m.in.:
 
§         Regulamin gospodarowania środkami ZFŚS,
§         Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów,
§         Regulamin kontroli wewnętrznej,
§         Instrukcja w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych,
§         Regulamin premiowania pracowników nie będących nauczycielami,
§         Regulamin przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w pracy pracowników nie będących nauczycielami,
 
         Regulamin kontroliwewnętrznej określa zadania i zakres kontroli wewnętrznej opracowanej dla potrzeb przedszkola w obszarze gospodarki finansowej, materialnej i personalnej.
 
 
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi przedszkola.
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola, zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 
 

Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
 
(podpisy)
 
 
 
Data: ........................
                   Zespół kontrolny
 
 
 
 
(podpisy)
 
 
 
Data:.

           
  
 
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2009-08-11 12:14:01 - Wnioski pokontrolne (40.50 kB)
2009-08-11 12:15:40 - Wystąpienie pokontrolne (23.00 kB)

Ilość odwiedzin: 7458
Nazwa dokumentu: Przedszkole Publiczne nr 26
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesław Pałczyński, Monika Pijanka
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Pałczyński, Monika Pijanka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2009-08-11 12:11:03
Data udostępnienia informacji: 2009-08-11 12:11:03
Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-11 12:23:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner