logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KWiA – I –0914/37/2/2009
Opole, 22 maja 2009 r.
 
                                     PROTOKÓŁ KONTROLI NR 19/09
 
 
Jednostka kontrolowana
Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki
 45-056 Opole ul. Kośnego 2 a
 
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
 
Termin przeprowadzenia kontroli
od 21 kwietnia do 20 maja 2009 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Wiesław Pałczyński - starszy specjalista
w Wydziale Kontroli Wewnętrznej
i Audytu - kierownik zespołu
Jacek Spadło - inspektor w Wydziale
Kontroli Wewnętrznej i Audytu – członek
zespołu
Upoważnienia do przeprowadzenia
kontroli
 
Nr 38/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r.
Nr 39/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r.
 
Przedmiot kontroli
Prawidłowość wykorzystania środków finansowych na działalność w roku 2008.
.
Okres objęty kontrolą
2008 r.
Imię i nazwisko kierownika
kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Krystian Kobyłka - Dyrektor
Naczelny i Artystyczny
 
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
1. Krystian Kobyłka - Dyrektor Naczelny i      Artystyczny.                  
2. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))- Główna Księgowa.
3. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))- Kierownik   sekcji ds. pracowniczych.
 

 
 Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001, Dz. U. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami).
3. Zarządzenie Nr 17/93 Wojewody Opolskiego z dnia 29 stycznia 1993 r.   w    sprawie podziału Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu.
4. Uchwała Nr XXLVII/495/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2009 r. w   sprawie nadania nowego statutu Opolskiemu Teatrowi Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu.
5. Komunikat Nr 1 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia „Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych” (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 3 poz.13 z 2003 r.).
 
Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości wykorzystania środków finansowych na działalność w 2008 roku, z uwzględnieniem efektywności ich wykorzystania.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli.
 
- przeprowadzono rozmowę z dyrektorem i główną księgową celem zapoznania się ze specyfiką funkcjonowania jednostki,
- porównano stan faktyczny z przepisami i przyjętymi rozwiązaniami organizacyjnymi (statut, schemat organizacyjny, regulaminy),
- dokonano analizy wypłaconych wynagrodzeń miesięcznych, odpraw emerytalno-rentowych, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za urlop, nagród, premii oraz wypłat środków z funduszu socjalnego pod kątem ich zgodności z przepisami i regulaminami wewnętrznymi,
- zapoznano się z protokołami kontroli wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzonych w latach 2006-2008 oraz sprawdzono wykonanie zaleceń pokontrolnych,
dokonano analizy zasadności wypłat z tytułu umów zlecenia i o dzieło,
- dokonano analizy dokumentacji dotyczącej udzielonych zamówień publicznych,
- na podstawie ewidencji księgowej ustalono wielkości przychodów z poszczególnych źródeł oraz dokonano analizy kosztów rodzajowych pod kątem ich zasadności,
- pobrano ustne wyjaśnienia od dyrektora, głównej księgowej oraz od pracowników merytorycznych,
- pobrano kserokopie wybranych dokumentów potwierdzających ustalenia kontroli.
 
USTALENIA KONTROLI
 
Teatr lalkowy nie powinien kojarzyć się wyłącznie z kukiełkami. Nie powinien kojarzyć się wyłącznie z widzem dziecięcym, bo przecież magię kochamy wszyscy. Bez względu na wiek. Nie ma innego miejsca, gdzie magia jest tak bardzo na wyciągnięcie ręki.
Tutaj ludzkim językiem mówią myszy i karaluchy, a człowiek - aktor zmienia się za sprawą kostiumu nie do poznania. Tutaj można się spotkać z własną wyobraźnią i z wielką literaturą.
 
 I. W zakresie spraw organizacyjnych
 
Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu funkcjonuje od 1 lutego 1993 r. Teatr powstał w wyniku podziału Teatru im. Jana Kochanowskiego Opolu, dokonanego przez Wojewodę Opolskiego Zarządzeniem Nr 17/93 z dnia 29 stycznia 1993 r. (akta kontroli 05/24/I/ 24-25). Postanowieniem Wojewody Opolskiego z dnia 1 lutego 1993 r., dla Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki założono księgę rejestrową RPIK 10/93 (akta kontroli 09/19/I/31-36). Postanowieniem Prezydenta Miasta Opola z dnia 4 lipca 1996 r. dla Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki założono księgę rejestrową RPIK 3/96 (akta kontroli 009/19/I/37-39 ).
Obiekt teatralny stanowi własność jednostki kontrolowanej. Natomiast budynek zaplecza technicznego teatru wraz z salą prób znajdujący się przy ul. Kośnego 2a w Opolu został przekazany przez Gminę Opole w użyczenie z dniem 1 lutego 2008 r. na podstawie umowy zawartej w dniu 30.01.2008 r. (akta kontroli 09/19/I/40-41).
Teatr jest również właścicielem jedenastu mieszkań zakładowych. Mieszkania te znajdują się w budynku Domu Aktora w Opolu przy ul. Sienkiewicza 25-27. Powyższa ilość mieszkań stanowi 1/3 ogółu mieszkań znajdujących się w tym budynku. Właścicielem pozostałych trzydziestu dwóch mieszkań jest Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Ponadto jednostka kontrolowana jest najemcą garażu położonego w Opolu przy ul. Budowlanych 4. Umowa najmu w tej sprawie została zawarta w dniu 1.03.2003 r.
Od 1 lutego 1993 r. dyrektorem naczelnym i artystycznym teatru jest pan Krystian Kobyłka, powołany na to stanowisko przez Wojewodę Opolskiego decyzją nr ON.III – 114/93 z dnia 09.02.1993 r. (akta kontroli 09/19/I/42-44).
Główną księgową jest pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), zatrudniona na tym stanowisku na podstawie umowy o pracę od 01 lipca 1999 r., w pełnym wymiarze czasu pracy do 18.04.2008 r. i od 21.04.2008 do nadal (akta kontroli 09/19/I/ ).
W 2008 r. teatr wystawił 366 przedstawień oraz zrealizował 5 premier. Jednostka sporządza comiesięczne sprawozdania z prowadzonej działalności podstawowej. Sprawozdania te przekazywane są do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Opola, który sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad działalnością teatru (akta kontroli 09/19/I/).
W roku 2007 na terenie jednostki kontrolowanej zakończone zostało prowadzone zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa budynku zaplecza technicznego z salą prób Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki wraz z rozbiórką istniejącego budynku zaplecza technicznego w Opolu”. Inwestorem i realizatorem tego zadania był Urząd Miasta Opola - Wydział Inwestycji Miejskich.
 
II. W zakresie spraw kadrowych
 
W okresie objętym kontrolą kierownikiem sekcji ds. pracowniczych i gospodarczych była pani(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) , zatrudniona na tym stanowisku od 01 marca 2000 r., na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas nieokreślony (akta kontroli 09/19/I/49). Jednostka kontrolowana posiada opracowany schemat organizacyjny, zawierający takie dane jak: nazwy komórek organizacyjnych i stanowisk pracy, podległość służbową oraz ilość etatów na poszczególnych stanowiskach (akta kontroli 09/19/I/46-45). Zgodnie z tym schematem, ilość etatów w poszczególnych komórkach organizacyjnych winna wynosić:               
- kierownictwo teatru - 2 etaty (dyrektor teatru oraz główny specjalista ds.     administracyjnych i organizacji pracy),
- zespół artystyczny - 15,5 etatów,
- biuro obsługi widza - 2,25 etatów,
- dział księgowości - 4 etaty pracownicze plus 1 umowa zlecenie,
- sekcja spraw pracowniczych i gospodarczych - 8,25 etatów,
- dział techniczny - 17,5 etatów.
Razem 49, 5 etatu.
Na dzień 31 grudnia 2008 r. w jednostce kontrolowanej zatrudnionych było 55 osób na 49,5 etatach (akta kontroli 09/19/I/45).
Ilość wykorzystanych etatów na stanowiskach była zgodna ze stanem ustalonym w schemacie organizacyjnym.
W 2008 r. odeszło z pracy siedem osób, w tym:
- dwie osoby z powodu wygaśnięcia umowy,
- dwie osoby z powodu przejścia na emeryturę,
- trzy osoby za porozumieniem stron.
 
Z dniem przejścia na emeryturę pracownikom wypłacono odprawy emerytalne w łącznej kwocie (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))brutto (akta kontroli 09/19/I/46). 
Dodatkowo trzem osobom wypłacono ekwiwalent za urlop w kwocie (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) brutto (akta kontroli 09/19/I/46). Ekwiwalent dotyczył niewykorzystanego urlopu za rok poprzedni oraz urlopu należnego za miesiące przepracowane w 2008 r.
Nagrody jubileuszowe wypłacono(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
 
Jednocześnie w tym samym czasie przyjęto do pracy sześć osób (akta kontroli 09/19/I/60-61), w tym:
- dwie osoby na stanowisko pracowników gospodarczych,
- jedna osoba na stanowisko portiera,
- jedną osobę na stanowisko asystenta scenografa,
- jedną osobę na stanowisko specjalisty ds. księgowości,
- jedna osoba na stanowisko gł. księgowej.
 W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację pracowniczą wszystkich sześciu osób przyjętych w tym czasie do pracy. Stwierdzono, że akta osobowe prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Określone w umowach o pracę warunki pracy i płacy zawierają wszystkie dane wymienione w art. 29 § 1 ust. 1 pkt 1-5 Kodeksu pracy tj.: rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, składniki wynagrodzenia, wymiar czasu pracy, termin rozpoczęcia pracy. Ponadto w aktach osobowych znajdują się zaświadczenia o aktualnych badaniach lekarskich, szkoleniach bhp oraz oświadczenia pracowników o zapoznaniu się z regulaminem pracy.
 
Na wynagrodzenie miesięczne pracowników administracyjno-księgowych, działu technicznego i obsługi składa się wynagrodzenie zasadnicze oraz premia.
Aktorzy zatrudnieni są w systemie zadaniowym. W wyniku kontroli ustalono, że na przestrzeni 2008 roku przeprowadzono 184 próby oraz zaprezentowano 336 spektakli.
Ponadto jednostka kontrolowana zatrudniała aktorów z innych teatrów na podstawie umów zleceń. Ogółem w okresie tym zawartych było sześć umów zleceń, przy czym w czterech przypadkach była to kontynuacja umów zawartych w roku poprzednim.
 
 
III. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
        
         Kwota odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2008 r. wyniosła 47.482,17 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335) kwotę odpisu naliczonego na dany rok kalendarzowy należy przekazać na rachunek bankowy Funduszu w terminie do 30 września tego roku, z tym, że w terminie do dnia 31 maja należy przekazać 75 % tego odpisu.
 
W wyniku kontroli ustalono, że przelewów na rachunek bankowy dokonano w dniach:
15.04.2008 r., kwota przelewu - 15.828,00 zł, - wyciąg bankowy 014
30.05.2008 r., kwota przelewu - 19.784,00 zł, - wyciąg bankowy 020
22.09.2008 r., kwota przelewu - 11.870,17 zł, - wyciąg bankowy 047 (wyrównanie).
 
           Łącznie na rachunek bankowy Funduszu przelano kwotę 47.482,17 zł wg planu. 30 grudnia 2008 r. dokonano korekty wg wielkości faktycznych zmniejszając fundusz o kwotę 468,41 zł (akta kontroli 09/19/I/48-55).
 
Jednostka kontrolowana posiada opracowany i uzgodniony ze związkami zawodowymi Regulamin tworzenia i gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 29.09.2004 r. Zgodnie z tym regulaminem, środki Funduszu mogą być przeznaczone na dofinansowanie wczasów pracowniczych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, na pomoc rzeczową i finansową oraz na paczki mikołajowe.
Dyrektor teatru powołał trzyosobową Zakładową Komisję Socjalną. W okresie objętym kontrolą Komisja odbyła pięć posiedzeń, z których sporządzono protokoły. Łączna wartość przyznanych świadczeń wyniosła 46.700,05 zł. Środki Funduszu przeznaczone zostały na następujące formy działalności socjalnej (akta kontroli 09/19/I/61):
 
- dofinansowanie do wczasów dla 55 osób na łączną kwotę 30.500,00 zł,
- jednorazowa zapomoga dla jednej osoby na łączną kwotę 700,00 zł,
- paczki mikołajowe dla 21 dzieci o łącznej wartości 1.358,70 zł,
- pomoc finansowa z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla 57 pracowników i emerytów na łączną kwotę 13.030,00 zł,
- zorganizowanie imprezy rekreacyjno-sportowej dla pracowników i ich rodzin, na
 łączną kwotę 1.111,35 zł.
 
Nie stwierdzono wydatkowania środków z tego Funduszu na cele niezgodne z ustawą i regulaminem.
 
IV. Realizacja planu rzeczowo-finansowego – działalność bieżąca
 
 
Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Opolski Teatr Lalki i Aktora w Opolu, jako instytucja kultury, prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem dotacji organizatora, który ustala jej roczną wysokość.
Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym samorządu lokalnego o charakterze obowiązkowym. Wynika to z art. 9 ust.2 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.) oraz przepisów materialnych regulujących działalność poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Działalność kulturalna w świetle art. 11 ust.1 ustawy, o której mowa wyżej, polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Jednostki samorządu terytorialnego mogą same prowadzić taką działalność lub wykonywać te zadania przy pomocy innych podmiotów, na przykład osób fizycznych, lub organizacji pozarządowych, po zawarciu z nimi stosownej umowy.
Z zapisu art. 14 ust. 1 cyt. ustawy oraz z art. 38 KC wynika, że instytucje są samodzielne oraz działają poprzez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i opartym na nim statucie. Samodzielność instytucji kultury wynika z art. 14 ust. 2 cyt. ustawy w świetle, którego organizator nie odpowiada za zobowiązania instytucji kultury (jedynie w przypadku likwidacji całość zobowiązania i wierzytelności przejmuje organizator). Z zapisów art. 14 ust. 2 w związku z art. 17 przedmiotowej ustawy wynika więc, że instytucje kultury, a w ich imieniu działający dyrektorzy, mogą zaciągać zobowiązania np. kredyty, pożyczki a organ stanowiący nie może zablokować podjęcia takiego zobowiązania.
Zakres ingerencji organizatora w sprawy gospodarki finansowej instytucji kultury jest ograniczony. Organizator nie może bezpośrednio wpływać na kwestie prowadzenia gospodarki finansowej, w tym wielkości dokonywanych wydatków. Przysługują mu jednak inne instrumenty, którymi posługując się może mieć pośredni wpływ na działalność instytucji. Przykładowo organizator może odwołać dyrektora, może ustalić w statucie inny sposób pozyskiwania środków (dotacji z budżetu samorządu lokalnego).
        W wyniku zmiany art. 32 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej ( Dz. U. Nr 12, poz. 136) instytucje kultury – wymienione w ust. 1 tego przepisu, zostały wyłączone z systemu finansowego określonego dla zakładów budżetowych. 
Z dniem 1 stycznia 2000 r. instytucje kultury zobowiązane są jedynie do prowadzenia rachunkowości zgodnie z ustaleniami zawartymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości(Dz.U. Nr 121, poz. 391 z późn. zm.) bez uwzględnienia szczegółowych zasad określonych w zrządzeniu Nr 46 Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 1995 r Dz. Urz. Min. Fin. Nr 14, poz. 60) i innych przepisów prawa w zakresie klasyfikacji i sprawozdawczości budżetowej.  
 
W wyniku kontroli ustalono, że w dniu 2.01.2009 r. została przeprowadzona inwentaryzacja gotówki w kasie głównej teatru wg. stanu na 31.12.2008 r. Ze sporządzonego protokołu inwentaryzacji wynika, że stan gotówki w kasie wynosił 6.633,41 zł i był zgodny ze stanem wykazanym w raporcie kasowym (akta kontroli 09/15/I/). 
 
                           W roku 2008 na realizację swoich zadań statutowych Opolski Teatr Lalki i Aktora otrzymał z budżetu miasta Opola i wydatkował kwotę w wysokości 6.568.545,57 zł. W tym kwotę 3.368.545,57 zł. wydatkowano na działalność podstawową a pozostała kwota w wysokości 3.200,000,00 zł dotyczyła realizowanego zadania inwestycyjnego w postaci doposażenia budynku zaplecza technicznego.
Koszty działalności jednostki za 2008 r.(bez rozliczenia „wyposażenia budynku zaplecza technicznego finansowanego ze środków urzedu miasta Opola)  wyniosły ogółem 4.073.338,24 zł. Największą pozycję (73%) stanowiły koszty wynagrodzeń i pochodnych, w tym: honoraria, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i PFRON, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (akta kontroli 09/15/I/).
 
Udział wyżej wymienionych kosztów oraz łączny udział kosztów pozostałych w całości kosztów działalności za 2008 r. przedstawia poniższy wykres:
 
Wykres nr 1
 
Kwota przychodów z działalności za ten okres wyniosła ogółem 788.354,97 zł. Na kwotę tę składały się przede wszystkim wpływy ze sprzedaży biletów, opłaty za spektakle wyjazdowe oraz opłaty za organizację warsztatów i lekcji teatralnych oraz wynajmu sal i pomieszczeń - w wys.  687.509,56 zł.
Pozostałe przychody stanowiły kwotę w wys. 100.845,41zł.
Na kwotę te składały się dochody m.in. z tytułu;
-  rozliczenia podatku VAT za 2007 r. - 10.601,00 zł,
- odsetek od lokat bankowych           - 32.031,94 zł,
- refakturowania na wykonawcę budynku zaplecza technicznego zużycia energii elektrycznej i wody - 7.890,34 zł,
- refakturowania energii elektrycznej, rozmów telefonicznych na wynajmujących pomieszczenia teatru oraz sprzedaż lalek i makulatury – 5.888,66 zł,
- kary umownej od kontrahenta realizującego meble - 11.778,39 zł,
- sprzedaży koszulek reklamowych działań reklamowych i patronatu telewizyjnego spektakli - 11.655,08 zł,
- z opłaty za wystawienie sztuki „O Feliksie” na XIV Ogólnopolskim Konkursie Polskiej Sztuki Współczesnej -   8.000,00 zł,
- nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w uznaniu zasług pracowników teatru dla polskiej kultury z okazji jubileuszu - 10.000,00 zł,
- darowizny pieniężnej -   3.000,00 zł.
 
Ponadto kontrolujący ustalili że;
 - teatr podnajmuje dwa pokoje biurowe znajdujące się w biurowcu, w którym mieściła się siedziba teatru tj. w Opolu przy ul. Kopernika 1. Łączna powierzchnia lokali będących przedmiotem podnajmu wynosi 39,72 m². Umowa najmu tych pomieszczeń została zawarta w dniu 2.11.1998 r. Uchwalą Nr 3196/98 z dnia 8.10.1998 r. Zarząd Miasta Opola wyraził zgodę na podnajem.
Z analizy wydruku kartoteki analitycznej za 2008 r. wynika, że czynsz za najem lokalu każdorazowo pobierany był na bieżąco. Zaległości w tym zakresie nie stwierdzono.
- w dniu 1.03.2000 r. została zawarta umowa najmu lokali użytkowych położonych w Opolu przy ul. Zakładowej. Przedmiotem najmu jest garaż o powierzchni 72 m² oraz pomieszczenie biurowe o powierzchni 13 m². Z analizy wydruku kartoteki analitycznej za 2008 r. wynika, że czynsz za najem oraz pozostałe opłaty pobierane były na bieżąco. Również i w tym przypadku zaległości w tym zakresie nie stwierdzono.
 
Poniższy wykres przedstawia łączny udział kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz szczegółowy udział kosztów pozostałych w kosztach działalności ogółem za 2008 rok:
 
Wykres nr 2
 
V. Umowy zlecenia, o dzieło, honoraria
 
W trakcie kontroli dokonano analizy wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło wypłaconych w 2008 r. Na podstawie rejestru list płac z funduszu bezosobowego ustalono, że w okresie tym zawarto umowy zlecenia z 29 osobami. Umowy te zawierane były zarówno z własnymi pracownikami jak i z osobami obcymi.
 
Umowy zlecenia z pracownikami Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w 2008 r.
 

 
l.p.
Rodzaj zlecenia
Ilość osób
Kwota brutto
1.
Inspicjenci, statyści, bileterzy
   11
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2.
Wykonanie elementów scenografii, wieszaków
     1
3.
Zastępstwo w zaopatrzeniu
     1
4.
Prowadzenie mini-busa przy wyjazdach zagranicznych
     1
5.
Obsługa techniczna spektaklu
     1
6.
Organizacja lekcji teatralnych
     2
7.
Obsługa finans.-księg. PKZP
     1

                                                           RAZEM                       18         
 
 Umowy zlecenia ze zleceniobiorcami obcymi w 2008 r.
 

l.p.
Rodzaj zlecenia
Ilość osób
Kwota brutto
1.
Sprzątanie
      2
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2.
Szatniarki, bileterki, garderobiane
      6
3.
Księgowość materiałowa
      1
4.
Dyżury p. pożarowe w czasie spektakli
      1
5.
Szycie dot. wyposażenia
      1  

                                                            RAZEM                       11        
          Poza wymienionymi umowami w kontrolowanym okresie wypłacono również zgodnie z zawartymi umowami między innymi honoraria za prawa autorskie oraz prowadzenie warsztatów, zabaw i lekcji teatralnych. Honoraria wypłacone były między innymi za wykonanie prac autorskich, scenariusze, dekoracje, za reżyserię i muzykę oraz za zaangażowanie i występy aktorów (w tym także zagranicznych) w poszczególnych spektaklach.
 
Honoraria autorskie pracowników Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w 2008 r.
 

l.p.
Wyszczególnienie
Ilość osób
Kwota brutto
1.
„Baśniowy Salonik”
       5
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2.
Warsztaty i lekcje teatralne
       9
3.
„Ryksza teatralna”
       7
4.
Reżyseria spektakli, scenografia, projekty
       3
5.
Wstęp do okolicznościowego wydawnictwa książkowego
       1
6.
Etiuda- Gwiazda Kaczmarskiego
       5

                                                              RAZEM               30         
 
Z wydruków kartoteki analitycznej dotyczących umów zleceń i o dzieło zawartych z pracownikami teatru i osobami obcymi (akta kontroli 09/15/I/71-72,76-78) wynika natomiast, że łączne kwoty wynagrodzeń wypłaconych z poszczególnych tytułów wyniosły:
- (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) - z tytułu zawartych dwudziestu dziewięciu umów zleceń,
-  (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) - z tytułu zawartych trzydziestu umów o dzieło (były to honoraria i dlatego przy obliczaniu podatku dochodowego prawidłowo zastosowano 50% kosztów uzyskania przychodu).
         Z analizy wydruków z ewidencji księgowej wynika, że umowy zlecenia zawarte zostały na: sprzątanie, pełnienie dyżurów p.poż., prowadzenie szatni, sprzedaż biletów, zabezpieczenie dekoracji, prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej oraz prowadzenie księgowości materiałowej.       
Natomiast honoraria wypłacone były między innymi za wykonanie prac autorskich, scenariusze, dekoracje, za reżyserię i muzykę oraz za zaangażowanie i występy aktorów w poszczególnych spektaklach.
Reasumując ustalenia w tym zakresie należy stwierdzić, że w badanym okresie wszystkie wydatki poniesione na podstawie zawartych umów zleceń i o dzieło związane były z realizacją celów i zadań postawionych przed kontrolowaną jednostką.
 
Spośród pozostałych wydatków szczegółową kontrolą objęto wydatki na zakup środków trwałych, koszty najmu lokali oraz koszty związane z przygotowaniem i organizacją premier teatralnych.
 
Na dzień 01.01.2008 r. wartość ewidencyjna wszystkich środków trwałych wynosiła ogółem 2.484.925,06 zł. Natomiast na dzień 31.12.2008 r. wartość ogółem zamykała się kwotą 4.574.563,30 zł. Zwiększenie wartości środków trwałych na przestrzeni tego roku o kwotę 2.089.638,24 zł dotyczy w całości zakupów związanych z wyposażeniem nowej części budynku użytkowanego przez teatr na podstawie umowy użyczenia od Urzędu Miasta Opola.
Zakupy wyposażeniowe tej części teatru nastąpiły w całości ze środków Urzędu Miasta Opola w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie budynku zaplecza technicznego z salą prób Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. A. Smolki”.
Z tych środków sfinansowano m.in. następujące zakupy;
 
- system nagłośnienia teatru                            -                  531.048,38 zł,
- intercom                                                      -                  213.208,71 zł,
- system telewizji przemysłowej                       -                    30.608,94 zł,
- system alarmowy                                         -                     11.133,08 zł,
- konsoleta oświetleniowa                                -                   118.605,88 zł,
- konsoleta awaryjna                                       -                     90.302,77 zł,
- regulator mocy                                              -                    62.477,88 zł,
- 14 reflektorów                                              -                     52.179,36 zł,
- 12 głowic ruchomych                                     -                   298.961,94 zł,
- obwody nieregulowane                                 -                     18.562,06 zł,
- 8 naświetlaczy                                             -                     74.435,36 zł,
- media – serwer                                            -                   166.083,38 zł,
- blok zasilania                                               -                     19.960,32 zł,
- mobilna widownia – teleskopowa                   -                   233.417,23 zł,
- podłoga drewniana w zapadni sceny               -                     12.891,04 zł,
- podesty sceniczne                                         -                     25.990,00 zł,
- ploter tnący                                                  -                      7.474,72 zł,
- zabudowy meblowe i siedziska                        -                    51.399,91 zł,
- 2 tokarki, pilarka, szlifierka, obrabiarka           -                    34.505,65 zł,
- urządzenie wyciągowe                                    -                    22.095,78 zł,
- palmtop                                                        -                      6.341,56 zł,
- pianino cyfrowe                                             -                      4.431,09 zł,
- notebook                                                      -                      3.523,20 zł,
 
                                                                 RAZEM          2.089.638,24 zł.
 
Na wniosek jednostki kontrolowanej dokonywane zakupy objęte były postępowaniem przetargowym prowadzonym przez Wydział Przetargów Urzędu Miasta Opola. Wszystkie zakupione środki trwałe zostały ujęte w ewidencji księgowej.
W okresie objętym kontrolą nie dokonywano likwidacji środków trwałych.
 
 VI. Koszty premier
         W 2008 r. zrealizowano pięć premier teatralnych. Łączne koszty związane z ich przygotowaniem wyniosły 306.476,79 zł.
 
 
Koszty przygotowania poszczególnych premier przedstawia poniższa tabela:
 
 
 

 L.p.
         Tytuł premiery
        
Koszt przygotowania
   1.
„Dzieje sławnego Rodryga”
           58.481,48 zł
   2.
„Calineczka” wg. H. Ch. Andersena
           48.470,84 zł
   3.
„Pinokio”  wg. C. Collodiego
           51.531,31 zł
   4.
„Zwierzęta Doktora Dolittle”wg. H.Loftinga
           75.307,14 zł
   5.
„Burza”    wg.W. Shakespera
           72.686,02 zł

                R A Z E M                                                         306.476,79 zł
 
Największą pozycję wśród wszystkich kosztów przygotowania premier stanowiły wydatki na honoraria autorskie, na materiały oraz na usługi obce (akta kontroli 09/19/I/ 91-98). Wśród kosztów na materiały ujęto zarówno wartość materiałów zakupionych jak i wartość materiałów wydanych z magazynu na potrzeby danej premiery. Na koszty zakwalifikowane jako „usługi obce” składały się przede wszystkim opłaty za szycie kostiumów, za wykonanie lalek i kurtyny oraz za ksero, druk afiszów i nagranie piosenek. W wyniku analizy wyżej wymienionych rodzajów kosztów, nie stwierdzono wydatków niezasadnych.
 
 
VII. Frekwencja na przedstawieniach
 
W 2008 roku Teatr wystawił 366 przedstawień dla 46.376 widzów(akta kontroli 09/19/I/84,80-81)Frekwencja w poszczególnych miesiącach przedstawiała się następująco:
 
 

 
Frekwencja
widzów na  
przedstawieniach
            
            Rok 2007
 
             
             Rok 2008
 
Scena macierzysta
Spektakle zamiejscowe
 
Scena macierzysta
Spektakle zamiejscowe
styczeń
     2.964
           -
     2.791
      400
luty
     2.666
           -
     3.326
          -
marzec
     4.680
     1.000
     2.502
       909
kwiecień
     2.317
        110
     5.802
     2.643
maj
     2.634
        409
     3.969
        147
czerwiec
     3.194
        120
     4.210
        450
lipiec
        -
          -
         -
          -
sierpień
        -
          -
           66
        300
wrzesień
       876
          -
      1.373
        200
październik
 2.724 + 3.825
       (Festiwal)
        535
      5.466
        650
listopad
     4.303
     1.039
      5.293
          -
grudzień
     5.580
        801
      6.245
          -

 
OGÓŁEM           35.763              4.014               41.043             5.699
 
 
W porównaniu z rokiem 2007 ilość widzów wzrosła o 15% i wyniosła 46.742 osoby. 
 
W okresie od 27 maja do 1 czerwca 2008 r. trwały obchody 70-lecia istnienia Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki. Spektakle i imprezy towarzyszące odbywały się na deskach teatru, w Kościele OO Jezuitów, a także na opolskim rynku. Do udziału w jubileuszu zaproszono zespoły teatralne z kraju i z zagranicy takie jak; Teatr Ósmego Dnia z Łodzi, Scena Plastyczna KUL z Lublina, Figurentheater Wilde & Vogel z Stuttgartu, Teatro del Carretto Lucca z Włoch, Trassiteatteri Minimi z Kuopio z Finlandi. Młodym widzom w ramach Dnia Otwartego Teatru zorganizowano spotkanie z aktorami i zwiedzanie zaplecza teatru. Na terenie Ogrodu Zoologicznego „majówkę z latawcami”. Zespół Teatru uczestniczył również w festiwalach i przeglądach teatrów lalek m. in. w Dordrechcie–Holandia , w Zagrzebiu – Chorwacja, w Sofii-Bułgaria, w Kairze – Egipt.
 
VIII.     Podsumowanie
 
Kontrolujący nie są w stanie nie zauważyć, że działalność Teatru jest kulturalną perełką nie tylko w regionie lecz i w skali kraju. Uniwersalizm repertuarowy wraz z umiejętną koegzystencją z treściami literatury dla dorosłych coraz bardziej poszerza krąg bywalców teatru, gdzie mimo mylącej nazwy widz spotyka się z tekstami wielkich klasyków teatru.
Tu naprawdę dzieję się coś dobrego i nie tylko w sferze repertuarowej. Tu nie widać najmniejszej próby chałtury teatralnej dla najmłodszych. Tu właściwe i racjonalne gospodarowanie środkami budżetowymi dorównuje finezji repertuarowej. 
 
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono Dyrektorowi Naczelnemu i Artystycznemu Teatru Lalki i Aktora panu Krystianowi Kobyłce.
 
    

Z Zgodnie z §. 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-152-218/2008 Prezydenta Miasta Opola z dnia 16.04.2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Miasta Opola  kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.

 
 

     Jednostka kontrolowana
Imię i Nazwisko
Kierownika Jednostki kontrolowanej
                
                 (podpis)
Data: Opole........................
               Zespół kontrolny
 Imię i Nazwisko kontrolującego
 
                 (podpis)
 
Data: Opole................

 
    Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2009-08-11 13:53:15 - Wnioski pokontrolne (39.00 kB)
2009-08-11 13:55:16 - Wystąpienie pokontrolne (23.50 kB)

Ilość odwiedzin: 7158
Nazwa dokumentu: Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesław Pałczyński, Jacek Spadło
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Pałczyński, Jacek Spadło
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2009-08-11 13:48:24
Data udostępnienia informacji: 2009-08-11 13:48:24
Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-11 13:57:36

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner