logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Readaptacji ,,Szansa"
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

KWiA – I –0914/11/09
Opole, 17 czerwca 2009 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 21/09
 
Jednostka kontrolowana
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu ul. K. Pułaskiego 3
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
od 12 do 29 maja 2009 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Małgorzata Jóźwin-Mazurek – starszy specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Izabela Dziewulska-Gaj – główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 42/09
nr 43/09
Przedmiot kontroli
- gospodarka finansowa
- ewidencja księgowa i sprawozdawczość
- ZFŚS
- system kontroli wewnętrznej
 
Okres objęty kontrolą
2008 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Aleksander Iszczuk – dyrektor liceum
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
Aleksander Iszczuk – dyrektor
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– główny księgowy
 

                        
Podstawy prawne
1.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
2.     Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177 z późniejszymi zmianami)
3.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
 
 1. Ustawa z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity z 1996 r., Dz. U. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami).
5.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późniejszymi zmianami).
 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142,  poz. 1020).
7.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz.1222 z późniejszymi zmianami).
8.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 56, poz. 372).
 1. Uchwała Nr LXIX/798/06 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych oraz uzgodnienia wartości jednego punktu.
 2. Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych Miasta Opola.
 3. Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. U. MF Nr 7, poz. 58).
 
Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzenia ewidencji księgowej, wydatkowania środków budżetowych i gospodarowania środkami z dochodów własnych oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji i sporządzanych sprawozdań.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się z przyjętymi rozwiązaniami organizacyjnymi w zakresie prowadzenia spraw ewidencyjno-księgowych w kontrolowanej placówce.
Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta Opola uzyskano niezbędne dane dotyczące środków finansowych przekazanych do jednostki kontrolowanej na cele objęte kontrolą.
Dane zawarte w sprawozdaniach sporządzonych przez jednostkę kontrolowaną porównano z danymi znajdującymi się w ewidencji księgowej, wyciągach bankowych oraz w innych badanych dokumentach.      
Szczegółową kontrolą objęto zapisy w ewidencji księgowej dotyczące wydatków na wynagrodzenia dla sześciu osób w okresie od stycznia do grudnia 2008 r., prawidłowość ustalenia stawek wynagrodzenia zasadniczego i kategorii zaszeregowania oraz akta osobowe osób przyjętych do pracy w okresie objętym kontrolą, a także wpływy i wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Przeprowadzono analizę zapisów znajdujących się w ewidencjach księgowych dotyczących poszczególnych rodzajów wydatków rzeczowych pod kątem prawidłowości ich klasyfikowania, celowości i zasadności ich dokonywania oraz zgodności danych ewidencyjnych z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach. Przeanalizowano zapisy dotyczące poszczególnych źródeł dochodów własnych pod kątem zgodności danych ewidencyjnych z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach oraz pod kątem legalności ich uzyskiwania.
Kontroli poddano także wynagrodzenia sześciu pracowników wypłacone w 2008 r., tj. dyrektora, wicedyrektora, głównej księgowej, sekretarza szkoły, specjalisty do spraw płac oraz specjalisty do spraw kadr. Badanie polegało na porównaniu naliczonych wynagrodzeń z indywidualnych kartotek wynagrodzeń z dokonanymi przelewami.
Sprawdzono dokumenty źródłowe dotyczące wydatków budżetowych zaewidencjonowanych w wybranych paragrafach w miesiącu grudniu 2008 r. W zakresie dochodów własnych sprawdzono także dokumenty źródłowe dotyczące wydatków zaewidencjonowanych w wybranych paragrafach w miesiącu grudniu 2008 r.
Skontrolowano stan gotówki w kasie, który porównano z aktualnym saldem wynikającym z zapisu w raporcie kasowym.
         Sprawdzono również funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej, w tym czy jednostka posiada zakładowy plan kont i opracowane na piśmie procedury kontroli finansowej oraz czy procedury te są zgodne ze standardami Ministerstwa Finansów i dostosowane do specyfiki jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
 
USTALENIA KONTROLI
 
I. W zakresie spraw organizacyjno-kadrowych
 
         Dyrektorem kontrolowanej jednostki jest pan Aleksander Iszczuk powołany na to stanowisko przez Prezydenta Miasta Opola na okres od 29 czerwca 2006 r. do 31 sierpnia 2010 r. (akta kontroli Nr 09/21/I/9). Na stanowiskugłównego księgowego w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony zatrudniona jest pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli Nr 09/21/I/10-11).
 
         Na dzień 31.12.2008 r. w Liceum Ogólnokształcącym Nr II zatrudnionych było 122 osób na 113,48 etatu. Stan zatrudnienia na początek i na koniec 2008 r. w rozbiciu na poszczególne grupy zawodowe w osobach i etatach przedstawia tabela nr 1 (akta kontroli Nr 09/21/I/12-16):
 
Tabela nr 1

RODZAJE STANOWISK PRACY
 stan na 01.01.2008 r.
    stan na 31.12.2008 r.
osoby
etaty
osoby
etaty
 Pracownicy pedagogiczni
71
   89,19
 94
 86,23
 Pracownicy administracji
 6
     9,25
 10
    9,25
 Pracownicy obsługi
16
   18,00
 18
 18,00
      Razem:
93
116,44
122
113,48

 
        
         W 2008 roku do pracy w Liceum Ogólnokształcącym Nr II w Opolu przyjęto dwudziestu siedmiu nauczycieli oraz jednego pracownika niepedagogicznego (akta kontroli Nr 09/21/I/17). Stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników pedagogicznych zostały ustalone z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego poszczególnych nauczycieli - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.
         Kategoria zaszeregowania oraz wysokość wynagrodzenia zasadniczego przyjętego do pracy w tym okresie pracownika niepedagogicznego jest zgodna z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.  
      
         Ustalono, że wszyscy przyjęci pracownicy posiadają założone akta osobowe i aktualne badania lekarskie, co jest udokumentowane zaświadczeniami wystawionymi przez lekarza posiadającego odpowiednie uprawnienia. W aktach osobowych znajdują się również zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie bhp.           
         Z zapisów w ewidencji kontroli wynika, że w latach 2008-2009 w jednostce przeprowadzone zostały cztery kontrole zewnętrzne przez (akta kontroli Nr 09/21/I/18):
- Kuratorium Oświaty w Opolu,
- Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu,
- Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Opolu,
- Referat Sprawozdawczości Oświaty Urzędu Miasta Opola.
 
         Księgi rachunkowe w szkole prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego Optivum Vulcan.
 
Wewnętrzne regulacje dotyczące funkcjonowania gospodarki finansowo-księgowej w kontrolowanej jednostce to:
Ø      Instrukcja sporządzania, kontroli i obiegu dowodów księgowych wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora nr 1 z dnia 30.09.2005 r.
Ø      Instrukcja kasowa wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora nr 1 z dnia 30.09.2005 r.,  
Ø      Instrukcja przeprowadzania inwentaryzacji wprowadzona Zarządzeniem nr 1 z dnia 30.09.2005 r.,
Ø      Zakładowy Plan Kont wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora nr 4/2008 z dnia 25.08.2008 r. ,
Ø      Regulamin udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14.000,00 euro z dnia 20.04.2009r.,
Ø      Procedura kontroli finansowej wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora nr 5/2009 z dnia 20.04.2009 r.
 
         Kontrolowana jednostka posiada w PKO Bank Polski SA sześć niżej wymienionych rachunków bankowych (akta kontroli Nr 09/21/I/19):
·         510201595164 rachunek budżetowy,
·         590201598440 rachunek depozytowy,
·         500201598465 rachunek ZFŚS,
·         590201598457 rachunek dochodów własnych,
·         590201598473 rachunek pomocniczy - Socrates
·         570201598481 rachunek pomocniczy - stypendia unijne.
Kontrolą objęto rachunki: budżetowe, ZFŚS oraz dochodów własnych.
 
         Z budżetem gminy jednostka rozlicza się w dziale 801 rozdział 80120. Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.
 
         Na pozostałą działalność Liceum Ogólnokształcące Nr II w Opolu liceum otrzymało z Urzędu Miasta Opola następujące środki w rozdziale 80195 (akta kontroli Nr 09/21/I/20-21):
 • kwotę 9.350,00 zł – stypendia motywacyjne dla uczniów (akta kontroli Nr 09/21/I/22),
 • kwotę 12.300,00 zł – kontakty zagraniczne (akta kontroli Nr 09/21/I/23),
 • kwotę 5.100,00 zł – upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów oraz inne zadania edukacyjno-wychowawcze (akta kontroli Nr 09/21/I/24),
 • kwotę 6.993,29 zł – zakup sprzętu dla szkół na potrzeby Nowej Matury (akta kontroli Nr 09/21/I/25),
 • kwotę(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) – wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za prowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego (akta kontroli Nr 09/21/I/26),
 • kwotę 7.000,00 zł – monitoring wizyjny (akta kontroli Nr 09/21/I/27).
 
Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków budżetowych przekazanych do jednostki kontrolowanej na dodatkową jej działalność w 2008 r. wyniosła 51.112,00 zł. Faktycznie wykorzystano kwotę 51.094,39 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 17,61 zł zwrócono do Urzędu Miasta Opola w dwóch ratach (akta kontroli Nr 09/21/I/20-21):
·         6,71 zł w dniu 17.09.2008 r.,
·       10,90 zł w dniu 14.10.2008 r.  
 
W dniu 13.01.2008 r. dyrektor jednostki kontrolowanej złożył w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2008 r. (akta kontroli Nr 09/21/I/28). W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na zadania dodatkowe w 2008 r. oraz z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 09/21/I/29).
 
II.W zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego
 
II.1. Dochody budżetowe w 2008 r.
 
         W dniu 13.01.2008 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–27S z wykonania planu dochodów budżetowych za dwanaście miesięcy 2008 r. (akta kontroli Nr 09/21/I/30).
 
Ze sprawozdania wynika, że wykonane dochody w tym okresie wyniosły 27.127,05 zł. Na kwotę tę składały się dochody uzyskane w paragrafie 087 „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych”. Ustalono, że jest to kwota z tytułu sprzedaży złomu uzyskanego z demontażu kaloryferów w związku z termomodernizacją budynku. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta Opola w następujących ratach:
·       1.400,40 zł w dniu 29.02.2008 r. (akta kontroli Nr 09/21/I/31) ,
·       9.763,82 zł w dniu 14.04.2008 r. (akta kontroli Nr 09/21/I/32-33),
·       1.793,10 zł w dniu 09.05.2008 r. (akta kontroli Nr 09/21/I/34-35),
·       7.231,59 zł w dniu 16.05.2009 r. (akta kontroli Nr 09/21/I/36),
·       6.876,66 zł w dniu 11.06.2008 r. (akta kontroli Nr 09/21/I/37),
·            20,50 zł w dniu 20.06.2008 r. (akta kontroli Nr 09/21/I/38),
·            40,98 zł w dniu 26.06.2008 r. (akta kontroli Nr 09/21/I/39).
 
II.2. Wydatki budżetowe w 2008 r.
 
Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków finansowych przekazanych na działalność szkoły w 2008 r. wynosiła: 5.685.277,37zł. Faktycznie wykorzystano kwotę 5.685.126,76 zł, a niewykorzystane środki w wysokości 150,61 zł zwrócono do Urzędu Miasta Opola w dniu 30.12.2008 r. (akta kontroli Nr 09/21/I/42-43).
W dniu 10.01.2008 r. dyrektor jednostki kontrolowanej złożył w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych na działalność szkoły za 2008 r. (akta kontroli Nr 09/21/I/40-41). W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność w 2008 r.
         Stan środków budżetowych wykazany w ewidencji księgowej (konto 130) na koniec roku wynosił – „0” (akta kontroli Nr 09/21/I/45-46). Stan tenbył zgodny z wyciągiem bankowym nr 206 (akta kontroli Nr 09/21/I/42-43) oraz z zawiadomieniem banku w sprawie potwierdzenia zgodności salda (akta kontroli Nr 09/21/I/44).
         Ze sporządzonego sprawozdania oraz z dokumentacji księgowej jednostki wynika, że dokonane wydatki zostały zaewidencjonowane w dwudziestu dwóch paragrafach. W wyniku kontroli stwierdzono, że wykazane w sprawozdaniu dane dotyczące wydatków zaewidencjonowanych we wszystkich paragrafach są zgodne z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 09/21/I/45-46).      
Do kontroli wytypowano następujące paragrafy: 4010, 4210, 4240, 4270, 4300 oraz 4440. Łączna kwota wydatków zaewidencjonowanych w tych paragrafach wyniosła 4.297.427,53 zł, co stanowi 75,60 % wszystkich wydatków bieżących.
 
II.3. Wydatki na wynagrodzenia (paragraf 4010)
 
Skontrolowano wynagrodzenia sześciu pracowników jednostki wypłacone w 2008 r. tj.:
- dyrektora,
- wicedyrektora,
- głównej księgowej,
- sekretarza szkoły,
- specjalisty do spraw płac,
- specjalisty do spraw kadr.
 
Badanie polegało na porównaniu naliczonych wynagrodzeń z indywidualnych kartotek wynagrodzeń z dokonanymi przelewami. Zestawienie wynagrodzeń pracowników kontrolowanej jednostki za 12 miesięcy 2008 r. przedstawiono w tabeli nr 2.
 
       Tabela nr 2
Stanowisko
Dyrektor
Wicedyrektor
Gł. Księgowy
Sekretarz
Specjalista d/s płac
Specjalista
d/s kadr
I/2008
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
II/2008
III/2008
IV/2008
V/2008
VI/2008
VII/2008
VIII/2008
IX/2008
X/2008
XI/2008
XII/2008
 
          Sprawdzono 206 wyciągów bankowych, które porównano z kartoteką zarobkową wg wynagrodzeń za cały 2008 rok. Po analizie porównawczej stwierdzono, iż zachodzi pełna zgodność pomiędzy danymi zawartymi w kartach wynagrodzeń z danymi z wyciągów bankowych (akta kontroli Nr 09/21/I/47-62).
 
W wyniku kontroli ustalono, że w 2008 r. pracownikom oprócz wynagrodzeń miesięcznych wypłacono dodatkowo (akta kontroli Nr 09/21/I/63-70):
 •     - (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł.
 
Wysokość nagrody dla nauczycieli wynosiła w większości przypadków (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł, w jednym przypadku –(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł. Wysokość nagród dla pracowników administracji i obsługi wynosiła od (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł.
W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota nagród wypłaconych pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym nie przekroczyła kwoty zaplanowanej w planie finansowym (akta kontroli Nr 09/21/I/67,69).
Ekwiwalenty za niewykorzystany urlopy wypłacono zasadnie, gdyż były one związane z umową na czas określony oraz przejściem nauczycieli na emeryturę.
Nie stwierdzono nieprawidłowości przy dokonywaniu wydatków w tym zakresie.
 
II.4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (paragraf 4440)
 
         Z wyciągu bankowego nr 1 rachunku ZFŚS wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2008 r. wynosił 116.263,28 zł (akta kontroli Nr 09/21/I/71,72).Stan ten jest zgodny z kwotą wykazaną jako bilans otwarcia na koncie księgowym „135” (akta kontroli Nr 09/21/I/83). W sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S jednostka kontrolowana wykazała, że w paragrafie 4440 wydatki budżetowe za 2008 r. wyniosły 223.297,45 zł. W pozycji „zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym” widnieje kwota 2,55 zł. W dniu 16.01.2009 r. do Wydziału Budżetu wpłynęło wyjaśnienie w tej sprawie złożone przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącym Nr II w Opolu (akta kontroli Nr 09/21/I/84),z którego wynika, że różnica ta powstała w wyniku faktycznej korekty odpisu na ZFŚS w wysokości 16.197,45 zł w stosunku do planu, który zakładał kwotę 16.200,00 zł.
Terminy i kwoty przelewów naliczonych odpisów wraz z dokonaną na koniec roku korektą przedstawia poniższa tabela:                  
      
                 Tabela nr 3
Data
Kwota zaksięgowana na koncie „135”
Kwota przelewu bankowego
 
%
27.05.2008 r.
155.325,00 zł
155.325,00 zł
   75,00
17.09.2008 r.
 51.775,00 zł
 51.775,00 zł
   25,00
19.12.2008 r.
 16.197,45 zł
 16.197,45 zł
 korekta
Razem:
223.297,45 zł
223.297,45 zł
 100,00
      
       W wyniku kontroli ustalono, że kwota ta jest zgodna z ewidencją księgową dotyczącą tych wydatków (akta kontroli Nr 09/21/I/40-41).Powyższa kwota wydatków w całości dotyczyła odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wykazana w sprawozdaniu kwota faktycznie przekazana została z rachunku podstawowego jednostki na rachunek bankowy funduszu w ustawowych terminach (akta kontroli Nr 09/21/I/85-87).                   
         Z analizy zapisów konta księgowego -135 (akta kontroli Nr 09/21/I/73-83) wynika, że łączna kwota obrotów po stronie „Wn” (wpływów) na fundusz socjalny w 2008 r. wyniosła 506.217,19 zł. W wyniku kontroli ustalono, że na sumę tę oprócz dokonanych odpisów i stanu początkowego oraz środków pieniężnych przekazanych z Urzędu Miasta Opola dla emerytowanych nauczycieli składały się także spłaty pożyczek oraz odsetki bankowe. Wpływy środków na fundusz socjalny dla emerytów zostały zaksięgowane w następujących kwotach (akta kontroli Nr 09/21/I/88-89):
 • 31.939,00 zł w dniu 12.05.2008 r.
 • 10.646,00 zł w dniu 10.09.2008 r.
 Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono.
 
         Z analizy zapisów dokonanych na tym koncie po stronie „Ma” wynika, że zaewidencjonowane obroty (rozchody) w tym okresie wyniosły łącznie 362.256,34zł. Środki te wydatkowane były na pożyczki mieszkaniowe, zapomogi, świadczenia urlopowe, dofinansowania do wczasów i kolonii, podatki od tych dopłat, spotkanie opłatkowe, imprezę sportowo-rekreacyjną - kręgle oraz zapłatę za wycieczkę pracowniczą. Innych wydatków nie stwierdzono.
 
         Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2008 r. według ewidencji księgowej wynosił 143.960,85 zł (akta kontroli Nr 09/21/I/73) i był zgodny z saldem wykazanym w dokumentacji bankowej (akta kontroli Nr 09/21/I/90).
 
W wyniku analizy ewidencji księgowej szczegółowemu badaniu poddano zapisy dotyczące pobranej gotówki do kasy:
 
 Tabela nr 4

Lp.
Kwota
Data zapisu księgowego
Dokument kasowy
Potwierdzenie wypłaty
Tytuł operacji
Zgodne
1
900,00
17.03.08.
5/2008
L.p.3/S/2008
Wypłata zapomogi
+
2
1.350,00
21.04.08.
13/2008
L.p.4/S/2008
Wypłata zapomogi
+
3
900,00
19.06.08.
20/2008
L.p.6/S/2008
Wypłata zapomogi
+
4
6.997,00
11.07.08.
22/2008
L.p.11/S/2008
Dofinansowanie do wypoczynku-emeryci
+
5
1.980,00
18.07.08.
23/2008
L.p.13/S/2008
Wczasy pod gruszą-emeryci
+
6
765,00
01.08.08.
25/2008
L.p.14/S/2008
Wczasy pod gruszą-emeryci
+
7
7.335,00
15.12.08.
39/2008
L.p.27/S/2008
Dofinansowanie świąt-emeryci
+

 
Dodatkowo sprawdzono następujące zapisy w ewidencji księgowej:
 
 Tabela nr 5

Lp.
Kwota
Data zapisu księgowego
Nr faktury
Tytuł operacji
Uwagi
1
710,52
15.01.08.
FVS-08/000007
Spotkanie noworoczne
b.u.
2
188,95
26.01.08.
FP1042/00496/01/08
Zakup słodyczy na Mikołaja
b.u.
3
1.353,46
28.01.08.
0/0/0016/028014
Zakup słodyczy na Mikołaja
b.u.
4
968,00
20.06.08.
417/2008/K
Impreza rekreacyjna-kręgle
b.u.
5
4.494,00
15.10.08.
71/2008
Usługa gastronomiczna-spotkanie nauczycieli i emerytów
b.u.
6
8.600,0
27.10.08.
K/FWK/007/10/08
Wycieczka turystyczna
b.u.

 
Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.
 
II.5. Pozostałe wydatki budżetowe w 2008 r.
 
          W wyniku przeprowadzonej analizy danych zawartych w sprawozdaniu Rb-28S do kontroli wytypowano dokumentację źródłową dotyczącą wydatków w paragrafach:
 • 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (akta kontroli Nr 09/21/I/91-95),
 • 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (akta kontroli Nr 09/21/I/96-97),
 • 4270 - zakup usług remontowych (akta kontroli Nr 09/21/I/98-99),
 • 4300 – zakup usług pozostałych (akta kontroli Nr 09/21/I/100-102),
zaewidencjonowanych w miesiącu grudniu 2008 r.
 
Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych wydatków w miesiącu grudniu 2008r. zawiera tabela:
Tabela nr 4

Lp.
Nr dokumentu
Kwota
Tytułem
Paragraf
Uwagi
1
WB/2008/000191
60,39
Startery
4210
-
2
WB/2008/000191
764,26
Świetlówki
4210
-
3
WB/2008/000193
225,70
Toner
4210
-
4
WB/2008/000194
293,31
Środki czystości
4210
-
5
WB/2008/000194
32,73
Materiały na wieczór artystyczny
4210
-
6
WB/2008/000194
15,26
Materiały na wieczór artystyczny
4210
-
7
WB/2008/000198
195,98
Słupki
4210
-
8
WB/2008/000201
191,04
Środki czystości
4210
-
9
WB/2008/000201
102,48
Środki czystości
4210
-
10
WB/2008/000201
386,00
Płyta główna
4210
-
11
WB/2008/000205
81,55
Prenumerata
4210
-
12
WB/2008/000205
145,85
Środki czystości
4210
-
13
WB/2008/000191
113,43
Materiały do j. niemieckiego
4240
-
14
WB/2008/000195
27,80
Czasopismo
4240
-
15
WB/2008/000195
597,00
Plecak pomocy medycznej
4240
-
16
WB/2008/000188
170,00
Prowizja bankowa
4300
-
17
WB/2008/000191
488,00
Przegląd budynku
4300
-
18
WB/2008/000194
80,00
Wykonanie materiałów na wieczór artystyczny
4300
-
19
WB/2008/000198
20,74
Koszty transportu
4300
-
20
WB/2008/000198
1.078,56
Śmieci
4300
-
21
WB/2008/000200
197,59
Udrożnienie kanalizacji
4300
-
22
WB/2008/000205
325,00
Warsztaty medialne
4300
-
23
WB/2008/000189
6.983,28
Zaliczka na dygestorium
4270
3 oferty
24
WB/2008/000195
25.027,04
Wymiana drzwi
4270
6 ofert
25
WB/2008/000195
6.263,30
Remont placu
4270
Umowa
26
WB/2008/000195
64.897,92
Wymiana instalacji elektrycznej
4270
Umowa
27
WB/2008/000195
47.977,88
Remont placu
4270
Umowa
28
WB/2008/000107
988,20
-988,20
Wymiana okna
4270
Środki przeks. ze środków Rady Rodziców
29
WB/2008/000205
16.939,97
Remont instalacji elektrycznej
4270
Aneks do umowy
30
WB/2008/000206
16.294,32
Dygestoria
4270
Zapłata końcowa

Z powyższych danych wynika, że wszystkie wydatki zostały zaewidencjonowane na właściwych paragrafach. Ponadto zespół kontrolny sprawdził sposobu księgowania, opisywania faktur oraz rachunków pod względem formalnym, rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzania do wypłaty przez dyrektora jednostki. Ustalono, że wszystkie faktury zostały prawidłowo opisane i zadekretowane.
 
Zgodnie z Zarządzeniem Nr OR.I-0151-316/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie ”Trybu postępowania przygotowującego zamówienie publiczne na roboty budowlane, dostawy i usługi udzielane przez Prezydenta Miasta Opola” – postępowanie o zamówienie publiczne do wartości 60.000 euro przeprowadzają jednostki organizacyjne we własnym zakresie, powołując komisję ds. zamówień publicznych, stosując ustawę Prawo zamówień publicznych.
 
W 2008 r. liceum otrzymało środki na zadania remontowe w wysokości 246.007,90 zł. W ramach wydatków bieżących kwotę tę przeznaczono na zakup usług remontowych, w tym:
·         102.219,06 zł na remont nawierzchni placu przed wejściem,
·         86.560,30 zł na wymianę instalacji oświetleniowej,
·         25.027,04 zł na dostawę i montaż drzwi wewnętrznych,
·         23.277,60 zł na dostawę i montaż dygestoriów.
 
W przypadku pozycji nr 24 dot. wymiany drzwi zebrano sześć ofert. W związku z przyjętym kryterium cenowym wybrano wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę. Na wykonanie demontażu starych drzwi i wykonanie i montaż nowych, została spisana umowa.
         Pozycja 23 i 30 dotyczy zakupu dygestoriów. W przypadku tego zakupu zebrano 3 oferty. Po przyjęciu kryterium cenowego wybrano producenta, który zaoferował najniższą cenę. Zapłaty dokonano na podstawie wystawionych faktur.
W przypadku czterech skontrolowanych płatności w paragrafie 4270 (poz. nr 25-27, 29 tabeli nr 4) zastosowanie miała ustawa Prawo zamówień publicznych. Dotyczyły one zamówienia publicznego w ramach którego został przeprowadzony jeden przetarg nieograniczony z możliwością składania ofert częściowych na następujące zadania:
 1. remont placu przed wejściem do szkoły,
 2. wymianę instalacji oświetleniowej dolnej sali gimnastycznej.
W przypadku pierwszego zadania złożono cztery oferty, warunki zamówienia spełniło czterech wykonawców. W związku z przyjętym kryterium cenowym wybrano wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę.
W przypadku drugiego zadania złożono dwie oferty, z których jedna została odrzucona. Wykonawca nie spełnił wymogu dotyczącego doświadczenia zawodowego odpowiedniego dla wielkości zadania. W związku z tym został wykluczony z postępowania. Wybrany wykonawca zrealizował także pierwsze zadanie. 
Do rozstrzygniętych postępowań zawarto umowy w formie pisemnej.
          
Do 2008 roku Liceum Ogólnokształcące Nr II w Opolu nie posiadało Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14.000,00 euro. Regulamin ten został wprowadzony w 2009 roku.
 
II.6. Dochody własne w 2008 r.
 
          W dniu 13.01.2009 r. jednostka kontrolowana przedłożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb-34 z wykonania dochodów i wydatków w tym zakresie (akta kontroli Nr 09/21/I/103).
 
Wykazany w sprawozdaniu stan należności netto na dzień 01.01.2008 r. tj. na początek okresu sprawozdawczego wynosił 23.339,36 zł i dotyczył opłat z tytułu najmu. Należności w wysokości 22.987,00 zł zostały uregulowane przez najemców do końca pierwszego kwartału 2008 r. Pozostała kwota 393,88 zł wraz z kwotą odsetek od należności niezapłaconych w terminie w wysokości 20,76 zł dotyczyła płatności firmy (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli Nr 09/21/I/106). Kwota należności i odsetek wykazanych w sprawozdaniu była zgodna z saldem konta 201 na dzień 1.01.2008r. (akta kontroli Nr 09/21/I/104-105).
         Wykazany w sprawozdaniu stan zobowiązań na dzień 01.01.2008 r. wynosił 8.784,55 zł i w całości dotyczył zapłaty podatku VAT za m-c grudzień 2007 r.Przelew ten został dokonany w dniu 22.01.2008 r. (akta kontroli Nr 09/21/I/110). Kwota zobowiązania dotycząca podatku VAT wykazana w sprawozdaniu była zgodna z saldem konta 225 na dzień 01.01.2008 r. (akta kontroli Nr 09/21/I/107-109).
 
Wykazane w sprawozdaniu dane na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 31.12.2008 r. dotyczące:
- należności netto w kwocie 21.572,55 zł,
- kwota odpisu aktualizującego należności w kwocie 536,54 zł,
były zgodne z ewidencją księgową (konto 201) (akta kontroli Nr 09/21/I/111-113).
Należności dotyczyły zaległości opłat z tytułu najmu (akta kontroli Nr 09/21/I/114). Kwota należności w wysokości 20.550,41 zł została uregulowana przez najemców do dnia 27.01.2009 r. Nieuregulowana kwota w wysokości 1.558,68 zł dotyczyła:
 • płatności firmy (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) w wysokości 727,25 zł,
 • niezapłaconej faktury wystawionej dla OKS Odra w wysokości 831,43 zł.
Jak wynika z wyjaśnień głównej księgowej w zakresie braku płatności faktur przez firmę (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) obecnie jest przygotowywana dokumentacja do sądu.
Wykazany w sprawozdaniu stan zobowiązań na dzień 31.12.2008 r. wynosił 9.285,21 zł i dotyczył (akta kontroli Nr 09/21/I/110):
 • zobowiązania z tyt. podatku VAT za m-c grudzień 2008 r. na kwotę 8.591,00 zł, która została przelana w dniu 21.01.2009 r.,
 • zobowiązania z tyt. podatku dochodowego na kwotę 53,00 zł, która została przelana w dniu 06.01.2009 r.,
ww. wykazane zobowiązania były zgodne z ewidencją księgową (konto 225)
 • zobowiązania z tyt. składki zdrowotnej na kwotę 9,00 zł, która została przelana w dniu 05.01.2009 r.,
ww. wykazane zobowiązania były zgodne z ewidencją księgową (konto 229)
- zobowiązań z tyt. dostaw i usług następującym firmom:
 • (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) na kwotę 566,32 zł, która została przelana w dniu 05.01.2009 r.,
 • (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) na kwotę 65,59 zł, która została przelana w dniu 05.01.2009 r.,
 • (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) na kwotę 0,30 zł, która została przelana w dniu 06.02.2009r.   
ww. wykazane zobowiązania były zgodne z ewidencją księgową (konto 202).
         Wykazany w sprawozdaniu stan środków pieniężnych na koniec 2008 r. wynosił 31.428,54 zł. Kwota ta odpowiada różnicy pomiędzy przychodami ogółem (540.431,71 zł) a poniesionymi wydatkami (509.003,17 zł) i jest zgodna z wyciągiem bankowym (akta kontroli Nr 09/21/I/115) oraz z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 09/21/I/109).
 
II.7. Wpływy dochodów własnych
 
         Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie dochodów własnych w 2008 r. wyniosło ogółem 540.431,71zł (akta kontroli Nr 09/21/I/103). Na kwotę tę składają się:
Ø      środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego w kwocie 32.502,34zł,
Ø      przychody w kwocie 507.929,37 zł.
Powyższe przychody uzyskano w czterech paragrafach tj.:
Ø      paragraf 069 „Wpływy z różnych opłat”- kwota 1.394,00 zł
Ø      paragraf 083 „Wpływy z usług”- kwota 504.216,95 zł,
Ø      paragraf 092 „Pozostałe odsetki”- kwota 1.857,05 zł,
Ø      paragraf 097 „Wpływy z różnych dochodów”- kwota 461,37 zł.
 
     W wyniku kontroli ustalono, że na stan środków pieniężnych na początek roku sprawozdawczego składały się środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym dochodów własnych w kwocie 32.502,34 zł (akta kontroli Nr 09/21/I/117).
    Wykazane w sprawozdaniu wpływy na poszczególne paragrafy były zgodne z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 09/21/I/118). Przychody uzyskane w paragrafie 083 pochodzą ze sprzedaży obiadów i wynajmu pomieszczeń. Natomiast na przychody wykazane w paragrafie 069 składały się m.in. opłaty za legitymacje i świadectwa.
Na koniec 2008 roku szkoła miała zawartych 34 umowy najmu. W ramach dwóch umów zawartych z Uniwersytetem Opolskim oraz z Profesją - Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o. liceum wynajmuje sale lekcyjne w soboty i niedziele. W ciągu tygodnia z sal gimnastycznych szkoły korzystają m.in.: (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) oraz osoby fizyczne. Kontrolowana jednostka wynajmuje także powierzchnie pod instalacje automatów do sprzedaży słodyczy, zimnych i gorących napojów oraz powierzchnię reklamowa.
    
II.8. Wydatki z dochodów własnych
 
         Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych w 2008 r. wyniosły ogółem 509.003,17 zł i zostały zaewidencjonowane w dwudziestu jeden paragrafach (akta kontroli Nr 09/21/I/103).
          Wykazane w sprawozdaniu kwoty wydatków w poszczególnych paragrafach były zgodne z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 09/21/I/119-120).
          W wyniku przeprowadzonej analizy danych zawartych w sprawozdaniu Rb-34S do kontroli wytypowano dokumentację źródłową dotyczącą wydatków w paragrafach:
 • 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (akta kontroli Nr 09/21/I/121-138),
 • 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (akta kontroli Nr 09/21/I/139),
 • 4270 - zakup usług remontowych (akta kontroli Nr 09/21/I/143-147),
 • 4300 - zakup usług pozostałych (akta kontroli Nr 09/21/I/148-155),
 • 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne (akta kontroli Nr 09/21/I/158).
zaewidencjonowanych w miesiącu grudniu 2008 r.
        
         Na podstawie ewidencji wydatków w wybranych paragrafach sprawdzono sposób opisywania faktur oraz rachunków pod względem formalnym, rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzania do wypłaty przez dyrektora jednostki.
 
Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych wydatków miesiącu grudniu 2008 r. zawiera tabela:
 
Tabela nr 5

Lp.
Nr dokumentu
Kwota
Tytułem
Paragraf
Uwagi
1
WB/2008/000231
1.700,00
Notebook
4210
-
2
WB/2008/000231
2,80
Karton
4210
-
3
PK/2008/12/000040
4.270,00
Albumy „Od rzemiosła do przemysłu”
4210
Przeksięgowanie m. paragrafami
4
PK/2008/12/000040
12,00
Legitymacja służbowa
4210
Przeksięgowanie m. paragrafami
5
PK/2008/12/000041
960,22
Brak tytułu operacji
4210
Storno mylnie zaksięgowanego dokumentu
6
WB/2008/000233
5.082,50
Kalendarze, wizytówki
4210
-
7
WB/2008/000233
2.437,56
Notebook
4210
-
8
WB/2008/000233
110,79
Brak tytułu operacji
4210
Po sprawdzeniu źródłowego dokumentu ustalono,że dot. zakupu serwetek
9
WB/2008/000236
238,00
Brytfanna – na stołówkę
4210
-
10
PK/2008/12/000045
145,85
Brak tytułu operacji
4210
Storno mylnie zaksięgowanego dokumentu
11
WB/2008/000221
216,96
„Matematyka na sprawdzianach”
4240
-
12
WB/2008/000221
32,33
Brak tytułu operacji
4240
Po sprawdzeniu źródłowego dokumentu ustalono,że dot. zapłaty kosztów przesyłki. Błędny paragraf(akta kontroli Nr 09/21/I/140)
13
WB/2008/000226
136,07
Brak tytułu operacji
4240
Po sprawdzeniu źródłowego dokumentu ustalono,że dot. zakupu „Nadzoru pedagogicznego w praktyce” Brak rozksięgowania kosztów przesyłki(akta kontroli Nr 09/21/I/142)
14
WB/2008/000226
120,78
„Prawa człowieka”
4240
-
15
WB/2008/000226
10,37
„Prawa człowieka”-koszt wysyłki
4240
Błędny paragraf(akta kontroli Nr 09/21/I/141)
16
WB/2008/000226
212,91
Brak tytułu operacji
4240
Po sprawdzeniu źródłowego dokumentu ustalono,że dot. zakupu w wydawnictwie Raabe
17
WB/2008/000227
137,34
Teczka koordynatora ds. bezpieczeństwa
4240
-
18
WB/2008/000231
113,43
Brak tytułu operacji
4240
Storno mylnie zaksięgowanego dokumentu
19
WB/2008/000220
146,40
Naprawa chłodziarki
4270
-
20
WB/2008/000220
488,00
Naprawa krajalnicy do chleba
4270
-
21
WB/2008/000224
148,84
Brak tytułu operacji
4270
Po sprawdzeniu źródłowego dokumentu ustalono,że dot. naprawy toalety
22
WB/2008/000225
207,40
Brak tytułu operacji
4270
Po sprawdzeniu źródłowego dokumentu ustalono,że dot. konserwacji urządzeń gazowych
23
WB/2008/000226
39,70
Brak tytułu operacji
4270
Po sprawdzeniu źródłowego dokumentu ustalono,że dot. przeglądu dźwigu
24
WB/2008/000227
39,70
Brak tytułu operacji
4270
Po sprawdzeniu źródłowego dokumentu ustalono,że dot. konserwacji dźwigu
25
WB/2008/000228
976,00
Brak tytułu operacji
4270
Po sprawdzeniu źródłowego dokumentu ustalono,że dot. montażu drzwi
26
WB/2008/000229
329,40
Brak tytułu operacji
4270
Po sprawdzeniu źródłowego dokumentu ustalono,że dot. konserwacji urządzeń
27
WB/2008/000228
19,50
Koszt dostawy
4300
-
28
WB/2008/000231
61,00
Domena-obsługa
4300
-
29
WB/2008/000231
17,50
Opłata pocztowa za paczkę
4300
-
30
PK/2008/12/000039
997,99
Brak tytułu operacji
4300
Storno mylnie zaksięgowanego dokumentu
31
PK/2008/12/000040
4.270,00
Brak tytułu operacji
4300
Storno mylnie zaksięgowanego dokumentu (akta kontroli Nr 09/21/I/156-157)
32
WB/2008/000233
180,00
Wyjścia na basen w ramach SKS
4300
-
33
WB/2008/000233
300,00
Brak tytułu operacji
4300
Po sprawdzeniu źródłowego dokumentu ustalono,że dot. zakupu znaczków
34
WB/2008/000234
7,30
Brak tytułu operacji
4300
Po sprawdzeniu źródłowego dokumentu ustalono,że dot. kosztu zwrotu listu poleconego
35
WB/2008/000234
321,00
Brak tytułu operacji
4300
Po sprawdzeniu źródłowego dokumentu ustalono,że dot. kosztów transportu
36
WB/2008/000236
158,60
Podłączenie wilka-stołówka
4300
-
37
WB/2008/000223
6.105,61
Sprzęt do stołówki
6060
-

 
          Na remonty przeznaczono kwotę 76.062,00 zł w tym:
 • 26.982,00 zł na wymianę poziomów zimnej wody oraz instalację hydrantową,
 • 35.691,00 zł na wymianę posadzki w czytelni i bibliotece.
 
W trakcie powyższych badań ustalono, że wszystkie skontrolowane dokumenty miały adnotacje odnośnie sprawdzania wydatku pod względem merytorycznym i posiadały wskazania klasyfikacji budżetowej.
Ponadto zespół kontrolny sprawdził, czy poszczególne wydatki są prawidłowo opisane w systemie ewidencji księgowej. Z wydruku „obroty na koncie 132” wynika, że w kilku przypadkach brak jest tytułu wydatku lub jest on nieczytelny. Ponadto stwierdzono, że dokumenty źródłowe nie zostały kolejno ponumerowane. Sposób dokonywania zapisów w ewidencji księgowej nie umożliwiał ich jednoznacznego powiązania z zaksięgowanymi dowodami księgowymi.
 
VI.3. Kontrola kasy
 
Gospodarkę kasową reguluje Zakładowa instrukcja kasowa stanowiąca Załącznik nr 5 do zarządzenia Dyrektora nr 1/2005.(akta kontroli Nr 09/21/I/159-162). Pieniądze przechowywane są w kasie pancernej, w warunkach zapewniających należytą ochronę przed zniszczeniem, utratą, zaginięciem lub kradzieżą. Liceum Ogólnokształcące Nr II może posiadać w kasie gotówkę z następujących źródeł: podjętą z rachunku bankowego na pokrycie określonych rodzajowo wydatków, pochodzącą z bieżących wpływów do kasy, oraz przechowywaną w formie depozytu. Nie określono pogotowia kasowego. W przypadku wpłat gotówki do kasy kasjer odprowadza środki do banku na koniec dnia. Wszystkie obroty gotówkowe są dokumentowane dowodami kasowymi. Operacje kasowe rejestrowane są chronologicznie na bieżąco w raporcie kasowym. Raport kasowy drukowany jest na koniec każdego miesiąca. 
Za prawidłowość obrotu gotówkowego oraz stan gotówki w kasie odpowiada kasjer, który ma jednoznacznie określony zakres czynności i odpowiedzialności, zgodny z obowiązującymi przepisami. Odpowiedzialność materialną za prowadzenie kasy ponosi pracownik zatrudniony na stanowisku starszego księgowego. Umowa o odpowiedzialności materialnej znajduje się w aktach osobowych pracownika (akta kontroli Nr 09/21/I/163).
Skontrolowano stan gotówki w kasie szkoły na dzień 14.05.2009 r. Ustalono, że gotówka w wysokości 3,07 zł została wykazana w raporcie kasowym nr 5/2009. (akta kontroli Nr 09/21/I/164-165)
Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.
 
System kontroli wewnętrznej
        
         Oprócz dokumentacji dotyczącej działalności statutowej w liceum obowiązuje  dokumentacja regulująca zasady postępowania w poszczególnych zakresach funkcjonowania liceum. Nadzór i organizację pracyoraz obieg dokumentacji w liceum w 2008 r. reguluje ogółem 26 różnych zarządzeń dyrektora oraz 30 regulaminów i instrukcji, w tym Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów, Procedura kontroli finansowej oraz Regulamin kontroli wewnętrznej (akta kontroli Nr 09/21/I/166-169).
 
Regulamin kontroli wewnętrznej został opracowany dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kontroli wewnętrznej i ma za zadanie określić podstawowe zadania w tym zakresie.
System kontroli wewnętrznej obejmuje następujące obszary funkcjonowania liceum:
 • sekretariat, kadry księgowość,
 • opracowanie planów finansowych i ich realizację,
 • gospodarkę kasową i dokumentację wypłat,
 • kontrolę gospodarki materiałowej,
 • wyposażenie, środki trwałe i zbiory biblioteczne,
 • inwentaryzację,
 • zatrudnienie i fundusz płac,
 • gospodarkę remontową i inwestycyjna,
 • bezpieczeństwo i higienę pracy.
 
W Regulaminie określono przedmioty kontroli w każdym obszarze. Opisano także organizację kontroli wewnętrznej i jej formy.
Na rok szkolny 2007/2008 oraz 2008/2009 w liceum nie było sporządzonego planu kontroli. Z ustnych wyjaśnień dyrektora liceum wynika, że taki plan nie jest sporządzany, a dyrektor na bieżąco nadzoruje i kontroluje wszystkie obszary funkcjonowania szkoły.
 
         Spośród środków składających się na system kontroli wewnętrznej w liceum sprawdzono przestrzeganie obowiązku dotyczącego zatwierdzania dowodów księgowych przez dyrektora oraz ich dekretowania i sprawdzania przez głównego księgowego. Kontrolą objęto dokumentację finansową dotyczącą wydatków ze środków budżetowych i dochodów własnych liceum. Stwierdzono, że na wystawionych rachunkach były adnotacje dotyczące zatwierdzenia rachunku do wypłaty i rachunku pod względem formalnym i rachunkowym. Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono.
           
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi liceum.
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 

Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
 
Data: ........................
                   Zespół kontrolny
 
 
 
(podpisy)
 
 
 
Data:

           
 
   Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
   Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
.................................................................................................
 
.................................................................................................
 
.................................................................................................
 
.................................................................................................
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 

Załączniki do pobrania: 2009-08-12 10:49:56 - Wnioski pokontrolne (78.00 kB)
2009-08-12 10:52:25 - Wystąpienie pokontrolne (41.50 kB)

Ilość odwiedzin: 7998
Nazwa dokumentu: Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Izabela Dziewulska - Gaj
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Izabela Dziewulska - Gaj
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2009-08-12 10:38:42
Data udostępnienia informacji: 2009-08-12 10:38:42
Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-12 10:54:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner