logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

KWiA – I –0913/11/09      
 
Opole, 03 czerwca 2009 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 23/09
 
Jednostka kontrolowana
Wydział Budżetu Urzędu Miasta Opola
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
 
Termin przeprowadzenia kontroli
od 12 do 29 maja 2009 r.
 
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Tadeusz Lech - główny specjalista w
Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Monika Pijanka - inspektor w
Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 46/09
nr 47/09
Przedmiot kontroli
Rozliczanie wykorzystania dotacji
udzielonych niepublicznym
jednostkom oświatowym
Okres objęty kontrolą
2008 r.
Imię i nazwisko naczelnika kontrolowanego wydziału
Tomasz Filipkowski – naczelnik Wydziału Budżetu
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– kierownik Referatu Sprawozdawczości Oświaty
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– podinspektor Referatu Sprawozdawczości Oświaty
 

 
Podstawy prawne:
 
  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
2.      Uchwała Nr XXIII/236/07 Rady Miasta Opola z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom, a także placówkom oświatowym prowadzonym na terenie Miasta Opola przez osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego i osoby fizyczne.
3.      Uchwała Nr XXVII/288/08 Rady Miasta Opola z dnia 20 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom, a także placówkom oświatowym prowadzonym na terenie Miasta Opola przez osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego i osoby fizyczne.
4.      Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0152-94/06 z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola.
5.      Zarządzenie Wewnętrzne Nr B.0147-4/08 Naczelnika Wydziału Budżetu z dnia 2 czerwca 2008 r. w sprawie organizacji wewnętrznej Wydziału Budżetu.
     6.   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r.         w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz.225 z późniejszymi zmianami).Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56 poz. 458)
 
Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości realizacji zadań w zakresie rozliczania niepublicznych jednostek oświatowych z wykorzystania udzielonych im dotacji. 
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Dokonano analizy stanu prawnego. Zapoznano się z organizacją pracy Referatu Sprawozdawczości Oświaty, podziałem zadań, opisami stanowisk, rodzajem prowadzonej dokumentacji. W zakresie rozliczania dotacji kontrolą objęto wszystkie dotacje udzielone podmiotowi prowadzącemu największą ilość szkół. Ponadto wyrywkową kontrolą objęto dotacje przyznane niektórym innym szkołom. Sprawdzono czy rozliczenia otrzymanej dotacji sporządzano i przekazywano za każdy miesiąc, czy wykazywano w nich rzeczywiste i planowane liczby uczniów, czy były przypadki niedopełnienia tego obowiązku i czy powodowało to wstrzymanie przekazania dotacji. Sprawdzono także czy każdorazowo dotacje przekazywano zaliczkowo w terminie do 20 dnia każdego miesiąca, uwzględniając faktyczną, podawaną przez szkołę w każdym miesiącu liczbę uczniów, nie większą jednak niż wykazaną w Systemie Informacji Oświatowej oraz czy w ostatniej części dotacji dokonano rocznego rozliczenia dotacji w oparciu o faktyczną liczbę uczniów, nie większą niż wykazaną przez dotowanego w Systemie Informacji Oświatowej. Sprawdzono czy w 2008 r. były likwidacje szkół i czy zawiadomiono o tym Urząd Miasta. Sprawdzono czy roczne sprawozdanie wraz z częścią opisową były złożone w terminie do 31 stycznia 2009 r., czy dane podawane w dokumentacji rozliczeniowej były weryfikowane i w jaki sposób. Dokonano szczegółowej analizy dokumentacji dotyczącej wszystkich przeprowadzonych kontroli pod kątem ich zakresu, poczynionych ustaleń, stwierdzonych nieprawidłowości, wniosków oraz podjętych działań. Przyjęto ustne wyjaśnienia od pracowników merytorycznych.
              
USTALENIA KONTROLI
 
I. W zakresie spraw prawno-organizacyjnych
Zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji i zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji oraz w rozliczeniu wykorzystania dotacji.
Zgodnie z § 3 ust. 2 Uchwały Nr XXIII/236/07 Rady Miasta Opola z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom, a także placówkom oświatowym prowadzonym na terenie Miasta Opola przez osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego i osoby fizyczne:
- do ustalenia wysokości planowanej na rok budżetowy dotacji przyjmuje się liczbę uczniów wykazaną przez dotowanego w Systemie Informacji Oświatowej.
Zgodnie z § 4 powyższej uchwały:
- dotację przekazuje się zaliczkowo w 12 częściach, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca, uwzględniając faktyczną, podawaną przez szkołę w każdym miesiącu liczbę uczniów, nie większą jednak niż wykazaną w Systemie Informacji Oświatowej,
- w ostatniej części dotacji następuje roczne rozliczenie dotacji w oparciu o faktyczną liczbę uczniów, nie większą niż wykazaną przez dotowanego w Systemie Informacji Oświatowej.
 Zgodnie z § 5 powyższej uchwały osoba prawna lub fizyczna otrzymująca dotację jest zobowiązana:
 – składać comiesięczne rozliczenia według określonego wzoru, niedopełnienie tego obowiązku powoduje wstrzymanie przekazania dotacji,
- zawiadomić o zamiarze i terminie likwidacji szkoły.
Miesięczne rozliczenie otrzymanych dotacji winno między innymi zawierać rzeczywistą liczbę uczniów w miesiącu rozliczeniowym oraz przewidywaną liczbę uczniów na następny miesiąc.
Zgodnie z § 6 cyt. uchwały – organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli wykorzystania dotacji w zakresie:
a)     sposobu wykorzystania dotacji,
b)     liczby i wykazu uczniów,
c)      dokumentacji składanej przez dotowanego.
Obowiązująca w 2008 r. ustawa o systemie oświaty uprawniała do przeprowadzania kontroli jedynie w zakresie liczby i wykazu uczniów. Ustawa ta nie określała natomiast przeznaczenia otrzymywanych dotacji ani też nie zawierała mechanizmów umożliwiających weryfikację wydatkowania tych dotacji. Z wyjaśnień kierownika Referatu Sprawozdawczości Oświaty wynika, że kontrolę w zakresie wykorzystania dotacji można było przeprowadzać jedynie za zgodą dotowanego. W 2008 r. takich kontroli nie przeprowadzano. Natomiast kontrolę w zakresie dokumentacji składanej przez dotowanego (pkt c) wykonuje Wydział Oświaty.
Od 22 kwietnia 2009 r. obowiązują nowe przepisy w tym zakresie.
Zgodnie z art.90 ust. 3d znowelizowanej ustawy o systemie oświaty:
-dotacje są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki.
Zgodnie z art. 90 ust.3e cyt. ustawy:
- organy jednostek samorządu terytorialnego mogą kontrolować prawidłowość wykorzystania dotacji.
Zgodnie z art. 90 ust.3f cyt. ustawy:
- osoby upoważnione do przeprowadzania kontroli mają prawo wstępu do szkół i placówek oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.
Zgodnie z § 40 ust. 2 pkt 12 Regulaminu Organizacyjnego - do zakresu działania Wydziału Budżetu należy nadzorowanie realizacji budżetu Miasta poprzez kontrole instytucjonalne w jednostkach i jednostkach oświatowych.
Zgodnie z § 8 pkt 16, 18, 22 zarządzenia wewnętrznego naczelnika wydziału - do zadań Referatu Sprawozdawczości Oświaty należy w szczególności:
- sprawdzanie i weryfikowanie prawidłowości naliczeń dotacji w oparciu o ustawę o systemie oświaty i uchwały Rady Miasta w tym zakresie,
- prawidłowe i terminowe przekazywanie środków finansowych i dotacji do jednostek   oświatowych publicznych i niepublicznych oraz ich rozliczanie,
- nadzorowanie realizacji budżetu Miasta poprzez kontrole instytucjonalne w jednostkach i placówkach oświatowych.
 
II. W zakresie udzielania i rozliczania dotacji (§ 4 i 5 uchwały)
 
Ogółem w 2008 r. udzielono dotacji dla 21 podmiotów prowadzących 59 różnych typów szkół i przedszkoli na łączną kwotę 4.221.114,00 zł. Okresy i kwoty dotacji udzielonych organom prowadzącym w rozbiciu na poszczególne typy szkół i przedszkola przedstawiają poniższe tabele:
 
WOLNE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE REGIONU OPOLSKIEGO

Nazwa szkoły
Liczba uczniów wg SIO
Okres dotacji
Kwota dotacji
w zł
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
74
Styczeń-grudzień
264.315
98
j. w.
291.658
15
j. w.
26.841
29
j. w.
33.967
29
j. w.
59.050
R A Z E M
245
 
675.831

 
W trakcie kontroli analizą objęto dokumentację rozliczeniową dotycząca dotacji przekazanych dla(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Łączna kwota udzielonej dotacji nie przekroczyła kwoty planowanej, która wynosiła 340.000,00 zł. Stawka dotacji na 1 ucznia wynosiła 303,81 zł i była zgodna z uchwałą. Szkoła złożyła 12 miesięcznych rozliczeń z otrzymanych dotacji oraz rozliczenie roczne. W każdym miesiącu podstawą naliczenia dotacji była liczba uczniów wykazana w rozliczeniu miesięcznym, która nie była większa od liczby uczniów wykazanych w SIO. Przelewu dotacji każdorazowo dokonywano przed upływem 20 dni danego miesiąca.
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))

Nazwa szkoły
Liczba uczniów wg SIO
okres dotacji
Kwota dotacji
w zł
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
131
Styczeń-grudzień
477.589
63
j. w.
229.680
37
j. w.
134.892
R A Z E M
231
 
842.161

 
W trakcie kontroli analizą objęto dokumentację rozliczeniową dotyczącą dotacji przekazanych dla(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Szkoła złożyła 12 miesięcznych rozliczeń z otrzymanych dotacji oraz rozliczenie roczne. Kwota udzielonej dotacji nie przekroczyła kwoty planowanej, która wynosiła 480.800,00 zł. Stawka dotacji na 1 ucznia wynosiła 303,81 zł i była zgodna z uchwałą. We wszystkich miesiącach podstawą naliczenia dotacji była liczba uczniów wykazana w SIO. W każdym przypadku przelewu dotacji dokonywano przed upływem 20 dni danego miesiąca.
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))

Nazwa szkoły
Liczba uczniów wg SIO
Okres dotacji
Kwota dotacji
w zł
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
6
Styczeń-grudzień
14.583
113
j. w.
167.855
74
j. w.
302.045
13
j. w.
56.704
402
j. w.
1.602.424
67
j. w.
473.267
25
j. w.
39.219
123
j. w.
566.623
21
j. w.
24.732
90
j. w.
301.499
425
j. w.
2.502.134
69
j. w.
101.537
R A Z E M
1.428
 
6.152.622

 
W trakcie kontroli analizą objęto dokumentację rozliczeniową dotycząca dotacji przekazanych dla(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Szkoła złożyła 12 miesięcznych rozliczeń z otrzymanych dotacji oraz rozliczenie roczne. Kwota udzielonej dotacji nie przekroczyła kwoty planowanej, która wynosiła 2.541.000,00 zł. Stawka dotacji na 1 ucznia wynosiła 497,64 zł i była zgodna z uchwałą. W poszczególnych miesiącach podstawą naliczenia dotacji była liczba uczniów wykazana w SIO oraz liczba uczniów wykazana w rozliczeniu miesięcznym, która nie była większa od liczby uczniów wykazanych w SIO. W każdym przypadku przelewu dotacji dokonywano przed upływem 20 dni danego miesiąca.
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 

Nazwa szkoły
Liczba uczniów wg SIO
okres dotacji
Kwota dotacji
w zł
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
38
Styczeń-grudzień
38.350
13
Styczeń-sierpień
17.593
39
Styczeń-grudzień
82.544
R A Z E M
90
 
138.487

 
W wyniku kontroli ustalono, że (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zostało wykreślone z ewidencji szkół niepublicznych decyzją nr 06/2008 z dnia 10.10.2008 r. Naczelnika Wydziału Oświaty (z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola). W trakcie kontroli analizą objęto dokumentację rozliczeniową dotycząca dotacji przekazanych dla(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) . Szkoła złożyła 12 miesięcznych rozliczeń z otrzymanych dotacji oraz rozliczenie roczne. W każdym przypadku przelewu dotacji dokonywano przed upływem 20 dni danego miesiąca. Kwota udzielonej dotacji nie przekroczyła kwoty planowanej, która wynosiła 83.000,00 zł. Stawka dotacji na 1 ucznia wynosiła 182,62 zł i była zgodna z uchwałą. W trzech miesiącach podstawą naliczenia dotacji była liczba uczniów wykazana w SIO, a w pozostałych dziewięciu miesiącach - liczba uczniów wykazana w rozliczeniu miesięcznym, która nie była większa od liczby uczniów wykazanych w SIO.
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 

Nazwa szkoły
Liczba uczniów wg SIO
Okres dotacji
Kwota dotacji
w zł
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
85
Styczeń-grudzień
162.714
12
j. w.
15.705
109
j. w.
212.745
149
j. w.
306.984
20
j. w.
29.218
258
j. w.
548.956
16
Wrzesień-grudzień
10.827
R A Z E M
649
 
1.287.149

 
W wyniku kontroli ustalono, że (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zostało wpisane do ewidencji szkół niepublicznych decyzją nr 3/2008 z dnia 22.08.2008 r. Naczelnika Wydziału Oświaty (z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola). W trakcie kontroli analizą objęto dokumentację rozliczeniową dotycząca dotacji przekazanych dla(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Szkoła złożyła 12 miesięcznych rozliczeń z otrzymanych dotacji oraz rozliczenie roczne. W każdym przypadku przelewu dotacji dokonywano przed upływem 20 dni danego miesiąca. Kwota udzielonej dotacji nie przekroczyła kwoty planowanej, która wynosiła 550.000,00 zł. Stawka dotacji na 1 ucznia wynosiła 182,62 zł i była zgodna z uchwałą. W poszczególnych miesiącach podstawą naliczenia dotacji była liczba uczniów wykazana w SIO oraz liczba uczniów wykazana w rozliczeniu miesięcznym, która nie była większa od liczby uczniów wykazanych w SIO.
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 

Nazwa szkoły
Liczba uczniów wg SIO
Okres dotacji
Kwota dotacji
w zł
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
43
Styczeń-marzec
17.098
R A Z E M
43
 
17.098

 
W wyniku kontroli ustalono, że powyższa szkoła została wykreślona z ewidencji szkół niepublicznych decyzją nr 01/2008 z dnia 07.04.2008 r. Naczelnika Wydziału Oświaty (z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola).
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))

Nazwa szkoły
Liczba uczniów wg SIO
Okres dotacji
Kwota dotacji
 w zł
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
68
Styczeń-grudzień
146.332
9
j. w.
10.148
11
j. w.
16.071
R A Z E M
88
 
172.551

 
W trakcie kontroli analizą objęto dokumentację rozliczeniową dotycząca dotacji przekazanych dla (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Szkoła złożyła 12 miesięcznych rozliczeń z otrzymanych dotacji oraz rozliczenie roczne. W każdym przypadku przelewu dotacji dokonywano przed upływem 20 dni danego miesiąca. Kwota udzielonej dotacji nie przekroczyła kwoty planowanej, która wynosiła 165.000,00 zł. Stawka dotacji na 1 ucznia wynosiła 182,62 zł i była zgodna z uchwałą. W poszczególnych miesiącach podstawą naliczenia dotacji była liczba uczniów wykazana w SIO oraz liczba uczniów wykazana w rozliczeniu miesięcznym, która nie była większa od liczby uczniów wykazanych w SIO.
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))

Nazwa szkoły
Liczba uczniów wg SIO
okres dotacji.
Kwota dotacji
 w zł
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
198
Styczeń grudzień
437.006
R A Z E M
198
 
437.006

 
Szkoła złożyła 12 miesięcznych rozliczeń z otrzymanych dotacji oraz rozliczenie roczne. W każdym przypadku przelewu dotacji dokonywano przed upływem 20 dni danego miesiąca. Kwota udzielonej dotacji nie przekroczyła kwoty planowanej, która wynosiła 475.000,00 zł. Stawka dotacji na 1 ucznia wynosiła 182,62 zł i była zgodna z uchwałą. W poszczególnych miesiącach podstawą naliczenia dotacji była liczba uczniów wykazana w SIO oraz liczba uczniów wykazana w rozliczeniu miesięcznym, która nie była większa od liczby uczniów wykazanych w SIO.
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))

Nazwa szkoły
Liczba uczniów wg SIO
okres dotacji.
Kwota dotacji
 w zł
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
27
Styczeń - sierpień
21.549
R A Z E M
27
 
21.549

 
W wyniku kontroli ustalono, że powyższa szkoła została wykreślona z ewidencji szkół niepublicznych decyzją nr 02/2008 z dnia 17.09.2008 r. Naczelnika Wydziału Oświaty (z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola). Szkoła złożyła 8 miesięcznych rozliczeń z otrzymanych dotacji. W każdym przypadku przelewu dotacji dokonywano przed upływem 20 dni danego miesiąca. Kwota udzielonej dotacji nie przekroczyła kwoty planowanej, która wynosiła 35.000,00 zł. Stawka dotacji na 1 ucznia wynosiła 182,62 zł i była zgodna z uchwałą. W każdym miesiącu podstawą naliczenia dotacji była liczba uczniów wykazana w rozliczeniu miesięcznym, która nie była większa od liczby uczniów wykazanych w SIO.
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))

Nazwa szkoły
Liczba uczniów wg SIO
okres dotacji
Kwota dotacji
w zł
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
27
Styczeń-grudzień
45.297
R A Z E M
27
 
45.297

Szkoła złożyła 12 miesięcznych rozliczeń z otrzymanych dotacji oraz rozliczenie roczne. W każdym przypadku przelewu dotacji dokonywano przed upływem 20 dni danego miesiąca. Kwota udzielonej dotacji nie przekroczyła kwoty planowanej, która wynosiła 49.500,00 zł. Stawka dotacji na 1 ucznia wynosiła 182,62 zł i była zgodna z uchwałą. W każdym miesiącu podstawą naliczenia dotacji była liczba uczniów wykazana w rozliczeniu miesięcznym, która nie była większa od liczby uczniów wykazanych w SIO.
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))

Nazwa szkoły
Liczba uczniów wg SIO
okres dotacji.
Kwota dotacji
 w zł
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
96
Styczeń -grudzień
202.160
R A Z E M
96
 
202.160

 
Szkoła złożyła 12 miesięcznych rozliczeń z otrzymanych dotacji oraz rozliczenie roczne. W każdym przypadku przelewu dotacji dokonywano przed upływem 20 dni danego miesiąca. Kwota udzielonej dotacji nie przekroczyła kwoty planowanej, która wynosiła 205.000,00 zł. Stawka dotacji na 1 ucznia wynosiła 182,62 zł i była zgodna z uchwałą. W poszczególnych miesiącach podstawą naliczenia dotacji była liczba uczniów wykazana w SIO oraz w rozliczeniu miesięcznym, która nie była większa od liczby uczniów wykazanych w SIO.
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))

Nazwa szkoły
Liczba uczniów wg SIO
Okres dotacji
Kwota dotacji
w zł
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
179
Styczeń grudzień
606.405
R A Z E M
179
 
606.405

 
Szkoła złożyła 12 miesięcznych rozliczeń z otrzymanych dotacji oraz rozliczenie roczne. W każdym przypadku przelewu dotacji dokonywano przed upływem 20 dni danego miesiąca. Kwota udzielonej dotacji nie przekroczyła kwoty planowanej, która wynosiła 608.500,00 zł. Stawka dotacji na 1 ucznia wynosiła 303,81 zł i była zgodna z uchwałą. W poszczególnych miesiącach podstawą naliczenia dotacji była liczba uczniów wykazana w SIO oraz w rozliczeniu miesięcznym, która nie była większa od liczby uczniów wykazanych w SIO.
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))

Nazwa szkoły
Liczba uczniów wg SIO
okres dotacji
Kwota dotacji
w zł
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
40
Styczeń-grudzień
259.253
33
j. w.
177.000
R A Z E M
73
 
436.253

Szkoła złożyła 12 miesięcznych rozliczeń z otrzymanych dotacji oraz rozliczenie roczne. W każdym przypadku przelewu dotacji dokonywano przed upływem 20 dni danego miesiąca. Kwota udzielonej dotacji nie przekroczyła kwoty planowanej, która wynosiła 260.000,00 zł. Stawka dotacji na 1 ucznia wynosiła 540,11 zł i była zgodna z uchwałą. W poszczególnych miesiącach podstawą naliczenia dotacji była liczba uczniów wykazana w SIO oraz w rozliczeniu miesięcznym, która nie była większa od liczby uczniów wykazanych w SIO.
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))

Nazwa szkoły
Liczba uczniów wg SIO
Okres dotacji
Kwota dotacji
w zł
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
235
Styczeń -grudzień
535.025
25
Styczeń-luty
3.208
228
Styczeń-grudzień
503.213
R A Z E M
488
 
1.041.446

 
W wyniku kontroli ustalono, że (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zostało wykreślone z ewidencji szkół niepublicznych decyzją nr 03/2008 z dnia 24.09.2008 r. Naczelnika Wydziału Oświaty (z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola). W trakcie kontroli analizą objęto dokumentację rozliczeniową dotycząca dotacji przekazanych dla Liceum Ogólnokształcącego. Szkoła złożyła 12 miesięcznych rozliczeń z otrzymanych dotacji oraz rozliczenie roczne. W każdym przypadku przelewu dotacji dokonywano przed upływem 20 dni danego miesiąca. Kwota udzielonej dotacji nie przekroczyła kwoty planowanej, która wynosiła 565.000,00 zł. Stawka dotacji na 1 ucznia wynosiła 198,82 zł i była zgodna z uchwałą. W poszczególnych miesiącach podstawą naliczenia dotacji była liczba uczniów wykazana w SIO oraz w rozliczeniu miesięcznym, która nie była większa od liczby uczniów wykazanych w SIO.
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))

Nazwa szkoły
Liczba uczniów wg SIO
Okres dotacji
Kwota dotacji
w zł
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
51
Styczeń-grudzień
88.753
R A Z E M
51
 
88.753

 
W trakcie kontroli analizą objęto dokumentację rozliczeniową dotyczącą dotacji przekazanych dla tej szkoły. Szkoła złożyła 12 miesięcznych rozliczeń z otrzymanych dotacji oraz rozliczenie roczne. W każdym przypadku przelewu dotacji dokonywano przed upływem 20 dni danego miesiąca. Kwota udzielonej dotacji nie przekroczyła kwoty planowanej, która wynosiła 93.500,00 zł. Stawka dotacji na 1 ucznia wynosiła 182,62 zł i była zgodna z uchwałą. W poszczególnych miesiącach podstawą naliczenia dotacji była liczba uczniów wykazana w SIO oraz w rozliczeniu miesięcznym, która nie była większa od liczby uczniów wykazanych w SIO.
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))

Nazwa szkoły
Liczba uczniów wg SIO
okres dotacji
Kwota dotacji
w zł
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
102
Styczeń-grudzień
148.169
50
j. w.
108.476
48
j. w.
98.439
50
j. w.
17.532
R A Z E M
250
j. w.
372.616

 
W trakcie kontroli analizą objęto dokumentację rozliczeniową dotycząca dotacji przekazanych dla(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Ustalono, że szkoła złożyła 12 miesięcznych rozliczeń z otrzymanych dotacji. W każdym przypadku przelewu dotacji dokonywano przed upływem 20 dni danego miesiąca. Kwota udzielonej dotacji nie przekroczyła kwoty planowanej, która wynosiła 163.500,00 zł. Stawka dotacji na 1 ucznia wynosiła 182,62 zł i była zgodna z uchwałą. W poszczególnych miesiącach podstawą naliczenia dotacji była liczba uczniów wykazana w rozliczeniu miesięcznym, która nie była większa od liczby uczniów wykazanych w SIO.
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))

Nazwa szkoły
Liczba uczniów wg SIO
okres dotacji
Kwota dotacji
w zł
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
599
Styczeń-grudzień
1.264.096
44
j. w.
100.205
52
j. w.
111.944
R A Z E M
695
 
1.476.245

 
W trakcie kontroli analizą objęto dokumentację rozliczeniową dotycząca dotacji przekazanych dla(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Ustalono, że szkoła złożyła 12 miesięcznych rozliczeń z otrzymanych dotacji. W każdym przypadku przelewu dotacji dokonywano przed upływem 20 dni danego miesiąca. Kwota udzielonej dotacji nie przekroczyła kwoty planowanej, która wynosiła 1.270.000,00 zł. Stawka dotacji na 1 ucznia wynosiła 182,62 zł i była zgodna z uchwałą. W każdym miesiącu podstawą naliczenia dotacji była liczba uczniów wykazana w SIO.
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))

Nazwa szkoły
Liczba uczniów wg SIO
okres dotacji.
Kwota dotacji
w zł
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
38
Styczeń-grudzień
79.812
R A Z E M
38
 
79.812

W trakcie kontroli analizą objęto dokumentację rozliczeniową dotyczącą dotacji przekazanych dla tej szkoły. Szkoła złożyła 12 miesięcznych rozliczeń z otrzymanych dotacji oraz rozliczenie roczne. W każdym przypadku przelewu dotacji dokonywano przed upływem 20 dni danego miesiąca. Kwota udzielonej dotacji nie przekroczyła kwoty planowanej, która wynosiła 85.000,00 zł. Stawka dotacji na 1 ucznia wynosiła 182,62 zł i była zgodna z uchwałą. W poszczególnych miesiącach podstawą naliczenia dotacji była liczba uczniów wykazana w SIO oraz w rozliczeniu miesięcznym, która nie była większa od liczby uczniów wykazanych w SIO.
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))

Nazwa szkoły
Liczba uczniów wg SIO
okres dotacji.
Kwota dotacji
w zł
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
27
Styczeń-grudzień
57.350
R A Z E M
27
 
57.350

 
W trakcie kontroli analizą objęto dokumentację rozliczeniową dotyczącą dotacji przekazanych dla tej szkoły. Szkoła złożyła 12 miesięcznych rozliczeń z otrzymanych dotacji oraz rozliczenie roczne. W każdym przypadku przelewu dotacji dokonywano przed upływem 20 dni danego miesiąca. Kwota udzielonej dotacji nie przekroczyła kwoty planowanej, która wynosiła 60.000,00 zł. Stawka dotacji na 1 ucznia wynosiła 182,62 zł i była zgodna z uchwałą. W poszczególnych miesiącach podstawą naliczenia dotacji była liczba uczniów wykazana w SIO oraz w rozliczeniu miesięcznym, która nie była większa od liczby uczniów wykazanych w SIO.
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))

Nazwa szkoły
Liczba uczniów wg SIO
okres dotacji.
Kwota dotacji
w zł
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
12
Styczeń-sierpień
16.254
R A Z E M
12
 
16.254

 
W wyniku kontroli ustalono, że powyższa szkoła została wykreślona z ewidencji szkół niepublicznych decyzją nr 08/2008 z dnia 28.11.2008 r. Naczelnika Wydziału Oświaty (z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola). Szkoła złożyła 8 miesięcznych rozliczeń z otrzymanych dotacji. W każdym przypadku przelewu dotacji dokonywano przed upływem 20 dni danego miesiąca. Kwota udzielonej dotacji nie przekroczyła kwoty planowanej, która wynosiła 22.000,00 zł. Stawka dotacji na 1 ucznia wynosiła 182,62 zł i była zgodna z uchwałą. W każdym miesiącu podstawą naliczenia dotacji była liczba uczniów wykazana w rozliczeniu miesięcznym, która nie była większa od liczby uczniów wykazanych w SIO.
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))

Nazwa przedszkola
Liczba uczniów wg SIO
okres dotacji
Kwota dotacji
w zł
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
116
Styczeń-grudzień
585.913
37
j. w.
185.047
67
j. w.
326.678
100
j. w.
497.394
R A Z E M
320
 
1.595.032

 
W trakcie kontroli analizą objęto dokumentację rozliczeniową dotyczącą dotacji przekazanych dla(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Ustalono, że przedszkole złożyło 12 miesięcznych rozliczeń z otrzymanych dotacji oraz rozliczenie roczne. W każdym przypadku przelewu dotacji dokonywano przed upływem 20 dni danego miesiąca. Kwota udzielonej dotacji nie przekroczyła kwoty planowanej, która wynosiła 587.000,00 zł Stawka dotacji na 1 dziecko wynosiła 421,52 zł i była zgodna z uchwałą. W poszczególnych miesiącach podstawą naliczenia dotacji była liczba dzieci wykazanych w SIO oraz liczba dzieci wykazana w rozliczeniu miesięcznym, która nie była większa od liczby dzieci wykazanych w SIO.
 
III.W zakresie kontroli i rozliczania dotacji (§ 6 uchwały)
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki  dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji:
Przedszkola prowadzą dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi w danym roku szkolnym. Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci, daty i miejsca ich urodzenia, nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, oznaczenie realizowanego programu wychowania przedszkolnego oraz w dzienniku odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych. Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczyciel potwierdza podpisem.
Szkoły prowadzą:
- księgę ewidencji dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu (szkoły podstawowe i gimnazja),
- księgę uczniów,
- dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, w którym dokumentuje się przebieg nauczania w danym roku szkolnym,
- arkusz ocen ucznia.
Zgodnie z art. 7 ust.3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty - szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych muszą prowadzić dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół niepublicznych.
            W wyniku niniejszej kontroli ustalono, że w 2008 r. Referat Sprawozdawczości Oświatyprzeprowadził ogółem 7 kontroli w szkołach i przedszkolach niepublicznych. Przedmiotem wszystkich kontroli była „Weryfikacja zgodności liczby dzieci wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej oraz miesięcznymi rozliczeniami sporządzanymi do Referatu Sprawozdawczości Oświaty ze stanem faktycznym”. Kontrole zostały przeprowadzone w okresie od 18 czerwca do 24 lipca 2008 r. i obejmowały rok szkolny 2007/2008.  
Ustawa o systemie oświaty jak również inne akty prawne nie określają sposobu przeprowadzania kontroli i dokonywania rozliczania dotacji. Z protokołów kontroli wynika, że ustaleń liczby uczniów w poszczególnych kontrolowanych jednostkach dokonywano na podstawie:
- dzienników lekcyjnych,
- rejestrów uczniów,
- umów zawartych przez poszczególne jednostki z rodzicami.
 
 Kontrole te zostały przeprowadzone w niżej wymienionych jednostkach:
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
Kontrolą objęto okres 9 miesięcy tj. od września 2007 r. do maja 2008 r. W pięciu miesiącach stwierdzono rozbieżności polegające na wykazywaniu w dokumentacji przekazywanej do Urzędu Miasta większej liczby uczniów od liczby uczniów wynikającej z badanej dokumentacji. Na okoliczność stwierdzonych rozbieżności przyjęto wyjaśnienia oraz wydano zalecenia pokontrolne w sprawie rzetelnego sporządzania rozliczeń.
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
Kontrolą objęto okres 9 miesięcy tj. od września 2007 r. do maja 2008 r. Stwierdzono, że w rozliczeniu za marzec jednostka podała 1 ucznia więcej niż wynikało to z dzienników lekcyjnych. Na okoliczność stwierdzonych rozbieżności przyjęto wyjaśnienia oraz wydano zalecenia pokontrolne w sprawie rzetelnego sporządzania rozliczeń.
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
Kontrolą objęto okres 9 miesięcy tj. od września 2007 r. do maja 2008 r. W czterech miesiącach stwierdzono rozbieżności polegające na wykazywaniu w dokumentacji przekazywanej do Urzędu Miasta mniejszej liczby uczniów od liczby uczniów wynikającej z badanej dokumentacji. Na okoliczność stwierdzonych rozbieżności przyjęto wyjaśnienia oraz wydano zalecenia pokontrolne w sprawie rzetelnego sporządzania rozliczeń.
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
Kontrolą objęto okres 9 miesięcy tj. od września 2007 r. do maja 2008 r. W każdym miesiącu stwierdzono rozbieżności polegające na wykazywaniu w dokumentacji przekazywanej do Urzędu Miasta zarówno większej jak i mniejszej liczby uczniów od liczby uczniów wynikającej z badanej dokumentacji. Na okoliczność stwierdzonych rozbieżności przyjęto wyjaśnienia oraz wydano zalecenia pokontrolne w sprawie rzetelnego sporządzania rozliczeń.
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
Kontrolą objęto okres 10 miesięcy tj. od września 2007 r. do czerwca 2008 r. W rozliczeniach dotacji za okres od października 2007 r. do czerwca 2008 r. ujmowano mniejszą liczbę dzieci w stosunku do stanu w dzienniku lekcyjnym. Na okoliczność stwierdzonych rozbieżności przyjęto wyjaśnienia oraz wydano zalecenia pokontrolne w sprawie rzetelnego sporządzania rozliczeń.
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
Kontrolą objęto okres 10 miesięcy tj. od września 2007 r. do czerwca 2008 r. W każdym miesiącu stwierdzono rozbieżności polegające na wykazywaniu w dokumentacji przekazywanej do Urzędu Miasta zarówno większej jak i mniejszej liczby uczniów od liczby uczniów wynikającej z badanej dokumentacji. Na okoliczność stwierdzonych rozbieżności przyjęto wyjaśnienia oraz wydano zalecenia pokontrolne w sprawie rzetelnego sporządzania rozliczeń.
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
Kontrolą objęto okres 10 miesięcy tj. od września 2007 r. do czerwca 2008 r. W czterech miesiącach stwierdzono rozbieżności polegające na wykazywaniu w dokumentacji przekazywanej do Urzędu Miasta zarówno większej jak i mniejszej liczby uczniów od liczby uczniów wynikającej z badanej dokumentacji. Na okoliczność stwierdzonych rozbieżności przyjęto wyjaśnienia oraz wydano zalecenia pokontrolne w sprawie rzetelnego sporządzania rozliczeń.
 
            Z analizy wyjaśnień kierowników kontrolowanych jednostek oświatowych wynika, że przyczynami rozbieżności były:
- zbyt późne informowanie rodziców o rezygnacji ich dzieci ze szkoły lub przedszkola,
- nie wykazywanie w rozliczeniach dziecka przebywającego na długotrwałym chorobowym,
-wykazywanie w rozliczeniach liczby dzieci nie wyższej niż wykazanej w SIO na dzień 30.09.2008 r.,
- wahaniem się uczniów z podjęciem decyzji o przejściu do innej szkoły w związku z przekształceniem szkół,
 - błędne zrozumienie informacji otrzymanych od pracowników Urzędu Miasta.
            Z analizy ustaleń zawartych w protokołach poszczególnych kontroli oraz z wyjaśnień przyjętych w trakcie tych kontroli od kierowników jednostek kontrolowanych wynika, że stwierdzone rozbieżności dotyczyły niewielkiej liczby uczniów. Ponadto w dokumentacji rozliczeniowej kontrolowane jednostki wykazywały nie tylko większą ale i mniejszą liczbę uczniów od liczby uczniów figurującej w dokumentacji kontrolowanej jednostki. W trakcie kontroli przyjęto ustne wyjaśnienia od osób przeprowadzających w/w kontrole. Wynika z nich, że każdorazowo sprawdzano czy z uczniami wpisanymi do dzienników oraz z rodzicami dzieci w przedszkolach były zawarte umowy. Na podstawie zapisów w księdze uczniów sprawdzano także daty skreśleń poszczególnych uczniów. W wyniku tych ustaleń nie stwierdzono ewidentnych przypadków świadczących o bezpodstawnym otrzymaniu dotacji.
             Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono naczelnikowi Wydziału Budżetu.
 
             Zgodnie z §. 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 

         Jednostka kontrolowana
 W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
 
 
Data: ........................
                   Zespół kontrolny
 
 
 
(podpisy)
 
 
 
 
Data:....................

           
 
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
 

 
 
 

 

Załączniki do pobrania: 2009-08-12 11:39:12 - Wnioski pokontrolne (62.50 kB)
2009-08-12 11:42:59 - Wystąpienie pokontrolne (26.00 kB)

Ilość odwiedzin: 6413
Nazwa dokumentu: Wydział Budżetu
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Tadeusz Lech, Monika Pijanka
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Lech, Monika Pijanka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2009-08-12 11:35:16
Data udostępnienia informacji: 2009-08-12 11:35:16
Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-12 11:44:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner