logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KWiA – I –0914/14/2009
 
Opole, 22 czerwca 2009 r.
 
                                     PROTOKÓŁ KONTROLI NR 25/09
 
 
 
Jednostka kontrolowana
 
Środowiskowy Dom Samopomocy dla
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia”
45-722 Opole ul. Stoińskiego 8.
 
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
 
Termin przeprowadzenia kontroli
od 1 czerwca do 19 czerwca 2009 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Wiesław Pałczyński - starszy specjalista
w Wydziale Kontroli Wewnętrznej
i Audytu - kierownik zespołu
Agnieszka Lisiecka - inspektor w Wydziale
Kontroli Wewnętrznej i Audytu – członek
zespołu
Upoważnienia do przeprowadzenia
kontroli
 
Nr 50/2009 z dnia 1 czerwca 2009 r.
Nr 51/2009 z dnia 1 czerwca 2009 r.
 
Przedmiot kontroli
 
Prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej w 2008 r. przez Urząd Miasta Opola.
 
Okres objęty kontrolą
             2008 r.
Imię i nazwisko kierownika
kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
 
Waldemar Maciaszczyk - Dyrektor
 
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
 
1. Waldemar Maciaszczyk - Dyrektor                     
2. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))- Główna Księgowa.
3. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– Referent ds.
                                Rozliczeń i Kadr.
 

 
 
 Podstawy prawne:
 
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
2. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z 1997 r z późn. zm.), 
3.  Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami),
5. Uchwała nr XXXIII/354/08 Rady Miasta Opola z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2008 r.,
6.  Uchwała Nr XLVIII/454/97 Rady Miasta Opola z dnia 20 listopada 1997 r. w   sprawie nadania statutu Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Opolu.
7. Zarządzenie Nr OR.I-0151-933/2008 Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 lipca 2008r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowemu Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” w Opolu.
6.  Komunikat Nr 1 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia „Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych” (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 7 poz.58 z 2006 r.).
 
Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości wykorzystania środków finansowych na działalność w 2008 roku przekazanych przez Urząd Miasta Opola, z uwzględnieniem efektywności ich wykorzystania.
 
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli.
 
Dokonano analizy dokumentacji dotyczącej przyznanej dotacji na działalność Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” w 2008 r. Skontrolowano faktury i rachunki wykazane w sprawozdaniu oraz przelewy bankowe.
Na okoliczność poczynionych ustaleń, pobrano ustne wyjaśnienia od dyrektora jednostki. Sporządzono niezbędne zestawienia oraz pobrano kserokopie wybranych dokumentów potwierdzających ustalenia opisane w protokole kontroli.
Przeprowadzono rozmowę z dyrektorem i główną księgową celem zapoznania się ze specyfiką funkcjonowania jednostki.
Porównano stan faktyczny z przepisami i przyjętymi rozwiązaniami organizacyjnymi (statut, schemat organizacyjny, regulaminy).
Zapoznano się z protokołami kontroli wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzonych w latach 2006-2008 oraz sprawdzono wykonanie zaleceń pokontrolnych.
Na podstawie ewidencji księgowej ustalono wielkości przychodów z poszczególnych źródeł oraz dokonano analizy kosztów rodzajowych pod kątem ich zasadności.
Pobrano ustne wyjaśnienia od dyrektora, głównej księgowej oraz od pracowników merytorycznych.
Pobrano kserokopie wybranych dokumentów potwierdzających ustalenia kontroli.
Ustalenia kontroli
 
 
Przewlekła choroba psychiczna poważnie ogranicza możliwości normalnego funkcjonowania człowieka. Chorzy z powodu omamów, urojeń i lęków żyją w świecie własnych wyobrażeń i przeżyć. Odsuwają się od innych i zamykają się w sobie. Dochodzi do zerwania kontaktów towarzyskich i wcześniej zawartych znajomości. Ponieważ nawiązanie kontaktu z chorym jest bardzo trudne, często rodzina i znajomi odsuwają się od niego, unikając jakiegokolwiek kontaktu.
Niechęć otoczenia do kontaktowania się z chorym psychicznie jest społecznym faktem. Narasta też poczucie wstydu bliskich przed środowiskiem. Często zdarza się, że jeśli w rodzinie jest osoba chora psychicznie jej obecność bardziej niż choroba zaburza wzajemne relacje i prowadzi do tego, że chory pozbawiony bliskości życzliwych i przyjaznych osób, coraz bardziej oddala się od rzeczywistości i przestaje samodzielnie radzić sobie ze sprawami życia codziennego.(źródło www.sdsopole.pl)
 
 
Sprawy organizacyjne 
 
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” Magnolia” w Opolu przy ul. Stoińskiego 8 został powołany uchwałą Nr XLVIII/454/97 Rady Miasta Opola z dnia 20 listopada 1997 r. (akta kontroli Nr 09/25/I/2-3).
Siedzibą jednostki jest nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy ul. Stoińskiego 8, oznaczoną nr działki 42, z karty mapy 25 stanowiąca ogród, podwórze i plac zabudowany o pow. 0,0998 ha. Nieruchomość została przez Zarząd Miasta Opola przekazana nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GN 7224.c/58/97 z dnia 5 listopada 1998 r. Powierzchnia użytkowa wynosi 1.056 m.(akta kontroli Nr 09/25/I/6-8).
W okresie objętym kontrolą dyrektorem jednostki był pan Waldemar Maciaszczyk powołana na to stanowisko 1 lipca 2003 r. (akta kontroli Nr 09/25/I/9).
         Głównym Księgowym jest pani(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), zatrudniona w jednostce od dnia 1 kwietnia 2005 r. w wymiarze 0,5 etatu na czas określony do 30 czerwca a od 1 lipca 2005 r. na czas nieokreślony do nadal. Z dniem 1 stycznia 2008 r. na mocy porozumienia stron wymiar czasu pracy został zmieniony na 0,75 etatu. (akta kontroli Nr 09/25/I/11).
 
Przedmiot działalności
 
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia”, jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej (ośrodkiem wsparcia), prowadzoną w formie jednostki budżetowej.
Realizuje zadania określone statutem jako zadania zlecone gminie przez administrację rządową zgodnie z art. 9 ust. 4 Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.) w ramach pomocy społecznej.
Zadania określone statutem składają się na ramowy program, który tworzą;
- terapia zajęciowa w postaci wprowadzenia zasad realizacji produktywności          uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, przez prace praktyczną z wykorzystaniem ich zdolności,
- treningi umiejętności społecznych,
- psychoedukacja uczestników i ich rodzin,
- psychoterapia.
            Podstawowa działalność ukierunkowana jest na zapobieganiu izolacji społecznej osób przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, poprzez stwarzanie warunków sprzyjających integracji wewnętrznej – z samym sobą oraz integracji zewnętrznej ze środowiskiem.
Ponadto pomoc w zakresie edukacji i w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego. Udzielanie wsparcia psychicznego w przełamywaniu barier we wzajemnych kontaktach osób chorych psychicznie z różnymi osobami z najbliższego otoczenia.
          W prowadzonej działalności szczególnym znaczeniem jest wsparcie i pomoc w codziennym życiu osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie, które samodzielnie nie radzą sobie z typowymi zadaniami pojawiającymi się do wykonania. Praca prowadzona jest w oparciu o amerykański system, który realizowany jest w formie pełnej niezależności każdego uczestnika. Pod uwagę brane są jego indywidualne zdolności oraz umiejętność integracji społecznej w grupie i poza nią. Najważniejsza z realizowanych form w tym systemie to osiągnięcie produktywności osób niepełnosprawnych.
         Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej wychodząc naprzeciw temu swoistemu separatyzmowi społecznemu uwzględnia w swoim działaniu rehabilitację i pomoc w poprawie jakości życia osób chorych psychicznie.
Uczestnikami w prowadzonej działalności są osoby dorosłe w wieku od 21 do 67 lat, w większości mężczyźni. W zajęciach uczestniczy średnio od 46 do 50 osób, w tym 14 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Prowadzone są różnorodne zajęcia i treningi:
1.     Trening umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej,
2.     Trening umiejętności społecznych,
3.     Trening umiejętności spędzania wolnego czasu,
4.     Terapia psychologiczna,
5.     Terapia zajęciowa.
 
 Sprawy kadrowe
Na dzień 31.12.2008 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy „Magnolia” zatrudnionych było ogółem 13 osób. (akta kontroli Nr 09/25/I/19-21).
Szczegółowo stan zatrudnienia przedstawiono w tabeli nr 1.
 
Tabela nr 1

L.P.
Pracownicy
       Etaty
      Osoby
1.
Prac. administracji
        2,75
          3
2.
Prac. merytoryczni
        3,85
          6
3.
Prac. obsługi
        2,75
          4

                                    OGÓŁEM                     9,35                        13   
Pracownicy administracji to:
- Dyrektor    -    1 etat,
- Główny Księgowy - 0,75 etatu,
- Referent ds. Kadra i Rozliczeń - 1 etat.
 
Pracownicy merytoryczni to:
- starszy masażysta - 1 etat,
- terapeuci    - 1,5 etatu,
- instruktor kul. - oświat. – 1 etat,
- psycholog - 0,2 etatu,
- psychiatra - 0,15 etatu.
 
Pracownicy obsługi to:
- kucharz - 2 etaty,
- prac. gospodarczy - 0,25 etatu,
- konserwator – 0,5 etatu.
 
W zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego
 
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” na zabezpieczenie wydatków związanych z prowadzoną działalnością otrzymał w roku 2008 następujące środki finansowe:
- dotacja z budżetu państwa         -   579.550,00 zł.,
- dotacja z budżetu miasta Opola -     24.000,00 zł.
 
Zgodnie z tematyką kontroli sprawdzeniu poddano wydatkowanie środków budżetowych miasta Opola. Sprawdzono wszystkie faktury i wyciągi dokonując odpowiednich zestawień (akta kontroli 09/25/I/27-69).

 
                             ŚRODKI Z URZĘDU MIASTA NA ROK 2008 KWOTA 24. 000,00 ZŁ
 
§ 4260 MEDIA
 
 
 
 
 
L.p.
miesiąc
 nr. faktury
Data wystawienia
Termin
płatności
zapłacono
nr wyciągu
        kwota
treść
1
V/2008
fv1222/
0004/05/2008
30-05-2008
19-06-2008
29-05-2008
 5/2008
   1 017,09   
Energia
+ przesyły
Stan środków
Razem
 
 
 
 
   1 017,09   
 
2
VI 2008
fv1222/
0005/06/2008
30-06-2008
21-07-2008
30-06-2008
6/2008
      839,42   
Energia
+ przesyły
Stan środków
Razem
 
 
 
 
 1 856,51   
 
3
VII 2008
FV044036/
2008
14-07-2008
30-07-2008
17-07-2008
7/2008
     139,43   
Woda i ścieki
Stan środków
razem
 
 
 
 
 1 995,94   
 
4
VIII/ 2008
FV9615086/
138/138
30-07-2008
27-08-2008
14-08-2008
 8/2008
    361,81   
Paliwo gazowe
do ogrzewania
5
 
FV1222/
0006/08/2008
04-08-2008
25-08-2008
18-08-2008 
8/2008
    744,61   
Energia
+ przesyły
Stan środków
Razem
 
 
 
 
3 102,36   
 
6
IX/ 2008
FV1222/0007/
09/2008
08-09-2008
29-09-2008
16-09-2008 
9/2008
   721,20   
Energia
+ przesyły
7
 
FV058709/2008
15-09-2008
01-10-2008
24-09-2008
 9/2008
   105,20   
Woda i ścieki
Stan środków
Razem
 
 
 
 
3 928,76   
 
8
X/ 2008
FV9615086/139
29-09-2008
17-10-2008
09-10-2008
 10/2008
    192,02   
Paliwo gazowe
do ogrzewania
9
 
FV9615086/140
30-10-2008
13-11-2008
30-10-2008
10/2008
 1 040,58   
Paliwo gazowe
do ogrzewania
10
 
FV1222/0009/10/2008
29-10-2008
17-11-2008
29-10-2008
 10/2008
    681,38   
Energia
+ przesyły
Stan środków
razem
 
 
 
 
5 842,74   
 
11
XI/ 2008
FV074368/2008
18-11-2008
04-12-2008
25-11-2008
 11/2008
   217,67   
Woda i ścieki
12
 
FV9615086/141
26-11-2008
10-12-2008
27-11-2008 
11/2008
   248,77   
Paliwo gazowe
13
 
FV1222/0010/11/2008
26-11-2008
15-12-2008
27-11-2008
11/2008
   752,94   
Energia
i przesyły
 
 
 
 
 
 
7 062,12   
 
14
XII/ 2008
FV1222/0011/12/2008
18-12-2008
06-01-2008
18-12-2008
 12/2008
   937,88   
Energia i
 przesyły
Stan środków
razem
 
 
 
 
8 000,00   
 
 
 §4270 - remonty
 
NR.
MIESIĄC
nr. faktury
data
termin płatności
zapłacono
 kwota
treść
1
VI/2008
FS-549/08
25-06-2008
09-07-2008
26-06-2008
 6/2008
 4 463,11   
Dostawa i
montaż
stolarki
okiennej
 
razem
 
 
 
 
 4 463,11   
 
2
FV52/2008
02-10-2008
24-09-2008
    439,20   
24-09-2008
 9/2008
    439,20   
Zakładanie
stolarki
drzwiowej
 
 
 
 
    439,20   
 
4 902,31   
 
3
FV28/2008
25-10-2008
16-10-2008
 3 097,69   
16-10-2008
10/2008
3 097,69   
Roboty
remontowe
 
razem
 
 
 
 
8 000,00    
 
 
 
 
 
PLAN 2008
8 000,00   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 4300 - usługi obce
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l.p.
MIESIĄC
Nr faktury
data wystawienia
termin płatności
zapłacono
 kwota
treść
1
III/ 2008
26/2008
26-03-2008
02-04-2008
31-03-2008
 3/2008
     560,00   
ryczałt za
obsługę
prawną
 
Razem
 
 
 
 
   560,00   
 
2
VI/ 2008
58/2008
26-06-2008
03-07-2008
30-06-2008
 6/2008
    560,00   
ryczałt za
obsługę
 prawną
 
Razem
 
 
 
 
1 120,00   
 
3
VII/ 2008
63/2008
28-07-2008
11-08-2008
30-07-2008 
7/2008
    560,00   
ryczałt za
obsługę
 prawną
 
Razem
 
 
 
 
1 680,00   
 
4
VIII/ 2008
75/2008
25-08-2008
01-09-2008
27-08-2008
 8/2008
   560,00   
ryczałt za
obsługę
prawną
 
Razem
 
 
 
 
2 240,00   
 
5
IX/ 2008
FV/155/2008
28-08-2008
11-09-2008
02-09-2008
 9/2008
    280,00   
Informatyczna
obsługa biura
6
 
FV914/IX/08
16-09-2008
30-09-2008
24-09-2008
 9/2008
     148,84   
Sprawdzenie
drożności
przewodów
kominowych
7
 
FV/1647/2008
10-09-2008
24-09-2008
24-09-2008
 9/2008
       40,00   
Monitoring-
ochrona
obiektu
8
 
FV/189/2008
29-09-2008
13-10-2008
30-09-2008 
9/2008
     280,00   
Informatyczna
obsługa
biura
9
 
FV84/2008
30-09-2008
07-10-2008
30-09-2008
 9/2008
     560,00   
ryczałt za
obsługę
prawną
 
Razem
 
 
 
 
 3 548,84   
 
10
X/ 2008
FV103/08/W
30-09-2008
07-10-2008
01-10-2008 
 10/2008
 1 100,00   
Zabudowa
wnęki wraz
z półkami
11
 
FV08/2008
15-10-2008
15-10-2008
20-10-2008 
10/2008
 1 500,00   
Renowacja
 schodów
 
Razem
 
 
 
 
 6 148,84   
 
12
XI/ 2008
FV/1937/2008
04-11-2008
18-11-2008
13-11-2008 
 11/2008
     85,40   
Monitoring-
ochrona
obiektu
13
 
FV106/2008
27-11-2008
04-12-2008
27-11-2008 
 11/2008
    560,00   
ryczałt za
obsługę
prawną
 
 
 
 
 
 
 
 
Razem
 
 
 
 
 6 794,24   
 
 
XII/ 2008
 
 
 
 
 
 
14
 
FV115/2008
05-12-2008
12-12-2008
11-12-2008 
 12/2008
    560,00   
Obsługa
prawna
15
 
FV4221060558
04-12-2008
24-12-2008
17-12-2008
 12/2008
     37,45   
Wywóz
odpadów
komunalnych
16
 
FV/277/2008
22-12-2008
05-01-2009
23-12-2008
 12/2008
    280,00   
Informatyczna
obsługa
jednostki
17
 
FV/2118/2008
13/12/2008
27-12-2008
29-12-2008 
 12/2008
     85,40   
Monitoring
budynku
18
 
R-K155/0/08
15-12-2008
15-12-2008
15/12/2008
 RK13/2008
    242,91   
Okulary
ochronne
 
 
Razem
 
 
 
 
8 000,00   
 
 
 
 
 
 
PLAN 2008
8 000,00   
 
 

 
 
Kontrolujący sprawdzili czy każda z faktur (rachunków) jest opatrzona na odwrocie pieczęcią jednostki oraz zawiera sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności oraz czy informacja ta jest podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych jednostki.
W trakcie czynności kontrolnych sprawdzono sposób opisania wszystkich dokumentów będących podstawą rozliczenia dotacji.
 
Rozliczenie dotacji z budżetu z Urzędu Miasta Opola w 2008 r.
 

STYCZEŃ
DATA ZAPŁATY
Nr. wyciągu
    KWOTA
STAN ŚRODKÓW
TREŚĆ FAKTURY
TERMIN PŁATNOSCI
Klasyfi
kacja budżetowa
DOTACJA
11/01/2008
1
     2. 000,00   
 2.000,00
 
 
 
LUTY
 
 
 
 
 
 
 
DOTACJA
07/02/2008
2
     2. 000,00   
 4.000,00
 
 
 
MARZEC
 
 
 
 
 
 
 
DOTACJA
05/03/2008
3
     2. 000,00   
 6.000,00
 
 
 
FV26/2008
31/03/2008
3
         560,00   
 5.440,00
ryczałt za obsługę prawną
02-04-2008
4300
KWIECIEŃ
 
 
 
 
 
 
 
DOTACJA
09/04/2008
4
     2. 000,00   
 7.440,00   
 
 
 
MAJ
 
 
 
 
 
 
 
DOTACJA
08/05/5008
5
     2. 000,00   
 9.440,00   
 
 
 
fv1222/0004/
05/2008
29/05/2008
5
      1. 017,09   
 8.422,91   
Energia i przesyły
19/06/08
4260
CZERWIEC
 
 
 
 
 
 
 
DOTACJA
11/06/2008
6
     2. 000,00   
10. 422,91   
 
 
 
FS-549/08
26/06/2008
6
      4. 463,11   
 5. 959,80    
Dostawa i montaż stolarki
09/07/08
4270
58/2008
30/06/2008
6
         560,00   
  5. 399,80   
ryczałt za obsługę prawną
03/07/08
4300
fv1222/0005/06/2008
30/06/2008
6
         839,42   
 4. 560,38   
Energia i przesyły
21/07/08
4260
LIPIEC
 
 
 
 
 
 
 
DOTACJA
08/07/2008
7
     2. 000,00   
 6.560,38   
 
 
 
FV044036/2008
17/07/2008
7
         139,43   
 6.420,95   
Woda i ścieki
30/07/08
4260
63/2008
30/07/2008
7
         560,00   
5 .860,95   
ryczałt za
obsług prawną
11/08/08
4300
SIERPIEŃ
 
 
 
 
 
 
 
DOTACJA
11/08/2008
8
     2. 000,00   
7. 860,95   
 
 
 
FV9615086/138/138
14/08/2008
8
         361,81   
7. 499,14   
Paliwo gazowe do ogrzewania
27/08/08
4260
FV1222/0006/08/2008
18/08/2008
8
         744,61   
6. 754,53   
Energia i przesyły
25/08/08
4260
75/2008
27/08/2008
8
         560,00   
6. 194,53   
ryczałt za
obsługę prawną
01/09/08
4300
WRZESIEŃ
 
 
 
 
 
 
 
DOTACJA
02/09/2008
9
     2. 000,00   
8. 194,53   
 
 
 
FV/155/2008
02/09/2009
9
         280,00   
7. 914,53   
Informatyczna
obsługa biura
11/09/08
4300
FV1222/0007/09/2008
16/09/2008
9
         721,20   
7. 193,33   
Energia i przesyły
29/09/08
4260
FV058709/2008
24/09/2008
9
        105,20   
7. 088,13   
Woda i ścieki
01/10/08
4260
FV/1647/2008
24/09/2008
9
          40,00   
7. 048,13   
Usługa –
monitoring
obiektu
30/09/08
4300
FV914/IX/08
24/09/2008
9
        148,84   
6. 899,29   
Sprawdzenie
 przewodów kominowych
30/09/08
4300
FV52/2008
24/09/2008
9
        439,20   
6. 460,09   
Założenie stolarki
drzwiowej
02/10/08
4270
FV/189/2008
30/09/2008
9
        280,00   
6. 180,09   
Informatyczna.
obsługa biura
07/10/08
4300
FV84/2008
30/09/2008
9
        560,00   
5. 620,09   
ryczałt za obsługę prawną
07/10/08
4300
PAZDZIERNIK
 
 
 
 
 
17/10/08
 
DOTACJA
 
08/10/2008
10
     2. 000,00   
7. 620,09   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29/10/08
 
FV103/08/W
01/10/2008
10
      1. 100,00   
6. 520,09   
Zbudowanie wnęki wraz półkami
13/11/08
4300
FV9615086/139
09/10/2008
10
         192,02   
6. 328,07   
Paliwo grzewcze-
gazowe
17/10/08
4260
FV08/2008
20/10/2008
10
     1. 500,00   
4. 828,07   
Renowacja schodów
30/10/08
4270
FV28/2008
16/10/2008
10
     3. 097,69   
1. 730,38   
Prace remontowe
25/10/08
4270
FV1222/0009/10/2008
29/10/2008
10
         681,38   
1. 049,00   
Energia wraz Z przesyłami
17/11/08
4260
FV9615086/140
30/10/2008
10
     1. 040,58   
8,42
Paliwo grzewcze
gazowe
13/11/08
4260
LISTOPAD
 
 
 
 
 
 
 
DOTACJA
13/11/2008
11
     1. 900,00   
1. 908,42   
 
 
 
FV/1937/2008
13/11/2008
11
           85,40   
1. 823,02   
Monitoring-
Ochrona obiektu
18/11/08
4300
FV074368/2008
25/11/2008
11
         217,67   
1. 605,35   
Wody i ścieki
04/12/08
4260
FV106/2008
27/11/2008
11
         560,00   
1. 045,35   
ryczałt za obsługę prawną
04/12/08
4300
FV9615086/141
27-11-2008
11
         248,77   
    796,58
Paliwo grzewcze
gazowe
10/12/08
4260
FV1222/0010/11/2008
27-11-2008
11
         752,94   
      43,64
Energia i przesyły
15/12/08
4260
GRUDZIEŃ
 
 
 
 
 
 
 
DOTACJA
16/12/2008
12
     2. 100,00   
 2. 143,64   
 
 
 
FV115/2008
11/12/2008
12
         560,00   
1. 583,64   
ryczałt za
obsługę prawną
12/12/08
4300
FV4221060558
16/12/2008
12
           37,45   
1.546,19   
Wywóz odpadów komunalnych
24/12/08
4300
FV1222/0011/12/2008
18/12/2008
12
         937,88   
   608,31
Energia wraz z przesyłami
06/01/08
4260
FV/277/2008
29/12/2008
12
         280,00   
   328,31
Informatyczna,. obsługa biura
05/01/08
4300
FV/2118/2008
29/12/2008
12
           85,40   
   242,91
Monitoring
27/12/08
4300
RK-155/0/08
15/12/2008
12
         242,91   
      0,00   
Okulary do
komputera
15/12/08
4300
 
48.000,00
24.000,00
 

 
 
Stwierdzono, że wszystkie dokumenty posiadały opis zawierający informacje z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz były opatrzone opisem dotyczącym przeznaczenia zakupionych towarów.
 
Podsumowanie
 
       Kontrolujący stwierdzili, że zbadana dokumentacja prowadzona jest starannie i chronologicznie. Operacje finansowe są rzetelnie udokumentowane. Sposób przechowywania umożliwia szybkie odszukanie wszystkich dokumentów. Zdarzenia księgowe księgowane są na bieżąco i w sposób chronologiczny. Nie stwierdzono przypadków błędnego klasyfikowania operacji. Wszystkie dokumenty będące podstawą przeprowadzenia operacji, posiadają podpisy osób upoważnionych. Upoważnienia znajdują się w aktach osobowych pracowników. W jednostce jest właściwy podział obowiązków. Upoważnienia do podpisywania dokumentów finansowych zostały ustalone w prawidłowy sposób. W badanych obszarach związanych z operacjami finansowymi istnieje prawidłowy nadzór ze strony dyrekcji. Przelewy bankowe dokonywane są wyłącznie po zatwierdzeniu przez dyrekcję. Badana dokumentacja znajduje się na terenie jednostki w pokoju głównej księgowej. Dostęp do dokumentów osobom niepowołanym jest ograniczony. Zasoby komputerowe chronione są indywidualnymi hasłami dostępu.
      Ponadto nie można nie zauważyć, że przekraczając progi budynku rzuca się w oczy duża estetyka w utrzymaniu wystroju pomieszczeń oraz dbałość o stworzenie klimatu otwartości i wyciszenia. Bardzo wyczuwalna jest atmosfera wzajemnego szacunku wśród przebywających i pracujących w nim osób.
 
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których                  jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono Dyrektorowi Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” panu Waldemarowi Maciaszczykowi.
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli
Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 

      Jednostka kontrolowana
 
  
W dniu dzisiejszym otrzymałem egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
Data: ........................
            Zespół kontrolny
 
  
 
 
 
 (podpisy)
Data: ........................

 
 
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2009-12-02 11:46:29 - Wnioski pokontrolne (49.00 kB)
2009-12-02 11:48:44 - Wystąpienie pokontrolne (31.00 kB)

Ilość odwiedzin: 7022
Nazwa dokumentu: Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesław Pałczyński, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Pałczyński, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2009-12-02 11:41:07
Data udostępnienia informacji: 2009-12-02 11:41:07
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-02 12:04:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner