logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Readaptacji ,,Szansa"
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

KWiA –I–0914/15/2009
Opole, 03 września 2009 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 27/09
 
Jednostka kontrolowana
Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Al. Przyjaźni 9
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
        od 15 czerwca do 10 lipca 2009 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Tadeusz Lech- główny specjalista 
w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Monika Pijanka – inspektor w Wydziale
 Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
                       54/2009
                       55/2009
Przedmiot kontroli
Prawidłowość wykonywania wydatków bieżących oraz zawierania umów na remonty dróg
Okres objęty kontrolą
2008 - 2009
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
 Stanisław Tyka – dyrektor MZD
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
Stanisław Tyka - dyrektor
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))

   
Podstawy prawne
1.                 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
 
2.                 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177 z późniejszymi zmianami).
 
3.                 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
 
4.                 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity                z 2007 r., Dz. U. Nr 19, poz. 115)
 
5.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 170, poz. 1426 z późniejszymi zmianami).
 
  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107 poz. 726 z późn. zm.).
 
  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142 poz. 1020).
 
8.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz.1222 późniejszymi zmianami).
 
  1. Ustawa z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity z 1996 r., Dz. U. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami).
 
  1. Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
     
Cel kontroli
 
 Celem kontroli była ocena prawidłowości:
- prowadzonej gospodarki finansowej w zakresie wydatków bieżących,
- prowadzonej ewidencji wydatków i rzetelności sporządzanych sprawozdań,
- zawierania umów na remonty dróg. 
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się z Regulaminem Organizacyjnym jednostki i sposobem prowadzenia ewidencji księgowej. Zapoznano się z protokołami kontroli zewnętrznych oraz sprawozdaniami audytora wewnętrznego. Sprawdzono wykonanie zaleceń pokontrolnych oraz rekomendacje audytora. Sprawdzono zgodność z ewidencją księgową wydatków wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S we wszystkich paragrafach. Dokonano analizy wszystkich wydatków zaewidencjonowanych w grudniu 2008 r. we wszystkich paragrafach pod kątem wykorzystania przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem.
Szczegółową kontrolą objęto wydatki wykazane w siedmiu wybranych paragrafach. Dokonano analizy wybranych umów na wytypowane usługi. Zbadano funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej.
Ponadto w zakresie zawierania umów na remonty dróg ustalono sposób prowadzenia ewidencji dróg oraz zasady kwalifikowania dróg do remontu w latach 2008-2009. Dokonano oceny zgodności prowadzonej ewidencji z ustawą oraz zgodności zakwalifikowanych dróg z przyjętymi zasadami. Sprawdzono także dokumentację uzasadniającą zwiększenie nakładów na zadanie pn.: „Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu”.
 
USTALENIA KONTROLI
 
I. W zakresie spraw organizacyjno-kadrowych
 
         Miejski Zarząd Dróg w Opolu jako jednostka budżetowa funkcjonuje na podstawie uchwały Nr XXIII/152/91 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu (akta kontroli Nr 09/27/I/35-37). Organizację MZD określa statut stanowiący załącznik nr 1 do tej uchwały. Siedzibą MZD zgodnie ze statutem jest miasto Opole.
         Załącznik nr 1 do powyższego statutu zawiera strukturę organizacyjną MZD, która przedstawia się następująco (akta kontroli Nr 09/27/I/38 ):
 

DN Dyrektor

 
NA Dział     Administracyjny Gospodarczy i Kadr
KF Dział KsięgowoFinansowy
TP3 Dział Strefy Płatnego Parkowania
TP1 Stanowiska ds. Planowania i Sprawozdawczości
AW Audytor Wewnętrzny
DT Zastępca dyrektora
TE Dział EksploatacjiDróg
TN Dział Realizacji Inwestycji Nadz.. Bud.
NI Inspektorzy Nadz. branżowi
TP2 Dział Dokumentacji
TM Dział Mostów

 

        
        Zgodnie z paragrafem 6 ust. 2 statutu MZD stan zatrudnienia poprzez określenie liczby etatów ustala na dany rok Prezydent Miasta. Stan zatrudnienia w etatach na dzień 01.01.2008 r. wynosił 36,4 etatów. Na koniec 2008 r. stan zatrudnienia w etatach był wyższy o 2,9 etatu i wynosił 39,3  etatów (akta kontroli Nr 09/27/I/44).  Stan ten był zgodny z projektem planu zatrudnienia            i wynagrodzeń z dnia 16.08.2007 r. (akta kontroli Nr 09/27/I/46-47).  
         W 2008 roku do pracy w Miejskim Zarządzie Dróg przyjęto sześciu pracowników i zwolniono dwóch pracowników (akta kontroli Nr 09/27/I/44). Stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz kategorie zaszeregowania przyjętych pracowników były zgodne zrozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
         Stan zatrudnienia na dzień rozpoczęcia kontroli tj. 15.06.2009 r.                      w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:
 
Tabela nr 1
Lp.
Symbol działu
Etaty
Osoby
1
DN
1
1
2
NA
3+1=4
3+1 (zastępstwo)
3
KF
7,08
8
4
TP3
5
5
5
TP1
1
1
6
AW
0,5
1
7
DT
1
1
8
TE
10+1=11
10+1 (zastępstwo)
9
TN
7
7
10
NI
0
0
11
TP2
3
3
12
TM
2
2
 
                        RAZEM
42,58
44
 
         Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg jest Pan Stanisław Tyka, zatrudniony na czas nieokreślony, na podstawie umowy o pracę zawartej z Prezydentem Miasta Opola w dniu 29.09.2006 r. (akta kontroli Nr 09/27/I/43). Główną księgową jest (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zatrudniona na tym stanowisku od 01.05.2005 r. na czas nieokreślony, na podstawie umowy o pracę (akta kontroli Nr 09/27/I/42).
Kontrolowana jednostka posiada osiem otwartych rachunków bankowych (akta kontroli Nr 09/27/I/48):
1) rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
2) rachunek dochodów,
3) rachunek dochodów SPP,
4) rachunek kaucji gwarancyjnych,
5) rachunek dla projektu Budowa obwodnicy dla Miasta Opola,
6) działalność zarządu,
7) rachunek dla projektu Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu – cześć refundowana w ramach RPO WO 2007-2013,
8) rachunek dla projektu Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu – wkład własny.
 
Wszystkie rachunki prowadzone są przez PKO B.P. S.A.
 
         W znajdującej się w sekretariacie ewidencji kontroli figurują zapisy dotyczące ośmiu kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w okresie od stycznia 2008 r. do maja 2009 r. (akta kontroli Nr 09/27/I/39-41). Wynika z nich, że w okresie objętym niniejszą kontrolą, zewnętrzne kontrole w jednostce przeprowadzane były przez:
-  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (dwukrotnie),
- Najwyższą Izbę Kontroli (dwukrotnie),
- WINB w Opolu (dwukrotnie),
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu (dwukrotnie),
Z prowadzonego przez sekretariat rejestru umów wynika, że w 2008 r. jednostka zawarła 280 różnego rodzaju umów cywilno - prawnych.
          Na podstawie ewidencji księgowej Urzędu Miasta Opola ustalono, że łączna kwota środków finansowych przekazanych do jednostki kontrolowanej w 2008 r. wyniosła 47.024.231,59 zł, w tym 3.153.222,73 zł na działalność bieżącą ewidencjonowaną w rozdziale – 90017 (akta kontroli Nr 09/27/I/7-17).  Kwota środków przeznaczonych na działalność bieżącą jednostki stanowi 6,71 % wszystkich środków otrzymanych w 2008 r. Środki na bieżącą działalność, MZD otrzymuje z Urzędu Miasta przelewami co miesiąc wysokości 1/12 łącznej kwoty. Natomiast środki na realizację zadań statutowych przekazywane są dopiero po wykonaniu danego zadania lub poszczególnych jego etapów i przedłożeniu przez wykonawcę faktur. Kserokopie tych faktur jednostka kontrolowana przekazuje do Urzędu Miasta wraz z wnioskiem o dokonanie przelewu określonej kwoty na rachunek bankowy MZD. Otrzymaną kwotę jednostka kontrolowana po odpowiednim zaksięgowaniu, przekazuje następnie na rachunek bankowy wykonawcy.
 
II. W zakresie wydatków na działalność bieżącą Zarządu w 2008r.
 
Z wyciągu bankowego nr 1 z dnia 11.01.2009 r. wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na rachunku bankowym zarządu wynosił – „0” (akta kontroli Nr 09/27/I/49-50).        
W dniu 30.01.2009 r. jednostka kontrolowana sporządziła sprawozdanie Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych zarządu w 2008r. (akta kontroli Nr 09/27/I/6). Łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu wyniosła 3.153.222,73 zł. W wyniku kontroli ustalono, że kwota ta jest zgodna z ewidencją księgową – zestawienie obrotów i sald konta 130 (akta kontroli Nr 09/27/I/110) oraz z kwotą przekazaną na ten cel przez Urząd Miasta Opola.
          Stan środków pieniężnych wykazany w ewidencji księgowej (konto 130) na koniec 2008 roku wynosił 0,00 zł. Stan tenbył zgodny z wyciągiem bankowym nr 185 z dnia 31.12.2008 r. (akta kontroli Nr 09/27/I/53).
         Ze sporządzonego sprawozdania oraz z dokumentacji księgowej jednostki wynika, że dokonane wydatki zarządu zostały zaewidencjonowane w 26 paragrafach. Łączne kwoty wydatków w poszczególnych paragrafach wynosiły od 551,30 zł - koszty postępowań sądowych do 1.958.145,11 zł – wynagrodzenia osobowe. W wyniku kontroli stwierdzono, że wykazane w sprawozdaniu dane dotyczące wydatków zaewidencjonowanych we wszystkich paragrafach są zgodne z ewidencją księgową - obroty na koncie 130.
         W sprawozdaniu RB-28S jednostka kontrolowana wykazała stan zobowiązań na koniec 2008 r. w kwocie 184.752,021 zł. Zobowiązania te dotyczyły paragrafów: 4040 „13-tka”, 4110 – składki ZUS, 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz 4300 – zakup usług pozostałych. W wyniku kontroli ustalono, że wykazany       w sprawozdaniu stan zobowiązań jest zgodny z ewidencja księgową. Zobowiązania w paragrafie 4300 dotyczyły prowizji bankowej. Na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej ustalono, że kontrolowana jednostka na 31.12.2008 r. nie posiadała należności.
     Wydatki na wynagrodzenia osobowe stanowiły największą pozycję ogółu wydatków Zarządu. Kontrolą objęto wybranewydatki w tym paragrafie idokonano następujących ustaleń:
 
Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe (akta kontroli Nr 09/27/I/54-69).
 
         Według ewidencji księgowej wydatki wyniosły 1.958.145,11 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Łączna kwota wydatków na wynagrodzenia nie przekroczyła kwoty ujętej w planie finansowym. Na powyższą kwotę wynagrodzeń składały się (akta kontroli Nr 09/27/I/54):
- płaca zasadnicza w kwocie 1.047.003,73 zł,
- premie w kwocie 491.663,28 zł,
- dodatki funkcyjne w kwocie 101.735,67 zł,
- dodatki stażowe w kwocie 171.070,03 zł,
- wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy w kwocie 52.540,41 zł,
- wynagrodzenie chorobowe w kwocie 19.609,36 zł,
- ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w kwocie 558,72 zł,
- płatna nieobecność w pracy w kwocie 1.303,36 zł,
- nagroda jubileuszowa w kwocie 43.660,55 zł,
- nagrody uznaniowe w kwocie 29.000,00 zł.
          W trakcie kontroli szczegółową analizą objęto wynagrodzenia za IV kwartał 2008 r. wypłacone sześciu pracownikom Miejskiego Zarządu Dróg tj.: dyrektorowi, zastępcy dyrektora, głównej księgowej, zastępcy głównej księgowej, specjaliście ds. płac oraz audytorowi. Dokonano analizy tych wynagrodzeń polegającej na porównaniu naliczeń wykazanych w indywidualnych kartach wynagrodzeń z wyciągami bankowymi.
          W wyniku kontroli stwierdzono, że wszystkie kwoty wykazane                          w indywidualnych kartotekach wynagrodzeń były zgodne z kwotami figurującymi na poleceniach przelewów bankowych dla tych pracowników. Szczegółowe dane               w tym zakresie przedstawia poniższa tabela.
         
Tabela nr 2
Lp.
Imię i nazwisko
Stanowisko
10/2008
11/2008
12/2008
1
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2
3
4
5
6
 
         Ponadto skontrolowano funkcjonujący w MZD system premiowania. Sprawdzono zgodność naliczania premii z zapisami zawartymi w obowiązującym     w jednostce Regulaminem premiowania pracowników zatrudnionych w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu (akta kontroli Nr 09/27/I/70-75). Zgodnie z § 6 powyższego regulaminu pracownikowi przyznaje się premię w wysokości do 100 % wynagrodzenia zasadniczego osiągniętego w danym miesiącu. Natomiast dyrektorowi zarządu przyznaje się premię w wysokości do 120 %.
         W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wynagrodzenia zasadniczego za 2008 rok (podstawa do naliczenia premii) wyniosła 1.047.003,34 zł. Natomiast łączna kwota wypłaconych premii wyniosła 491.663,28 zł. Średnia kwota premii przypadająca na jednego pracownika wyniosła 47 % wynagrodzenia zasadniczego. Z ustnych wyjaśnień głównej księgowej oraz kierownika działu administracyjno-gospodarczego i kadr wynika, że w każdym miesiącu 2008 r. premie (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). W okresie tym nie stosowano kar wobec pracowników.
         Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące premii wypłaconych dyrektorowi, zastępcy dyrektora, głównej księgowej, zastępcy głównej księgowej, specjaliście ds. płac oraz audytorowi w IV kwartale 2008 r.
 
Tabela nr 3
Lp.
Imię i nazwisko
10/2008
11/2008
12/2008
Wynagrodzenie zasadnicze
Wysokość premii
%
Wynagrodzenie zasadnicze
Wysokość premii
%
Wynagrodzenie zasadnicze
Wysokość premii
%
1
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2
3
4
5
6
 
         Kontrolą objęto także sposób wykonywania pracy w systemie zadaniowego czasu pracy, o którym mowa w art. 140 Kodeksu pracy. Z wyjaśnień kierownika działu administracyjno-gospodarczego i kadr wynika, że w systemie tym zatrudniona była tylko jedna osoba - na stanowisku (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).         
         Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym MZD, do zakresu działania (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
         W wyniku kontroli ustalono, że (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
Z kartoteki płacowej wynika, że (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli Nr 09/27/I/76-83).
Z wyjaśnień kierownika działu administracyjno-gospodarczego i kadr wynika, że w kontrolowanej jednostce (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Swojej obecności w jednostce (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) nie potwierdza podopisem na liście obecności.                Z wykonanych czynności (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) sporządza miesięczne karty czasu pracy (akta kontroli Nr 09/27/I/63-64). Na dokumentach tych znajdują się również podpisy dyrektora jednostki. Na podstawie tej dokumentacji ustalono, że                     w poszczególnych miesiącach (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))wykonywał następujące zadania:
 
Według miesięcznych kart czasu pracy sporządzonych przez (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))za 2008 r.
 
Tabela nr 4
Miesiąc
Zadanie
Czas wykonania (godz.)
Razem (godz.)
wrzesień
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
20
44
24
październik
30
92
20
34
8
listopad
34
72
38
grudzień
76
84
8
 
         Z powyższych danych wynika, że w 2008 r. zostało przeprowadzone                 jedno zadanie (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Na podstawie sporządzonego sprawozdania ustalono, że powyższe zadanie zostało przeprowadzone w dniach 1-31.07.2008 r. oraz 16.09.-28.11.2008 r. (akta kontroli nr 09/27/I/207-208).
         W związku z nieobecnością (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) w jednostce w dniach dokonywania kontroli tego zagadnienia, dokumentację dotyczącą tego zadania przedłożyła kontrolującym główna księgowa. Z dokumentacji tej wynika, że sprawozdanie z (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zawierające 5 zaleceń zostało przedstawione dyrektorowi w dniach 19.12.2008 r. i 09.01.2009 r.
         Ponadto z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że w grudniu 2008 r. przeprowadzano zadanie (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
 
Według miesięcznych kart czasu pracy sporządzonych przez (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))za okres od stycznia do czerwca 2009 r.
 
Tabela nr 5
Miesiąc
Zadanie
Czas wykonania (godz.)
Razem (godz.)
styczeń
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
84
84
luty
80
80
marzec
20
88
40
24
4
kwiecień
76
84
8
maj
52
80
24
4
czerwiec
15
84
69
 
         Z powyższych danych wynika, że zadanie (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) nr 2/08 w zakresie utrzymania i eksploatacji dróg zostało zakończonew marcu 2009 r. Ponadto                 z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że w kwietniu 2009 r. rozpoczęto zadanie (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) nr 1/09 dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Ze sporządzonego w 2008 r. planu wynika, że do realizacji w 2009 r. zaplanowano dwa zadania nt.:
- System kontroli wewnętrznej,
- Udzielanie zamówień publicznych.
         W związku z nieobecnością (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) w jednostce w dniach dokonywania kontroli tego zagadnienia przez zespół kontrolny, nie było możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz uzyskania wyjaśnień w tym zakresie.
         Z dokumentów przedłożonych przez kierownika działu administracyjno-gospodarczego i kadr wynika, że karta czasu pracy za czerwiec oraz podania                o urlopy wypoczynkowe w dniu 3 lipca i w okresie od 10 do 27 lipca zostały przesłane przez (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) do MZD faksem z Urzędu Miasta w Nysie w dniu 08.07.2009 r. o godzinie 12.51 (akta kontroli Nr 09/27/I/83-84).                         Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, że wynagrodzenia za dany miesiąc przekazywane są na konta pracowników do 28 dnia tego miesiąca.
        
                Niniejszą kontrolą objęto także wszystkie wydatki dokonane w 2008 r.              i zaewidencjonowane w sześciu niżej wymienionych paragrafach:
Ø      4170 - wynagrodzenia bezosobowe,
Ø      4300 – zakup usług pozostałych,
Ø      4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale                             i pomieszczenia garażowe.
Ø      4440 - odpis na fundusz socjalny,
Ø      4700 - szkolenie pracowników,
Ø      6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.
 
Paragraf 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (akta kontroli Nr 09/27/I/111).
        
         Według ewidencji księgowej wydatki wyniosły 12.200,00 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Łączna kwota wydatków w tym paragrafie nie przekroczyła kwoty ujętej w planie finansowym. Ewidencja wydatków zaksięgowanych w tym paragrafie w 2008 r. zawiera 9 pozycji. Poszczególne wydatki dotyczyły wynagrodzeń z tytułu zawartych trzech umów cywilnoprawnych (zleceń i o dzieło) oraz podatków i składek ZUS od tych wynagrodzeń. Każdorazowo wypłaty wynagrodzeń dokonywano po przedłożeniu rachunku przez zleceniobiorcę i potwierdzeniu przez pracownika merytorycznego faktu wykonania zadania. Szczegółowe dane dotyczące zawartych umów przedstawia poniższa tabela:
 
Tabela nr 6
Lp.
Nr umowy
Rodzaj umowy
Nazwa zadania
Kwota brutto (zł)
Kwota netto (zł)
Rachunek z dnia
Zapłacono dnia
Okres zawarcia umowy
1
MZD/162/NA/2008 z dn. 02.06.2008 r.
o dzieło
1) napisanie szablonu strony wraz ze stworzeniem bazy danych oraz oprawy graficznej,
2) zainstalowaniu  i  konfiguracji serwera,
3) szkoleniu pracowników
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
04/09/2008
24/09/2008
02.06-31.08.2008
2
MZD/236/NA/2008 z dn. 31.10.2008 r.
zlecenia
Sporządzanie harmonogramów i prognoz wydatków zadań inwestycyjno-remontowych realizowanych przez MZD
30/11/2008
30/12/2008
09/12/2008
29/12/2008
01.11-31.12.2008
3
MZD/259/NA/2008 z dn. 01.12.2008 r.
zlecenia
Archiwizowanie dokumentacji dot. właścicieli pojazdów ukaranych wezwaniem do zapłaty za nieopłacony postój w strefie płatnego parkowania w Opolu
30/12/2008
29/12/2008
01.12.2008 - 31.03.2009
 
Paragraf 4300 - zakup usług pozostałych (akta kontroli Nr 09/27/I/126-127)
 
Według ewidencji księgowej wydatki wyniosły 291.295,85 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Łączna kwota wydatków w tym paragrafie nie przekroczyła kwoty ujętej w planie finansowym. Z ewidencji wynika, że wydatki dotyczyły między innymi opłat za usługi informatyczne, pocztowe, wyrób pieczątek, sprzątanie, usługi bhp, prowizje bankowe. Największą pozycję wydatków w tym paragrafie stanowiły opłaty pocztowe - 82.533,95 zł oraz opłaty za usługi informatyczne – 47.675,16 zł.
         Szczegółową kontrolą objęto wydatki na usługi inwestycyjne, usługi związane z udzielaniem zamówień publicznych oraz wydatki na obsługę prawną. Łączna kwota wydatków na powyższe usługi wyniosła 117.669,96 zł. Usługi te były wykonywane na podstawie niżej wymienionych umów:
 
w zakresie wydatków na  udzielanie zamówień publicznych:
 
- umowa nr MZD/NA/22/2008 zawarta dnia 28.01.2008 r. z firmą pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli Nr 09/27/I/129).
 Zadanie: przygotowanie i przeprowadzenie postępowań na roboty budowlane, dostawy i usługi o szacunkowej wartości zamówienia od 3.000 do 14.000 euro oraz zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro,                a poniżej i równej 60.000 euro.
 Umowa zawarta na okres od 01.02. do 31.12.2008 r.
 Wynagrodzenie miesięczne: (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł.
 Łączna kwota wydatków brutto w 2008 r. wyniosła (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))(akta kontroli Nr 09/27/I/128). W okresie tym przygotowano i przeprowadzono 9 niżej wymienionych postępowań o udzielenie zamówień publicznych na roboty, dostawy i usługi na łączną kwotę 814.861,46 zł (akta kontroli Nr 09/27/I/131-133):
 - wykonanie usług geodezyjnych,
 - usługi związane z pielęgnacją zieleni,
 - uzbrojenie terenu w rejonie ulicy Arki Bożka (przetarg unieważniony),
 - uzbrojenie terenu w rejonie ulic Wrocławskiej-Kokota (przetarg unieważniony),
 - budowę i ustawienie urządzeń reklamowych,
 - remont dojazdu do budynku Filharmonii Opolskiej,
 - opracowanie dokumentacji technicznej budowy bulwarów spacerowych,
 - opracowanie koncepcji budowy trasy średnicowej,
 - dostawę komputerów.
Wszystkie postępowania przeprowadzone były w trybie przetargu nieograniczonego.
        W 2009 r. w zakresie tym obowiązuje umowa nr MZD/09/2009/NA zawarta dnia 30.12.2008 r. pomiędzy MZD a panią (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli Nr 09/27/I/130).
 Zadanie: przygotowanie i przeprowadzenie postępowań na roboty budowlane, dostawy i usługi o szacunkowej wartości zamówienia od 3.000 do 14.000 euro oraz zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro,                  a poniżej i równej 60.000 euro.
 Umowa zawarta na okres od 01.02. do 31.12.2009 r.
 Wynagrodzenie miesięczne: (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
w  zakresie wydatków na usługi inwestycyjne
 
- umowa nr MZD/NA/63/2008 zawarta w dniu 29.02.2008 r. pomiędzy MZD                a    panią (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli Nr 09/27/I/137).
 Zadanie: Prace związane z przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji realizowanych przez MZD.
 Umowa zawarta na okres od 01.03. do 31.12.2008 r.
 Wynagrodzenie miesięczne: (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli Nr 09/27/I/136).
 
 W 2009 r. w zakresie tym obowiązuje umowa nr MZD/15/NA/2009 zawarta               w dniu 02.01.2009 r. pomiędzy MZD a panią (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli Nr 09/27/I/138).
 Zadanie: Prace związane z przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji realizowanych przez MZD.
 Umowa zawarta na okres od 01.01. do 31.12.2009 r.
 Wynagrodzenie miesięczne (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
w zakresie wydatków na usługi prawne
 
 - umowa nr MZD/70/NA/06 zawarta dnia 22.05.2006 r. pomiędzy MZD,                     a (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))  (akta kontroli Nr 09/27/I/150).
    Zadanie: wykonywanie czynności określonych w przepisach o radcach prawnych. Przy sektorowym programie operacyjnym transport na budowę obwodnicy północnej dla Miasta opola numer SPOT/2.2/36/04 oraz ZPORR na budowę węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu zlecenie obejmuje:
    a) weryfikację projektu umowy pod kątem formalno-prawnym
    b) weryfikację i akceptację wzoru umowy na udzielenie zamówienia na roboty    (usługi) o wartości do 60 000 euro z wolnej ręki
    c) weryfikację i akceptację umowy uzupełnionej zgodnie z wybrana ofertą.
Umowa zawarta na okres od 01.06.2006 r. do 31.05.2009 r.
Wymiar: 3 razy w tygodniu po 4 godziny za każdym pobytem.
+ 5 aneksów dot. wynagrodzenia
Wynagrodzenie miesięczne: (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł.
W § 2 umowy są zapisy, że:
- zleceniobiorca wykonywać będzie umowę w siedzibie Zleceniodawcy trzy razy   w tygodniu po 4 godziny za każdym pobytem,
 - zleceniobiorcy przysługuje prawo do 26 dniowego urlopu w trakcie roku kalendarzowego.
Powyższe zapisy zostały zmienione aneksem z dnia 28.12.2006 r. na (akta kontroli Nr 09/127/I/151):
- zleceniobiorca wykonywać będzie umowę trzy razy w tygodniu po 4 godziny każdego dnia,
 - zleceniobiorcy przysługuje prawo do 26 dniowej płatnej przerwy w roku     kalendarzowym.
                   Z wyjaśnień kierownika działu administracyjno-gospodarczego i kadr wynika, że nie jest prowadzona ewidencja dokumentująca realizację zapisu dotyczącego wykonywania umowy trzy razy w tygodniu po 4 godziny każdego dnia.
 
  -  umowa nr MZD/04/NA/2008 zawarta w dniu 02.01.2008 r. pomiędzy MZD a (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli Nr 09/127/I/142-143):                    
         Zadanie: świadczenie pomocy prawnej na rzecz zleceniodawcy, która      obejmuje:
1)    sprawy związane z nabywaniem nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa,
2)    sprawy związane z nabywaniem nieruchomości na inne cele na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowania nimi w ramach posiadanego do nich prawa,
3)    sprawy związane z najmem, dzierżawą, użyczeniem, podziałem i scaleniem nieruchomości
4)    sprawy związane ze zbywaniem nieruchomości niezwiązanych                            z funkcjonowaniem pasa drogowego,
5)    reprezentowanie MZD w powyższych sprawach przed sądami w charakterze pełnomocnika. 
6)    Umowa zawarta na okres od 02.01. do 31.12.2008 r.
7)    Wynagrodzenie miesięczne: (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
 
     Łączna kwota wydatków brutto na usługi prawne świadczone w 2008 r. na podstawie w/w umów wyniosła (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli Nr 09/27/I/141).
 
   W 2009 r. w tym zakresie obowiązują:
 
 - umowa nr MZD/108/NA/2009 zawarta dnia 20.05.2009 r. pomiędzy MZD                  a (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli Nr 09/27/I/153-155).
    Zadanie: pomoc prawna na rzecz MZD – zlecenie obejmuje wykonywanie czynności określonych w ustawie z dnia 6.07.1982 r. o radcach prawnych,               z wyłączeniem spraw powierzonych innym radcom prawnym
    Wymiar: 12 godzin tygodniowo
    Wynagrodzenie miesięczne: (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł.
    Umowę zawarto na okres od 01.06.2009 r. do 31.05.2013 r. (akta kontroli Nr 09/27/I/40).
 
 - umowa nr MZD/08/NA/2009 zawarta 31.12.2008 r. pomiędzy MZD a (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli Nr 09/27/I/156-159).
    Zadanie: świadczenie na rzecz MZD stałej pomocy prawnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 6.07.1982 r. o radcach prawnych.
     Wymiar: 4 godziny miesięcznie (2 godziny co drugi tydzień bądź przez jedną godzinę co tydzień, w dniu tygodnia i w godzinach wspólnie ustalonych).
     Wynagrodzenie miesięczne: (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
     Umowa zawarta na okres od 01.01. do 31.12.2009 r.
 
 
 
Paragraf 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale                 i pomieszczenia garażowe (akta kontroli Nr 09/27/I/114-116).
 
         Według ewidencji księgowej wydatki wyniosły 52.665,00 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Łączna kwota wydatków w tym paragrafie nie przekroczyła kwoty ujętej w planie finansowym. Ewidencja wydatków zaksięgowanych w tym paragrafie w 2008 r. zawiera 30 pozycji.
         Wszystkie wydatki dotyczyły opłat czynszowych z tytułu umów na najem pomieszczeń biurowych oraz dzierżawy terenu pod garaż zawartych z dwoma podmiotami gospodarczymi (akta kontroli Nr 09/27/I/117-125). Każdorazowo wypłaty wynagrodzeń dokonywano po przedłożeniu faktury przez wynajmującego. Zgodnie z umową z dnia 01.10.1992 r. MZD wynajmuje pomieszczenia biurowe o powierzchni 215 m². Aktualnie wynajmującym pomieszczenia jest firma (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Zgodnie z aneksem nr 1/2008 do ww. umowy, od 01.07.2008 r., czynsz za najem 1 m2 wynosi 4,90 + VAT.
         Ponadto oprócz czynszu MZD uiszcza opłaty za energię elektryczną (ryczałt miesięczny 715,00 zł + VAT), opłatę za ogrzewanie w wysokości 1,90 zł + VAT za 1 m2 powierzchni, sprzątanie pomieszczeń w kwocie 35,00 zł + VAT dziennie oraz miesięczną opłatę za dzierżawę terenu pod garaż w kwocie 120,00 zł + VAT. Dodatkowe opłaty klasyfikowane są w innych paragrafach.         
 
Paragraf 4440 - odpis na fundusz socjalny (akta kontroli Nr 09/27/I/106-107).
Według ewidencji księgowej wydatki wyniosły 35.771,79 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Łączna kwota wydatków w tym paragrafie jest zgodna ze sporządzonym naliczeniem odpisu funduszu na 2008 r. po korekcie (akta kontroli Nr 09/27/I/101-104). Ewidencja wydatków zaksięgowanych               w tym paragrafie w 2008 r. zawiera 3 pozycje (akta kontroli Nr 09/27/I/106-107). Wszystkie wydatki dotyczyły odpisów na konto funduszu socjalnego. Środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS w ustawowych terminach tj. w dniach:
Ø      26.05.2008 r. – 26.281,00 zł
Ø      17.09.2008 r. –   8.759,46 zł
Ø      11.12.2008 r.       731,33 zł (korekta)
Ø      RAZEM:                  35.771,79 zł 
 
Paragraf 4700 – szkolenia pracowników (akta kontroli Nr 09/27/I/94-95).
 
Według ewidencji księgowej wydatki wyniosły 28.988,00 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Łączna kwota wydatków w tym paragrafie nie przekroczyła kwoty ujętej w planie finansowym. Ewidencja wydatków zaksięgowanych w tym paragrafie w 2008 r. zawiera 35 pozycji. Wszystkie wydatki dotyczyły szkoleń pracowników, których tematyka związana była bezpośrednio z wykonywaną przez nich pracą. Tematami poszczególnych szkoleń były między innymi: ewidencja dróg i mostów, technologie remontowe nawierzchni drogowych, decyzje administracyjne, estetyka mostów, oznakowania skrzyżowań, utrzymanie dróg, środki trwałe, środki pomocowe, zasiłki chorobowe i ZUS, spec ustawa o drogach, realizacja procesów inwestycyjnych, bezpieczeństwo ruchu drogowego, zarządzanie pasem drogowym, gospodarka finansowa, rachunkowość, sprawozdawczość, podatki, zamówienia publiczne oraz konferencje i seminaria drogowe (akta kontroli Nr 09/27/I/97-99)
 
Paragraf 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (akta kontroli Nr 09/27/I/108).
 
Według ewidencji księgowej wydatki wyniosły 52.652,76 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Łączna kwota wydatków w tym paragrafie nie przekroczyła kwoty ujętej w planie finansowym. Ewidencja wydatków zaksięgowanych w tym paragrafie w 2008 r. zawiera 3 pozycje. Wydatki dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego. Na zakupiony sprzęt założono karty środków trwałych, nadano numery inwentarzowe, ustalono stawki umorzeniowe, na kartach wskazano miejsce użytkowania zakupionego sprzętu.
 
III. Wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 
Z wyciągu bankowego wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2008 r. wynosił 7.796,98 zł (akta kontroli Nr 09/27/I/100). Stan ten jest zgodny z saldem początkowym konta 135 – rachunek ZFŚS (akta kontroli Nr 09/27/I/106).
Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników jednostki określił dyrektor w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Zarządzie Dróg                   w Opolu. Wyżej wymieniony regulamin określa między innymi osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu, przeznaczenie środków oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych.
         Działalność socjalna prowadzona jest na podstawie zatwierdzonego rocznego planu dochodów i wydatków. Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Niewykorzystane środki w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. Wstępnej kwalifikacji wniosków              o przyznanie pomocy socjalnej dokonuje komisja socjalna składająca się z pięciu przedstawicieli załogi.
W wyniku kontroli ustalono, że na rachunek bankowy oprócz środków przeniesionych z poprzedniego roku wpływały odpisy na fundusz oraz odsetki od zgromadzonych środków (591,96 zł).  
Z analizy wszystkich wyciągów bankowych (od nr 1 do nr 35) wynika, że ze środków funduszu wypłacano wyłącznie dofinansowania do wypoczynku pracowników (26.262,60 zł), podatek (6.412,00 zł) oraz zapomogi losowe (4.725,00 zł). Natomiast na rachunek funduszu wpływały wyłącznie odsetki bankowe (591,96 zł). 
Saldo konta 135 na dzień 31.12.2008 r. wynosiło 6.761,13 zł i było zgodne z wyciągiem (akta kontroli Nr 09/27/I/105).
 
IV. W zakresie zawierania umów na remonty dróg 
 
Miejski Zarząd Dróg posiada ewidencję dróg publicznych zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej, która znajduje się w Dziale Eksploatacji Dróg. Na dzień kontroli w ewidencji dróg publicznych znajdowały się:
- 3 drogi krajowe,
- 4 drogi wojewódzkie,
- 7 dróg powiatowych,
- 563 drogi gminne.
W okresie objętych kontrolą, tj. w latach 2008-2009, pozbawiono kategorii dróg publicznych części ulic Karłowicza i Chłodniczej.
Pozbawienia ulic tych kategorii dokonała Rady Miasta Opola uchwałami nr (akta kontroli Nr 09/27/I/182-188):
Ø      XXXV/372/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie pozbawienia części ul. Mieczysława Karłowicza w Opolu kategorii drogi gminnej oraz ustalenia nowego przebiegu ul. Mieczysława Karłowicza w Opolu, 
Ø      uchwałą nr XLV/469/09 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie pozbawienia część ul. Chłodniczej w Opolu kategorii drogi gminnej oraz ustalenia nowego przebiegu ul. Chłodniczej w Opolu.
Innych przekwalifikowań dróg w okresie objętym kontrolą nie było.
W okresie tym zawarto cztery umowy (w tym dwie w 2009 r.) na utrzymanie nawierzchni jezdni dróg wewnętrznych, gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich i krajowych (akta kontroli Nr 09/27/I/181). Wszystkie umowy zostały zawarte na okres dwóch lat (tj. dwie umowy na lata 2008-2009 i dwie umowy na lata 2009-2010).
Wykonawcą umów zawartych na utrzymanie nawierzchni dróg gminnych i powiatowych jest Opolskie Przedsiębiorstwo Usług Drogowych. Natomiast wykonawcą zadania dotyczącego utrzymania jezdni dróg wewnętrznych oraz wojewódzkich i krajowych jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Opole.
Z wyjaśnień kierownika Działu Eksploatacji Dróg wynika, że przed podpisaniem umowy wykonawcy nie znają konkretnych ulic, których dotyczy określone zadanie. Poszczególne ulice wskazywane są wykonawcy przez pracowników merytorycznych MZD na bieżąco w trakcie obowiązywania dwuletniej umowy. Wiedzę co do konieczności przeprowadzenia remontu na poszczególnych ulicach pracownicy merytoryczni posiadają z racji pełnionych obowiązków inspektora nadzoru. W MZD zatrudnionych jest czterech inspektorów nadzoru.
Zgodnie z art. 20 pkt 10 ustawy o drogach publicznych do obowiązków zarządcy drogi należy między innymi przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym MZD, prowadzenie stałego nadzoru nad stanem dróg oraz ustalanie potrzeb dokonywania napraw uszkodzeń i ubytków dróg i urządzeń oraz określanie kolejności ich realizacji należy do zakresu obowiązków Działu Eksploatacji Dróg.
Z wyjaśnień kierownika Działu Eksploatacji Dróg wynika, że zatrudnieni w tym dziale Inspektorzy nadzoru przynajmniej raz w roku (głównie wiosną) przeprowadzają okresowe przeglądy stanu technicznego wszystkich dróg, które trwają od 3 do 4 miesięcy. Sporządzone z tych przeglądów protokoły zawierają między innymi rodzaje i procentowe wielkości uszkodzeń nawierzchni każdej ulicy (akta kontroli Nr 09/27/I/233-237). Ponadto w latach 2006 i 2009 MZD zlecił specjalistycznej firmie dokonanie szczegółowych zdjęć fotograficznych każdej ulicy. Przed podjęciem przez kierownictwo MZD decyzji o zakwalifikowaniu ulic do remontu w ramach wstępnego projektu budżetu, dane wynikające z tych zdjęć oraz dane zawarte w protokołach przeglądu ulic są analizowane i omawiane na naradach służbowych.
Z wyjaśnień kierownika Działu Eksploatacji Dróg wynika ponadto, że przy typowaniu ulic do remontu oraz przy opracowywaniu wstępnego projektu budżetu na remonty i utrzymanie dróg bierze się także pod uwagę:
Ø      wnioski Radnych Miasta Opola,
Ø      zalecenia Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Wydziale Inżynierii Miejskiej UM Opola,
Ø      wnioski mieszkańców,
Ø      wnioski mieszkańców miasta do budżetu miasta,
Ø      obowiązki wynikające z ustawy o drogach publicznych,
Ø      kontynuację rozpoczętych robót w ramach zadań inwestycyjnych.
Z wyjaśnień kierownika Działu Eksploatacji Dróg wynika, że mieszkańcy osobiście lub telefonicznie a także pisemnie informują Miejski Zarząd Dróg o złym stanie poszczególnych ulic i zgłaszają wnioski o ich naprawę.
W 2008 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu przeprowadziła kontrolę w MZD w zakresie zapewnienia jakości robót drogowych wykonywanych na drogach publicznych w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2008 r. Z treści sporządzonego protokołu wynika, że kontrola w tym zakresie dotyczyła:
- stanu sieci drogowej,
- prawidłowości udzielania zamówień publicznych,
- rzetelności wykonywania robót drogowych,
- prawidłowości odbioru robót drogowych,
- egzekwowania uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi,
- funkcjonowania kontroli i audytu wewnętrznego,
- realizacji wniosków pokontrolnych z poprzedniej kontroli.
         Poszczególnych ustaleń zawartych w protokole kontroli dokonano na podstawie przedłożonej dokumentacji, wyjaśnień uzyskanych od dyrekcji i pracowników merytorycznych jednostki kontrolowanej oraz oględzin stanu technicznego dróg objętych kontrolą. Przedłożona dokumentacja to między innymi: regulamin organizacyjny, dane o sieci drogowej na terenie miasta Opola, sprawozdania, protokoły przeglądu stanu technicznego dróg, dokumentacja przetargowa, techniczna, projektowa, kolaudacyjna, informacje o prowadzonych robotach drogowych, umowy zawarte na budowę, przebudowę i remonty dróg, protokoły przekazania placów budów, dzienniki budów, protokoły odbioru robót, informacje o reklamacjach, roszczeniach i wypłaconych odszkodowaniach z powodu złego stanu dróg. Sporządzony protokół kontroli nie opisuje w jaki sposób była oceniana jakość poszczególnych dróg.
         Z powyższego protokołu wynika ponadto, że przy realizacji węzła Niemodlińska i obwodnicy północnej w 2006 r. MZD zlecił Laboratorium Drogowemu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu badanie wbudowanych materiałów oraz jakości wykonywanych prac. Badania dotyczyły: nośności konstrukcji podatnych, wytrzymałości na ściskanie próbek betonowych, składu i właściwości fizycznych mas mineralno-bitumicznych. Badania nie wykazały uchybień i odstępstw od warunków technicznych określonych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.
Z wystąpienia pokontrolnego nr LOP-41007-3-2008 z dnia 23 września 2008 r. wynika, że Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania MZD w zakresie spraw objętych kontrolą,pomimo stwierdzenia uchybień.Wymienione w wystąpieniu pokontrolnym uchybienia to:
- stwierdzone w czasie oględzin usterki nawierzchni chodnika na zadaniu dotyczącym przebudowy ul. Oleskiej, które-zdaniem NIK- mogą świadczyć o występowaniu trwałej wady chodnika, do usunięcia której MZD w ramach gwarancji powinien wezwać wykonawcę,
-   uchybienia przy prowadzeniu dziennika budowy węzła Niemodlińska, polegające na braku wpisów parametrów warunków atmosferycznych,
- niewyłonienie kandydata na stanowisko audytora wewnętrznego, co było przyczyną nie przeprowadzenia badania kontrolnego dotyczącego jakości wykonywanych dla MZD robót drogowych.
         Odnosząc się do stwierdzonych przez NIK uchybień, dyrektor MZD w piśmie z dnia 09.10.2008 r. wyjaśnił między innymi, że:
- zobowiązał inspektorów nadzoru aby w uzasadnionych przypadkach wpisywali w dziennikach budów temperatury powietrza,
- usterki na ulicy Oleskiej zostały przez wykonawcę usunięte,
- nie przeprowadzenie audytu wewnętrznego wyniknęło z braku na rynku pracy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, a pierwszym obszarem wytypowanym przez dyrektora do kontroli było funkcjonowanie Działu Strefy Płatnego Parkowania.
         W styczniu 2009 r. Najwyższa Izba Kontroli sporządziła Informację o wynikach kontroli działalności administracji publicznej w zakresie zapewnienia jakości robot wykonywanych na drogach publicznych. Z informacji tej wynika, że w okresie od kwietnia do września 2008 r. przeprowadzono kontrolę we wszystkich oddziałach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i zarządach dróg wojewódzkich.
         Ponadto skontrolowano zarządy dróg w wybranych miastach na prawach powiatu i powiatowe zarządy dróg, w tym między innymi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, Miejski Zarząd Dróg w Opolu oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie. 
         Celem kontroli było dokonanie oceny działalności administracji rządowej i samorządowej w zakresie zapewnienia właściwej jakości robót pozostających w związku z budową, rozbudową, remontami, utrzymaniem i ochroną dróg. Ogólna ocena kontrolowanej działalności w kraju jest negatywna. Podstawę do sformułowania takiej oceny stanowiły: stwierdzone nieprawidłowości w działalności większości skontrolowanych podmiotów, przede wszystkim na etapie wykonywania oraz odbioru drogowych robót budowlanych. O złej lub niezadowalającej jakości wykonywanych robót na drogach publicznych świadczy fakt, że zaledwie po upływie około dwóch lat od odbioru końcowego tych robót występowała już znaczna liczba usterek i wad. Miało to miejsce w 50 spośród 63 jednostek objętych kontrolą. Stwierdzone wady, usterki bądź niedoróbki polegały głównie na występowaniu lokalnych zaniżeń poboczy i chodników, kolein, nierówności poprzecznych, nierówno osadzonych kratek ściekowych, spękań siatkowych nawierzchni oraz miejscowych braków warstwy ścieralnej. W związku z powyższym Najwyższa Izba Kontroli dostrzega potrzebę podjęcia stosownych działań zmierzających do:
- wzmocnienia systemu kontroli wewnętrznej,
- zamieszczania w planach pracy audytu wewnętrznego tematów, dotyczących jakości wykonywania robot drogowych,
- wyeliminowania przypadków akceptacji nierzetelnie opracowanej dokumentacji projektowej,
- poprawy funkcjonowania nadzoru inwestorskiego w zakresie egzekwowania należytej jakości robót drogowych zarówno na etapie ich realizacji przez wykonawców, jak i przy odbiorze końcowym robót.
Powyższa informacja została przekazana do 14 różnych organów państwowych i samorządowych, w tym między innymi do Prezydenta i Premiera RP, Marszałkom Sejmu i Senatu oraz Marszałkom wszystkich województw.
 
Wydatki na remonty i utrzymanie dróg ewidencjonowane są w dziale 600 – transport i łączność, w rozdziale 60015-drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe), 60016-drogi publiczne gminne, 60017-drogi wewnętrzne. Planowane kwoty wydatków na utrzymanie poszczególnych rodzajów dróg w latach 2008-2009, poczynając od wstępnego projektu opracowanego przez MZD, a kończąc na planie wydatków przyjętym przez Radę Miasta Opola przedstawiają poniższe tabele:
 
 
 
Tabela nr 7 - rok 2008
Lp.
rozdział
Planowane kwoty wydatków wg (zł)
Projekt MZD
Projekt UM Opola
Plan przyjęty przez Radę Miasta
1
60015
35.868.000
10.300.000
10.300.000
2
60016
15.839.000
5.800.000
5.800.000
3
60017
2.000.000
1.600.000
1.600.000
 
Tabela nr 8 - rok 2009
Lp.
rozdział
Planowane kwoty wydatków wg (zł)
Projekt MZD
Projekt UM Opola
Plan przyjęty przez Radę Miasta
1
60015
38.235.000
10.300.000
10.300.000
2
60016
16.925.000
6.100.000
6.100.000
3
60017
2.300.000
1.680.000
1.680.000
 
Z analizy danych zawartych w powyższych tabelach wynika, że w każdym przypadku kwoty wykazane przez MZD we wstępnym projekcie planu wydatków na 2008 r. i 2009 r. zostały obniżone w projekcie planu wydatków Urzędu Miasta Opola. Zaproponowane w tym projekcie wydatki zostały następnie bez zmian przyjęte przez Radę Miasta. Ponadto z danych tych wynika, że pomimo poniesionych w 2008 r. wydatków na remonty i utrzymanie dróg, kwoty planowanych wydatków na remonty i utrzymanie dróg w 2009 r. nie uległy zmniejszeniu.
W trakcie kontroli dokonano także analizy wybranych zakresów rzeczowych ujętych we wstępnych projektach planów utrzymania dróg gminnych oraz powiatowych, wojewódzkich i krajowych opracowanych przez MZD na lata 2008 i 2009. Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia poniższe tabele:
 
Tabela nr 9 - drogi gminne
Lp.
Rodzaj zakresu rzeczowego
Wielkość zakresu rzeczowego w m ²
Rok 2008
Rok 2009
różnica
1
jezdnie
79.000
90.000
+11.000
2
drogi gruntowe
76.000
67.000
- 9.000
3
 
chodniki
7.000
20.000
+13.000
4
oznakowanie poziome
10.000
18.000
+18.000
 
Tabela nr 10 - drogi powiatowe
Lp.
Rodzaj zakresu rzeczowego
Wielkość zakresu rzeczowego w m ²
Rok 2008
Rok 2009
różnica
1
jezdnie
67.500
68.000
+500
2
 
chodniki
10.000
17.000
+17.000
3
oznakowanie poziome
25.000
25.000
bez zmian
 
Tabela nr 11 - drogi wojewódzkie
Lp.
Rodzaj zakresu rzeczowego
Wielkość zakresu rzeczowego w m ²
Rok 2008
Rok 2009
różnica
1
jezdnie
54.000
93.000
+39.000
2
 
chodniki
7.500
13.000
+7.500
3
oznakowanie poziome
15.000
29.000
+14.000
 
Tabela nr 12 - drogi krajowe
Lp.
Rodzaj zakresu rzeczowego
Wielkość zakresu rzeczowego w m ²
Rok 2008
Rok 2009
różnica
1
jezdnie
75.000
60.000
-15.000
2
 
chodniki
7.500
9.000
+15.000
3
oznakowanie poziome
37.500
44.000
+6.500
 
Z danych zawartych w powyższych tabelach wynika, że pomimo poniesionych nakładów na utrzymanie i remonty dróg w 2008 r. jedynie w dwóch przypadkach wielkość zakresów rzeczowych zaplanowana do realizacji w 2009 r. uległa zmniejszeniu. W jednym przypadku zakres rzeczowy nie uległ zmianie. Natomiast w większości przypadków wielkości poszczególnych zakresów rzeczowych zaplanowanych do wykonania w 2009 r. we wszystkich rodzajach dróg zwiększyła się.
Z wyjaśnień kierownika Działu Eksploatacji Dróg wynika, że za środki przyznane na remonty i utrzymanie dróg w danym roku dokonuje się jedynie napraw uszkodzeń i ubytków dróg i urządzeń, aby stan dróg nie ulegał dalszemu pogarszaniu.
W trakcie kontroli dokonano także analizy opracowanego przez MZD wstępnego projektu planu inwestycji i remontów na 2008 r. Projekt ten oprócz wydatków na bieżące utrzymanie dróg, zawiera również 58 propozycji różnych innych zadań przewidzianych do realizacji (budowy, przebudowy, opracowanie dokumentacji, modernizacje).
W wyniku kontroli ustalono, że spośród tych propozycji w projekcie uchwały budżetowej Urzędu Miasta na 2008 r. uwzględniono osiem niżej wymienionych zadań (akta kontroli Nr 09/27/I/209-211).:
 
Rozdział 60015
Ø      Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta,
Ø      Przebudowa Placu Kopernika, ul. Żeromskiego, ul. Oleskiej, ul. Sienkiewicza w Opolu,
Ø      Budowa wiaduktu w ciągu ulicy Ozimskiej nad linią PKP wraz z przebudową układu komunikacyjnego ul. Ozimska, Rejtana, Kolejowa,
Ø      Budowa kanalizacji deszczowej i jezdni w ul. Partyzanckiej,
Ø      Przebudowa wiaduktu w ciągu Obwodnicy Północnej – opracowanie dokumentacji,
 
Rozdział 60016
Ø      Eksploatacji kanalizacji deszczowej,
Ø      Dokumentacja przyszłościowa, w tym dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych,
Ø      Budowa ulic: Wileńskiej, Grodzieńskiej, Stryjskiej, Nowogródzkiej, Stanisławowskiej, Borysławskiej, Lwowskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej – w zakresie ul. Nowogródzkiej.
Wszystkie zadania zostały przyjęte przez Radę Miasta Opola i ujęte w uchwale budżetowej. Ponadto projekt budżetu Miasta Opola zawierał cztery dodatkowe zadania, których nie było w projekcie zaproponowanym przez MZD:
 
Rozdział 60015
Ø      Euro 2012 – etap I – budowa dojazdów do obiektów sportowych (dokumentacja wstępna),
 
Rozdział 60016
Ø      Przebudowa ul. Wiejskiej w Opolu – odcinek od ul. Pużaka do ul. Oleskiej,
Ø      Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odbudową dróg nieutwardzonych w dzielnicach Gosławice, Nowa Wieś Królewska związana z realizacją Programu Spójności /ISPA,
Ø      Budowa chodnika w ciągu Adama wraz z odwodnieniem – opracowanie dokumentacji.
 
Wszystkie cztery dodatkowe zadania zostały uwzględnione przez Radę Miasta Opola w uchwale budżetowej. Uchwalony plan wydatków Miasta Opola na 2008 r. zawiera dodatkowo trzy inne zadania wskazane przez radnych, tj.:
Ø Opracowanie dokumentacji budowy węzła komunikacyjnego drogi    wojewódzkiej nr 454 (ul. Budowlanych-Sobieskiego) z obwodnicą północną,
Ø      Przebudowa Bulwaru Musioła – etap I,
Ø      Przebudowa Placu Daszyńskiego.
W wyniku kontroli ustalono, że dwa ostatnie zadania realizowane były przez Wydział Inwestycji Miejskich.
 
V. W zakresie zwiększenia nakładów na zadanie pn.: „Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu”.
 
Pismem nr MZD/TP-1/37/NA-3838/09 z dnia 16.06.2009 r. zastępca dyrektora MZD pan Piotr Rybczyński wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Miasta Opola o zwiększenie nakładów na ww. zadanie o 500.000,00 zł. W uzasadnieniu wniosku wskazano, że potrzeba zwiększenia nakładów wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Na piśmie tym widnieje adnotacja Prezydenta Miasta Opola o treści „Zgoda, 18.06.2009 r.” (akta kontroli Nr 09/27/I/190). Rada Miasta Opola uchwałą nr LII/542/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. przyznała ww. kwotę na powyższe zadanie (akta kontroli Nr 09/27/I/191-192).
W wyniku kontroli ustalono, że Miejski Zarząd Dróg posiada dokumentację potwierdzającą potrzebę zwiększenia środków na wykonanie dodatkowych robót Dokumentację tą stanowią cztery niżej wymienione protokoły konieczności (akta kontroli Nr 09/27/I/193-200):
 
1)    Protokół Konieczności nr 4 sporządzony w dniu 12.06.2009 r. dotyczący zmiany średnicy śrub sprężających konstrukcji mostu kolejowego nad kanałem Młynówka.
Opis wniosku: zmiana wielkości śrub sprężających z M22 na M24 na remontowanym moście kolejowym nad kanałem Młynówka.
Wartość – 26.980,00 zł + VAT
Z załączonego do Protokołu konieczności nr 4 protokołu z negocjacji z dnia 12.06.2009 r. wynika m.in. że MZD nie zgodził się z zaproponowanym przez wykonawcę sposobem kalkulacji ceny wymiany nitów na śruby sprężające M24 (akta kontroli Nr 09/27/I/222).
  
2)    Protokół Konieczności nr 5 sporządzony w dniu 19.06.2009 r. dotyczący zmiany kategorii gruntu w ramach robót ziemnych przy budowie kanalizacji deszczowej.
Opis wniosku:
a)    zmiana kategorii gruntu przy wykonywaniu robót ziemnych w trakcie budowy kanalizacji deszczowej z przewidywanej IV kategorii urabialności na kategorię VI (skała),
b)    zasypanie wykopów po kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej pod drogą – zakupionym materiałem zagęszczanym (piaskiem lub pospółką), umożliwiającym uzyskanie stopnia zagęszczenia nasypów po przekopach, zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i ST do poziomu warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej,
c)     zmiana ilości robót ziemnych, wynikająca z odmiennych warunków realizacji robót oraz zmiany materiałowej, objętej Protokołem Konieczności nr 2.
Wartość – 213.741,73 zł + VAT
 
3)    Protokół Konieczności nr 6 sporządzony w dniu 22.06.2009 r.
Opis wniosku: zmiana metody wykonani przepustu kablowego sieci komunikacyjnej pod torami PKP z metody płucząco-wierconej sterowanej            w gruncie kategorii III na metodę przewiertu sterowanego maszyną do skał w gruncie kategorii VI.
Wartość – 68.532,44 + VAT
 
4)    Protokół Konieczności nr 7 sporządzony w dniu 25.06.2009 r.
Opis wniosku: zmiana warunków wykonania otworów pod pale fundamentowe wielkośrednicowe (1000 mm) wiaduktu nr 1 w stosunku do założeń projektowych.
Wartość – 100.891,00 zł + VAT
W załączonym do Protokołu konieczności nr 7 protokołu z negocjacji z dnia 25.06.2009 r. znajduje się miedzy innymi zapis, że: Zarządzający potwierdza brak analogicznych pozycji rozliczeniowych w Wycenionym Przedmiarze Robót umożliwiających ustalenie ceny jednostkowej robót, objętych niniejszym Protokołem oraz, że ustalenie wartości robot wynikających wyłącznie ze zmiany warunków wykonania odwiertów pod pale wielkośrednicowe jest niemożliwe na podstawie szczegółowych kosztorysów porównawczych (akta kontroli Nr 09/27/I/222).
 
Protokoły konieczności oprócz dyrektora MZD zostały podpisane przez kierownika budowy, inżyniera rezydenta, inżyniera kontraktu oraz inspektora nadzoru. Załącznikami do powyższych protokołów były m.in. protokoły z negocjacji oraz oferty wykonawcy, a w jednym przypadku także opinia geologa.
Z protokołów negocjacji wynika, że w każdym przypadku negocjacje dotyczyły:
- zasad wyceny robót,
- szacunkowego zwiększenia wynagrodzenia umownego,
- sposobu rozliczenia robót.
Treść poszczególnych protokołów negocjacji zawiera ostateczne uzgodnienia w poszczególnych kwestiach. Z protokołów tych nie wynika jakie stanowiska w tych sprawach przedstawiały strony przed rozpoczęciem negocjacji (akta kontroli Nr 09/27/I/216-226). Z protokołu Rady Budowy Nr 8 z dnia 21.05.2009 r. wynika między innymi, że wstępne koszty w zakresie wykonania dodatkowych robót telekomunikacyjnych wyniosłyby około 700.000,00 zł. W wyniku negocjacji koszty te zamknęły się kwotą około 100.000,00 zł. Natomiast w zakresie przebudowy trakcji kolejowej wstępna wycena kosztów podana przez PKP wynosiła około 800.000,00 zł. W wyniku prowadzonych negocjacji PKP zobowiązała się do przebudowy ze środków własnych. Z listy obecności wynika, że na spotkaniu Rady Budowy, Urząd Miasta Opola reprezentowali Zastępca Prezydenta Miasta Pan Stanisław Ciepły oraz naczelnik Wydziału Inżynierii Miejskiej i pracownik merytoryczny wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju. Powyższy protokół oprócz MZD otrzymał także Prezydent Miasta Opola (akta kontroli Nr 09/27/I/216-227-232).
     
VI. System kontroli wewnętrznej
 
Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym MZD, do zakresu działania audytora wewnętrznego w tym obszarze należy m. in. wykonywanie zadań obejmujących badanie systemów zarządzania i kontroli w celu przedstawienia dyrektorowi obiektywnej i niezależnej oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów oraz badanie zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa i obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi.  
Ponadto nadzór i organizację pracyoraz obieg dokumentacji w kontrolowanej jednostce regulują niżej wymienione dokumenty (akta kontroli Nr 09/27/I/201):
 - zasady (polityka)rachunkowości,
 - Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów,
 - Instrukcja kasowa,
 - Instrukcja inwentaryzacyjna,
 - Instrukcja gospodarowania środkami trwałymi.
               Spośród środków składających się na system kontroli wewnętrznej w jednostce sprawdzono przestrzeganie obowiązku dotyczącego zatwierdzania dowodów księgowych przez dyrektora oraz ich dekretowania i sprawdzania przez głównego księgowego.
         Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia wszystkich dokumentów stanowiących podstawę przelewów dokonanych w grudniu 2008 r. Zbadano celowość wydatków, terminowość przelewów oraz prawidłowość klasyfikacji budżetowej. Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono. Wykaz sprawdzonych dokumentów zawiera poniższa tabela.
 
Tabela nr 8
Lp.
Towar/usługa
Nr faktury/
rachunku
Kwota (zł)
Termin płatności
Przelew
Paragraf
1
Książka
76/12/2008
139,00
07/12/08
05/12/08
4240
2
Wynajem lokalu za 12/08
FV/11/2008
3.416,00
08/12/08
02/12/08
4400
3
Woda
FV/12/2008
57,21
08/12/08
05/12/08
4260
4
Karty telefoniczne
5453/0/08
170,00
09/12/08
05/12/08
4360
5
Prace związane z przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji realizowanych przez MZD 11/2008
9/2008
2.200,00
14/12/08
11/12/08
4300
6
Papier ksero
551454
109,68
29/12/08
19/12/08
4740
7
Materiały biurowe
551455
180,78
29/12/08
19/12/08
4210
8
Usługa informatyczna za 11/08
U6/198/08
976,00
31/12/08
19/12/08
4300
9
Pieczątki
1613/2008/01
313,15
18/12/08
15/12/08
4300
10
Opłata pocztowa
07278
12.452,50
18/12/08
15/12/08
4300
11
Materiały biurowe
552182
180,34
01/01/09
19/12/08
4750
4210
12
Długopis PARKER szt. 5
552289
271,15
02/01/09
22/12/08
4210
13
Materiały biurowe
55652
182,23
05/01/09
19/12/08
4210
14
Pieczątki
1640/2008/01
711,02
23/12/08
17/12/08
4300
15
Materiały biurowe
553047
128,58
07/01/09
19/12/08
4210
16
Dzierżawa dystrybutora do wody
8114/0/08
1,22
15/12/08
17/12/08
4300
17
Woda źródlana
08/N/3236
136,64
25/12/08
19/12/08
4210
18
Materiały biurowe
553318
188,10
08/01/09
22/12/08
4210
19
Papier ksero
553343
219,36
08/01/09
22/12/08
4740
20
Telefony
FKA080382283
1.781,29
29/12/08
19/12/08
4350
4370
21
Czynsz za lokal 12/2008
4221082060
4.471,65
18/01/09
19/12/08
4300
4400
4260
22
Komplet (długopis i ołówek)
553049
99,99
07/01/09
19/12/08
4210
23
Nadzór autorski za 12/08
0585/08
158,60
29/12/08
22/12/08
4300
24
Usługa informatyczna za 12/2008
U6/214/08
976,00
14/01/09
22/12/08
4300
25
Wykładzina
522/2008/2
568,70
24/12/08
22/12/08
4210
26
Zestaw komputerowy
FA00198/12/08
4.388,34
05/01/09
29/12/08
4210
27
Zestaw komputerowy
FA/00194/12/08
14.877,90
05/01/09
30/12/08
6060
28
Materiały biurowe
554245
23,84
14/01/09
29/12/08
4210
29
Papier ksero
554288
164,52
14/01/09
29/12/08
4740
30
Rozmowy telefoniczne ERA
512452021208
255,16
27/12/08 (sobota)
29/12/08
4360
31
Montaż wykładziny
43/2008
300,00
01/01/09
29/12/08
4300
32
Wyposażenie
2/12/2008
14.677,60
14/01/09
30/12/08
4210
33
Szafa
3/12/08
1.790,82
14/01/09
30/12/08
4210
34
Materiały biurowe
554986
342,45
19/01/09
30/12/08
4750
4210
34
„Rachunkowość budżetowa”
2008/00097225
576,00
przedpłata
16/12/08
4240
36
„Rachunkowość budżetowa”
2008/00097246
346,00
przedpłata
16/12/08
4240
37
„Finanse publiczne”
007171/2008/K
300,00
przedpłata
18/12/08
4240
38
„Polskie drogi”
951/P/2008
240,00
02/01/09
16/12/08
4240
39
Papier ksero
555247
845,95
20/01/09
30/12/08
4740
40
Materiały biurowe
555248
762,13
20/01/09
30/12/08
4750
4210
41
Prace związane z przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji realizowanych przez MZD 12/2008
10/2008
2.200,00
01/01/09
30/12/08
4300
42
Instruktaż i szkolenie BHP 12/08
170/12/08
300,00
b. d.
30/12/08
4300
43
Pomoc prawna  
26/2008
1.220,00
b. d.
30/12/08
4300
44
Pomoc prawna
45V/08
4.623,80
b. d.
30/12/08
4300
45
Usługa - przetargi
11/12/08
2.527,84
13/01/09
30/12/08
4300
46
Sprzątanie obiektów
08JiCl2110011226
439,20
13/01/09
30/12/08
4300
47
Przesyłki pocztowe
07693/POS05…
11.061,05
07/01/09
30/12/08
4300
48
Dzienniki ustaw
L3033/08
70,10
06/01/09
30/12/08
4240
49
Aparat fotograficzny
002102/2008/0434
1.000,00
13/01/09
30/12/08
4210
50
Dzienniki ustaw
PFA-6928/2008
2.150,00
przedpłata
16/12/08
4240
51
„Mosty”- prenumerata
SFPP/08/03652
76,00
przedpłata
16/12/08
4240
52
„Zamówienia publiczne” – prenumerata
1271/08
312,00
przedpłata
16/12/08
4240
53
Służba pracownicza – prenumerata
317/2008
102,72
przedpłata
16/12/08
4240
54
Kosztorysowanie – prenumerata
3661/K/2008
490,00
przedpłata
16/12/08
4240
55
Nadzór eksploatacyjny
47/P/08
1.220,00
09/01/09
31/12/08
4300
56
„Biuletyn budżetowy” -prenumerata
4276/01/0
432,00
przedpłata
16/12/08
4240
 
W trakcie powyższego badania zespół kontrolny ustalił, że wszystkie skontrolowane dokumenty były sprawdzone pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym. Wszystkie faktury posiadały dekretację oraz wskazanie odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej. Z powyższych danych wynika, że w jednym przypadku (poz. 16) przelewu na kwotę 1,22 zł dokonano dwa dni po terminie wskazanym w fakturze.
Z analizy poszczególnych wydatków wynika, że były one związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że największą pozycję (23.513,55 zł) stanowiły wydatki na opłaty i przesyłki pocztowe (poz. 10 i 47). Wydatki te dotyczyły bieżącej korespondencji, w tym: opłat za wysyłanie różnego rodzaju upomnień, decyzji za zajęcie pasa drogowego oraz innych opłat związanych z prowadzoną windykacją.
   
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,                     z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 
 Jednostka kontrolowana
 
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
(podpis)
 
Data: .......................
 Zespół kontrolny
 
 
 (podpisy)
 
 
Data:................
  
 
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2010-02-26 12:17:06 - wnioski pokontrolne (200.50 kB)
2010-02-26 12:21:34 - wystąpienie pokontrolne (39.00 kB)

Ilość odwiedzin: 7395
Nazwa dokumentu: Miejski Zarząd Dróg
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Tadeusz Lech, Monika Pijanka
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Lech, Monika Pijanka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2010-02-26 12:09:46
Data udostępnienia informacji: 2010-02-26 12:09:46
Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-26 12:35:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner