logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A KWiA.I–0914/18/09
        Opole, 30.09.2009 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 34/09
 
Jednostka kontrolowana
Przedszkole Publiczne nr 42
ul. Słowackiego 4
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
od 7 do 22 września 2009 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Monika Pijanka - inspektor w Wydziale
Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Agnieszka Lisiecka - inspektor w Wydziale
Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr   68/2009
nr   69/2009
Przedmiot kontroli
Gospodarka finansowa, w tym realizacja zasad wynagradzania pracowników niepedagogicznych
Okres objęty kontrolą
2008, I półrocze 2009
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Lucyna Dudek – dyrektor przedszkola
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– główna księgowa

    
I. Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
 
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity                z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
 
  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity                z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
 
4.     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity                 z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).
 
5.     Ustawa z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity z 1996 r., Dz. U. Nr 70, poz. 335                             z późn. zm.).
 
6.     Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458).
7.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398).
 
  1. Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).
 
9.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 170, poz. 1426 z późn. zm.).
 
10.                       Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 z późn. zm.).
 
  1. Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r.            w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
 
  1. Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych  (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
 
II. Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości dokonywanych wydatków budżetowych i uzyskiwanych dochodów własnych pod kątem ich zgodności z ustawą o finansach publicznych i innymi przepisami oraz zgodności z planem rzeczowo-finansowym, prowadzoną ewidencją księgową i sporządzonymi sprawozdaniami.
 
III. Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych                  w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-księgowych. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora przedszkola. Dane zawarte w rocznych sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości i zasadności oraz zgodności z planem finansowym. Sprawdzono również czy jednostka posiada zakładowy plan kont i opracowane na piśmie procedury kontroli finansowej, oraz czy procedury te są zgodne ze standardami Ministerstwa Finansów i dostosowane do specyfiki jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
IV. Sprawy organizacyjne 
 
Publiczne Przedszkole nr 42 w Opolu funkcjonuje od dnia 01.03.2004 r., na podstawie Uchwały Nr XXVI/224/04 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie odnowienia aktów założycielskich publicznych przedszkoli, dla których miasto Opole jest organem prowadzącym(akta kontroli Nr 09/34/I/10-11).Siedzibą przedszkola jest nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy ul. J. Słowackiego 4, którą Zarząd Miasta Opola przekazał nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GN 7224c/43/99 z dnia 09.08.1999 r. (akta kontroli Nr 09/34/I/12).
W okresie objętym kontrolą dyrektorem przedszkola była pani Lucyna Dudek powołana na to stanowisko na okres od 01.09.2007r. do 31.08.2012 r. (akta kontroli Nr 09/34/I/13-14).   
         Głównym księgowym przedszkola jest pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zatrudniona w jednostce od dnia 01.04.2006 r. w wymiarze 3/8 etatu (akta kontroli Nr 09/34/I/15).    
         Z budżetem gminy przedszkole rozliczało się w dziale 801 rozdział 80104. Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz                           z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.
         W kontrolowanym okresie przedszkole posiadało cztery rachunki bankowe założone w Banku PKO BP S.A.: rachunek budżetowy, rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rachunek dochodów własnych oraz rachunek depozytowy.
         Ustalono, iż kontrolowane przedszkole posiada wewnętrzne regulacje dotyczące księgowości w postaci:
Ø      Zakładowego Planu Kont,
Ø      Zasad rachunkowości,
Ø      Instrukcji magazynowej,
Ø      Instrukcji kasowej,
Ø      Zasad sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych.
W trakcie kontroli ustalono, że stosowane w jednostce regulacje zostały opracowane na podstawie nieaktualnych aktów prawnych.  
         Księgi rachunkowe w przedszkolu prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego Finanse DDJ firmy Progman.
          Na dzień 31.12.2008 r. w jednostce kontrolowanej zatrudnionych było ogółem 22 osoby na 18,595 etatach (akta kontroli Nr 09/34/I/16-17). Szczegółowo stan zatrudnienia na początek i na koniec 2008 roku przedstawiono w tabeli nr 1.
 
Tabela nr 1

Lp.
Wyszczególnienie
Zatrudnienie w etatach
(stan na 01.01.2008 r.)
Zatrudnienie w etatach
(stan na 31.12.2008 r.)
1
Pracownicy pedagogiczni
7,99
7,97
2
Pracownicy administracji
2
2
3
Pracownicy obsługi
7,625
8,625
RAZEM
17,615
18,595

 
 
W kontrolowanej jednostce inwentaryzacja środków trwałych                          i pozostałych środków trwałych została przeprowadzona w 2007 r. w związku ze zmianą dyrektora jednostki.
Zgodnie z obowiązującą w jednostce instrukcją z przeprowadzonej inwentaryzacji został sporządzony protokół.Różnic inwentaryzacyjnych nie stwierdzono (akta kontroli Nr 09/34/I/144-145).
 
V. Dochody budżetowe w 2008 r.
 
W trakcie postępowania kontrolnego ustalono, że jednostka                          w kontrolowanym okresie nie wygenerowała dochodów budżetowych.
 
VI. Wydatki budżetowe w 2008 r.
 
Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków finansowych przekazanych na działalność przedszkola w 2008 r. wynosiła: 626.420,00 zł. Faktycznie wykorzystano kwotę 619.363,02 zł. Niewykorzysta-ne środki w kwocie 7.056,98 zł zwrócono do Urzędu Miasta Opola w dniach 23.12.2008 r. oraz 30.12.2008 r. (akta kontroli Nr 09/34/I/147-149).
W dniu 12.01.2009 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2008 r. (akta kontroli Nr 09/34/I/74). W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność w 2008 r. Ze sporządzonego sprawozdania oraz z dokumentacji księgowej przedszkola wynika, że dokonywane wydatki dotyczące przedszkola zostały zaewidencjonowane w sześciu paragrafach.
Wydatki na wynagrodzenia, nagrody i pochodne jak: składki na ZUS              i Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaksięgowano w sześciu paragrafach tj. 3020, 4010, 4040, 4110, 4120 oraz 4140. Łączna kwota tych wydatków wyniosła 619.363,02 zł. Łączna kwota odpisu na fundusz socjalny wyniosła 26.900,00 zł i taką kwotę przekazano na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Środków Socjalnych.
W wyniku kontroli ustalono, że w 2008 r. pracownikom oprócz wynagrodzeń miesięcznych wypłacono dodatkowo (akta kontroli Nr 09/34/I/19):
Ø      (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
 
Strona kontrolująca sprawdziła prawidłowość przyznania wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich pracowników administracyjnych oraz obsługi (akta kontroli Nr 09/34/I/30-39).
W jednostce obowiązuje Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym nr 42 w Opolu, opracowany w oparciu o przepisy określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458) oraz               w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398).
 
 
Tabela nr 2

Lp.
Imię i nazwisko
Stanowisko
Kategoria zaszeregowania
Wymiar etatu
Wynagrodzenie zasadnicze
1
(akta kontroli Nr 09/34/I/39)
XIX
3/8
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2
(akta kontroli Nr 09/34/I/38)
VI
1
3
(akta kontroli Nr 09/34/I/37)
V
1
4
(akta kontroli Nr 09/34/I/36)
IV
1
5
(akta kontroli Nr 09/34/I/35)
III
1
6
(akta kontroli Nr 09/34/I/34)
III
1
7
(akta kontroli Nr 09/34/I/33)
III
7/8
8
(akta kontroli Nr 09/34/I/32)
VI
1
9
(akta kontroli Nr 09/34/I/31)
III
3/8
10
(akta kontroli Nr 09/34/I/30)
VIII
5/8

 
W trakcie postępowania kontrolnego ustalono, że kategorie zaszeregowania pracowników zgodne są z tabelą stanowisk zaszeregowań pracowników nie będących nauczycielami.
Strona kontrolująca dokonała również analizy wynagrodzeń sześciu pracowników przedszkola za II półrocze 2008 r.
Badanie polegało na porównaniu naliczonych wynagrodzeń                            z indywidualnych kartotek wynagrodzeń ze sporządzonymi listami płac. Następnie porównano wynagrodzenia netto z listy płac z dokonanymi przelewami. W badaniu zastosowano technikę porównania bieżącej informacji z analogiczną informacją z poprzedniego okresu. Zestawienie wynagrodzeń pracowników kontrolowanej jednostki za II półrocze 2008 r. przedstawiono             w tabeli nr 3.
 
Tabela nr 3

Lp.
Imię i nazwisko
VII/2008
VIII/2008
IX/2008
X/2008
XI/2008
XII/2008
1
(akta kontroli Nr 09/34/I/20)
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2
3
4
5
6

 
          W trakcie badania stwierdzono, iż wszystkie kwoty wykazane w indywidualnych kartotekach wynagrodzeń były zgodne z kwotami na sporządzonych listach płac. Po analizie porównawczej stwierdzono, iż zachodzi pełna zgodność pomiędzy danymi zawartymi w listach płac z danymi z wyciągów bankowych.
 
VII. Zobowiązania i należności – środki budżetowe
 
Zespół kontrolny poddał sprawdzeniu salda kont rozrachunkowych środków budżetowych na dzień 31 grudnia 2008 r. występujących w ewidencji badanej jednostki, a także prawidłowość ewidencji operacji na kontach rozrachunkowych (akta kontroli Nr 09/34/I/67-68).
Na dzień 31 grudnia 2008 r. wystąpiły następujące salda na kontach rozrachunkowych:
Ø      konto 201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – saldo wykazywało 0.
Ø      konto 222 - Rozliczenie dochodów budżetowych – saldo wykazywało 0.
Ø      konto 223 - Rozliczenie wydatków budżetowych – saldo wykazywało 0.                                        
Ø      konto 225 - Rozrachunki z budżetami – saldo wykazywało 0.
Ø      konto 229 - Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne po stronie zobowiązań wykazano kwotę 6.389,84 zł, z czego:
- 5.515,78 zł dotyczyło składek ZUS z naliczonego dodatkowego   wynagrodzenia rocznego,
- 874,06 zł dotyczyło składek na Fundusz Pracy z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Zespół kontrolny ustalił, że w dniu 03.03.2009 r. zobowiązania zostały   uregulowane.
Ø      konto 231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – po stronie „Ma” wykazano kwotę 35.677,81 zł oznaczającą stan zobowiązań badanej jednostki wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zobowiązania zostały uregulowane 23.02.2009 r.
Ø      konto 234 - Rozrachunki z pracownikami – saldo wykazywało 0.
Ø      konto 240 - Pozostałe rozrachunki – saldo wykazywało 0.
 
Występujące zobowiązania na koniec 2008 r. zinwentaryzowano w drodze weryfikacji salda. Zespół kontrolny do prawidłowości wykazanych sald uwag nie wniósł.
 
VIII. Wpływy dochodów własnych w 2008 r.
 
Podstawę działania dochodów własnych stanowi uchwała nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia                           i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola. Podstawą gospodarowania dochodami własnymi jest roczny plan sporządzony przez dyrektora jednostki określający przychody i rozchody w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej.
Ustalono, że w kontrolowanym przedszkolu środki dochodów własnych były gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym. Ze sporządzonego przez jednostkę sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie wpływów dochodów własnych w 2008 r. wyniosło ogółem 302.555,02 zł (akta kontroli Nr 09/34/I/84-85). Na kwotę tę składają się:
Ø      środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego w kwocie 54.568,51 zł,
Ø      przychody w kwocie 247.986,51 zł.
Powyższe przychody uzyskano w trzech paragrafach tj.:
Ø      paragraf 083 „Wpływy z usług” - kwota 240.167,94 zł,
Ø      paragraf 092 „Pozostałe odsetki” - kwota 3.707,50 zł,
Ø      paragraf 0970 „Wpływy z różnych dochodów”- kwota 4.111,07 zł.
W wyniku kontroli ustalono, że na przychody składały się m.in. wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu, odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym oraz odsetki za nieterminowe wpłaty.  
 
IX. Wydatki ze środków dochodów własnych w 2008 r.
 
          Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 (akta kontroli Nr 09/34/I/84-85) wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych w 2008 r. wyniosły ogółem 243.239,63 zł. Wydatki te zaewidencjonowano w piętnastu paragrafach. W wyniku przeprowadzonej analizy wyżej wymienionego sprawozdania oraz części opisowej do tego sprawozdania, kontroli poddano dokumentację księgową dotyczącą wydatków trzech paragrafów.
 
Rozdział 80104 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
          Wydatki ogółem wyniosły 39.063,99 zł. Ustalono, że wydatki dotyczyły m.in. środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do remontu ogrodu, kserokopiarki oraz wyposażenia jednostki. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34. 
         
Rozdział 80104 § 4270 – Zakup usług remontowych
          Wydatki ogółem wyniosły  36.328,65 zł. Wydatki dotyczyły m.in. remontu ogrodu, konserwacji urządzeń gazowych, malowania sal dydaktycznych. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
   
Rozdział 80104 § 4300 – Zakup usług pozostałych
          Wydatki ogółem wyniosły 24.561,83 zł. Wydatki dotyczyły m.in. wywozu nieczystości, usług deratyzacji, dozoru technicznego, koronowania drzew,  prowizji bankowych, opłat pocztowych, usług BHP orz wykonania planu ewakuacyjnego obiektu. Ustalono, że w powyższym paragrafie nieprawidłowo zaewidencjonowano usługę konserwacji kserokopiarki (dokument księgowy nr 162 z 12.09.2008 r. na kwotę 97,60 zł). Zgodnie z obowiązującymi przepisami wydatek ten powinien być zaewidencjonowany w paragrafie 4270 – zakup usług remontowych. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
X. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 
          W trakcie kontroli sprawdzono wyciąg bankowy nr 1 z dnia 30.01.2008 r. - saldo początkowe wykazane na ww. dokumencie wynosiło 3.797,04 zł i było zgodne z ewidencją księgową (konto 135-00).
W przedszkolu dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 26.900,00 zł. Środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS w dniach:
Ø      13.05.2008 r. –   19.000,00 zł
Ø      09.09.2008 r. –     6.300,00 zł
Ø      29.10.2008 r.      1.600,00 zł (korekta)
RAZEM                       26.900,00 zł
W wyniku kontroli ustalono, że powyższe kwoty w całości dotyczyły odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Poszczególne kwoty faktycznie przekazane zostały na rachunek bankowy funduszu w ustawowych terminach.
Z analizy wszystkich wyciągów bankowych (od nr 1 do nr 37) wynika, że oprócz odpisów, rachunek bankowy zasilały spłaty pożyczek mieszkaniowych, odpisy dla emerytów przekazane przez Urząd Miasta oraz odsetki od zgromadzonych na rachunku środków finansowych. Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono.
Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników przedszkola określił dyrektor w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Przedszkolu Publicznym Nr 42 z dnia 07.01.2008 r. Regulamin określa m.in. osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu, przeznaczenie środków oraz   zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych. Sposoby i przyznawanie świadczeń osobom uprawnionym uzgadniany był z działającą stałą komisją ZFŚS.
Wstępnej kwalifikacji wniosków o przyznanie pomocy socjalnej dokonuje komisja socjalna. Komisja socjalna sporządza każdorazowo z posiedzenia protokół, który zatwierdza dyrektor. Działalność socjalna prowadzona jest na podstawie zatwierdzonego rocznego planu dochodów i wydatków. Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Niewykorzystane środki w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 
Szczegółowe rozliczenie środków funduszu przedstawiono w poniższej tabeli (akta kontroli Nr 09/34/I/75-77).
 
Tabela nr 4

Lp.
Rodzaj świadczenia
Kwota (zł)
1
Pożyczki mieszkaniowe
6.300,00
2
Wczasy pod gruszą, świadczenia urlopowe
16.230,57
3
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci
966,00
4
Szkolenia
715,00
5
Świadczenia rzeczowe
3.119,44

 
         Zespół kontrolny ustalił, że niezgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych dokonano wydatku na szkolenie (poz. 4). Z opisu faktury nr 1840/2008/H z dnia 24.10.2008 r. wynika, że tematyką szkolenia było „Jak organizować edukację przedszkolną w nowych formach”. Ponadto ustalono, że dokument nie posiadał stwierdzenia sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja) oraz nie posiadał podpisu osoby odpowiedzialnej za te wskazania, co jest niezgodne z ustawą o rachunkowości. Z ustnych wyjaśnień głównej księgowej wynika, że płatności faktury za ww. szkolenie dokonała ze środków funduszu socjalnego z polecenia dyrektora przedszkola.
 
XI. Dokumenty księgowe
 
         Podczas kontroli ustalono, że dokumenty księgowe przechowywane są w segregatorach. Poukładane są w sposób chronologiczny. Zbadana dokumentacja prowadzona jest starannie. Dostęp do niej osobom niepowołanym jest ograniczony.   
Zespół kontrolny, na podstawie kartoteki finansowej konta 132 – rachunek bankowy dochodów własnych za okres od stycznia do grudnia 2008 r., dokonał wyboru sześćdziesięciu czterech dokumentów księgowych, na podstawie których dokonano wydatku powyżej 1.000 zł. Sprawdzono sposób opisywania faktur oraz rachunków pod względem formalnym, rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzania do wypłaty przez dyrektora jednostki. W tabeli nr 5 przedstawiono dokumenty poddane szczegółowej kontroli. 
 
Tabela nr 5

Lp.
Nr faktury
Tytułem
Kwota (zł)
Data przelewu
Nr WB
1
FVSC/1/25136/1280/2007
Energia cieplna
3.722,87
16/01/08
11
2
FVSC/1/1998/1280/2008
Energia cieplna
4.022,43
12/02/08
29
3
FVSC/1/4302/1280/2008
Energia cieplna
3.062,92
10/03/08
47
4
FVSC/1/6712/1280/2008
Energia cieplna
3.131,14
11/04/08
69
5
11/048/08
Remont śmietnika i piaskownicy
3.564,80
14/04/08
70
6
96/2008
Koronowanie drzew
5.795,00
09/05/08
88
7
781/2008
Kserokopiarka
3.000,00
12/05/08
89
8
FVSC/1/8677/1280/2008
Energia cieplna
2.171,48
13/05/08
90
9
ZF 125/Z/08
Remont chodnika
1.281,00
28/05/0
100
10
0186/2008
Karuzela
3.782,00
11/06/08
110
11
0186/2008
Altana
5.941,40
11/06/08
110
12
FVSC/1/10893/1280/2008
Energia cieplna
1.197,93
11/06/08
110
13
00815/08
Tarcica strugana
2.522,96
27/06/08
122
14
FVSC/1/13285/1280/2008
Energia cieplna
1.199,83
09/07/08
127
15
111/PD/08
Zagospodarowanie ogrodu
19.700,00
29/07/08
132
16
25/2008
Cyklinowanie
16.354,56
30/07/08
133
17
2/2008
Malowanie sal
8.483,83
31/07/08
134
18
3/2008
Naprawa ogrodzenia
1.300,00
31/07/08
134
19
FVSC/1/15399/1280/2008
Energia cieplna
1.188,21
08/08/08
140
20
44/369
Chłodziarka
1.299,00
13/08/08
142
21
537169
Tablice korkowe
1.367,88
19/08/08
144
22
FVSC/1/17541/1280/2008
Energia cieplna
1.145,57
10/09/08
160
23
08/FVS/0798
Zestaw komputerowy
2.179,00
24/09/08
170
24
08/01283
Młynek do rozdrabniania odpadów
3.076,84
29/09/08
173
25
FVSC/1/19858/1280/2008
Energia cieplna
1.645,57
13/10/08
183
26
2008/09/013745/SP/1
System monitorowania
2.693,76
21/10/08
189
27
2008/09/013742/SP/1
System monitorowania
1.204,63
21/10/08
189
28
2448
Wykładzina do sal dydaktycznych
1.791,90
25/11/08
212
29
83/11/2008
Leżaki
3.536,00
01/12/08
216
30
7/2008
Malowanie sal
3.809,97
10/12/08
222
31
FVSC/1/24510/1280/2008
Energia cieplna
2.736,28
11/12/08
223
32
FVSC/1/21891/1280/2008
Energia cieplna
2.269,11
12/12/08
224

 
W trakcie powyższego badania zespół kontrolny ustalił, że wszystkie skontrolowane dokumenty były sprawdzone pod względem merytorycznym przez dyrektora jednostki natomiast pod względem rachunkowym i formalnym przez głównego księgowego. Taki sposób opisywania dokumentów księgowych jest niezgodny z opracowanymi w jednostce regulacjami wewnętrznymi stanowiącymi, że dokumenty pod względem formalnym-rachunkowo oraz merytorycznym podpisują inni wskazani w instrukcji pracownicy.
Wszystkie faktury posiadały dekretację oraz wskazanie odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej. 
 
XII. Zamówienia publiczne
 
          Zespół kontrolny ustalił, że w okresie objętym kontrolą jednostka nie planowała i nie ponosiła wydatków inwestycyjnych, których wykonanie wymagałoby zastosowania trybów postępowania wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
           Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia sposobu wyboru wykonawcy w niżej wymienionych pracach remontowych nie podlegających ww. ustawie.
 
Tabela nr 6

Lp.
Przedmiot zamówienia
Wykonawca
Kwota zamówienia brutto (zł)
Zebrane oferty
1
Cyklinowanie
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
16.354,56
2
2
Renowacja i urządzanie terenu zielonego wokół przedszkola
19.700,00
1
3
Malowanie sal dydaktycznych
8.483,83
1
4
Malowanie sal dydaktycznych
2.346,33
1
5
Malowanie sal dydaktycznych
3.809,97
1

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w jednostce nie ma opracowanych zasad udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej 14 000 euro. Zespół kontrolny stwierdził, że na pięć skontrolowanych przypadków tylko w jednym przypadku zebrano dwie pisemne oferty, z których wybrano ofertę najkorzystniejszą. W pozostałych czterech przypadkach w dokumentacji znajduje się tylko jedna oferta – wykonawcy, z którym następnie podpisano umowy. Z ustnych wyjaśnień dyrektora jednostki wynika, że każdorazowo zbierano oferty telefonicznie, a następnie wybierano ofertę najkorzystniejszą. Z przeprowadzonych czynności nie sporządzano pisemnych protokołów.
 
XIII. System kontroli wewnętrznej
 
Kompleksowy system kontroli wewnętrznej w jednostce określony jest poprzez:
 

Lp.
Przyjęte regulacje prawne
Stan faktyczny
1
Regulamin pracy
PP nr 42 w Opolu
z dnia 28.01.2008 r.
 
Przyjęty w jednostce Regulamin pracy jest aktem ustalającym wewnętrzną organizację i porządek w procesie pracy oraz określającym związane z procesem pracy obowiązki pracodawcy i pracowników w Przedszkolu Publicznym nr 42 w Opolu. Obejmuje on obszary związane z organizacją pracy, porządkiem w pracy, czasem pracy oraz środkami dyscyplinującymi w przypadku naruszenia regulaminu. Zawiera również regulacje związane z urlopami, wynagrodzeniami oraz przepisami BHP
2
Standardy kontroli finansowej w PP nr 42 w Opolu
 
Zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w PP nr 42
 
Zasady rachunkowości obowiązujące w PP nr 42 
W ramach tych regulacji opisana jest kontrola finansowo-księgowa oraz wewnętrzna kontrola merytoryczna obejmująca wszystkie zagadnienia związane z działalnością przedszkola.
 
Załącznikiem Instrukcji emisji, obiegu i kontroli dowodów księgowych jest wykaz osób uprawnionych do podpisywania dokumentów księgowych. Ustalono, że w sprawdzaniu dokumentów biorą udział właściwe osoby.
3
Karty czynności (akta kontroli nr 09/34/I/21-28 )
Ustalono, że pracownicy jednostki posiadają karty stanowiskowe (czynności). Karty stanowiskowe pracy określają obowiązki, odpowiedzialność i uprawnienia zatrudnionego na danym stanowisku pracownika
4
Zamówienia publiczne
Ustalono, że w jednostce nie ma opracowanych procedur dotyczących zamówień poniżej 14.000 euro.

 
Ponadto zespół kontrolny poddał analizie Książkę kontroli wewnętrznej. Ustalono, że w 2008 r. dyrektor jednostki przeprowadził dwadzieścia postępowań kontrolnych, m. in. w zakresie dyscypliny pracy (kontrola list obecności), kontrola magazynu żywnościowego, czystości (HACCP), stanu technicznego obiektu oraz terminowości opłat za pobyt dzieci w placówce. Dyrektor jednostki nie stwierdził nieprawidłowości. W okresie od stycznia do września 2009 r. dyrektor przedszkola przeprowadził szesnaście postępowań kontrolnych w takim samym zakresie tematycznym jak w roku poprzednim. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z których                jeden egzemplarz doręczono dyrektorowi kontrolowanej jednostki.
 
 
 
 
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 

Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
 
Data: ........................
                   Zespół kontrolny
 
 
 
(podpisy)
 
 
 
Data:……………………

           
 
 
 Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
 
 
 Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
..........................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................
 

 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2010-03-03 10:22:16 - wnioski pokontrolne (56.50 kB)
2010-03-03 10:24:28 - wystąpienie pokontrolne (36.50 kB)

Ilość odwiedzin: 7393
Nazwa dokumentu: Przedszkole Publiczne nr 42
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Pijanka, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Pijanka, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2010-03-03 10:18:10
Data udostępnienia informacji: 2010-03-03 10:18:10
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-03 10:26:10

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner