logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

KWiA-I-0914/19/2009                                                              Opole, 03.11.2009 r.
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 35/09
Jednostka kontrolowana           
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Opolu
ul. Katowicka 14
Nazwa organu sprawującego
nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia        kontroli  
od 18 września do 09 października 2009 r.
Imię i nazwisko kontrolującego
jednostkę - stanowisko służbowe
Tadeusz Lech - główny specjalista
Monika Pijanka - inspektor
Upoważnienia do
przeprowadzenia kontroli
Nr 70/2009 i nr 71/2009
z dnia 14 września 2009 r.
Przedmiot kontroli
Gospodarka finansowa
Okres objęty kontrolą
2008-2009 r.
 Imię i nazwisko kierownika
 jednostki kontrolowanej
Waldemar Sierakowski - dyrektor
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali
Dyrektor - Waldemar Sierakowski
Główny Księgowy - (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
Pracownicy merytoryczni jednostki kontrolowanej

                                                                      
 
Podstawy prawne:
 
1.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
 
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
 
3.     Ustawa z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity z 1996 r., Dz. U. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).
 
4.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 170, poz. 1426 z późn. zm.).
 
  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107 poz. 726 z późn. zm.).
 
  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020).
 
7.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz.1222 późn. zm.).
 
8.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2007 r. (Dz. U. Nr 56 poz. 372 z dnia 30.03.2007 r.) zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.
 
  1. Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
 
  1. Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
     
 Cel kontroli
 
Celem kontroli było sprawdzenie zgodności z prowadzoną ewidencją księgową danych wykazanych w sporządzonych sprawozdaniach, ustalenie czy wykazane dochody i wydatki zostały prawidłowo zaklasyfikowane oraz dokonanie oceny prawidłowości uzyskanych dochodów budżetowych i dochodów własnych, a także ocena poniesionych wydatków pod kątem ich zgodności ze stanem faktycznym, planem rzeczowo-finansowym, ustawą o finansach publicznych i innymi przepisami.
 
 Metodyka przeprowadzenia kontroli.
 
Przeprowadzono analizę dokumentacji dotyczącej zatrudnienia oraz organizacji i funkcjonowania jednostki.
Na podstawie ewidencji księgowej oraz wyciągów bankowych ustalono wpływy środków pieniężnych na rachunek bankowy środków budżetowych, dochodów własnych oraz funduszu socjalnego.
Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych. Dane zawarte w rocznych sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich legalności, celowości i gospodarności oraz zgodności z planem finansowym.
Wyrywkowo sprawdzono czy wykazane wydatki faktycznie zostały poniesione oraz czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (wyciągi bankowe, faktury, rachunki, listy plac, raporty kasowe i tp).
Sprawdzono czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez kierownika jednostki kontrolowanej.
Sprawdzono czy jednostka posiada opracowaną dokumentację dotycząca procedur kontroli oraz czy dokumentacja ta jest dostosowana do specyfiki jednostki.
Sprawdzono stosowane przez jednostkę zasady dokumentowania obrotu gotówkowego, sposób dokonywania operacji kasowych, sposób ewidencjonowania przychodów i rozchodów druków ścisłego zarachowania ze szczególnym uwzględnieniem zasad ewidencjonowania sprzedaży oraz rozliczania karnetów i biletów wstępu do siłowni.   
 
USTALENIA KONTROLI
 
     I. W zakresie spraw organizacyjno-kadrowych 
 
         Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Opolu jako placówka wychowania pozaszkolnego funkcjonuje od 1 stycznia 1997 r., na podstawie Uchwały nr XXXII/311/96 Rady Miasta Opola z dnia 28.10.1996 r. (akta kontroli Nr 09/35/I/5-6).Jako jednostka budżetowaMOS funkcjonuje od 01.01.2000 r. na podstawieUchwały nr XVIII/2897/99 Rady Miasta Opola z dnia 16.12.1999 r. (akta kontroli Nr 09/35/I/14-15).Wcześniej MOS prowadził działalność w formie zakładu budżetowego. Siedzibą Ośrodka jest nieruchomość zabudowana, którą Zarząd Miasta Opola uchwałą nr 2142/97 z dnia 31.12.1997 r. przekazał MOS do nieodpłatnego użytkowania (akta kontroli Nr 09/35/I/7-13).
Dyrektorem Ośrodka jest pan Waldemar Sierakowski powołany na to stanowisko na okres od 1.03.2008 r. do 31.08.2012 r. (akta kontroli Nr 09/35/I/17).
Na stanowiskugłównego księgowego od 01.10.2006 r. zatrudniona jest pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli Nr 09/35/I/18-20).
         Z zapisów w ewidencji kontroli wynika, że w latach 2008-2009 w jednostce przeprowadzone zostały trzy kontrole zewnętrzne i nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Kontrole zostały przeprowadzone przez: (akta kontroli Nr 09/35/I/21):
- Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola (w zakresie zgodności arkusza organizacji na rok szkolny 2008/2009 realizowanymi przez nauczycieli przydziałami czynności),
- dwukrotnie przez Referat Sprawozdawczości Oświaty Urzędu Miasta Opola (w zakresie wdrożenia regulaminu przyznawania dodatków dla nauczycieli oraz wdrożenia regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych).
         Ponadto ustalono, że w okresie od 11 do 30 września 2008 r. w jednostce została przeprowadzona kontrola przez Radę Miasta Opola w zakresie: „Działalność metodyczno-szkoleniowa MOS, w tym jego finansowanie”. Wydano dwa następujące zalecenia pokontrolne (akta kontroli Nr 09/35/I/22-23):
rozważyć możliwość poszerzenia oferty kształcenia o sekcję piłki nożnej w oparciu o możliwości bazowe placówek oświatowych miasta Opola,
- przy podziale środków finansowych uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych.
         Ośrodek posiada w PKO Bank Polski cztery niżej wymienione rachunki bankowe (akta kontroli Nr 09/35/I/24):
5802 0159 5776 - rachunek budżetowy,
5202 0159 9372 - rachunek depozytowy,
5302 0159 9406 - rachunek ZFŚS,
5002 0159 9380 - rachunek dochodów własnych.
Kontrolą objęto rachunki: budżetowe, ZFŚS oraz dochodów własnych.
         Na dzień kontroli w Ośrodku zatrudnionych było 46 osób na 23,96 etatach.
Strukturę organizacyjną MOS w rozbiciu na poszczególne działy przedstawia poniższy schemat organizacyjny:
 
 
 

DYREKTOR

 
PION DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY
PION KSIĘGOWOŚCI
PION ADMINISTRACYJNY
SAMORZĄD WYCHOWANKÓW MOS
 
NAUCZYCIELE
GŁÓWNA KSIĘGOWA                                                
SPECJALISTA DS. ORGANIZACYJNYCH
ST. SPEC. DS. KADR I SPRAW KANCELARYJNYCH
SPECJALISTA DS. BHP
 
ZWIĄZKI ZAWODOWE
 
WICEDYREKTOR
SAM. REFERENT DS. PŁAC I KSIĘGOWOŚCI
KIEROWNIK GOSPDARCZY
 
RADA RODZICÓW
 
WOŻNY
 
KONSERWATOR
 
SPRZĄTACZKA

 

        
         W 2008 roku do pracy w Ośrodku przyjęto 25 nauczycieli (akta kontroli Nr 09/35/I/27-28). Ze wszystkimi nauczycielami zostały zawarte umowy na czas określony do czerwca lub sierpnia 2009 r. Liczba przyjętych nauczycieli według stopnia awansu zawodowego przedstawia się następująco:
- dyplomowani - 11,
- mianowani -     7,
- kontraktowi -    5,
- stażyści       -    2.
          Wyrywkowo sprawdzono prawidłowość ustalenia stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pięciu nauczycieli figurujących w pozycjach 5, 10, 15, 19 i 24 załączonego wykazu. Stwierdzono, że stawki wynagrodzenia zasadniczego dla tych pracowników pedagogicznych zostały ustalone z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego poszczególnych nauczycieli - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.
         Jednocześnie w tym samym okresie przyjęto 4 pracowników niepedagogicznych (akta kontroli Nr 09/35/I/25). Kategorie zaszeregowania oraz wysokość wynagrodzenia zasadniczego przyjętych do pracy w tym okresie pracowników są zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego pracy      
         W okresie objętym kontrolą MOS jako jednostka budżetowa rozliczała się z budżetem gminy w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 – placówki wychowania przedszkolnego i rozdział 85412-kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży oraz w dziale 801- oświata i wychowanie, rozdział 80195- pozostała działalność.                                          
        Z wyciągu bankowego nr 1 z dnia 02.01.2008 r. wynika, że stan początkowy środków na rachunku budżetowym jednostki wynosił 0,00 zł (akta kontroli Nr 09/35/I/72). Na podstawie ewidencji księgowej Urzędu Miasta Opola ustalono, że w 2008 r. na działalność we wszystkich działach i rozdziałach jednostka kontrolowana otrzymała łącznie 1.179.433,00 zł (akta kontroli Nr 09/35/I/32).
         Z wyciągu bankowego nr 1 z dnia 02.01.2009 r. wynika, że w 2008 r. jednostka wydatkowała wszystkie otrzymane środki budżetowe, a stan początkowy środków na rachunku budżetowym jednostki na początek następnego roku również wynosił 0 (akta kontroli Nr 09/35/I/107).
          Na podstawie ewidencji księgowej Urzędu Miasta Opola ustalono, że w I półroczu 2009 r. na działalność we wszystkich działach i rozdziałach jednostka kontrolowana otrzymała łącznie 836.360,00 zł (akta kontroli Nr 09/35/I/34).
         Ze sporządzonych i przedłożonych do Urzędu Miasta sprawozdań Rb-28S wynika, że kwoty wydatków ogółem w okresach objętych kontrolą wyniosły: 1.179.433,00 zł w 2008 r. i 556.586,61 zł w I półroczu 2009 r. Kwoty wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela nr 1:
 
 
             Tabela nr 1
      Dział
Rozdział
Kwota wydatków w zł
2008 r.
I półrocze 2009 r.
     854
 85407
           931.873,00
          501.270,89
     854
 85412
           212.160,00
            34.198,83
     801
 80195
             35.400,00
            21.116,89
   Razem:
       1.179.433,00
        556.586,61
 
        
         Z powyższych danych wynika, że łączna kwota wydatków w 2008 r. była zgodna z kwotą otrzymaną z Urzędu Miasta. Natomiast kwota wydatków w I półroczu 2009 r. była niższa o 279.773,39 zł od kwoty otrzymanej. Na podstawie wyciągu bankowego nr 91 z dnia 30.06.2009 r. ustalono, że powyższa kwota znajdowała się na rachunku bankowym jednostki i była zgodna z saldem końcowym wykazanym na tym wyciągu (akta kontroli Nr 09/35/I/121).
          Niniejszą kontrolą objęto wydatki w rozdziale 85407, które stanowiły największą pozycję wydatków budżetowych jednostki. Również wszystkie dochody własne jednostki ewidencjonowane były w tym rozdziale. Ponadto kontrolą objęto dochody budżetowe oraz wydatki dokonane w 2008 r. w rozdziale 85412 zaewidencjonowane w paragrafach 4170, 4210 i 4300. Wydatki w powyższych paragrafach stanowiły największe pozycje wszystkich wydatków dokonanych w tym rozdziale.
 
 
II. Wydatki budżetowe w 2008r. - rozdział 85407
 
W dniu 15.01.2009 r. jednostka kontrolowana sporządziła sprawozdanie Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych w 2008 r. (akta kontroli Nr 09/35/I/96-97). Łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu wyniosła 931.873,00 zł. W wyniku kontroli ustalono, że kwota ta jest zgodna z ewidencją księgową – zestawienie obrotów i sald konta 130 (akta kontroli Nr 09/35/I/84) oraz z kwotą przekazaną na ten cel przez Urząd Miasta Opola.
          Stan środków pieniężnych wykazany w ewidencji księgowej (konto 130) na koniec 2008 roku wynosił 0,00 zł.Stan tenbył zgodny z wyciągiem bankowym nr 189 z dnia 31.12.2008 r. (akta kontroli Nr 09/35/I/95). Ze sporządzonego sprawozdania oraz z dokumentacji księgowej jednostki wynika, że dokonane wydatki zostały zaewidencjonowane w 13 paragrafach. Łączne kwoty wydatków w poszczególnych paragrafach wynosiły od 177,00 zł - różne opłaty i składki do 629.538,41 zł – wynagrodzenia osobowe. W wyniku kontroli stwierdzono, że wykazane w sprawozdaniu dane dotyczące wydatków zaewidencjonowanych we wszystkich paragrafach są zgodne z ewidencją księgową - obroty na koncie 130.
         W sprawozdaniu RB-28S jednostka kontrolowana wykazała stan zobowiązań na koniec 2008 r. w kwocie 59.024,97 zł. W wyniku kontroli ustalono, że zobowiązania te dotyczyły naliczonej i niewypłaconej trzynastej pensji oraz składek ZUS i składki na Fundusz Pracy od tego dodatkowego rocznego wynagrodzenia. Wykazany w sprawozdaniu stan zobowiązań jest zgodny z ewidencją księgową – zestawienie obrotów i sald dla kont zespołu 2 (akta kontroli Nr 09/35/I/85-87). Na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej ustalono, że kontrolowana jednostka na dzień 31.12.2008 r. nie posiadała należności.        
         W trakcie kontroli szczegółową analizą objęto ewidencję księgową dotyczącą wszystkich wydatków dokonanych w grudniu 2008 r. Wydatki te zostały zaewidencjonowane w dziewięciu niżej wymienionych paragrafach:
 
Paragraf 3020 – nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (akta kontroli Nr 09/35/I/92)
 
         Wydatki ogółem wyniosły 3.081,88 zł. W grudniu dokonano jednego wydatku na kwotę 250,00 zł – dopłata do okularów korekcyjnych. Wydatek został zaewidencjonowany zgodnie z klasyfikacją budżetową. Sprawdzono zgodność ewidencji z wyciągiem bankowym dotyczącym przelewu tej kwoty (nr dokumentu 183). Rozbieżności nie stwierdzono.
 
Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe (akta kontroli Nr 09/35/I/92)
 
         Wydatki ogółem wyniosły 629.538.41 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 67.349,29 zł. Ewidencja zawiera 12 pozycji. Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń oraz przelewów do ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, przelewów składek na ubezpieczenie grupowe i przelewów rat pożyczek mieszkaniowych. Oprócz miesięcznych wynagrodzeń w 2008 r. wypłacono ekwiwalenty urlopowe dwudziestu nauczycielom oraz trzem pracownikom niepedagogicznym. W wyniku kontroli ustalono, że ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy wypłacono zasadnie, w związku z rozwiązaniem z pracownikami umów o pracę (akta kontroli Nr 09/35/I/). Ponadto w sierpniu jednemu pracownikowi(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Sprawdzono zgodność ewidencji z wyciągiem bankowym dotyczącym przelewu kwoty 24.635,38 zł z tytułu wypłaty wynagrodzeń pracownikom pedagogicznym za grudzień (nr dokumentu 174), przelewu składek na ubezpieczenie społeczne od pracowników za listopad w kwocie 6.918,08 zł (nr dokumentu 176), przelewu wynagrodzeń pracownikom administracji i obsługi w kwocie 11.896,33 zł (nr dokumentu 186) oraz przelewu składek na ubezpieczenie społeczne od pracowników za grudzień w kwocie 6.833,21 zł (nr dokumentu 177). Rozbieżności nie stwierdzono.
 
Paragraf 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne (akta kontroli Nr 09/35/I/91)
 
         Wydatki ogółem wyniosły 101.449,17 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 14.193,84 zł. Wszystkie wydatki dotyczyły przelewów składek na ZUS oraz wypłaty zasiłku chorobowego i podatku od tego zasiłku. Sprawdzono zgodność ewidencji z wyciągiem bankowym dotyczącym wydatków stanowiących dwie największe pozycje tj. przelewu kwoty 6.269,52 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy za listopad (nr dokumentu 176) oraz kwoty 6.091,72 zł z tytułu przelewu składek na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy za grudzień (nr dokumentu 187). Rozbieżności nie stwierdzono.
 
Paragraf 4120 - składki na Fundusz Pracy (akta kontroli Nr 09/35/I/91)
 
         Wydatki ogółem wyniosły 15.488,08 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 2.451,92 zł. Zostały zaewidencjonowane w dwóch pozycjach i dotyczyły przelewów składek na Fundusz Pracy. Sprawdzono zgodność ewidencji z wyciągiem bankowym dotyczącym tych przelewów (nr dokumentu 176 i 187). Rozbieżności nie stwierdzono.
 
Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (akta kontroli nr 09/35/I/ 91)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
         Wydatki ogółem wyniosły 9.355,85 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 1.817,16 zł. Zostały zaewidencjonowane w sześciu pozycjach i dotyczyły zakupów: pieczątki, wody, środków czystości, bindownicy, materiałów eksploatacyjnych oraz komputera. Sprawdzono zgodność ewidencji z wyciągiem bankowym dotyczącym przelewu kwoty 1420,00 zł (nr dokumentu185). Rozbieżności nie stwierdzono. Wydatek ten stanowił największą pozycję i dotyczył zapłaty faktury za zakup komputera. Faktura została odpowiednio opisana.
 
Paragraf 4260 - zakup energii (akta kontroli Nr 09/35/I/90)
 
         Według ewidencji księgowej wydatki ogółem w 2008 r. wyniosły 33.377,09 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Wydatki w grudniu zostały zaewidencjonowane w czterech pozycjach na łączną kwotę 6.030,22 zł. Wszystkie wydatki dotyczyły opłat za energię cieplną, prąd, wodę, gaz i zostały zaewidencjonowane zgodnie z klasyfikacją budżetową. Sprawdzono zgodność ewidencji z wyciągiem bankowym dotyczącym przelewu kwoty 2.680,17 zł (nr dokumentu 85) oraz kwoty 2.699,99 z ł (nr dokumentu 186). Rozbieżności nie stwierdzono. Wydatki te stanowiły największe pozycje i dotyczyły zapłaty faktur za zużycie energii cieplnej. Faktury została odpowiednio opisane.
 
Paragraf 4300 - zakup usług pozostałych (akta kontroli Nr 09/35/I/90)
 
         Według ewidencji księgowej wydatki ogółem w 2008 r. wyniosły 37.853,87 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Wydatki w grudniu zostały zaewidencjonowane w dziewiętnastu pozycjach i wyniosły łącznie 10.937,62 zł. Wydatki zaewidencjonowane w ww. paragrafie to: prowizje bankowe, usługi transportowe, wynajem hali, wywóz nieczystości, opłaty za konsultacje, obsługa komputerowa oraz dostawa wody oraz refundacji z dochodów własnych za delegacje sędziowskie. Sprawdzono zgodność ewidencji z wyciągiem bankowym dotyczącym przelewu kwoty 3.799,62 zł z tytułu refundacji wydatków na delegacje sędziowskie (nr dokumentu 188). Rozbieżności nie stwierdzono. Wydatek ten stanowił największą pozycję ogółu wydatków.
 
Paragraf 4370 - zakup usług telefonicznych (akta kontroli Nr 09/35/I/89)
 
         Według ewidencji księgowej wydatki ogółem w 2008 r. wyniosły 6.650,38 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. W grudniu zaewidencjonowano dwa wydatki na łączną kwotę 1.277,56. Wydatki dotyczyły opłat za korzystanie z telefonii stacjonarnej oraz refundacji z dochodów własnych. Sprawdzono zgodność ewidencji z wyciągiem bankowym dotyczącym przelewu kwoty 782,34 zł (nr dokumentu 177). Rozbieżności nie stwierdzono. Faktura została odpowiednio opisana.
 
Paragraf 4410 – podróże służbowe krajowe (akta kontroli Nr 09/35/I/89)
 
         Według ewidencji księgowej wydatki ogółem w 2008 r. wyniosły 4.965,038 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. W grudniu zaewidencjonowano cztery pozycje na łączną kwotę 1.017,17 zł. Dotyczyły one wypłaty ryczałtu samochodowego oraz podatku od tego ryczałtu. Sprawdzono zgodność ewidencji z wyciągiem bankowym dotyczącym przelewu ryczałtu w kwocie 431,77 zł (nr dokumentu 177). Wydatek ten stanowił największą pozycję ogółu wydatków. Rozbieżności nie stwierdzono. 
 
         Ponadto kontrolą objęto wydatki zaewidencjonowane w paragrafie 4440– odpis na ZFŚS (akta kontroli Nr 09/35/I/89) W sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S wykazano, że w paragrafie tymwydatki budżetowe w 2008 r. były zgodne z planem i wyniosły 39.700,00 zł. W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota wydatków budżetowych w całości dotyczyła odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.Pierwotne naliczenie funduszu wynosiło 38.700,00 zł.Faktyczna kwota naliczonego funduszu o korekcie wyniosła 39.700,00 zł. 
Wykazana w sprawozdaniu kwota faktycznie przekazana zostały z rachunku podstawowego jednostki na rachunek bankowy funduszu w ustawowych terminach (akta kontroli Nr 09/35/I/240-250).Terminy i kwoty dokonania przelewów poszczególnych odpisów przedstawia tabela nr 2:
 
                      Tabela nr 2
     Data
    Kwota
%
30.05.2008 r.
         29.025,00
75
29.09.2008 r.
           9.675,00
25
28.11.2008 r.
           1.000,00
korekta
Razem:
        39.700,00
 
 
Wydatki budżetowe w I półroczu 2009 r. - rozdział 85407
 
W dniu 10.07.2009 r. jednostka kontrolowana sporządziła sprawozdanie Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2009 r. (akta kontroli Nr 09/35/I/124-125). Łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu wyniosła 501.270,89 zł. W wyniku kontroli ustalono, że kwota ta jest zgodna z ewidencją księgową – zestawienie obrotów i sald konta 130 (akta kontroli Nr 09/35/I/113). Stan środków pieniężnych wykazany w ewidencji księgowej (konto 130) na koniec I półrocza 2009 roku wynosił 279.773,39 zł.Stan tenbył zgodny z wyciągiem bankowym nr 91 z dnia 30.06.2009 r. (akta kontroli Nr 09/35/I/121).  
        Ze sporządzonego sprawozdania oraz z dokumentacji księgowej jednostki wynika, że dokonane wydatki zostały zaewidencjonowane w 13 paragrafach. Łączne kwoty wydatków w poszczególnych paragrafach wynosiły od 279,00 zł - różne opłaty i składki do 309.955,47 zł – wynagrodzenia osobowe. W wyniku kontroli stwierdzono, że wykazane w sprawozdaniu dane dotyczące wydatków zaewidencjonowanych we wszystkich paragrafach są zgodne z ewidencją księgową - obroty na koncie 130.
         W trakcie kontroli szczegółową analizą objęto ewidencję księgową dotyczącą wszystkich wydatków dokonanych w czerwcu 2009 r. Wydatki te zostały zaewidencjonowane w ośmiu niżej wymienionych paragrafach:
 
Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe (akta kontroli Nr 09/35/I/114)
 
         Wydatki ogółem wyniosły 309.955,47 zł. Wydatki w czerwcu wyniosły 53.013,62 zł. Ewidencja zawiera 8 pozycji. Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń oraz przelewów do ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, przelewów składek na ubezpieczenie grupowe i przelewów rat pożyczek mieszkaniowych, przelewów podatku od wynagrodzeń oraz przelewu ekwiwalentu dla pracowników. Sprawdzono zgodność ewidencji z wyciągiem bankowym dotyczącym przelewu kwoty 23.755,08 zł z tytułu wypłaty wynagrodzeń pracownikom pedagogicznym za czerwiec (nr dokumentu 73) oraz przelewu składek na ubezpieczenie społeczne od pracowników w kwocie 7.393,11 zł (nr dokumentu 75). Rozbieżności nie stwierdzono.
         Szczegółową analizą objęto także wynagrodzenia za II kwartał 2009 r. wypłacone dyrektorowi, głównej księgowej oraz samodzielnemu referentowi ds. płac i księgowości (akta kontroli Nr 09/35/I/118-120). Dokonano analizy tych wynagrodzeń polegającej na porównaniu naliczeń wykazanych w indywidualnych kartach wynagrodzeń z wyciągami bankowymi. W ewidencji księgowej dotyczącej wydatków budżetowych tego okresu znajduje się 46 wyciągów bankowych od nr 47 do nr 91. W trakcie kontroli dokonano analizy wszystkich wyżej wymienionych wyciągów. Kwoty wynagrodzeń dla poszczególnych pracowników figurują w następujących wyciągach bankowych:
 
 
 
 
 
 
Tabela nr 3
Lp.
Nr WB
Kwota wypłaconego wynagrodzenie w zł
(akta kontroli Nr 09/35/I/119)
(akta kontroli Nr 09/35/I/118)
(akta kontroli Nr 09/35/I/120)
1
47
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2
50
3
59
4
60
Razem 04/2009
5
61
6
71
Razem 05/2009
7
73
8
80
9
89
Razem 06/2009
 
        
         Kwoty przelewów dla referenta ds. płac we wszystkich miesiącach są zgodne z kwotami figurującymi w karcie wynagrodzeń. Natomiast kwoty przelewów za czerwiec są niższe od kwot figurujących w karcie wynagrodzeń(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). W wyniku kontroli ustalono, że różnice stanowią kwoty wypłacone z funduszu socjalnego (wyciągi bankowe nr 16 i 18).
 
Paragraf 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne (akta kontroli Nr 09/35/I/115)
 
         Wydatki ogółem wyniosły 50.297,49 zł. Wydatki w czerwcu wyniosły 9.034,59 zł. Wydatki zostały zaewidencjonowane w czterech pozycjach. Wszystkie wydatki dotyczyły przelewów składek na ZUS, wypłaty zasiłku chorobowego i opiekuńczego oraz podatku od tych zasiłków. Sprawdzono zgodność ewidencji z wyciągiem bankowym dotyczącym wydatków stanowiących dwie największe pozycje tj. przelewu kwoty 742,75 zł z tytułu wypłaty zasiłku opiekuńczego i chorobowego (nr dokumentu 73) oraz przelewu składek na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w kwocie 7.591,64 zł (nr dokumentu 75). Rozbieżności nie stwierdzono.
 
Paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy (akta kontroli Nr 09/35/I/115)
 
         Wydatki ogółem wyniosły 7.398,89 zł. W czerwcu zaewidencjonowano jeden wydatek na kwotę 1.251,66 zł, który dotyczył przelewu składek na Fundusz Pracy. Sprawdzono zgodność ewidencji z wyciągiem bankowym dotyczącym tego przelewu (nr dokumentu 75). Rozbieżności nie stwierdzono.
 
 
Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (akta kontroli Nr 09/35/I/115)
 
         Wydatki ogółem wyniosły 3.412,71 zł. Wydatki w czerwcu wyniosły 290,92 zł. Zostały zaewidencjonowane w czterech pozycjach i dotyczyły zakupów: środków czystości, pieczątki, czasopism i bieżącej eksploatacji. Sprawdzono zgodność ewidencji z wyciągiem bankowym dotyczącym przelewu kwoty 165,27 zł (nr dokumentu 74). Rozbieżności nie stwierdzono. Wydatek ten stanowił największą pozycję i dotyczył zapłaty faktury za zakupione środki czystości. Faktura została odpowiednio opisana.
 
Paragraf 4260 - zakup energii (akta kontroli Nr 09/35/I/115)
 
         Według ewidencji księgowej wydatki ogółem w I półroczu 2009 r. wyniosły 17.209,91 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Wydatki w czerwcu zostały zaewidencjonowane w trzech pozycjach na łączną kwotę 1.357,75 zł. Wszystkie wydatki dotyczyły opłat za energię cieplną, prąd, wodę, gaz i zostały zaewidencjonowane zgodnie z klasyfikacją budżetową. Sprawdzono zgodność ewidencji z wyciągiem bankowym dotyczącym przelewu kwoty 902,21 zł (nr dokumentu 85). Rozbieżności nie stwierdzono. Wydatek ten stanowił największą pozycję i dotyczył zapłaty faktury za zużycie energii cieplnej. Faktura została odpowiednio opisana.
 
Paragraf 4300 - zakup usług pozostałych (akta kontroli Nr 09/35/I/116)
 
         Według ewidencji księgowej wydatki ogółem w I półroczu 2009 r. wyniosły 24.819,88 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Wydatki w czerwcu zostały zaewidencjonowane w dziewięciu pozycjach i wyniosły łącznie 4.419,97 zł. Wydatki zaewidencjonowane w ww. paragrafie to usługi transportowe, wywóz odpadów, konserwacja programów, prowizje bankowe. Sprawdzono zgodność ewidencji z wyciągiem bankowym dotyczącym przelewu kwoty 2.250,00 zł za usługę transportową (nr dokumentu 86). Rozbieżności nie stwierdzono. Wydatek ten stanowił największą pozycję i dotyczył zapłaty faktury za wynajem autokaru na zawody sportowe. Faktura została odpowiednio opisana.
 
Paragraf 4370 - zakup usług telefonicznych (akta kontroli Nr 09/35/I/116)
 
         Według ewidencji księgowej wydatki ogółem w I półroczu 2009 r. wyniosły 3.081,76 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. W czerwcu zaewidencjonowano trzy wydatki na łączną kwotę 714,71 zł. Wydatki dotyczyły opłat za korzystanie z telefonii stacjonarnej. Sprawdzono zgodność ewidencji z wyciągiem bankowym dotyczącym przelewu kwoty 570,75 zł (nr dokumentu 84). Rozbieżności nie stwierdzono. Faktura została odpowiednio opisana.
 
Paragraf 4410 – podróże służbowe krajowe (akta kontroli Nr 09/35/I/117)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem w I półroczu 2009 r. wyniosły 2.232,32 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. W czerwcu zaewidencjonowano dwie pozycje na łączną kwotę 494,78 zł. Dotyczyły one wypłaty ryczałtu samochodowego w kwocie 421,78 zł oraz podatku od tego ryczałtu w kwocie 73,00 zł. Sprawdzono zgodność ewidencji z wyciągiem bankowym dotyczącym kwoty przelewu ryczałtu (nr dokumentu 80). Rozbieżności nie stwierdzono. 
IV. W zakresie dochodów własnych w 2008 r.
 
         Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie dochodów własnych w 2008 r. wyniosło ogółem 95.229,25 (akta kontroli Nr 09/35/I/188-189). Wszystkie uzyskane dochody zaewidencjonowano w rozdziale 85407.
Na kwotę tą składają się:
Ø      środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego w kwocie 2.132,75 zł,
Ø      przychody w kwocie 93.096,50 zł.
Powyższe przychody uzyskano w dwóch niżej wymienionych paragrafach tj.:
 
Ø      paragraf 0830 „wpływy z usług” - kwota 92.548,06 zł,
Ø      paragraf 0920 „Pozostałe odsetki”- kwota 548,44 zł,
             
         W wyniku kontroli ustalono, że wykazany w sprawozdaniu stan początkowy środków pieniężnych był zgodny z wyciągiem bankowym nr 1 oraz z ewidencją księgową – obroty na koncie 132 „przychody” (akta kontroli Nr 09/35/I/126). Wykazane w sprawozdaniu łączne kwoty dochodów w poszczególnych paragrafach były zgodne z ewidencją księgową – obroty na koncie 132 „przychody” (akta kontroli Nr 09/35/I/163).
        
         Ze sporządzonego sprawozdania wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych w 2008 r. wyniosły ogółem 90.113,95 zł. Poniesione wydatki zaewidencjonowano w piętnastu paragrafach i były one związane z bieżącą działalnością ośrodka.Łączne kwoty wydatków w poszczególnych paragrafach wynosiły od 10,78 zł – paragraf 4600 – kary i odszkodowania do 64.560,70 zł – paragraf 4300 – zakup usług pozostałych. Wykazane w sprawozdaniu kwoty wydatków w poszczególnych paragrafach były zgodne z ewidencją księgową.
    Wykazany w sprawozdaniu stan środków pieniężnych na koniec 2008 r. wynosił 5.115,30 zł. Kwota ta jest zgodna z wyciągiem bankowym nr 176 z dnia 31.12.2008 r. (akta kontroli Nr 09/35/I/181) oraz z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 09/35/I/127).
     Wykazany w sprawozdaniu stan zobowiązań w kwocie 1.647,21 zł jest zgodny z ewidencja księgową – zestawienie obrotów i sald dla kont zespołu 2 (akta kontroli Nr 09/35/I/168). W wyniku kontroli ustalono, żezobowiązania dotyczyłyopłat za zużycie energii elektrycznej, za wywóz nieczystości oraz za korzystanie z telefonii stacjonarnej. Na podstawie wyciągów bankowych nr 8 i 11 ustalono, że powyższe zobowiązania zostały uregulowane w styczniu 2009 r. (akta kontroli Nr 09/35/I/186-187).
 
         W trakcie kontroli szczegółową analizą objęto ewidencję księgową dotyczącą wydatków wszystkich paragrafów dokonanych w miesiącu grudniu. Wydatki te zostały zaewidencjonowane w dziesięciu niżej wymienionych paragrafach:
 
Paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (akta kontroli Nr 09/35/I/155)
 
         Według ewidencji księgowej wydatki ogółem w 2008 r. wyniosły 2.421,00 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu.W grudniu zaksięgowano pięć wydatków na łączną kwotę 349,00 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń, podatku oraz składek od umów zleceń. Wszystkie wydatki zostały zaewidencjonowane zgodnie z klasyfikacją budżetową. Sprawdzono zgodność ewidencji z wyciągiem bankowym dotyczącym przelewu kwoty 251,00 zł (nr dokumentu 172).
 
Rozbieżności nie stwierdzono. Wydatek ten stanowił największą pozycję i dotyczył przelewu wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenia.
 
Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (akta kontroli Nr 09/35/I/150)
 
         Według ewidencji księgowej wydatki ogółem w 2008 r. wyniosły 11.413,49 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu.W grudniu zaksięgowano czternaście wydatków na łączną kwotę 3.352,27 zł. Wydatki dotyczyły zakupu wody, nagród, notebooka, artykułów biurowych, tonera do kserokopiarki. Wszystkie wydatki zostały zaewidencjonowane zgodnie z klasyfikacją budżetową. Sprawdzono zgodność ewidencji z wyciągiem bankowym dotyczącym przelewu kwoty 2.160,00 zł (nr dokumentu 174). Rozbieżności nie stwierdzono. Wydatek ten stanowił największą pozycję i dotyczył zapłaty faktury za zakup notebooka. Faktura została odpowiednio opisana.
 
Paragraf 4260 – zakup energii (akta kontroli Nr 09/35/I/148)
 
         Według ewidencji księgowej wydatki ogółem w 2008 r. wyniosły 218,55 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu.W grudniu zaksięgowano jeden wydatek na kwotę 218,55 zł. Wydatek dotyczył zapłaty za zużycie wody i ścieków. Wydatek został zaewidencjonowany zgodnie z klasyfikacją budżetową. Sprawdzono zgodność ewidencji z wyciągiem bankowym dotyczącym tego przelewu (nr dokumentu 159). Rozbieżności nie stwierdzono.
 
Paragraf 4300 - zakup usług pozostałych (akta kontroli Nr 09/35/I/146)
 
         Według ewidencji księgowej wydatki ogółem w 2008 r. wyniosły 64.560,70 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu.W grudniu było dwanaście wydatków na łączną kwotę 846,42 zł. Wydatki dotyczyły wypłaty gotówki z banku na zasilenie kasy, zapłat za instalację oprogramowania, przelewu podatku od delegacji sędziowskiej, zapłaty za dostawę wody, zapłaty za certyfikat. Wszystkie wydatki zostały zaewidencjonowane zgodnie z klasyfikacją budżetową. Sprawdzono zgodność ewidencji z wyciągiem bankowym dotyczącym przelewu kwoty 245,22 zł (nr dokumentu 175). Rozbieżności nie stwierdzono. Wydatek dotyczył zapłaty za certyfikat podpisu elektronicznego w ramach płatnika ZUS.
 
Paragraf 4350 – zakup usług internetowych (akta kontroli Nr 09/35/I/141)
 
         Według ewidencji księgowej wydatki ogółem w 2008 r. wyniosły 905,60 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu.W grudniu był jeden wydatek na kwotę 67,10 zł. Wydatek dotyczył zakupu usług internetowych. Wydatek został zaewidencjonowany zgodnie z klasyfikacją budżetową. Sprawdzono zgodność ewidencji z wyciągiem bankowym dotyczącym zapłaty tej faktury (nr dokumentu 175). Rozbieżności nie stwierdzono. Faktura została odpowiednio opisana.
 
Paragraf 4360 – zakup usług telekomunikacji komórkowej (akta kontroli Nr 09/35/I/140)
 
         Według ewidencji księgowej wydatki ogółem w 2008 r. wyniosły 1.357,81 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu.W grudniu były dwa wydatki na łączną kwotę 178,38 zł. Wydatki dotyczyły zapłaty za korzystanie z telefonii komórkowej. Wszystkie wydatki zostały zaewidencjonowane zgodnie z klasyfikacją budżetową. Sprawdzono zgodność ewidencji z wyciągiem bankowym dotyczącym zapłaty faktury na kwotę 91.24 zł (nr dokumentu 162) oraz zapłaty faktury na kwotę 87,14 zł (nr dokumentu 174). Rozbieżności nie stwierdzono. Faktury zostały odpowiednio opisane.
 
Paragraf 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacji stacjonarnej (akta kontroli Nr 09/35/I/138)
 
         Według ewidencji księgowej wydatki ogółem w 2008 r. wyniosły 71,98 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu.W grudniu był jeden wydatek na ww. kwotę. Wydatek dotyczył zapłaty za usługi telefonii stacjonarnej. Wydatek został zaewidencjonowany zgodnie z klasyfikacją budżetową. Sprawdzono zgodność ewidencji z wyciągiem bankowym dotyczącym zapłaty tej faktury (nr dokumentu 175). Rozbieżności nie stwierdzono. Faktura została odpowiednio opisana.
 
Paragraf 4700 – szkolenie pracowników  (akta kontroli Nr 09/35/I/132)
 
         Według ewidencji księgowej wydatki ogółem w 2008 r. wyniosły 1.140,00 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu.W grudniu był jeden wydatek na kwotę 195,00 zł. Wydatek dotyczył opłaty z szkolenie pracownika w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wydatek został zaewidencjonowany zgodnie z klasyfikacją budżetową. Sprawdzono zgodność ewidencji z wyciągiem bankowym dotyczącym zapłaty faktury (nr dokumentu 170). Rozbieżności nie stwierdzono. Faktura została odpowiednio opisana. Szkolenie związane było z charakterem wykonywanej pracy i dotyczyło prawa pracy nauczycieli. W szkoleniu udział wziął pracownik działu kadr.
 
Paragraf 4740 – zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero (akta kontroli Nr 09/35/I/131)
 
         Według ewidencji księgowej wydatki ogółem w 2008 r. wyniosły 617,91 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu.W grudniu był jeden wydatek na  kwotę 109,68 zł. Wydatek dotyczył zakup papieru ksero. Wszystkie wydatki zostały zaewidencjonowane zgodnie z klasyfikacją budżetową. Sprawdzono zgodność ewidencji z wyciągiem bankowym dotyczącym zapłaty faktury (nr dokumentu 174). Rozbieżności nie stwierdzono. Faktura została odpowiednio opisana.
 
Paragraf 4750 - zakup akcesoriów komputerowych (akta kontroli Nr 09/35/I/129)
 
         Według ewidencji księgowej wydatki ogółem w 2008 r. wyniosły 3.367,96 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu.W grudniu były trzy wydatki na łączną kwotę 443,67 zł. Wydatki dotyczyły zakupu tuszy do drukarek. Wszystkie wydatki zostały zaewidencjonowane zgodnie z klasyfikacją budżetową. Sprawdzono zgodność ewidencji z wyciągiem bankowym dotyczącym wydatku na kwotę 270,84 zł. (nr dokumentu 161). Rozbieżności nie stwierdzono. Faktura została odpowiednio opisana.
 
 
 
 
 
 
V. W zakresie dochodów własnych za I półrocze 2009 r.
 
         Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie dochodów własnych za I półrocze 2009 r. wyniosło ogółem 43.790,15 zł (akta kontroli Nr 09/35/I/227-228). Wszystkie uzyskane dochody również zaewidencjonowano w rozdziale 85407
        Na kwotę tą składają się:
Ø      środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego w kwocie 5.115,30 zł,
Ø      przychody w kwocie 38.674,85 zł.
Powyższe przychody uzyskano w trzech paragrafach tj.:
 
Ø      paragraf 0750 „wpływy z dzierżawy” – kwota 12.780 zł,
Ø      paragraf 0830 „wpływy z usług” - kwota 25.820,00 zł,
Ø      paragraf 0920 „Pozostałe odsetki”- kwota 74,85 zł.
             
         W wyniku kontroli ustalono, że wykazany w sprawozdaniu stan początkowy środków pieniężnych był zgodny z ewidencją księgową – obroty na koncie 132 „przychody” (akta kontroli Nr 09/35/I/217) oraz z wyciągiem bankowym nr 1 z dnia 05.01.2009 r. (akta kontroli Nr 09/35/I/190).
         Wykazane w sprawozdaniu łączne kwoty dochodów w poszczególnych paragrafach były zgodne z ewidencją księgową – obroty na koncie 132. Ustalono, że wpływy w paragrafie 0750 pochodziły z wynajmu sali, natomiast wpływy w paragrafie 0830 pochodziły z opłat za warsztaty sportowe, za obozy sportowe, oraz ze sprzedaży biletów i karnetów na siłownię.
         Ze sporządzonego sprawozdania wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych w I półroczu 2009 r. wyniosły ogółem 27.767,70 zł. Poniesione wydatki zaewidencjonowano w trzynastu paragrafach i były one związane z bieżącą działalnością szkoły.Wykazane w sprawozdaniu kwoty wydatków w poszczególnych paragrafach były zgodne z ewidencją księgową.(akta kontroli Nr 09/35/I/191).
     W sprawozdaniu wykazano, że stan środków pieniężnych na koniec I półroczna 2009 r. wynosił 16.022,42 zł. W wyniku kontroli ustalono, że kwota ta jest zgodna z wyciągiem bankowym nr 92 z 30.06.2009 r. (akta kontroli Nr 09/35/I/224-226) oraz z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 09/35/I/197).
        
         Szczegółową analizą objęto ewidencję księgową dotyczącą wydatków dokonanych w czerwcu 2009 r. Wydatki te zostały zaewidencjonowane w siedmiu niżej wymienionych paragrafach:
 
Paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (akta kontroli Nr 09/35/I/211-212)
 
         Wydatki ogółem wyniosły 1.150,90 zł. Wydatki w czerwcu wyniosły 189,74 zł. Zostały zaewidencjonowane w trzech pozycjach i dotyczyły przelewu wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia oraz podatku i składki na ubezpieczenie zdrowotne od tej umowy. Sprawdzono zgodność ewidencji z wyciągiem bankowym dotyczącym przelewu wynagrodzenia w kwocie 138,90 zł (nr dokumentu 78). Rozbieżności nie stwierdzono. Wydatek ten dotyczył wynagrodzenia za sprawowanie opieki medycznej na zawodach sportowych. W dokumentacji znajduje się umowa zlecenia oraz rachunek.
 
Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (akta kontroli Nr 09/35/I/211)
 
         Wydatki ogółem wyniosły 4.176,91 zł. Wydatki w czerwcu wyniosły 808,76 zł. Zostały zaewidencjonowane w czterech pozycjach i dotyczyły zakupów: regału, wody, kartoników wizytowych oraz nagrody rzeczowej. Sprawdzono zgodność ewidencji z wyciągiem bankowym dotyczącym przelewu kwoty 420,00 zł (nr dokumentu 80). Rozbieżności nie stwierdzono. Wydatek ten stanowił największą pozycję i dotyczył zapłaty rachunku nr 3 z 10.06.2009 r. za zakupiony regał. Rachunek został odpowiednio opisany.
 
Paragraf 4300 - zakup usług pozostałych (akta kontroli Nr 09/35/I/205-207)
 
         Wydatki ogółem wyniosły 14.952,43 zł. Wydatki w czerwcu wyniosły 1.669,56 zł. Zostały zaewidencjonowane w sześciu pozycjach i dotyczyły opłat za dostawę wody, wykonanie instrukcji p.poż., podatku od delegacji sędziowskich, usługi transportowe. Sprawdzono zgodność ewidencji z wyciągiem bankowym dotyczącym przelewu kwoty 800,01 zł (nr dokumentu 78). Rozbieżności nie stwierdzono. Wydatek ten stanowił największą pozycję wydatków i dotyczył zapłaty raty za wykonanie trzech tablic oraz instrukcji ewakuacyjnych. Sprawdzono ponadto dokument nr 83 dotyczący pobrania z banku kwoty 1.550,00 zł. Ustalono, że pobrana kwota została zaewidencjonowana na koncie 101 - kasa. Następnie na dokonane wydatki został sporządzony raport kasowy nr 17/09.
 
Paragraf 4350 – zakup usług internetowych (akta kontroli Nr 09/35/I/205)
 
         Wydatki ogółem wyniosły 482,48 zł. Wydatki w czerwcu wyniosły 132,34 zł. Zostały zaewidencjonowane w dwóch pozycjach i dotyczyły opłat za usługi internetowe. Sprawdzono zgodność ewidencji z wyciągiem bankowym dotyczącym przelewu kwoty 129,90 zł (nr dokumentu 90). Rozbieżności nie stwierdzono.
 
Paragraf 4360 – zakup usług telekomunikacji komórkowej (akta kontroli Nr 09/35/I/204)
 
         Według ewidencji księgowej wydatki ogółem w I półroczu 2009 r. wyniosły 428,82 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. W czerwcu zaewidencjonowano jedną pozycję na kwotę 85,42 zł. Wydatek dotyczył zapłat faktury za usługę telekomunikacji komórkowej. Sprawdzono zgodność ewidencji z wyciągiem bankowym dotyczącym tego wydatku (nr dokumentu 76). Rozbieżności nie stwierdzono. Faktura została odpowiednio opisana.
        
Paragraf 4740 – zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero (akta kontroli Nr 09/35/I/199)
 
         Według ewidencji księgowej wydatki ogółem w I półroczu 2009 r. wyniosły 202,64 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. W czerwcu zaewidencjonowano dwie pozycje na łączną kwotę 83,75 zł. Wydatki dotyczyły zapłaty faktury na kwotę 68,75 zł za zakup papieru do drukowania oraz korekty wydatku w kwocie 15,00 po rozliczeniu kasy. Sprawdzono zgodność ewidencji z wyciągiem bankowym dotyczącym zapłaty faktury (nr dokumentu 79). Rozbieżności nie stwierdzono. Faktura została odpowiednio opisana.
 
Paragraf 4750-zakup akcesoriów komputerowych (akta kontroli Nr 09/35/I/198)
 
         Według ewidencji księgowej wydatki ogółem w I półroczu 2009 r. wyniosły 2.319,91 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. W czerwcu zaewidencjonowano dwie pozycje na łączną kwotę 221,89 zł. Wydatki dotyczyły zapłaty faktur za zakup tuszu i tonerów do drukarek. Sprawdzono zgodność ewidencji z wyciągiem bankowym dotyczącym wydatku na kwotę 174,31 zł (nr dokumentu 89). Rozbieżności nie stwierdzono. Faktura została odpowiednio opisana.
 
VI. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2008 r.
 
Stan początkowy środków pieniężnych według ewidencji księgowej – konto 135 wynosił 1.277,03 zł (akta kontroli Nr 09/35/I/236) i byłzgodnyz wyciągiem bankowym nr 1 z 31.01.2008 r. (akta kontroli  09/35/I/237).
Według ewidencji księgowej – konto 851 stan funduszu ogółem na dzień 01.01.2008 r. wynosił 11.527,03 zł (akta kontroli Nr 09/35/I/250).W wyniku kontroli ustalono, że na powyższy stan składały się wyżej wymienione środki na rachunku bankowym oraz udzielone pożyczki w kwocie 10.250,00 zł – saldo konta 234 rozrachunki z pracownikami (akta kontroli Nr 08/32/I/252).
W 2008 r. oprócz odpisu podstawowego wpływy na konto funduszu pochodziły z odsetek bankowych i od udzielonych pożyczek oraz z odpisu na emerytów nauczycieli. Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono.
 W ewidencji księgowej dotyczącej wydatków z funduszu socjalnego w 2008 r. znajdują się 64 wyciągi bankowe. W trakcie kontroli dokonano analizy wszystkich wyżej wymienionych wyciągów i ustalono, że poszczególne wydatki dotyczyły dofinansowania do wypoczynku dzieci, udzielonych pożyczek i zapomóg socjalnych, podatków od wypłaconych świadczeń, wydatków na wycieczki i imprezy kulturalne. Innych wydatków nie stwierdzono (akta kontroli Nr 09/35/I/240-250).
Stan środków pieniężnych ogółem na koniec 2008 r. według ewidencji księgowej wynosił 995,71 zł (akta kontroli Nr 09/35/I/253) i był zgodny z wyciągiem bankowym nr 64 z dnia 31.12.2008 r. (akta kontroli Nr 09/35/I/254).
      
VII. Wydatki budżetowe w 2008 r.- rozdział 85412
 
         Ze sporządzonego sprawozdania oraz z dokumentacji księgowej jednostki wynika, że dokonane wydatki zostały zaewidencjonowane w 11 paragrafach. Łączne kwoty wydatków w poszczególnych paragrafach wynosiły od 29,40 zł - składki na Fundusz Pracy do 152.817,42 zł – pozostałe usługi (akta kontroli Nr 09/35/I/40-41).
         W wyniku kontroli stwierdzono, że wykazane w sprawozdaniu dane dotyczące wydatków zaewidencjonowanych we wszystkich paragrafach są zgodne z ewidencją księgową – zestawienie obrotów i sald konta 130 (akta kontroli Nr 09/35/I/57).
         W trakcie kontroli dokonano analizy wybranych wydatków zaewidencjonowanych w trzech niżej wymienionych paragrafach stanowiących największe pozycje ogółu wydatków:
          
Paragraf 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (akta kontroli Nr 09/35/I/43).
        
         Według ewidencji księgowej wydatki wyniosły 28.400,00 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Ewidencja wydatków zaksięgowanych w tym paragrafie zawiera 9 pozycji. Poszczególne wydatki dotyczyły wynagrodzeń z tytułu zawartych trzech umów zleceń oraz podatków i składek ZUS od tych wynagrodzeń. Najwięcej wydatków dokonano w lipcu – 18.129,04 zł oraz w sierpniu – 9.287,96 zł. Sprawdzono zgodność ewidencji z wyciągiem bankowym wszystkich trzech wydatków zaewidencjonowanych w lipcu (nr dokumentów: 93, 98, 106) oraz największego wydatku zaewidencjonowanego w sierpniu na kwotę 6.117,00 zł (nr dokumentu 113). Rozbieżności nie stwierdzono. Każdorazowo wypłaty wynagrodzeń dokonywano po przedłożeniu rachunku przez zleceniobiorcę i potwierdzeniu przez dyrektora pod względem merytorycznym faktu wykonania zadania. Poszczególne umowy zlecenia zostały zawarte w ramach akcji Lato 2008. Ogółem w okresie tym zawarto 28 umów zleceń. Dotyczyły one pełnienia funkcji kierownika kolonii oraz wychowawcy i opiekuna medycznego na kolonii. W trakcie realizacji zadań w ramach akcji Lato 2008 prowadzone były dzienniki kierownika koloni i dzienniki wychowawcy kolonii.
 
Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (akta kontroli Nr 09/35/I/51)
 
         Wydatki ogółem wyniosły 25.895,27 zł. Sprawdzono zgodność ewidencji z wyciągiem bankowym dotyczącym wydatku na kwotę 6.051,21 zł. (nr dokumentu 79). Rozbieżności nie stwierdzono. Wydatek dotyczył zakupu nagród w ramach akcji Lato 2008.
 
Paragraf 4300 - zakup usług pozostałych (akta kontroli Nr 09/35/I/56)
 
Wydatki ogółem wyniosły 152.817,42 zł i dotyczyły głównie opłat usługi transportowe oraz za usługi związane z organizacją kolonii. Sprawdzono zgodność ewidencji z wyciągiem bankowym dotyczącym przelewu kwoty 29.419,00 zł (nr dokumentu 109). Rozbieżności nie stwierdzono. Wydatek ten stanowił największą pozycję wydatków i dotyczył zapłaty za organizację kolonii w ramach akcji Lato 2008 (wyżywienie i noclegi).
 
VIII. Dochody budżetowe w 2008 r.
 
Na podstawie ewidencji księgowej Urzędu Miasta ustalono, że w dniu 29.09.2008 r. jednostka kontrolowana dokonała wpłaty na konto Urzędu 2.177,70 zł. W dniu 12.01.2009 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych. Ze sprawozdania wynika, że w 2008 r. jednostka nie planowała żadnych dochodów budżetowych. Natomiast wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 2.117,70 zł.
W wyniku kontroli ustalono, że wyżej wymieniona kwota dotyczyła zwrotu nadpłaty z tytułu rozliczenia zużycia wody i ścieków za lata 2006-2007 (akta kontroli Nr 09/35/I/37).
 
 
 
IX. Ewidencja druków ścisłego zarachowania
                
Jednostka kontrolowana prowadzi ewidencję (księgę) druków ścisłego zarachowania dla następujących druków: dowody kasowe KW i KP, arkusze spisu z natury, karnety i bilety wstępu do siłowni oraz rachunki własne. Ewidencja jest ponumerowana, przesznurowana oraz podpisana przez dyrektora MOS. Sposób numerowania, oznakowania, pieczętowania i ewidencjonowania biletów i karnetów, a także ich karnetów i biletów wstępu do siłowni reguluje Zarządzenie nr 1/99 Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego z dnia 28.04.1999 r. Zgodnie z tym zarządzeniem karnety i bilety wstępu wykonywane są w MOS w formie wydruków komputerowych. Każdy egzemplarz oznakowany jest kolejnym numerem, a po wydrukowaniu opieczętowany i wpisywany do ewidencji druków ścisłego zarachowania.
W czasie kontroli ewidencję druków prowadziła Pani Karolina Kiełbasa, zatrudniona w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym na stanowisku samodzielnego referenta ds. płac i księgowości. Karnety i bilety wstępu do siłowni wydawane są osobie zajmującej się ich sprzedażą za pokwitowaniem.
Aktualnie prowadzona księga druków ścisłego zarachowania została założona w dniu 02.01.2008 r. Księga zawiera 50 ponumerowanych stron. Wynika z niej, że w czerwcu 2009 r. opiekunowi siłowni wydano:
- 24 karnetów i biletów w dniu 03.06.2009 r. (od nr 145 do nr 168),   
- 24 karnetów i biletów w dniu 24.06.2009 r. (od nr 169 do nr 192).
Z rozliczenia sporządzonego przez osobę prowadząca sprzedaż wynika, że w czerwcu 2009 r. sprzedano ogółem 20 karnetów ulgowych po 40,00 zł (od nr 161 do nr 180) o łącznej wartości 800,00 zł oraz 42 bilety ulgowe po 4,00 zł (od nr 139 do nr 180) o łącznej wartości 168,00 zł. Wartość sprzedanych biletów i karnetów wyniosła ogółem 968,00 zł. Z rozliczenia tego wynika również, iż w tym czasie nie dokonywano sprzedaży karnetów normalnych (po 60,00 zł) oraz biletów normalnych (po 6,00 zł) (akta kontroli Nr 09/35/I/235).Wpływy ze sprzedażybiletów i karnetów zostały ujęte w niżej wymienionych raportach kasowych:
 
Tabela nr 4
Lp.
Nr raportu kasowego
Za okres
Odprowadzona gotówka za karnety (zł)
1
16/09
01-10.06.2009
200,00
2
17/09
11-20.06.2009
300,00
3
18/09
21-30.06.2009
468,00
 
Razem
968,00
 
Z powyższych danych wynika, że kwota gotówki wpłaconej do kasy była zgodna z kwotą wykazaną w sporządzonym rozliczeniu.
 
X. System kontroli wewnętrznej
 
         Zasady systemu kontroli finansowej w Ośrodku zostały zawarte w Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów, która została opracowana z uwzględnieniem przepisów ustawy o rachunkowości. Ponadto w Ośrodku założona jest książka kontroli wewnętrznych przeprowadzonych przez dyrektora i innych pracowników merytorycznych Ośrodka (akta kontroli Nr 09/35/I/255-256). Z jej zapisów wynika, że w 2009 r. przeprowadzono łącznie 23 kontrole różnych zagadnień i stanowisk pracy. Przedmiotem kontroli były następujące obszary i zagadnienia:
 
 
         - stan sanitarny i czystość na terenie placówki,
- harmonogram czasu pracy pracowników obsługi,
- listy obecności i karty urlopowe pracowników administracji i obsługi,
- wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na siłownię,
- płace,
- druki ścisłego zarachowania,
- rozliczenie obozów zorganizowanych w sierpniu 2009 r.,
- stan wyposażenia sali gimnastycznej w sprzęt sportowy,
- sprawy bhp.
- stan gotówki w kasie,
- dzienniki zajęć.
   Ze znajdujących się w książce zapisów wynika, że nieprawidłowości nie stwierdzono.
 
         Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono Dyrektorowi Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Opolu
 
         Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 Jednostka kontrolowana
 
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpis)
Data: ........................
 
 Zespół kontrolny
 
 
 
 
(podpisy)
Data:................
  
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
..........................................................................................................................................................................................................................
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2010-03-03 11:01:49 - wnioski pokontrolne (100.00 kB)
2010-03-03 11:04:16 - wystąpienie pokontrolne (30.00 kB)

Ilość odwiedzin: 8509
Nazwa dokumentu: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Tadeusz Lech, Monika Pijanka
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Lech, Monika Pijanka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2010-03-03 10:51:02
Data udostępnienia informacji: 2010-03-03 10:51:02
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-03 11:05:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner