logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
minus Podatki i opłaty lokalne
   minus 2004
      plus Podatek od nieruchomości
      minus Podatek od środków transportowych
      minus Opłata za psa
      plus Opłata za targowisko
      minus Opłata administracyjna
      minus Opłaty w SPP
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Podatek od posiadania psów

§ 1

  1. Ustala się na obszarze miasta Opola stawkę podatku od posiadania psów w wysokości 20,00 zł rocznie od jednego psa.
  2. Emerytom i rencistom w wieku do 65 lat, prowadzącym samodzielnie gospodarstwo domowe, obniża się ustaloną stawkę podatku tylko od jednego psa do 10,00 zł rocznie.

§ 2

Podatku nie pobiera się za psy, które nie przekroczyły trzeciego miesiąca życia.

§ 3

  1. Podatek płatny jest z góry bez wezwania do 31 marca każdego roku lub w ciągu 2 tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa powyżej 3-go miesiąca życia.
  2. Posiadacze psów zamieszkali w budynkach komunalnych i spółdzielczych uiszczają podatek w siedzibie właściwej administracji mieszkaniowej.
  3. Posiadacze psów zamieszkali w budynkach prywatnych i zakładowych uiszczają podatek w kasie Urzędu Miasta Opola.

§ 4

Z dniem 31 grudnia 2003 r. traci moc uchwała Nr III/15/02 Rady Miasta Opola z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych na terenie miasta Opola oraz uchwała ją zmieniająca Nr VI/51/03 Rady Miasta Opola z dnia 30 stycznia 2003 r. w zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 6

  1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Ilość odwiedzin: 9394
Nazwa dokumentu: Podatek od posiadania psów
Podmiot udostępniający: Biuro Rady Miasta
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Widera
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Widera
Osoba, która wprowadzała dane: Grzegorz Mroczek
Data wytworzenia informacji: 2003-06-28 13:43:44
Data udostępnienia informacji: 2003-06-28 13:43:44
Data ostatniej aktualizacji: 2004-12-21 11:03:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner