logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Readaptacji ,,Szansa"
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                           

KWiA – I –0914/29/2009
Opole, 28 grudnia 2009 r.
 
                                  PROTOKÓŁ KONTROLI NR 50/09
 
Jednostka kontrolowana
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
ul. Chmielowicka 6
Nazwa organu sprawującego nadzór
      Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
   od 20 listopada do 15 grudnia 2009 r.
 Imię i nazwisko przeprowadzającego
 kontrolę oraz stanowisko
 Tadeusz Lech – główny specjalista             
 w Wydziale Kontroli Wewnętrznej
 i Audytu  
 Beata Prokopowicz – inspektor ds. kontroli         finansowej w Wydziale Budżetu
 Joanna Klusa – podinspektor w Wydziale    Budżetu
 
Upoważnienie do przeprowadzenia
kontroli
nr 102/2009
nr 103/2009
nr 104/2009 
Przedmiot kontroli
- gospodarka finansowa
Okres objęty kontrolą
                                                            od stycznia do września 2009 r.
Imię i nazwisko kierownika
kontrolowanej jednostki – stanowisko
służbowe
   Mieczysław Jasiński – dyrektor
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały:
Mieczysław Jasiński– dyrektor,
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– główny księgowy,
 

           
Podstawy prawne:
 
1.      Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
 
   2. Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r.            Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.).
 
3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
 
4. Ustawa z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych     (tekst jednolity z 1996 r., Dz. U. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).
5.  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.06.2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.).
  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107 poz. 726 z późn. zm.)
  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020).
8.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz.1222 późn. zm.).
 
9.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz.398).
  1. Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
  1. Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
     
    Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości wydatkowania środków publicznych, w szczególności z punktu widzenia gospodarności, celowości, efektywności i racjonalności podejmowanych decyzji. Poddano również ocenie prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej, rzetelność prowadzonej ewidencji wydatków i sporządzanych sprawozdań oraz poprawność księgowania poszczególnych operacji.
 
USTALENIA KONTROLI
 
I. W zakresie spraw organizacyjno-kadrowych
             
            Dyrektorem jednostki kontrolowanej jest Pan Mieczysław Jasiński zatrudniony na tym stanowisku od 15 września 2008 r. Główną księgową jest Pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zatrudniona od 15.08.1993 r. na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy.
            Z zapisów prowadzonej ksiązki kontroli wynika, że w 2009 r. kontrole zewnętrzne w jednostce przeprowadzone zostały przez Miejską Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, Straż Pożarną, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Agencję Rynku Rolnego. Istotnych nieprawidłowości nie stwierdzono.
            Siedzibą jednostki kontrolowanej jest nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy ul. Chmielowickiej 6, którą Zarząd Miasta Opola uchwałą nr 6949/2001 z dnia 27.12.2001 r. przekazał nieodpłatnie w zarząd DPS.
             Na dzień 30.09.2009 r. w kontrolowanej jednostce zatrudnionych było 73 osoby. W 2009 r. stosunek pracy (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Jednocześnie w tym samym czasie przyjęto do pracy 14 pracowników na stanowiska: opiekunów, pokojowych, pielęgniarek oraz pracownika socjalnego. Kategorie zaszeregowania oraz wysokość wynagrodzenia zasadniczego przyjętych do pracy w tym okresie pracowników są zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
Podczas kontroli ustalono, że jednostka posiada wewnętrzne regulacje w postaci:
  • Zakładowego Planu Kont,
  • Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych,
  • Instrukcji w sprawie przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych,
  • Instrukcji prowadzenia kasy,
  • Regulaminu kontroli wewnętrznej,
  • Regulaminu tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
W jednostce funkcjonują następujące rachunki bankowe: dochodów budżetowych, wydatków budżetowych, dochodów własnych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, depozytu. Jednostka pozyskuje dochody budżetowe z tytułu:
-        odpłatności za pobyt pensjonariuszy otrzymywanych z ZUS, KRUS, MSW, MOPR oraz osób fizycznych,
-        dotacji z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
-        kapitalizacji odsetek,
-        wpływów z różnych dochodów.
                       
II. W zakresie gospodarki finansowej
 
W wyniku kontroli stwierdzono, iż nie ma znamion nieprawidłowego gospodarowania środkami publicznymi. Zastrzeżenia budzi jedynie celowość i racjonalność niektórych wydatków.
 
1. W dniu 20.01.2009 r. została zawarta umowa – zlecenie Nr UZ1/2009
na przygotowanie danych do bilansu i rozliczenie dochodów na kwotę (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zł brutto. Zgodnie z zakresem czynności służbowych, uprawnień i obowiązków głównej księgowej jednostki, sporządzenie bilansu, a co z tego wynika przygotowanie danych i dokonanie rozliczeń należy do obowiązków głównej księgowej.
Główna księgowa wyjaśniła, że w/w umowa została zawarta z byłym pracownikiem księgowości, który odszedł na emeryturę w 2008 r. i w ramach oszczędności z tytułu vacatu. Podstawą zawarcia umowy było odciążenie głównej księgowej w okresie rozliczania zamkniętego roku obrotowego 2008, która przejęła obowiązki
po zwolnionym pracowniku.
 
2. W związku z mającym miejsce włamaniem z kradzieżą, w okresie objętym kontrolą, dokonano nieplanowanego wydatku związanego z naprawą wyrządzonych szkód. Z tytułu ubezpieczenia mienia jednostka otrzymała następujące odszkodowanie z PZU:
-        z tytułu uszkodzenia okna w wyniku próby włamania na kwotę 397,96 zł (WB Nr 112 z dnia 03.08.2009 r.),
-        z tytułu kradzieży z włamaniem – gotówka plus uszkodzenie zabezpieczeń na łączną kwotę 3 335,11 zł, w tym 2 500 zł – gotówka, 835,11 zł – uszkodzenia (WB Nr 134 z dnia 16.09.2009 r.),
-        z tytułu dewastacji – uszkodzenia drzwi i zamków na kwotę 565,09 zł (WB
Nr 136 z dnia 18.09.2009 r.).
Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) wyżej wymienione kwoty odszkodowań jednostka mogła zgromadzić na wydzielonym rachunku dochodów własnych wydatkując je na pokrycie naprawy szkód. Nie odnotowano dokonania powyższej operacji.
Kwoty odszkodowań wpłynęły na wyodrębniony rachunek wydatków budżetowych.
Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 6 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) pobrane dochody powinny być odprowadzone na rachunek dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. Kontrolujący stwierdzili, że mimo nie odprowadzenia dochodów na rachunek jednostki samorządu terytorialnego, kwoty odszkodowań zostały przeznaczone na naprawę szkód, tj. o kwoty te pomniejszono wydatki budżetowe związane z naprawą szkód (w § 4210 oraz § 4270).
 
3. Jednostka posiada umowę o świadczeniu usług ochrony zawartą na okres
od 01.08.2008 r. do 31.12.2009 r. Zgodnie z treścią § 9 umowy wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy z przyczyn będących
po jego stronie i jest zobowiązany do wyrównania poniesionej przez Zamawiającego szkody. W związku z tym, że włamanie z kradzieżą miało miejsce w czasie pełnienia obowiązków przez pracownika Wykonawcy, nosi to znamiona nienależytego wykonania umowy z przyczyn będących po stronie Wykonawcy i zobowiązuje go
do wypłaty odszkodowania. W trakcie kontroli nie stwierdzono wypłaty w/w odszkodowania.
Dyrektor jednostki wyjaśnił, że nie zgłaszał roszczeń o odszkodowanie
do Wykonawcy, co świadczy o niegospodarności.
 
4. W okresie objętym kontrolą, poza waloryzacją wynagrodzeń mającą miejsce
w miesiącu styczniu, nie stwierdzono nieuzasadnionego wzrostu wynagrodzeń.
Nie wypłacono również nagród.
 
5. Jednostka dysponuje dwoma samochodami służbowymi. Rozliczenia użytkowania samochodów do celów służbowych są dokonywane w sposób prawidłowy
na podstawie prowadzonych kart pojazdu.
 
6. Stwierdzono znaczny wzrost wydatków na zakup biletów MZK od II kwartału br. Dyrektor wyjaśnił, że miało to związek z koniecznością zakupu biletów MZK
dla 2 osób, więźniów Zakładu Karnego w Opolu, wykonujących nieodpłatnie prace
na rzecz Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu. Wysoki koszt wynika
z faktu, iż osoby te były zmuszone dojeżdżać dwoma liniami autobusowymi.
Po wyjaśnieniach Dyrektora kontrolujący nie wnoszą uwag. Rozliczenie zakupionych biletów jest dokonywane na podstawie prowadzonego rejestru.
 
7. Jednostka posiada 8 telefonów komórkowych w jednej sieci, użytkowanych przez następujących pracowników:
-        dyrektora,
-        kierownika sekcji pielęgniarek, opiekunów i pokojowych,
-        kierownika działu gospodarczego,
-        kierownika działu opiekuńczo – terapeutycznego,
-        opiekunki i pielęgniarek,
-        sekretarki i ochrony,
-        kierowcę – zaopatrzeniowca,
-        konserwatora.
Dyrektor wyjaśnił, że użytkowanie takiej liczby telefonów jest niezbędne
dla utrzymania bieżącego kontaktu między pracownikami w związku z położeniem
i wielkością obiektu. Wcześniej stosowano inne metody utrzymania stałej łączności, które jednak nie spełniły oczekiwań.
Wydatki na telefony komórkowe w kontrolowanym okresie wyniosły 2 510,93 zł. Powyższa kwota nie budzi zastrzeżeń.
 
8. Na okoliczność częstego składania wniosków o dokonanie korekty planu finansowego jednostki Dyrektor wyjaśnił, że wynika to z braku wcześniejszej wiedzy na temat przyznanych dotacji z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ma na to również wpływ niewystarczająca wysokość środków pozyskiwanych z opłat za pobyt pensjonariuszy. Spowodowane jest to brakiem możliwości podwyższenia opłaty
za pobyt ze względu na nie osiągnięcie standardów wymaganych ustawą z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)
 
9. Poniższa tabela przedstawia główne kierunki wydatków i ich procentowy udział
w kontrolowanym okresie:
 
Wyszczególnienie
Kwota
%
RAZEM
2 784 740,82
100,00
§ 4010
1 164 016,53
41,80
§ 4260
305 712,23
10,98
§ 6050
299 570,08
10,76
§ 4220
270 938,12
9,73
§ 4110
196 918,15
7,07
§ 4040
125 042,14
4,49
§ 4300
97 757,36
3,51
§ 4440
70 700,00
2,54
§ 4270
61 815,84
2,22
§ 4210
61 550,23
2,21
§ 4230
35 350,14
1,27
§ 4120
29 880,82
1,07
§ 3020
11 576,68
0,42
§ 4590
10 000,00
0,36
§ 4430
8 042,52
0,29
§ 4480
6 375,00
0,23
§ 4750
5 002,83
0,18
§ 4700
4 421,00
0,16
§ 4360
4 239,09
0,15
§ 4410
3 941,23
0,14
§ 4170
2 868,00
0,10
§ 4370
2 601,15
0,09
 
Wyszczególnienie
Kwota
%
§ 4350
2 153,42
0,08
§ 4280
1 898,00
0,07
§ 4740
1 341,22
0,05
§ 4580
756,04
0,03
§ 4240
273,00
0,01
 
Z analizy powyższych danych wynika, iż największe wydatki jednostka ponosi
na wynagrodzenia i pochodne pracowników. Drugą pozycję stanowią wydatki
na zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody oraz gazu. Kolejny wydatek stanowią zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy budynku DPS dla Kombatantów
z dostosowaniem do wymogów przeciwpożarowych oraz budowy drogi pożarowej wzdłuż lewej części budynku. Znaczącą pozycję zajmują również wydatki
na wyżywienie pensjonariuszy.
Jednostka w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania wydatki bieżące przeznacza w głównej mierze na odzież i obuwie robocze dla pracowników, środki czystości
oraz higieny, leki, materiały do remontów bieżących, paliwo, drobne wyposażenie, remonty, awarie i naprawy, ochronę obiektu przez firmę z zewnątrz, wywóz nieczystości, usługi prawne, zakup licencji i akcesoriów komputerowych, ubezpieczenie mienia i podatek od nieruchomości.
 
10. W okresie objętym kontrolą jednostka pozyskiwała dochody własne
z następujących źródeł:
-        czynszu za lokal i opłaty za garaże,
-        opłaty za noclegi,
-        wpłaty za obiady,
-        kapitalizacji odsetek,
-        darowizn i sprzedaży mienia.
Stan środków na rachunku bankowym dochodów własnych na dzień 30.09.2009 r. wynosił 18 058,22 zł i był zgodny z ewidencją księgową.
W kontrolowanym okresie jednostka nie posiłkowała się środkami zgromadzonymi
na rachunku dochodów własnych.
 
Ponadto stwierdzono, że:
 
11. Sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego w pozycji „dochody wykonane” oraz sprawozdania Rb-28S
z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
w pozycji „wydatki wykonane” są zgodne z ewidencją księgową.
 
12. W sprawdzonych dokumentach obejmujących wydatki budżetowe za okres I – III kwartał 2009 roku, stwierdzono zakwalifikowanie części wydatków niezgodnie
z Załącznikiem Nr 4 Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących
ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.)
 
13. W dokumencie raportu kasowego Nr 6/3/II/09 dotyczącym polecenia wyjazdu służbowego dla dwóch osób do Łodzi w dniach 10-11.02.2009 r. brak wyrażenia zgody na użycie samochodu prywatnego do celów służbowych. Mimo braku określenia typu środka lokomocji oraz pojemności skokowej silnika wypłacono kwotę 528,09 zł na podstawie zatwierdzenia do wypłaty przez Dyrektora i Głównego księgowego.
 
14. W dokumencie raportu kasowego Nr 11/4/III/09 dotyczącym polecenia wyjazdu służbowego dla 1 osoby do Kędzierzyna – Koźla w dniu 30.03.2009 r. dokonano błędnego rozliczenia. Nienależnie wypłacono kwotę 4,60 zł z tytułu ryczałtu
na przejazdy mimo, iż w rozliczeniu delegacji został uwzględniony koszt biletów
w wysokości 5,30 zł.
 
15. W sprawdzonych dokumentach księgowych stwierdzono przypadki zaklejania dokonanych wcześniej opisów dokumentów, korygowanie błędnych zapisów
za pomocą korektora. Powyższe jest niedopuszczalne zgodnie z art. 22 i 25 ustawy
z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).
 
16. Brak księgowania operacji kasowych w dochodach własnych za pomocą konta 101 „Kasa”, co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020).
 
17. Księgowanie operacji dotyczących kapitalizacji odsetek bankowych na rachunku dochodów własnych jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont
dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020).
Jest :
- MA 760 „Pozostałe przychody i koszty”,
winno być:
- MA 750 „Przychody i koszty finansowe”.
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.

        Jednostka kontrolowana
   W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
                 (podpis)
Data: ........................
 
               Zespół kontrolny
                    (podpisy)
 
 
 
 
Data:................

  
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2010-09-10 12:51:02 - Wnioski (79.50 kB)
2010-09-10 12:53:06 - Wystąpienie pokontrolne (37.00 kB)

Ilość odwiedzin: 6904
Nazwa dokumentu: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Tadeusz Lech, Beata Prokopowicz, Joanna Klusa
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Lech, Beata Prokopowicz, Joanna Klusa
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2010-09-10 12:46:52
Data udostępnienia informacji: 2010-09-10 12:46:52
Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-10 12:55:37

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner