logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
minus Zawiadomienia
   plus (53/2008) wawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (4) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (12) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   plus Zawiadomienie Prezydenta Miasta Opola
   minus (30/2008) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (38) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (44) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnionego
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego (10/10)
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego (13/10)
   minus Zawiadom. o wszczęciu postępowania w spr wydania pozw. wodnoprawnego (29/10)
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. wydania pozwolenia w-p (30/10)
   minus (27/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego (32/10)
   minus (33/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (43/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (37/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (40/10) zawiadom. o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (35/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (41/10) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (47/10) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (42/10) zawaidomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (46/10) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (60/10) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
   minus (52/10) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (51/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (5/11) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (66/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wpdnoprawnego
   minus (67/10)zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
   minus (14/11) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (17/11) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (18/11)zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (19/11) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (22/11) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprwnego
   minus (21/11) Zawiadomienie o wszczęściu postępowania wodnoprawn.
   minus (24/11) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
   minus OŚR.I.KWS.6210-26-2/11
   minus OŚR.I.KWS.6210-30-2/11
   minus (36/11) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (39/11)Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w-pr
   minus (44/11) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (6341.1.2011) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (24/11u) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (28,29/11) Zawiadomienie uzgadniającej warunki realizacji przedsięwzięcia
   minus OŚR-I.6341.22.2011.KWS - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (6341.24w.2011)Zawiadomienie o wszczęciu postęp. wodnoprawnego
   minus (26/2011) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (6341.31.2011) zawidomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (6341.34.2011) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (6341.36.2011) Zawiadomienie o wszczęciu postępow. wodnoprawnego
   minus (6341.38.2011) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania legalizującego u. wodne
   minus (7/2012) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚR-I.6341.7.2012.KWS
   minus (6341.18.2012) pozwolenie wodnoprawne
   minus (6341.16.2012) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus Ogłoszenie Prezydenta Miasta Opola
   minus Ogłoszenie Prezydenta Miasta Opola
   minus (82/12) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
   minus (36/2013) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
   minus (32/2013) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (48/2013) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (59/13) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.72.2013.KWS - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚ. 6341. 105. 2013. BS - zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
   minus OŚ. 6341. 104. 2013. BS - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus GNO-V.6341.30.2013 (66/2013) zawiadomienie o wszczęciu postępowania
   minus BS.6341.34.2013 (64/2013) obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus BS.6341.33.2013 (63/2013) obwieszczenie Starosty Krapkowickiego o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
   minus GNO-V.6341.31.2013 (62/2013) zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
   minus (OŚR.6341.91.2013.KWS) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.6.2014.KWS zawiadomienie o wygaszeniu pozwolenia wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.8.2014 zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.10.2014 zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego
   minus (16/2014) zawaidomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.22.2014.KWS zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (8/2014) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wygaszenie decyzji PMO
   minus OŚR.6341.58.2014 zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
   minus (65/2014) OŚR.6341.65.2014 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (55/2014) OŚR.6341.55.2014 zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (66/2014) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprwnego
   minus (52/2014) OŚ.6341.94.2014.BS - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (2/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.7.2015 zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.6.2015.KWS (6/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.9.2015.KWS (9/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. zmiany pozwolenia wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.4.2015.KWS (4/2015) - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.15.2015 (15/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.17.2015.KWS (17/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.18.2015.AW (18/2015) zawaidomieie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.27.2015.AW (27/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.21.2015 (21/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.24.2015.AW zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.39.2015.KWS (39/2015) zawaidomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia decyzji - pozwolenia wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.33.2015.KWS - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.42.2015 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.43.2015 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.48.2015 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚR.6341.40.2015.AW
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚR.6341.59.2015.AW
   minus OŚR.6341.64.2015.KWS (64/15) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - informacja do publicznej wiadomości
   minus OŚR.6341.75.2015 (75/15) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wygaszającego w części pozwolenie wodnoprawne
   minus OŚR.6341.76.2015 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. zmiany z art. 189 Poś pozwolenia wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.106.2015 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.2.2016 - zawiadomienie o wszczęciu postęowania wodnopranego dot. wygaszenia pozwlenia wodnoprawnego
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                                                                                                                                                              Opole, dnia 15.09.2010 r.
OŚR.I.KWS.6210-43-2/10
 
INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
 
            Na podstawie art. 10 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Opola zawiadamia, iż na wniosek nr KSiT 4130-2/115/10 z dnia 06.09.2010 r. (data wpływu 08.09.2010 r. i uzupełnienia 15.09.2010 r.) Gminy Opole, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
 
1.   Wykonanie:
 
·         przebudowy rowu melioracyjnego nr RB na odcinku od km 1+241 do km 1+560 poprzez jego zasypanie
 
·         systemu drenażowego zlokalizowanego pod boiskami i terenami rekreacyjnymi zlokalizowanymi na obszarze Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu, na poniżej podanych warunkach:
 
odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dwóch boisk o nawierzchni naturalnej, jednego o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz jednego boiska piaskowego i małych boisk treningowych za pomocą układu drenów podziemnych z rur drenarskich o średnicy ø DN 100 mm ze szczelinami 1,2 mm z przykryciem mieszanką żwirowo-piaskową w rowie drenarskim min. 25 cm w rozstawie do 5 m; dreny podłączone zostaną do zbieracza o średnicy ø DN 160 mm za pomocą trójników i złączek redukcyjnych;
w obrębie boisk sportowych należy wykonać zbiorcze kanały drenażowe z rur PVC o średnicy ø DN 200 mm łączonych na uszczelki o zewnętrznej powierzchni gładkiej;
na kanałach głównych należy wykonać studzienki zbiorcze z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych o średnicy ø 1000 mm z włazami żeliwnymi o średnicy ø 600 mm w terenie zielonym kl. B do 125 kN oraz studzienki kontrolne o średnicy ø DN 315 mm kompletne z tworzywa sztucznego z włazami żeliwnymi w drodze dojazdowej kl. D do 400 kN;
drenaż boisk nr 9 i boisk treningowych nr 14 i nr 15 należy włączyć do projektowanej kanalizacji deszczowej;
drenaż boisk nr 7 i nr 8 oraz boiska piaszczystego nr 19 należy włączyć do zlokalizowanego wzdłuż zachodniej granicy przedsięwzięcia kanału odwadniającego wykonanego z rur kielichowych z PVC klasy S o średnicy ø DN 200 m, ø DN 300 mm i ø DN 400 mm; na trasie kanału należy wykonać studnie inspekcyjne z PE o średnicy ø 425 mm z włazami żeliwnymi;
wykonać kanał drenażowy z rur PVC (łączonych na uszczelki) o średnicy ø DN 250 mm i długości 249 m przebiegający zgodnie z obecną trasą rowu melioracyjnego nr RB na odcinku od km 1+241 do km 1+490; studzienki kanalizacyjne na kanale należy wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych o średnicy ø 1000 mm z żeliwnymi włazami o średnicy ø 600 mm; kanał ten należy położyć poniżej systemu drenażowego boisk;
 
·         wylotu nr 1 z odwadniającego kanału drenażowego do rowu melioracyjnego nr RB w km 1+235, na poniżej podanych warunkach:
 
- średnica wylotu                                            ø 400 mm
- materiał konstrukcyjny kanału                      PVC
- rzędna dna kanału                                       151,05 m n.p.m.
- rzędna dna rowu nr RB                                151,05 m n.p.m.
- budowlę wylotową wykonać w formie umocnionej w postaci betonowego przyczółka
- dno i skarpy rowu melioracyjnego nr RB w rejonie wylotu kanału umocnić płytami betonowymi ażurowymi na odcinku od istniejącego przepustu drogowego średnicy ø 800 mm zlokalizowanego pod ul. Północną (w km 1+234 rowu melioracyjnego nr RB) do wlotu kanału drenażowego średnicy ø 250 mm w km 1+241 rowu melioracyjnego nr RB         
 
·         wylotu nr 2 z odwadniającego kanału drenażowego do rowu melioracyjnego nr RB w km 1+241, na poniżej podanych warunkach:
 
- średnica wylotu                                            ø 250 mm
- materiał konstrukcyjny kanału                      PVC
- rzędna dna kanału                                        151,05 m n.p.m.
- rzędna dna rowu nr RB                                151,05 m n.p.m.
- budowlę wylotową wykonać w formie umocnionej w postaci betonowego przyczółka
- dno i skarpy rowu melioracyjnego nr RB w rejonie wylotu kanału umocnić płytami betonowymi ażurowymi na odcinku od istniejącego przepustu drogowego średnicy ø 800 mm zlokalizowanego pod ul. Północną (w km 1+234 rowu melioracyjnego nr RB) do wylotu kanału drenażowego średnicy ø 250 mm w km 1+241 rowu melioracyjnego nr RB
                                                                                  
·         wlotu nr 3 do odwadniającego kanału drenażowego w km 1+560 rowu melioracyjnego nr RB, na poniżej podanych warunkach:
 
- średnica wlotu                                               ø 200 mm
- materiał konstrukcyjny kanału                       PVC
- rzędna dna kanału                                        151,46 m n.p.m.
- rzędna dna rowu nr RB                                151,30 m n.p.m.
- budowlę wlotową wykonać w formie umocnionej w postaci betonowego przyczółka
- wykonać zagłębienie w dnie rowu o wymiarach 1,5 m x 0,5 m x 0,15 m
- wykonać ogrodzenie wlotu rowu o wymiarach 3 m x 2 m i wysokości ogrodzenia ok. 1,3 m
 
2.   Odprowadzanie:
 
·         wylotem nr 1 w km 1+235 rowu melioracyjnego nr RB wód drenażowych zebranych poprzez projektowany system drenaży z obszaru boisk i terenów rekreacyjnych Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu
·         wylotem nr 2 w km 1+241 rowu melioracyjnego nr RB wód drenażowych zebranych poprzez projektowany kanał drenażowy o średnicy ø 250 mm i długości 249 m z obszaru boisk i terenów rekreacyjnych Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu
 
Wody drenażowe pochodzące z w/w terenu Centrum Sportu przy ul. Północnej w Opolu w myśl § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (DZ. U Nr 137, poz. 984 z późniejszymi zmianami) nie wymagają oczyszczania i określania dopuszczalnych parametrów jakościowych. 
Orientacyjna ilość wód drenażowych pochodzących z terenu boisk (ok. 1,8 ha):
      odprowadzanych do rowu melioracyjnego nr RB poprzez wylot nr 1 wynieść może: Q1 = 70,95 l/s, Q R1 = 8146,8 m3/rok
      odprowadzanych do rowu melioracyjnego nr RB poprzez wylot nr 2 wynieść może: Q2 = 0,2 l/s, Q R1 = 6570 m3/rok
 
Wnioskowany termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych (drenażowych) – 10 lat.
 
Jednocześnie informuję, że w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola
– Plac Wolności 7-8 (pokój 319) strony mogą składać uwagi i wnioski w tej sprawie
w terminie 7 dni od dnia ukazania się zawiadomienia.
 
 
 

Ilość odwiedzin: 7366
Nazwa dokumentu: (43/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Skrócony opis: Wykonanie: przebudowy rowu melioracyjnego nr RB na odcinku od km 1+241 do km 1+560, wylotu nr 1 kanału drenażowego o średnicy ø 400 mm w km 1+235 rowu melioracyjnego nr RB, wylotu nr 2 kanału dr
Podmiot udostępniający: WOŚiR
Osoba, która wytworzyła informację: Kamila Wnuk-Skóbel
Osoba, która odpowiada za treść: Kamila Wnuk-Skóbel
Osoba, która wprowadzała dane: Kamila Wnuk-Skóbel
Data wytworzenia informacji: 2010-09-15 14:30:11
Data udostępnienia informacji: 2010-09-15 14:30:11
Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-15 14:36:18

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner