logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
                       

KWiA-I-0914/1/2010
                        Opole,  10 luty 2010 r.                    
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 2/10
 
Jednostka kontrolowana
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu ul. Barlickiego 13
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
   od 25 do 29 stycznia 2010 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Tadeusz Lech – główny specjalista                  w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu Wiesław Pałczyński - starszy specjalista
 w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 3/2010
nr 4/2010
 
Przedmiot kontroli
prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych z 19.02.2009 r. i 14.05.2009 r.
Okres objęty kontrolą
2009 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Maciej Płuska– dyrektor Ośrodka
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
 Maciej Płuska – dyrektor Ośrodka
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) – główna księgowa
 

                                                           
 
Ustalenia kontroli
 
    I. W zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych z 19.02.2009 r.
                                                                                                                                                                       
     W dniach od 17 listopada do 19 grudnia 2008 r. na podstawie Zarządzenia Nr OR.I-0152/313/2008 z dnia 20 października 2008 r., w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Opolu zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 40/08 w zakresie: gospodarki finansowej, ewidencji księgowej i sprawozdawczości oraz ZFŚS.
     W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Prezydent Miasta Opola w   wystąpieniu pokontrolnym z dnia19.02.2009 r. (akta kontroli Nr 10/02/I/4-5) polecił:
 
1. Prawidłowo realizować obowiązki w zakresie kontroli finansowej, o których mowa w art. 44 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
 
2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.) na kontach księgowych rachunków bankowych: bieżącego oraz dochodów własnych, dokonywać zapisów w taki sposób, aby zachodziła pełna zgodność sald oraz obrotów pomiędzy jednostką a bankiem.
 
3. Zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.) - w sporządzonych sprawozdaniach wykazywać kwoty zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.
 
4. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 z późn. zm.) do konta księgowego rachunku bankowego bieżącego zaprowadzić ewidencję szczegółową według podziałek klasyfikacji budżetowej.
 
5. Sprawozdania sporządzać w sposób wskazany w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.).
 
O realizacji powyższych zaleceń pokontrolnych dyrektor kontrolowanej jednostki poinformował   pismem z dnia 17.03.2009 r.(akta kontroli Nr 10/02/I/6-7).
                                                                                                             
W wyniku przeprowadzonej kontroli dokonano następujących ustaleń w tym zakresie:
 
Ad.1
 
Wprowadzona została w życie dokumentacja opisująca przyjęte w Miejskim Ośrodku i Rekreacji w Opolu zasady w postaci Zakładowego Planu Kont (Zarządzenie Dyrektora MOSiR w Opolu nr 22/2009 z dnia 2 grudnia 2009 r.) (akta kontroli Nr 10/02/I/47-56). Kontrolowana jednostka zmieniła dotychczas stosowane rozwiązania na inne, przewidziane ustawą. Ponieważ zmiana dotychczas stosowanych rozwiązań wpływała na sporządzone w styczniu 2009 r. sprawozdanie, zgodnie z art. 8 ustawy o rachunkowości, tj. ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego (2010 roku) wprowadzono nowe zasady rachunkowości.
Wprowadzono również:
- zasady klasyfikowania i prowadzenia ewidencji wydatków strukturalnych    (Zarządzenie Dyrektora MOSiR w Opolu nr 6/2009 z dnia 23 marca 2009 r.),
- zasady ewidencjonowania składników majątkowych (Zarządzenie nr 16/2009 Dyrektora MOSiR w Opolu z dnia 7 września 2009 r.),
- zasady kasacji składników majątkowych (Zarządzenie nr 17/2009 Dyrektora MOSiR w Opolu z dnia 7 września 2009 r.),
- instrukcję inwentaryzacyjną (Zarządzenie nr 15/2009 Dyrektora MOSiR w Opolu z dnia 7 września 2009 r.).
Badane dowody księgowe zawierają oznaczenia dotyczące sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych, tj. konta na jakich dokument ma być zaksięgowany, daty ujęcia w księgach rachunkowych.
Dokumenty finansowe zawierają także informację na temat klasyfikacji budżetowej oraz strukturalnej. Do prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokonywania w nich zapisów księgowych wprowadzono nowy program finansowo księgowy, przeznaczony dla jednostek, zakładów budżetowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych w celu prowadzenia pełnej księgowości, a także obsługi sprawozdawczości budżetowej i finansowej (akta kontroli Nr 10/02/I/11).
 


 

Ad.2
 
Zapisy na kontach 130, 132, 135, 139 służących do ewidencji stanu środków oraz obrotów na rachunkach bankowych dokonywane są według wyciągów bankowych. Dochody i wydatki ewidencjonowane na koncie 130 ujmowane się w terminie ich zapłaty. Zgodnie z wyciągiem bankowym zdarzenia, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, ujmuje się w terminach wpływu/wypływu na konto. Zapisy na kontach księgowych rachunków bankowych (akta kontroli Nr 10/02/I/11).odzwierciedlają stan rzeczywisty
 
Ad.3
 
Wykazywane dane w sprawozdaniach budżetowych są zgodne z prowadzoną ewidencją księgową.Kserokopie sprawozdań budżetowych oraz wydruki z ewidencji analitycznej za 2009 r. stanowią załączniki do niniejszego protokołu (akta kontroli Nr 10/02/I/16-46).
 
Ad.4
 
Z Zakładowego Planu Kont wynika, że do konta 130 prowadzona jest analityczna ewidencja zrealizowanych wydatków i dochodów budżetowych, która uwzględnia podziałki klasyfikacji budżetowej oraz sprawozdawczości ustalone dla jednostek budżetowych (akta kontroli Nr 10/02/I/47-56).
 
 Ad.5
         
Dane na temat wykonania planu finansowego jednostki budżetowej w sprawozdaniach Rb-27S i Rb-28S oraz w sprawozdaniach Rb-34 - z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych są wykazywane zgodnie z rozporządzeniem.
W sporządzonych sprawozdaniach ujmowane były należności i zobowiązania zgodnie z ewidencją księgową. Sprawozdania sporządzano na właściwych formularzach.
                                                  
 II. W zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych z 14.05.2009 r.
                                                                                                                                                                                                    
W dniach od 16 marca do 10 kwietnia 2009 r. na podstawie Zarządzenia Nr OR.I-0152/408/2008 z dnia 11 marca 2009 r., w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Opolu zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 11/09 w zakresie: dochodów budżetowych, dochodów własnych oraz składników majątkowych.
     W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Prezydent Miasta Opola w     wystąpieniu pokontrolnym z dnia14.05.2009 r. (akta kontroli Nr 10/02/I/8-9) polecił:                          
   
   1. Mając na uwadze dbałość o przyszłe wyniki ekonomiczne jednostki, nie należy zawierać kolejnych umów z kontrahentami mającymi zaległości w płatnościach i nie posiadającymi środków finansowych gwarantujących wypłacalność. 
 
   2. W zakresie gospodarowania i ewidencjonowania środkami trwałymi stosować zasady określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.). Ponadto ewidencję środków trwałych prowadzić zgodnie z przepisami określonymi w art. 9 i 16 a-m ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).
                                                                               
   Pismem z dnia 03.06.2009 r. dyrektor kontrolowanej jednostki poinformował o realizacji powyższych zaleceń pokontrolnych (akta kontroli Nr 10/02/I/10).
  
W wyniku przeprowadzonej kontroli dokonano następujących ustaleń w tym zakresie:
 
Ad.1
   
Z analizy sprawozdań Rb-27S za 2009 r. wynika, że stan należności budżetowych, w tym zaległości ulegał systematycznemu zmniejszeniu (akta kontroli Nr 10/02/I/104). Na dzień 31.03.2009 r. zaległości wynosiły 694.092,20 zł. Natomiast na dzień 31.12.2009 r. zaległości były niższe o 173.384,40 zł i wynosiły 520.707,80 zł.
Należności ogółem na koniec 2009 r. wyniosły 589.550,93 zł i dotyczyły:
- należności z tytułu świadczonych usług w kwocie 426.734,05 zł (w tym    należności dochodzone na drodze sądowej w kwocie 202.236,01 zł),
- odsetek od niezapłaconych należności w terminie w kwocie 162.816,88 zł (w tym odsetki od należności dochodzonych na drodze sądowej w kwocie 136.254,48 zł).
 
Należności niewymagalne dotyczą bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, natomiast należności wymagalne wynikają z niedotrzymania terminów płatności przez kontrahentów (głównie klubów sportowych).
W celu wyegzekwowania należności wysyłane są wezwania do zapłaty. W stosunku do podmiotów zalegających z wnoszeniem opłat czynności windykacyjne odbywają się drogą sądową, a skuteczność windykacji zaległości zależy od działań komornika.
           
 
 
 
 
 
Poniższa tabela zawiera zestawienie zawartych umów najmu w okresie od czerwca do grudnia 2009 r.
 

Lp.
Kontrahent
Data zawarcia umowy
Przedmiot umowy
Czy na dzień zawarcia umowy kontrahent posiadał należności wymagalne
1.        
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
27-08-2009
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2.        
03-09-2009
3.        
01-09-2009
4.        
01-09-2009
5.        
01-09-2009
6.        
04-09-2009
7.        
08-09-2009
8.        
01-10-2009
9.        
01-10-2009
10.    
08-10-2009
11.    
15-10-2009
12.    
20-06-2009
13.    
27-08-2009
14.    
01-09-2009
15.    
01-09-2009
16.    
01-09-2009
17.    
25-08-2009
18.    
01-09-2009
19.    
01-09-2009
20.    
01-09-2009
21.    
01-09-2009
22.    
01-09-2009
23.    
01-09-2009
24.    
01-09-2009
25.    
31-08-2009
26.    
03-09-2009
27.    
14-09-2009
28.    
10-09-2009
29.    
11-09-2009
30.    
07-09-2009
31.    
14-09-2009
32.    
18-09-2009
33.    
17-09-2009
34.    
17-09-2009
35.    
09-09-2009
36.    
01-09-2009
37.    
02-10-2009
38.    
29-10-2009
39.    
29-10-2009
40.    
01-08-2009
41.    
21-08-2009
42.    
24-09-2009
43.    
17-09-2009
44.    
17-09-2009
45.    
23-09-2009
46.    
11-09-2009
47.    
07-09-2009
48.    
19-10-2009
49.    
30-06-2009

 
     Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że w 2009 r. po otrzymaniu wystąpienia pokontrolnego zawarto łącznie 49 różnego rodzaju umów. W dwóch przypadkach (poz.3 i 4) umowy zostały zawarte z kontrahentami mającymi zaległości w płatnościach (należności wymagalne). Z wyjaśnień dyrektora i głównej księgowej wynika, że z kontrahentami tymi zawarto umowy ze względów społecznych, a ponadto kontrahenci ci posiadają środki na bieżącą realizację zobowiązań wynikających z zawartych umów. 
 
Ad.2
 
W dniu 7 września 2009 r. Zarządzeniem 16/2009 i 17/2009 Dyrektora MOSiR wprowadzono instrukcję inwentaryzacyjną oraz zasady ewidencjonowania składników majątkowych. Drogą spisu z natury dokonano inwentaryzacji składników majątkowych. Dla wszystkich obiektów MOSiR założono nowe księgi środków trwałych, a dla pozostałych środków trwałych kartoteki ilościowe i ilościowo-wartościowe. Zapisy w ww. urządzeniach analitycznych dokonywane są na bieżąco.
 
W 2009 r. dokonano zakupu niżej wymienionych środków trwałych i wyposażenia:
1. Program komputerowy wartości 3.193,96 zł.
2. Samochód osobowy wartości 93.000,00 zł.
3. Sprzęt sportowy wartości 124.641,30 zł
4. Odkurzacz na Basen Letni wartości 42.700,00 zł.
5. Centrala telefoniczna wraz z wyposażeniem o wartości 7.851,92 zł.
6. Sprzęt do utrzymania czystości wartości 24.345,10 zł.
8. Deszczownica wartości 348,00 zł.
9. Czajnik bezprzewodowy wartości 54,90 zł.
 10. Sprzęt budowlany wartości 70,40 zł.
 11. Adapter wartości 165,01 zł.
 
We wszystkich przypadkach faktury zostały odpowiednio opisane. Sporządzono także dokumenty „przyjęcie środka trwałego OT” oraz założono stosowne kartoteki ilościowe lub ilościowo-wartościowe (akta kontroli Nr 10/02/I/57-103).  
 
Z zapisów prowadzonej ksiązki kontroli wynika, że w 2009 r. w jednostce przeprowadzone zostały dwie niżej wymienione kontrole zewnętrzne:
     - w październiku przez Państwową Inspekcję Pracy w Opolu w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o produktach biobójczych na terenie Krytej Pływalni,
     -  w grudniu przez Państwową Straż Pożarną w Opolu w zakresie przestrzegania przepisów ppoż. na terenie Sztucznego Lodowiska.
W wyniku dokonanych ustaleń zostały wydane stosowne zalecenia.
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 

        Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu (podpis)
 
 
 
Data: ........................
 
 
               Zespół kontrolny
                    (podpisy)
 
 
 
 
 
 
 
 
Data:................
 

  
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2010-09-28 14:12:05 - Wnioski pokontrolne (71.00 kB)
2010-09-28 14:14:58 - Wystąpienie pokontrolne (26.00 kB)

Ilość odwiedzin: 6024
Nazwa dokumentu: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Tadeusz Lech, Wiesław Pałczyński
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Lech, Wiesław Pałczyński
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2010-09-28 14:08:18
Data udostępnienia informacji: 2010-09-28 14:08:18
Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-28 14:16:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner