logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Readaptacji ,,Szansa"
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
                       

KWiA-I-0914/3/2010
                        Opole, 19 luty 2010 r.                    
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 7/10
 
Jednostka kontrolowana
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu ul. K. Pułaskiego 3
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
od 3 do 12 lutego 2010 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Małgorzata Jóźwin-Mazurek – starszy specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Izabela Dziewulska-Gaj – główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 13/2010
nr 14/2010
 
Przedmiot kontroli
prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych z 2.07.2009 r.
Okres objęty kontrolą
2009 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Aleksander Iszczuk – dyrektor liceum
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
Aleksander Iszczuk – dyrektor
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– główny księgowy
 

                                                           
Ustalenia kontroli
 
I. W zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych z 19.02.2009 r.                                                                                                                                                            
         W dniach od 12 do 29 maja 2009 r. na podstawie Zarządzenia Nr OR.I-0152/440/09 z dnia 8 maja 2009 r., w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 21/09 w zakresie: gospodarki finansowej, ewidencji księgowej i sprawozdawczości, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz systemu kontroli wewnętrznej.
         W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Prezydent Miasta Opola w   wystąpieniu pokontrolnym z dnia2.07.2009 r. (akta kontroli Nr 10/07/I/6) polecił:
1.     Dla wydatków szkoły stosować prawidłową klasyfikacje budżetową zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.).
 
2.     Przestrzegać zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020)
 
3.     Wzmocnić system kontroli wewnętrznej poprzez opracowywanie corocznych planów kontroli z zakresu funkcjonowania liceum.
 
O realizacji powyższych zaleceń pokontrolnych dyrektor kontrolowanej jednostki poinformował pismem z dnia 23.07.2009 r. (akta kontroli Nr 10/07/I/4-5)
                                                                                                             
W wyniku przeprowadzonej kontroli dokonano następujących ustaleń w tym zakresie:
 
Ad.1
          Do kontroli wytypowano dokumentację źródłową dotyczącą wydatków budżetowych i z dochodów własnych w następujących paragrafach:
  • 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (akta kontroli Nr 10/07/I/7-10, 13-17),
  • 4300 – zakup usług pozostałych (akta kontroli Nr 10/07/I/11-12, 18-19),
zaewidencjonowanych w miesiącu grudniu 2009 r.
 
Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych wydatków w miesiącu grudniu 2009 r. zawiera tabela:
 
Tabela nr 1

Lp.
Nr dokumentu w ewidencji księgowej wydatków
Kwota
Tytuł
Paragraf
Nr faktury
Uwagi
1.
WB/2009/000218
256,20
Toner do kserokopiarki
4210
S/02570/09
-
2.
WB/2009/000219
292,80
Toner do kserokopiarki
4210
676/FJ/09
-
3.
WB/2009/000219
212,28
Środki czystości
4210
204969/09
-
4.
WB/2009/000219
61,00
Klucze dla konserwatorów
4210
0/00210004/334033
-
5.
WB/2009/000219
681,24
Środki czystości
4210
0/00210004/334033
-
6.
WB/2009/000220
19,43
Przewód instalacyjny gniazdo stałe
4210
FV/5897/PG07/12/2009
-
7.
WB/2009/000221
114,82
Odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo dzieci – czasopismo
4210
1227288-01-1-R
-
 
 
Lp.
Nr dokumentu w ewidencji księgowej wydatków
Kwota
Tytuł
Paragraf
Nr faktury
Uwagi
8.
WB/2009/000222
272,36
Paliwo do samochodu
4210
000705018
-
9.
WB/2009/000223
353,80
Zaproszenia dla emerytów
4210
0730/09/FVS
-
10.
WB/2009/000226
502,99
Paliwo do samochodu służbowego – zwrot z doskonalenia zawodowego nauczycieli
4210
000677951
-
11.
PK/2009/12/000050
-502,99
Przerzut środków – z doskonalenia za paliwo do samochodu
4210
 
Wyksięgowanie obrotów
12.
WB/2009/000226
745,07
Środki czystości
4210
38541/2009
-
13.
WB/2009/000226
213,50
Toner do kserokopiarki
4210
282/FV/09
-
14.
WB/2009/000226
190,00
Doradca,księgowość i płace –roczny abonament
4210
32660/09V
Publikacja
15.
WB/2009/000228
285,48
Papier toaletowy
4210
21211/09
-
16.
WB/2009/000228
116,80
Teczka koordynatora ds. bezpieczeństwa
4210
1232772-01-7-R
Publikacja
17.
WB/2009/000228
129,69
Środki czystości
4210
0/00210013/349023
-
18.
WB/2009/000228
12,20
Środki czystości
4210
0/00210013/349023
-
19.
WB/2009/000229
115,77
Nowe obowiązki i uprawnienia dyrektora szkoły –wydawnictwo
4210
1232430-01-6-R
-
20.
WB/2009/000230
338,18
Środki czystości
4210
01296/2009
-
21.
WB/2009/000231
14,40
Kubki do gorącej herbaty dla uczniów
4210
F/002160/09
-
22.
WB/2009/000232
524,60
Tonery do
kserokopiarek
4210
751/FJ/09
-
23.
WB/2009/000232
83,16
Zamówienia publiczne od A do Z -aktualizacja
4210
CZB-9013142/2009
-
24.
WB/2009/000232
4,40
Karta ewidencji czasu pracy
4210
4269/14/09
-
25.
WB/2009/000232
18,29
Karta książki-biblioteka
4210
4269/14/09
-
26.
WB/2009/000233
248,88
Środki czystości
4210
21742/09
-
 
Lp.
Nr dokumentu w ewidencji księgowej wydatków
Kwota
Tytuł
Paragraf
Nr faktury
Uwagi
27.
WB/2009/000233
112,66
Nowy nadzór pedagogiczny w praktyce
4210
1239894-01-9-R
Publikacja
 
 
 
28.
WB/2009/000233
124,44
Toner do drukarki
4210
340
-
 
29.
WB/2009/000233
213,64
Paliwo do samochodu służbowego
4210
000715539
-
30.
WB/2009/000233
156,11
Środek antypoślizgowy do parkietów
4210
000192/2009
Pobranie do kasy
31.
WB/2009/000234
248,88
Środki czystości
4210
21742/09
Zwrot wydatku z budżetu na dochody własne
32.
PK/2009/12/000053
-248,88
Środki czystości
4210
21742/09
Wyksięgowanie obrotów dot zwrotu z budżetu zapłaty f-ry 21742/09
33.
WB/2009/000234
338,18
Środki czystości
4210
01296/2009
Zwrot wydatku z budżet na dochody własne
34.
PK/2009/12/000053
-338,18
Środki czystości
4210
01296/2009
Wyksięgowanie obrotów dot zwrotu z budżetu zapłaty f-ry 01296/09
35.
WB/2009/000234
285,48
Środki czystości
4210
21211/09
Zwrot wydatku z budżet na dochody własne
36.
PK/2009/12/000053
-285,48
Środki czystości
4210
21211/09
Wyksięgowanie obrotów dot zwrotu z budżetu zapłaty f-ry 21211/09
37.
WB/2009/000234
233,84
Środki czystości
4210
0/00210016/355/012
-
 
38.
WB/2009/000235
1.340,78
Wyposażenie stołówki-bemar gastronomiczny
4210
F/002114/09
-
Lp.
Nr dokumentu w ewidencji księgowej wydatków
Kwota
Tytuł
Paragraf
Nr faktury
Uwagi
39.
WB/2009/000235
158,60
Toner do kserokopiarki
4210
S/02736/09
-
 
40.
WB/2009/000235
118,80
Rady pedagogiczne uzupełnienie 24
4210
Fa00195583/09
publikacja
41.
WB/2009/000236
20,60
Środek do deratyzacji
4210
141/12/2009
-
42.
WB/2009/000236
115,90
Kawa na spotkanie Rady Pedagogicznej
4210
17/09
-
43.
WB/2009/000237
218,38
Farba i matryca
4210
1212/B/2009
-
44.
WB/2009/000237
289,99
Środek do parkietów
4210
FV/801/09/SJ
-
45.
PK/2009/12/000061
111,56
 
4210
 
*
46.
WB/2009/000220
415,00
SKS basen
4300
000184/209
Pobranie do kasy
47.
WB/2009/000221
29,22
Koszt wysyłki i pakowania
4300
1227288-01-1-R
-
48.
WB/2009/000226
459,82
Usługa ksero
4300
722/FJ/09
-
49.
WB/2009/000226
33,55
Koszt wysyłki
4300
1229994-01-9-R
-
50.
WB/2009/000227
488,00
Usługi prawnicze
4300
6/11/2009
-
51.
WB/2009/000227
120,00
Wykonanie nadruku kodów kreskowych
4300
F/1212/2009
-
52.
WB/2009/000228
146,40
Abonament za monitoring
4300
FV7150/09
-
53.
WB/2009/000228
29,22
Koszt wysyłki
4300
1232772-01-7-R
-
54.
WB/2009/000229
29,22
Koszt wysyłki
4300
1232430-01-6-R
-
55.
WB/2009/000230
2.236,67
Prezentacja w publikacji „Polska od rzemiosła do przemysłu”
4300
00035/12/2009
-
56.
WB/2009/000231
54,90
Oprawa rejestru kadrowego L-4
4300
FS499/2009
-
57.
PK/2009/12/000052
13,00
Opłata pocztowa
4300
0481/2009/S
Przeksięgowanie opłaty pocztowej z paragrafu 4240 na 4300
58.
WB/2009/000232
700,00
Wyjazd uczniów na konkurs bankowy
4300
159/2009
-
59.
WB/2009/000232
6,09
Pakowanie i wysyłka
4300
CZD-90-13142/2009
-
Lp.
Nr dokumentu w ewidencji księgowej wydatków
Kwota
Tytuł
Paragraf
Nr faktury
Uwagi
60.
WB/2009/000233
29,22
Koszt wysyłki i pakowania
4300
1239894-01-9-R
-
 
61.
WB/2009/000233
61,00
Abonament za utrzymanie domeny internet
4300
D30522/12/2009/12852
-
62.
WB/2009/000233
195,00
SKS basen
4300
2-355163931-663/09
Pobranie do kasy
63.
WB/2009/000233
100,00
Znaczki pocztowe
4300
FV00179/E0S06/00597000/G/12/09
Pobranie do kasy
64.
WB/2009/000233
100,75
Znaczki pocztowe
4300
FV00201/E0S06/00597000/G/1209
Pobranie do kasy
65.
WB/2009/000233
32,00
Koszty przesyłki
4300
398/2009
-
66.
WB/2009/000235
1.450,92
Wywóz śmieci
4300
4221539634
-
67.
WB/2009/000234
1.450,92
Wywóz śmieci
4300
4221539634
Przerzut z budżetu na dochody własne
68.
PK/2009/12/000053
1.450,92
Wywóz śmieci
4300
4221539634
Wyksięgowanie obrotów dot faktury nr 4221539634 za wywóz śmieci
69.
WB/2009/000235
146,40
Deratyzacja
4300
1022/09
-
70.
WB/2009/000235
15,70
Koszty
przesyłki
4300
Fa00195583/09
-
71.
WB/2009/000237
494,71
Usługa ksero
4300
772/FJ/09
-
72.
WB/2009/000237
325,00
Warsztaty medialne dla uczniów
4300
MDK/000484/12/09
-
73.
WB/2009//000237
35,00
Usługa transportowa
4300
FV/801/09/SJ
-
74.
WB/2009/000238
221,25
Usługa ksero
4300
490/2009
-

 
* Korekta księgowania dotyczącego zwrotu wydatku – „za artykuły spożywcze na konkurs młodzież debatuje” Instytut Goethego omyłkowo przelał na konto szkoły WB/2009/000074
 
Z powyższych danych wynika, że wszystkie wydatki zostały zaewidencjonowane na właściwych paragrafach. Ponadto zespół kontrolny sprawdził sposób księgowania, opisywania faktur oraz rachunków pod względem formalnym, rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzania do wypłaty przez dyrektora jednostki. Ustalono, że wszystkie faktury zostały prawidłowo opisane i zadekretowane.
 
 
Ad.2
 
W wyniku kontroli ustalono, że wydatki wykazane w powyższej tabeli księgowane są na podstawie wyciągów bankowych, tj. wg daty dokumentu. Stosowany przez liceum program księgowy Vulcan Optimum automatycznie nadaje kolejny numer zgonie z wybranym przez użytkownika wzorcem numeracji dla wyciągów. Jest to wzorzec „WB/rok/kolejny numer” (akta kontroli Nr 10/07/I/20-30). Kolejny numer odpowiada numerowi wyciągu jaki otrzymujemy z banku. Jeżeli na wyciągu jest kilka operacji – jest to jeden dokument wielopozycyjny. Każda pozycja ma numer oraz opis wydatku. Wyciągi układane są w odrębnym segregatorze, co pozwala na łatwe ich odszukanie.
 
Faktury księgowane są memoriałowo wg daty wpływu do jednostki (jest to data dokumentu). Program księgowy nadaje chronologicznie kolejny numer wg ustalonego wzorca numeracji: K/rok/miesiąc/kolejny numer. Kolejny numer zachowuje ciągłość od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.
 
Jednostka stosuje następujące wzorce numeracji dokumentów księgowych:
K/rok/miesiąc/kolejny numer – koszty
WB/rok/kolejny numer – wyciągi
PK/rok/m-c/kolejny numer – polecenia księgowania
RK/rok/ kolejny numer – raporty kasowe
FS/rok/kolejny numer – fundusz socjalny
PL- rok-numer – plan
BO- rok-numer – bilans otwarcia
 
Ad.3
 
W zakresie gospodarki finansowej PLO II w dniu 31.08.2009 roku opracowany został plan kontroli finansowej na rok szkolny 2009/2010 wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora nr 12/2009 (akta kontroli Nr 10/07/I/31-33). Zaplanowano 14 obszarów kontroli.
 
Zgodnie z harmonogramem wykonano następujące kontrole:
 
Tabela nr 2

L.p.
Zadania
Miejsce sprawowania kontroli
Sposób realizacji
Termin
Odpowiedzialny za wykonanie
1.
Kontrola kasy:
kasjer
 
Sprawdzenie stanu gotówki i porównanie z raportem kasowym
XII 2009
Główna księgowa
2.
Prawidłowość rozliczania paliwa
St referent ds. eksploatacji
Porównanie rozliczenia zakupionego paliwa z ewidencją księgową oraz kartami drogowymi
XI 2009
Główna księgowa
 
3.
Sprawdzenie prawidłowości sporządzania sprawozdań budżetowych
Główny
księgowy
porównanie sprawozdania RB-28 z wykonania wydatków budżetowych z ewidencją księgową
I 2010
Dyrektor Szkoły
4.
Kontrola druków ścisłego zarachowania w sekretariacie szkoły (świadectwa, legitymacje)
Specjalista ds. uczniów
Sprawdzenie faktycznego stanu i porównanie z ewidencją
 XII 2009
Wicedyrektor Barbara Jankowska
 
 
 
 
5.
Prawidłowość dokumentacji pedagogicznej
 
sprawdzić prawidłowość wypełniania dzienników nauczania,
X 2009
Kl I - B.Jankowska
Kl. II - A.Smoleń
Kl. III – B. Sokół
6.
Zgodność godzin ponadwymiarowych
u wybranych nauczycieli.
 
Sprawdzenie ilości wpisanych godzin do dziennika z ilością wykonaną w zestawieniu szkoły
IX, X, XI, XII 2009
Wicedyrektor Beata Sokół
 
7.
Zgodność godzin ponadwymiarowych
u wybranych nauczycieli.
 
Sprawdzenie ilości wpisanych godzin zajęć pozalekcyjnych do dziennika z ilością wykonaną w zestawieniu szkoły
IX, X, XI, XII 2009
Wicedyrektor Agata Smoleń
 
8.
Prawidłowość funkcjonowania stołówki szkolnej
stołówka szkolna
sprawdzić czystość i porządek w kuchni i stołówce: sprawdzić prawidłowość jadłospisu i wielkości porcji
sprawdzić funkcjonowanie obowiązujących instrukcji (m. in. przechowywania surowców i składników, przyjęcia towaru, mycia sprzętu, urządzeń itp.)
X/2009, I/2010
Dyrektor
9.
Kontrola pomieszczeń szkolnych w zakresie czystości oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
pomieszczenia szkolne
sprawdzić czystość pomieszczeń, wymogi higieniczne oraz bezpieczeństwo pracy
IX, X, XI, XII/2009
Specjalista ds. BHP
10.
Wyrywkowa kontrola pomocy dydaktycznych (sprzętu audiowizualnego)
Opiekunowie pracowni oraz sprzętu
kompletność oraz zgodność z ewidencją
X/2009
Kierownik gospodarczy
11.
Kontrola stanu technicznego i bezpieczeństwa budynku szkoły
budynek szkoły
wizualne odniesienie stanu technicznego budynku do obowiązujących przepisów prawa
X/2009
St referent ds. eksploatacji

 
Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
 
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 

        Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu (podpis)
 
 
 
Data: ........................
 
 
               Zespół kontrolny
                    (podpisy)
 
 
 
 
 
 
 
 
Data:................
 

  
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2010-10-01 10:51:43 - Wnioski pokontrolne (51.50 kB)
2010-10-01 10:54:24 - wystąpienie pokontrolne (23.00 kB)

Ilość odwiedzin: 6218
Nazwa dokumentu: Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Izabela Dziewulska - Gaj
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Izabela Dziewulska - Gaj
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2010-09-30 14:13:01
Data udostępnienia informacji: 2010-09-30 14:13:01
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-01 10:56:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner