logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Readaptacji ,,Szansa"
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 


 KWiA.I–0914/12/10
                            Opole, 30.03.2010 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 18/10
 
Jednostka kontrolowana
Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
15 -30.03.2010 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Monika Pijanka - inspektor w Wydziale
Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Jacek Spadło - inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 37/2010
nr 38/2010
Przedmiot kontroli
Gospodarka finansowa
Okres objęty kontrolą
2009 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Hanna Kanik – dyrektor
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))- główna księgowa

   
I. Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
 
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
 
  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
 
4.     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).
 
5.     Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).
 
6.     Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz 177 z późn. zm.)
  1. Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).
 
8.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.).
 
9.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. z 2006 r. Nr 116 poz. 783).
 
10.                       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późn. zm.).
 
11.                       Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020).
 
  1. Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
 
  1. Uchwała Nr LXIX/798/06 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych oraz uzgodnienia wartości jednego punktu z późn. zm.
 
  1. Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Załącznik do komunikatu poz. 84).
 
II. Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji wydatków             i sporządzanych sprawozdań.
 
III. Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych                w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-księgowych. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora jednostki. Dane zawarte w rocznych sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości oraz zgodności            z planem finansowym. Sprawdzono również czy jednostka posiada zakładowy plan kont i opracowane na piśmie procedury kontroli finansowej oraz czy procedury te są zgodne ze standardami Ministerstwa Finansów i dostosowane do specyfiki jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
 
IV. Sprawy organizacyjne 
 
Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu funkcjonuje od dnia 1 września 2000 r., na podstawie Uchwały Nr XXI/336/00 Rady Miasta Opola z dnia 24 lutego 2000 r. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania aktu założycielskiego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2, działającej na terenie miasta Opola (akta kontroli Nr 10/18/I/4-5). Siedzibą Poradni jest nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy ul. Niedziałkowskiego 9, którą Zarząd Miasta Opola przekazał nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GNGiK-JO-72244/34/03 (akta kontroli Nr 10/18/I/6-7).
 W okresie objętym kontrolą dyrektorem Poradni była pani Hanna Kanik powołana na to stanowisko na okres od 1 września 2007 r. do 31 sierpnia 2012 r. (akta kontroli Nr 10/18/I/8).
         Głównym księgowym Poradni jest pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zatrudniona na tym stanowisku od dnia 1 marca 2008 r. w wymiarze 0,75 etatu (akta kontroli Nr 10/18/I/9).
         Z budżetem gminy jednostka rozlicza się w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.
         Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.
         W kontrolowanym okresie Poradnia posiadała cztery rachunki bankowe, założone w PKO BP S.A. (akta kontroli Nr 10/18/I/16):
- 34 1020 3668 0000 5502 0159 5636 rachunek budżetowy,
- 40 1020 3668 0000 5102 0160 0477 rachunek zfśs,
- 17 1020 3668 0000 5802 0160 0451 dochodów własnych,
- 66 1020 3668 0000 5402 0160 0444 sum depozytowych.
         Od bieżącego roku księgi rachunkowe prowadzone są przy pomocy programu komputerowego firmy Progman.
Wewnętrzne regulacje prawne dotyczące funkcjonowania gospodarki finansowo-księgowej w kontrolowanej jednostce to:
Ø      Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów,
Ø      Procedura kontroli finansowej,
Ø      Zasady wydatkowania środków publicznych,  
Ø      Instrukcja kasowa,
Ø      Zakładowy Plan Kont,
Ø      Metoda wyceny aktywów i pasywów,
Ø      Opis systemu informatycznego rachunkowości.
W kontrolowanej jednostce inwentaryzacja środków trwałych                          i pozostałych środków trwałych została przeprowadzona w 2008 r. Zgodnie z obowiązującą w jednostce instrukcją z przeprowadzonej inwentaryzacji został sporządzony protokół.Różnic inwentaryzacyjnych nie stwierdzono (akta kontroli Nr 10/18/I/11-15).
         Na dzień 31.12.2009 r. w jednostce kontrolowanej zatrudnionych było ogółem 60 osób na 56,37 etatach (akta kontroli Nr 10/18/I/17-25). Szczegółowo stan zatrudnienia na dzień 31.12.2009 r. przedstawiono w tabeli nr 1.
 
Tabela nr 1

Lp.
Wyszczególnienie
Zatrudnienie w etatach (stan na 01.01.2009 r.)
(akta kontroli
Nr 10/18/I/ 20-22)
Zatrudnienie w etatach (stan na 31.12.2009 r.)
(akta kontroli
Nr 10/18/I/23-25)
1
Pracownicy pedagogiczni
43,50
44,00
2
Pracownicy administracyjni
9,87
9,87
3
Pracownicy obsługi
2,50
2,50
RAZEM
55,87
56,37

 
V. Dochody budżetowe w 2009 r.
 
W dniu 26.01.2010 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–27S z wykonania planu dochodów budżetowych za rok 2009(akta kontroli 10/18/I/10).
Ze sprawozdania wynika, że dochody w tym okresie wyniosły 1.436,81 zł. W trakcie kontroli ustalono, że wykazana w sprawozdaniu Rb-27S kwota dotyczyła nadpłaconych składek ZUS. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta Opola w dniu 11.12.2009 r.  
 
VI. Wydatki budżetowe w 2009 r.
 
Z wyciągu bankowego wynika, że stan środków budżetowych na rachunku bankowym środków budżetowych na dzień 31.12.2009 r. wynosił – „0”(akta kontroli Nr 10/18/I/82).
Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków finansowych przekazanych na działalność Poradni w 2009 r. wynosiła: 2.702.826,00 zł. Faktycznie wykorzystano kwotę 2.691.018,51 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 11.807,49 zł zwrócono do Urzędu Miasta Opola w dniu 30.12.2009 r. (akta kontroli Nr 10/18/I/49-50).
W dniu 26.01.2010 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych na działalność Poradni za 2009 r.(akta kontroli Nr 10/18/I/79-80). W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniach jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność w 2009 r.
Ze sporządzonego sprawozdania dotyczącego działu 854 rozdział 85406 oraz z dokumentacji księgowej wynika, że dokonywane wydatki dotyczące jednostki zostały zaewidencjonowane w dwudziestu paragrafach.
Ustalono, że największą pozycję wydatków budżetowych stanowiły wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. Łączna kwota tych wydatków wyniosła 2.451.541,61 zł, w tym:
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.956.687,04 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 142.550,96 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 309.117,67 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – 43.185,94 zł.
        
W wyniku kontroli ustalono, że w 2009 r. pracownikom oprócz wynagrodzeń miesięcznych wypłacono dodatkowo (akta kontroli Nr 10/18/I/63):
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
          Zespół kontrolny sprawdził prawidłowość sporządzania list płac w 2009 r. Ustalono, że listy płac sporządzane są odrębnie dla pracowników administracji oraz nauczycieli. Pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w jednostce otrzymywali wynagrodzenie w pierwszym dniu roboczym miesiąca, natomiast pracownicy administracyjni otrzymywali wynagrodzenia na koniec miesiąca.
Listy płac są sporządzane przy pomocy programu firmy Progman, zawierają okres za jaki dokonano wypłaty, łączną kwotę do wypłaty, nazwisko i imię pracownika, wynagrodzenie brutto każdej osoby z wyszczególnieniem wszystkich składników wynagrodzeń. Listy płac są podpisane zgodnie z obowiązującymi w jednostce regulacjami wewnętrznymi.
Ponadto strona kontrolująca sprawdziła prawidłowość naliczania płac dla pięciu pracowników administracyjnych wykazanych w tabeli nr 2 (akta kontroli Nr 10/18/I/53-62).
W jednostce obowiązuje Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu, opracowany w oparciu o przepisy określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398).
Podczas czynności kontrolnych sprawdzono czy stawki poszczególnych składników wynagrodzeń zostały przyznane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 
Tabela nr 2

Lp.
Stanowisko
Kategoria zaszerego-wania
Wymiar etatu
Wynagrodzenie
zasadnicze
1
(akta kontroli Nr                  10/18/I/61-62)
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2
(akta kontroli Nr                10/18/I/59-60)
3
(akta kontroli Nr              10/18/I/57-58)
4
 (akta kontroli Nr              10/18/I/55-56)                                                                        
5
(akta kontroli Nr               10/18/I/53-54)

 
W trakcie postępowania kontrolnego ustalono, że kategorie zaszeregowania pracowników zgodne są z tabelą stawek wynagrodzenia zasadniczego, będącą załącznikiem nr 2 do Regulaminu wynagrodzeń.
Strona kontrolująca dokonała również analizy wynagrodzeń oraz przelewów pięciu pracowników administracyjnych jednostki. Badanie polegało na porównaniu naliczonych wynagrodzeń z indywidualnych kartotek wynagrodzeń ze sporządzonymi listami płac. Następnie porównano wynagrodzenia „do wypłaty” z listy płac z dokonanymi przelewami. Zestawienie wynagrodzeń niżej wymienionych pracowników administracyjnych kontrolowanej jednostki za okres od lipca do grudnia 2009 r. przedstawiono w tabeli nr 3.
 
Tabela nr 3

Lp.
Imię i nazwisko
07/2009
08/2009
09/2009
10/2009
11/2009
12/2009
Kwota (zł)
1
(akta kontroli Nr10/18/I/68)
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2
3
4
5

                  
          W trakcie badania stwierdzono, iż wszystkie kwoty wykazane w indywidualnych kartotekach wynagrodzeń były zgodne z kwotami na sporządzonych listach płac. Po analizie porównawczej stwierdzono, iż zachodzi pełna zgodność pomiędzy danymi zawartymi w listach płac z danymi z wyciągów bankowych.
 
Rozdział 85406 § 4270 – Zakup usług remontowych
 
Wydatki ogółem wyniosły 11.835,70 zł. Dotyczyły one opłat za konserwację kserokopiarek, sprzętu p.poż. oraz wymiany rynien i rur spustowych. Wykazana w ewidencji kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S.
 
Rozdział 85406 § 4300 – Zakup usług pozostałych
 
Wydatki ogółem wyniosły 18.464,64 zł. Dotyczyły one między innymi prowizji bankowych, opłat pocztowych, wywozu odpadów i ścieków oraz monitoringu. Wykazana w ewidencji kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S.
 
Rozdział 85406 § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 
Z wyciągu bankowego nr 1 wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2008 r. wynosił 5.409,88 zł (akta kontroli Nr 10/18/I/28). Stan ten jest zgodny z ewidencją księgową (konto 135 – rachunek ZFŚS)(akta kontroli Nr 10/18/I/30).
          W 2009 r. w kontrolowanej jednostce dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 117.500,00 zł. Środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS w dniach:
Ø      30.03.2009 r. – 29.325,00 zł,
Ø      28.05.2009 r. – 58.650,00 zł,
Ø      29.09.2009 r. – 29.325,00 zł,
Ø      28.10.2009 r. –      200,00 zł (korekta)
RAZEM                 117.500,00 zł (akta kontroli Nr 10/18/I/30-33).
 
Odpis dla emerytów jednostka otrzymała z Urzędu Miasta w łącznej wysokości 13.226,70 zł (w dniu 27.05.2009 r. – 10.373,00 zł oraz w dniu 25.09.2009 r. – 2.853,70 zł).
Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników Poradni określił dyrektor w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu.
Wyżej wymieniony regulamin określa między innymi osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu, przeznaczenie środków oraz zasady                      i warunki przyznawania świadczeń socjalnych.
Działalność socjalna prowadzona jest na podstawie zatwierdzonego rocznego planu dochodów i wydatków. Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Niewykorzystane środki w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 
Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono.
         Z analizy ww. wyciągów oraz zapisów dokonanych na koncie 135 (strona Ma) wynika, że zaewidencjonowane wydatki w kontrolowanym okresie dotyczyły:
Ø      dofinansowania do wypoczynku letniego pracowników niepedagogicznych,
Ø      pożyczek mieszkaniowych,
Ø      świadczeń urlopowych pracowników pedagogicznych,
Ø      imprez integracyjno-okolicznościowych,
Ø      dofinansowanie do wypoczynku zimowego pracowników,
Ø      dofinansowanie do wypoczynku emerytów,
Ø      zapomogi zdrowotne i materialne (akta kontroli Nr 10/18/I/30-33).
Saldo konta 135 na dzień 31.12.2009 r. wynosiło 8.966,60 zł i było zgodne z wyciągiem bankowym nr 50 (akta kontroli Nr 10/18/I/27).
 
Rozdział 85406 § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
 
Wydatki ogółem wyniosły 3.977,06 zł. Dotyczyły one między innymi prowizji bankowych, opłat pocztowych, wywozu odpadów i ścieków oraz monitoringu. Wykazana w ewidencji kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S.
 
VII. Zobowiązania i należności – budżet
 
Zespół kontrolny poddał sprawdzeniu salda kont rozrachunkowych środków budżetowych na dzień 31 grudnia 2009 r. występujących w ewidencji badanej jednostki, a także prawidłowość ewidencji operacji na kontach rozrachunkowych (akta kontroli Nr 10/18/I/41).
Na dzień 31 grudnia 2009 r. wystąpiły następujące salda na kontach rozrachunkowych:
Ø      konto 201 - Rozrachunki z odbiorcami – saldo wykazywało 1.968,25 zł oznaczające stan zobowiązań badanej jednostki wobec Remondis-u, Energetyki Cieplnej, Netii oraz WiK-u.
konto 229 - Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne - po stronie zobowiązań wykazano kwotę 26.395,36 oznaczającą stan zobowiązań wobec ZUS z tytułu naliczonych składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zł. 
Ø      konto 231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – po stronie „Ma” wykazano kwotę 154.628,29 zł oznaczającą stan zobowiązań badanej jednostki wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
 
Występujące zobowiązania na koniec 2009 r. zinwentaryzowano                  w drodze weryfikacji salda. Zespół kontrolny do prawidłowości wykazanych sald uwag nie wniósł. Ponadto stwierdzono, że wyżej wymienione zobowiązania zostały uregulowane w 2010 r.
 
VIII. Gospodarowanie dochodami własnymi w 2009 r.
 
Źródła dochodów własnych oraz sposób ich przeznaczenia określone zostały w uchwale nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola z późniejszymi zmianami. Podstawą gospodarowania dochodami własnymi jest roczny plan sporządzony przez dyrektora jednostki określający przychody i rozchody w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej.
Z wyciągu bankowego wynika, że stan środków dochodów własnych na rachunku bankowym na dzień:
- 01.01.2009 r. wynosił 493,77 zł (akta kontroli Nr 10/18/I/44).
- 31.12.2009 r. wynosił 511,68 zł (akta kontroli Nr 10/18/I/45).
Salda z wyciągów bankowych są zgodne ze sprawozdaniem RB-34 za 2009 r.
 
VIII. 1. Źródła dochodów własnych
 
Ustalono, że w kontrolowanym zespole środki dochodów własnych były gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym. Ze sporządzonego przez jednostkę sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie przychodów dochodów własnych w 2009 r. wyniosło ogółem 511,68 zł (akta kontroli Nr 10/18/I/48).Na kwotę tę składają się:
Ø      środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego – 493,77 zł,
Ø      dochody – 17,91 zł.
W wyniku kontroli ustalono, że na wyżej wymienione przychody uzyskano wyłącznie z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
 
VIII. 2. Wydatki dochodów własnych
 
          Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 (akta kontroli Nr 10/18/I/47) wynika, że w 2009 r. nie dokonywano wydatków ze środków dochodów własnych.
IX. Dokumenty księgowe
         Zespół kontrolny, na podstawie faktur oraz rachunków wyciągów z grudnia 2009 r., dokonał sprawdzenia sposobu opisywania faktur oraz rachunków pod względem formalnym, rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzania do wypłaty przez dyrektora jednostki.
W tabeli nr 4 przedstawiono dwadzieścia sześć dokumentów poddanych szczegółowej kontroli.
 
Tabela nr 4

Lp.
Nr faktury
Cel wydatku
Kwota
Data przelewu
Paragraf klasyfikacji
1
4980/09/FA
Podręczniki
1.034,95
3/12/09
4240
2
00118/11/2009
Pomoce terapeutyczne
455,00
4/12/09
4240
3
693/12/2009/SW
Usługa komputerowa
683,20
8/12/09
4300
4
F/2629/12/09
Pomoce dydaktyczne
208,40
8/12/09
4240
5
5037676218/22/0
Usługa telekomunikacyjna
840,57
9/12/09
4370
6
907/s/2009
Pomoce dydaktyczne
152,00
10/12/09
4240
7
12/11/09-RS
Szkolenie
70,00
10/12/09
4700
8
150/2009
Konserwacja urządzeń telekom.
200,00
11/12/09
4270
9
98/09
Dopłata do okularów
60,00
18/12/09
3020
10
1339/09
Badanie profilaktyczne
35,00
21/12/09
4280
11
089668/2009
Woda
138,18
22/12/09
4260
4300
12
FOP44096946/012/09
TP S.A.
96,38
22/12/09
4350
13
4221539589
Wywóz odpadów
301,31
22/12/09
4300
14
09JBPS20012571
Monitoring
185,40
22/12/09
4300
15
Po23690060
Energia elektryczna
770,84
22/12/09
4260
16
HK/24079/1243/39
ECO
2.596,37
22/12/09
4260
17
HMS/2160/12/09
Tusze
133,00
28/12/09
4750
18
4221562265
Wywóz śmieci
661,26
29/12/09
4300
19
20/12/2009/F
Wymiana rynien
7.827,96
29/12/09
4270
20
804/2009/K
Toner do ksero
189,10
29/12/09
4210
21
803/2009/K
Naprawa ksero
292,80
29/12/09
4270
22
Fund/6536/09
Prenumerata prasy
130,19
29/12/09
4210
23
HK/24864/1243/09
ECO
2.596,37
29/12/09
4260
24
36220/09V
Materiały pomocnicze
240,00
30/12/09
4210
25
HMS/2166/12/09
Tusze
166,00
30/12/09
4750
26
22233/09
Art. higieniczne
166,55
30/12/09
4210

 
W trakcie powyższego badania zespół kontrolny ustalił, że wszystkie skontrolowane dokumenty były szczegółowo opisane, sprawdzone przez upoważnione osoby pod względem formalnym, rachunkowym oraz merytorycznym. Ponadto na dokumentach zawarta była adnotacja o podstawie zastosowania przepisów Prawa zamówień publicznych oraz zatwierdzenie do wypłaty przez dyrektora jednostki. Każdorazowo na fakturach była umieszczona dekretacja, prawidłowa klasyfikacja budżetowa oraz wskazanie miesiąca ujęcia w księgach rachunkowych.
         
X. Zamówienia publiczne w 2009 r.
 
          Zespół kontrolny ustalił, że w okresie objętym kontrolą jednostka nie planowała i nie ponosiła wydatków inwestycyjnych, których wykonanie wymagałoby zastosowania trybów postępowania wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
 
XI. System kontroli wewnętrznej
 
Kompleksowy system kontroli wewnętrznej w jednostce określony jest poprzez:
 
Tabela nr 5

Lp.
Przyjęte regulacje prawne
Stan faktyczny
1
Regulamin pracy Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu
 
Przyjęty w jednostce Regulamin pracy jest aktem ustalającym wewnętrzną organizację i porządek w procesie pracy oraz określającym związane z procesem pracy obowiązki pracodawcy i pracowników w MPP-P w Opolu. Obejmuje on obszary związane z organizacją pracy, porządkiem w pracy, czasem pracy oraz środkami dyscyplinującymi w przypadku naruszenia regulaminu. Zawiera również regulacje związane z urlopami, wynagrodzeniami oraz przepisami BHP
2
Zarządzenie nr 28/05/06 dyrektora MPPP w Opolu z dnia 30.05.2006 r. w sprawie procedur kontroli finansowej
W ramach tych regulacji opisana jest kontrola finansowo-księgowa oraz wewnętrzna kontrola merytoryczna obejmująca wszystkie zagadnienia związane z działalnością Poradni.
3
Opis systemu przetwarzania danych 
W kontrolowanej jednostce użytkowane są programy:
Ø       kadry - Progman
Ø       płace - Progman
Ø       księgowość – Progman
Ø       Płatnik - ZUS
Szczegółowy opis użytkowanych programów znajduje się w dokumentacji jednostki.
4
Karty czynności 
Ustalono, że pracownicy jednostki posiadają karty stanowiskowe (czynności). Karty stanowiskowe pracy określają obowiązki, odpowiedzialność i uprawnienia zatrudnionego na danym stanowisku pracownika (akta kontroli Nr 10/18/I/85-88)
5
Zamówienia publiczne
Ustalono, że w jednostce jest opracowana i stosowana procedura dotycząca zamówień poniżej oraz powyżej 14.000 euro.

 
 
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi jednostki.
 
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 

Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
 
Data: ........................
                   Zespół kontrolny
 
 
 
(podpisy)
 
 
 
Data: ……………………………….

           
 
   Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
   Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
 

 
 

Załączniki do pobrania: 2010-10-07 14:49:19 - Wnioski pokontrolne (44.50 kB)
2010-10-07 14:53:53 - wystąpienie pokontrolne (21.50 kB)

Ilość odwiedzin: 6233
Nazwa dokumentu: Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Pijanka, Jacek Spadło
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Pijanka, Jacek Spadło
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2010-10-07 14:36:24
Data udostępnienia informacji: 2010-10-07 14:36:24
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-07 14:55:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner