logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
                       

KWiA-I-0914/16/10
                        Opole, 14 maja 2010 r.                    
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 22/10
 
Jednostka kontrolowana
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Opolu
ul. Sienkiewicza 36
 
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
od 28 kwietnia do 7 maja 2010 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Małgorzata Jóźwin-Mazurek – starszy specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Agnieszka Lisiecka – inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 49/10
nr 50/10
 
Przedmiot kontroli
Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych przez WKWiA po kontroli przeprowadzonej w okresie od 3 – 26.09.2008 r.
Okres objęty kontrolą
2009 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Jolanta Haracz – dyrektor przedszkola
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
Jolanta Haracz - dyrektor
Maria Toczko - główny księgowy

                                                   
Ustalenia kontroli
 
I. W zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych z 10.12.2008 r.
                                                                                                                                                                       
         W dniach od 3 do 26 września 2008 r. na podstawie Zarządzenia Nr OR.I-0152/279/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r., w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w Opolu zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 33/08 w zakresie: gospodarki finansowej, ewidencji księgowej i sprawozdawczości, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz systemu kontroli wewnętrznej.
        W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Prezydent Miasta Opola w   wystąpieniu pokontrolnym z dnia 10.12.2008 r. polecił:
1.    Dla wydatków przedszkola stosować prawidłową klasyfikację budżetową zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.).
 
  1. Wzmocnić system kontroli wewnętrznej poprzez opracowywanie corocznych planów kontroli z zakresu funkcjonowania przedszkola.
 
 
O realizacji powyższych zaleceń pokontrolnych dyrektor kontrolowanej jednostki poinformował   pismem z dnia 8.01.2009 r.
                                                                                                             
W wyniku przeprowadzonej kontroli dokonano następujących ustaleń w tym zakresie:
 
Ad.1
          Do kontroli wytypowano dokumentację źródłową dotyczącą wydatków z dochodów własnych w następujących paragrafach:
  • 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (akta kontroli Nr 10/22/I/6),
  • 4300 – zakup usług pozostałych (akta kontroli Nr 10/22/I/7-8),
zaewidencjonowanych w listopadzie i grudniu 2009 r.
 
Szczegółowe dane dotyczące powyższych wydatków zawiera tabela nr 1:
 
Tabela nr 1
Lp.
Nr dokumentu w ewidencji księgowej wydatków
Kwota
Tytuł
Paragraf
Nr faktury
Uwagi
1
1698
150,00
Dezynsekcja
4300
282/11/2009
brak
2
1706
9,00
Koszty wysyłki
4300
125313/09
brak
3
1706
104,00
Materiały prawne dot. prowadzenia przedszkola
4210
125313/09
brak
4
1723
3,75
Opłata pocztowa
4300
FV20/EOS/06
brak
5
1724
15,00
Dorobienie kluczy
4300
02/11/2009/R2
brak
6
1745
8,00
Koszty wysyłki
4300
KS/11/99/2009
brak
7
1749
291,41
Środki czystości
4210
4941/A/09
brak
8
1762
265,62
Środki czystości
4210
5041/A/09
brak
9
1767
118,80
Materiały pedagogiczne dot. prowadzenia przedszkola
4210
172305/09
brak
10
1767
11,80
Koszty wysyłki
4300
172305/09
brak
11
1773
389,48
Wywóz śmieci
4300
4221499350
brak
12
1783
19,00
Środki czystości
4210
548
brak
13
1784
63,44
Naprawa wentylatora
4300
21/11/2009
brak
14
1785
9,05
Opłata pocztowa
4300
FV00106/EOS06
brak
15
1807
268,40
Dozownik do płynu
4210
162/LM1/11/2009
brak
16
1807
65,03
Koszty dostawy środków czystości
4300
162/LM1/11/2009
brak
17
1815
244,00
Usługi informatyczne
4300
68
brak
18
1816
227,27
Ścieki
4300
081444/2009
brak
19
1830
104,00
Materiały prawne dot. organizacji pracy
4210
180032/09
brak
20
1830
9,00
Koszty wysyłki
4300
180032/09
brak
21
1848
3,75
Opłata pocztowa
4300
FV00210/EOS06
brak
22
1838
150,00
Prowizje bankowe
4300
WB-214
brak
23
1851
13,44
Opłata pocztowa
4300
FV00166/EOS06
brak
24
1886
150,00
Dezynsekcja
4300
314/12/2009
brak
25
1892
611,81
Środki czystości
4210
5449/A/09
brak
26
1897
280,60
Usługa BHP
4300
165/2009
brak
27
1901
30,00
Opłata skarbowa
4300
WB-220
brak
28
1918
85,38
Materiały do montażu tablicy
4210
3930/09
brak
29
1920
134,99
Art AGD
4210
1304/09
brak
30
1921
3,75
Opłata pocztowa
4300
FV/0001/EOS06
brak
31
1922
3,75
Opłata pocztowa
4300
FV00070/EOS06
brak
32
1931
152,76
Materiały pedagogiczne dot. prowadzenia przedszkola
4210
FVBO/KPPD/6358/09
brak
33
1939
372,25
Usługa Progman
4300
1516/12/2009/SW
brak
34
1943
249,86
Ścieki
4300
090703/2009
brak
35
1948
311,58
Wywóz śmieci
4300
4221539444
brak
36
1956
180,84
Środki czystości
4210
5617/A/09
brak
37
1959
168,67
Artykuły druki biurowe
4210
5549/2109
brak
38
1961
6,75
Koperty listowe
4210
149
brak
39
1998
280,60
Usługa BHP
4300
179/2009
brak
40
2012
285,97
Prowizje bankowe
4300
WB-235
brak
41
2017
29,90
Stojak choinkowy
4210
448/2009
brak
42
2018
3,75
Opłata pocztowa
4300
FV00245/EOS06
brak
SUMA
 
 5886,45 
 
 
 
 
 
Z powyższych danych wynika, że wszystkie wydatki zostały zaewidencjonowane na właściwych paragrafach. Ponadto zespół kontrolny sprawdził sposób księgowania, opisywania faktur oraz rachunków pod względem formalnym, rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzania do wypłaty przez dyrektora jednostki. Ustalono, że wszystkie faktury zostały prawidłowo opisane i zadekretowane.
 
Ad.2
 
Regulamin kontroli wewnętrznej w Przedszkolu Publicznym nr 5 został wprowadzony z dniem 1.11.2004 r. na czas nieokreślony (akta kontroli Nr 10/22/I/). Na podstawie tego Regulaminu na rok szkolny 2009/2010 zaplanowano 9 obszarów kontroli.
 
Zgodnie z harmonogramem wykonano następujące kontrole:
 
Tabela nr 2

Lp.
Tematyka kontroli
Termin
Stanowisko
Kontrolujący
Sposób przeprowadzenia i zalecenia
 1.
Ocena zabezpieczenia przedszkola w zakresie bhp
X 2009, III 2010
Inspektor ds. bhp
dyrektor
1. protokoły dokonania przeglądów stanu technicznego budynku – przegląd roczny XII 2009r.
2. protokoły dokonania przeglądu placu zabaw pod kątem wymogów bhp – IX 2009 r., IV 2010r.
3. protokoły dotyczące pomiarów natężenia światła w pomieszczeniach budynku przedszkola – XI 2009 r., III 2010r.
4. Dokonanie analizy dokumentacji dotyczącej spraw bhp – zaświadczenia lekarskie, szkolenia bhp pracowników, badania okresowe - III 2010r.
bez uwag, dokumentacja prowadzona prawidłowo.
 
 2.
Dokumenty księgowe
Kwartalnie
Gł. Księgowy
Dyrektor, Gł. księgowa
 
dokumentacja jest sprawdzana na bieżąco / opis faktur, rachunków, księgowanie /, potwierdzana podpisami imiennymi dyrektora i głównej księgowej.
 
 3.
Dokumenty kasowe
Dekadowo /co 10 dni/
Intendentka
Gł. Księgowa, dyrektor
kontrolowane są na bieżąco. Intendentka sporządza raport kasowy dekadowo co 10 dni, który jest analizowany i sprawdzany przez dyrektora i główną księgową / podpisy/. Doraźnie główna księgowa sprawdza stan kasy. Nie stwierdzono nieprawidłowości, nie wydano zaleceń
 4.
Ewidencja majątku trwałego oraz wyposażenia i darowizn
I 2010
Gł. Księgowa
dyrektor
prowadzona na bieżąco, sporządzono listę do dodatkowego ubezpieczenia majątkowego placówki, przeszacowano na bieżąco wartość mienia.
 
 5.
Dokumentacja kadr: – akta osobowe, przygotowywanie dokumentów dot. stosunku pracy
IX 2009,
II 2010,
IV 2010,
 
Referent ds. kadr
dyrektor
analiza dokumentacji kadrowej / teczki osobowe pracowników, ewidencja czasu pracy/
be zastrzeżeń / przeprowadzona w X 2009r. , I i II 2010r./
 
 6.
Kartoteki magazynowe, stan magazynowy
Cały okres- wycinkowo
Intendentka
Gł. księgowa
kontrole doraźne – raz na tydzień, dekadowo – co 10 dni przeprowadza główna księgowa – nie stwierdzono zaniedbań w dokumentacji, nieprawidłowości, nie wydano zaleceń.  
 
 7.
Bilans finansowy przedszkola za 2009 r.
I 2010
Gł. Księgowa
dyrektor
dokonano analizy i sprawdzenia w I 2010r., nie stwierdzono uchybień , nie wydano zaleceń.
 
 8.
Odpisy na ZFŚS
IV, VI 2010
Gł. Księgowa
dyrektor
sporządzany zgodnie z przepisami, nie wydano zaleceń.
 
 9.
Dokumentacja dotycząca wynagrodzeń pracowników
Cały okres
St. Referent ds. płac
Gł. Księgowa, dyrektor
sprawdzana comiesięcznie poprzez podpisywanie imiennie list wynagrodzeń pracowników, dokonywana jest analiza składników wynagrodzenia, prawidłowości ich naliczania i potrącania zobowiązań. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Dokumenty są sporządzane prawidłowo, nie pojawiają się błędy w wyliczeniach i naliczaniu wynagrodzeń i pochodnych. Nie wydano zaleceń.
 

 
Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
 
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 

        Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu (podpis)
 
 
 
Data: ........................
 
 
               Zespół kontrolny
                    (podpisy)
 
 
 
 
 
 
 
 
Data:................
 

  
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
..........................................................................................................
..........................................................................................................
 
 

Załączniki do pobrania: 2011-01-27 09:50:27 - wnioski pokontrolne (57.00 kB)
2011-01-27 09:51:46 - wystąpienie pokontrolne (23.00 kB)

Ilość odwiedzin: 6154
Nazwa dokumentu: Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2011-01-27 09:42:37
Data udostępnienia informacji: 2011-01-27 09:42:37
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-27 09:53:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner