logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

         
KWiA.I–0914/17/10
                            Opole, 26.05.2010 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 24/10
 
Jednostka kontrolowana
Młodzieżowy Dom Kultury
w Opolu
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
4-21.05.2010 r. 
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Monika Pijanka - inspektor w Wydziale
Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Izabela Dziewulska-Gaj  - główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 53/2010
nr 54/2010
Przedmiot kontroli
Gospodarka finansowa
Okres objęty kontrolą
2009
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Elżbieta Marciniszyn - dyrektor
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– główna księgowa
   
I. Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).,
 
2.     Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
 
3.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
 
  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
 
5.     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).
 
6.     Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).
 
7.     Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz 177 z późn. zm.)
 
  1. Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).
 
9.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.).
 
10.                       Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. z 2006 r. Nr 116 poz. 783).
 
11.                       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późn. zm.).
 
12.                       Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020).
 
13.                       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398 z późn. zm.).
 
  1. Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
 
  1. Uchwała Nr LXIX/798/06 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych oraz uzgodnienia wartości jednego punktu z późn. zm.
 
  1. Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Załącznik do komunikatu poz. 84).
 
II. Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji wydatków             i sporządzanych sprawozdań.
 
III. Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych                w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-księgowych. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora jednostki. Dane zawarte w rocznych sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości oraz zgodności            z planem finansowym. Sprawdzono również czy jednostka posiada zakładowy plan kont i opracowane na piśmie procedury kontroli finansowej oraz czy procedury te są zgodne ze standardami Ministerstwa Finansów i dostosowane do specyfiki jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
 
IV. Sprawy organizacyjne 
 
Młodzieżowy Dom Kultury funkcjonuje od dnia 1 kwietnia 2000 r., na podstawie Uchwały Nr XXII/347/00 Rady Miasta Opola z dnia 23 marca 2000 r. w (akta kontroli Nr 10/24/I/6). Siedzibą jednostki jest nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy ul. Strzelców Bytomskich 1, którą Zarząd Miasta Opola przekazał nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GNGiK-7224c/68/99/2000 oraz decyzją nr GNGiK-72244/60/2001 (akta kontroli Nr 10/24/I/7-15).sprawie dostosowania aktu założycielskiego Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu do obowiązujących przepisów prawa
 W okresie objętym kontrolą dyrektorem jednostki była pani Elżbieta Marciniszyn powołana na to stanowisko na okres od 1 września 2007 r. do 31 sierpnia 2012 r. (akta kontroli Nr 10/24/I/16-17). Głównym księgowym jednostki jest pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zatrudniona na tym stanowisku od dnia 1 stycznia 2002 r. w wymiarze pełnego etatu (akta kontroli Nr 10/24/I/18-19).
         Z budżetem gminy jednostka rozlicza się w trzech niżej wymienionych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
-dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80195 – pozostała działalność,
-dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży,
- dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego.  
         Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.
         W kontrolowanym okresie jednostka posiadała pięć rachunków bankowych, założonych w PKO BP S.A. (akta kontroli Nr 10/24/I/33):
- 55 1020 3668 0000 5402 0159 5792 rachunek budżetowy,
- 77 1020 3668 0000 5402 0160 0634 rachunek zfśs,
- 82 1020 3668 0000 5202 0160 0642 rachunek dochodów własnych,
- 51 1020 3668 0000 5102 0160 0667 rachunek dochodów własnych - zespół Adena i Pech,
- 73 1020 3668 0000 5102 0160 0659 rachunek sum depozytowych.
        
         Wewnętrzne regulacje prawne dotyczące funkcjonowania gospodarki finansowo-księgowej w kontrolowanej jednostce to:
Ø      Zasady rachunkowości obowiązujące w MDK, w tym:
- Metody wyceny aktywów i pasywów,
- Zakładowy Plan Kont,
- Opis systemu informatycznego,
- Zakładowa instrukcja inwentaryzacyjna,
- Regulamin kontroli wewnętrznej wraz z instrukcją sporządzania, kontroli i obiegu dowodów księgowych,
- Zakładowa instrukcja kasowa.
Ø      Procedura przygotowywania druków ścisłego zarachowania,
Ø      Regulamin udzielania zamówień publicznych,
Ø      Regulamin gospodarowania majątkiem ruchomym,
Ø      Procedura zawierania i rozliczania umów zlecenia i o dzieło z osobami fizycznymi,
Ø      Zasady postępowania przy planowaniu i realizowaniu zakupów przez nauczycieli.
W kontrolowanej jednostce inwentaryzacja środków trwałych                          i pozostałych środków trwałych została przeprowadzona w 2009 r. Zgodnie z obowiązującą w jednostce instrukcją z przeprowadzonej inwentaryzacji został sporządzony protokół.W trakcie czynności stwierdzono różnice inwentaryzacyjne w wysokości 658,79 zł. Decyzją kierownika jednostki niedobory zostały uznane jako niezawinione i zaliczone w straty MDK (akta kontroli Nr 10/24/I/31-32).
         Szczegółowo stan zatrudnienia w kontrolowanej jednostce przedstawiono w tabeli nr 1.
 
Tabela nr 1
Lp.
Wyszczególnienie
Zatrudnienie w etatach (stan na 01.01.2009 r.)
(akta kontroli Nr 10/24/I/21)
Zatrudnienie w etatach (stan na 31.12.2009 r.)
(akta kontroli Nr 20/24/I/21 )
1
Pracownicy pedagogiczni
53,38
51,83
2
Pracownicy administracyjni
10,25
9,75
3
Pracownicy obsługi
10,50
11,50
RAZEM
74,13
73,08
 
V. Wydatki budżetowe w 2009 r.
 
Z wyciągu bankowego nr 202 wynika, że stan środków budżetowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2009 r. wynosił – „0”(akta kontroli Nr 10/24/I/45).
Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków finansowych przekazanych jednostce w 2009 r. wynosiła 4.041.540,00 zł. (akta kontroli Nr 10/24/I/34-36).
W dniu 18.01.2010 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdania Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2009 r. (akta kontroli Nr 10/24/I/37-42). W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniach jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność w 2009 r.
 
 
Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego
 
 
Ze sporządzonego sprawozdania dotyczącego działu 854 rozdział 85407 oraz z dokumentacji księgowej jednostki wynika, że dokonywane wydatki dotyczące MDK zostały zaewidencjonowane w dwudziestu czterech paragrafach (akta kontroli Nr 10/24/I/37).
         Ustalono, że największą pozycję wydatków budżetowych stanowiły wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. Łączna kwota tych wydatków wyniosła 2.972.418,02 zł, w tym:
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.293.940,94 zł
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 169.249,70 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 370.679,09 zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – 58.548,29 zł
- § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 80.000,00 zł.
         Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym (akta kontroli Nr 10/24/I/47).
W wyniku kontroli ustalono, że w 2009 r. pracownikom oprócz wynagrodzeń miesięcznych wypłacono dodatkowo (akta kontroli Nr  10/24/I/22):
Ø      (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)),
          Zespół kontrolny sprawdził prawidłowość sporządzania list płac za okres od stycznia do marca 2009 r. Ustalono, że listy płac sporządzane są odrębnie dla pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli. Pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w jednostce otrzymywali wynagrodzenie w terminie określonym w art. 39 ust. 3 Karty Nauczyciela (Dz. U. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
Listy płac są sporządzane przy pomocy programu ProgMan, zawierają okres za jaki dokonano wypłaty, łączną kwotę do wypłaty, nazwisko i imię pracownika, wynagrodzenie brutto każdej osoby z wyszczególnieniem wszystkich składników wynagrodzeń. Listy płac są podpisane zgodnie z obowiązującymi w jednostce regulacjami wewnętrznymi. Skontrolowane listy wykazano w tabeli nr 2.
 
Tabela nr 2
Lp.
Nr listy
Tytuł wypłaty
1
1
Wynagrodzenie pracowników pedagogicznych za 01/2009
2
2
Wynagrodzenie pracowników administracyjnych za 01/2009
3
3
Wynagrodzenie pracowników obsługi za 01/2009
4
4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne – pracownicy pedagogiczni
5
5
Dodatkowe wynagrodzenie roczne – pracownicy obsługi
6
6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne – pracownicy administracyjni
7
7
Wynagrodzenie pracowników pedagogicznych za 02/2009
8
8
Wynagrodzenie pracowników administracyjnych za 02/2009
9
9
Wynagrodzenie pracowników obsługi za 02/2009
10
10
Wynagrodzenie pracowników pedagogicznych za 03/2009
11
11
Wynagrodzenie pracowników administracyjnych za 03/2009
12
12
Wynagrodzenie pracowników obsługi za 03/2009
13
13
Wynagrodzenie pracowników pedagogicznych za 04/2009
 
Ponadto strona kontrolująca sprawdziła prawidłowość naliczania płac dla pięciu pracowników administracyjnych wykazanych w tabeli nr 3 (akta kontroli Nr 10/24/I/26).
W jednostce obowiązuje Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu, opracowany m.in. w oparciu o przepisy określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398).
Podczas czynności kontrolnych sprawdzono czy stawki poszczególnych składników wynagrodzeń zostały przyznane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 
Tabela nr 3
Lp.
Imię i nazwisko
Stanowisko
Kategoria zaszerego-wania
Wymiar etatu
Wynagrodzenie
zasadnicze
1
(akta kontroli Nr 10/24/I/26)
XVI
1
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2
VII
1
3
VIII
1
4
VI
1
5
VI
1
 
Strona kontrolująca dokonała również analizy wynagrodzeń oraz przelewów pięciu pracowników jednostki. Badanie polegało na porównaniu naliczonych wynagrodzeń z indywidualnych kartotek wynagrodzeń ze sporządzonymi listami płac. Następnie porównano wynagrodzenia „do wypłaty” z listy płac z dokonanymi przelewami. W badaniu zastosowano technikę porównania bieżącej informacji z analogiczną informacją                        z poprzedniego okresu. Zestawienie wynagrodzeń niżej wymienionych pracowników kontrolowanej jednostki za okres od października do grudnia 2009 r. przedstawiono w tabeli nr 4.
 
Tabela nr 4
Lp.
Imię i nazwisko
X/2009
XI/2009
XII/2009
1
(akta kontroli Nr 10/24/I/26)
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2
3
4
5
 
          W trakcie badania stwierdzono, iż wszystkie kwoty wykazane                     w indywidualnych kartotekach wynagrodzeń były zgodne z kwotami na sporządzonych listach płac. Po analizie porównawczej stwierdzono, iż zachodzi pełna zgodność pomiędzy danymi zawartymi w listach płac z danymi                    z wyciągów bankowych.
Zespół kontrolny, dokonał sprawdzenia pięćdziesięciu jeden dokumentów księgowych, na podstawie których dokonano przelewów lub zapłaty gotówkowej ze środków budżetowych. Sprawdzono sposób opisywania faktur oraz rachunków pod względem formalnym, rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzania do wypłaty przez dyrektora jednostki. W tabeli nr 5 przedstawiono dokumenty poddane szczegółowej kontroli. 
 
Tabela nr 5
Lp.
Nr faktury
Tytułem
Kwota (zł)
Data zapłaty
klasyfikacja
1
3055/11/2009
Materiały biurowe
1.095,88
4/12/2009
4210
2
ZP-B-000815/12/09
Materiały biurowe
229,27
4/12/2009
4210
3
563/2009
Nocleg – konferencja
465,00
4/12/2009
4300
4
8/2009
Warsztaty – projekt Samorządy uczniowskie
720,00
4/12/2009
4300
5
09110891971950
Rozmowy telefoniczne
1.511,58
7/12/2009
4360
6
66/11/2009
Tonery
642,94
7/12/2009
4210
7
0177/11/09
Monitoring
244,00
7/12/2009
4300
8
1077/09
Noclegi
540,00
7/12/2009
4300
9
149/12/2009
Opracowanie projektu
366,00
7/12/2009
4390
10
02294/12/09
Napoje – olimpiada
425,25
8/12/2009
4210
11
0002/11/2009
Książki – popularyzacja wiedzy o Unii
50,00
8/12/2009
4210
12
91119
Tablice
958,92
9/12/2009
4300
13
I3F-2009/91
Woda + ścieki
87,00
9/12/2009
4300
4260
14
130007183/09
Art. chemiczne
216,19
9/12/2009
4210
15
09/6913
Pączki – konferencja samorządów
162,64
9/12/2009
4220
16
2314/wz-2586
Wafelki – konferencja samorządów
80,70
9/12/2009
4220
17
09/6939
Pączki – konferencja samorządów
132,15
9/12/2009
4220
18
3611/k/2009
Art. papiernicze –Mikołajkowy festiwal piosenki dziecięcej
477,00
9/12/2009
4210
19
539/009
Ksiązki (nagrody) Mikołajkowy festiwal piosenki dziecięcej
223,00
9/12/2009
4210
20
Dfk/323/2009/mp
Wynajem pomieszczeń -szkolenie
1.073,60
10/12/2009
4300
21
204020/2009
Meble biurowe
5.095,96
10/12/2009
4210
22
1525/02279/11/09
Słodycze – samorządy szkolne
159,04
11/12/2009
4210
23
3025/112009
Artykuły biurowe
141,28
11/12/2009
4210
24
5400/0/2009
Kamizelki
103,87
14/12/2009
4210
25
5337/a/09
Ręczniki jednorazowe
296,19
14/12/2009
4210
26
2009/000456
Materiały biurowe
11,13
15/12/2009
4210
27
3541/k/2009
Markery
8,96
15/12/2009
4210
28
2820091210018350
Świece
84,92
15/12/2009
4210
29
39/2009
Opracowanie programu – projekt Zapalona świeca
1.155,00
16/12/2009
4300
30
3155/11/2009
Materiały biurowe – projekt Wiedza o Opolu
30,96
16/12/2009
4210
31
089582/2009
Woda
138,18
16/12/2009
4260
32
090692/2009
Woda + ścieki
211,49
16/12/2009
4260
4300
33
089695/2009
Woda + ścieki
234,04
16/12/2009
4260
4300
34
Pr/273/2009
Usługi medyczne
126,00
16/12/2009
4280
35
Fka08193834/012/09
Rozmowy telefoniczne
592,88
16/12/2009
4360
36
413
Tabliczki okolicznościowe
126,00
16/12/2009
4210
37
954/09/fa
Nagrody – projekt Zapalona świeca
880,00
16/12/2009
4210
38
Hk/24089/1181/2009
Energia cieplna
8.344,16
17/12/2009
4260
39
Hk/24090/1181/2009
Energia cieplna
5.014,16
17/12/2009
4260
40
0700259283
Rozmowy telefoniczne
156,68
17/12/2009
4360
41
4221539581
Wywóz śmieci
214,00
17/12/2009
4300
42
Fa/2883/2009
Art. bhp
219,69
18/12/2009
4210
43
559/2009
Ksiązki (nagrody) projekt Kartka bożonarodzeniowa
400,00
18/12/2009
4210
44
84/2009
Warsztaty medialne
1.500,00
23/12/2009
4300
45
0674001174
Energia
2.630,41
28/12/2009
4210
46
Fv/0114/12/09
Ochrona
244,00
28/12/2009
4300
47
2223/09/op
Mikrofon
600,00
28/12/2009
4210
48
91216
Plakaty
585,60
28/12/2009
4300
49
3352/12/2009
Art. biurowe
44,20
28/12/2009
4210
50
05/12/2009
Projekt budynku
7.320,00
31/12/2009
4390
51
12/09
Energia cieplna
7.465,66
31/12/2009
4260
 
W trakcie powyższego badania zespół kontrolny ustalił, że wszystkie skontrolowane dokumenty były szczegółowo opisane, sprawdzone przez upoważnione osoby pod względem formalnym, rachunkowym oraz merytorycznym. Ponadto na dokumentach zawarta była adnotacja o podstawie zastosowania przepisów Prawa zamówień publicznych oraz zatwierdzenie do wypłaty przez dyrektora jednostki. Każdorazowo na fakturach była umieszczona dekretacja, prawidłowa klasyfikacja budżetowa oraz wskazanie miesiąca ujęcia w księgach rachunkowych.
 
VI. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 
Z wyciągu bankowego nr 1 wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2009 r. wynosił 8.120,40 zł (akta kontroli Nr 10/24/I/93). Stan ten jest zgodny z ewidencją księgową (konto 135 – rachunek ZFŚS)(akta kontroli Nr 10/24/I/104).
          W 2009 r. w kontrolowanej szkole dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 153.000,00 zł. Środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS w dniach:
Ø      02.03.2009 r. – 100.000,00 zł
Ø      30.03.2009 r. –   30.000,00 zł
Ø      28.04.2009 r. –   15.000,00 zł
Ø      03.11.2009 r.      8.000,00 zł (korekta)
RAZEM                   153.000,00 zł (akta kontroli Nr 10/24/I/100-104)
 
Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników jednostki określił dyrektor w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującym w Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu.
Ww. regulamin określa między innymi osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu, przeznaczenie środków oraz zasady                      i warunki przyznawania świadczeń socjalnych.
Działalność socjalna prowadzona jest na podstawie zatwierdzonego rocznego planu dochodów i wydatków. Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Niewykorzystane środki w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 
W wyniku analizy wszystkich wyciągów bankowych (od nr 1 do nr 72) ustalono, że na rachunek bankowy oprócz środków przeniesionych                         z poprzedniego roku, odpisów i odsetek od zgromadzonych środków, wpływały także spłaty pożyczek mieszkaniowych, dopłaty pracowników do wycieczek oraz odpis dla emerytów przekazany z Urzędu Miasta w wysokości 12.344,92 zł (w dniu 27.05.2009 r. – 9.681,00 zł oraz w dniu 25.09.2009 r. – 2.663,92 zł). Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono. Ponadto stwierdzono, że w zbiorze wyciągów bankowych nie ma wyciągu o numerze 38. Z ustnych wyjaśnień głównej księgowej wynika, że brak w numeracji jest spowodowany błędem w systemie bankowym. Ustalono, że saldo końcowe wyciągu bankowego nr 37 (72.298,56 zł) jest jednocześnie saldem początkowym wyciągu bankowego o numerze 39. 
         Z analizy ww. wyciągów oraz zapisów dokonanych na koncie 135 (strona Ma) wynika, że zaewidencjonowane wydatki w kontrolowanym okresie dotyczyły:
Ø      dofinansowania do wypoczynku pracowników,
Ø      pożyczek mieszkaniowych,
Ø      świadczeń urlopowych,
Ø      imprez integracyjno-okolicznościowych,
Ø      pomocy finansowej (akta kontroli Nr 10/24/I/100-104).
Saldo konta 135 na dzień 31.12.2009 r. wynosiło 14.439,59 zł i było zgodne z wyciągiem bankowym nr 72 (akta kontroli Nr 10/24/I/94).
 
VII. Zobowiązania i należności – środki budżetowe
 
Zespół kontrolny poddał sprawdzeniu salda kont rozrachunkowych środków budżetowych na dzień 31 grudnia 2009 r. występujących w ewidencji badanej jednostki, a także prawidłowość ewidencji operacji na kontach rozrachunkowych.
Na dzień 31 grudnia 2009 r. wystąpiły następujące salda na kontach rozrachunkowych:
Ø      konto 201 - Rozrachunki z odbiorcami – saldo wykazywało 0.
Ø      konto 225 - Rozrachunki z budżetami – saldo wykazywało 0.
Ø      konto 229 - Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne po stronie zobowiązań wykazano kwotę 33.743,68 zł, z czego:
- 29.122,66 zł dotyczyło składek ZUS z naliczonego dodatkowego   wynagrodzenia rocznego,
- 4.621,02 zł dotyczyło składek na Fundusz Pracy z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Zespół kontrolny ustalił, że w dniu 28.02.2010 r. zobowiązania zostały uregulowane.
Ø      konto 231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – po stronie „Ma” wykazano kwotę 188.618,72 zł oznaczającą stan zobowiązań badanej jednostki wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zobowiązania zostały uregulowane w dniu 18.02.2010 r.
Ø      konto 232rozrachunki z osobami fizycznymi z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło – saldo wykazywało 0.
Ø      konto 234 - Rozrachunki z pracownikami – saldo wykazywało kwotę 53.567,00 zł i dotyczyło pożyczek pobranych z zfśs,  
Ø      konto 240 - Pozostałe rozrachunki – saldo wykazywało 0.
Występujące zobowiązania na koniec 2009 r. zinwentaryzowano                  w drodze weryfikacji salda. Zespół kontrolny do prawidłowości wykazanych sald uwag nie wniósł.
 
VIII. Gospodarowanie dochodami własnymi w 2009 r.
 
Źródła dochodów własnych oraz sposób ich przeznaczenia określone zostały w uchwale nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola z późniejszymi zmianami. Podstawą gospodarowania dochodami własnymi jest roczny plan sporządzony przez dyrektora jednostki określający przychody i rozchody w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej.
Z wyciągów bankowych wynika, że stan środków dochodów własnych na rachunkach bankowych na początek roku 2009 wynosił 161.061,92 zł:
 
Lp.
Nazwa rachunku
Nr r-ku bank.
Data WB
Numer WB
Saldo (zł)
1
Dochody własne
0642
05.01.2009
WB nr 1
50.286,74
2
Dochody własne – Adena i Pech
0667
02.01.2009
WB nr 1
110.775,18
Razem (akta kontroli Nr 10/24/I/138,144)
161.061,92
 
Stan środków na 31.12.2009 r. wynosił 270.879,79 zł
 
Lp.
Nazwa rachunku
Nr r-ku bank.
Data WB
Numer WB
Saldo (zł)
1
Dochody własne
0642
31.12.2009
WB nr 246
125.200,21
2
Dochody własne - Pech iAdena
0667
31.12.2009
WB nr 249
145.679,58
Razem (akta kontroli Nr 10/24/I/140-142)
270.879,79
 
Zespół kontrolny ustalił, że salda z wyciągów bankowych dochodów własnych na początek roku nie są zgodne ze sporządzonym sprawozdaniem RB-34 za 2009 r. (akta kontroli Nr 10/24/I/105-106). W sprawozdaniu wykazano stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego kwotę 161.108,87 zł. Główna księgowa wyjaśniła, że różnica w wysokości 46,95 zł była spowodowana błędnym zaksięgowaniem przez bank, skapitalizowanych odsetek z dochodów własnych na rachunku depozytowym.
 
VIII. 1. Źródła dochodów własnych
 
Ustalono, że w kontrolowanej jednostce środki dochodów własnych były gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych. Ze sporządzonego przez jednostkę sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie przychodów dochodów własnych w 2009 r. wyniosło ogółem 1.303.542,68 zł.Na kwotę tę składają się środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego oraz dochody w kwocie – 1.142.433,81 zł (akta kontroli Nr 10/24/I/106).
Wyżej wymienione dochody uzyskano w trzech paragrafach:
Ø      § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 96.817,14 zł,
Ø      § 0920 – Pozostałe odsetki – 3.368,98 zł,
Ø      § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 1.042.247,69 zł.
W wyniku kontroli ustalono, że na przychody składały się m.in.: odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, opłaty z tytułu najmu pomieszczeń oraz opłaty za zajęcia dydaktyczne.
 
VIII. 2. Wydatki dochodów własnych
 
          Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 (akta kontroli Nr 10/24/I/105) wynika, że wydatki ze środków dochodów własnych za 2009 r. wyniosły ogółem 1.303.542,68 zł. Wydatki te zaewidencjonowano w czternastu paragrafach. W wyniku przeprowadzonej analizy wyżej wymienionego sprawozdania kontroli poddano dokumentację księgową dotyczącą wydatków dwóch paragrafów.
 
Rozdział 85407 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 
 
          Wydatki ogółem wyniosły 136.534,58 zł. Ustalono, że wydatki dotyczyły materiałów biurowych, plastycznych, nagród oraz wyposażenia jednostki. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Rozdział 85407 § 4300 – Zakup usług pozostałych 
 
          Wydatki ogółem wyniosły 696.041,86 zł. Ustalono, że wydatki dotyczyły między innymi usług noclegowych, gastronomicznych, transportowych, wywozu nieczystości oraz usług fotograficznych. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
                             
 
IX. Zamówienia publiczne w 2009 r.
 
          Zespół kontrolny ustalił, że w 2009 r. w jednostce przeprowadzono dziesięć postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki (zgodnie z art. 5 ust. 1 w związku z art. 66 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).
          Zestawienie wszystkich postępowań przedstawiono w tabeli nr 6. 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
X. System kontroli wewnętrznej
 
Kompleksowy system kontroli wewnętrznej w jednostce określony jest poprzez:
 
Tabela nr

Lp.
Przyjęte regulacje prawne
Stan faktyczny
1
Regulamin pracy obowiązujący w MDK w Opolu
 
Przyjęty w jednostce Regulamin pracy jest aktem ustalającym wewnętrzną organizację i porządek w procesie pracy oraz określającym związane z procesem pracy obowiązki pracodawcy i pracowników w Publicznej szkole Podstawowej w Opolu. Obejmuje on obszary związane z organizacją pracy, porządkiem w pracy, czasem pracy oraz środkami dyscyplinującymi w przypadku naruszenia regulaminu. Zawiera również regulacje związane z urlopami, wynagrodzeniami oraz przepisami BHP.
2
Regulamin kontroli wewnętrznej wraz z instrukcją sporządzania, kontroli i obiegu dowodów księgowych
W ramach tych regulacji opisana jest kontrola finansowo-księgowa oraz wewnętrzna kontrola merytoryczna obejmująca wszystkie zagadnienia związane z działalnością jednostki.
3
Opis systemu przetwarzania danych 
W kontrolowanej jednostce użytkowane są programy komputerowe:
Ø       Księgowość – Optimum Vulcan
Ø       Faktury – Optimum Vulcan
Ø       Kasa – Optimum Vulcan
Ø       Rozrachunki – Optimum Vulcan
Ø       Rejestr VAT – Optimum Vulcan
Ø       Zamówienia publiczne – Optimum Vulcan
Ø       Magazyn – Optimum Vulcan
Ø       Inwentarz – Optimum Vulcan
Ø       Kadry – ProgMan S.J.
Ø       Płace – ProgMan S.J.
Ø       Przelewy – ProgMan S.J.
Ø       Zlecone – ProgMan S.J.
Ø       Płatnik - Prokom
Szczegółowy opis użytkowanych programów znajduje się w dokumentacji jednostki.
4
Karty czynności 
Ustalono, że pracownicy jednostki posiadają karty stanowiskowe (czynności). Karty stanowiskowe pracy określają obowiązki, odpowiedzialność i uprawnienia zatrudnionego na danym stanowisku pracownika (akta kontroli Nr 10/24/I/169-176)
5
Zamówienia publiczne
Ustalono, że w szkole jest opracowany i stosowany Regulamin udzielania zamówień publicznych w MDK.

 
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi jednostki.
 
 
 
 
 
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 

Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
 
Data: ........................
                   Zespół kontrolny
 
 
 
(podpisy)
 
 
 
Data: ……………………………….

           
 
   Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
   Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2011-01-27 12:03:45 - wnioski pokontrolne (48.50 kB)
2011-01-27 12:05:41 - wystąpienie pokontrolne (24.00 kB)

Ilość odwiedzin: 7059
Nazwa dokumentu: Młodzieżowy Dom Kultury
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Pijanka, Izabela Dziewulska - Gaj
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Pijanka, Izabela Dziewulska - Gaj
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2011-01-27 11:58:42
Data udostępnienia informacji: 2011-01-27 11:58:42
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-27 12:07:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner