logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Readaptacji ,,Szansa"
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

PROTOKÓŁ KONTROLI nr 25/10
 
 
Jednostka kontrolowana
Miejska Biblioteka Publiczna
Pl. Piłsudskiego 6.
45-706 Opole
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
04.05.2010 r. do 31.05.2010 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
 
Wiesław Pałczyński – St. Specjalista  w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Agnieszka Lisiecka - Inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
Nr 55/2010
Nr 56/2010
Przedmiot kontroli
Prawidłowość wykorzystania dotacji na działalność za 2009 r.
Okres objęty kontrolą
2009 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Elżbieta Kampa –  dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali
Elżbieta Kampa - dyrektor
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
– gł. księgowa
   

 
Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
3.     Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 13, poz. 123  z późniejszymi zmianami).
4.     Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).
5.     Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).
6.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.).
7.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (dz. U. z 2006 r. Nr 116 poz.783).
8.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późn. zm.).
9.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020).
10.                        Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
11.                        Uchwała Nr LIV/607/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 listopada 2005 r. w    sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu.
12.                         Uchwała Nr XXXVI/378/08 Rady Miasta Opola z dnia 25 września 2008 r.        w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych oraz uzgodnienia wartości jednego punktu.
13.                        Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów      publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
 
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-księgowych. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora. Dane zawarte w rocznych sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości i gospodarności oraz zgodności z planem finansowym. Sprawdzono również czy jednostka posiada zakładowy plan kont i opracowane na piśmie procedury kontroli finansowej, oraz czy procedury te są zgodne ze standardami Ministerstwa Finansów i dostosowane do specyfiki jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
       Dane zawarte w rocznych sprawozdaniach budżetowych dotyczące wpływów i wydatków wykazanych w poszczególnych paragrafach, porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej.
Dokonano analizy wydatków na wynagrodzenia oraz wybranych wydatków rzeczowych pod kątem ich celowości, gospodarności oraz zgodności ze stanem faktycznym, ustawą o finansach publicznych.
           Dokonano analizy dokumentacji dotyczącej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
           Na okoliczność poczynionych ustaleń, pobrano ustne i pisemne wyjaśnienia od pracowników merytorycznych, sporządzono niezbędne zestawienia oraz pobrano kserokopie wybranych dokumentów kadrowo-księgowych potwierdzających ustalenia opisane w protokole kontroli.
           
Cel kontroli
 
Celem kontroli było zbadanie prawidłowości realizacji dochodów i wydatków pod kątem ich zgodności z planem rzeczowo-finansowym, sprawozdaniami budżetowymi, ustawą o finansach publicznych i innymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości pobierania opłat, zasad podziału wydatków oraz przyjętych rozwiązań organizacyjno-kadrowych.
                    
 USTALENIA KONTROLI.
 
I. W zakresie spraw organizacyjnych.
 
 
Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu jest instytucją kultury podległą samorządowi i realizuje określone statutem zadania polegające na zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych społeczności lokalnej.
Na terenie miasta działa 19 placówek bibliotecznych, w których zgromadzono blisko 360 000 jednostek zbiorów.
W 2003 roku odwiedziło nas 163 tys. osób spośród, których zarejestrowano prawie 15 tys. użytkowników, którzy wypożyczyli 552 tys. jednostek zbiorów.
 
Biblioteka stara się umacniać i inspirować zainteresowania czytelnicze oraz promować uznanie dla literatury i sztuk pięknych poprzez organizowanie spotkań z przedstawicielami środowiska literackiego i naukowego, artystycznego i organizowanie wystaw, konkursów, zabaw literackich itp.

Kalendarium:

1947 - Otwarcie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu w budynku przy ul. Kościelnej 8.
1948-Przeniesienie biblioteki do opolskiego Ratusza.
1955 - Połączenie Miejskiej Biblioteki Publicznej z Wojewódzką Biblioteką Publiczną i występowanie pod nazwą Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu.
1975 - Reforma administracyjna przyniosła kolejną zmianę nazwy na Wojewódzką Bibliotekę Publiczną. Określenie "miejska" już w nazwie biblioteki nie istniało, ale placówki nieprzerwanie pracowały na rzecz mieszkańców Opola.
1992 - Wyłączenie (na skutek ustawy o samorządzie terytorialnym) ze struktury WBP 21 placówek i utworzenie z dniem 01.07.1992 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu z siedzibą Dyrekcji na ul. Piastowskiej 19.
2000 - Od 1 stycznia MBP jest instytucją kultury podległą samorządowi. Posiada 2 oddziały i 19 filii działających na rzecz mieszkańców Opola.
2002 - Przeniesienie Dyrekcji MBP z ul. Piastowskiej 19 do siedziby Filii nr 4 przy pl. Piłsudskiego 5-6
                  
 
                                                 
Podstawowym celem działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu jest zaspakajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych mieszkańców Opola, upowszechnianie wiedzy poprzez gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, w tym również dotyczących własnego regionu, prowadzenie działalności informacyjnej, popularyzację zbiorów i czytelnictwa oraz organizowanie działalności służącej rozwojowi czytelnictwa.
Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu samodzielnie gospodaruje przydzielonym i nabytym mieniem oraz prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywnego ich wykorzystania.
 
1. Status prawny
Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu jest instytucją kultury powołaną dla upowszechniania czytelnictwa i działa na podstawie :
- ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Nr 13 z 2001 r. poz. 123),
- przepisów statutu - zał. do uchwały nr XXXVII/509/01 Rady Miasta Opola z dnia 22 lutego 2001 roku.
 
2. Organizacja
Miejską Biblioteką Publiczną kieruje Dyrektor , który organizuje jej działalność i odpowiada za całokształt jej działalności, a także reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz.
Dyrektorowi podlegają:
- Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
- Dział Informacji i Promocji
- Dział Kadrowo-Administracyjny
- Dział Księgowo-Finansowy
- Dział Sieci Miejskiej - Instruktor
Instruktor sprawuje nadzór merytoryczny nad placówkami i podlegają mu kierownicy Oddziałów (Wypożyczalnia Centralna, Oddział Dziecięcy) i 17 Filii.
 
3. Przedmiot działania i kompetencje
Podstawowym celem działalności MBP jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczności miasta Opola oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury. Biblioteka realizuje te cele poprzez:
- gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, jego dorobku kulturalnego, naukowego i gospodarczego
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych
- prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej, wydawniczej, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych a także materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym
- popularyzacja książki i czytelnictwa
- doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej
- podejmowanie innych działań zaspokajających potrzeby środowiska lokalnego w zakresie upowszechniania dorobku dziedzictwa narodowego
- udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno - metodycznej i szkoleniowej
 
 
 
 
II. Sprawy kadrowe.
 
W okresie objętym kontrolą dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej była pani Elżbieta Kampa powołana na to stanowisko 1 lutego 2002 r. (akta kontroli 10/25/I/).
Głównym Księgowym jest pani(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
, zatrudniona od dnia 18 stycznia 2000 r.
Na dzień 01.01.2009 r. w kontrolowanej jednostce zatrudnionych było 59 osób na 52,52 etatach (akta kontroli Nr 10/25/I/). Stan zatrudnienia na początek i na koniec 2009 r, w rozbiciu na poszczególne grupy zawodowe w osobach i etatach przedstawia poniższa tabela:
 
 

 
Rodzaje stanowisk pracy
stan na 01.01.2009 r.
stan na
31.12.2009 r.
osoby
etaty
osoby
etaty
Pracownicy merytoryczni (bibliotekarze)                 78,3%
   46
 41,84
  47
     42,09
Pracownicy administracji   10,0%
     4
   4,00
   6
       4,75
Pracownicy obsługi           11,7%
     9
   6,68
   7
       5,77
      Razem:
    59
 52,52
 60
    52,61

 
Z powyższych danych wynika, że stan zatrudnienia w osobach ogółem na początek i koniec 2009 r. uległ zmianie – przybyła 1 osoba. Natomiast w etatach stan zatrudnienia na koniec 2009 r. był minimalnie wyższy w stosunku do stanu początkowego.
W 2009 roku przyjęto do pracy w bibliotece 1 osobę. Jednocześnie dokonano niewielkiego przekroczenia w wykorzystanych etatach o 0,09 (akta kontroli Nr 10/25/I/24).
 
Biblioteka posiada w banku PKO Bank Polski S.A. cztery niżej wymienionych rachunki bankowe (akta kontroli Nr 10/25/I/28):
 

Rachunek
Nr konta
Stan na 31.12.2008
WB
Stan na 31.12.2009
WB
 
bieżący
 
51 1240 1633 1111 0000 2652 2674
         147.305,45
 
 206
      131.521,05
 
196
 
ZFŚS
 
07 1240 1633 1111 0000 2652 2690
                3.015,26
 
59
              842,41
 
55
bieżący pomocniczy
 
88 1240 1633 1111 0000 2652 2687
                      0,00
 
121
                  0,01
 
19
bieżący pomocniczy
 
02 1240 1633 1111 0010 2650 1988
                  0,00
 
   -
        70.400,67
 
66
 
 
Ogółem
       150.320,71
 
      202.764,14
 

 
 
Z budżetem gminy w 2009 r. biblioteka rozliczało się w dziale 801 rozdział 80104. Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.
 
Księgi rachunkowe w bibliotece za 2009r. prowadzone były z wykorzystaniem programu komputerowego „Rewizor”.
Kontrolą objęto rachunki: budżetowe, ZFŚS oraz dochodów własnych.
 
        
  II.W zakresie wydatków budżetowych
 
Z dokumentacji bankowej wynika, że stan salda na rachunku bieżącym na
 dzień 31.12.2009 r. wynosił 131.521,05 zł.(akta kontroli Nr 10/25/I/29).
W wyniku kontroli ustalono, że stan ten był zgodny z ewidencją księgową (zapisy na koncie „130”).
 Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków budżetowych przekazanych do jednostki kontrolowanej na działalność bieżącą w 2009 r. wynosiła 2.768.100,00 zł, (akta kontroli Nr 10/25/I/5).
W dniu 09.02.2010 r. jednostka kontrolowana przedłożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych (akta kontroli Nr 10/25/I/6).
Największą pozycję stanowiły wydatki na wynagrodzenia , nagrody i pochodne jak: trzynasta pensja, składki na ZUS i Fundusz Pracy oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki te zaksięgowano w sześciu paragrafach tj. 4010, 4110, 4120,4140, 4170, 4440. łączna kwota tych wydatków wyniosła 2.120.383,02 zł, co stanowi ok. 71,66 % wszystkich wydatków budżetowych.
W wyniku kontroli ustalono, że w 2009 r. pracownikom oprócz wynagrodzeń miesięcznych wypłacono dodatkowo (akta kontroli Nr 10/25/I//):
 
     (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność przedszkola w 2009 r. oraz z ewidencją księgową .
Ze sporządzonego sprawozdania oraz z dokumentacji księgowej biblioteki wynika, że dokonane wydatki budżetowe zostały zaewidencjonowane w osiemnastu paragrafach. W wyniku kontroli stwierdzono, że wykazane w sprawozdaniu dane dotyczące wydatków zaewidencjonowanych w poszczególnych paragrafach są zgodne z ewidencją księgową. Wszystkie wydatki środków budżetowych dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych (akta kontroli Nr 10/225/I/50-51).
Z dokumentacji bankowej wynika, że stan salda na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2009 r. wynosił 63.932,38 zł.(akta kontroli Nr 10/25/I/32).W wyniku kontroli ustalono, że stan ten był zgodny z ewidencją księgową (zapisy na koncie „130”).
W sprawozdaniu Rb-28S za 2009 r. jednostka kontrolowana wykazała na koniec roku stan zobowiązań w pięciu paragrafach na łączna kwotę 87.612,99 zł. W wyniku kontroli ustalono, że stan ten był zgodny z ewidencją księgową - konta 201,225,229, 231. Zobowiązania dotyczyły naliczonego i niewypłaconego dodatkowego rocznego wynagrodzenia oraz pochodnych od tego wynagrodzenia (akta kontroli Nr 10/25/I/46-48,52).
 
 
 
 II.1. Wydatki budżetowe na wynagrodzenia (paragraf 4010)
 
Wydatki w tym paragrafie stanowiły największą pozycję wszystkich wydatków środków budżetowych otrzymanych z urzędu Miasta Opola. Łączna kwota tych wydatków wyniosła 1.667.6432,09 zł (akta kontroli Nr 10/25/I/27).               
Podczas czynności kontrolnych dokonano szczegółowej analizy wynagrodzeń sześciu wybranych pracowników (akta kontroli Nr 10/25/I/7-9).
 
W trakcie analizy porównano kwoty wynagrodzeń netto wykazane w indywidualnych kartach wynagrodzeń z kwotami przelewów figurującymi na wyciągach bankowych sześciu losowo wybranych pracowników. Analizą objęto wszystkie wydatki figurujące na wyciągach bankowych za okres trzech miesięcy na przestrzeni roku 2009. Ogółem sprawdzono wszystkie 18 wyciągów bankowych od nr 40 z 26 marca do nr 142 z 24 września 2009 r.
 
Zestawienie  płac wybranych pracowników i ich zaszeregowań

 
                                              Marzec/2009    lista płac nr 10/2009 
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 

W wyniku kontroli stwierdzono, że wszystkie kwoty figurujące na wyciągach bankowych były zgodne z kwotami wykazanymi na indywidualnych kartach wynagrodzeń. Wypłaty wynagrodzeń dokonywane były na rachunki oszczędnościowo- rozliczeniowe poszczególnych pracowników.
II.2. Wydatki budżetowe- wynagrodzenia bezosobowe(paragraf 4170).
Wydatki ogółem wynosiły 75.522,00 zł. - 100 umów o dzieło oraz 11 umów zleceń. Skontrolowane wszystkie zawarte umowy i stwierdzono zgodność i prawidłowość ich zawarcia oraz ich zasadność. Wszystkie umowy dotyczyły honorariów pisarzy, którymi odbywały się spotkania autorskie w bibliotece i filiach. Poniższe zestawienie jest tego potwierdzeniem (akta kontroli Nr 10/25/I/38-71).
 

Nazwisko i imię
umowa 
numer
Data zawarcia
kwota
data wypłaty
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
 
  
 
Ogółem
75522,00
 

II. 3. Wydatki budżetowe – zakup materiałów i wyposażenia - paragraf 4210 (akta kontroli Nr 10/25/I/92-97).
Wydatki ogółem wyniosły 150.134,00 zł. Ustalono, że wydatki dotyczyły zakupu m.in.;
- zakupu materiałów biurowych na kwotę 8.842,89 zł,
- druków bibliotecznych na kwotę 7.290,69 zł,
- folii do opraw książek na kwotę 4.231,49 zł,
- opału na kwotę 2.280,01 zł,
- drobnego sprzętu biurowego i AGD na kwotę 6.621,76 zł,
- środków czystości na kwotę 3.052,31 zł,
- materiałów na ferie, wakacje, Dni Literatury, Dni Opola na kwotę 7.379,82 zł,
- zakup różnego sprzętu wyposażenia na kwotę 15.054,76 zł,
- materiały BHP na kwotę 979,51 zł,
- akcesoria komputerowe na kwotę 50.806,33 zł,
- materiały na konferencje na kwotę 12.362,87 zł,
- „Cztery Pory Książki” na kwotę 13.061,06 zł,
- spotkania autorskie, narady, wystawy na kwotę 5.041,92 zł,
- materiały na biurka i regały na kwotę 1.409,47 zł,
- VI Ogólnopolska Jesień Literacka na kwotę 6.450,98 zł,
- materiały-delegacja Biełgorod na kwotę 2.000,46 zł,
- konkurs na Esej na kwotę 1,770,39 zł,
- papier ksero na kwotę 1.493,28 zł.
Zespół kontrolny dokonał szczegółową analizę poszczególnych wydatków wraz z oceną prawidłowości księgowania, nie stwierdzając błędów.
Cztery Pory Książki - wydatki związane z organizacją imprezy pod tym samym tytułem. Składają się na nie m.in.  wydatki na noclegi dla autorów spotkań, wyżywienie, materiały niezbędne do spotkań.

Data
Raport kasowy, bankowy
Nazwa wydatku
 Kwota
Nr f-ry
05.03.09
rk12
mat. na warsztaty, catering
182,27
06444/09,3/09,23/09
19.03.09
rk13
konsumpcja
228,80
09/559
24.03.09
rk14
dokument fotograf
350,00
36/09
13.03.09
rb6
karton, masa klejąca
269,83
814/K/2009
19.03.09
rb7
noclegi pisarzy
395,00
227, 235/09
19.03.09
Rb7
plakaty, zaproszenia
1000,00
1/03/09
25.03.09
Rb7
noclegi
380,00
260,261/09
22.04.09
rk18
słodycze
202,19
HF10475/09
28.04.09
rk19
catering
498,30
09/864
29.04.09
rb11
noclegi, wyżywienie
1291,70
396,397,406,1341
05.05.09
Rb12
plakaty, noclegi
1940,00
7/04,434/09
28.05.09
rk24
dokument fotograf
450,00
59/09
06.05.09
rb12
wyżywienie
136,00
145/09
09-12.10.09
rk47
art. spożywcze
190,23
28527,0142/09
14-19.10.09
rk48
dokument fotograf
426,24
105/09,1717/2009
8-16.09.09
rb26
noclegi, spotkania,
3720,50
395,396,116,594,618,909,924,927,400/09
19-28.10
rb27
plakaty, zaproszenia
1400,00
6/10/2009
 
 
 
13.061,06
 

 
Akcesoria komputerowe - zakup monitorów, programów komputerowych, klawiatur
 

Data
Raport kasowy, bankowy
Nazwa wydatku
 Kwota
Nr f-ry
16.01.09
Rb 1
pamięć klawiatura
169,00
14/09
04.02.09
Rb 3
klawiatury, mysz
248,00
79/09
29,30.01.09
rk4
monitor, nagrywarka
676,00
78/09,91/09
13.02.09
rb3
router
89,00
84/HMS-Opol/2
04.02.09
rk6
czytnik
389,00
226/02
02.03.09
rk10
router
99,00
389/2
13.03.09
rb6
klawiatury
95,00
192/09/Opol
27.03.09
rb8
programy komputerowe
3763,80
176, 253/09
22.04.09
rb10
routery
184,00
290,309/09
06.05.09
Rb 12
listwy, usb
175,02
351,500/09
19.05.09
rb13
przełącznik, pamięć
207,00
384/09
09.06.09
rk26
płyty dvd
34,95
10454/2009/1023
26.06.09
rb16
switch
375,00
510/09
22.07.09
rk32
karty sieciowe
188,70
688/07/09
30.07.09
rk34
głośniki
36,00
HMS/1238,1232/09
10,16.07.09
rb18
modem, karty
552,60
677, 00003148
17-27.07
rb19
klawiatura
49,00
614/096
04.08.09
Rb21
karty sieciowe
150,00
642/09
06.08.09
rk36
listwy
118,00
09/80/3272
18.08.09
rb21
karty sieciowe
88,00
682/09
10.09.09
Rb23
program
1778,76
1509061612
04.09.09
rk40
nagrywarka
109,00
HMS/1415/9/09
07.09.09
rb23
switch
110,00
750/09
22,28.09.09
rb24
klawiatura, pamięć
490,00
790,806,824/09
13.11.2009
rb29
router
219,00
1052/09
20.11.09
rb30
listwy, dvd
212,00
1078/09
04.12.09
Rb32
klawiatury
90,00
1136/09
18.12.09
rk62
czytnik
375,00
3184/02
22.12.09
rb33
program
335,50
24044/IGS
30.12.09
rb34
program
39400,00
953/09
 
 
 
50.806,33
 

 
 
Koszty w związku z przyjęciem delegacji z Biełgorodu to m.in. noclegi i wyżywienia gości biblioteki oraz miasta partnerskiego Biełgorod.

Data
Raport kasowy, bankowy
Nazwa wydatku
 Kwota
Nr f-ry
 
22.09.09
rk42
catering
262,11
6174,122F00780,240
 
25-28.09.09
rk43
konsumpcja, bilety
444,35
10,6275,26,130,131,
1628,56,86,6330/09
 
08.10.09
Rb26
catering
998,00
385/A/09
 
05.10.09
rb26
noclegi
300,00
895/09
 
 
 
 
2.004,46
 
 

 
Drobny sprzęt biurowy:

Data
Raport kasowy, bankowy
Nazwa wydatku
 Kwota
Nr f-ry
16.02.09
Rb 3
lampy
3255,75
8016192
11-16.02.09
rk7
kasety, wąż do odkurzacza
66,98
09/80,16/02,000379
24,25.02.09
rk9
głośniki, szkło
84,00
149, 8/2009
02.03.09
rk10
kłódka
15,01
195/09
25,26.03.09
rk14
baterie, doniczki
64,30
1222FO,32/09
27.03.09
rb8
tablice reklamowe
1279,05
0143, 09/190
03.04.09
rk16
przedłużacz
7,50
115/09
10.04.09
rk17
doniczki
81,50
13/2009
17-23.04
rk18
syfon
75,71
05/04, HG002264
05.05.09
rk21
kasety
21,98
002237/2009/0434
18-26.05
rk23
folia do gablot
26,62
658998024, 1204/09
05.06.09
rk26
żarówki
25,80
300
09.07.09
rk31
baterie
11,00
72/2009
05.08.09
rk35
sznurek
35,80
FS05795/09
18.08.09
rk37
kaseton reklamowy
584,38
72/09
28.08.09
rk38
listwa
39,90
Fav/852
09.09.09
rk40
folia do mebli
29,86
127059/8024/09
16.09.09
rk41
doniczki
7,34
131508/8024/2009
21-22.09.09
rk42
świetlówki
197,69
2820090921018571,
8273003
01-02.10.09
rk45
wycieraczki
135,43
2820091001029614,
1493/2009
13.10.09
rk47
baterie, żarówki
180,15
103,392,1222700832,
2820091010061684
30.10.09
rk51
listwy, płyty
134,74
34/2503,148855,00411
19.11.09
rk55
filtr
20,00
405/09
11.12.09
rk61
choinka
14,99
21959/2009
15-18.12
rk62
tablica, choinka
160,38
000303/09,
2820091217011252
28.12.09
rk63
dzwonek
65,90
187465/8024, 2820091221032917
 
 
 
6.621,76
 

 
Druki biblioteczne

 Data
Raport kasowy, bankowy
Nazwa wydatku
 Kwota
Nr f-ry
22.01.09
rb1
druki biblioteczne
165,80
27/TOP/01/09
20.02.09
rb4
druki biblioteczne
388,84
117, 00043
25.02.09
rb4
druki biblioteczne
338,87
111/2009
08.04.09
Rb9
druki biblioteczne
276,70
2028/09
17.04.09
rb9
druki biblioteczne
384,30
239/TOP/04/09
28.04.09
rb11
druki biblioteczne
3843,00
A0239/09
22.05.09
rb13
druki biblioteczne
242,44
PF00193/09
04.06.09
Rb15
druki biblioteczne
351,73
350/2009
26.06.09
rb16
druki biblioteczne
278,89
3497,336/09
16.07.09
rb18
druki biblioteczne
242,44
PF00291/09
28.08.09
rb22
druki biblioteczne
146,40
464/TOP/08/09
17.09.09
rb24
druki biblioteczne
242,44
PF00385/09
06.11.09
Rb29
druki biblioteczne
388,84
622,PF00493/09
 
 
 
7.290,69
 

 
 
Materiały na zajęcia z dziećmi podczas ferii, wakacji, Dni Literatury Dziecięcej, Dni Opola

 Data
Raport kasowy, bankowy
Nazwa wydatku
 Kwota
Nr f-ry
04.02.09
Rb 3
bibuła, karton
527,47
296/K/2009
10.04.09
Rb9
książki, nocleg
590,75
1087,338,460
31.03.09
rk15
warsztaty plastyczne
191,71
117,99,94,00023,00401
7-16.04.09
rk17
warsztaty
410,00
34/09,731/09
23.04.09
rk18
baner
172,94
346/04/09
24.04.09
rk19
słodycze
13,05
1222F00308/04/09
10.04.09
rb9
spotkanie
1069,10
122/2009
27.04.09
rb10
baner na Dni Opola
122,00
6/04/09
29.04.09
rb11
Dni Opole
2500,00
61/04/09
12.05.09
Rb12
książki na nagrody
532,47
153/04/09
26.06.09
Rb16
książki na nagrody
80,12
00001315
19.06.09
rb16
książki na nagrody
20,93
6373/06
29-30.06
rb17
wakacje
923,24
1720/K/09
24.06.09
rk28
wakacje
10,21
555
29.06.09
rk29
wakacje
43,81
9/09,35/06,331,87508,
1222F00483
23.07.09
rk33
wakacje
73,50
94/09,11F/273/7/09
30.10.09
rk51
mat na teatrzyk
75,14
1222f00861,516,13,
71,69/09
25.11.09
rk56
spotkanie
23,38
143,20980/2009
 
 
 
7.379,82
 

 
Folia do oprawy książek

Data
Raport kasowy, bankowy
Nazwa wydatku
 Kwota
Nr f-ry
13.02.09
rb3
folia
343,74
103/09/OP
08.04.09
Rb9
folia
661,35
414/09/OP
30.04.09
rb11
folia
611,42
Fa2747,2748
19.06.09
rb16
folia
413,89
976/09
22.07.09
rb19
folia
827,77
1192/09
09.10.09
Rb26
folia
545,54
7366,7367/09
25.11.09
rb30
folia
413,89
2085/09
29.12.09
rb34
folia
413,89
2377/09
 
 
 
4.231,49
 

 
Materiały BHP

 Data
Raport kasowy, bankowy
Nazwa wydatku
 Kwota
Nr f-ry
24-27.03
rk14
znaki ewakuacyjne, apteczka
98,10
61,10,154,143
29.05.09
rk24
woda
20,40
0/0/0016/149027
25.06.09
rb16
ekwiwalent
380,30
28/09
09.07.09
rk31
woda
13,95
40/07/09
30.10.09
rk51
apteczka
15,14
520/09
23.12.09
rb33
ekwiwalent
451,62
59/09
 
 
 
979,51
 

 
 
 
Materiały biurowe

Data
Raport kasowy, bankowy
Nazwa wydatku
 Kwota
Nr f-ry
09.01
rk1
materiały biurowe
8,40
63/09
04.02.09
Rb 3
długopisy, nożyczki
110,83
296/K/09
13.02.09
rb3
długopisy, etykiety
109,80
00294, 00352
25.02.09
rb4
skoroszyty, taśma
671,44
00518/09
09.03.09
rk12
druki
13,61
834/K/09
25.03.09
rb7
Długopisy, zszywki
359,57
00936/09
10.04.09
Rb9
markery, kleje
212,45
01092/09
10-16.04.09
rk17
pieczątka, materiały biurowe
238,55
08/197, 1200/K/09
30.04.09
rb11
materiały biurowe
66,38
1396/K/09
12.05.09
Rb12
materiały biurowe
493,77
01454,4001041
11.05.09
rk22
druki
3,30
2706/2009
25.05.09
rb13
materiały biurowe
159,00
395/a/05/09
15.06.09
rb15
kredki, gumki, nożyczki
89,48
2832/d/09
30.06.09
rb17
cegiełki, materiały
1941,88
02149/09
16.07.09
rb18
książka
236,00
9002794/09
23.07.09
rb19
materiały
22,93
02434/09
15.09.09
Rb23
cienkopisy, taśmy
441,57
02938/09
02.09.09
rk39
druki
3,40
4157/d/2009
10-14.09.09
rk41
materiały biurowe
333,92
2486, 2516/K
23-29.09
rk43
pieczątka, druki
62,54
08/429,3263/14/09
15.09.09
rb23
koszulki, markery
401,86
03063/09
28.09.09
rb24
materiały
285,27
09084023
08.10.09
Rb26
kronika, kleje
266,38
2725/09
22.10.09
Rb27
pudełka
161,04
56/09/09
30.10.09
rk51
pieczątka
53,00
08/493/10/09
22,26.10.09
rb27
cienkopisy, przekładki
497,81
03619,1/541,2963
29.10.09
rb28
druki
236,00
4003579/09
16.11.09
rb30
druki
108,86
3220/K/09
01.12.09
Rb32
segregatory
477,63
04103/09
07.12.09
rk60
druki
38,21
5417/2109,3627
21-22.12.09
rk63
kalendarze
88,00
137/2009,32/2009
17.12.09
rb32
segregatory
96,38
04371/09
29.12.09
rb34
kalendarze, długopisy, itd
553,63
3915,20815,20467
 
 
 
8.842,89
 

Materiały na organizację Ogólnopolskiego Konkursu na Esej

 Data
Raport kasowy, bankowy
Nazwa wydatku
 Kwota
Nr f-ry
10.11.09
rb29
catering
321,20
09/2263
07.12.09
Rb32
catering
170,39
8786/2009
04.12.09
rk59
dokument fotograficzna
800,00
124/09
07.12.09
rk60
poczęstunek
427,80
504/2009
07.12.09
rb1’
nocleg
 51,00
1132/09
 
 
 
1.770,39
 

 
 
Koszty związane z organizację Międzynarodowej Konferencji Naukowej

 Data
Raport kasowy, bankowy
Nazwa wydatku
 Kwota
Nr f-ry
29.05.09
rk24
catering
317,11
0/0/0016/149028
09.06.09
rb15
noclegi wyżywienie
4570,40
1/06,248/06,541/09
30.06.09
rb17
materiały dla uczestników
432,75
1723/K/09
21.08.09
rk37
bilet
918,80
00039/S4opo/09
22.10.09
rk49
catering
226,81
0/0/021/0019/295001
05.11.09
Rb29
noclegi
1560,00
996,997/09
12.11.09
Rb29
catering
2187,00
423/10/09
12.11.09
Rb29
zaproszenia, plakaty
102/2009
 
 
 
12.362,87
 

 
Koszty organizacji Opolskiej Jesieni Literackiej

Data
Raport kasowy, bankowy
Nazwa wydatku
 Kwota
Nr f-ry
30.10.09
rk50
taśma do scenografii
27,99
2820091029034483
12.11.09
Rb29
plakaty zaproszenia
2600,00
101/09
04-05.11.09
rk53
kasety
123,87
60028803,1124
24-26.11.09
rk56
kwiaty
130,00
382/0,171/2009
30.11.09
rk57
catering
342,00
69,70,2718,2684
10,13.11.09
rb29
noclegi
810,00
1021,1040/09
19.11.09
rb30
scenografia, catering
1512,80
006,3/XI/09
25.11.09
Rb30
spotkanie
400,00
765/2009
27.11.09
rb31
catering
136,00
430/11/09
04.12.09
rk59
dokument fotograficzna
300,00
125/09
431/2009
rk61
kolaże
68,32
431/09
 
 
 
6.450,98
 

 
Zakup opału

 data
Raport kasowy, bankowy
Nazwa wydatku
 Kwota
Nr f-ry
06.03.09
Rb 6
Opał do F6
2.280,01
090038/FO

 
Zakup papieru ksero

 data
Raport kasowy, bankowy
Nazwa wydatku
 Kwota
Nr f-ry
17.12.09
rb32
papier ksero
746,64
04371/09
22.12.09
rb33
papier ksero
746,64
04435/09
 
 
 
1.493,28
 

 
 
 
Materiały na organizację spotkań autorskich i wystaw

 data
Raport kasowy, bankowy
Nazwa wydatku
 Kwota
Nr f-ry
09.01.09
rk1
 
zdjęcia
22,20
7/2009
14.01.09
Rk1
zdjęcia
21,60
8,9/2009
27.01.09
rb1
nocleg
200,00
50/09
29.01,09
rb2
zdjęcia wystawa
180,00
7/2009
04.02.09
rk6
zdjęcia
14,14
17/395/09
04.03.09
Rb 6
nocleg
200,00
175/09
02.03.09
rk10
zdjęcia
4,72
4/02
16.03.09
rk13
mat. na wystawę
136,18
000067,000072,5/03/09
17-21.04.09
rk18
zdjęcia
27,50
05/04, 22/2009
27-28.04.09
rk19
Mat na teatrzyk
150,00
13/04, 16/2009
7-15.05.09
rk22
Ksero na wystawę
169,49
169/09, 78/09
18.05.09
rk23
zdjęcia
28,60
47/2009
03.06.09
Rb15
wyżywienie
180,00
14/V/09
01.06.09
rk25
kwiaty, zdjęcia
37,50
108/09, 26/09
03.06.09
rk26
poczęstunek
51,22
939/FV/09
16.06.09
rk27
książki
92,50
311/2009
26.06.09
rk28
poczęstunek
49,39
1110/2009
23.07.09
rk33
zdjęcia
113,75
10/07,80/2009
07.08.09
rk36
zdjęcia
50,00
81/09
26.08.09
rk38
art. spoż
33,89
122f00680,1421/09
07.09/09
Rb23
spotkanie
2000,00
00017/08/09
15.09.09
rk41
mat na wystawę
81,39
552,561/09
22.09.09
rk42
mat na wystawę
29,00
585/09
24.09.09
rk43
zdjęcia
21,83
09/09/2009
08.10.09
rk47
zdjęcia
22,54
667/319/09
19.10.09
rk48
zdjęcia
50,00
106/09
27.10.09
rk50
mat. biurowe
170,00
422/10/09
19.10.09
rb27
nocleg
200,00
941/09
04.11.09
rk53
zdjęcia
1,77
4/11/09
26.11.09
rk56
mat na wystawę
7,50
262/2009
09-11.12.09
rk61
książki na nagrody
135,00
525/09,542/09
16-18.12.09
rk62
spotkanie
218,17
122F01079,81/2009
22.12.09
rb33
książki na nagrody
283,63
50821,20381
29.12.09
rb34
książki na nagrody
58,41
Ks016/1204/09
 
 
 
5.041,92
 

 
Zakup środków czystości dla filii MBP

 data
Raport kasowy, bankowy
Nazwa wydatku
 Kwota
Nr f-ry
29.01.09
rk4
środki czystości
31,00
01/01/096
13.02.09
rb3
środki czystości
232,07
00294/09
11.03.09
rk12
środki czystości
74,42
8154/09
27.03.09
rk14
środki czystości
34,96
13/03/09
31.03.09
rk15
środki czystości
409,58
0/0/0006/09
27.04.09
rk19
środki czystości
52,85
13169/09
12.05.09
Rb12
środki czystości
168,12
01517/09
05-10.06.09
rk26
środki czystości
123,00
0/128,157/09,79/2009
16.06.09
rk27
środki czystości
91,01
19431/2009
30.06.09
rk29
środki czystości
289,66
0/0/0018/181021
30.06.09
rb17
środki czystości
189,02
02149/09
09.07.09
rk31
środki czystości
7,00
122F00551/07/09
23.07.09
rk33
środki czystości
7,30
44/07/09
23.07.09
rb19
środki czystości
50,95
02434/09
07.09.09
Rb23
środki czystości
228,38
02938/09
26.08.09
rk38
środki czystości
59,40
53/08/09
03.09.09
rk40
środki czystości
234,01
0/0/021/0012/246025
06.10.09
rk46
środki czystości
13,92
143047/8024/2009
13.10.09
rk47
środki czystości
192,87
298,32111/09
30.10.09
rk51
środki czystości
327,09
0/0/0210019/295002
22.10.09
rb27
środki czystości
213,74
03619/09
17.12.09
rb32
środki czystości
21,96
04371/09
 
 
 
3.052,31
 

 
Zakup różnego sprzętu wyposażenia

 data
Raport kasowy, bankowy
Nazwa wydatku
 Kwota
Nr f-ry
29.01.09
rk4
drabina, wycieraczki
278,47
44,13012,3607F
16.02.09
rb3
stoły
1195,99
74/02/09
25.02.09
rb4
biurka
327,00
FV/09/177
10.03.09
Rb 6
gramofon
144,00
FV/70/2009
13.03.09
rk12
czajnik
89,00
FAV154
16,17.03.09
rk13
stoliki, ogrzewacz
373,88
001397, 201/M/
27.03.09
rb8
skaner
342,00
238/09
8-16.04.09
rk17
pralka, telefon, sztalugi
1193,73
63,60017859,246
14.04.09
rb9
rolety
393,04
0068/09
5-13.05
rb12
urządzenie
564,86
001145/09/S
22.05.09
rb13
wieszaki
369,00
00017/05/09
22.06.09
rk27
wykładzina
500,00
220/2009/opo181
30.06.09
rk29
krzesła
322,08
0/0/0018/181021
06.07.09
Rb18
biurka
218,00
09/236
06.07.09
rk31
wykładzina
1068,36
181/2009
16.07.09
rk32
dywan, wykładzina
783,87
1126,1127,418/09
27.07.09
rk33
krzesła
159,96
201/M/050999
13.07.09
rb18
ekspres do kawy
612,72
00019/07/09
31.07.09
rb20
biurka
436,00
Fv/09/249
13.08.09
rb21
stojaki
775,92
181/0809
24.08.09
rk37
odtwarzacz
159,00
V/09/80/3518
25-27.08.09
rk38
dywan, biurka
559,00
2009-28-136423,63/09
03.09.09
rk40
krzesła
797,88
0/0/021/0012/246025
17.09.09
rk42
odtwarzacz
199,00
V/09/80/3828
19.10.09
rb27
monitory
2895,00
087/10/09
29.12.09
rk64
czajniki, telefony
297,00
1426
 
 
 
15.054,76
 

 
Materiały na wykonanie biurek i regałów

 data
Raport kasowy, bankowy
Nazwa wydatku
 Kwota
Nr f-ry
13.02.09
rk7
mat na meble
221,45
2093/M/09
18.02.09
rb4
mat na meble
1188,02
FV/US/09/00153
 
 
 
1.409,47
 

 
 
 II.4. Wydatki budżetowe – zakup usług remontowych – paragraf 4270.
 
Wydatki ogółem wyniosły 113.945,85 zł. Na kwotę tę składały się dotyczące remontów w filiach MBP w Opolu w wysokości 101.945,85 zł oraz koszty konserwacji i napraw drukarek w wysokości 12.240,29 zł (akta kontroli10/25/I/111-32).
Największy remont dotyczył Oddziału Dziecięcego a związany był z wymianą okien i wynosił 61.000 zł.  Koszt remontu  Filii Nr 6 wynosił 26.000 zł. Zespół kontrolujący przeprowadził analizę dokumentacji księgowej nie stwierdzając uchybień lub błędów w kwalifikacji wydatków.
Remonty

Data zapłaty
Raport.kasowy, nr wyciągu
Nazwa wydatku
kwota
Nr f-ry
19.01.09
rk2
naprawa biurka
30,50
K/09/1/0088
21.01.09
rk3
remont filii 15
57,94
2820090120035300
26.01.09
rk3
remont filii 15
435,11
11145/8024/2009
28.01.09
rk4
remont filii 15
237,78
12483//8024/09
30.01.09
rk4
remont F 15
33,89
01/000263
30.01.09
rk4
remont F 15
751,75
560/09
02.02.09
rk5
remont F 15
142,13
13944/8024/09
02.02.09
rk5
szklenie okien WC
235,70
58/2009
04.02.09
rk6
remont F 15
82,47
1676/M/09
04.02.09
rk6
remont F 15
121,97
2820090203022403
09.02.09
rk6
remont F 15
15,28
2820090203019446
10.02.09
rk6
remont F 15
105,85
009A000382
12.02.09
rk7
prace elektryczne w filiach
1613,00
1/02/09
16.02.09
rk7
remont F 15
63,38
28200902011053907
18.02.09
rk8
remont F 15
145,79
2820090217070761
20.02.09
rk8
remont F 15
305,00
3/02/09
19.03.09
rk13
malowanie sufitu WC
805,00
2/03/09
10.04.09
Wb 47
wymiana okien F18
5746,76
03A20004
01.09.09
Wb 128
naprawa rolety
46,36
29/08/09
18.08.09
rk37
montaż kasetonu
25,44
2820090817059905
21.08.09
rk37
malowanie regałów
145,64
2009-28-13577
25.08.09
rk38
farby do malowania filii
204,00
2009-28-136423
31.08.09
rk38
farby do malowania filii
147,00
2009-28-137556
22.09.09
Wb 140
remont F6
26000,00
3/09/2009
02.09.09
rk39
farby do malowania filii
86,40
2009-28-137912
04.09.09
rk40
położenie kabla sieciowego
105,00
754/09
07.09.09
rk40
naprawa biurka
11,22
1387/2009
07.09.09
rk40
drobne remonty
14,95
13238/M/09
10.09.09
rk41
remont F6
247,32
2009-28-139470
17.09.09
rk41
remont F6
361,27
28200909015073835
17.09.09
rk41
obudowa grzejnika
91,19
2820090917044033
18.09.09
rk42
remont schodów w F6
1036,42
2/09/09
19.10.09
Wb156
montaż reklamy
146,40
52/09
31.10.09
rb28
wymiana okien w O/Dz
61000,00
AF00284/09
01.10.09
rk45
naprawa baterii
9,50
10243/2009
08.10.09
rk47
uszczelnienie okien F7
24,99
2080091004054986
19.10.09
rk48
obudowa grzejników F5
59,28
15847/M/09
22.10.09
rk49
obudowa grzejników F5
54,99
19841/09,1491/09
05.11.09
Wb167
naprawa żaluzji
310,37
39/10/09
09.11.09
rk54
Malowanie koperty
37,36
158897/8024/2009
17.11.09
rk55
uszczelnienie okien F7
94,90
162046,164815/8024
19.11.09
rk55
wtyki sieciowe
6,00
HMS/1905/11/09
23.11.09
rk56
naprawa żaluzji
22,30
628,630/09
27.11.09
rk57
montaż lamp w F1
18,64
171968/8024/2009
01.12.09
rk58
montaż lamp w F1
10,00
01454/TT/09
11.12.09
rk61
uszczelnienie okien
91,09
282009127017156
11.12.09
rk61
naprawa ubikacji
16,21
178669/8024/2009
18.12.09
rk62
naprawa skrzynki
4,16
183184/8024/09
18.12.09
rk62
Naprawa zamka w drzwiach
30,82
184266/8024/09
18.12.09
rk62
oświetlenie w F4
317,04
2820091214023046
 
 
 
101.705,56
 

 
Konserwacja i naprawy kserokopiarek oraz drukarek

Data
Raport.kasowy, bankowy
Nazwa wydatku
       kwota
Nr f-ry
13.02.09
Wb17
konserwacja
119,56
14/2009
20.02.08
Wb 22
konserwacja
505,75
01053/09
25.02.09
Wb 22
konserwacja
109,80
060074/2009
25.02.09
Wb 24
konserwacja
341,60
K/09/0225
19.03.09
Wb 36
konserwacja
506,30
K/09/1/0277
19.03.09
Wb 36
konserwacja
134,20
80187/2009
27.03.09
Wb 41
konserwacja
213,50
F/Gł/0217/09
08.04.09
Wb 46
konserwacja
256,20
AW/62/2009
22.04.09
Wb 53
konserwacja
3393,93
F02651/09
27.04.09
Wb 55
konserwacja
286,70
50266/2009
10.06.09
Wb 83
konserwacja
2183,80
F03889/09
29.06.09
Wb 90
konserwacja
70,20
FA/00043/06/2009
30.06.09
Wb 91
konserwacja
1283,16
F00084/P/09
21.07.09
Wb 104
konserwacja
245,95
F00192/P/09
20.08.09
Wb 122
konserwacja
544,21
F00362/P/09
08.09.09
Wb 131
konserwacja
109,80
50528/2009
15.09.09
Wb 135
konserwacja
61,00
F/MG/0158/09
18.09.09
Wb 24/2009
konserwacja
176,90
50547/2009
22.09.09
Wb 140
konserwacja
109,80
FV/88/2009
29.09.09
Wb 145
konserwacja
482,78
F00605/P/09
04.09.09
rk40
konserwacja
45,01
1378/09/09
02.10.09
Wb 147
konserwacja
150,00
267/09
08.10.09
rk47
konserwacja
140,00
1615/09
16.10.09
Wb 155
konserwacja
263,45
F00709, 00735
16.11.09
Wb 172
konserwacja
329,79
F00923/P/09
04.12.09
Wb 183
konserwacja
54,90
F/WM/0046/09
16.12.09
Wb 188
konserwacja
122,00
356/2009
 
 
 
12.240,29
 

  II.5. Wydatki budżetowe - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (paragraf 4440)
 
                   W 2009 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na łączną kwotę 52.600,00 zł.              W wyniku kontroli ustalono, że kwota ta jest zgodna z ewidencją księgową dotyczącą tych wydatków (akta kontroli Nr 10/26/I/49).Powyższa kwota wydatków w całości dotyczyła odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wykazana w sprawozdaniu kwota faktycznie przekazana została z rachunku podstawowego jednostki na rachunek bankowy funduszu w ustawowych terminach. 
Terminy i kwoty przelewów naliczonych odpisów wraz z dokonaną na koniec roku korektą przedstawia poniższa tabela:
 

     Data
    Kwota
      %
Nr wyciągu
      08.04.2009 r.    
   40.000,00 zł       
      75
WB 7
      29.05.2009 r.
     5.000,00 zł
      25
WB 12
      30.09.2009 r.
     7.600,00 zł
korekta
WB 43
     Razem
 52.600,00zł
 

 
 Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników określił dyrektor w Regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zarządzeniem nr 13/08 z dnia 17.11.2008 r. (akta kontroli 10/25/I/).
Ww. regulamin określa między innymi osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu, przeznaczenie środków oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych.
Działalność socjalna prowadzona jest na podstawie zatwierdzonego rocznego planu dochodów i wydatków. Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Niewykorzystane środki w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu Zarządzeniem Nr 7/2009 z dnia 01.04.2009r. powołał Komisję Socjalną. W zarządzeniu dyrektor określił zadania komisji i skład komisji, która liczy 3 osób.
Regulamin określa m.in. osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu, przeznaczenie środków oraz   zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych. Sposoby i przyznawanie świadczeń osobom uprawnionym uzgadniany był z działającą stałą komisją ZFŚS.
          Wstępnej kwalifikacji wniosków o przyznanie pomocy socjalnej dokonuje komisja socjalna. Komisja socjalna sporządza każdorazowo z posiedzenia protokół, który zatwierdza dyrektor. Działalność socjalna prowadzona jest na podstawie zatwierdzonego rocznego planu dochodów i wydatków. Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Niewykorzystane środki w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 
Z wyciągu bankowego wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2009 r. wynosił 3.015,26 zł (akta kontroli Nr 10/25/I/97). Stan ten jest zgodny z saldem początkowym konta 135 – rachunek ZFŚS (akta kontroli Nr 08/25/I/29-31).
Z analizy zapisów na tym koncie księgowym wynika, że obroty po stronie Wn wyniosły 69.458,85 zł (akta kontroli Nr 10/25/I/96). W wyniku kontroli ustalono, że na kwotę tę oprócz środków przeniesionych z poprzedniego roku, odpisów i odsetek od zgromadzonych na rachunku środków, składały się także spłaty pożyczek mieszkaniowych oraz odpis dla emerytów przekazany z Urzędu Miasta (akta kontroli Nr 10/25/I/94). Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono.
Kontrolujący dokonali analizy wypłat z konta ZFŚS:
 
 
Dofinansowanie do wczasów

Kwota dofinansowania
Ilość osób
Wartość
   300,00
     1
       300,00
   400,00
   41
 16.400,00
   420,00
     6
    2.520,00
   440,00
   10
    4,400,00
Razem
   58
 23.600,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dofinansowanie do wyprawek szkolnych      

Kwota dofinansowania
Ilość osób
Wartość
    120,00
      4
    480,00
    130,00
      3
    390,00
    140,00
      4
    560,00
    280,00
      1
    280,00
Razem
    12
 1.430,00

 
Zapomogi losowe

Kwota
Ilość osób
Wartość
    500,00
      1
    500,00
 1.000,00
      1
 1.000,00
Razem
      2
 1.500,00

 
Świadczenia – dofinansowanie do wczasów

Kwota
Ilość osób
Wartość
      100,00
      4
       400,00
       200,00
      1
       200,00
       310,00
    38
   11.780,00
       330,00
      4
     1.320,00
       350,00
    13
     4.550,00
       170,00
    10
     1.700,00
Razem
    70
   19.950,00

 
 
Pożyczki na remont mieszkania

Kwota
 Ilość osób
 Wartość
    3.000,00
        7
    21.000,00

 
Wyjazd rekreacyjny pracowników4.131,70 zł.
 
Wycieczka krajoznawczo-turystyczna do Sandomierza od 04 - 5.07.2009r. W wycieczce uczestniczyło 31 pracowników. Kwota dofinansowania na uczestnika wynosiła 133,28.
Na dofinansowanie składały się opłaty:
- faktura nr RO/434/07/2009 na kwotę 2.404,72 – transport ( Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej SA, 45-348 Opole, ul. Rodziewiczówny 1
- faktura nr 01520/09 na kwotę 450,98 – bilety wstępu (Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, 27-600 Sandomierz, Rynek 12)
- faktura nr 01521/09 na kwotę 1.276,00 – bilety wstępu i wyżywienie (Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, 27-600 Sandomierz, Rynek 12)
Saldo konta 135 na dzień 31.12.2009 r. wynosiło 842,41 zł i było zgodne z wyciągiem bankowym (akta kontroli Nr 10/25/I/).
Nie stwierdzono wydatków środków z tego Funduszu na cele niezgodne z ustawą i regulaminem.
 
III. Dochody własne w 2009 r.               
 
         Zesporządzonego sprawozdania wynika, że dochody własne w 2009 r. wyniosły ogółem 252.001,20 zł.
 
Na kwotę tę składają się:
• środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego w kwocie17.105,55 zł,
• przychody w kwocie 234. 895,65 zł.
Powyższe wpływy uzyskano w dwóch niżej wymienionych paragrafach:
 
Ø            057 „Kary za przetrzymywanie książek” - kwota   123.684,18
Ø            083 „Wpływy z usług”                            - kwota       8.252,23
Ø            084 „ Wpływy ze sprzedaży książek”       - kwota     18.341,63
Ø            092 Pozostałe odsetki                          - kwota              9.72
Ø            097 „Sprzedaż cegie         łek”                         - kwota       2.994,00
Ø            097 „Opłata za usługi informacyjne”        - kwota     43.303,00
Ø            097 „Pozostałe dochody’                         -  kwota     37.803,62
                                                   Razem                    234.895,65
W wyniku kontroli ustalono, że wykazane w sprawozdaniu wpływy w poszczególnych paragrafach były zgodne z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 10/25/I/61-65,78).
  W 2009 roku Miejska Biblioteka Publiczna na przeprowadzenie zbiórki publicznej
 na terenie miasta Opola w formie sprzedaży cegiełek przygotowano ich na kwotę
 12.936 zł. Sprzedano 796 szt. o nominale 1 zł. oraz  1.099 szt. o nominale 2 zł
 na kwotę 2.198 zł.
 Dochody własne to głównie wpływy za usługi informacyjne.
 Zgodnie z Regulaminem korzystania ze zbiorów bibliotecznych MBP w Opolu opłata
 w wysokości 5 zł pobierana jest w przypadku ich korzystania i obejmuje również
 dzieci do lat 15.
Podczas kontroli ustalono, że dokumentacja księgowa prowadzona jest w sposób chronologiczny. Konta księgowe syntetyczne mają utworzone i wyodrębnione konta analityczne. Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia sposobu opisywania faktur oraz rachunków pod względem formalnym, rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzania do wypłaty przez dyrektora jednostki. Badaniem objęto wszystkie dokumenty księgowe, które zaksięgowano w paragrafie 4270 i 4210. W tabelach przedstawiono dokumenty poddane szczegółowej kontroli. W trakcie powyższego badania zespół kontrolny ustalił, że wszystkie skontrolowane dokumenty były opisane w myśl art.35 ust.3 ustawy o finansach publicznych. Ponadto wszystkie wydatki ujęto w prawidłowym paragrafie.
 
IV. System kontroli wewnętrznej
 
                        W wyniku kontroli ustalono, że wszystkie badane wydatki związane były z bieżącą działalnością Miejskiej Biblioteki Publicznej i zaewidencjonowano je zgodnie z klasyfikacją budżetową. Wszystkie otrzymane i zapłacone faktury były opisane, sprawdzone, zadekretowane oraz zatwierdzone do wypłaty.
                   Ponadto ustalono, że w 2009 r. zostało wydanych dwadzieścia osiem niżej wymienionych zarządzeń dyrektora (akta kontroli Nr 10/25/I/25-27):
 
- w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań na udzielenie zamówienia przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Opolu na „Sukcesywną dostawę nowości wydawniczych” do przetargu PN- ZP-1/2009,
- w sprawie powołania Komisji Doboru Księgozbioru,
- w sprawie powołania Komisji Automatyzacji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu,
- w sprawie nadania Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu Regulaminu działania Komisji Skontrowej (inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych),
- w sprawie wprowadzenia ewidencji księgowej sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez MBP,
- w sprawie powołania Komisji Skontrowej w Filii nr 15,
- w sprawie powołania Komisji Skontrowej w Filii nr 5,
- w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu
- w sprawie: ustalenia Regulaminu udzielania zamówień których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu,
- w sprawie zmiany godzin otwarcia placówek w okresie wakacyjnym,
- w sprawie sprzedaży komisowej używanych podręczników szkolnych,
- w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert do wymiany stolarki okiennej w Oddziale Dziecięcym,
- w sprawie postępowania wobec czytelników przetrzymujących książki ponad terminy ustalone w Regulaminie korzystania ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu,
- w sprawie powołania Komisji Skontrowej w Filii nr 7,
- w sprawie dotyczące dodatkowych dni wolnych od pracy w 2009 roku,
- w sprawie: powołania Komisji do rozpatrzenia ofert remontu Filii nr 6,
- sprawie godzin otwarcia Filii nr 5 z dniem 01.09.2009 r.,
- w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu, celem okresowej oceny stanu wyposażenia i przeprowadzenia likwidacji nieużytecznego sprzętu znajdującego się w placówkach,
- w sprawie zamknięcia Filii nr 6 w dniach 01.09. – 30.09.2009 r.,
- w sprawie godzin otwarcia kasy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu,
- w sprawie zamknięcia Oddziału Dziecięcego w dniach 13.10. – 17.10.2009 r.
- w sprawie zamknięcia placówek, które mają dyżury w soboty
- w sprawie zmiany Regulaminu Wynagrodzenia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu,
- w sprawie zamknięcia placówek, które mają dyżury w soboty,
- w sprawie przyjętego na rok 2010 wymiaru czasu pracy
- w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu na dzień 30.12.2009 r.,
- w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia inwentaryzacji stanowiska portoryjnego na dzień 30.12.2009 r.,
- w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia inwentaryzacji stanowiska kasowego na dzień 30.12.2009 r.
 
    
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz doręczono dyrektorowi przedszkola.
                  
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 

        Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am     egzemplarz protokołu.  (podpis)
 
 
 
 
Data…………
               Zespół kontrolny
                     (podpisy)
 
 
 
 
 
Data:................

  
 
 
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
............................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………..
 

 
 

Załączniki do pobrania: 2011-01-27 12:39:41 - wnioski pokontrolne (39.00 kB)
2011-01-27 12:53:16 - wystąpienie pokontrolne (29.00 kB)

Ilość odwiedzin: 6788
Nazwa dokumentu: Miejska Biblioteka Publiczna
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesław Pałczyński, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Pałczyński, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2011-01-27 12:27:36
Data udostępnienia informacji: 2011-01-27 12:27:36
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-27 13:17:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner