logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 


 

                         

KWiA.I–0914/26/10
                           Opole, 16 lipca 2010 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 34/10
 
Jednostka kontrolowana
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza 
w Opolu
ul. Sz. Koszyka 21
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
14 czerwca -9 lipca 2010 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Małgorzata Jóźwin-Mazurek – starszy specjalista w Wydziale
Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Izabela Dziewulska-Gaj – główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 71/10
nr 72/10
Przedmiot kontroli
Gospodarka finansowa, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, prowadzenie ksiąg rachunkowych, system kontroli wewnętrznej za 2009 r.
Okres objęty kontrolą
2009 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Janina Ptak – dyrektor szkoły
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))- główna księgowa
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– specjalista ds. kadr

   
I. Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
 
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
4.     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).
 
5.     Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).
 
6.     Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz 177 z późn. zm.)
 1. Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.)
8.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.).
 
9.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. z 2006 r. Nr 116 poz. 783).
 
10.                       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późn. zm.).
 
11.                       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398 z późn. zm.).
 
12.                       Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020).
 1. Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
 1. Uchwała Nr LXIX/798/06 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych oraz uzgodnienia wartości jednego punktu z późn. zm.
 1. Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58)
Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzenia ewidencji księgowej, wydatkowania środków budżetowych i gospodarowania środkami z dochodów własnych oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji i sporządzanych sprawozdań.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się z przyjętymi rozwiązaniami organizacyjnymi w zakresie prowadzenia spraw ewidencyjno-księgowych w kontrolowanej placówce.
Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta Opola uzyskano niezbędne dane dotyczące środków finansowych przekazanych do jednostki kontrolowanej na cele objęte kontrolą.
Dane zawarte w sprawozdaniach sporządzonych przez jednostkę kontrolowaną porównano z danymi znajdującymi się w ewidencji księgowej, wyciągach bankowych oraz w innych badanych dokumentach.      
Szczegółową kontrolą objęto zapisy w ewidencji księgowej dotyczące wydatków na wynagrodzenia dla sześciu osób w okresie od stycznia do grudnia 2009 r., prawidłowość ustalenia stawek wynagrodzenia zasadniczego i kategorii zaszeregowania oraz akta osobowe osób przyjętych do pracy w okresie objętym kontrolą, a także wpływy i wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Przeprowadzono analizę zapisów znajdujących się w ewidencjach księgowych dotyczących poszczególnych rodzajów wydatków rzeczowych pod kątem prawidłowości ich klasyfikowania, celowości i zasadności ich dokonywania oraz zgodności danych ewidencyjnych z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach. Przeanalizowano zapisy dotyczące poszczególnych źródeł dochodów własnych pod kątem zgodności danych ewidencyjnych z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach oraz pod kątem legalności ich uzyskiwania.
Kontroli poddano także wynagrodzenia siedmiu pracowników wypłacone od czerwca do grudnia 2009 r., tj. dyrektora, dwóch wicedyrektorów, głównej księgowej, sekretarza szkoły, specjalisty do spraw płac oraz specjalisty do spraw kadr. Badanie polegało na porównaniu naliczonych wynagrodzeń z indywidualnych kartotek wynagrodzeń z dokonanymi przelewami.
Sprawdzono dokumenty źródłowe dotyczące wydatków budżetowych zaewidencjonowanych w wybranych paragrafach w miesiącu grudniu 2009 r.
         Sprawdzono również funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej, w tym czy jednostka posiada zakładowy plan kont i opracowane na piśmie procedury kontroli finansowej oraz czy procedury te są zgodne ze standardami Ministerstwa Finansów i dostosowane do specyfiki jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
  
USTALENIA KONTROLI
 
I. W zakresie spraw organizacyjno-kadrowych
 
W dniach od 22.09. do 10.10.2008 r., przez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu zostało przeprowadzone postępowanie kontrolne nr 30/08. Przeprowadzona kontrola obejmowała następujący zakres tematyczny:
Ø      gospodarka finansowa,
Ø      zamówienia publiczne,
Ø      prowadzenie ksiąg rachunkowych,
Ø      system kontroli wewnętrznej,
Ø      oszczędność przy dokonywaniu wydatków.
                        
Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej, zgodnego z obowiązującymi przepisami i procedurami przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne, prawidłowego funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej oraz prawidłowego postępowania przy dokonywaniu wydatków.
Podczas kontroli ustalono, że:
 
Ø      szkoła posiada, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wyodrębnione rachunki bankowe dotyczące dochodów własnych oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W tym zakresie nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości,
 
Ø      w trakcie prowadzonych czynności sprawdzających ustalono, że w terminie od 20.09. do 31.10.2005 r. w jednostce przeprowadzono inwentaryzację majątku w formie spisu z natury oraz inwentaryzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 
Ø      wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonych sprawozdaniach budżetowych,
 
Ø      dokumenty księgowe prowadzone są w sposób chronologiczny z podziałem na poszczególne rachunki,
 
Ø      wszystkie dokumenty księgowe poddane analizie, na podstawie których dokonywano wydatków były szczegółowo opisane, sprawdzone przez upoważnione osoby pod względem formalnym, rachunkowym oraz merytorycznym, ponadto wszystkie faktury posiadały dekretację oraz wskazanie odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej,
 
Ø      w wyniku kontroli ustalono, że na dochody własne składały się m.in. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wpłaty z tytułu najmu pomieszczeń. Ponadto ustalono, że w paragrafie 083 nieprawidłowo klasyfikowano dochody z najmu pomieszczeń. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ww. dochody winny być zaewidencjonowane w paragrafie 075 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego,
 
Ø      w gospodarowaniu Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych nie stwierdzono nieprawidłowości.
W dniu 7 stycznia 2009 r. protokół kontroli doręczono dyrektorowi szkoły. Zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli nie wniesiono.
W związku z ustaleniami wydano następujące zalecenie pokontrolne: dla wydatków szkoły stosować prawidłową klasyfikację budżetową zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących.
 
Wydatki w szkole pokrywane są ze środków budżetowych Gminy, subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.
Dyrektorem kontrolowanej jednostki jest pani Janina Ptak powołana na to stanowisko przez Prezydenta Miasta Opola na okres od 1 września 2007 r. do 31 sierpnia 2012 r. Na stanowiskugłównego księgowego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony z dnia 30 kwietnia 1998 r. w pełnym wymiarze czasu pracy zatrudniona jest pani(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
         Na dzień 31.12.2008 r. w szkole zatrudnionych było 87 osób na 83,53 etatu. Stan zatrudnienia na początek i na koniec 2009 r. w rozbiciu na poszczególne grupy zawodowe w osobach i etatach przedstawia tabela nr 1 (akta kontroli Nr 10/34/I/7):
 
Tabela nr 1

RODZAJE STANOWISK PRACY
 stan na 01.01.2009 r.
    stan na 31.12.2009 r.
osoby
etaty
osoby
etaty
 Pracownicy pedagogiczni
61
   59,78
 60
 57,72
 Pracownicy administracji
 7
     5,75
    4
    3,5
 Pracownicy obsługi
19
   18,00
 23
 21,25
      Razem:
87
   83,53
 87
 82,47

        
         W 2009 roku do pracy w szkole przyjęto siedmiu nauczycieli oraz trzech pracowników niepedagogicznych. Stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników pedagogicznych zostały ustalone z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego poszczególnych nauczycieli - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy z późniejszymi zmianami.
         Kategoria zaszeregowania oraz wysokość wynagrodzenia zasadniczego przyjętych do pracy w tym okresie pracowników niepedagogicznych jest zgodna z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych.  
      
         Ustalono, że wszyscy przyjęci pracownicy posiadają założone akta osobowe i aktualne badania lekarskie, co jest udokumentowane zaświadczeniami wystawionymi przez lekarza posiadającego odpowiednie uprawnienia. W aktach osobowych znajdują się również zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie bhp. 
W poniższych tabelach przedstawiono przyjęcia i zwolnienia w 2009 r. pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.
                  
Tabela nr 2
PRZYJĘCIA - PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

Lp.
Nazwisko i imię
Stanowisko
Wymiar etatu
Podstawa prawna wypłaty świadczenia
1.
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2.
3.
4.
5.
6.
7.

 
Tabela nr 3
ZWOLNIENIA – PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

Lp.
Nazwisko i imię
Stanowisko
Wymiar etatu
 
1.
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

 
Tabela nr 4
PRZYJĘCIA - PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

Lp.
Nazwisko i imię
stanowisko
Wymiar etatu  
Podstawa prawna wypłaty świadczenia
1.
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2.
3.

 
Tabela nr 5
ZWOLNIENIA- PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

Lp.
Nazwisko i imię
stanowisko
Wymiar etatu     
 
1.
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2.

 
         Z zapisów w ewidencji kontroli wynika, że w 2009 r. w jednostce przeprowadzone zostały trzy kontroli zewnętrznych (akta kontroli Nr 10/34/I/8-9):
- jedną przez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu Miasta Opola w zakresie „Kontrola symboli narodowych”,,
- Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Art. Rolno-Spożywczych w zakresie „Dopłata do szklanki mleka”,
- jedną przez Referat Sprawozdawczości Oświaty Urzędu Miasta Opola w zakresie „Wdrożenia Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych zgodnie z Rozporządzeniem” .
 
         Księgi rachunkowe w szkole prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego Vulcan.
 
Wewnętrzne regulacje dotyczące funkcjonowania gospodarki finansowo-księgowej w kontrolowanej jednostce to:
Ø      Zakładowy plan kont,
Ø      Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów oraz ogólnych zasad polityki rachunkowości,
Ø      Instrukcja w sprawie prowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych,
Ø      Instrukcja dotycząca gospodarki kasowej,
Ø      Regulamin kontroli wewnętrznej, Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów oraz ogólnych zasad polityki rachunkowości,
Ø      Regulamin premiowania pracowników administracji i obsługi,
Ø      Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 
         W kontrolowanym okresie szkoła posiadała pięć rachunków bankowych, założonych w PKO BP S.A.:
Ø      Budżet - 13 1020 3668 0000 5902 0159 4654,
Ø      ZFŚS 97 - 1020 3668 0000 5602 0159 8333,
Ø      Dochody własne - 63 1020 3668 0000 5102 0159 8317,
Ø      Depozyt - 85 1020 3668 0000 5102 0159 8309,
Ø      Socrates-Comenius - 05 1020 3668 0000 5402 0159 8341.
Kontrolą objęto rachunki: budżetowe, ZFŚS oraz dochodów własnych.
 
         Z budżetem gminy jednostka rozlicza się w dziale 801 rozdział 80101 (szkoła) i dziale 854 rozdział 85401 (świetlica). Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.
 
Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków budżetowych przekazanych do jednostki kontrolowanej na dodatkową jej działalność w 2009 r. wyniosła 12.625,92 zł(akta kontroli Nr 10/34/I/10):
 • 440,00 zł – stypendia motywacyjne dla uczniów (akta kontroli Nr 10/34/I/12),
 • 600,00 zł– kontakty zagraniczne (akta kontroli Nr 10/34/I/13),
 • 11.585,92 zł – Socrates Comenius(akta kontroli Nr 10/34/I/11).
 
W dniu 13.01.2010 r. dyrektor jednostki kontrolowanej złożył w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2009 r.(akta kontroli Nr 10/34/I/22-24). W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych na zadania dodatkowe w 2009 r. oraz z ewidencją księgową Urzędu Miasta (akta kontroli Nr 10/34/I/16-18).
         W trakcie prowadzonych czynności sprawdzających ustalono, że w terminie od 23.09. do 31.10.2009r. w jednostce przeprowadzono inwentaryzację majątku w formie spisu z natury oraz inwentaryzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (akta kontroli 10/34/I/19-21).
 
II.W zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego
 
II.1. Dochody budżetowe w 2009 r.
 
         W dniu 13.01.2010 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–27S z wykonania planu dochodów budżetowych za dwanaście miesięcy 2009 r.(akta kontroli Nr 10/34/I/15).
Ze sprawozdania wynika, że wykonane dochody w tym okresie wyniosły 52.772,08 zł. Na kwotę tę składały się dochody uzyskane w dwóch paragrafach:
 • 083 „Wpływy z usług”. W wyniku kontroli ustalono, że była to kwota w wysokości 52.597,08 zł z tytułu zwrotu za media wpłacona przez najemcę szkolnej kuchni(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Wpłaty dokonywane były na podstawie umowy nr 1/D/2008/2009 zawartej w dniu 1.09.2008 r.
 • 097 „Wpływy z różnych dochodów”. W wyniku kontroli ustalono, że jest to kwota w wysokości 175,00 zł uzyskana ze sprzedaży złomu uzyskanego z demontażu uszkodzonego wyposażenia szkoły.
 
Powyższe środki zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta Opola w następujących ratach (akta kontroli Nr 10/34/I/25-26):
 • 5.212,43 zł w dniu 29.01.2009 r.,
 • 4.141,98 zł w dniu 26.02.2009 r.,
 • 4.933,60 zł w dniu 23.03.2009 r.,
 • 5.052,23 zł w dniu 22.04.2009 r.,
 • 4.421,48 zł w dniu 26.05.2009 r.,
 • 4.635,03 zł w dniu 23.06.2009 r.,
 • 3.423,66 zł w dniu 27.07.2009 r.,
 • 3.696,37 zł w dniu 26.08.2009 r.,
 • 3.007,46 zł w dniu 25.09.2009 r.,
 • 5.348,01 zł w dniu 27.10.2009 r.,
 • 4.141,36 zł w dniu 26.11.2009 r.,
 • 4.583,47 zł w dniu 22.12.2009 r
 •    175,00 zł w dniu 5.10.2009 r.
 
W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota dochodów budżetowych wykazana w sprawozdaniu w 2009 r. jest zgodna z ewidencją księgową Urzędu Miasta (akta kontroli Nr 10/34/I/18)oraz z ewidencją księgową jednostki (akta kontroli Nr 10/34/I/26).
 
II.2. Wydatki budżetowe w 2009 r.
 
Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków finansowych przekazanych na działalność szkoły i świetlicy w 2009 r. wynosiła 3.895.121,00 zł (akta kontroli Nr 10/34/I/27-28). Faktycznie wykorzystano kwotę 3.890.333,34 zł, a niewykorzystane środki w wysokości 4.787,66 zł zwrócono do Urzędu Miasta Opola w dniu 30.12.2009 r. (akta kontroli Nr 10/34/I/29).
W dniu 13.01.2009 r. dyrektor jednostki kontrolowanej złożył w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych na działalność szkoły za 2009 r. (akta kontroli Nr 10/34/I/22-24). W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność w 2009 r.
         Stan środków budżetowych wykazany w ewidencji księgowej (konto 130) na koniec roku wynosił – „0”(akta kontroli Nr 10/34/I/30-32). Stan tenbył zgodny z wyciągiem bankowym nr 173 (akta kontroli Nr 10/34/I/33).
         Ze sporządzonego sprawozdania oraz z dokumentacji księgowej jednostki wynika, że dokonane wydatki zostały zaewidencjonowane w dwudziestu paragrafach. W wyniku kontroli stwierdzono, że wykazane w sprawozdaniu dane dotyczące wydatków zaewidencjonowanych we wszystkich paragrafach są zgodne z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 10/34/I/30-32).     
Do kontroli wytypowano następujące paragrafy: 4010, 4210, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4410, 4700, 4740, 4750 oraz 4440. Łączna kwota wydatków zaewidencjonowanych w tych paragrafach wyniosła 3.064.697,45 zł, co stanowi 82,34 % wszystkich wydatków bieżących.
 
II.3. Wydatki na wynagrodzenia (paragraf 4010)
 
Skontrolowano wynagrodzenia siedmiu pracowników jednostki wypłacone od czerwca do grudnia 2009 r.:
- dyrektora,
- dwóch wicedyrektorów,
- głównej księgowej,
- sekretarza szkoły,
- specjalisty do spraw płac,
- specjalisty do spraw kadr.
 
Badanie polegało na porównaniu naliczonych wynagrodzeń z indywidualnych kartotek wynagrodzeń z dokonanymi przelewami. Zestawienie wynagrodzeń pracowników kontrolowanej jednostki za 7 miesięcy 2009 r. przedstawiono w tabeli nr 2.
 
       Tabela nr 6
Stanowisko
Dyrektor
Wicedyrektor
Wicedyrektor
Gł. Księgowy
Sekretarz
Specjalista d/s płac
Specjalista
d/s kadr
VI/2009
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
VII/2009
VIII/2009
IX/2009
X/2009
XI/2009
XII/2009
 
          Sprawdzono 97 wyciągów bankowych, które porównano z kartoteką zarobkową wg wynagrodzeń za cały 2009 rok. Po analizie porównawczej stwierdzono, iż zachodzi pełna zgodność pomiędzy danymi zawartymi w kartach wynagrodzeń z danymi z wyciągów bankowych (akta kontroli Nr 10/34/I/34-51).
 
W wyniku kontroli ustalono, że w 2009 r. pracownikom oprócz wynagrodzeń miesięcznych wypłacono dodatkowo (akta kontroli Nr 10/34/I/52-54):
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))Nie stwierdzono nieprawidłowości przy dokonywaniu wydatków w tym zakresie.
 
II.4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (paragraf 4440)
 
         Z wyciągu bankowego nr 1 rachunku ZFŚS wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2009 r. wynosił 25.272,00 zł (akta kontroli Nr 10/34/I/57).Stan ten jest zgodny z kwotą wykazaną jako bilans otwarcia na koncie księgowym „135” (akta kontroli Nr 10/34/I/58-65). W sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S jednostka kontrolowana wykazała, że w paragrafie 4440 wydatki budżetowe za 2009 r. wyniosły 168.100,00 zł.
Terminy i kwoty przelewów naliczonych odpisów wraz z dokonaną na koniec roku korektą przedstawia poniższa tabela:                  
      
                 Tabela nr 3
Data
Kwota zaksięgowana na koncie „135”
Kwota przelewu bankowego
 
%
26.05.2009 r.
122.850,00 zł
122.850,00 zł
   75,00
22.09.2009 r.
 40.950,00 zł
 40.950,00 zł
   25,00
27.10.2009 r.
    4.300,00 zł
    4.300,00 zł
 korekta
Razem:
168.100,00 zł
168.100,00 zł
 100,00
      
       W wyniku kontroli ustalono, że kwota ta jest zgodna z ewidencją księgową dotyczącą tych wydatków (akta kontroli Nr 10/34/I/58-66).Powyższa kwota wydatków w całości dotyczyła odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wykazana w sprawozdaniu kwota faktycznie przekazana została z rachunku podstawowego jednostki na rachunek bankowy funduszu w ustawowych terminach (akta kontroli Nr 10/34/I/67-69).        
         Z analizy zapisów konta księgowego -135 (akta kontroli Nr 10/34/I/58-65)wynika, że łączna kwota obrotów po stronie „Wn” (wpływów) na fundusz socjalny w 2009 r. wyniosła 290.476,07 zł. W wyniku kontroli ustalono, że na sumę tę oprócz dokonanych odpisów i stanu początkowego oraz środków pieniężnych przekazanych z Urzędu Miasta Opola dla emerytowanych nauczycieli składały się także spłaty pożyczek oraz odsetki bankowe. Wpływy środków na fundusz socjalny dla emerytów zostały zaksięgowane w następujących kwotach (akta kontroli Nr 10/34/I/70-71):
 • 4.840,00 zł oraz 13.138,00 zł w dniu 27.05.2009 r.,
 • 1.332,46 zł oraz 3.615,82 zł w dniu 25.09.2008 r.
 Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono.
 
         Z analizy zapisów dokonanych na tym koncie po stronie „Ma” wynika, że zaewidencjonowane obroty (rozchody) w tym okresie wyniosły łącznie 260.528,98 zł. Środki te wydatkowane były na:
 • pożyczki mieszkaniowe,
 • zapomogi,
 • świadczenia urlopowe,
 • dofinansowania do wczasów i kolonii,
 • podatki od ww. dopłat,
 • spotkanie integracyjno-kulturalne,
 • imprezę artystyczną - koncert kolęd i pastorałek,
 • zapłatę za wycieczkę pracowniczą.
Innych wydatków nie stwierdzono.
 
         Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 r. według ewidencji księgowej wynosił 29.947,09 zł (akta kontroli Nr 10/34/I/58)i był zgodny z saldem wykazanym w dokumentacji bankowej (akta kontroli Nr 10/34/I/72).
 
Dodatkowo sprawdzono następujące zapisy w ewidencji księgowej (akta kontroli Nr 10/34/I/73-74):
 
 Tabela nr 7

Lp.
Kwota
Data zapisu księgowego
Nr faktury
Tytuł operacji
Uwagi
1
3.500,00
14.01.09.
127/2009
Koncert kolęd i pastorałek
b.u.
2
5.625,00
21.10.09.
2/10/2009
Wycieczka do zamku Książ i Szczawna - Zdroju
b.u.
3
1.200,01
23.12.09.
5303/2009
Spotkanie integracyjno - kulturalne
b.u.

 
Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.
 
II.5. Pozostałe wydatki budżetowe w 2009 r.
 
          W wyniku przeprowadzonej analizy danych zawartych w sprawozdaniu Rb-28S do kontroli wytypowano dokumentację źródłową dotyczącą wydatków w następujących paragrafach:
 • w miesiącu listopadzie 2009 r.:
                                      Tabela nr 8
Lp.
Łączna kwota
Paragraf
Uwagi
1
4 663,34
4210
 
2
2 665,03
4240
 
3
31 769,91
4260
 
4
256,20
4270
 
5
97,00
4280
 
6
4 806,13
4300
 
7
70,04
4350
 
8
82,94
4360
 
9
391,66
4370
 
10
230,00
4410
 
11
0,00
4430
 
12
0,00
4440
 
13
300,00
4700
 
14
0,00
4740
 
15
300,12
4750
 
 
45 632,37
 
 
 
41,80
4410
Deleg. kraj
 
160,00
4300
prowizja
 
45 834,17
Razem XI 09r.
 
 
·          w miesiącu grudniu 2009 r. (akta kontroli Nr 10/34/I/92-96):
                                       Tabela nr 9
Lp.
Łączna kwota
Paragraf
Uwagi
1
1 233,35
4210
 
2
2 440,00
4240
 
3
37 875,28
4260
 
4
4 329,80
4270
 
5
213,00
4280
 
6
2 880,30
4300
 
7
60,84
4350
 
8
257,06
4360
 
9
280,73
4370
 
10
36,78
4410
 
11
0,00
4430
 
12
0,00
4440
 
13
915,00
4700
 
14
796,14
4740
 
15
259,99
4750
 
 
51 578,27
 
 
 
325,00
4300
prowizja
 
51 903,27
Razem XII09r.
 
          Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych wydatków w miesiącach listopadzie i w grudniu 2009 r. zawiera tabela:
 
Tabela nr 10 XI/2009

Lp.
Nr dokumentu
Kwota
Tytuł/nr faktury
Paragraf
Uwagi
1
526/10
115,90
Pomoce dydaktyczne/958/10/78508/2009
4240
2
526/10
9,76
Pomoce dydaktyczne/958/10/78508/2009
4300
3
525/10
82,94
Za telefon komórkowy/531675821009
4360
4
530/11
421,16
Materiały biurowe/ 2137/09
4210
5
531/11
46,50
Za znaczki/ 2136/09
4300
6
533/11
85,40
Konserwacja /50642
4270
7
533/11
12,20
Konserwacja /50642
4300
8
535/11
227,36
Materiały sanitarne / 35805
4210
9
540/11
157,38
Za usługę / 3009029/2009
4300
10
541/11
97,00
Za badanie/ 1140/09
4280
11
542/11
5 762,33
Za energię/ 1557/0016
4260
12
545/11
915,00
Interkom/107/09
4210
13
545/11
768,60
Za usługę /107/09
4300
14
546/11
22 777,07
Za ciepło/21646
4260
15
547/11
170,80
Konserwacja /420/J
4270
16
547/11
231,80
Toner/420/J
4750
17
548/11
1 402,13
Wywóz śmieci/4221499414
4300
18
549/11
1 925,73
Za energię/Z5152/004
4260
19
551/11
1 304,78
Za wodę/82272
4260
20
551/11
2 240,95
Za ścieki/82272
4300
21
552/11
70,04
Za Internet /FOP 40657813
4350
22
552/11
98,84
Za telefon/FOP 40657813
4370
23
556/11
292,82
Za telefon/5036871219
4370
24
558/11
1 650,12
Za krzesła.971/P/a
4210
25
559/11
46,50
Za znaczki/2255
4300
26
560/11
598,36
Materiały biurowe/2259
4210
27
562/11
300,00
Szkolenie/1228
4700
28
573/11
2 484,25
Pomoce dydaktyczne / 167/2009
4240
29
574/11
100,00
Za usługę/ 61/2009
4300
30
575/11
182,81
Materiały konserwatorskie/ 2820091109037806
4210
31
575/11
29,97
Materiały konserwatorskie /280091108020720
4210
32
575/11
42,67
Materiały konserwatorskie /515/09HF
4210
33
575/11
14,27
Materiały konserwatorskie /537/09HF
4210
34
575/11
15,62
Materiały konserwatorskie /516/09F
4210
35
575/11
45,00
Pielęgnacja / 658/2009
4210
 ?
36
575/11
4,10
Za znaczki/275/09
4300
37
575/11
68,32
Tusz do druk/294/09
4750
38
575/11
18,01
Za usługę/ 1174/2009
4300
39
575/11
64,88
Pomoc dydaktyczna/ 653/10/09
4240
40
576/11
230,00
Za bilety/06F/435/11
4410
41
578/11
521,00
Prenumerata/79432/2009
4210
 
Razem
45 632,37
 
 
 

 
 
Tabela nr 11 XII/2009

Lp.
Nr dokumentu
Kwota
Tytuł/nr faktury
Paragraf
Uwagi
1
572/11
596,14
Materiały biurowe / 2315/09/M1
4740
2
572/11
200,00
Materiały biurowe / 2315/09/M1
4740
3
579/11
86,42
Za telefon komórka/ 531905771109
4360
4
580/11
60,00
Za szkolenie /F-ra50/11
4700
5
581/11
335,00
Za szkolenie /F-a2579/09
4700
6
582/11/
1 329,80
Przegląd budowlany/ F-ra 033/2009
4270
7
583/11
3 000,00
Zakup okien/ 40/WP/09
4270
8
590/12
307,42
Materiały sanitarne/F-ra 39258/09 /
4210
9
593/12
2 440,00
Projektor multimedialny - 60/12/2009
4240
10
594/12
215,00
Szkolenie /F-ra 2820/09
4700
11
595/12
100,00
Szkolenie / F-ra 78/XII/A
4700
12
596/12
31 417,55
Energia cieplna/ F-ra HK/23758/1329
4260
13
599/12
1 011,15
Wywóz śmieci/ F-ra 4221539508
4300
14
601/12
369,15
Wywóz śmieci/ F-ra 4221539507
4300
15
603/12
217,55
Zakup leków/f-ra 351/09
4210
16
604/12
60,84
Internet/ FOP 40657813
4350
17
604/12
94,95
Telefon/ FOP 40657813
4370
18
605/12
213,00
Badania lekarskie/ F-ra 1317/09
4280
19
607/12
4 994,08
Za energię elektryczną/ F-ra 67700200
4260
20
610/12
205,00
Szkolenie/ F-ra 15/12
4700
21
612/12
1 463,65
Za wodę/F-ra 090880/09
4260
22
612/12
1 500,00
Za ścieki/F-ra 090880/089
4300
23
613/12
200,00
Toner/ F-ra178/2009
4750
24
613/12
59,99
Toner/ F-ra178/2009
4750
25
614/12
103,08
Materiały dla konserwatorów F-ra 10/6096
4210
26
614/12
12,16
Materiały dla konserwatorów F-ra 633/09HF
4210
27
614/12
15,62
Materiały dla konserwatorów F-ra 02542/09
4210
28
614/12
16,90
Materiały dla konserwatorów F-ra1136/09
4210
29
614/12
342,35
Materiały dla konserwatorów 2820091209017781
4210
30
614/12
88,27
Materiały dla konserwatorów F- ra 2820091209017781
4210
31
620/12
185,78
Za telefon/ 5038070887/22
4370
32
621/12
130,00
Aktualizacja Poradnika dyrektora/ F-ra 0538/AK-4/09
4210
33
625/12
170,64
Za komórkę/ F-ra 531845551209
4360
34
629/12
36,78
Delegacja krajowa
4410
 
Razem
51 578,27
 
 
 

 
Z powyższych danych wynika, że wszystkie wydatki zostały zaewidencjonowane na właściwych paragrafach. Ponadto zespół kontrolny sprawdził sposobu księgowania, opisywania faktur oraz rachunków pod względem formalnym, rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzania do wypłaty przez dyrektora jednostki. Ustalono, że wszystkie faktury zostały prawidłowo opisane i zadekretowane.
 
II.6. Dochody własne w 2009 r.
 
          W dniu 13.01.2010 r. jednostka kontrolowana przedłożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb-34 z wykonania dochodów i wydatków w tym zakresie (akta kontroli Nr 10/34/I/97).
Wykazany w sprawozdaniu stan należności netto i zobowiązań na dzień 01.01.2009 r. tj. na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł.
         Wykazane w sprawozdaniu dane na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 31.12.2009 r. dotyczące należności i zobowiązań także były zerowe.
         Wykazany w sprawozdaniu stan środków pieniężnych na koniec 2009 r. wynosił 15.346,55 zł. Kwota ta odpowiada różnicy pomiędzy przychodami ogółem (68.163,29 zł) a poniesionymi wydatkami (52.816,74 zł) i jest zgodna z wyciągiem bankowym (akta kontroli Nr 10/34/I/98)oraz z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 10/34/I/99-101).
 
II.7. Wpływy dochodów własnych
 
         Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie dochodów własnych w 2009 r. wyniosło ogółem 68.163,29 zł (akta kontroli Nr 10/34/I/97). Na kwotę tę składają się:
Ø      środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego w kwocie 23.665,29 zł,
Ø      przychody w kwocie 44.498,00 zł.
Powyższe przychody uzyskano w trzech paragrafach tj.:
Ø      paragraf 075 „Wpływy z najmu”- kwota 38.400,00 zł
Ø      paragraf 092 „Pozostałe odsetki”- kwota 741,00 zł,
Ø      paragraf 097 „Wpływy z różnych dochodów”- kwota 5.357,00 zł.
 
     W wyniku kontroli ustalono, że na stan środków pieniężnych na początek roku sprawozdawczego składały się środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym dochodów własnych w kwocie 23.665,29zł (akta kontroli Nr 10/34/I/102).
    Wykazane w sprawozdaniu wpływy na poszczególne paragrafy były zgodne z ewidencją księgową:
 • konta 700 - dla paragrafu 075 (akta kontroli Nr 10/34/I/103-104 ),
 • konta 750 - dla paragrafu 092 (akta kontroli Nr 10/34/I/105),
 • konta 760 - dla paragrafu 097 (akta kontroli Nr 10/34/I/106).
     Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, że „paragrafy z dochodów własnych zostały przypisane do danych kont które odpowiadają za dane dochody jednostki i tak paragraf 0750 został przypisany do konta 700 konto to odpowiada za sprzedaż produktów i koszt i wytworzenia, na koncie tym jednostka księguje usługi wynajmu pomieszczeń. Paragraf 0920 został przypisany do konta 750 konto to odpowiada za przychody i koszty finansowe, na tym koncie jednostka księguje odsetki bankowe. Paragraf 0970 został przypisany do konta 760 Pozostałe przychody i na koncie tym jednostka księguje prowizję z tytułu umowy o współpracy z ubezpieczycielem uczniów.” Główna księgowa ponadto wyjaśniła, że od 2010 r. powyższe paragrafy są powiązane z kontem 132.
Przychody uzyskane w paragrafie 075 pochodzą z wynajmu pomieszczeń na podstawie umów zawartych przez szkołę z następującymi firmami i osobami fizycznymi:
 1. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
Natomiast na przychody wykazane w paragrafie 097 składały się opłaty za duplikaty legitymacji uczniów oraz prowizja z tytułu umowy o współpracy z ubezpieczycielem uczniów.
    
II.8. Wydatki z dochodów własnych
 
         Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych w 2009 r. wyniosły ogółem 68.163,29 zł i zostały zaewidencjonowane w pięciu paragrafach (akta kontroli Nr 10/34/I/97).
W poszczególnych paragrafach zaewidencjonowane wydatki przedstawiały się następująco:
 
Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 21.591,00 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34. Na kwotę tą składała zapłata za materiały biurowe i edukacyjne oraz meble. Nie stwierdzono zaewidencjonowania w tym paragrafie wydatków dokonanych na inne cele.
 
Paragraf 4270 – zakup usług remontowych
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 23.761,99 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34. Na kwotę tą składał się koszt zakupu okien. Nie stwierdzono zaewidencjonowania w tym paragrafie wydatków dokonanych na inne cele.
 
Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych  
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 2.346,77 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34. Na kwotę tą składała się zapłata za transport, znaczki, wywóz ścieków, wymiana świetlówek i przełączników - Kompreserv, zapłata za użytkowanie programu - Progman. Nie stwierdzono zaewidencjonowania w tym paragrafie wydatków dokonanych na inne cele.
 
Paragraf 4410 – podróże krajowe
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 1.126,54 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34. Na kwotę tą składała się zapłata za delegację. Nie stwierdzono zaewidencjonowania w tym paragrafie wydatków dokonanych na inne cele.
 
Paragraf 4480 – podatek od nieruchomości
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 3.990,00 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34. Na kwotę tą składała się zapłata za podatek od nieruchomości. Nie stwierdzono zaewidencjonowania w tym paragrafie wydatków dokonanych na inne cele.
 
          Wykazane w sprawozdaniu kwoty wydatków w poszczególnych paragrafach były zgodne z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 10/34/I/107).
 
 
 
System kontroli wewnętrznej
 
Na 2009 r. zaplanowano następujące tematy kontroli:
 
     Tabela nr 12
Lp.
Element kontroli
Kogo dotyczy
Termin
1
Realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
Wszyscy nauczyciele
Na bieżąco
2
Realizacja obowiązku szkolnego:
·         kontrola ksiąg ewidencyjnych (Księga Uczniów, Księga Dzieci) pod kątem zgodności zapisów z listami meldunkowymi,
·         bieżąca aktualizacja ewidencji uczniów,
·         kontrola realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci z obwodu szkoły.
Sekretarz szkoły
 
 
X
 
 
Na bieżąco
 
X - XI
3
Prowadzenie kancelarii:
·         prowadzenie księgi kancelaryjnej – rejestracja dokumentów przychodzących i wychodzących,
·         ewidencja i sposób przechowywania pieczęci,
·         prowadzenie rejestrów legitymacji szkolnych i kart rowerowych,
·         prowadzenie rejestru zaświadczeń,
·         prowadzenie ewidencji świadectw szkolnych,
·         prawidłowość przechowywania dokumentacji uczniów,
·         prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z prowadzeniem archiwum,
Sekretarz szkoły
 
 
koniec
 
roku
 
szkolnego
 
początek
 
roku
 
szkolnego
 
 
XII
4
Dyscyplina pracy, działania kadrowe:
·         prowadzenie teczek akt osobowych,
·         prowadzenie ewidencji czasu pracy,
·         prawidłowość sporządzania umów
o pracę,
·         sprawdzenie wykorzystania urlopów wypoczynkowych,
·         poprawność i terminowość sporządzania zestawień statystycznych,
·         planowanie związane z tzw. ruchem kadrowym,
·         przygotowanie do naliczania nagród jubileuszowych,
·         kontrola obowiązku wykonywania badań pracowniczych,
·         prowadzenie ewidencji legitymacji pracowniczych i ubezpieczeniowych,
·         terminowość rejestrowania
i wyrejestrowywania pracowników
w ZUS,
Specjalista ds. kadr
 
 
drugi
 
kwartał
 
IV
Zgodnie z terminami
 
I-II
 
I-II
 
Na bieżąco
 
V
 
Na bieżąco
5
Dokumentacja księgowa:
·         terminowość i prawidłowość sporządzania preliminarzy dochodów
i wydatków budżetowych,
·         gospodarka kasowa,
 
·         kontrola wydatków i dokumentów zakupów,
 
·         kontrola list płatniczych,
 
·         gospodarowanie funduszem płac –zatrudnienie,
 
 
 
gł. księgowa
 
st. księgowa
 
gł. księgowa
kierownik gosp.
 
specjal. ds. płac
 
gł. księgowa
specjal. ds. kadr
 
 
VIII
 
raz na kwartał
 
na bieżąco
 
co miesiąc
 
 
XI-XII
6
Gospodarka środkami trwałymi
 i wyposażeniem:
·         prawidłowość prowadzenia ksiąg inwentarzowych,
·         oznakowanie środków trwałych 
i wyposażenia,
·         zgodność stanów ewidencyjnych
i faktycznych,
·         prawidłowość sporządzania protokółów likwidacji (zniszczenia) środków rzeczowych,

Kierownik gospodarczy
 
 
drugi
 
kwartał
 
 
pod
koniec
roku
7
Gospodarka remontowa i inwestycyjna:
·         prawidłowość prowadzenia książki obiektu,
·         prowadzenie rejestru remontów,
·         opracowywanie planów remontowych wieloletnich i rocznych,
·         prowadzenie okresowych przeglądów stanu technicznego budynku
·         zawieranie umów z wykonawcami robót zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
Kierownik gospodarczy
 
drugi
 
kwartał
 
XII
 
III
 
w miarę potrzeb
8
Bezpieczeństwo i higiena pracy:
·         wyposażenie w obowiązujący sprzęt p.pożarowy,
·         instrukcja p.poż. i plan ewakuacji,
·         zaopatrzenie pracowników w przysługującą im odzież roboczą
i sprzęt ochrony osobistej,
·         prowadzenie ewidencji pozaksięgowej odzieży i sprzętu ochrony osobistej indywidualnie dla każdego pracownika,
·         terminowość szkoleń bhp oraz posiadanie odpowiednich do tego dokumentów,
·         prawidłowość zabezpieczenia urządzeń elektrycznych przed porażeniem prądem,
·         kontrola aktualności książeczek zdrowia,
·         ocena stanu ochrony p.poż. oznakowania dróg ewakuacyjnych, przegląd warunków pracy.
Specjalista
ds. bhp
 
Na bieżąco
9
Kontrola stanu higieny szkolnej i stanu sanitarnego obiektu
Kierownik gospodarczy
Jesień, wiosna
i po feriach
10
Kontrola dokumentacji inwentaryzacyjnej
Gł. księgowa
zgodnie
 z termina-
rzem
 
W poniższej tabeli wpisano sposób realizacji kontroli oraz wydane zalecenia.
Tabela nr 13

Lp.
Nazwisko i Imię – stanowisko - osoby kontrolującej
Data
Cel kontroli
Wydane polecenia i zalecenia oraz terminy ich wykonania
1
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
05.01.2009
Protokół BHP boisk i pomieszczeń szkolnych
Brak zaleceń
2
02.02.2009
Protokół BHP boisk i pomieszczeń szkolnych
Brak zaleceń
3
02.04.2009
Protokół BHP boisk i pomieszczeń szkolnych
Brak zaleceń
4
30.04.2009
Kontrola obowiązku wykonywania badań profilaktycznych
Brak zaleceń
5
30.04.2009
Kontrola prawidłowości w organizowaniu płac
Bez uwag.
6
30.04.2009
Kontrola prowadzenia kasy na dzień 31.03.2009
Bez zaleceń
7
30.04.2009
Kontrola naliczania godzin ponadwymiarowych
Bez zaleceń
8
30.06.2009
Kontrola prawidłowości prowadzenia kasy na dzień 30.06.2009 r
Bez zaleceń
9
02.07.2009
Kontrola prowadzenia ksiąg inwentarzowych
Bez uwag
10
25.08.2009
Kontrola pracy sekretariatu
Bez uwag
11
28.08.2009
Protokół BHP boisk i pomieszczeń szkolnych
Brak zaleceń
12
30.09.2009
Prawidłowość prowadzenia ewidencji druków ścisłego zarachowania
Brak uwag
13
30.09.2009
Prawidłowość prowadzenia kasy na dzień 30.09.2009
Brak zaleceń
14
30.11.2009
Prawidłowość naliczania funduszu płac dla wybranych pracowników
Brak uwag
15
30.11.2009
Prawidłowość prowadzenia kasy na dzień 30.11.2009
Brak uwag
16
14.12.2009
Kontrola sposobu likwidacji sprzętu
Brak uwag
17
29.12.2009
Kontrola magazynu czystości
-prowadzić karty przejrzyście
- nie przechowywać środków na parapecie – sprawdzono wykonanie 09.01.2010 r

                                              
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi szkoły.
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 

Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
 
Data: ........................
                   Zespół kontrolny
 
 
 
(podpisy)
 
 
 
Data: ……………………………….

           
 
   Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
   Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
 

 
 
 
 

 

Załączniki do pobrania: 2011-02-04 13:04:31 - wnioski pokontrolne (73.00 kB)
2011-02-04 13:07:11 - wystąpienie pokontrolne (27.00 kB)

Ilość odwiedzin: 7211
Nazwa dokumentu: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Izabela Dziewulska - Gaj
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Izabela Dziewulska - Gaj
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2011-02-04 12:28:02
Data udostępnienia informacji: 2011-02-04 12:28:02
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-04 13:09:18

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner