logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 


 

                         

KWiA.I–0914/29/10
                           Opole, 28 lipca 2010 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 40/10
 
Jednostka kontrolowana
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
16-28 lipca 2010 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Małgorzata Jóźwin-Mazurek – starszy specjalista w Wydziale
Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Agnieszka Lisiecka – inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 83/10
nr 84/10
Przedmiot kontroli
Gospodarka finansowa, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, prowadzenie ksiąg rachunkowych, system kontroli wewnętrznej za 2009 r.
Okres objęty kontrolą
2009 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Mariusz Bochenek - dyrektor liceum
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały
Mariusz Bochenek - dyrektor
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))- zastępca dyrektora ds. ekonomiczno - administracyjnych
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))- główny księgowy
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– specjalista ds. płac
 

   
 
I. Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
 
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
 
 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
 
4.     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).
 
5.     Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).
 
6.     Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz 177 z późn. zm.)
 
 1. Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).
 
8.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.).
 
9.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. z 2006 r. Nr 116 poz. 783).
 
10.                       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późn. zm.).
 
11.                       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398 z późn. zm.).
 
12.                       Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020).
 
 1. Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
 
 1. Uchwała Nr LXIX/798/06 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych oraz uzgodnienia wartości jednego punktu z późn. zm.
 
 1. Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
 
Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzenia ewidencji księgowej, wydatkowania środków budżetowych i gospodarowania środkami z dochodów własnych oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji i sporządzanych sprawozdań.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się z przyjętymi rozwiązaniami organizacyjnymi w zakresie prowadzenia spraw ewidencyjno-księgowych w kontrolowanej placówce.
Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta Opola uzyskano niezbędne dane dotyczące środków finansowych przekazanych do jednostki kontrolowanej na cele objęte kontrolą.
Dane zawarte w sprawozdaniach sporządzonych przez jednostkę kontrolowaną porównano z danymi znajdującymi się w ewidencji księgowej, wyciągach bankowych oraz w innych badanych dokumentach.      
Szczegółową kontrolą objęto zapisy w ewidencji księgowej dotyczące wydatków na wynagrodzenia dla pięciu osób w okresie od czerwca do grudnia 2009 r., prawidłowość ustalenia stawek wynagrodzenia zasadniczego i kategorii zaszeregowania oraz akta osobowe osób przyjętych do pracy w okresie objętym kontrolą, a także wpływy i wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Przeprowadzono analizę zapisów znajdujących się w ewidencjach księgowych dotyczących poszczególnych rodzajów wydatków rzeczowych pod kątem prawidłowości ich klasyfikowania, celowości i zasadności ich dokonywania oraz zgodności danych ewidencyjnych z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach. Przeanalizowano zapisy dotyczące poszczególnych źródeł dochodów własnych pod kątem zgodności danych ewidencyjnych z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach oraz pod kątem legalności ich uzyskiwania.
Kontroli poddano także wynagrodzenia pięciu pracowników wypłacone w okresie od czerwca do grudnia 2009 r., tj. dyrektora, zastępcy dyrektora, głównej księgowej, specjalisty ds. administracyjnych oraz specjalisty ds. płac. Badanie polegało na porównaniu naliczonych wynagrodzeń z indywidualnych kartotek wynagrodzeń z dokonanymi przelewami.
Sprawdzono dokumenty źródłowe dotyczące wydatków budżetowych zaewidencjonowanych w wybranych paragrafach w okresie od października do grudnia 2009 r.
         Sprawdzono również funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej, w tym czy jednostka posiada zakładowy plan kont i opracowane na piśmie procedury kontroli finansowej oraz czy procedury te są zgodne ze standardami Ministerstwa Finansów i dostosowane do specyfiki jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
 
USTALENIA KONTROLI
 
I. W zakresie spraw organizacyjno-kadrowych
 
W dniach od 29.07. do 22.08.2008 r., przez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu zostało przeprowadzone postępowanie kontrolne nr 28/08. Celem kontroli była ocena prawidłowości postępowania w zakresie zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły w latach 2004-2008.
Była to kontrola doraźna i została przeprowadzona na wniosek naczelnika Wydziału Oświaty w związku z pismem pana z dnia 12.06.2008 r.  
W dniu 16.10.2008 r. protokół kontroli doręczono dyrektorowi szkoły. Zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli nie wniesiono. Nie wydano żadnych zaleceń pokontrolnych.
 
Wydatki w szkole pokrywane są ze środków budżetowych Gminy, subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.
Dyrektorem kontrolowanej jednostki jest pan Mariusz Bochenek powołany na to stanowisko przez Prezydenta Miasta Opola na okres od 1 września 2009 r. do 31 sierpnia 2014 r. (akta kontroli Nr 10/40/I/6-7).Na stanowiskugłównego księgowego od dnia 1 lutego 2000 r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy zatrudniona jest pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli Nr 10/40 /I/8).
         Na dzień 31.12.2008 r. w szkole zatrudnionych było 75 osób na 66,42 etatu. Stan zatrudnienia na początek i na koniec 2009 r. w rozbiciu na poszczególne grupy zawodowe w osobach i etatach przedstawia tabela nr 1 (akta kontroli Nr 10/40/I/9):
 
Tabela nr 1

RODZAJE STANOWISK PRACY
 stan na 01.01.2009 r.
 stan na 31.12.2009 r.
osoby
etaty
osoby
etaty
 Pracownicy pedagogiczni
59,00
52,02
60,00
53,04
 Pracownicy administracji
 7,00
 5,38
 7,00
 5,38
 Pracownicy obsługi
 8,00
 8,00
 8,00
 8,00
      Razem:
 74,00
65,40
75,00
66,42

        
                W 2009 roku do pracy w szkole przyjęto 13 nauczycieli. Stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników pedagogicznych zostały ustalone z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego poszczególnych nauczycieli - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy z późniejszymi zmianami.
 
         Ustalono, że wszyscy przyjęci pracownicy posiadają założone akta osobowe i aktualne badania lekarskie, co jest udokumentowane zaświadczeniami wystawionymi przez lekarza posiadającego odpowiednie uprawnienia. W aktach osobowych znajdują się również zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie bhp.                
         Z zapisów w ewidencji kontroli wynika, że w 2009 r. w jednostce przeprowadzonych zostało dziesięć kontroli zewnętrznych (akta kontroli Nr 10/40 /I/11-14):
- osiem przez Kuratorium Oświaty w Opolu,
- jedna przez Wydział Budżetu Urzędu Miasta Opola,
- jedna przez Archiwum Państwowe w Opolu,
 
         Księgi rachunkowe w szkole prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego Vulcan.
 
         W kontrolowanym okresie szkoła posiadała pięć rachunków bankowych, założonych w PKO BP S.A.(akta kontroli Nr 10/40/I/15):
 • 50 1020 3668 0000 5102 0159 5156 budżet,
 • 07 1020 3668 0000 5102 0159 9034 dochody własne,
 • 82 1020 3668 0000 5102 0159 9042 fundusz socjalny,
 • 02 1020 3668 0000 5302 0159 9026 depozyt,
 • 28 1020 3668 0000 5502 0285 3737 projekt unijny - Via ad Artes.      
Kontrolą objęto rachunki: budżetowe, ZFŚS oraz dochodów własnych.
 
         Z budżetem gminy jednostka rozlicza się w dziale 801 rozdział 80120 (liceum) oraz 80195 (pozostała działalność). Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.
 
Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków budżetowych przekazanych do jednostki kontrolowanej na dodatkową jej działalność w 2009 r. wyniosła (akta kontroli Nr 10/40/I/16-17):
 • 49.342,45 zł, kwota ta dotyczyła następujących zadań: wymiany uczniów - kontakty zagraniczne, upowszechniania kultury, sportu i rekreacji wśród uczniów, stypendiów dla uczniów, wypłat dla nauczycieli z tytułu matury ustnej,
 • 33.718,05 zł,kwota ta dotyczyła wydatków w ramach programu rozwojowego liceów ogólnokształcących Miasta Opola Via ad Artes.
 
W dniu 11.01.2010 r. dyrektor jednostki kontrolowanej złożył w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2009 r.(akta kontroli Nr 10/40/I/18-19). W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych na zadania dodatkowe w 2009 r. oraz z ewidencją księgową jednostki (akta kontroli Nr 10/40/I/20-24) oraz Urzędu Miasta (akta kontroli Nr 10/40/I/16-17).
 
         W trakcie prowadzonych czynności sprawdzających ustalono, że w terminie od 6.06. do 17.06.2005 r. w jednostce przeprowadzono inwentaryzację majątku w formie spisu z natury, w dniu 31.10.2007 r. inwentaryzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz w dniu 1.10.2007 r. skontrum w bibliotece szkolnej (akta kontroli 10/40/I/25 ).
 
 
II.W zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego
 
II.1. Dochody budżetowe w 2009 r.
 
         W dniu 11.01.2010 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola dwa sprawozdania Rb–27S z wykonania planu dochodów budżetowych za dwanaście miesięcy 2009 r.(akta kontroli Nr 10/40/I/26-27) pierwsze dotyczyło budżetu, drugie dotyczyło projektu unijnego Via ad Artes.
Ze sprawozdania budżetowego wynika, że wykonane dochody w tym okresie wyniosły 13.993,01 zł. Na kwotę tę składały się dochody uzyskane w dwóch paragrafach:
 • 092 „Pozostałe odsetki” W wyniku kontroli ustalono, że jest to kwota 2.121,40 zł.
 • 097 „Wpływy z różnych dochodów”. W wyniku kontroli ustalono, że jest to kwota w wysokości 11.871,61 zł uzyskana w wyniku zwrotu wynagrodzeń wraz z odsetkami na podstawie wyroku sądowego przez byłego nauczyciela.
 
Powyższe środki zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta Opola w następujących ratach:
 • 9.915,41 zł w dniu 4.03.2009 r.,
 • 2.121,40 zł w dniu 4.03.2009 r.,
 • 1.956,20 zł w dniu 27.05.2009 r.
 
Ze sprawozdania dotyczącego środków projektu unijnego Via ad Artes wynika, że wykonane dochody w tym okresie wyniosły 29,34 zł i dotyczyły paragrafu 092 „Pozostałe odsetki”. Środki te zostały przekazane w dniu 31.12.2009 r.
 
W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota dochodów budżetowych wykazana w sprawozdaniu w 2009 r. jest zgodna z ewidencją księgową Urzędu Miasta (akta kontroli Nr 10/40/I/28-29)oraz z ewidencją księgową jednostki (akta kontroli Nr 10/40/I/30-33).
 
II.2. Wydatki budżetowe w 2009 r.
 
Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków finansowych przekazanych na działalność liceum w 2009 r. wynosiła 3.470.314,00 zł (akta kontroli Nr 10/40/I/16-17). Faktycznie wykorzystano kwotę 3.459.418,61 zł, a niewykorzystane środki w wysokości 10.895,39 zł zwrócono do Urzędu Miasta Opola w dniu 30.12.2009 r. (akta kontroli Nr 10/40/I/42).
W dniu 11.01.2010 r. dyrektor jednostki kontrolowanej złożył w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych na działalność szkoły za 2009 r. (akta kontroli Nr 10/40/I/34). W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność w 2009 r.
         Stan środków budżetowych wykazany w ewidencji księgowej (konto 130) na koniec roku wynosił – „0”(akta kontroli Nr 10/40/I/40). Stan tenbył zgodny z wyciągiem bankowym nr 146 (akta kontroli Nr 10/40/I/42).
         Ze sporządzonego sprawozdania oraz z dokumentacji księgowej jednostki wynika, że dokonane wydatki zostały zaewidencjonowane w dwudziestu paragrafach. W wyniku kontroli stwierdzono, że wykazane w sprawozdaniu dane dotyczące wydatków zaewidencjonowanych we wszystkich paragrafach są zgodne z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 10/40/I/35-41).     
Do kontroli wytypowano następujące paragrafy: 4010, 4210, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4410, 4430, 4700, 4740, 4750 oraz 4440. Łączna kwota wydatków zaewidencjonowanych w tych paragrafach wyniosła 2.825.978,08 zł, co stanowi 81,69 % wszystkich wydatków bieżących.
 
II.3. Wydatki na wynagrodzenia (paragraf 4010)
 
Skontrolowano wynagrodzenia pięciu pracowników jednostki wypłacone w okresie od czerwca do grudnia 2009 r.:
- dyrektora,
- zastępcy dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych,
- głównej księgowej,
- specjalisty ds. administracyjnych,
- specjalisty ds. płac.
 
Badanie polegało na porównaniu naliczonych wynagrodzeń z indywidualnych kartotek wynagrodzeń z dokonanymi przelewami. Zestawienie wynagrodzeń pracowników kontrolowanej jednostki za 7 miesięcy 2009 r. przedstawiono w tabeli nr 2.
 
                 Tabela nr 2
Stanowisko
Dyrektor
Zastępca Dyrektora
Gł. Księgowy
Specjalista ds. administracyjnych
Specjalista ds. płac
VI/2009
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
VII/2009
VIII/2009
IX/2009
X/2009
XI/2009
XII/2009
 
          Sprawdzono 90 wyciągów bankowych, które porównano z kartoteką zarobkową wg wynagrodzeń za badany okres. Po analizie porównawczej stwierdzono, iż zachodzi pełna zgodność pomiędzy danymi zawartymi w kartach wynagrodzeń z danymi z wyciągów bankowych (akta kontroli Nr 10/40/I/43-53).
W 2009 r. pracownikom oprócz wynagrodzeń miesięcznych wypłacono dodatkowo (akta kontroli Nr 10/40/I/54):
    (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
Nie stwierdzono nieprawidłowości przy dokonywaniu wydatków w tym zakresie.
 
II.4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (paragraf 4440)
 
         Z wyciągu bankowego nr 1 rachunku ZFŚS wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2009 r. wynosił 12.045,56 zł (akta kontroli Nr 10/40/I/57).Stan ten jest zgodny z kwotą wykazaną jako bilans otwarcia na koncie księgowym „135” (akta kontroli Nr 10/40/I/62). W sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S jednostka kontrolowana wykazała, że w paragrafie 4440 wydatki budżetowe za 2009 r. wyniosły 136.100,00 zł.
Terminy i kwoty przelewów naliczonych odpisów wraz z dokonaną na koniec roku korektą przedstawia poniższa tabela:                 
      
              Tabela nr 3
Data
Kwota zaksięgowana na koncie „135”
Kwota przelewu bankowego
 
%
27.05.2009 r.
95.550,00 zł
95.550,00 zł
   75,00
26.08.2009 r.
10.616,67 zł
10.616,67 zł
     8,33
29.09.2009 r.
21.233,33 zł
21.233,33 zł
   16,67
30.10.2009 r.
 8.700,00 zł
 8.700,00 zł
korekta
Razem:
136.100,00 zł
136.100,00 zł
 100,00
      
       W wyniku kontroli ustalono, że kwota ta jest zgodna z ewidencją księgową dotyczącą tych wydatków (akta kontroli Nr 10/40/I/58-62).Powyższa kwota wydatków w całości dotyczyła odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wykazana w sprawozdaniu kwota faktycznie przekazana została z rachunku podstawowego jednostki na rachunek bankowy funduszu w ustawowych terminach (akta kontroli Nr 10/40/I/63-66).        
         Z analizy zapisów konta księgowego -135 (akta kontroli Nr 10/40/I/58-62)wynika, że łączna kwota obrotów po stronie „Wn” (wpływów) na fundusz socjalny w 2009 r. wyniosła 214.264,16 zł. W wyniku kontroli ustalono, że na sumę tę oprócz dokonanych odpisów i stanu początkowego oraz środków pieniężnych przekazanych z Urzędu Miasta Opola dla emerytowanych nauczycieli składały się także spłaty pożyczek oraz odsetki bankowe. Wpływy środków na fundusz socjalny dla emerytów zostały zaksięgowane w następujących kwotach (akta kontroli Nr 10/40/I/58-63,67):
 • 20.053,00 zł w dniu 27.05.2009 r.
 •  5.518,62 zł w dniu 25.09.2009 r.,
Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono.
 
         Z analizy zapisów dokonanych na tym koncie po stronie „Ma” wynika, że zaewidencjonowane obroty (rozchody) w tym okresie wyniosły łącznie 198.610,33 zł. Środki te wydatkowane były na:
 • pożyczki mieszkaniowe,
 • zapomogi,
 • świadczenia urlopowe,
 • dofinansowania do wczasów i kolonii,
 • podatki od ww. dopłat,
 • finansowanie biletów dot. imprez kulturalnych,
 • imprezę artystyczną - koncert kolęd i pastorałek,
 • zapłatę za wycieczkę pracowniczą.
Innych wydatków nie stwierdzono.
 
         Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 r. według ewidencji księgowej wynosił 15.653,83 zł (akta kontroli Nr 10/40/I/58)i był zgodny z saldem wykazanym w dokumentacji bankowej (akta kontroli Nr 10/40/I/68).
 
Dodatkowo sprawdzono następujące zapisy w ewidencji księgowej (akta kontroli Nr 10/40/I/69-71):
 
 Tabela nr 4

Lp.
Kwota
Data zapisu księgowego
Nr faktury
Tytuł operacji
Uwagi
1
500,00
22.09.09.
307/2009
Wycieczka do Jarnołtówka-zaliczka
b.u.
2
2.996,00
26.10.09.
307/2009
Wycieczka do Jarnołtówka-za noclegi i wyżywienie
b.u.
3
1.500,00
17.11.09.
Tr/007/10/2009
Wycieczka do Jarnołtówka-zapłata za transport
b.u.
4
1.999,83
22.12.09.
1/12/09
Impreza artystyczna-koncert kolęd i pastorałek
b.u.

 
Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.
 
II.5. Pozostałe wydatki budżetowe w 2009 r.
 
          W wyniku przeprowadzonej analizy danych zawartych w sprawozdaniu Rb-28S do kontroli wytypowano dokumentację źródłową dotyczącą wydatków we wszystkich paragrafach zaksięgowane w okresie od października do grudnia 2009 r. (akta kontroli Nr 10/40/I/104-122).
          Szczegółowe dane dotyczące zbadanych wydatków zawiera poniższa tabela:
 
Tabela nr 5

Lp.
Nr dokumentu
Kwota
Tytuł/nr faktury
Paragraf
Uwagi
1
10F-366/2009
992,07
Faktura VAT nr 1020/2009-środki czystości
4210
 
2
10F-367/2009
384,30
 Faktura VAT nr 813/09 – pomoce dydaktyczne           
4240
 
3
10F-371/2009
411,95
Faktura VAT nr KF13475/09- śmieci m-c IX
4300
 
4
10F-372/2009
788,80
Faktura VAT nr 2009/10/511/2393-pomoce dydak.
4240
 
5
10F-374/2009
518,50
Faktura nr VAT 204/10/2009-wyposażenie,montaż
4210,4300
 
6
10F-376/2009
17,00
Faktura VAT 1637/09/2009-książka- Nadzór pedagogiczny dla dyrektora
4210
 
7
10F-377/2009
159,00
Faktura VAT nr 983/09-badania lekarskie prac.
4280
 
8
10F-379/2009
430,02
Faktura VAT nr 744/P/A-wyposażenie
4210
 
9
10F-383/2009
4 077,84
Faktura VAT nr HK/19680/1144/2009-ciepło m-c IX 2009
4260
 
10
10F-385/2009
976,24
Faktura VAT nr FVBD/KPPD/5063/09-prasa
4210
 
11
10F-390/2009
3 314,58
Faktura VAT nr V2282/0009/09/2009-prąd m-c IX 2009
4260
 
12
10F-391/2009
230,95
Faktura VAT nr FOP40655697/010/09-telefon stacjonarny m-c X 2009
4370
 
13
10F-393/2009
600,57
Faktura VAT nr 075213/2009-woda m-c X 
4260
 
14
10F-400/2009
105,98
Faktura VAT nr 511751861009 – telefon komórkowy służbowy
4360
 
15
10F-401/2009
554,98
Faktura VAT OPOL/2009/000393-materiał dla konserwatora
4210
 
16
10F-402/2009
366,00
Faktura VAT nr FAV/13/048692/10/09-internet m-c X 2009
4350
 
17
10K-406/2009
278,00
Faktura VAT nr FP1042/03114/10/09-pom.dydak.
4240
 
18
10F-407/2009
84,18
Faktura VAT nr 144/2009- materiał dla konserwatora
4210
 
19
11F-417/2009
263,52
Faktura VAT nr 16/10-2009 –środki czystości
4210
 
20
11F-418/2009
110,04
Faktura VAT nr 29/1/2/063431-woda BHP,czynsz
3020,4300
 
21
11F-419/2009
20,37
Faktura VAT nr 9612054/165-gaz
4260
 
22
11F-420/2009
152,50
Faktura VAT nr OPS/0817/09- konserwacja sprzętu
4270
 
23
11F-421/2009
308,66
Faktura VAT nr OP/1562/09-toner do kserokopiarki
4210
 
24
11F-423/2009
919,88
Faktura VAT 1818/2009-tonery do drukarek i kserokopiarki
4210,4750
 
25
11F-424/2009
146,40
Faktura VAT nr 54/2009-usługi elektryczne
4300
 
26
11F-426/2009
194,00
Faktura VAT nr 1147/09-badania lekarskie prac.
4280
 
27
11F-427/2009
24,90
Faktura VAT nr 461/09/FA- informator o szkołach wyższych
4240
 
28
11F-428/2009
97,60
Faktura VAT nr 2009/10/006797/SP/1-monitoring szkoły m-c IX,X
4300
 
29
11F-429/2009
556,40
Faktura VAT nr KF15611/09-śmieci m-c X
4300
 
30
11F-430/2009
6 546,92
Faktura VAT nr V2282/0010/10/2009-prąd m-c X
4260
 
31
11F-433/2009
100,00
Faktura VAT 938/09-pomoce dydaktyczne
4240
 
32
11F-434/2009
9 069,82
Faktura VAT nr HK/21662/1144/2009-ciepło m-c X 2009
4260
 
33
11F-436/2009
366,00
Faktura VAT nr FAV/13/122692/11/09-internet m-c XI 2009
4350
 
34
11F-437/2009
256,18
Faktura VAT nr FOP40655697/011/09-telefon m-c XI 2009
4370
 
35
11F-440/2009
81,69
Faktura VAT nr 510811451109-telefon komórkowy służbowy
4360
 
36
11F-442/2009
1 348,03
Faktura VAT nr 1176/2009-Środki czystości
4210
 
37
11F-443/2009
1 220,00
Faktura VAT nr 1114/XI/09-przegląd kominiarski
4300
 
38
11F-444/2009
515,99
Faktura VAT nr 082240/2009 – woda m-c XI
4260
 
39
11F-445/2009
1 958,95
Faktura VAT nr 597915-artykuły biurowe ,papier ksero
4210,4740
 
40
11F-448/2009
97,60
Faktura VAT 1899/2009-konserwacja kserokopiarki
4270
 
41
11F-449/2009
136,03
Faktura VAT nr 29/1/2/069459- woda BHP,czynsz
3020,4300
 
 42
11R-460/2009
300,00
Rachunek nr f 1330-szkolenie dla prac. nieped.
4700
 
43
12F-463/2009
2 061,80
Faktura VAT 3/MS1/12/2009-zestaw komputerowy do biblioteki
4210
 
44
12F-466/2009
575,66
Faktura VAT nr KF16862/09- śmieci m-c XI 2009
4300
 
45
12F-467/2009
186,00
Faktura VAT nr 768/09/RF- książki
4240
 
46
12F-470/2009
48,80
Faktura VAT nr 2009/11/136721/SP/2-monitoring szkoły m-c XI 2009
4300
 
47
12F-471/2009
48,80
Faktura VAT nr 2009/12/136617/SP/2-monitoring szkoły m-c XII 2009
4300
 
48
12F-475/2009
12 731,76
Faktura VAT nr HK/23385/1144/2009-ciepło m-c XI 2009
4260
 
49
12F-478/2009
147,00
Faktura VAT nr 1278/09- badania lekarskie prac.
4280
 
50
12F-479/2009
327,69
Faktura VAT nr 000617/09HF- materiały dla konserwatora
4210
 
51
12F-481/2009
366,00
Faktura VAT nr FAV/13/185031/12/09-internet m-c XII
4350
 
52
12F-482/2009
310,59
Faktura VAT nr Fa00199715/09-prasa
4210
 
53
12F-483/2009
5 778,12
Faktura VAT nr 0677000163-ciepło XI 2009
4260
 
54
12F-484/2009
24,18
Faktura VAT nr 510439541209-telefon komórkowy służbowy
4360
 
55
12F-485/2009
207,01
Faktura VAT nr FOP40655697/012/09-telefon stacjonarny m-c XII 2009
4370
 
56
12F-486/2009
161,00
Faktura VAT nr FS-3697/09/PFS- obuwie robocze dla pracowników obsługi
3020
 
57
12F-487/2009
566,74
Faktura VAT nr 090847/2009-woda m-c XII
4260
 
58
12F-488/2009
885,00
Faktura VAT nr 65160-prasa
4210
 
59
12F-489/2009
324,24
Faktura VAT nr Fa00196575/09-prasa
4210
 
60
12F-492/2009
1 173,59
Faktura VAT nr 1316/2009-środki czystości
4210
 
61
12F-497/2009
327,42
Faktura VAT nr KF17475/09-śmieci m-c XII
4300
 
62
12F-502/2009
661,20
Faktura VAT nr Fa2009/00085219-prasa
4210
 
63
12F-503/2009
110,04
Faktura VAT nr 29/1/2/076335-woda BHP,czynsz
3020,4300
 
64
12K-504/2009
69,80
Faktura VAT nr 121/S05-zakup książek na nagrody
4210
 
65
12K-504/2009
71,88
Faktura VAT nr 120/S05-pamiątki dla młodzieży z wymiany
4210
 
66
12K-504/2009
36,52
Faktura VAT nr 1314-0048-004-0074-poczęstunek dla młodzieży z wymiany
4210
 
67
12K-504/2009
43,87
Faktura VAT nr 3484/2009- poczęstunek dla młodzieży z wymiany
4210
 
68
12K-386/2009
232,03
Faktura VAT nr 386/2009-materiały dla konserwatora
4210
 
69
12F-506/2009
4 591,54
Faktura VAT nr 0677000446-prąd m-c XII 2009
4260
 
70
12F-508/2009
15 000,00
Faktura VAT nr HK/24865/1144/2009-ciepło m-c XII 2009 zaliczkowa
4260
 
71
12F-511/2009
2 305,14
Faktura VAT nr HK/905/1144/2010-ciepło m-c XII 2009
4260
 
 
 
 
 
 
 
 
RAZEM;
88 455,86
 
 
 

 
 
Z powyższych danych wynika, że wszystkie wydatki zostały zaewidencjonowane na właściwych paragrafach. Ponadto zespół kontrolny sprawdził sposób księgowania, opisywania faktur oraz rachunków pod względem formalnym, rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzania do wypłaty przez dyrektora jednostki. Ustalono, że wszystkie faktury zostały prawidłowo opisane i zadekretowane.
 
II.6. Dochody własne w 2009 r.
 
          W dniu 11.01.2010 r. jednostka kontrolowana przedłożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb-34 z wykonania dochodów i wydatków w tym zakresie (akta kontroli Nr 10/40/I/73).
Wykazany w sprawozdaniu na początek okresu sprawozdawczego tj. na dzień 01.01.2009 r. stan należności netto wyniósł 1.200,00 zł, natomiast zobowiązań - 0,00 zł. Stan należności dotyczył zapłaty za wynajem bufetu.
Wykazany w sprawozdaniu na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2009 r. stan należności netto wyniósł 700,00 zł, natomiast zobowiązań - 0,00 zł. Stan należności dotyczył zapłaty za wynajem powierzchni szkoły. Spłaty należności dokonano w dniach 14.01., 20.01. oraz 24.03.2010 r.
         Wykazany w sprawozdaniu stan środków pieniężnych na koniec 2009 r. wynosił 18.729,47 zł. Kwota ta odpowiada różnicy pomiędzy przychodami ogółem (38.547,10 zł) a poniesionymi wydatkami (19.817,63 zł) i jest zgodna z wyciągiem bankowym (akta kontroli Nr 10/40/I/74)oraz z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 10/40/I/40).
 
II.7. Wpływy dochodów własnych
 
         Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie dochodów własnych w 2009 r. wyniosło ogółem 38.547,10 zł (akta kontroli Nr 10/40/I/73). Na kwotę tę składają się:
Ø      środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego w kwocie 11.279,95 zł,
Ø      przychody w kwocie 27.267,15 zł.
Powyższe przychody uzyskano w czterech paragrafach tj.:
Ø      paragraf 069 „Wpływy z różnych opłat”- kwota 697,00 zł,
Ø      paragraf 075 „Wpływy z najmu”- kwota 25.699,46 zł,
Ø      paragraf 092 „Pozostałe odsetki”- kwota 570,69 zł,
Ø      paragraf 097 „Wpływy z różnych dochodów”- kwota 300,00 zł.
 
     W wyniku kontroli ustalono, że na stan środków pieniężnych na początek roku sprawozdawczego składały się środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym dochodów własnych w kwocie 11.279,95zł (akta kontroli Nr 10/40/I/75).
    Wykazane w sprawozdaniu wpływy na poszczególne paragrafy były zgodne z ewidencją księgową.
Przychody uzyskane w paragrafie 069 pochodzą z wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw (akta kontroli Nr 10/40/I/76-78).
 Przychody uzyskane w paragrafie 075 pochodzą z wynajmu pomieszczeń na podstawie umów zawartych przez liceum z następującymi firmami i osobami fizycznymi (akta kontroli Nr 10/40/I/79-84):
 1. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
 
Natomiast na przychody wykazane w paragrafie 097 składał się zwrot kosztów sądowych (akta kontroli Nr 10/40/I/85-86).
    
II.8. Wydatki z dochodów własnych
 
         Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych w 2009 r. wyniosły ogółem 68.163,29 zł i zostały zaewidencjonowane w pięciu paragrafach (akta kontroli Nr 10/40/I/73).
W poszczególnych paragrafach zaewidencjonowane wydatki przedstawiały się następująco:
 
Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 5.856,88 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34. Na kwotę tą składała się zapłata za materiały dla konserwatora oraz artykuły biurowe. Nie stwierdzono zaewidencjonowania w tym paragrafie wydatków dokonanych na inne cele.
 
Paragraf 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych materiałów książek
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 117,72 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34. Na kwotę tą składała się zapłata za pomoce dydaktyczne oraz książki. Nie stwierdzono zaewidencjonowania w tym paragrafie wydatków dokonanych na inne cele.
 
Paragraf 4270 – zakup usług remontowych
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 8.991,60 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34. Na kwotę tą składał się koszt robót malarskich oraz posadzkarskich. Nie stwierdzono zaewidencjonowania w tym paragrafie wydatków dokonanych na inne cele.
 
Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych  
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 2.448,28 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34. Na kwotę tą składała się zapłata za znaczki, wywóz ścieków oraz wymianę świetlówek i przełączników. Nie stwierdzono zaewidencjonowania w tym paragrafie wydatków dokonanych na inne cele.
 
Paragraf 4360 – zakup usług komórkowych  
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 52,97 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34. Na kwotę tą składała się częściowa zapłata za rachunek dotyczący telefonu służbowego dyrektora liceum. Nie stwierdzono zaewidencjonowania w tym paragrafie wydatków dokonanych na inne cele.
 
Paragraf 4410 – podróże krajowe
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 1.656,18 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34. Na kwotę tą składała się zapłata za delegacje nauczycieli. Nie stwierdzono zaewidencjonowania w tym paragrafie wydatków dokonanych na inne cele.
 
Paragraf 4430 – różne opłaty i składki  
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 31,00 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34. Na kwotę tą składała się częściowa zapłata za ubezpieczenie szkoły za 2009 r. Nie stwierdzono zaewidencjonowania w tym paragrafie wydatków dokonanych na inne cele.
 
Paragraf 4480 – podatek od nieruchomości
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 603,00 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34. Na kwotę tą składała się zapłata za podatek od nieruchomości. Nie stwierdzono zaewidencjonowania w tym paragrafie wydatków dokonanych na inne cele.
 
Paragraf 4700 – szkolenie pracowników
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 60,00 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-34. Na kwotę tą składała się częściowa zapłata za szkolenia pracowników. Nie stwierdzono zaewidencjonowania w tym paragrafie wydatków dokonanych na inne cele.
 
          Wykazane w sprawozdaniu kwoty wydatków w poszczególnych paragrafach były zgodne z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 10/40/I/89-103).
 
System kontroli wewnętrznej
 
Na system kontroli wewnętrznej w liceum składają się następujące wewnętrzne regulacje:
- Zakładowy Plan Kont,
- Instrukcja emisji, obiegu i kontroli dowodów księgowych,
- Instrukcja Inwentaryzacyjna,
- Regulamin Kontroli wewnętrznej,
- Procedura kontroli finansowej,
- Regulamin Wynagradzania,
- Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 
Na 2009 r. zaplanowano następujące tematy kontroli:
Tabela nr 6

L.p.
Zadania
Miejsce sprawowania kontroli
Sposób realizacji
Termin
Odpowiedzialny za wykonanie
1
2
3
4
5
6
1.
Prawidłowość ewidencji przedmiotów nietrwałych,
z-ca dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjny
sprawdzić faktyczny stan wybranych przedmiotów nietrwałych z zapisem w księdze inwentarzowej
XII
Główna księgowa
 
 
2.
Sprawdzenie prawidłowości sporządzania sprawozdań budżetowych
Główny
księgowy
porównanie sprawozdania RB-28 z wykonania wydatków budżetowych z kwotą otrzymanych środków oraz z ewidencją księgową
dwa razy w roku
Dyrektor Szkoły
3.
Kontrola druków ścisłego zarachowania w sekretariacie szkoły (świadectwa, legitymacje)
Specjalista ds. uczniów
Sprawdzenie faktycznego stanu i porównanie z ewidencją
XII
Z-ca dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych 
4.
Prawidłowość dokumentacji pedagogicznej
 
sprawdzić prawidłowość wypełniania dzienników nauczania,
X, I, VI
wicedyrektor
5.
Prawidłowość dokumentacji pedagogicznej
 
sprawdzić prawidłowość wypełniania arkuszy ocen,
VI,XII
wicedyrektor
6.
Zgodność godzin ponadwymiarowych
u wybranych nauczycieli.
 
Sprawdzenie ilości wpisanych godzin do dziennika z ilością wykonaną w zestawieniu szkoły
jeden raz w miesiącu
Wicedyrektor
 
7.
Zgodność godzin ponadwymiarowych
u wybranych nauczycieli.
 
Sprawdzenie ilości wpisanych godzin zajęć pozalekcyjnych do dziennika z ilością wykonaną w zestawieniu szkoły
jeden raz w miesiącu
Wicedyrektor
 
8.
Prawidłowość ewidencji księgozbioru
biblioteka
sprawdzić stan faktyczny wybranych książek z wpisem w księdze inwentarzowej
XII
Wicedyrektor
 
9.
Kontrola pomieszczeń szkolnych w zakresie czystości oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
pomieszczenia szkolne
sprawdzić czystość pomieszczeń, wymogi higieniczne oraz bezpieczeństwo pracy
jeden raz w miesiącu
Specjalista ds. BHP
10.
Wyrywkowa kontrola pomocy dydaktycznych (sprzętu audiowizualnego)
Opiekunowie pracowni oraz sprzętu
kompletność oraz zgodność z ewidencją
X, VI
z-ca dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych
11.
Kontrola stanu technicznego i bezpieczeństwa budynku szkoły
budynek szkoły
wizualne odniesienie stanu technicznego budynku do obowiązujących przepisów prawa
III, XI
z-ca dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych

 
Wszystkie zaplanowane kontrole zostały zrealizowane. Nie wydano żadnych zaleceń.                      
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi liceum.
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 

Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
 
Data: ........................
                   Zespół kontrolny
 
 
 
(podpisy)
 
 
 
Data: ……………………………….

            
 
   Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
   Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
 

 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2011-02-09 12:21:34 - wnioski pokontrolne (73.50 kB)
2011-02-09 12:26:54 - wystąpienie pokontrolne (27.00 kB)

Ilość odwiedzin: 7035
Nazwa dokumentu: Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2011-02-09 12:10:12
Data udostępnienia informacji: 2011-02-09 12:10:12
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-09 12:29:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner