logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zamówień Publicznych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej oraz Pełnomocnik ds. Kontaktów z Zagranicą Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Promocji, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Biuro Obsługi Inwestora
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego i Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Zamówień Publicznych
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
 
KWiA –I–0913/14/10

Opole, 6 września 2010 r.

 
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 45/10
 
Jednostka kontrolowana
Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Opola
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
        od 10 do 17 sierpnia 2010 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Agnieszka Lisiecka - inspektor w Wydziale
Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Małgorzata Jóźwin-Mazurek – starszy
specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
                       95/10
                       96/10
Przedmiot kontroli
Prawidłowość dokonywania wydatków bieżących w zakresie prowadzenia spraw związanych z funkcjonowaniem i wyposażeniem OSP w mieście Opolu.
Okres objęty kontrolą
2009 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Rajmund Dorotnik – naczelnik wydziału
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– Z-ca naczelnika wydziału
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))- inspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego

 

   
Podstawy prawne
1.                 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
2.                 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177 z późniejszymi zmianami).
3.                 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
4.             Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 170, poz. 1426 z późniejszymi zmianami).
5.                 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107 poz. 726 z późn. zm.).
6.                 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142 poz. 1020).
7.                 Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
8.    Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0152- 2/2004z dnia26 stycznia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zasad dokumentowania przyjęcia do ewidencji środków trwałych.
9.                 Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0152- 62/2005z dnia26 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Opola.
10.            Zarządzenie nr OR.I-0151-807/08 Prezydenta Miasta Opola z dnia 20 maja 2008 r.w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 14000 EURO netto w Urzędzie Miasta Opola.
 
Cel kontroli
Celem kontroli było:
- ocena prawidłowości gospodarowania środkami budżetowymi,
- ocena rzetelności sporządzanych sprawozdań,
- sprawdzenie prawidłowości ewidencjonowania zakupionego sprzętu.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Dokonano analizy wszystkich wydatków zaewidencjonowanych w 2009 r. w poszczególnych rozdziałach i paragrafach pod kątem prawidłowości ich zaewidencjonowania i zaklasyfikowania. Na podstawie faktur ustalono kwoty i rodzaje poszczególnych wydatków oraz wytypowano wydatki do szczegółowej kontroli pod kątem wykorzystania przyznanych środków zgodnie z ich przeznaczeniem oraz ich związku z realizacją poszczególnych zadań. Sprawdzono czy zakupione składniki majątkowe zostały ujęte w ewidencji księgowej na podstawie właściwych dokumentów.
Kryteria
1.     Zgodnie z art. 35 ustawy o finansach publicznych wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokości ustalonej w uchwale budżetowej i planie finansowym oraz powinny być dokonywane:
§         w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
§         w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,
§         w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  1. Jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków oraz zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.
  2. Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0152- 62/2005z dnia26 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Opola:
  • pracownicy merytoryczni zobowiązani są do umieszczenia na odwrocie oryginałów faktur dokładnego opisu zdarzenia gospodarczego, daty dokonania czynności, celowości zakupu oraz wskazanie właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej,
  • naczelnik wydziału merytorycznego dyscyplinarnie odpowiada za     wydatkowane w ramach planu budżetu środki przeznaczone na realizację zadania.
 
USTALENIA KONTROLI
 
I. W zakresie ogólno-organizacyjnym
 
         Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Opola do zakresu działania Wydziału Zarządzania Kryzysowego należy:
1)    realizacja zadań na rzecz Sił Zbrojnych RP i obrony cywilnej,
2)    kierowanie i koordynacja współpracy z Policją, Państwową Strażą Pożarną i Strażą Miejską w zakresie ochrony ludności,
3)    organizacja systemu zarządzania kryzysowego,
4)    współpraca z powiatową administracją zespoloną i instytucjami realizującymi zadania związane z monitoringiem środowiska,
5)    wyposażenie i utrzymanie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego,
6)    planowanie zadań obronnych i gotowości obronnej Urzędu,
7)    prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i wyposażeniem Ochotniczych Straży Pożarnych w mieście Opolu,
8)    prowadzenie dokumentacji Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Opolu.
 
Naczelnikiem wydziału jest Pan Rajmund Dorotnik. Zgodnie ze schematem organizacyjnym pracę wydziału koordynuje i nadzoruje Prezydent Miasta Opola.
 
Ochotnicze Straże Pożarne funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej koszty wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej OSP ponosi gmina. Gmina ma również obowiązek bezpłatnego umundurowania członków OSP oraz ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków OSP i młodzieżowych drużyn pożarniczych.
Na terenie miasta Opola działa 5 jednostek OSP:
- OSP – Bierkowice,
- OSP – Gosławice,
- OSP – Grudzice,
- OSP – Szczepanowice,
- OSP – Oddział Ratownictwa Wodnego.
 
Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta Opola wynika, że w 2009 r. łączne wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne wyniosły ogółem 401.174,49(akta kontroli Nr 10/45/I/6).
 
Wydatki realizowane były w rozdziale 75412 i jedenastu niżej wymienionych paragrafach:
- paragraf 3030- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 22.140,36 zł,
- paragraf 4110- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.531,18 zł,
- paragraf 4170- wynagrodzenia bezosobowe – 62.050,00 zł,
- paragraf 4210- zakup materiałów i wyposażenia – 93.380,49 zł,
- paragraf 4260- zakup energii – 72.967,93 zł,
- paragraf 4270- zakup usług remontowych – 40.207,67 zł,
- paragraf 4300- zakup usług pozostałych – 12.532,56 zł,
- paragraf 4370- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4.879,73 zł,
- paragraf 4430- różne opłaty i składki – 39.280,57 zł,
- paragraf 4480- podatek od nieruchomości- 13.204,00 zł,
- paragraf 6060-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 39.000,00 zł.
 
Sprawozdanie z realizacji wydatków naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego sporządził w dniu 25.01.2010 r. (akta kontroli Nr 10/45/I/1).
 
 
II. Kontrolą objęto wydatki w następujących paragrafach:
 
1. W zakresie realizacji wydatków w paragrafie 4170 – wynagrodzenia bezosobowe.
Z układu wykonawczego wynika, że plan wydatków w tym paragrafie na 2009 r. wynosił 63.950,00 zł (akta kontroli Nr 10/45/I/47). Z ewidencji księgowej wynika, że faktyczne wydatki wyniosły 62.050,00(akta kontroli Nr 10/45/I/8).
Dane zawarte w tym sprawozdaniu są zgodne z ewidencją księgową.
Wszystkie poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń z tytułu umów zleceń z gospodarzami strażnic i mechanikami samochodowymi.
 
Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych umów zleceń przedstawia poniższa tabela:
 
Tabela nr 1.

L.p.

 
Nr i data umowy zlecenia
Zleceniobiorca
Przedmiot umowy
Kwota umowy
1.
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
620,00
(x 12)
2.
600,00
(x 12)
3.
600,00
(x 12)
4.
400,00
(x 12)
5.
420,00
(x 12)
6.
420,00
(x 12)
7.
600,00
(x 12)
8.
600,00
(x 12)
9.
420,00
(x 12)
10.
420,00
(x 12)
11.
850,00
SUMA
X
X
X
62.050,00

 

 
Umowy od poz. 1 do poz. 10 były zawarte na okres 12 miesięcy. Natomiast za wykonanie prac określonych w umowie znajdującej się w tabeli w poz. 11 zleceniobiorca otrzymał jednorazową płatność. Wyboru mechaników samochodowych i gospodarzy strażnic dokonują poszczególne OSP.
Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0152- 62/2005z dnia26 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Opola z póżn. zm. umowę o pracę zleconą podpisuje naczelnik właściwego wydziału merytorycznego. Skarbnik Miasta Opola składa kontrasygnatę, zatwierdza Prezydent. Umowy są rejestrowane i rozliczane przez pracownika Referatu Płac.
 
Wszystkie zawarte umowy zlecenia spełniały ww. zapisy.
 
2. W zakresie realizacji wydatków w paragrafie 4270 – zakup usług remontowych.
 
Z układu wykonawczego wynika, że plan wydatków w tym paragrafie na 2009 r. wynosił 41.000,00 zł (akta kontroli Nr 10/45/I/47). Z ewidencji księgowej wynika, że faktyczne wydatki wyniosły 40.207,67(akta kontroli Nr 10/45/I/31). Dane zawarte w sprawozdaniu są zgodne z ewidencją księgową.
 
Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych wydatków przedstawia poniższa tabela:
 
Tabela nr 2

L.p.

 
Nazwa zadania
Kwota
Data faktury 
Nr faktury 
1.
Ładowanie gaśnic
122,99
06.01.2009
0004/09
2.
Naprawa silnika
338,18
28.01.2009
30/01/2009
3
Konserwacja OSP Bierkowice
122
22.01.2009
0100/09/FVS
4.
Naprawa silnika
1159
19.02.2009
19/02/2009
4.
Konserwacja dźwigu
122
18.12.2009
1896/09/FVS
5.
Przegląd i konserwacja łodzi
887,02
10.03.2009
00150/09/2009
6.
Konserwacja stała
122
27.03.2009
0465/09/FVS
7.
Konserwacja OSP Bierkowice
122
25.02.2009
0276/09/FVS
8.
Przegląd sprzętu ratowniczego
952,82
07.05.2009
0735/09/MAG
9.
Przegląd techniczny samochodu
1512,62
20.04.2009
210202585
10.
Przegląd i konserwacja gaśnic
350,75
18.05.2009
0466/09
11.
Przegląd i konserwacja gaśnic
60,39
18.05.2009
0462/09
12.
Przegląd i konserwacja gaśnic
114,68
18.05.2009
0463/09
13.
Przegląd i konserwacja gaśnic
292,73
18.05.2009
0465/09
14.
Konserwacja OSP Bierkowice
122
22.04.2009
0555/09/FVS
15.
Naprawa masztu oświetleniowego na samochodzie gaśniczym
1952
20.06.2009
FAS/22/2009
16.
Konserwacja OSP Bierkowice
122
20.05.2009
0721/09/FVS
17.
Remont autopomy w samochodzie gaśniczym
6222
21.07.2009
FAS/63/2009
18.
Naprawa pojazdu
327,16
04.08.2009
AF/2219/8/2009
19.
Przeglądy techniczne
1143,14
30.07.2009
052/07/09
20.
Konserwacja OSP Bierkowice
122
23.06.2009
0889/09/FVS
21.
Naprawa samochodu pożarniczego
2333,01
27.08.2009
AF/2404/8/2009
22.
Przegląd i legalizacja sprzętu hydraulicznego
1323,7
20.08.2009
029/08/09
23.
Przegląd techniczny sprzętu pożarniczego
854
20.08.2009
030/08/09
24.
Legalizacja butli powietrznych
158,6
20.08.2009
031/08/09
25.
Wymiana cylinderka hamulcowego
271,04
28.08.2009
AF/2430/8/2009
26.
Konserwacja OSP Bierkowice
122
29.07.2009
1134/09/FVS
27.
Naprawa samochodu pożarniczego
170,8
19.09.2009
STF/19/9/2009
28.
Wymiana
121,95
29.09.2009
AF/2732/9/2009
29.
Naprawa hamulców
150
21.09.2009 
221/09/2009
30.
Konserwacja OSP Bierkowice
122
24.08.2009
1230/09/FVS
31.
Usługa budowlana, położenie posadzki w budynku OSP
4988,58
30.09.2009
39/09/2009
32.
Przegląd i konserwacja kotła gazowego OSP Gosławice
207,4
23.10.2009
423/10/2009
33.
Wymiana cylinderka hamulcowego
108,58
04.11.2009
244/11/2009
34.
Konserwacja OSP Bierkowice
122
21.09.2009
1351/09/FVS
35.
Serwis kotła gazowego
122
16.11.2009
462/11/2009
36.
Naprawa silnika
321,59
24.11.2009
32/11/2009
37.
Naprawa układu wydechowego
320,01
26.11.2009
252/11/2009
38.
Legalizacja butli powietrznych
439,2
12.11.2009
009/11/09
39.
Przegląd i legalizacja sprzętu
939,4
12.11.2009
939,4
40.
Przegląd techniczny, legalizacja butli
6475,76
08.12.2009
027/12/09
41.
Przegląd techniczny i konserwacja aparatów powietrznych
1903,2
08.12.2009
028/12/09
42.
Naprawa układu hamulcowego
1977,37
07.12.2009
AF/3577/12/2009
43.
Konserwacja dźwigu
122
30.11.2009
1788/09/FVS
44.
Pomiary elektryczne dźwigów
122
30.11.2009
1789/09/FVS
45.
Konserwacja OSP Bierkowice
122
30.10.2009
1604/09/FVS
RAZEM
-------------
40207,67
-------
---------

 

 
Ustalono, że wszystkie sprawdzone faktury są opisane przez naczelnika oraz pracownika Wydziału Zarządzania Kryzysowego pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Opis faktury zawiera ponadto prawidłowy rozdział i paragraf płatności wydatku. Kwota wynikająca z ewidencji jest zgodna z fakturą.
 
3. W zakresie realizacji wydatków w paragrafie 6060 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
Z układu wykonawczego wynika, że plan wydatków w tym paragrafie na 2009 r. wynosił 39.000,00 zł (akta kontroli Nr 10/45/I/47). Z ewidencji księgowej wynika, że faktyczne wydatki wyniosły 39.000,00(akta kontroli Nr 10/45/I/37). Dane zawarte w tym sprawozdaniu są zgodne z ewidencją księgową.
 
Poniesiony wydatek dotyczył zakupu zestawu pływającego FALCON Sport z silnikiem zaburtowym Honda BF – 50D (f- ra VAT nr 00903/09/2009 z 09.06.2009r.). Na fakturze znajduje się dokładny opis zdarzenia gospodarczego, data dokonania czynności, celowość zakupu oraz wskazanie właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej.
Przyjęcie środka trwałego dokonano na podstawie dokumentu księgowego - OT nr 1/OSP/09 z 12.06.2009r wystawionego przez Wydział Zarządzania Kryzysowego.
 
Wyboru oferty dokonano zgodnie z zarządzeniem nr OR.I-0151-807/08 Prezydenta Miasta Opola z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 14000 EURO netto w Urzędzie Miasta Opola. Osobą przeprowadzającą postępowanie był pracownik Wydziału pan(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) . Spośród trzech złożonych ofert wybrano ofertę nr 1. Kryterium wyboru była cena: 39.000,00 zł. Pozostałe firmy zaproponowały wyższe kwoty, przekraczające środki przeznaczone na zakupy inwestycyjne.
III. Dokumenty księgowe
Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia sposobu opisywania 18 kolejnych faktur oraz rachunków pod względem formalnym, rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzania do wypłaty.
 
W tabeli nr 3 przedstawiono dokumenty poddane szczegółowej kontroli.
 
Tabela nr 3

L.p.

 
Nazwa
Kwota wydatku
Data faktury
Nr faktury
Paragraf
1.
Wąż poliestrowy
8.560,00
16.12.2009
OPO/0770/12/09/FVS
4210
2.
Przegląd techniczny, konserwacja, pokrętło zaworu
6.475,76
08.12.2009
027/12/09
4270
3.
Przegląd techniczny i konserwacja aparatów powietrznych
1.903,20
08.12.2009
028/12/09
4270
4.
Szkolenie na kursie nr 170 okresowym BHP dla strażaków
1.250,00
16.12.2009
1123/12
4300
5.
Szkolenie na kursie nr 163 okresowym BHP dla strażaków
1.250,00
16.12.2009
1122/12
4300
6.
Opłata za gaz
1.239,08
02.12.2009
9612101/149
4260
7.
Sprężarka
2.800,00
10.12.2009
23298/09
4210
8.
Mundury strażackie
3.477,50
07.12.2009
172/2009
4210
9.
Opłata za gaz
1.397,46
02.12.2009
9615041/121
4260
10.
Olej napędowy, benzyna bezołowiowa
821,87
21.12.2009
301/2009
4210
11.
Olej napędowy, benzyna bezołowiowa
429,12
28.12.2009
8859
4210
12.
Olej napędowy, benzyna bezołowiowa
834,62
19.12.2009
4F/9047/12/2009
4210
13.
Olej napędowy
231,88
14.12.2009
290/2009
4210
14.
ADD Diesel
201,24
14.12.2009
289/2009
4210
15.
Sprzęt do łodzi
2.387,50
08.12.2009
02066/09/2009
4210
16.
Naprawa hamulców, przetoczenie bębna, wymiana okładzin
984,29
07.12.2009
AF/3577/12/2009
4270
17.
Benzyna bezołowiowa
306,60
02.12.2009
FWZ/286/2009
4210
18
Olej napędowy
135,86
02.12.2009
FWZ/287/2009
4210

 

 
Ustalono, że wszystkie sprawdzone faktury są opisane przez naczelnika oraz pracownika Wydziału Zarządzania Kryzysowego pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Opis faktury zawiera ponadto prawidłowy rozdział i paragraf płatności wydatku. Kwota wynikająca z ewidencji jest zgodna z fakturą.
 
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,                     z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono naczelnikowi kontrolowanego wydziału.
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 

 Jednostka kontrolowana

 
 
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
(podpis)
 
Data: .......................
 Zespół kontrolny
 
 
 (podpisy)
 
 
Data:................

 

  
 
 
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:

 
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2011-02-22 11:28:15 - wnioski pokontrolne (55.50 kB)
2011-02-22 11:31:19 - wystąpienie pokontrolne (25.00 kB)

Ilość odwiedzin: 7403
Nazwa dokumentu: Wydział Zarządzania Kryzysowego
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka, Małgorzata Jóźwin - Mazurek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Lisiecka, Małgorzata Jóźwin - Mazurek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2011-02-22 11:21:15
Data udostępnienia informacji: 2011-02-22 11:21:15
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-22 11:36:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner