logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Readaptacji ,,Szansa"
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

         
KWiA.I–0914/33/10
                            Opole, 26.10.2010 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 48/10
 
Jednostka kontrolowana
Ogród Zoologiczny
ul. Spacerowa 10
45- 094 Opole
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
6-30.09.2010 r.  
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Monika Pijanka - inspektor w Wydziale
Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Agnieszka Lisiecka - inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 101/2010
nr 102/2010
Przedmiot kontroli
Gospodarka finansowa
Okres objęty kontrolą
01-09.2010 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Lesław Sobieraj - dyrektor
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– główna księgowa
   
I. Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).,
 
2.     Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
 
3.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
 
4.     Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).
 
5.     Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz 177 z późn. zm.)
 
6.     Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).
 
7.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.).
 
8.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. z 2006 r. Nr 116 poz. 783).
 
9.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późn. zm.).
 
10.       Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020).
 
11.       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398 z późn. zm.).
 
12.           Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
 
13.           Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Załącznik do komunikatu poz. 84).
 
II. Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji wydatków             i sporządzanych sprawozdań.
 
III. Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych                w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-księgowych. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora jednostki. Dane zawarte w rocznych sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości oraz zgodności            z planem finansowym. Sprawdzono również czy jednostka posiada zakładowy plan kont i opracowane na piśmie procedury kontroli finansowej oraz czy procedury te są zgodne ze standardami Ministerstwa Finansów i dostosowane do specyfiki jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
 
IV. Sprawy organizacyjne 
 
Ogród Zoologiczny jako jednostka budżetowa funkcjonuje od dnia              1 stycznia 2000 r., na podstawie Uchwały Nr XVIII/288/99 Rady Miasta Opola z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany formy organizacyjno-prawnej Ogrodu Zoologicznego w Opolu – jednostki organizacyjnej miasta Opola(akta kontroli Nr 10/48/I/6-7). Przedmiotem działania Ogrodu Zoologicznego jest:
-        hodowla i utrzymanie zwierząt ginących i egzotycznych,
-        prowadzenie zaplecza administracyjno-technicznego,
-        świadczenie usług na rzecz ludności poprzez ekspozycję i dydaktykę            w zakresie ochrony fauny,
-        praca naukowo-badawcza nad fauną krajową i egzotyczną.
Uchwałą nr LXII/740/02 Rady Miasta Opola z dnia 27 czerwca 2002 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zmiany formy organizacyjno-prawnej Ogrodu Zoologicznego – jednostki organizacyjnej miasta Opola, Ogrodowi dodano zadanie polegające na prowadzeniu Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu przy ul. Torowej 9.
Siedzibą jednostki jest nieruchomość położona w Opolu przy ul. Spacerowej, którą Zarząd Miasta Opola przekazał nieodpłatnie w trwały zarząd decyzjami nr:
- G.III-8224cn/87/88/89 z dnia 11.12.1989 r. (akta kontroli Nr 10/48/I/11)
- GNGiK-7224c/41/2000 z dnia 23.10.2000 r. (akta kontroli Nr 10/48/I/12-13)
- GNGiK-72244/32/2001 z dnia 16.10.2001 r. (akta kontroli Nr 10/48/I/14-15)
- GNGiK-JO-72244/335/06 z dnia 10.07.2006 r. (akta kontroli Nr 10/48/I/16-17).
 W okresie objętym kontrolą dyrektorem jednostki był pan Lesław Sobieraj powołany na to stanowisko od dnia 21 grudnia 1993 r. (akta kontroli Nr 10/48/I/18). Głównym księgowym jednostki jest pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zatrudniona na tym stanowisku od dnia 26 lipca 2004 r. w wymiarze pełnego etatu (akta kontroli Nr 10/48/I/19-20).
        
          Z zapisów książki kontroli Ogrodu wynika, że w roku bieżącym w jednostce przeprowadzone zostały trzy kontrole zewnętrzne przez:
-        Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu (kontrola prawidłowości złożonej deklaracji VAT-7 oraz zasadności dokonania zwrotu VAT za III 2008 r. – bez zaleceń),
-        Państwową Inspekcję Pracy (kontrola odbiorowa przebudowa budynku ambulatorium – bez zaleceń),
-        Państwową Inspekcję Nadzoru Budowlanego (kontrola na zakończenie przebudowy ambulatorium – bez zaleceń).
 
         Z budżetem gminy jednostka rozlicza się w dwóch niżej wymienionych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
 
-        dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne
 
-        dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
     rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt.
        
         Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.
         W kontrolowanym okresie jednostka posiadała pięć rachunków bankowych, założonych w PKO BP S.A. (akta kontroli Nr 10/48/I/21):
- 45 1020 3668 0000 5502 0159 5826 rachunek bieżący,
- 37 1020 3668 0000 5302 0159 9463 rachunek zfśs,
- 32 1020 3668 0000 5502 0159 9455 rachunek dochodów własnych,
- 81 1020 3668 0000 5102 0159 9448 rachunek sum depozytowych,
- 42 1020 3668 0000 5102 0159 9471 rachunek dot. wynagrodzeń. 
        
         W kontrolowanej jednostce obowiązuje „Instrukcja kontroli finansowej, obiegu dokumentów, Zakładowy Plan Kont w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu”. Dokument ten reguluje nw. obszary:
-        organizacja i funkcjonowanie kontroli finansowej,
-        gospodarka pieniężna,
-        gospodarka drukami ścisłego zarachowania,
-        gospodarka środkami rzeczowymi,
-        zasady prowadzenia gospodarki magazynowej,
-        instrukcja inwentaryzacyjna,
-        zasady prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej,
-        plan kont.
Załącznikami do ww. dokumentu są:
-        wykaz przepisów prawnych,
-        obieg dokumentów księgowych wraz ze wzorami podpisów,
-        wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe.
 
W kontrolowanej jednostce w 2009 r. została przeprowadzona inwentaryzacja majątku Ogrodu. Dyrektor wydał zarządzenie wewnętrzne nr 10/09 z 19.10.2009 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.
Ponadto zarządzeniem wewnętrznym nr 11/2009 z 19.10.2009 r. dyrektor jednostki zarządził przeprowadzenie spisu z natury:
- żywności w dniu 02.11.2009 wg stanu na dzień 31.10.2009 r.
- materiałów w magazynie technicznym w dniach 4-5.11.2009 r. wg stanu na dzień 31.10.2009 r.
- druków ścisłego zarachowania w dniu 31.12.2009
- środków pieniężnych w dniu 31.12.2009 r.
- znaczków pocztowych i skarbowych w dniu 31.12.2009
- paliwa w samochodach i maszynach w dniu 31.12.2009
- opału na składzie w dniu 31.12.2009 r.
- wyposażenia objętego ewidencją ilościową w dniu 6-8.01.2010 wg stanu na dzień 31.12.2009 r.
W dniu 26.10.2009 r. przeprowadzone zostało szkolenie komisji inwentaryzacyjnej. W dokumentacji inwentaryzacyjnej znajdują się oświadczenia osób materialnie odpowiedzialnych. Arkusze spisu z natury zostały ponumerowane i odpowiednio podpisane.
Ze sporządzonego protokołu rozliczeń wyników inwentaryzacji wynika, że po uzgodnieniu stanów z ewidencją księgową nie stwierdzono różnic inwentaryzacyjnych.
Ze sprawozdania opisowego z przebiegu spisu z natury wynika, że wszystkie składniki majątkowe zostały ujęte w arkuszach spisu z natury, stan pomieszczeń jest odpowiednio zabezpieczony, sposób przechowywania jest prawidłowy.
         Szczegółowo stan zatrudnienia w kontrolowanej jednostce przedstawiono w tabeli nr 1.
 
   Tabela nr 1
Zatrudnienie w etatach
(stan na 01.01.2010 r.)
Zatrudnienie w etatach
(stan na 30.06.2010 r.)
ZOO
Schronisko
ZOO
Schronisko
88,75
6
89,25
7
94,75
96,25
 
          Z powyższych danych wynika, że stan zatrudnienia w etatach ogółem w I półroczu 2010 r. zwiększył się o 1,5 etatu. 
         W I półroczu 2010 r. do pracy w Ogrodzie przyjęto osiem osób. Szczegółowe dane przedstawiono w tabeli nr 2.
 
   Tabela nr 2
Lp.
Stanowisko
Od-do
Rodzaj umowy
1
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2
3
4
5
6
7
8
 
V. Dochody budżetowe 01-06/2010
 
Z przedłożonego sprawozdania Rb-27S za okres od początku roku do dnia 30.06.2010 r. (akta kontroli Nr 10/48/I/67)wynika, że jednostka osiągnęła dochody budżetowe w wysokości 1.340.755,12 zł .
Dochody te zostały zaewidencjonowane w trzech paragrafach
- 830 wpływy z usług - 418.999,08 zł
- 920 pozostałe odsetki - 6,86 zł
- 970 wpływy z różnych dochodów - 921.749,18 zł
Dochody uzyskano z biletów wstępu do Ogrodu, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, zwrotu podatku VAT oraz wynagrodzenia z tytułu płatnika.
 
I. Wydatki budżetowe 01-06/2010
 
Z wyciągu bankowego nr 1 wynika, że stan środków budżetowych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2010 r. wynosił – 0(akta kontroli Nr 10/48/I/75,76).
Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków finansowych przekazanych jednostce w I półroczu 2010 r. wynosiła 4.327.418,55 zł (akta kontroli Nr 10/48/I/88).
W dniu 09.07.2010 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdania Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 30.06.2010 r. (akta kontroli Nr 10/48/I/61-64). W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniach wyniosła 3.989.473,72 zł.
Saldo na rachunku bankowym na dzień 30.06.2010 r. wyniosło 365.980,64 zł (akta kontroli Nr 10/48/I/68-74).
Na dzień 30.06.2010 r. dochody do rozliczenia wyniosły 28.035,81 zł (akta kontroli Nr 10/48/I/82).
 
Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne
 
Ze sporządzonego sprawozdania RB-28S dotyczącego działu 925 rozdział 92504 oraz z dokumentacji księgowej jednostki wynika, że dokonywane wydatki dotyczące Ogrodu zostały zaewidencjonowane w trzydziestu paragrafach (akta kontroli Nr 10/48/I/63-64).
         Ustalono, że największą pozycję wydatków budżetowych stanowiły wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. Łączna kwota tych wydatków wyniosła 2.972.418,02 zł, w tym:
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.340.890,62 zł
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne –253.037,00 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 246.746,00 zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – 37.178,96 zł
- § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 25.671,00 zł.
         Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym (akta kontroli Nr 10/48/I/50).
W wyniku kontroli ustalono, że od stycznia do czerwca 2010 r. pracownikom oprócz wynagrodzeń miesięcznych wypłacono dodatkowo (akta kontroli Nr  10/48/I/26):
Ø      (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
        
Strona kontrolująca sprawdziła prawidłowość naliczania płac dla czterech pracowników wykazanych w tabeli nr 3.
W jednostce obowiązuje Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu, opracowany m.in. w oparciu o przepisy określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398).
Podczas czynności kontrolnych sprawdzono czy stawka wynagrodzenia zasadniczego została przyznana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 
Tabela nr 3
Lp.
Imię i nazwisko
Stanowisko
Kategoria
zaszeregowania
Wymiar etatu
Wynagrodzenie
zasadnicze
1
(akta kontroli Nr 10/48/I/22)
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2
3
4
 
Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.
 
Strona kontrolująca dokonała również analizy wynagrodzeń oraz przelewów dla czterech pracowników jednostki. Badanie polegało na porównaniu naliczonych wynagrodzeń z indywidualnych kartotek wynagrodzeń ze sporządzonymi listami płac. Następnie porównano wynagrodzenia „do wypłaty” z listy płac z dokonanymi przelewami. W badaniu zastosowano technikę porównania bieżącej informacji z analogiczną informacją z poprzedniego okresu. Zestawienie wynagrodzeń niżej wymienionych pracowników kontrolowanej jednostki za okres od stycznia do marca 2010 r. przedstawiono w tabeli nr 4.
 
 
Tabela nr 4
Lp.
Wynagrodzenie tytułem
Nr WB
Kwota wypłaconego wynagrodzenie w zł
Dyrektor
Głowna księgowa
Płacowa
Kadrowa
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
          W trakcie badania stwierdzono, iż wszystkie kwoty wykazane                     w indywidualnych kartotekach wynagrodzeń były zgodne z kwotami na sporządzonych listach płac. Po analizie porównawczej stwierdzono, iż zachodzi pełna zgodność pomiędzy danymi zawartymi w listach płac z danymi                    z wyciągów bankowych.
Spośród zaksięgowanych w czerwcu 292 dokumentów, zespół kontrolny dokonał sprawdzenia pięćdziesięciu czterech, na podstawie których dokonano przelewu powyżej 1.000,00 zł. Sprawdzono sposób opisywania faktur oraz rachunków pod względem formalnym, rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzania do wypłaty przez dyrektora jednostki. W tabeli nr 5 przedstawiono dokumenty poddane szczegółowej kontroli. 
 
Tabela nr 5
Lp.
Nr faktury
Wydatek
Kwota (zł)
Klasyfikacja
Nr WB
Data przelewu
1
 F/0076/10/I/WED/4
naprawa odkurzacza
2 747,44
 4270
100
10.06.2010
2
 F/PF/00081/05/10
wywóz nieczystości - schronisko
3210,00
 4300
101
11.06.2010
3
 2473/FVT/10/1
leki
1 490,05
 4230
101
11.06.2010
4
 57/2010
wszczepienie mikroczipów
5 400,00
 4300
101
11.06.2010
5
 420/2010
naprawa pomp
1 683,60
 4270
101
11.06.2010
6
 0000634
materiały budowlane
87 990,00
 6060
101
11.06.2010
7
 2275/0/2010
ubrania robocze
1 273,07
 3020
102
14.06.2010
8
 89/05/2010
usługa pralnicza
1 010,16
 4300
102
14.06.2010
9
 DN-1
podatek od nieruchomości
5 423,00
 4480
102
14.06.2010
10
 00059
siano
3 396,24
 4210
103
15.06.2010
11
 1.002.691
delegacja
1 240,25
 4420
103
15.06.2010
12
 OP4804214
energia
30 820,51
 4260
105
15.06.2010
13
 4/10
korowanie, układanie włókna
3 252,16
 4300
105
15.06.2010
14
 O674012513
energia schronisko
2 223,22
 4260
105
15.06.2010
15
 05/05/2010
sterylizacje
2 370,00
 4300
105
15.06.2010
16
 04/05/2010
opieka nad schroniskiem
2 400,00
4300
105
15.06.2010
17
 2010000199
kosa
2 649,00
4210
105
15.06.2010
18
 DEK-I-a PFRON
Składki PFRON
3 733,00
4140
105
15.06.2010
19
 Podatek
PIT 4
17 119,00
4010
105
15.06.2010
20
 Podatek
PIT 4
1 833,00
4010
105
15.06.2010
21
 2010000615
naprawa ciągnika
2 128,79
4270
107
21.06.2010
22
 120/06/2010
wycinka drzew
3 500,00
4300
107
21.06.2010
23
 121/06/2010
wycinka drzew
12 500,00
4300
109
23.06.2010
24
 042153/2010
woda i ścieki
11 831,10
4260
110
24.06.2010
25
 211/2010
owies siemię lniane
1 124,25
4210
110
24.06.2010
26
 212/023/2010
ochrona
25 868,88
4300
110
24.06.2010
27
 000063
warzywa
1 029,08
4210
110
24.06.2010
28
 2403/0/2010
rękawice półbuty
1 960,29
3020
110
24.06.2010
29
 088/06/2010
siatka transportowa
1 464,00
4300
111
25.06.2010
30
 309/2010
mąka dla  antylopy, królika
1 129,65
4210
112
28.06.2010
31
 SK/023295/2009
płoć
1 265,36
4210
113
29.06.2010
32
 FV/1662/PG07/2010
żarówki
2 466,23
4210
113
29.06.2010
33
 Podatek
zwrot Vat
1 229,80
-
113
29.06.2010
34
 Podatek
zwrot Vat
7 416,23
-
113
29.06.2010
35
 204/2010
naprawa żaluzji
1 061,40
4270
114
30.06.2010
36
 F/1/10/000072
instalacja klimatyzacji - odchowalnia
57 095,73
6050
114
30.06.2010
37
 FVS/10/06/012/MAG
preparat do uszlachetniania wody
3 754,87
4210
114
30.06.2010
38
składki na ubezpieczenie społeczne
ZUS
37 114,89
4110
114
30.06.2010
39
składki na ubezpieczenie społeczne
ZUS
36 550,18
4110
114
30.06.2010
40
składki na ubezpieczenie społeczne
ZUS
1 911,53
4110
114
30.06.2010
41
składki na ubezpieczenie społeczne
ZUS
21 367,48
4110
114
30.06.2010
42
składki na ubezpieczenie społeczne
ZUS
1 082,80
4110
114
30.06.2010
43
składki na ubezpieczenie społeczne
Fundusz Pracy
6 439,67
4120
114
30.06.2010
44
 000065
jabłka
1 106,53
4210
114
30.06.2010
45
 000066
siano
3 408,96
4210
114
30.06.2010
46
 FA/112/06/2010
środki czystości
2 887,54
4210
114
30.06.2010
47
 FA/112/06/2010
środki czystości
1 657,98
4210
114
30.06.2010
48
 2/10
rośliny
4 178,80
4210
114
30.06.2010
49
 5/10
rośliny nasadzenie
5 386,88
4300
114
30.06.2010
50
 FV/VP/4979/10
naprawa samochodu
1 357,20
4270
114
30.06.2010
51
 224/2010
nasiona dla ptaków
2 557,14
4210
114
30.06.2010
52
 podatek
PIT
19 286,00
4010
114
30.06.2010
53
 podatek
PIT
1 229,00
4010
114
30.06.2010
54
 FVSn0098/05/10
piła
10 000,00
6060
114
30.06.2010
 
 
W trakcie powyższego badania zespół kontrolny ustalił, że wszystkie skontrolowane dokumenty były szczegółowo opisane, sprawdzone przez upoważnione osoby pod względem formalnym, rachunkowym oraz merytorycznym. Ponadto na dokumentach zawarta była adnotacja o podstawie zastosowania przepisów Prawa zamówień publicznych oraz zatwierdzenie do wypłaty przez dyrektora jednostki. Każdorazowo na fakturach była umieszczona dekretacja, prawidłowa klasyfikacja budżetowa oraz wskazanie miesiąca ujęcia w księgach rachunkowych.
 
VI. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 
Z wyciągu bankowego nr 1 wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2010 r. wynosił 3.223,22 zł (akta kontroli Nr 10/48/I/34). Stan ten jest zgodny z ewidencją księgową (konto 135 – rachunek ZFŚS)(akta kontroli Nr 10/48/I/32).
          W 2010 r. w kontrolowanej jednostce dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 116.200,00 zł. Pierwsza transza odpisu została przekazana na rachunek bankowy ZFŚS z dnia 17.05.2010 r.
Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników jednostki określił dyrektor w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Ww. regulamin określa między innymi osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu, przeznaczenie środków oraz zasady                      i warunki przyznawania świadczeń socjalnych.
Działalność socjalna prowadzona jest na podstawie zatwierdzonego rocznego planu dochodów i wydatków. Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Niewykorzystane środki w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 
W wyniku analizy wyciągów bankowych za okres od 1 stycznia do 20 września 2010 r. (od nr 1 do nr 50) ustalono, że na rachunek bankowy oprócz środków przeniesionych z poprzedniego roku, odpisów i odsetek od zgromadzonych środków, wpływały także spłaty pożyczek mieszkaniowych. Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono.
         Z analizy ww. wyciągów oraz zapisów dokonanych na koncie 135 (strona Ma) wynika, że zaewidencjonowane wydatki w kontrolowanym okresie dotyczyły:
Ø      dofinansowania do wypoczynku pracowników,
Ø      pożyczek mieszkaniowych,
Ø      pomocy finansowej (akta kontroli Nr 10/48/I/30-32).
Saldo konta 135 na dzień 30.06.2010 r. wynosiło 44.373,11 zł i było zgodne z wyciągiem bankowym nr 26 (akta kontroli Nr 10/48/I/33).
 
VII. Zobowiązania i należności – środki budżetowe
 
Zespół kontrolny poddał sprawdzeniu salda kont rozrachunkowych środków budżetowych na dzień 31 grudnia 2009 r. występujących w ewidencji badanej jednostki, a także prawidłowość ewidencji operacji na kontach rozrachunkowych.
 
Należności ogółem: 292.044,80 zł, w tym:
Tabela nr 6
Lp.
Należności
Kwota (zł)
Data uregulowania
1
z tytułu najmu
231,80
04.01.2010
21.01.2010
25.01.2010
2
pożyczki mieszkaniowe
130.907,00
-
3
nadpłaty podatku VAT
160.696,00
12.01.2010
08.02.2010
12.03.2010
4
opłaty za hotelowanie psa w schronisku
210,00
05.01.2010
 
Zobowiązania ogółem 329.977,58 zł, w tym:
 
Tabela nr 7
Lp.
Zobowiązania
Kwota (zł)
Data uregulowania
1
składki ubezpieczeniowe i FP od DWR
48.513,85
26.02.2010
2
naliczenie DWR za 2009 r. 
262.663,05
11.02.2010
3
kaucje, zabezpieczenia z tytułu najmów
13.593,44
-
4
z tytułu zakupu materiałów i usług
5.207,24
06.01.2010
08.01.2010
12.01.2010
 
Występujące na koniec roku należności wynikały z terminów płatności         i zostały uregulowane. Występujące zobowiązania na koniec 2009 r. zinwentaryzowano poprzez pisemne potwierdzenie i uzgodnienie sald oraz w drodze weryfikacji sald. Zespół kontrolny do prawidłowości wykazanych sald uwag nie wniósł.
 
VIII. Gospodarowanie dochodami własnymi w okresie od 01 06/2010 r.
 
Źródła dochodów własnych oraz sposób ich przeznaczenia określone zostały w uchwale nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola z późniejszymi zmianami. Podstawą gospodarowania dochodami własnymi jest roczny plan sporządzony przez dyrektora jednostki określający przychody i rozchody w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej.
Z wyciągu bankowego wynika, że stan środków dochodów własnych na rachunku bankowym na początek roku 2010 wynosił 241.879,30 zł (WB nr 1 z 04.01.2010 r.)(akta kontroli Nr 10/48/I/42). Saldo jest zgodne ze sporządzonymi sprawozdaniami RB-34 za okres od początku roku do końca II kwartału 2010 r. (akta kontroli Nr 10/48/I/43-44).
Saldo wyciągu bankowego nr 84 z dnia 30.06.2010 r. wynosiło 242.125,53 zł i było zgodne z ww. sprawozdaniami (akta kontroli Nr 10/48/I/41)
 
VIII. 1. Źródła dochodów własnych – ZOO
Ustalono, że w kontrolowanej jednostce środki dochodów własnych były gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym.
Ze sporządzonego przez jednostkę sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie przychodów dochodów własnych w I półroczu 2010 r. wyniosło ogółem 218.184,24 zł.Na kwotę tę składają się środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego oraz dochody w kwocie 43.149,12 zł (akta kontroli Nr 10/48/I/44).
Wyżej wymienione dochody uzyskano w czterech paragrafach:
Ø      § 0830 - Wpływy z usług - 24.999,64 zł,
Ø      § 0920 - Pozostałe odsetki - 3.475,62 zł,
Ø      § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 1.164,53 zł,
Ø      § 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 13.509,33 zł.
W wyniku kontroli ustalono, że na przychody składały się m.in.: odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, opłaty z tytułu najmu pomieszczeń oraz urządzeń i sprzętu, odszkodowania oraz darowizny. 
 
VIII. 2. Wydatki dochodów własnych
 
          Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 (akta kontroli Nr 10/48/I/43-44) wynika, że wydatki ze środków dochodów własnych za I półrocze 2010 r. wyniosły ogółem 57.328,73 zł. Wydatki te zaewidencjonowano w pięciu paragrafach.
          W wyniku przeprowadzonej analizy wyżej wymienionego sprawozdania kontroli poddano dokumentację księgową dotyczącą wydatków dwóch paragrafów.
 
Rozdział 92504 § 4300 – Zakup usług pozostałych 
 
          Wydatki ogółem wyniosły 19.953,78 zł. Ustalono, że wydatki dotyczyły między innymi usług reklamowych, ogłoszeń, usług geodezyjnych oraz weterynaryjnych. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
   
Rozdział 92504 § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
 
          Wydatki ogółem wyniosły 24.284,00 zł. Ustalono, że wydatki dotyczyły osprzętu do piły oraz wyposażenia działu hodowlano-dydaktycznego. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
                    
IX. Zamówienia publiczne
 
          Z prowadzonych rejestrów zamówień publicznych udzielonych od 1 stycznia 2010 r. wynika, że w jednostce przeprowadzono dziesięć postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).
          Zestawienie wszystkich postępowań przedstawiono w tabeli nr 8.


 

Tabela nr 8
Lp.
Nr przetargu
Tryb procedury i przedmiot przetargu
Data ogłoszenia przetargu
Wybrany oferent
Wartość oferty brutto
Nr umowy
Data składania ofert
Data podpisania
1
DG 0-2010
Przetarg nieograniczony
na wywóz odpadów komunalnych
02.12.2009
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
59.800,00
2/DG/2010
10.12.2009
28.12.2010
2
DG 1-2010
Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę ryb mrożonych
10.12.2009
44.278,00
3/DG/2010
21.12.2009
04.01.2010
3
DG 2-2010
Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę półtusz wołowych i wątroby wołowej
10.12.2009
123.287,60
4/DG/2010
22.12.2009
05.01.2010
4
DG 3-2010
Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę siana i słomy
10.12.2009
105.067,20
5/DG/2010
23.12.2009
06.01.2010
5
DG 4-2010
Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę warzyw okopowych
10.12.2009
62.789,10
6/DG/2010
22.12.2009
11.01.2010
6
1/T/2010
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Adaptacja pomieszczeń w budynku odchowalni na ekspozycję płazów (żab) – Ogród Zoologiczny – dostawa materiałów budowlanych
04.03.2010
87.990,00
11/T/2010
16.03.2010
07.04.2010
7
MS.2/T/2010
Przetarg nieograniczony na zakup fabrycznie nowego z 2010 r. jednego samochodu dostawczego z homologacją ciężarową przystosowanego do przewozu 6 osób i ładunku o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Wysokość wewnętrzna minimum 1900 mm, silnik turbo- diesel o poj. od 2400 cm3 do 2700 cm3. Moc silnika od 157 do 165 KM
 
15.04.2010
 
213.256,00
13/T/2010
04.05.2010
28.05.2010
8
MS.3/T/2010
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Adaptacja pomieszczeń w budynku odchowalni na ekspozycję płazów (żab) – Ogród Zoologiczny – wymiana pokrycia dachu budynku odchowalni płazów
18.05.2010
16.648,69
14/T/2010
02.06.2010
17.06.2010
9
MS.3/T/2010
Przetarg nieograniczony na zadanie pn Przebudowa dachów antylopiarni i ambulatorium na terenie Ogrodu Zoologicznego
 
14.07.2010
 
188.000,00
23/T/2010
30.07.2010
27.08.2010
10
MS.3/T/2010
Przetarg nieograniczony na sprzedaż opału – węgla kamiennego I gatunku (średni orzech o średnicy powyżej 60mm) w klasie 26 w ilości około 300 ton wraz z dostawą i rozładunkiem w magazynie zamawiającego położonego na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu
 
06.09.2010
 
628,30
za 1 tonę
 
 
188.490,00
 za 300 ton
 
15.09.2010
27.09.2010


 

X. System kontroli wewnętrznej
 
Kompleksowy system kontroli wewnętrznej w jednostce określony jest poprzez:
 
Tabela nr

Lp.
Przyjęte regulacje prawne
Stan faktyczny
1
Regulamin pracy obowiązujący w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu
 
Przyjęty w jednostce Regulamin pracy jest aktem ustalającym wewnętrzną organizację i porządek w procesie pracy oraz określającym związane z procesem pracy obowiązki pracodawcy i pracowników w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu. Obejmuje on obszary związane z organizacją pracy, porządkiem w pracy, czasem pracy oraz środkami dyscyplinującymi w przypadku naruszenia regulaminu. Zawiera również regulacje związane z urlopami, wynagrodzeniami oraz przepisami BHP.
2
Procedura kontroli finansowej w Ogrodzie Zoologicznym
W ramach tych regulacji opisana jest kontrola finansowo-księgowa oraz wewnętrzna kontrola merytoryczna obejmująca wszystkie zagadnienia związane z działalnością jednostki.
3
Opis systemu przetwarzania danych 
W księgowości użytkowany jest program komputerowy firmy Symfonia Finanse i Księgowość
Szczegółowy opis użytkowanego programu znajduje się w dokumentacji jednostki.
4
Karty czynności 
Ustalono, że pracownicy jednostki posiadają karty stanowiskowe (czynności). Karty stanowiskowe pracy określają obowiązki, odpowiedzialność i uprawnienia zatrudnionego na danym stanowisku pracownika.
5
Zamówienia publiczne
Ustalono, że w jednostce jest opracowana i stosowana procedura w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych. 

 
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi jednostki.
 
 
 
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 

Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
 
Data: ........................
                   Zespół kontrolny
 
 
 
(podpisy)
 
 
 
Data: ……………………………….

           
 
   Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
   Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2011-02-22 13:02:55 - wnioski pokontrolne (52.00 kB)
2011-02-22 13:05:26 - wystąpienie pokontrolne (26.50 kB)

Ilość odwiedzin: 6793
Nazwa dokumentu: Ogród Zoologiczny
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Pijanka, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Pijanka, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2011-02-22 12:55:20
Data udostępnienia informacji: 2011-02-22 12:55:20
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-22 13:08:42

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner