logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
                                                  

   KWiA.I–0914/37/10
Opole, 17 listopada 2010 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 52/10
 
Jednostka kontrolowana
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
od 30 września do 15 października 2010 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Agnieszka Lisiecka – inspektor w Wydziale
Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
Monika Pijanka - inspektor w Wydziale
Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 109/10
nr 110/10
Przedmiot kontroli
Realizacja planu finansowego za 2009r. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej
Okres objęty kontrolą
2009
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Zdzisław Markiewicz – dyrektor MOPR
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały:
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– główna księgowa

    
Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
2.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 z późn zm.)
  1. Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).
4.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 170, poz. 1426 z późniejszymi zmianami).
5.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz.1222 późniejszymi zmianami).
6.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. Nr 135, poz.950).
  1. Uchwała Nr XXXIV/324/04 Rady Miasta Opola z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie organizacji i zasad odpłatności za pobyt w Ośrodku Readaptacji Społecznej i mieszkaniach chronionych oraz za wyżywienie w Domach Dziennego Pobytu
  2. Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
     
Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości: gospodarowania przyznanymi środkami finansowymi oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji księgowej i jej zgodności ze sporządzanymi sprawozdaniami w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie funkcjonowania Ośrodka oraz w zakresie prowadzenia spraw ewidencyjno-księgowych.
Dane zawarte w sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej oraz z danymi zawartymi w ewidencji księgowej Urzędu Miasta Opola.
Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, i tp.).
Przeprowadzono analizę dowodów księgowych pod kątem celowości oraz przestrzegania zasady gospodarności przy dokonywaniu poszczególnych wydatków i pod kątem zgodności tych wydatków z planem finansowym.
 
USTALENIA KONTROLI
 
I. W zakresie spraw organizacyjnych
 
          Siedzibą Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy ul. Małopolskiej 20 A , którą Urząd Miasta Opola przekazał na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GNGiK- JO-7224/51/2003 z dnia 26.11.2003 r. (akta kontroli Nr 10/52/I/13). Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym MOPR (zał. do zarządzenia Prezydenta Miasta Opola nr OR.I-0151-1794/10 z dnia 15.02.2010r. - Ośrodek Interwencji Kryzysowej wykonuje w szczególności zadania w zakresie organizacji systemu wsparcia dla osób z rodzin, które znalazły się w sytuacji kryzysowej.
                   Kierownikiem Ośrodka jest pani Tamara Tymowicz. Na dzień 01.01.2009r. r. w Ośrodku zatrudnionych było 19 osób na 16,5 etatach. Na dzień 31.12.2009r. zatrudnionych było 21 osób na 17,05 etatach(akta kontroli Nr 10/52/I/24).
 
II.W zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego
 
         Obsługę księgową Ośrodka prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu. Z budżetem gminy jednostka rozlicza się w dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Wydatki na działalność Ośrodka pokrywane są ze środków budżetowych Gminy.
Wewnętrzne regulacje prawne dotyczące funkcjonowania gospodarki finansowo-księgowej w kontrolowanej jednostce, m.in. to:
Ø      Instrukcja gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialnych za powierzone mienie z 31.12.2009r.,
Ø      Regulamin Kontroli Zarządczej z 31.12.2009r.,
Ø      Decyzja nr 10 Dyrektora MOPR z 30.06.2008r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości.
        
 II.1. Wydatki budżetowe w 2009 r.
 
         Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota wydatków Ośrodka wyniosła 730.153,00 zł.Wydatki Ośrodka zostały zaewidencjonowane w siedemnastu paragrafach i wyniosły 717.068,00 zł. Zwrotu środków w kwocie 13.085,00 zł dokonano w dniu 30.12.2009r.         
         Wydatki na wynagrodzenia i pochodne jak: trzynasta pensja, składki na ZUS i Fundusz Pracy oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły668.378,35 zł, co stanowiok.90 %wszystkich wydatków budżetowych Ośrodka. Na sumę tę składają się wydatki zaksięgowane w pięciu następujących paragrafach: 4010, 4040, 4110, 4120 oraz 4440. 
 
Strukturę wydatków przedstawia poniższa tabela:
          
                Tabela nr 1

Lp.
paragraf
         dotyczy
wydatek
1.
4010
Wynagrodzenia osobowe
517932,82
2.
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
36997,88
3.
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
82836,90
4.
4120
Składki na Fundusz Pracy
13090,05
5.
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
5539,18
6.
4220
Zakup środków żywności
942,11
7.
4270
Zakup usług remontowych
279,60
8.
4280
Zakup usług zdrowotnych
185,00
9.
4300
Zakup usług pozostałych
23350,11
10.
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
1449,36
11
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
324,88
12
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
11000,52
13
4410
Podróże służbowe krajowe
3185,57
14
4440
Odpisy na ZFŚS
17520,70
15
4700
Szkolenia pracowników
791,62
16
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
398,70
17
4750
Zakup akcesoriów komputerowych
1243,00

 
Szczegółową kontrolą objęto następujące wydatki:
 
Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (akta kontroli Nr 10/52/I/27).
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 5.539,18 złi taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Wydatki te dotyczyły: zakupu prasy, biletów MZK, środków czystości, wody, materiałów biurowych i zaewidencjonowano je zgodnie z klasyfikacją budżetową.
 
Paragraf 4270 - zakup usług remontowych (akta kontroli Nr 10/52/I/27)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 279,60 złi taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Wydatki te dotyczyły: napraw zasilaczy, komputera i konserwacji faksu. Wydatki te zaewidencjonowano zgodnie z klasyfikacją budżetową.
 
Paragraf 4300 - zakup usług pozostałych (akta kontroli Nr 10/52/I/27)
 
Według ewidencji księgowej wydatki ogółem wyniosły 23.350,11 zł i taką kwotę wykazano w sprawozdaniu Rb-28S. Wydatki te dotyczyły m.in. opłaty za sprzątanie i wykonanie pieczątek. Wydatki te zaewidencjonowano zgodnie z klasyfikacją budżetową.
 
Paragraf 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 
Z wyciągu bankowego nr 1 wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2009 r. wynosił 12.020,41 zł (akta kontroli Nr 10/52/I/4). Stan ten jest zgodny z ewidencją księgową (konto 135 – rachunek ZFŚS) (akta kontroli Nr 10/52/I/104).
          W 2009 r. w kontrolowanej jednostce dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 17.520,70 zł. Środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS w dniach:
Ø      12.05.2009 r. – 13.688,05 zł,
Ø      07.09.2009 r. – 4.562,68 zł,
RAZEM                   18.250,73 zł (akta kontroli Nr 10/52/I/104)
Korekta: -730,03 zł – 16.12.2009r.
 
Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników określił dyrektor w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Podstawą do przyznawania świadczeń i określenia ich wysokości jest oświadczenie o sytuacji materialnej i rodzinnej obejmującej dochód brutto wszystkich osób w rodzinie.
Zgodnie z Regulaminem środki przeznacza się na:
- dofinansowanie krajowego i zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 włącznie,
- dofinansowanie organizowanego we własnym zakresie wypoczynku letniego dla pracowników i jego członków rodziny, tzw. wczasy pod gruszą,
- zwrotne pożyczki mieszkaniowe,
- pomoc rzeczowa i finansowa (zwrotna i bezzwrotna) dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub w przypadkach losowych,
- zakup paczek noworocznych dla dzieci pracowników w wieku do lat 14,
- działalność kulturalno – oświatowa i sportowo – rekreacyjna.
 
Ustalono, że na rachunek bankowy oprócz środków przeniesionych                         z poprzedniego roku, odpisów i odsetek od zgromadzonych środków, wpływały także spłaty pożyczek mieszkaniowych i pożyczek zwrotnych. Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono.
 
         Zaewidencjonowane wydatki w kontrolowanym okresie dotyczyły:
Ø      dofinansowania do wypoczynku pracowników,
Ø      pożyczek mieszkaniowych,
Ø      imprezy integracyjnej,
Ø      pomocy finansowej,
Ø      paczek mikołajkowych dla dzieci pracowników.
 
Saldo konta 135 na dzień 31.12.2009 r. wynosiło 23.287,31 zł i było zgodne z wyciągiem bankowym nr 141 (akta kontroli Nr 10/52/I/3).
Dokumenty księgowe
Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia sposobu opisywania faktur oraz rachunków pod względem formalnym, rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzania do wypłaty przez dyrektora jednostki. Badaniem objęto wszystkie dokumenty księgowe, które zaksięgowano w miesiącu grudniu 2009. W tabeli nr 2 przedstawiono dokumenty poddane szczegółowej kontroli.
Tabela nr 2

Lp.
Nr faktury
Cel wydatku
Kwota
 
Nr wyciągu
Paragraf
1
668/12/FV z 30.12.09
Tonery, tusze
891,00
253/32/3/09
4750
2
538/12/TB z 01.12.09
tonery
264,00
237/3/B/09
4750
3
602614 z 15.12.09
Papier, ksero
398,70
248/43/B/09
4740
4
5460/2009/S/S
Szkolenie okresowe BHP
1.500,00
210/11/B/09
4700
5
1149/09/FVS
Dofinansowanie do szkolenia
500,00
161/10/B/09
4700
6
10/6524 z 30.12.09
Szafka na klucze
156,67
253/31/B/09
4210
7
00080/12/09 z 30.12.09
Krzesła
210,01
253/30/B/09
4210
8
41012/2009 z 18.12.09
Papier toaletowy, ręczniki, płyn do mycia naczyń, mydło
136,53
249/5/B/09
4210
9
602682 z 15.12.09
Materiały biurowe
761,96
248/45/B/09
4210
10
602630 z 15.12.09
Materiały biurowe
365,45
248/44/B/09
4210
11
39298/2009
Środki do dezynfekcji
91,55
240/60/B/09
4210
12
FV PF/00207/09 z 18.12.09
Konserwacja faksu
122,00
252/15/B/09
4270
13
FKA 08195296/012/09 z 10.12.09
Usługi telekomunikacyjne i internetowe
120,78
637,08
245/1-24/B/09
4350
4370

 
W trakcie powyższego badania zespół kontrolny ustalił, że wszystkie skontrolowane dokumenty były opisane w myśl art.35 ust.3 ustawy o finansach publicznych. Ponadto wszystkie wydatki ujęto w prawidłowym paragrafie.
 
Rozliczanie zaliczek
 
Zespól kontrolny poddał badaniu terminowość pobieranych zaliczek w 2009 r. W 2009 r. z rachunku środków budżetowych wypłacono dziewięć zaliczek. W siedmiu przypadkach zaliczkowano zakupy związane z bieżącą działalnością OIK, w trzech pozostałych udzielono zaliczki na szkolenia. Ustalono, że wszystkie zaliczki były rozliczone w terminie.
 
Tabela nr 3

 Lp.
Data pobrania    zaliczki
Numer raportu kasowego
Kwota    (zł)
Paragraf
Cel pobrania
zaliczki
Faktyczny termin rozliczenia zaliczki
 
Uwagi
1
08.04.2009
RK 9/51/B/09,
RK 11/50/B/09
280,00
4410
Polecenie wyjazdu służbowego nr 20/09,
Szkolenie: ,,Intensywny kurs interwencji kryzysowej”
20.04.2009
Prawidłowy opis, podpisy głównego księgowego i dyrektora.
2
10.02.2009
RK 4/15/B/09
RK 8/5/B/09
280,00
4410
Polecenie wyjazdu służbowego nr 11/09,
Szkolenie:
,,Intensywny kurs interwencji kryzysowej”
16.02.2009
 
Prawidłowy opis, podpisy głównego księgowego i dyrektora.
3
07.10.2009
RK 33/54/B/09
RK 31/47/B/09
400,00
4410
Polecenie wyjazdu służbowego nr 134/09,
Szkolenie dla kadry pomocy społecznej w dniach 11.10.09-14.10.09
26.10.2009
 
Prawidłowy opis, podpisy głównego księgowego i dyrektora.
4
24.07.2009
RK 19/26/B/09
RK 20/35/B/09
500,00
4220
Zakup żywności i środków higieny osobistej dla osób korzystających ze schronienia
27.07.2009
Prawidłowy opis, podpisy głównego księgowego i dyrektora.
F-ra VAT nr 12843/2009/1023 z 15.07.09
5
03.09.2009
RK 28/13/B/09
RK 30/12/B/09
300,00
4210
Ekspertyza uszkodzeń w mikrofalówce 
17.09.2009
Prawidłowy opis, podpisy głównego księgowego i dyrektora.
F-ra VAT nr 915/20092 z 17.09.09
6
28.09.2009
RK 30/61/B/09
RK 31/65?B/09
200,00
4210
Zakup papieru ozdobnego na certyfikaty i zaproszenia na imprezę podsumowującą pracę wolontariuszy
08.10.2009
Prawidłowy opis, podpisy głównego księgowego i dyrektora.
F-ra VAT nr KF 01248/09 z 30.09.09, FV 591372 z 29.09.09
7
15.10.2009
RK 32/58/B/09
RK 33/28/B/09
200,00
4300
Zakup słodyczy z przeznaczeniem na X Galę rozdania certyfikatów dla wolontariuszy
21.10.2009
Prawidłowy opis, podpisy głównego księgowego i dyrektora.
F-ra VAT nr FAK/18591/2009/1023 z 15.10.09
8
18.02.2009
RK 5/4/B/09
RK 5/31/B/09
500,00
4220
Zakup artykułów żywnościowych, środków higieny z przeznaczeniem do pokoju interwencyjnego
26.02.2009
Prawidłowy opis, podpisy głównego księgowego i dyrektora.
F-ra VAT nr FAK/03411/2009/1023 z 23.02.09
9
22.10.2009
RK 33/44/B/09
RK 33/96/B/09
150,00
4210
Zakup czajników dla potrzeb OIK
29.10.2009
Prawidłowy opis, podpisy głównego księgowego i dyrektora.
F-ra VAT nr 35/09/554 z 23.10.09

 
Inwentaryzacja
 
W kontrolowanej jednostce inwentaryzacja środków trwałych                          i pozostałych środków trwałych została przeprowadzona w 2008 r.
Zgodnie z obowiązującą w jednostce instrukcją z przeprowadzonej inwentaryzacji został sporządzony protokół rozliczeniowy z 18.11.2008r.W trakcie czynności stwierdzono niedobór w wysokości 585,04 zł dotyczący krzeseł składanych. Na powyższą okoliczność do protokołu kierownik Ośrodka pani Tamara Tymowicz złożyła wyjaśnienie: ,,…Krzesła składane (9 sztuk) zostały wypożyczone do świetlicy w Ośrodku Readaptacji Szansa, z których korzystają dzieci mieszkańców Ośrodka. Krzesła w wyniku eksploatacji uległy zniszczeniu. Po remoncie świetlicy krzesła wywieziono wraz z odpadami w dniu 03.11.2008r. W tym czasie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej trwała już inwentaryzacja i nie można było powołać komisji kasacyjno – likwidacyjnej.
Decyzją dyrektora MOPR niedobór został uznany jako niezawiniony i zaliczony w straty nadzwyczajne.
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 

Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
Data: ........................
 
          
          Zespół kontrolny           
        
 
(podpisy)
 
Data:................

 
           
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 
 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
 

 
 
 

Załączniki do pobrania: 2011-02-23 10:30:46 - wnioski pokontrolne (53.50 kB)
2011-02-23 10:32:03 - wystąpienie pokontrolne (27.00 kB)

Ilość odwiedzin: 7235
Nazwa dokumentu: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka, Monika Pijanka
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Lisiecka, Monika Pijanka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2011-02-23 10:26:23
Data udostępnienia informacji: 2011-02-23 10:26:23
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-23 10:33:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner