logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
KWiA.I-0914/35/10
 
 
               Opole, 06 grudnia 2010 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI nr 50/10
 
Jednostka kontrolowana
Pogotowie Opiekuńcze w Opolu
 
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
Od 10 do 24 września 2010 r.
 
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Tadeusz Lech – główny specjalista Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Małgorzata Jóźwin-Mazurek – starszy specjalista Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 105/10
nr 106/10
Przedmiot kontroli
Gospodarka finansowa, ewidencja księgowa, sprawozdawczość, ZFŚS, system kontroli wewnętrznej
Okres objęty kontrolą
I-VIII 2010 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Agnieszka Kasper – dyrektor
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali
Agnieszka Kasper – dyrektor
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– gł. księgowa   

 
 
Podstawy prawne
 
 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).
 
 2. Ustawa z dnia 29 września1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.).
 
3.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 38 poz. 207 z późn. zm.).
 
   4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020).
 
   5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861).
 
6.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398 z późn. zm.).
 
7.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22 poz. 181 z późn. zm.).
 
8.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 52 poz. 422)
 
9.     Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
 
10.     Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).
 
11.     Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr15 poz.).
 
Cel kontroli
 
         Celem kontroli była ocena prawidłowości wydatkowania środków budżetowych, gospodarowania mieniem i środkami z dochodów własnych oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji i sporządzanych sprawozdań.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
         Zapoznano się z przyjętymi rozwiązaniami organizacyjnymi w zakresie prowadzenia spraw ewidencyjno-księgowych w rozbiciu na pogotowie opiekuńcze i szkołę podstawową.
         Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta Opola uzyskano niezbędne dane dotyczące środków finansowych przekazanych do jednostki kontrolowanej na cele objęte kontrolą.
         Dane zawarte w sprawozdaniach sporządzonych przez jednostkę kontrolowaną porównano z danymi znajdującymi się w ewidencji księgowej, wyciągach bankowych oraz w innych badanych dokumentach. W zakresie wydatków na wynagrodzenia sprawdzono prawidłowość ustalenia stawek wynagrodzenia zasadniczego i kategorii zaszeregowania osób przyjętych do pracy w okresie objętym kontrolą. Szczegółową kontrolą objęto zapisy w ewidencji księgowej dotyczące wydatków na wynagrodzenia dla dyrektora i głównej księgowej. Zapisy te porównano z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także wpływy i wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
         Na podstawie analizy zapisów znajdujących się w ewidencjach księgowych dotyczących poszczególnych rodzajów wydatków rzeczowych wytypowano wydatki do szczegółowej kontroli pod kątem prawidłowości ich klasyfikowania, celowości i zasadności ich dokonywania oraz pod kątem zgodności danych ewidencyjnych z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach. Sprawdzono dokumenty źródłowe dotyczące wydatków budżetowych zaewidencjonowanych w wybranych paragrafach oraz dotyczące wydatków zaewidencjonowanych we wszystkich paragrafach dochodów własnych za I półrocze 2010 r. W zakresie gospodarowania mieniem sprawdzono regulacje wewnętrzne, sposób prowadzenia ewidencji, ustalono zmiany w stanie składników w 2010 r. częstotliwość i terminy inwentaryzacji oraz sprawdzono dokumentację w tym zakresie.
Zapoznano się z dokumentacją dotyczącą funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w jednostce.
 
USTALENIA KONTROLI
 
I. W zakresie spraw organizacyjno-kadrowych
 
         Rada Miasta Opola uchwałą Nr VIII/117/99 z dnia 22 kwietnia 1999 r. nadała z dniem 1 maja 1999 r. akt założycielski placówce opiekuńczo-wychowawczej o nazwie Pogotowie Opiekuńcze z siedzibą przy ul. Alojzego Dambonia 3.                 Siedzibą placówki jest nieruchomość zabudowana, którą Zarząd Miasta Opola przekazał nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GN-7224c/28/2001 z dnia 30.05.2001 r. (akta kontroli Nr 10/50/I/10-12).
         Dyrektorem placówki jest pani Agnieszka Kasper powołana na to stanowisko przez Prezydenta Miasta Opola z dniem 01 listopada 2007 r. na czas nieokreślony (akta kontroli Nr 10/15/I/193). W okresie objętym kontrolą na stanowiskugłównego księgowego w pełnym wymiarze na czas określony zatrudniona była pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli Nr 10/15/I/7).
 
         Z zapisów książki kontroli wynika, że w 2010 r. w jednostce przeprowadzone zostały dwie kontrole zewnętrzne przez:
 
       - Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu, (kontrola bloku żywieniowego i części mieszkalnej placówki - bez zaleceń),
 
       - ZUS Odział w Opolu (w zakresie prawidłowości obliczania i potrącania składek ZUS). Stwierdzono nadpłatę do ZUS kwoty 387,54 zł z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. W dniu 08.07.2010 r. ZUS dokonał zwrotu w/w kwoty na konto jednostki kontrolowanej (akta kontroli Nr 10/50/I/125). Wydano jednocześnie zalecenie zwrotu pracownikowi kwoty 178,06 zł. Kwotę tą zwrócono pracownikowi przelewem w dniu 12.08.2010 r. (akta kontroli Nr 10/50/I/126).
 
         Na dzień 01.01.2010 r. w Pogotowiu Opiekuńczym zatrudnionych było 52 osoby na 47,70 etatach (akta kontroli Nr 10/15/I/15-16). Stan zatrudnienia na początek i na koniec okresu kontrolowanego w rozbiciu na poszczególne grupy zawodowe w osobach i etatach przedstawia poniższa tabela:
 
 

 rodzaje stanowisk pracy
 stan na 01.01.2010 r.
    stan na 31.08.2010 r.
 osoby     
etaty
osoby  
 etaty
Zespół specjalistów
 8
 7,25
 9
 8,25
Pracownicy administracji
10
 9,20
10
 8,70
Pracownicy obsługi
 9
 7,25
 9
  7,25
Dział opieki i wychowania
25
24,00
25
24,00
      Razem:
52
47,70
53
48,20

 
         Z powyższych danych wynika, że stan zatrudnienia w osobach ogółem na początek i koniec okresu kontrolowanego zwiększył się o jedną osobę oraz o pół etatu w stosunku do stanu początkowego. Zatrudnienie wzrosło w dziale zespołu specjalistów o jedną osobę i jeden etat, natomiast o pół etatu uległo zmniejszeniu zatrudnienie wśród pracowników administracji. Ogółem w okresie objętym kontrolą przyjęto do pracy w Pogotowiu Opiekuńczym siedem osób i jednocześnie w tym samym okresie z różnych powodów zwolniono z pracy dziewięć osób (akta kontroli Nr 10/50/I/14).
         Ponadto w Publicznej Szkole Podstawowej oraz w Publicznym Gimnazjum na dzień 1.01.2010 r. zatrudnionych było szesnastu nauczycieli (akta kontroli Nr 10/50/I/14). W okresie objętym kontrolą do pracy przyjęto dwóch pracowników oraz zwolniono pięciu pracowników pedagogicznych. W związku z tymi zmianami sporządzono aneksy do arkuszy organizacyjnych (akta kontroli Nr 10/50/I/24). Między innymi w okresie od 1.09.2009 r. do 31.08.2010 r. na stanowisku nauczyciela stażysty w wymiarze 9/18 etatu zatrudniona była dyrektor Pogotowia (akta kontroli Nr 10/50/I/6, 184). W imieniu pracodawcy umowę o pracę zawarł wicedyrektor Pogotowia Opiekuńczego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 7.08.2009 r. udzielonego przez zastępcę Prezydenta Miasta Opola pana Arkadiusza Karbowiaka z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola (akta kontroli Nr 10/50/I/183). Zagadnienie to było przedmiotem postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez Kuratorium Oświaty w Opolu. Pismem z dnia 27.09.2010 r. zastępca Prezydenta Miasta Opola pan Arkadiusz Karbowiak udzielił odpowiedzi Opolskiemu Kuratorowi Oświaty w powyższym zakresie (akta kontroli Nr 10/50/I/190-191).  
         Pogotowie posiada w banku PKO Bank Polski S.A. cztery niżej wymienione rachunki bankowe (akta kontroli Nr 10/15/I/25):
520201596139 - rachunek budżetowy,
530201598358 - rachunek depozytowy,
510201598366 - rachunek ZFŚS,
510201598374 - rachunek dochodów własnych,
Kontrolą objęto rachunki: budżetowe, ZFŚS oraz dochodów własnych.
Z budżetem gminy kontrolowana jednostka rozlicza się w rozdziale:85201-Pogotowie Opiekuńcze oraz w rozdziale 80102 – szkoły podstawowe. Przedmiotem kontroli była gospodarka finansowa Pogotowia Opiekuńczego.
   
 II.W zakresie wydatków budżetowych
 
         Z dokumentacji bankowej wynika, że stan salda na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2009 r. wynosił „0” (akta kontroli Nr 10/50/I/33). W wyniku kontroli ustalono, że stan ten był zgodny z ewidencją księgową – obroty na koncie „130”(akta kontroli Nr 10/50/I/43). Z ewidencji księgowej konta 101 wynika, że stan gotówki w kasie na koniec 2009 r. oraz na początek okresu objętego kontrolą wynosił „0” (akta kontroli Nr 10/50/I/194-195).
 
          W dniu 8.09.2010 r. jednostka kontrolowana przedłożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych Pogotowia Opiekuńczego za osiem miesięcy 2010 r. (akta kontroli Nr 10/50/I/27-28). Ze sprawozdania wynika, że wydatki ogółem w tym okresie wyniosły 1.809.648,80 zł.
         W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z ewidencją księgową Pogotowia Opiekuńczego w kontrolowanym okresie.
          Ze sporządzonego sprawozdania oraz z dokumentacji księgowej Pogotowia wynika, że dokonane wydatki budżetowe zostały zaewidencjonowane w dwudziestu pięciu paragrafach. W wyniku kontroli stwierdzono, że wykazane w sprawozdaniu dane dotyczące wydatków zaewidencjonowanych w poszczególnych paragrafach są zgodne z ewidencją księgową– zestawienie obrotów i sald (akta kontroli Nr 10/50/I/127).
         Z dokumentacji bankowej wynika, że stan salda na rachunku bieżącym na dzień 31.08.2010 r. wynosił 155.739,46 zł (akta kontroli Nr 10/50/I/130).W wyniku kontroli ustalono, że stan ten był zgodny z ewidencją księgową - zapisy na koncie „130” (akta kontroli Nr 10/50/I/128). Ponadto z ewidencji księgowej (konto 101-kasa) wynika, że stan gotówki w kasie na dzień 31.08.2010 r. wynosił 1.915,11 zł (akta kontroli Nr 10/50/I/196). Stan ten nie przekroczył pogotowia kasowego, które wynosiło 2.000,00 zł i zostało określone w Zarządzeniu Wewnętrznym Dyrektora nr 5/2010 z dnia 25.02.2010 r.
 
          W sprawozdaniu Rb-28S na dzień 31 sierpnia 2010 r. Pogotowie Opiekuńcze wykazało na koniec okresu kontrolowanego stan zobowiązań w czterech paragrafach na łączną kwotę 8.778,94 zł. W wyniku kontroli ustalono, że stan ten był zgodny z ewidencją księgową – zestawienie obrotów i sald (akta kontroli Nr 10/50/I/131). Ponadto ustalono, żezobowiązania dotyczyły niezapłaconych faktur za zakup żywności, środków czystości, druków, roślin iglastych, wyrobu pieczątek, naprawy samochodu służbowego, zakupu kopert, baterii natryskowych, szklenia okien oraz remontów. Wszystkie faktury zostały wystawione w sierpniu i zostały uregulowane we wrześniu 2010 r. (akta kontroli Nr 10/50/I/132).
 
II.1. Wydatki budżetowe na wynagrodzenia (paragraf 4010)
 
       Wydatki w tym paragrafie stanowiły największą pozycję wszystkich wydatków środków budżetowych otrzymanych z Urzędu Miasta Opola. Łączna kwota tych wydatków wyniosła 1.052.777,35 zł (akta kontroli Nr 10/50/I/127).
Podczas czynności kontrolnych dokonano szczegółowej analizy wynagrodzeń trzech pracowników tj. dyrektora – za osiem miesięcy oraz głównej księgowej i księgowej za okres od czasu ich zatrudnienia, tj. odpowiednio od kwietnia i marca do sierpnia 2010 r. (akta kontroli Nr 10/50/I/44-110).                        
         W trakcie analizy porównano kwoty wynagrodzeń netto wykazane w indywidualnych kartach wynagrodzeń z kwotami przelewów figurującymi na wyciągach bankowych. Analizą objęto wszystkie wydatki figurujące na wyciągach bankowych za badane okresy. W wyniku kontroli stwierdzono, że wszystkie kwoty figurujące na wyciągach bankowych były zgodne z kwotami wykazanymi w indywidualnych kartach wynagrodzeń. Wypłaty wynagrodzeń dokonywane były na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe.
          Ponadto kontrolą objęto wynagrodzenia wszystkich piętnastu osób przyjętych i zwolnionych w Pogotowiu Opiekuńczym w okresie kontrolowanym, w tym jedną osobę zatrudniona na podstawie Karty Nauczyciela (akta kontroli Nr 10/50/I/23). Ustalono, że kategoria zaszeregowania oraz stawka wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych objętych kontrolą jest zgodna z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego oraz z Regulaminem Wynagradzania pracowników przedszkola. Również stawka wynagrodzenia zasadniczego pracownika pedagogicznego jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.
               
II.2. Wydatki budżetowe - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (paragraf 4440)
 
         W sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S Pogotowie Opiekuńcze wykazało, że w paragrafie 4440 wydatki budżetowe za osiem miesięcy wyniosły 64.696,24 zł.
       W wyniku kontroli ustalono, że kwota ta jest zgodna z ewidencją księgową dotyczącą tych wydatków. Powyższa kwota wydatków w całości dotyczyła odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wykazana w sprawozdaniu kwota faktycznie przekazana została z rachunku podstawowego jednostki na rachunek bankowy funduszu w ustawowych terminach (akta kontroli Nr 10/50/I/123-124).
 
II.3. Wydatki budżetowe – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (paragraf 3020)
 
         W sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S Pogotowie Opiekuńcze wykazało, że w paragrafie 3020 wydatki budżetowe za osiem miesięcy wyniosły 17.014,40 zł.
          W wyniku kontroli ustalono, że kwota ta jest zgodna z ewidencją księgową dotyczącą tych wydatków (akta kontroli Nr 10/50/I/111).Kontrolą objęto wydatki za osiem miesięcy. Wydatki dotyczyły wypłaty odprawy(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
 
II.4. Wydatki budżetowe – kieszonkowe dla wychowanków (paragraf 3110)
 
       W sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S Pogotowie Opiekuńcze wykazało, że w paragrafie 3110 wydatki budżetowe za osiem miesięcy wyniosły 12.731,00 zł.
       W wyniku kontroli ustalono, że kwota ta jest zgodna z ewidencją księgową dotyczącą tych wydatków (akta kontroli Nr 10/50/I/112).Kontrolą objęto wydatki dokonane w sierpniu 2010 r. Kwota wydatków w tym okresie wyniosła 1.650,00 zł. Wszystkie wydatki dotyczyły wypłaty kieszonkowego wychowankom Pogotowia. Dowodami tych wydatków są listy pokwitowań odbioru pieniędzy przez wychowanków, które w każdym przypadku są zatwierdzone i podpisane przez dyrektora Pogotowia Opiekuńczego.
 
II.5. Wydatki budżetowe – zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210)
 
         W sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S Pogotowie Opiekuńcze wykazało, że w paragrafie 4210 wydatki budżetowe za osiem miesięcy wyniosły 70.214,85 zł.
        W wyniku kontroli ustalono, że kwota ta jest zgodna z ewidencją księgową dotyczącą tych wydatków (akta kontroli Nr 10/50/I/113-115).Kontrolą objęto wydatki dokonane w sierpniu 2010 r. Kwota wydatków w tym okresie wyniosła 7.855,36 zł. Powyższe wydatki dotyczyły zakupu artykułów biurowych, wyposażenia, odzieży dla wychowanków oraz środków czystości na kwoty od 14,38 zł do 3.086,60 zł. Szczegółową kontrolą objęto wszystkie wydatki powyżej 100,00 zł, tj.: zakup paliwa do samochodu na kwotę 198,78 zł, zakup wentylatorów na kwotę 149,97 zł, zakup środków czystości na kwotę 128,90 zł, zakup prasy na kwotę 261,29 zł, zakup odzieży na kwotę 159,96 zł, zakup tablicy korkowej na kwotę 311,10 zł, zakup sejfu na kwotę 538,00 zł, zakup przedłużaczy na kwotę 273,12 zł, zakup odzieży na kwotę 250,00 zł, zakup odzieży na kwotę 300,00 zł, pobranie zaliczki na zakup różnych artykułów na kwotę 500,00 zł, zakup szafy chłodniczej na kwotę 3.086,60 zł, zakup krzeseł na kwotę 1.080,00 zł, zakup niszczarki na kwotę 400,16 zł. Wszystkie dowody zakupów zostały zaksięgowane we właściwym paragrafie, faktury zostały zatwierdzone i podpisane przez dyrektora Pogotowia Opiekuńczego i główną księgową. Wykazane w ewidencji wydatki są zgodne z wyciągami bankowymi.
 
II.6. Wydatki budżetowe – zakup usług remontowych (paragraf 4270)
 
         W sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S Pogotowie Opiekuńcze wykazało, że w paragrafie 4270 wydatki budżetowe za osiem miesięcy wyniosły 13.383,93 zł.
        W wyniku kontroli ustalono, że kwota ta jest zgodna z ewidencją księgową dotyczącą tych wydatków (akta kontroli Nr 10/50/I/116-117).Kontrolą objęto wydatki dokonane w okresie trzech miesięcy, tj. od czerwca do sierpnia 2010 r. Kwota wydatków w tym okresie wyniosła 10.588,91 zł. Szczegółową kontrolą objęto wszystkie wydatki dokonane w powyższym okresie. Dotyczyły one: remontu dachu, montażu okna, wymiany rur, konserwacji ppoż., naprawy instalacji elektrycznej i innego sprzętu.
          Największy wydatek dotyczył remontu dachu na kwotę 3.215,55 zł. Ustalono, że wykonawcę wyłoniono w wyniku wyboru najtańszej oferty spośród trzech ofert zebranych w sposób telefoniczny.
          W Pogotowiu Opiekuńczym funkcjonuje Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości kwoty netto 14.000,00 Euro.
          Wszystkie dokumenty dotyczące tych wydatków zostały zaksięgowane we właściwym paragrafie, faktury zostały zatwierdzone i podpisane przez dyrektora Pogotowia Opiekuńczego i główną księgową. Wykazane w ewidencji wydatki są zgodne z wyciągami bankowymi.
 
II.7. Wydatki budżetowe – zakup środków żywności (paragraf 4220)
 
         W sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S Pogotowie Opiekuńcze wykazało, że w paragrafie 4220 wydatki budżetowe za osiem miesięcy wyniosły 87.227,22 zł.
        W wyniku kontroli ustalono, że kwota ta jest zgodna z ewidencją księgową dotyczącą tych wydatków (akta kontroli Nr 10/50/I/118-120).Kontrolą objęto wydatki dokonane w sierpniu 2010 r. Kwota wydatków w tym okresie wyniosła 4.110,30 zł. Wszystkie wydatki dotyczyły zakupu artykułów spożywczych dla wychowanków. Szczegółową kontrolą objęto wszystkie dowody zakupów opiewające na kwoty powyżej 200,00 zł. Były to faktury dotyczące zakupu artykułów spożywczych na kwoty: 518,60 zł, 207,31 zł, 406,38 zł, 537,66 zł, 398,62 zł, 457,10 zł.
          Wszystkie dokumenty dotyczące tych wydatków zostały zaksięgowane we właściwym paragrafie, faktury zostały zatwierdzone i podpisane przez dyrektora Pogotowia Opiekuńczego i główną księgową. Wykazane w ewidencji wydatki są zgodne z wyciągami bankowymi.
 
II.8. Wydatki budżetowe – zakup usług pozostałych (paragraf 4300)
 
         W sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S Pogotowie Opiekuńcze wykazało, że w paragrafie 4300 wydatki budżetowe za osiem miesięcy wyniosły 34.271,79 zł.
        W wyniku kontroli ustalono, że kwota ta jest zgodna z ewidencją księgową dotyczącą tych wydatków (akta kontroli Nr 10/50/I/121-122).Kontrolą objęto wydatki dokonane w sierpniu 2010 r. Kwota wydatków w tym okresie wyniosła 3.120,04 zł. Poszczególne wydatki były na kwoty od 7,72 zł do 840,50 zł i dotyczyły: zakupu usług pocztowych, komunalnych, wyrobu pieczątek i kluczy, zakupu biletów na przewozy MZK i PKS dla dzieci, opłat za ścieki, badanie techniczne samochodu, usług bankowych, recykling, wykonanie zdjęć oraz za pobyt dziecka w innym ośrodku.
          Wszystkie dokumenty dotyczące tych wydatków zostały zaksięgowane we właściwym paragrafie, faktury zostały zatwierdzone i podpisane przez dyrektora Pogotowia Opiekuńczego i główną księgową. Wykazane w ewidencji wydatki są zgodne z wyciągami bankowymi.
 
III. Dochody własne w 2010 r.
 
          W dniu 12.07.2010 r. Pogotowie Opiekuńcze przedłożyło w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb-34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych za pierwsze półrocze 2010 r. (akta kontroli Nr 10/50/I/30-32).
         W wyniku kontroli ustalono, że wykazany w sprawozdaniu stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego w kwocie 18.223,78 zł jest zgodny z wyciągiem bankowym nr 92 z 31.12.2009 r. oraz z wyciągiem bankowym nr 1 z dnia 4.01.2010 r. (akta kontroli Nr 10/50/I/134-135) a także z ewidencją księgową.
         Również wykazany w sprawozdaniu stan środków pieniężnych na koniec pierwszego półrocza 2010 r. w kwocie 19.624,11 zł jest zgodny z wyciągiem bankowym nr 39 z dnia 30.06.2010 r. (akta kontroli Nr 10/50/I/143) oraz z ewidencją księgową.
         Ze sporządzonego sprawozdania wynika, że Pogotowie Opiekuńcze nie posiadało należności na koniec okresu sprawozdawczego.
         Wykazany w sprawozdaniu stan zobowiązań wyniósł 385,48 zł i był zgodny z ewidencją księgową - konto 201.
                  
 III.1. Wydatki z dochodów własnych
 
         Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych w pierwszym półroczu 2010 r. wyniosły ogółem 5.537,83 zł. Poniesione wydatki zaewidencjonowano w dwóch paragrafach, tj. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia oraz 4300 – zakup usług pozostałych. Szczegółową analizą objęto ewidencję księgową i dokumenty źródłowe dotyczące wszystkich wydatków zaewidencjonowanych w tym okresie. Ustalono, że wydatki w tych paragrafach zostały wykazane w sprawozdaniu zgodnie z klasyfikacją budżetową. Wydatki te dotyczyły zakupu wieńców, komputera, drukarki, aparatów fotograficznych, karty pamięci, namiotu oraz biletów do kina dla wychowanków. Innych wydatków nie stwierdzono. Wykazana w sprawozdaniu kwota wydatków ogółem była zgodna z ewidencją księgową – obroty na koncie 400-koszty rodzajowe (akta kontroli Nr 10/50/I/136). Jednocześnie stwierdzono, że jednostka nie prowadzi oddzielnej ewidencji wydatków w rozbiciu na poszczególne paragrafy.
        
IV. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 
         Z ewidencji księgowej wynika, że stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Funduszu Socjalnego na dzień 1.01.2010 r. wynosił 2.399,00 zł (akta kontroli Nr 10/50/I/144). Stan ten jest zgodny z wyciągiem bankowym nr 82 z 31.12.2009 r. oraz z wyciągiem bankowym nr 1 z dnia 05.01.2010 r. (akta kontroli Nr 10/50/I/145-146).  
         Z zapisów na koncie księgowym-135 (akta kontroli Nr 10/50/I/147-150) wynika, że łączna kwota obrotów po stronie „Wn” (wpływy) na fundusz socjalny w okresie kontrolowanym wyniosła 134.747,64 zł. Na sumę tych wpływów składały się stan początkowy, spłacone pożyczki, dokonane odpisy ze środków budżetowych, odsetki bankowe oraz odsetki od pożyczek. Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono.
         Z analizy zapisów dokonanych na tym koncie po stronie „Ma” wynika, że zaewidencjonowane obroty (rozchody) w tym okresie wyniosły łącznie 101.823,83 zł. Środki te wydatkowane były na zapomogi, podatki i opłaty, paczki dla dzieci, świadczenia urlopowe, organizacje imprez kulturalno-oświatowych oraz dofinansowanie do wypoczynku. Ponadto stwierdzono, że z rachunku tego dokonano przelewu zajęcia komorniczego na kwotę 1.062,00 zł. Ustalono, że dniu 29.06.2010 r. z konta podstawowego została przelana kwota zajęcia komorniczego w wysokości 1.281,35 zł (akta kontroli Nr 10/50/I/169). Na sumę tą składały się: kwota 1.062,00 zł dotycząca przyznanego świadczenia urlopowego oraz kwota (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli Nr 10/50/I/163). Kwota tego świadczenia urlopowego została pomyłkowo przelana z konta podstawowego zamiast z konta socjalnego. W dniu 12.08.2010 r. powyższa kwota została prawidłowo pobrana z konta socjalnego i przelana na konto podstawowe (akta kontroli Nr 10/50/I/167).
         Stan środków pieniężnych na dzień 31.08.2010 r. według ewidencji księgowej – konto 135 wynosił 32.923,81 zł (akta kontroli Nr 10/50/I/175) i był zgodny z saldem wykazanym w dokumentacji bankowej (akta kontroli Nr 10/50/I/174).
 
V.W zakresie gospodarowania mieniem
 
         W okresie objętym kontrolą nie dokonywano zbycia i zakupu środków trwałych. W dniu 31 grudnia 2009 r. w kontrolowanej jednostce przeprowadzono inwentaryzację. Ze sporządzonych protokołów rozliczenia inwentaryzacji wynika, że różnic inwentaryzacyjnych nie stwierdzono.
 
VI. System kontroli wewnętrznej
 
         W okresie objętym kontrolą w jednostce obowiązywały niżej wymienione regulaminy i zarządzenia dyrektora dotyczące organizacji i funkcjonowania jednostki, które ogółem składają się na system kontroli wewnętrznej (akta kontroli Nr 10/15/I/25-27):
 
 Regulaminy:
- Regulamin Organizacyjny Pogotowia Opiekuńczego w Opolu,
- Regulamin Pracy Pogotowia Opiekuńczego w Opolu,
- Regulamin Kontroli Wewnętrznej,
- Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego  Gimnazjum w Pogotowiu Opiekuńczym w Opolu,
- Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej Pogotowia Opiekuńczego w Opolu,
- Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli Pogotowia Opiekuńczego w Opolu,
- Regulamin Świadczeń Socjalnych.
 
Zarządzenia Dyrektora
 

L.P.
W SPRAWIE
NR
Z DNIA
1
wprowadzenia instrukcji zarządzania systemem informatycznym i ręcznym
11/2005
31.01.2005
2
 wprowadzenia księgi kontroli wewnętrznej dyrektora
14/2005
31.01.2005
3
wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej
15/2005
07.02.2005
4
 wprowadzenia Księgi Zaleceń i Uwag Społecznego Inspektora Pracy
2/2006
04.01.2006
5
wprowadzenia procedury rekrutacji, zatrudnienia, awansowania i zwalniania pracowników
11/2006
25.05.2006
6
 określenia pensum dla wychowawców zatrudnionych na Kodeksie Pracy
22/2006
29.12.2006
7
wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
3/208
01.02.2008
8
środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy i sposobu ich przyznawania
7/2008
07.05.2008
9
wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień w Pogotowiu Opiekuńczym których wartość nie przekracza kwoty 14.000 euro (netto)
19/2008
14.08.2008
10
powołania komisji ds. brakowania i likwidacji przedmiotów, materiałów i druków ścisłego zarachowania
26/2008
03.12.2008
11
upoważnienia osoby uprawnionej do korzystania z archiwum
6/2009
06.04.2009
12
gromadzenia i przestrzegania dokumentacji, procedur, związanych z utworzeniem stanowiska kierowania w sytuacjach kryzysowych
7/2009
30.04.2009
13
sposobu i trybu dokonywania ocen pracowników samorządowych
10/2009
01.06.2009
14
określenia sposobu odbywania służby przygotowawczej
i organizowania egzaminów
11/2009
01.06.2009
15
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
14/2009
30.07.2009
16
wysokości stałej zaliczki kierowcy
6/2010
11.03.2010
17
wprowadzenia Instrukcji ws. zasad przydziału odzieży i obuwia
7/2010
12.03.2010
18
przeprowadzenia inwentaryzacji
9/2010
27.04.2010
19
powołania komisji ds. brakowania i likwidacji przedmiotów
16/2010
30.06.2010
20
profilaktycznych napojów i posiłków
18/2010
30.06.2010
21
powołania komisji ds. kontroli bhp. i bezpiecznego korzystania z obiektu P.O.
19/2010
27.08.2010
22
wysokości pogotowia kasowego
5/2010
25.02.2010

 
 
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.
 
 Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 

Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
 Imię i nazwisko
 Kierownika jednostki kontrolowanej
 
(podpis)
 
Data:......                                             
Zespół kontrolny
 
 
Imię i nazwisko kontrolującego
 
(podpis)
 
Data: .......

 
 
 
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2011-02-23 11:23:30 - wnioski pokontrolne (92.00 kB)
2011-02-23 11:26:45 - wystąpienie pokontrolne (30.00 kB)

Ilość odwiedzin: 8276
Nazwa dokumentu: Pogotowie Opiekuńcze
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Tadeusz Lech, Małgorzata Jóźwin - Mazurek
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Lech, Małgorzata Jóźwin - Mazurek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2011-02-23 10:49:29
Data udostępnienia informacji: 2011-02-23 10:49:29
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-23 11:27:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner