logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KWiA.I–0914/41/10
                            Opole, 03.01.2011 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 62/10
 
Jednostka kontrolowana
 
Zespół Szkół Elektrycznych
im. T. Kościuszki ul. Kościuszki 39-41
 45-063 Opole
 
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
               23.11 – 20.12.2010 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Tadeusz Lech - główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Wiesław Pałczyński - starszy specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 129/2010
nr 130/2010
Przedmiot kontroli
Gospodarka finansowa, w tym realizacja zasad wynagradzania pracowników niepedagogicznych
Okres objęty kontrolą
                               2009
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Władysław Opoka – dyrektor
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– główna księgowa

   
 
I. Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
 
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późn. zm.).
 
  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
 
4.     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.).
 
5.     Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).
 
6.     Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz 177 z późn. zm.)
 
  1. Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).
 
8.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.).
 
9.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. z 2006 r. Nr 116 poz. 783).
 
10.                       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późn. zm.).
 
11.                       Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020).
 
  1. Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
 
  1. Uchwała Nr LXIX/798/06 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych oraz uzgodnienia wartości jednego punktu z późn. zm.
 
  1. Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Załącznik do komunikatu poz. 84).
 
II. Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji wydatków             i sporządzanych sprawozdań.
 
III. Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych                w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-księgowych. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora jednostki. Dane zawarte w rocznych sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości oraz zgodności z planem finansowym. Sprawdzono również czy jednostka posiada zakładowy plan kont i opracowane na piśmie procedury kontroli finansowej oraz czy procedury te są zgodne ze standardami Ministerstwa Finansów i dostosowane do specyfiki jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
 
IV. Sprawy organizacyjne
 
 
Zespół Szkół Elektrycznych jest placówką, którą utworzono na podstawie aktu założycielskiego zgodnie z art. 58 ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty.
         W 2002r. akt założycielski ZSE był dwukrotnie odnawiany, tj. w uchwale z dnia 24.01.2002r. oraz 23.05.2002r. Zgodnie z wyjaśnieniem dyrektora ZSE powyższe było spowodowane włączeniem nowych szkół: Publicznego Liceum Profilowanego Nr VI, Publicznego Technikum Nr 5 oraz Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
Zespół Szkół Elektrycznych im. T. Kościuszki jest publiczną szkołą, w której młodzież zdobywa średnie wykształcenie ogólne i kwalifikacje zawodowe technika lub robotnika wykwalifikowanego. Organem prowadzącym jednostki jest gmina Opole. Nadzór pedagogiczny nad jednostką sprawuje Kurator Oświaty w Opolu. Szkoła jest jednostką budżetową III stopnia. Szkoła jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Opola. Jednostka może pozyskiwać dodatkowe środki finansowe z wynajmu i użyczenia gabinetów przedmiotowych i innych pomieszczeń, prowadzenia szkoleń i kursów oraz darowizn. Jednostka realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty w zakresie nauczania, wychowywania. Realizuje ponadto cele dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze.
Do zakresu zadań szkoły, jej celów należy:
§               umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu,
§               doradztwo absolwentom w zakresie dokonywania świadomych wyborów zawodowych,
§               kształtowanie właściwego środowiska wychowawczego, 
§               sprawowanie opieki nad uczniem,
§               przygotowanie ucznia do życia w społeczeństwie.
 
Szkoła kształci w zawodach, profilach i specjalnościach elektrycznych, elektronicznych, informatycznych, telekomunikacyjnych i zarządzania informacją.
Organami szkoły są:
§               Dyrektor,
§               Rada Rodziców,
§               Rada Pedagogiczna,
§               Rada Szkoły,
§               Samorząd Uczniowski.
Pracodawcą w jednostce jest dyrektor. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych inżynieryjno-technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi. W szkole działa Rzecznik Praw Ucznia. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej w szkole określa ustawa o finansach publicznych (§ 94 Statutu). Szkoła funkcjonuje w ramach ustalonego schematu organizacyjnego. Zgodnie z aktem powołania z dnia 23.08.2004r. znak: Oś.K.IV-1130-15/2004r. od 1.09.2004r. do 31.08.2009r. funkcję dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych pełni pan Władysław Opoka. Podstawę prawną powierzenia stanowiska stanowi art. 36a ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Na czas pełnienia funkcji dyrektora pan Władysław Opoka został umocowany   do występowania w imieniu Prezydenta Miasta Opola w zakresie:
§               zaciągania zobowiązań rzeczowych i finansowych
§               dysponowania pozostającymi we władaniu ZSE środkami finansowymi,
§               występowania jako strona w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu ZSE,
§               udzielania w niezbędnym zakresie dalszych pełnomocnictw,
§               reprezentowania ZSE przed organami władzy, instytucji oraz innych osób prawnych.
Podstawę prawną pełnomocnictwa stanowi art. 47 ustawy o samorządzie gminnym.
Siedzibą szkoły jest nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy ul. T. Kościuszki 39-41, oznaczoną numerem działki 77, z karty mapy 48-obręb Opole o pow. 0,4950 ha, zapisaną w księdze wieczystej Nr KW OP1O/00078245/1, którą Zarząd Miasta Opola przekazał nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GNGiK.I.JO-72244/17/08 (akta kontroli Nr 10/62/I/21-233).
 W okresie objętym kontrolą dyrektorem szkoły był pan Władysław Opoka powołany na to stanowisko na okres od 1 września 2004 r. (akta kontroli Nr 10/62/I/26-31). Głównym księgowym szkoły jest pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zatrudniona na tym stanowisku od dnia 23 października 1997 r. w wymiarze pełnego etatu (akta kontroli Nr 10/62/I/25).
         Z budżetem gminy szkoła rozlicza się w trzech niżej wymienionych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
-dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80130 – szkoły zawodowe,
- dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80195 – pozostała działalność.  
         Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.
Kontrolą objęto zapisy w dziale 801.
 
                  
W kontrolowanym okresie szkoła posiadała pięć rachunków bankowych, założonych w PKO BP S.A. (akta kontroli Nr 10/62/I/29):
-  581020366800005202015959331 -   rachunek budżetowy
-  241020366680000560201599356 -   rachunek socjalny
-  73102036680000520201599349   -   rachunek dochodów własnych
-  28102036680000590201599331   -   rachunek sum depozytowych
- 29102036680000540201599364   -   rachunek europejskiego funduszu
                                                          społecznego
                                                                                                                 Księgi rachunkowe w szkole prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego Księgowość Optivum Vulcan.
Wewnętrzne regulacje prawne dotyczące funkcjonowania gospodarki finansowo-księgowej w kontrolowanej jednostce to:
Ø      Zakładowy Plan Kont,
Ø      Zasady prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej,
Ø      Instrukcja obiegu dowodów księgowych w zakresie funkcjonowania kasy,
Ø      Instrukcja kontroli wewnętrznej w obiegu dokumentów finansowo-księgowych,
Ø      Procedura rozliczania polecenia wyjazdu służbowego.
W kontrolowanej jednostce inwentaryzacja środków trwałych                          i pozostałych środków trwałych została przeprowadzona w okresie od 27.11 do 12.12.2008 r. Zgodnie z obowiązującą w jednostce instrukcją z przeprowadzonej inwentaryzacji został sporządzony protokół.Różnic inwentaryzacyjnych nie stwierdzono (akta kontroli Nr 10/62/I/33-34).
 
Szczegółowo stan zatrudnienia na dzień 31.12.2009 r. przedstawiono w tabeli.
 
Tabela nr 1

Lp.
Wyszczególnienie
Zatrudnienie w etatach (stan na 01.01.2009 r.)
(akta kontroli Nr 10/46/I/40)
Zatrudnienie w etatach (stan na 31.12.2009 r.)
(akta kontroli Nr 10/46/I/40)
1
Pracownicy pedagogiczni
81,35
79,13
2
Pracownicy administracyjni
10,00
11,25
3
Pracownicy obsługi
18,75
17,00
RAZEM
110,10
              107,38

 
V. Wydatki budżetowe w 2009 r.
 
Z wyciągu bankowego wynika, że stan środków budżetowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2009 r. wynosił – „0”(akta kontroli Nr 10/62/I/21).
W dniu 14.01.2010 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdania Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych na działalność jednostki za 2009 r.(akta kontroli Nr 10/62/I/25-28). W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniach jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność w 2009 r.
Ze sporządzonego sprawozdania dotyczącego działu 801 rozdział 80130 oraz z dokumentacji księgowej szkoły wynika, że dokonywane wydatki dotyczące szkoły zostały zaewidencjonowane w dziewiętnastu paragrafach.
  Ustalono, że największą pozycję wydatków budżetowych stanowiły wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. Łączna kwota tych wydatków wyniosła 4.539.960,08 zł, w tym:
 
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.616.108,25 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 268.082,58 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 573.734,32 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy– 81.199,94 zł.
         Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
 
W wyniku kontroli ustalono, że w 2009 r. pracownikom oprócz wynagrodzeń miesięcznych wypłacono dodatkowo (akta kontroli Nr 10/62/I/39):
 
Ø      (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
 
          Zespół kontrolny sprawdził prawidłowość sporządzania list płac w 2009 r. Ustalono, że listy płac sporządzane są odrębnie dla pracowników administracji oraz nauczycieli. Pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w szkole otrzymywali wynagrodzenie w pierwszym dniu roboczym miesiąca, natomiast pracownicy administracyjni otrzymywali wynagrodzenia na koniec miesiąca.
Listy płac są sporządzane przy pomocy programu Vulcan, zawierają okres za jaki dokonano wypłaty, łączną kwotę do wypłaty, nazwisko i imię pracownika, wynagrodzenie brutto każdej osoby z wyszczególnieniem wszystkich składników wynagrodzeń. Listy płac są podpisane zgodnie z obowiązującymi w jednostce regulacjami wewnętrznymi.
Ponadto strona kontrolująca sprawdziła prawidłowość naliczania płac dla dziewięciu pracowników jednostki w tym; 3 pedagogicznych, 3 administracyjnych  oraz 3 obsługi wykazanych w tabeli nr 2 (akta kontroli Nr 10/62/I/38).
W jednostce obowiązuje Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Zespole Szkół Elektrycznych im. T. Kościuszki  w Opolu, opracowany w oparciu o przepisy określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398).
Strona kontrolująca dokonała analizy wynagrodzeń oraz przelewów dziewięciu pracowników szkoły. Badanie polegało na porównaniu naliczonych wynagrodzeń z indywidualnych kartotek wynagrodzeń ze sporządzonymi listami
płac. Następnie porównano wynagrodzenia „do wypłaty” z listy płac z dokonanymi przelewami. W badaniu zastosowano technikę porównania bieżącej informacji z analogiczną informacją z poprzedniego okresu. Zestawienie wynagrodzeń niżej wymienionych pracowników kontrolowanej jednostki za m-c czerwiec, wrzesień i grudzień 2009 r. przedstawiono w tabeli (akta kontroli 10/62/I/98-111).
 
 
 
Tabela nr 2

Imię i nazwisko
Czerwiec /2009
Wrzesień/2009
Grudzień/2009
Nr listy płac
Kwota
 do wypłaty
Data i nr wyciągu bankow.
Nr listy
 płac
Kwota
 do wypłaty
Data i nr wyciągu bankow.
Nr listy płac
Kwota do wypłaty
Data i nr wyciągu bankow.
 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))

 
 
          W trakcie badania stwierdzono, iż wszystkie kwoty wykazane                     w indywidualnych kartotekach wynagrodzeń były zgodne z kwotami na sporządzonych listach płac. Po analizie porównawczej stwierdzono, iż zachodzi pełna zgodność pomiędzy danymi zawartymi w listach płac z danymi                    z wyciągów bankowych.
Rozdział 80130 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 
 
                Wydatki ogółem wyniosły 63.639,64 . Ustalono, że wydatki dotyczyły zakupu druków, środków czystości, mebli, materiałów biurowych, prenumeraty. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S. Ponadto na podstawie dokumentów źródłowych dokonano sprawdzenia wszystkich wydatków dokonanych w listopadzie i grudniu 2009 r. (akta kontroli 10/62/I/112-114).
Ustalono, że wszystkie skontrolowane dokumenty były sprawdzone pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym. Wszystkie faktury posiadały dekretację oraz wskazanie odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej.
 
Tabela nr 3

l.p.
Nr i data faktury
Rodzaj wydatku
Kwota do zapłaty
Nr wyciągu bankowego, data
1
595640
z 28.10.2009r.
Materiały biurowe
4,37
WB 74/2009
z 06.11.2009
2
Fa0016122/09
z 21.10.2009r.
Uzupełnienie 16
„Rady pedagogiczne”
126,86
WB 74/2009
z 06.11.2009
3
P00/0603/2009
z 02.11.2009r.
Części do naprawy natrysków
579,99
WB 74/2009
z 06.11.2009
4
s/02312/09
z 28.10.2009r.
Toner do faxu Panasonic
146,40
WB 75/2009
z 09.11.2009
5
81838/09
z 30.10.2009
Aktualizacja nr 12/09 „Kodeks pracy w praktyce”
30,00
WB 77/2009
z 13.11.2009
6
597187
z 06.11.2009
Materiały biurowe
157,30
WB 77/2009
z 13.11.2009
7
89/11/2009
z 19.11.2009
Folia do laminatora
269,90
WB 81/2009
z 27.11.2009
8
37546/2009
z 20.11.2009
Środki czystości
221,75
WB 84/2009
z 02.12.2009
9
2155/2009
z 27.11.2009
Materiały eksploatacyjne do pracowni
565,83
WB 85/2009
z 04.12.2009
10
2202/2009
z 03.12.2009
Materiały eksploatacyjne do pracowni
384,09
WB 87/2009
z 09.12.2009
11
87636/09
z 01.12.2009
Aktualizacja nr 13/09 „Kodeks pracy w praktyce”
30,00
WB 87/2009
z 09.12.2009
12
P00/0672/2009
z 30.11.2009
Suszarka elektryczna do rąk
1.017,48
WB 87/2009
z 09.12.2009
13
3597/K/2009
z 04.12.2009
Folia samoprzylepna
200,00
WB 87/2009
z 09.12.2009
14
57/2009
z 18.02.2008
Leki do gabinetu pielęgniarki
449,27
WB 98/2009
z 30.12.2009
15
s/00385/09
z 16.02.2009
Telefax Panasonic
890,60
WB 98/2009
z 30.12.2009
16
17484/2009
z 29.05.2009
Środki czystości
198,88
WB 98/2009
z 30.12.2009
17
297/09
z 18.08.2009
Środki czystości
1505,69
WB 98/2009
z 30.12.2009
18
354/2009
z 03.09.2009
Żaluzje pionowe i roleta materiałowa
2.119,75
WB 98/2009
z 30.12.2009
19
39924/2009
z 10.12.2009
Środki czystości
386,67
WB 98/2009
z 30.12.2009
20
32661/09V
z 30.11.2009
Roczny abonament Doradca; Księgowość
i płace w oświacie
181,62
WB 98/2009
z 30.12.2009
 R A Z E M:
 
9.466,45
 

 
 
Rozdział 80130 § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznuch
 
                Wydatki ogółem wyniosły 72.471,74 zł. Ustalono, że wydatki dotyczyły zakupu książek do biblioteki szkolnej, wizualizera, sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, innych pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych, pomocy dydaktycznych niezbędnych podczas matur i egzaminów. Wykazana w ewidencji kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S. Ponadto na podstawie dokumentów źródłowych dokonano sprawdzenia wszystkich wydatków w listopadzie i grudniu 2009r.
 
Tabela nr 4

l.p.
Nr i data faktury
Rodzaj wydatku
Kwota do zapłaty
Nr wyciągu bankowego, data
1
FS-1867/09
z 28.10.2009
Sieciowa ładowarka USB
200,00
WB 71/2009
z 02.11.2009
2
595640
z 28.10.2009
Pomoce dydaktyczne do matury: cyrkle, kalkulatory, linijki
3.084,16
WB nr 74/2009
z 06.11.2009
3
395/10/2009
z 22.10.2009
Starodruki
315,99
WB nr 74/2009
z 06.11.2009
4
27121/09/FVS
z 27.10.2009
Tablice „Pierwsza pomoc”
318,00
WB nr 74/2009
z 06.11.2009
5
CJ/1456/04/2009
z 29.10.2009
Publikacje do biblioteki
360,00
WB 77/2009
z 13.11.2009
6
89/11/2009
z 19.11.2009
Laminator – zestaw
299,00
WB 81/2009
z 27.11.2009
7
741/09/RF
z 20.11.2009
Książki do biblioteki
89,21
WB 81/2009
z 27.11.2009;
RK nr 27/B/09
z 27.11.2009
8
767/09/RF
z 02.12.2009
Książki do biblioteki
399,38
WB 85/2009
z 04.12.2009
9
(OP/K) 004893/09
z 02.12.2009
Ksiązki do biblioteki
287,54
WB 85/2009
z 04.12.2009
10
869/09/FA
z 04.12.2009
Książki do biblioteki
346,06
WB nr 87/2009
z 09.12.2009
11
FA46397/09/12-99
z 03.12.2009
Ksiązki do biblioteki
587,93
WB nr 87/2009
z 09.12.2009
12
FA42278/09/11-99
z 27.11.2009
Książka do biblioteki
6,20
WB nr 87/2009
z 09.12.2009
13
FA40466/09/11-99
z 24.11.2009
Ksiązki do biblioteki
2.624,36
WB nr 87/2009
z 09.12.2009
14
SK/10/000415
z 30.10.2009
Wskaźnik laserowy
834,48
WB nr 98/2009
z 30.12.2009
R A Z E M:
 
       9.752,31
 

 
Ustalono, że wszystkie skontrolowane dokumenty były sprawdzone pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym. Wszystkie faktury posiadały dekretację oraz wskazanie odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej.
 
Rozdział 80130 § 4300 – Usługi pozostałe 
 
                Wydatki ogółem wyniosły 23.200,- zł. Ustalono, że wydatki dotyczyły zakupu usług związanych z monitoringiem szkoły, usługami komunalnymi, kominiarskimi, deratyzacją, opłatami bankowymi, pocztowymi i abonamentem RTV, odprowadzaniem ścieków, refundacją kosztów praktyk uczniów, usługa „NabórOptivum” i innymi.
               Wykazana w ewidencji kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S. Ponadto na podstawie dokumentów źródłowych dokonano sprawdzenia wszystkich wydatków w październiku, listopadzie i grudniu 2009r.
Ustalono, że wszystkie skontrolowane dokumenty były sprawdzone pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym. Wszystkie faktury posiadały dekretację oraz wskazanie odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej.
 
 
Tabela nr 5

l.p.
Nr i data faktury
Rodzaj wydatku
Kwota do zapłaty
Nr wyciągu bankowego, data
1
158/2009
z 28.09.2009
Opłata pocztowa za wysyłkę indeksów
7,00
WB 57/2009
z 01.10.2009
2
FV 6218/09
z 01.10.2009
Abonament za monitoring szkoły
97,60
WB nr 61/2009
z 12.10.2009
3
2187/09/FVS
z 05.10.2009
Usługi kominiarskie III kw.2009r
161,04
WB 64/2009
z 19.10.2009
4
ENH-7009368/2009
z 08.10.2009
Opłata pocztowa za wysyłkę wydawnictwa
18,29
WB 65/2009
z 20.10.2009
5
074528/2009
z 14.10.2009
Opłata za odprowadzenie ścieków
407,19
WB 66/2009
z 23.10.2009
6
4221459666
z 07.10.2009
Usługi komunalne – wywóz nieczystości
633,44
WB 66/2009
z 23.10.2009
7
 
Częściowa opłata bankowa za m-c 10.2009
160,00
WB 70/2009
z 30.10.2009
8
Fa00161221/09
z 21.10.2009
Opłata pocztowa za wysyłkę wydawnictwa
13,01
WB 74/2009
z 06.11.2009
9
 
Częściowa opłata bankowa za m-c 11.2009
132,23
WB 82/2009
z 30.11.2009
10
 
Wyrównanie opłaty bankowejVII-XI.2009
135,00
WB 95/2009
z 23.12.2009
11
 
Dopłata różnicy do klubu europejskiego
0,44
WB 97/2009
z 29.12.2009
12
 
Częściowa opłata bankowa za m-c 12.2009
190,00
WB 98/2009
z 30.12.2009
RAZEM:
 
1.955,24
 

 
     
 
Rozdział 80130 § 4440 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 
Z wyciągu bankowego nr 1 wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2009 r. wynosił  25.463,29(akta kontroli Nr 10/62/I/97). Stan ten jest zgodny z ewidencją księgową (konto 135 – rachunek ZFŚS)(akta kontroli Nr 10/62/I/127-128).
          W 2009 r. w kontrolowanej szkole dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 224.800,00 zł. Środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS w dniach:
 
Ø      20.05.2009 r. –   168.600,00 zł – WB nr 30 z 20.05.2009 r,                    
Ø      21.09.2009 r. –     56.200,00 zł – WB nr 34 z 21.09.2009 r.
RAZEM                    224.800,00 zł (akta kontroli Nr 10/62/I/131).
Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników szkoły określił dyrektor w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Elektrycznych w Opolu.
Ww. regulamin określa między innymi osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu, przeznaczenie środków oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych. Komisja socjalna w roku 2009 odbyła 8 posiedzeń zakończonych protokołami (akta kontroli 10/62/I/132-139).
Działalność socjalna prowadzona jest na podstawie zatwierdzonego rocznego planu dochodów i wydatków. Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Niewykorzystane środki w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 
W wyniku analizy wszystkich wyciągów bankowych ustalono, że na rachunek bankowy oprócz środków przeniesionych z poprzedniego roku, odpisów i odsetek od zgromadzonych środków, wpływały także spłaty pożyczek mieszkaniowych, odpis dla emerytów przekazany z Urzędu Miasta. Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono.
         Z analizy ww. wyciągów oraz zapisów dokonanych na koncie 135 (strona Ma) wynika, że zaewidencjonowane wydatki w kontrolowanym okresie dotyczyły:
Ø      dofinansowania do wypoczynku pracowników – 124 osób na kwotę 59.437,50 zł ,
Ø      świadczeń urlopowych nauczycieli – 98 osób na kwotę 81.163,88 zł ,
Ø      dofinansowania koloni i obozów – 14 osób na kwotę   9.054,46 zł,
Ø      imprez rekreacyjnych – 78 osób na kwotę 14.372,10 zł,
Ø      paczek dla dzieci – 37 osób na kwotę 3.770,04 zł,
Ø      świadczenia świąteczno -noworoczne – 215 osób na kwotę 95.350,00 zł ,
Ø      zapomóg losowych –   22 osób na kwotę 15.109,00 zł,
Ø      imprez kulturalnych (bilety do kina i teatru) – 190 osób na kwotę 13.150,00 zł.
Ø      pożyczek mieszkaniowych – 5 osób na kwotę 19.000,00 zł (akta kontroli Nr 10/62/I/82-93).
Saldo konta 135 na dzień 31.12.2009 r. było zgodne z wyciągiem bankowym.
 
VI. Zobowiązania i należności – środki budżetowe
 
Zespół kontrolny poddał sprawdzeniu salda kont rozrachunkowych środków budżetowych na dzień 31 grudnia 2009 r. występujących w ewidencji badanej jednostki, a także prawidłowość ewidencji operacji na kontach rozrachunkowych (akta kontroli Nr 10/62/I/49-50).
Na dzień 31 grudnia 2009 r. wystąpiły następujące salda na kontach rozrachunkowych:
Ø      konto 223 - Rozliczenie wydatków budżetowych – saldo wykazywało 0.                                        
Ø      konto 225 - Rozrachunki z budżetami – saldo wykazywało 0.
Ø      konto 229 - Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne po stronie zobowiązań wykazano kwotę 48.937,88 zł i dotyczyły składek ZUS oraz składek na Fundusz Pracy z naliczonego dodatkowego   wynagrodzenia rocznego.
Zespół kontrolny ustalił, że w dniu 03.03.2010 r. – WB 31 zobowiązanie został uregulowane.
Ø      konto 231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – po stronie „Ma” wykazano kwotę 286.887,80 zł oznaczającą stan zobowiązań badanej jednostki wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zobowiązania zostały uregulowane w dniu 26.02.2010 r. – WB 20/10.
Ø      konto 234 - Rozrachunki z pracownikami – saldo wykazywało kwotę 74.163,94 zł i dotyczyło należności z tytułu pożyczek z ZFŚS i znaczków pocztowych na kwotę 143,50 zł. Razem 74.311,47 zł.  
Ø      konto 240 - Pozostałe rozrachunki – saldo wykazywało 0.
Występujące zobowiązania na koniec 2009 r. zinwentaryzowano                  w drodze weryfikacji salda. Zespół kontrolny do prawidłowości wykazanych sald uwag nie wniósł.
 
 
VII. Gospodarowanie dochodami własnymi w 2009 r.
 
Źródła dochodów własnych oraz sposób ich przeznaczenia określone zostały w uchwale nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola z późniejszymi zmianami. Podstawą gospodarowania dochodami własnymi jest roczny plan sporządzony przez dyrektora jednostki określający przychody i rozchody w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej.
Z wyciągu bankowego wynika, że stan środków dochodów własnych na rachunku bankowym na dzień:
- 01.01.2009 r. wynosił       785,17  zł (akta kontroli Nr 10/62/I/5).
- 31.12.2009 r. wynosił  14.942,31  zł (akta kontroli Nr 10/62/I/6).
Salda z wyciągów bankowych są zgodne ze sprawozdaniem RB-34 za 2009 r. (akta kontroli Nr 10/62/I/55-56).
 
 
VII. 1. Źródła dochodów własnych
 
Ustalono, że w kontrolowanej szkole środki dochodów własnych były gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym. Ze sporządzonego przez jednostkę sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie przychodów dochodów własnych w 2009 r. wyniosło ogółem 127.848,94 zł.Na kwotę tę składają się:
Ø      środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego – 785,17zł,
Ø      dochody – 127.063,77  zł (akta kontroli Nr 10/62/I/56).
W wyniku kontroli ustalono, że na przychody składały się m.in.: odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, opłaty za wydanie duplikatów dokumentów, opłaty z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych.
Obowiązujące umowy na wynajem pomieszczeń szkoły w 2009 roku przedstawia tabela.
 
 
Tabela nr 6
 

L.p.
Kontrahent
Nr umowy
Przedmiot umowy
Okres trwania umowy
Przelew
WB z dnia
Kwota faktury netto
1.                 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
18/W/2006
Pomieszczenie nr 10 na parterze budynku szkoły
01.09.2006 - 31.08.2009
WB nr 11 z 17.02.2009;
WB nr 17 z 04.03.2009;
WB nr 25 z 23.03.2009;
WB nr 47 z 11.05.2009;
WB nr 3/2009 z 02.06.2009;
WB nr 17/2009 z 29.06.2009;
WB nr 17/2009 z 29.06.2009;
240,00;

 
480,00;

 
480,00;

 
480,00;

 
480,00;

 
480,00;

 
200,00;
1/II/2009
01.09.2009 -
31.08.2010
WB nr 49/2009 z 06.10.2009;
WB nr 60/2009 z 10.11.2009;
WB nr 72/2009 z 09.12.2009
520,00;

 
520,00;

 
520,00;
2.                 
32/W/2005
Powierzchnia reklamowa w holu budynku szkoły
28.10.2005 -
czas nieokreślony
WB nr 6 z 30.01.2009;
WB nr 16 z 02.03.2009;
WB nr 30 z 03.04.2009;
WB nr 42 z 30.04.2009;
WB nr 3/2009 z 29.05.2009;
WB nr 10/2009 z 10.06.2009;
WB nr 18/2009 z 02.07.2009;
WB nr 29/2009 z 05.08.2009;
WB nr 40/2009 z 08.09.2009;
WB nr 59/2010 z 09.11.2009;
WB nr 63/2009 z 18.11.2009;
50,00;

 
50,00;

 
50,00;

 
50,00;

 
50,00;

 
50,00;

 
50,00;

 
50,00;

 
50,00;

 
50,00;

 
50,00;
3.                 
4/2008/2009
Gabinety przedmiotowe
10.10.2008 -
30.06.2009
WB nr 9 z 10.02.2009;
WB nr 18 z 06.03.2009;
WB nr 34 z 10.04.2009;
WB nr 42 z 30.04.2009;
WB nr 6/2009 z 04.06.2009;
WB nr 20/2009 z 06.07.2009;
817,00;

 
2.272,50;

 
2.377,50;

 
532,50;

 
540,00;

 
270,00;
5/II/2009
01.10.2009 -
30.06.2010
WB nr 60/2009 z 10.11.2009;
WB nr 60/2009 z 10.11.2009;
WB nr 61/2009 z 12.11.2009;
WB nr 63/2009 z 18.11.2009;
WB nr 72/2009 z 09.12.2009;
WB nr 72/2009 z 09.12.2009;
WB nr 72/2009 z 09.12.2009;
WB nr 82/2009 z 30.12.2009;
82,50;

 
82,50;

 
712,50;

 
97,50;

 
1.065,00;

 
60,00;

 
97,50;

 
120,00;
4.                 
6/2008-2009
Gabinety przedmiotowe
19.10.2008 -
30.07.2009
WB nr 8 z 09.02.2009;
WB nr 20 z 11.03.2009;
WB nr 31 z 06.04.2009;
WB nr 45 z 07.05.2009;
WB nr 8/2009 z 08.06.2009;
WB nr 22/2009 z 06.07.2009;
8.471,00;

 
6.474,00;

 
7.228,00;

 
6.693,00;

 
4.716,00;

 
6.987,00;
6/II/2009
24.10.2009 – 30.06.2010
WB nr 60/2009 z 10.11.2009;
WB nr 71/2009 z 08.12.2009;
1.712,00;
7.000,00;
5.                 
2/2008-2009
Gabinety przedmiotowe
13.09.2008 -
30.06.2009
WB nr 23 z 17.03.2009;
WB nr 49 z 18.05.2009;
WB nr 9/2009 z 09.06.2009;
WB nr 21/2009 z 07.07.2009;
WB nr 25/2009 z 23.07.2009;
WB nr 25/2009 z 23.07.2009
400,00;

 
690,00;

 
190,00;

 
125,00;

 
320,00;

 
360,00
11/II/2009
26.09.2009 -
30.06.2009
WB nr 62/2009 z 13.11.2009;
WB nr 73/2009 z 11.12.2009;
458,00;

 
688,00;
6.                 
220/13/09
Organizacja ośrodka zapewniającego prawidłowy przebieg egzaminu
13.02.2009 – 28.02.2009
WB nr 21 z 11.03.2009

 
1.820,-
220/34/09
Zorganizowanie ośrodka zapewniającego prawidłowy przebieg sprawdzania prac egzaminacyjnych
15.04.2009 – 20.04.2009
WB nr 42 z 30.04.2009

 
4.000,-
220/76/09
Zorganizowanie ośrodka zapewniającego prawidłowy przebieg sprawdzania prac egzaminacyjnych
15.05.2009 – 31.05.2009
WB nr 11/2009 z 17.06.2009

 
11.000,-
220/182/09
Przygotowanie ośrodka szkoleniowego
04.09.2009 – 03.10.2009
WB nr 55/2009 z 29.10.2009

 
500,-
220/201/09
Przygotowanie ośrodka egzaminacyjnego
09.10.2009 – 24.10.2009
WB nr 60/2009 z 10.11.2009
3.200,-
7.                 
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
7/2008-2009
Gabinety przedmiotowe
05.09.2008 – 30.09.2009
WB nr 26/2009 z 27.07.2009

 
840,00
8.                 
1/2008/2009
Gabinety przedmiotowe
23.08.2008 – 31.12.2008
WB nr 7 z 09.02.2009
192,00
9.                 
8/W/2008
Kiosk użytkowy na parterze budynku
01.12.2008 – 30.06.2009
WB nr 10 z 11.02.2009;
WB nr 19 z 10.03.2009;
WB nr 28 z 30.03.2009;
WB nr 43 z 05.05.2009;
WB nr 4/2009 z 02.06.2009;
WB nr 19/2009 z 03.07.2009;
100,00;

 
100,00;

 
100,00;

 
100,00;

 
100,00;

 
100,00;
12/II/2009
02.11.2009 – 30.06.2010
WB nr 73/2009 z 11.12.2009;
100,00;
10.             
4/2009
Gabinet przedmiotowy
04.05.2009 – 06.05.2009
WB nr 52 z 26.05.2009

 
600,00
5/2009
08.05.2009 – 11.05.2009
WB nr 52 z 26.05.2009
600,00
6/2009
12.05.2009 -18.05.2009
WB nr 52 z 26.05.2009
1.200,00
6a/2009
14.05.2009
WB nr 52 z 26.05.2009
160,00
3/II/2009
24.09.2009 – 25.09.2009
WB nr 78/2009 z 23.12.2009
240,00
4/II/2009
29.09.2009
WB nr 78/2009 z 23.12.2009
240,00
11.             
1/2009
Gabinety przedmiotowe
14.03.2009 – 29.03.2009
WB nr 29 z 31.03.2009
780,00
12.             
2/2009
Gabinet przedmiotowy
21.03.2009; 28.03.2009; 04.04.2009
WB nr 40 z 28.04.2009
600,00
13.             
3/2009
Gabinet przedmiotowy
17.02.2009 – 22.06.2009
WB nr 38 z 22.04.2009
1.164,00
9/II/2009
19.09.2009 – 10.12.2009
WB nr 73/2009 z 11.12.2009
1.455,00
14.             
7/2009
Sala gimnastyczna
27.08.2009 – 30.08.2009
WB nr 39/2009 z 07.09.2009
2.160,00
15.             
8/II/2009
Gabinet przedmiotowy
06.11.2009 – 14.11.2009
WB nr 66/2009 z 24.11.2009

 
380,00
Faktury za grudzień 2009 zapłacone w styczniu 2010r.
16.             
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
6/II/2009
Gabinety przedmiotowe
24.10.2009 – 30.06.2010
WB nr 1/2010 z 05.01.2010
4.670,00
17.             
32/W/2005
Powierzchnia reklamowa w holu budynku szkoły
28.10.2005 -
czas nieokreślony
WB nr 1/2010 z 05.01.2010
50,00
18.             
12/II/2009
Kiosk użytkowy na parterze budynku
02.11.2009 – 30.06.2010
WB nr 2/2010 z 06.01.2010
100,00
19.             
1/II/2009
Pomieszczenie nr 10 na parterze budynku szkoły
01.09.2009 -
31.08.2010
WB nr 4/2010 z 11.01.2010
520,00
20.             
11/II/2009
Gabinety przedmiotowe
26.09.2009 -
30.06.2009
WB nr 5/2010 z 15.01.2010
330,00
RAZEM                                      Suma faktur za 2009 rok netto
                                                       Zaokrąglenie z tyt. VAT
                                                       Suma sprzedaży na koncie 700 § 075
104.090,00
-0,63
104.087,37

Z tabeli wynika, iż w badanym okresie zawarto 20 umów na wynajem pomieszczeń. Zespół kontrolny ustalił, że wszystkie płatności z zawartych umów zostały dokonane w terminie w formie przelewu bankowego na konto wskazane przez jednostkę.
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 

Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
 
 
Data: ........................
                  
            Zespół kontrolny
 
 
 
 
 
 

 
 
  Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
 
 Podpis Naczelnika Wydziału:
 

Ilość odwiedzin: 7131
Nazwa dokumentu: Zespół Szkół Elektrycznych
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesław Pałczyński, Tadeusz Lech
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Pałczyński, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2011-02-25 11:36:33
Data udostępnienia informacji: 2011-02-25 11:36:33
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-25 11:42:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner