logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIASTA OPOLA > Kontrole > kontrole jednostek > Żłobek nr 4

KWiA-I-0914/41/2011
 
 
Opole, 26 stycznia 2011 r.
 
 
PROTOKÓŁ KONTROLI nr 69/10
 
 
Jednostka kontrolowana
Żłobek nr 4 w Opolu
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
10-31 stycznia 2011 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Wiesław Pałczyński
starszy specjalista WKWiA
Jacek Spadło
inspektor WKWiA
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
137/11
138/11
Przedmiot kontroli
Gospodarka finansowa oraz wykonanie
planu rzeczowo- finansowego za 2009 r.
 
Okres objęty kontrolą
2009
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Joanna Ratajczak
dyrektor
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) 
główna księgowa

 
Podstawy prawne
 
1.      Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
 
2.      Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz.694. z późn. zm.).
 
3.      Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz.408 z późn. zm.).
 
4.      Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).
 
5.      Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).
 
6.      Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.).
 
7.      Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 52 poz. 543 z późn. zm.)
 
8.      Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020).
 
9.      Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
 
10. Komunikat Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2006 r. Nr 7 poz. 58).
 
11. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2007r. Dz. U. Nr223, poz. 1655 z późn. zm.)
 
Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości działania jednostki pod kątem zgodności z planem rzeczowo-finansowym, sprawozdaniami budżetowymi, ustawą o finansach publicznych i innymi przepisami.   
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-księgowych. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora szkoły. Dane zawarte w rocznych sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości oraz zgodności z planem finansowym. Sprawdzono również czy jednostka posiada zakładowy plan kont i opracowane na piśmie procedury kontroli finansowej oraz czy procedury te są zgodne ze standardami Ministerstwa Finansów i dostosowane do specyfiki jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
 
 
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE KONTROLI
 
Sprawy organizacyjne 
 
        Żłobek Nr 4 w Opolu jest samorządową jednostką budżetową, która udziela świadczeń zdrowotnych i profilaktycznych nad dzieckiem zdrowym do 3 lat. Działalność żłobka jako zakładu opieki zdrowotnej reguluje Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.).
Wynagrodzenia pracowników są płacone na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 czerwca 1999r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U Nr 52, poz.543, z późn. zm.). Rozporządzenie to określa tabele zaszeregowania na stanowiskach pracy oraz tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego. W Rozporządzeniu znajdują się też regulacje dotyczące wypłaty za wysługę lat, tworzenia funduszu premiowego, wypłaty nagród jubileuszowych i wykaz stanowisk na których przysługuje dodatek funkcyjny oraz jego wysokość.
Tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego zmieniane są raz w roku w drodze Rozporządzenia.
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej wydał również Rozporządzenie z dnia 29 marca 1999r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.z 1999r. Nr 30, poz.300, z późn. zm.)
 
W okresie objętym kontrolą dyrektorem Żłobka Nr 4 była pani Joanna Ratajczak zatrudniona na tym stanowisku od dnia 01.08. 2007 roku na czas nieokreślony.
Głównym księgowym żłobków jest pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zatrudniona w jednostce na czas nieokreślony od dnia 01.05.1999 roku w wymiarze 1 etatu ( akta kontroli 10/69/I//4-7).
Z budżetem gminy żłobek rozlicza się w dziale 853 rozdział 85305. Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo- finansowy.
 
W 2009 r. żłobek posiadał trzy rachunki bankowe założone w PKO BP S.A.
 
 02 1020 3668 0000 5902 0159 4464     -     rachunek podstawowy
18  1020 3668 0000 5102 0160 0097     -     rachunek dochodów własnych
 82 1020 3668 0000 5902 0160 0105     -     rachunek socjalny
 
 
Księgi rachunkowe w żłobku prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego firmy Tensoft sp. z o.o. Opole.
W 2009 roku w jednostce nie przeprowadzono inwentaryzacji środków trwałych, w drodze spisu z natury. Inwentaryzację przeprowadzono w 2008 roku. Na dzień 31.12.2009 r. dokonano uzgodnień składników majątkowych według dokumentacji prowadzonej przez pracownika księgowości.
W 2009 roku została przeprowadzona inwentaryzacja magazynu artykułów spożywczych na dzień 30. 12.2009 r. Rozliczenie bez uwag.
Na dzień 31.12.2009 r. w jednostce kontrolowanej zatrudnionych było ogółem 29 osób na 28,5 etatach. Szczegółowo stan zatrudnienia na dzień 31.12.2009 r. przedstawiono w tabeli nr 1.
 
 

L.p
Grupa zawodowa
Stan na 01.01.2009r.
Stan na 31.12.2009r.
osoby
etaty
osoby
etaty
1
Pielęgniarki
1
1
1
1
2
Opiekunki dziecięce
10
10
10
10
3
Salowe
5
5
5
5
4
Lekarz
1
0,5
1
0,5
5
Administracja
7
7
7
7
6
Obsługa
5
5
5
5
 
Razem
29
28,5
29
28,5

 
 
W 2009 roku nie dokonano zwolnień ani zatrudnienia nowych pracowników.                    
Nagrody Jubileuszowe wypłacone w 2009 roku

L.p.
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Kwota brutto
Staż/ % przysługującej nagrody
Data wypłaty
1
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2
3
4

 
 
            Organizacja pracy placówki następuje w oparciu o Regulamin Organizacyjny, zatwierdzony przez Zarząd Miasta Opola w drodze uchwały nr 2584/2000 w dniu 30 marca 2000r. (akta kontroli Nr 10/69/I/13-18).
            Działalność placówki jest odpłatna. Zasady pobierania opłat za korzystanie z usług żłobka ustala organ założycielski, natomiast opłaty za wyżywienie ustala dyrektor. Wysokość opłat za pobyt dzieci w placówce określa uchwała Nr XXI/218/07 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2007r. Miesięczną opłatę za pobyt dzieci ustalono na kwotę:
¨       za jedno dziecko w wysokości 23 % obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego przez Radę Ministrów
W 2009 roku opłata ta wynosiła 293,48 zł miesięcznie. Uzyskane dochody przekazywane są do Urzędu Miasta Opola.
Stawka żywieniowa za każdy dzień została ustalona przez dyrektora po akceptacji komitetu rodzicielskiego – zgodnie z § 5 ust. 1 Statutu placówki.
 
W zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego
 
Dochody budżetowe w 2009 r.
 
W dniu 29.01.2010 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–27S z wykonania planu dochodów budżetowych żłobka za okres od 01 do 12. 2009 r.(akta kontroli 10/69/II/43).
Ze sprawozdania wynika, że dochody w tym okresie wyniosły 270.497,18                     zł. W trakcie kontroli ustalono, że wykazana w sprawozdaniu Rb-27S kwota dotyczyła opłaty stałej za pobyt dziecka w placówce. Powyższa kwota została przekazana na rachunek bankowy Urzędu Miasta Opola.
 
Wydatki budżetowe w okresie od stycznia do grudnia 2009 r.
 
Z wyciągu bankowego wynika, że stan środków budżetowych na rachunku bankowym środków budżetowych na dzień:
¨       01. 01.2009 r. wynosił – „ 0 ” zł
¨       31.12. 2009 r. wynosił – „ 0” zł (akta kontroli Nr 10/69/II/39-40).              
 
Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków finansowych przekazanych na działalność żłobka w okresie od stycznia do grudnia 2009 r. wynosiła: 1.393.100,00 zł. Faktycznie wykorzystano kwotę 1.372.269,79 zł. Zwrot niewykorzystanych środków na kwotę 86,21 zł nastąpił w dniu 31.12. 2009 r. (akta kontroli Nr 10/69/II/57).
W dniu 28.01.2010 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych na działalność żłobka za okres od stycznia do grudnia 2009 r. (akta kontroli Nr 10/69/II/44).
Ze sporządzonego sprawozdania oraz z dokumentacji księgowej żłobka wynika, że dokonywane wydatki dotyczące jednostki zostały zaewidencjonowane w szesnastu paragrafach.
          Ustalono, że największą pozycję wydatków budżetowych stanowiły wynagrodzenia. Łączna kwota tych wydatków wyniosła 1.133.473,66 zł co stanowi 81,9.% wszystkich wydatków. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
W wyniku kontroli ustalono, że w okresie od stycznia do grudnia 2009 r. pracownikom oprócz wynagrodzeń miesięcznych wypłacono dodatkowo(akta kontroli Nr 10/69/II/30):
¨       (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).
            Zespół kontrolny sprawdził prawidłowość sporządzania list płac w badanym okresie. W kontrolowanej jednostce sporządzono 34 listy płac.
Listy płac są sporządzane przy pomocy programu firmy „Tensoft ”, zawierają okres za jaki dokonano wypłaty, łączną kwotę do wypłaty, nazwisko i imię pracownika, wynagrodzenie brutto każdej osoby z wyszczególnieniem wszystkich składników wynagrodzeń. Listy płac są sprawdzone przez pracownika ds. kadr, głównego księgowego oraz dyrektora jednostki.
Wypłaty wynagrodzeń są dokonywane dla wszystkich pracowników bezpośrednio na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe. Przelewy na rachunki bankowe są dokonywane na podstawie pisemnych oświadczeń pracowników potwierdzonych własnoręcznym podpisem.
Skontrolowano wynagrodzenie dwóch pracowników jednostki wypłacone w 2009 r. tj.:
- dyrektora oraz głównej księgowej.
Badanie polegało na porównaniu naliczonych wynagrodzeń z indywidualnych kartotek wynagrodzeń z dokonywanymi przelewami. Zestawienie przedstawia tabela
          Wynagrodzenia netto dyrektora i głównej księgowej za 2009 rok

Stanowisko
Dyrektor
Gł. księgowy
I/2009
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
II/2009
III/2009
IV/2009
V/2009
VI/2009
VII/2009
VIII/2009
IX/2009
X/2009
XI/2009
XII/2009

 
Strona kontrolująca dokonała również analizy wynagrodzeń i przelewów jedenastu pracowników żłobka za okres czerwca, września, grudnia 2009 r.
Badanie polegało na porównaniu naliczonych wynagrodzeń z indywidualnych kartotek wynagrodzeń ze sporządzonymi listami płac. Następnie porównano wynagrodzenia „do wypłaty” z listy płac z dokonanymi przelewami. W badaniu zastosowano technikę porównania bieżącej informacji z analogiczną informacją z poprzedniego okresu.
 
 Wynagrodzenia – przelewy

L.p
Imię i Nazwisko
Grupa
Zawodo
wa
   Czerwiec 2009 r.
 
    Wrzesień 2009 r.
 
     Grudzień 2009r.
 
Nr listy płac
Kwota do wypłaty
Data i nr wyciągu bankowego
Nr listy płac
Kwota do wypłaty
Data i nr wyciągu bankowego
Nr listy płac
Kwota do wypłaty
Data i nr wyciągu bankowego
1
(akta kontroli
10/69/I/29-31)
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2
3
 
4
5
 
6
7
 
8
9
 
10
11
 

 
 
            W trakcie badania stwierdzono, iż wszystkie kwoty wykazane w indywidualnych kartotekach wynagrodzeń były zgodne z kwotami na sporządzonych listach płac. Po analizie porównawczej stwierdzono, iż zachodzi pełna zgodność pomiędzy danymi zawartymi w listach płac z danymi z wyciągów bankowych (akta kontroli Nr 10/69/II/46).
 
            Ponadto zespół kontrolny poddał analizie dokumenty księgowe poniesionych wydatków w paragrafach 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, 4270 – zakup usług remontowych oraz 4300 – zakup usług pozostałych.
 
Rozdział 80104 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
 
            Wydatki ogółem wyniosły 16.928,65 zł. Wydatki dotyczyły m.in. zakupu materiałów wyposażenia w sprzęt AGD, naczynia, środki utrzymania czystości, zakup odzieży ochronnej. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S.
 
Rozdział 80104 § 4270 – Zakup usług remontowych
 
               Wydatki ogółem wyniosły 12.009,88 zł. Wydatki dotyczyły m.in. bieżącej konserwacji i naprawy sprzętu. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S.
 
Rozdział 80104 § 4300 – Zakup usług pozostałych
 
               Wydatki ogółem wyniosły 9.985,42 zł. Wydatki dotyczyły m.in. opłat pocztowych, prowizji bankowych oraz wywozu odpadów komunalnych. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S.
 
Gospodarowanie dochodami własnymi w 2009 r.
 
Źródła dochodów własnych oraz sposób ich przeznaczenia określone zostały w uchwale nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola z późniejszymi zmianami. Podstawą gospodarowania dochodami własnymi jest roczny plan sporządzony przez dyrektora jednostki określający przychody i rozchody w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej.
Z wyciągów bankowych wynika, że stan środków dochodów własnych na rachunku bankowym na dzień:
¨       01.01.2009 r. wynosił 3.094,02 zł (akta kontroli Nr 10/69/II/6)
¨       31.12.2009 r. wynosił 8.928,57 zł  (akta kontroli Nr 10/69/II/7).
Salda z wyciągów bankowych są zgodne ze sprawozdaniem RB-34. Ustalono, że w kontrolowanej jednostce środki dochodów własnych były gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym. Ze sporządzonego przez jednostkę sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie przychodów dochodów własnych w 2009 r. wyniosło ogółem 52.904,22 zł (akta kontroli Nr10/69/II/15). Na kwotę tę składają się:
 
¨       środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego – 3.094,02 zł,
¨       dochody – 49.810,20 zł.
Powyższe dochody uzyskano w dwóch paragrafach tj.:
¨       paragraf 069 „ Wpływy z różnych opłat” - kwota 49. 700,14 zł,
¨       paragraf 092 „Pozostałe odsetki” - kwota 110,06 zł,
W wyniku kontroli ustalono, że na przychody składały się m.in.:
¨       odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
¨       wpłaty rodziców na wyżywienie dzieci.
 
Wydatki dochodów własnych w 2009 r.
 
            Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 (akta kontroli Nr 10/69/14-15) wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych w 2009 r. wyniosły ogółem 43.975,65 zł. W wyniku przeprowadzonej analizy wyżej wymienionego sprawozdania kontroli poddano dokumentację księgową dotyczącą wydatków paragrafu 4220. Wszystkie wydatki dotyczyły zakupu żywności.
 
 Rozdział 80104 § 4220 – Zakup środków żywności
 
            Wydatki ogółem wyniosły 43.975,65 zł. Wydatki dotyczyły zakupu środków spożywczych na posiłki dla dzieci. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
            Analizie poddano losowo wybrane dwie zaliczki na zakup artykułów spożywczych za m-c listopad i grudzień 2009 r. nie stwierdzając żadnych nieprawidłowości.
 
 
L.p
Nr dokumentu
Kwota
Nr faktury
Tytułem
1
243/09
105,00
884/1
zakup żywności
2
243/09
29,14
59/2009
zakup żywności
3
243/09
15,90
747/09/F1
zakup żywności
4
243/09
105,40
FVKL/09/345
zakup żywności
5
243/09
78,95
FVKL/09/346
zakup żywności
6
243/09
45,37
FAK/12749/2009/1063
zakup żywności
7
243/09
26,39
FAK/12797/2009/1063
zakup żywności
8
243/09
31,60
0282
zakup żywności
10
243/09
14,70
FA/277/2009
zakup żywności
11
243/09
33,74
FA/281/2009
zakup żywności
12
243/09
6,98
FA/273/2009
zakup żywności
13
243/09
79,92
7017/1/2009
zakup żywności
14
243/09
138,10
1222F00951/11/09
zakup żywności
15
243/09
39,30
5576/2009
zakup żywności
 
16
262/09
55,00
912/12
zakup żywności
17
262/09
20,20
137/2009
zakup żywności
18
262/09
225,92
03/11/09
zakup żywności
19
262/09
25,50
802/09/F1
zakup żywności
20
262/09
312,33
0013/335022
zakup żywności
21
262/09
38,80
0296
zakup żywności
22
262/09
22,50
FA/301/2009
zakup żywności
23
262/09
24,65
3607F01188/12/09
zakup żywności
24
262/09
48,43
59778
zakup żywności
25
262/09
76,22
7525/1/2009
zakup żywności
26
262/09
173,62
1222F01031/12/09
zakup żywności
27
262/09
22,33
FA/298/2009
zakup żywności
 
Razem
1.831,99
 
 
 
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 
W placówce obowiązuje od 25 czerwca 2008r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, którego podstawą wydatków jest roczny plan ustalany przez Komisję Socjalną, działająca w imieniu dyrektora. Regulamin określa zakres prowadzenia działalności specjalnej oraz wskazuje osoby uprawnione do korzystania z tego funduszu.
W Żłobku Nr 4 w Opolu działa Komisja Socjalna, która zajmuje się podziałem środków z tytułu świadczeń socjalnych. W skład Komisji wchodzą pracownicy reprezentujący poszczególne grupy zawodowe występujące w żłobku. Decyzje Komisji są zatwierdzane przez dyrektora żłobka oraz opiniowane przez przedstawiciela związków zawodowych.
 
W 2009 r. w kontrolowanej jednostce dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 28.501,14 zł. Środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS w dniach:
 
¨       27.05.2009 r.-    21.375,85 zł
¨       30.09.2009 r.-      7.125,29 zł
            RAZEM              28.501,14 zł (akta kontroli 10/69/II/22,23)
 
Stwierdzono, że odpisy na fundusz zostały przekazane w terminach zgodnych                       z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 
            W wyniku kontroli ustalono, że na rachunek bankowy oprócz środków przeniesionych z poprzedniego roku i odpisów wpływały także spłaty pożyczek mieszkaniowych. Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono.
            Z analizy zapisów dokonanych na koncie 135 (strona Ma) wynika,                                  że stan początkowy wynosił 5.115,45 zł a zaewidencjonowane wydatki w kontrolowanym okresie dotyczyły:
 
¨       dofinansowania do wypoczynku pracowników,
¨       pożyczek mieszkaniowych,
¨       pomocy rzeczowych,
¨       imprez kulturalnych
Saldo konta 135 na dzień 31.12.2009 r. wynosiło 7.568,43 zł i było zgodne z wyciągiem bankowym.
 
 
Pożyczki na remont mieszkania.
 
W 2009 roku udzielono 6 pożyczek na remont mieszkania w kwocie po 3.000,00 zł. Na ten cel wydatkowano 17.000,00 zł, pożyczki podlegają spłacie w okresie 24 miesięcy.
 
Wczasy turystyczne.
 
W 2009 roku wypłacono pracownikom i ich rodzinom świadczenie z tytułu wczasów turystycznych. Przy podziale tych świadczeń brano pod uwagę kryterium dochodowe rodziny i jego wysokość przypadającą na członków rodziny. Pracownicy złożyli oświadczenia o wysokości uzyskiwanych dochodów co stanowiło podstawę wyliczenia wysokości świadczenia. Ustalono następujące kryteria dochodowe, które stanowią załącznik do Regulaminu:
 

Widełki w dochodach na 1 członka rodziny
Przyznana kwota świadczenia
600,- - 900,-
200,-
900,- - 1.200,-
150,-
powyżej - 1.200,-
100,-

 
W 2009 roku wypłata świadczeń z w/w tytułu wyniosła 10.300,00zł. Podział środków na poszczególnych pracowników i członków ich rodzin:
 

L.p
Nazwisko i Imię
Kwota udzielonego świadczenia
Ilość członków rodziny
Kwota świadczenia przypadająca na jednego członka
1
.(akta kontroli nr 10/69/I/58
300,-
3
100,-
2
j.w.
100,-
1
100,-
3
j.w.
400,-
4
100,-
4
j.w.
800,-
4
200,-
5
j.w.
300,-
3
100,-
6
j.w.
400,-
4
100,-
7
j.w.
500,-
5
100,-
8
j.w.
300,-
3
100,-
9
j.w.
400,-
4
100,-
10
j.w.
100,-
1
100,-
11
j.w.
200,-
2
100,-
12
j.w.
750,-
5
150,-
13
j.w.
100,-
1
100,-
14
j.w.
300,-
3
100,-
15
j.w.
100,-
1
100,-
16
j.w.
300,-
3
100,-
17
j.w.
300,-
3
100,-
18
j.w.
500,-
5
100,-
19
j.w.
200,-
2
100,-
20
j.w.
200,-
2
100,-
21
j.w.
300,-
3
100,-
22
j.w.
450,-
3
150,-
23
j.w.
400,-
4
100,-
24
j.w.
400,-
4
100,-
25
j.w.
400,-
4
100,-
26
j.w.
600,-
4
150,-
27
j.w.
100,-
1
100,-
28
j.w
300,-
3
100,-
29
j.w.
800,-
4
200,-

 
 
Bony towarowe
 
Z okazji Świąt przydzielono pracownikom świadczenie w postaci bonów towarowych. Kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 16.050,00 zł. Udzielone świadczenie było zróżnicowane dla poszczególnych pracowników z uwagi na wysokość ich dochodów. Maksymalne świadczenie wynosiło bon o wartości 600,00 zł. natomiast najniższe 250,00zł. W 2009 roku udzielono świadczenia dla emerytów w formie bonów świątecznych. Na ten cel wydatkowano kwotę 1.000,00 zł. Świadczeniem objęto 10 emerytów.
 
 

Zgodnie z §. 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola  stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.

 

Jednostka kontrolowana
   
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
 
Data: Opole,......                                             
Zespół kontrolny
 
 
 
 
 
Data: Opole, .......

 
 
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
 

 
 

Załączniki do pobrania: 2011-02-25 11:54:53 - wnioski pokontrolne (51.00 kB)
2011-02-25 11:57:49 - wystąpienie pokontrolne (22.00 kB)

Ilość odwiedzin: 6621
Nazwa dokumentu: Żłobek nr 4
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesław Pałczyński, Jacek Spadło
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Pałczyński, Jacek Spadło
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2011-02-25 11:49:22
Data udostępnienia informacji: 2011-02-25 11:49:22
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-25 12:04:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner