logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
minus Sejm i Senat RP
   plus 2019
   plus 2015
   minus 2011
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2011-09-27 10:04:41 - Vademecum dla wyborców - wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (54.50 kB)
2011-09-08 12:39:37 - Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych (23.50 kB)
2011-09-08 12:40:03 - Uchwała PKW dot. powoływania obwodowych komisji wyborczych (58.50 kB)
2011-09-08 12:40:27 - Wzór zgłoszenia kandydatów na członków OKW (100.50 kB)
2011-09-08 12:40:57 - Obwieszczenie Prezydenta Miasta Opola z dnia 6 września 2011 r. w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o numerach, granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji (162.00 kB)
2011-10-07 23:32:24 - Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 (19.50 kB)
2011-09-08 12:41:15 - Prawa wyborców niepełnosprawnych (57.00 kB)
2011-09-28 10:06:23 - Wykaz lokali dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (63.00 kB)
2011-09-08 12:42:08 - zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego (539.46 kB)
2011-09-08 12:43:35 - zgłoszenie zamiaru głosowania - nakładki Brailléa (486.25 kB)
2011-09-16 21:59:02 - Informacja o losowaniu składów OKW (19.50 kB)
2011-10-08 16:33:59 - Dodatkowe miejsce na ogłoszenia wyborcze (23.50 kB)
2011-09-19 11:05:07 - Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 6 września 2011 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 52. (526.59 kB)
2011-09-19 11:11:57 - Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2011 r. o zarejestrowanych kandydatach na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 21. (141.64 kB)
2011-09-19 18:46:37 - Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych (24.00 kB)
2011-10-07 19:46:41 - Składy OKW z funkcjami (999.00 kB)

Ilość odwiedzin: 29291
Nazwa dokumentu: 2011
Osoba, która wytworzyła informację: Natalia Buczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Buczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Marek Kulig
Data wytworzenia informacji: 2011-08-10 15:01:00
Data udostępnienia informacji: 2011-08-10 15:01:36
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-04 12:19:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner