logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

KWiA –I–0914/20/11
Opole, 11 kwietnia 2011 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 2/11
 
Jednostka kontrolowana
Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Al. Przyjaźni 9
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
        od 3 do 8 lutego 2011 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Tadeusz Lech- główny specjalista 
w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Agnieszka Lisiecka – inspektor w Wydziale
Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 03/2011
nr 04/2011
                           
Przedmiot kontroli
Prawidłowość postępowania w sprawie
wydania zezwolenia nr MZD-TE-
9/52/2010 Na 3300 z dnia 19.04.2010 r.
 na dojazd do posesji przy ul. Stawowej 35
 
Okres objęty kontrolą
2010 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
 Stanisław Tyka – dyrektor MZD
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
                       Stanisław Tyka - dyrektor
    (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))- st. specjalista                                             

 

   
Podstawy prawne
 
1.                 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity                Dz. U. 2007 r. Nr 19, poz. 115).
 
2.                 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2005 r. Nr 108 poz. 908).
 
3.                 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z późn. zm.).
4.                 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z późn. zm.).
 
5.     Uchwała Nr 330/2003 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zarządu Dróg (akta kontroli Nr 11/02/I/6-7).
 
6.   Uchwała Nr XXIII/152/91 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 28.04.2003 r. w sprawie nadania numerów drogom gminnym na terenie województwa opolskiego (akta kontroli Nr 11/02/I/23).
 
7.      Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Opola.
 
8.    Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu (Załącznik do Zarządzenia nr 11/2008 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu z dnia 01.08.2008 r.).
 
9.     Zarządzenie Nr OR.I.0151-1806/10 Prezydenta Miasta Opola z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie powołania Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 
Kryteria
 
1. Zgodnie z art.10 ust. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym - (95)Prezydent miasta zarządza ruchem na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.  
 
2. Zgodnie z art. 20 pkt 5 i 12 ustawy o drogach publicznych - do zarządcy drogi należy między innymi realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu oraz przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników.
 
3. Zgodnie z§ 2Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem - działania w zakresie zarządzania ruchem realizowane są przez: 
 
1podejmowanie czynności organizacyjno-technicznych, w szczególności: 
asporządzanie projektów organizacji ruchu, 
b) przedstawianie projektów organizacji ruchu do zatwierdzenia
c) rozpatrywanie projektów organizacji ruchu, 
d) zatwierdzanie organizacji ruchu, 
e) przekazywanie zatwierdzonej organizacji ruchu do realizacji, 
f) nadzór nad zgodnością istniejącej organizacji ruchu z zatwierdzoną organizacją ruchu, 
g) nadzór i analizę istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności, 
h) nadzór nad zarządzaniem ruchem; 
2) obsługę systemów sterowania ruchem, sterowanie ruchem za pomocą znaków świetlnych, znaków o zmiennej treści i innych zmiennych elementów; 
3) wprowadzanie tymczasowych zakazów lub ograniczeń w ruchu w przypadku zdarzeń, w wyniku których może nastąpić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
      2. Działania, o których mowa w ust. 1, realizują, odpowiednio do kompetencji, organ zarządzający ruchem, zarząd drogi, organ sprawujący nadzór nad zarządzaniem ruchem, Policja, Żandarmeria Wojskowa lub wojskowe organy porządkowe.
 
4. Zgodnie z§ 3 ust.1 pkt 1Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem- organ zarządzający ruchem w szczególności: rozpatruje projekty organizacji ruchu oraz wnioski dotyczące zmian organizacji ruchu. 
 
5. Zgodnie z§ 4 ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem- podstawą do wprowadzenia organizacji ruchu na nowo wybudowanej drodze lub jej zmiany na drodze istniejącej jest zatwierdzenie organizacji ruchu przez organ zarządzający ruchem. 
 
6. Zgodnie z§ 4 ust.3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23     września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem-projekt organizacji ruchu może przedstawić do zatwierdzenia zarząd drogi. 
 
7. Zgodnie z§ 6 ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23   września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem- organizację ruchu zatwierdza, na podstawie projektu organizacji ruchu, organ zarządzający ruchem właściwy dla danej drogi. 
 
8. Zgodnie z§ 8 ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23   września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem- w celu szczegółowego rozpatrzenia wniesionych opinii lub wątpliwości związanych z projektem organ zarządzający ruchem może powołać komisję, w której skład wchodzą, w szczególności, przedstawiciel Policji oraz przedstawiciel zarządu drogi. 
 
9. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach:
 - znaki zakazu jako ograniczające swobodę korzystania z dróg powinny być umieszczone po wnikliwej analizie skutków, jakie powodują dla uczestników ruchu.
 - jeżeli znaki zakazu wprowadza się ze względu na duże natężenie ruchu pojazdów, to należy ustalić, czy ich obowiązywanie nie powinno ograniczać się np. do godzin szczytu, pory doby lub innego okresu charakterystycznego dla warunków lokalnych. Zakazy wyrażone znakami mogą być też ograniczone do niektórych uczestników ruchu. Wyjątków takich nie można stosować do znaków: B-13, od B-14 do B-17, B-20, B-29, B-31, B-32, B-37, B-38, B-41 i B-43. Informacje precyzujące znaczenie znaku zakazu, w szczególności informujące, jakich pojazdów znak dotyczy, np. podające ich rodzaj lub masę, należy umieszczać na tabliczce pod znakiem lub na tarczy znaku.  
 -  napisy określające okres obowiązywania znaku zakazu w ciągu doby podaje się w pełnych godzinach, przy czym należy stosować napis wymieniający okres (okresy) obowiązywania zakazu, np. w godz. 7-10 i 15-19, nie zaś, kiedy nie obowiązuje.  
- napisy na tabliczkach, w zależności od długości tekstu, powinny mieć wysokość 72 lub 42 mm, przy czym napis powinien być tak skomponowany, aby szerokość tabliczki nie była większa od średnicy znaku.  
 - jeżeli istnieje potrzeba wyłączenia z zakazu pewnych uczestników ruchu lub rodzajów pojazdów, to należy stosować zwrot „Nie dotyczy..”.  
 -  napisy powinny konkretnie określać rodzaj pojazdów lub uczestników ruchu. Nie dopuszcza się stosowania sformułowań ogólnikowych, np. „Nie dotyczy ruchu lokalnego”.  
 - znak B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad... t” stosuje się przed odcinkami dróg, których nośność jest niewystarczająca dla przejazdu pojazdów dopuszczonych do ruchu bez ograniczeń. Na znaku podaje się wartość wynikającą z rzeczywistej nośności obiektu lub drogi.  W uzasadnionych przypadkach znak ten może być stosowany również w związku z istnieniem przy drodze obiektów zabytkowych lub innych, dla których wstrząsy wynikające z ruchu ciężkich pojazdów są szkodliwe.  
 
10. Zgodnie z art. 4 pkt 25 ustawy o drogach publicznych - (20)przepisach o ruchu drogowym, z wyłączeniem autobusów w zakresie nacisków osi.pojazd nienormatywny oznacza pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach niniejszej ustawy, albo którego wymiary i masa wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w 
 
11.W wykazie dróg gminnych stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIII/152/91 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 28.04.2003 r. w sprawie nadania numerów drogom gminnym na terenie województwa opolskiego – ulica Stawowa figuruje pod pozycją 148 i oznaczona jest numerem 103648 (akta kontroli Nr 11/02/I/21).
 
12.Zgodnie z § 2ust.1 pkt 1 uchwały Nr 330/2003 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zarządu Dróg – przedmiotem działania Miejskiego Zarządu Dróg jest sprawowanie zarządu i nadzór nad budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg lokalnych miejskich oraz organizacją ruchu na tych drogach (akta kontroli Nr 11/02/I/7).
 
13.Zgodnie z § 7Statutu Miejskiego Zarządu Dróg– szczegółową strukturę organizacyjną i zakres działania oraz podział czynności osób pełniących kierownicze i samodzielne stanowiska określa regulamin organizacyjny Zarządu Dróg (akta kontroli Nr 11/02/I/8).
 
14.Zgodnie z § 28 ust.4 pkt 5b Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola – do zakresu działania Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej należy prowadzenie spraw w zakresie prawidłowego funkcjonowania Miasta w jego kluczowych obszarach: zarządzania drogami publicznymi i ruchem drogowym na drogach publicznych.
 
Cel kontroli
 
         Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości postępowania  Miejskiego Zarządu Dróg w sprawie wydawania zgody na dojazd autobusów do posesji przy ul. Stawowej ograniczonej zakazem wjazdu pojazdów powyżej 3,5 t.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
                  
         Dokonano szczegółowej analizy podejmowanych działań na każdym etapie postępowania. Zapoznano się z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi zagadnienia będącego przedmiotem kontroli. Przeprowadzono wizję lokalną. Przyjęto wyjaśnienia od kierownika jednostki kontrolowanej i pracownika merytorycznego.
                                            
                                          USTALENIA KONTROLI
 
W zakresie spraw ogólno-organizacyjnych
 
         Miejski Zarząd Dróg w Opolu jako jednostka budżetowa funkcjonuje na podstawie uchwały Nr XXIII/152/91 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu (akta kontroli Nr 11/02/I/6-7). Zgodnie z w/w uchwałą przedmiotem działania Miejskiego Zarządu Dróg jest między innymi sprawowanie zarządu i nadzór nad budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg lokalnych miejskich oraz organizacją ruchu na tych drogach.
         Nadzór nad działalnością MZD sprawuje Prezydent Miasta Opola. W dniu 13 lutego 2007 r. Prezydenta Miasta Opola udzielił dyrektorowi Miejskiemu Zarządu Dróg w Opolu pełnomocnictwa do załatwiania spraw objętych zakresem działania MZD, w tym do występowania z wnioskami i wykonywania pozostałych czynności należących do zarządcy drogi zgodnie z ustawą o drogach publicznych. (akta kontroli Nr 11/02/I/41).   
         Z wyjaśnień dyrektora MZD wynika, że zagadnieniem będącym przedmiotem kontroli zajmowała się osoba zatrudniona na stanowisku(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).  Zadania należące do działu eksploatacji dróg określone są w §18 Regulaminu Organizacyjnego MZD (akta kontroli Nr 11/02/I/10-12). Z analizy tych zapisów nie wynika, aby do zadań działu eksploatacji dróg należało także wydawanie zgody w tego rodzaju sprawach. Karta stanowiska pracy (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))również nie zawiera punktu dotyczącego prowadzenia spraw w tym zakresie (akta kontroli Nr 11/02/I/13-14).
        W dniu 19 lutego 2010 r. Prezydent Miasta Opola wydał zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, działającej przy Wydziale Infrastruktury Technicznej Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola (akta kontroli Nr 11/02/I/69). Przewodniczącym komisji jest kierownik referatu właściwy ds. zarządzania ruchem a członkami dwóch pracowników tego referatu oraz przedstawiciel Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu i Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Załącznikiem do tego zarządzenia jest regulamin pracy, z którego wynika, że komisja zajmuje się sprawami związanymi z rozpatrywaniem projektów organizacji ruchu na drogach publicznych na terenie miasta Opola oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu. Do zadań komisji należy między innymi opiniowanie stałych i czasowych projektów organizacji ruchu (akta kontroli Nr 11/02/I/70).
 
W zakresie wydania zezwolenia nr MZD-TE-9/52/2010 Na 3300 z dnia 19.04.2010 r. na dojazd do posesji przy ul. Stawowej 35
 
         W dniu 22.03.2010 r. do Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu wpłynęło pismo przedsiębiorcy prowadzącego (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zawierające prośbę o wydanie zezwolenia na wjazd na ulicę Stawową ograniczony zakazem wjazdu pojazdów powyżej 2,5 t. (akta kontroli Nr 11/02/I/25). Do pisma dołączono zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dowód rejestracyjny autobusu (akta kontroli Nr 11/02/I/26-27).
         Z dokumentów tych wynika, że przedsiębiorca od 13.01.1989 r. prowadzi działalność w zakresie lądowego transportu pasażerskiego, przewóz osób autobusem w kraju. Firma posiada autobus(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) . Miejscem parkowania tego pojazdu jest adres siedziby firmy.
         W odpowiedzi na powyższe pismo dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu pismem nr MZD-TE-9/52/2010 Na 3300 z dnia 19.04.2010 r. wyraził zgodę na dojazd do posesji nr 35 przy ul. Stawowej autobusu (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) celem parkowania w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r. (akta kontroli Nr 11/02/I/28). Treść pisma nie zawiera podstawy prawnej wydania takiej zgody. Jednocześnie w piśmie tym poinformowano przedsiębiorcę, że za ewentualne szkody wywołane przejazdami odpowiada przedsiębiorca, na rzecz którego zostało wydane zezwolenie i osoby wykonujące transport w jego imieniu. Powyższe pismo przekazano jednocześnie do wiadomości Komendzie Miejskiej Policji w Opolu oraz Straży Miejskiej w Opolu.
         W dniu 07.09.2010 r. do Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu wpłynął wniosek jednego z mieszkańców tej ulicy o uchylenie decyzji wyrażającej zgodę na dojazd do posesji przy ulicy Stawowej 35 w Opolu autobusem (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) z uwagi na rażące naruszenie prawa i zasad współżycia społecznego. W uzasadnieniu prośby wskazano na niszczenie nawierzchni ulicy oraz zakłócanie ciszy nocnej podczas uruchamiania autobusu (akta kontroli Nr 11/02/I/33-34).
         Dyrektor MZD odpowiedzi na powyższy wniosek udzielił pismem nr MZD-TE-9/52/2010 Na-8695 z dnia 02.11.2010 r. W piśmie tym dyrektor MZD stwierdził, że nawierzchnia ulicy została zniszczona podczas budowy osiedla przez poruszające się po niej ciężkie pojazdy, a odnośnie zakłócania ciszy nocnej przez okres kilkunastu lat nie wpłynęła żadna skarga (akta kontroli Nr 11/02/I/35-36).
         Następnie w dniu 25.10.2010 r. do Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu wpłynęło pismo od tego samego przedsiębiorcy zawierające prośbę o wydanie zezwolenia na wjazd na posesję przy ulicy Stawowej 35 drugiego autobusu o nr (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) (akta kontroli Nr 11/02/I/31). Z pisma wynika, iż prośba została złożona w związku z rozwojem firmy i powiększeniem stanu taboru.
         W odpowiedzi na powyższe pismo dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu pismem nr MZD-TE-9/52/A/2010 Na 8696 z dnia 02.11.2010 r. wyraził zgodę na dojazd do posesji nr 35 przy ul. Stawowej autokaru o (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) celem parkowania w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r. (akta kontroli Nr 11/02/I/32). Treść tego pisma również nie zawiera podstawy prawnej wydania takiej zgody. Jednocześnie w piśmie tym także poinformowano firmę, że za ewentualne szkody wywołane przejazdami odpowiada przedsiębiorca, na rzecz którego zostało wydane zezwolenie i osoby wykonujące transport w jego imieniu. Powyższe pismo również przekazano do wiadomości Komendzie Miejskiej Policji w Opolu oraz Straży Miejskiej w Opolu.
         W dniu 28.12.2010 r. do Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu wpłynęło pismo od tego samego przedsiębiorcy zawierające prośbę o wydanie zezwolenia na wjazd na posesję przy ulicy Stawowej 35 dwóch autobusów w 2011 r.(akta kontroli Nr 11/02/I/37). Z pisma wynika, iż prośba została złożona w związku z upływem z dniem 31.12.2010 r. terminu ważności poprzednich zezwoleń.
         W odpowiedzi na powyższe pismo dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu pismem nr MZD-TE-9/52/2010/2011 Na - 833 z dnia 28.01.2011 r. poinformował przedsiębiorcę, aby w tej sprawie zwrócił się do zarządzającego ruchem tj. do Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola z prośbą o wydanie zezwolenia na niestosowanie się do w/w znaku i dopisanie firmy na istniejącej tablicy pod znakiem „zakaz wjazdu pojazdów powyżej 3,5 t.”(akta kontroli Nr 11/02/I/38). Powyższe pismo również przekazano do wiadomości Komendzie Miejskiej Policji w Opolu oraz Straży Miejskiej w Opolu.
 
W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej na ulicy Stawowej stwierdzono, że na tabliczce  umieszczonej pod znakiem „zakaz wjazdu pojazdów powyżej 3,5 t.” znajduje się informacja o treści: „Nie dotyczy pojazdów rolniczych, fermy i budowy o masie całkowitej do 15 t., IMEXu, OSP”.  Brak jest natomiast informacji, iż znak ten nie dotyczy również pojazdów, którym wydano taką zgodę.(akta kontroli Nr 11/02/I/39).
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.
 
                                                       
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 

 

Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
                
 
 
 
Data: ........................      (podpis)
 
Zespół kontrolny
 
 
 
 
 
 
Data:............. (podpisy)
 

 

  
 
 
 
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 

 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
 

 

 
 
 

Załączniki do pobrania: 2011-09-07 11:02:13 - wnioski pokontrolne (61.50 kB)
2011-09-07 11:03:16 - wystąpienie pokontrolne (26.50 kB)

Ilość odwiedzin: 7130
Nazwa dokumentu: Miejski Zarząd Dróg
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnetrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Tadeusz Lech, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Lech, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2011-09-07 10:58:59
Data udostępnienia informacji: 2011-09-07 10:58:59
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-07 11:04:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner