logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Readaptacji ,,Szansa"
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KWiA.I –0914-003/11
                          Opole, 11 lutego 2011 r.
 
                                     PROTOKÓŁ KONTROLI NR 4/11
 
 
Jednostka kontrolowana
Środowiskowy Dom Samopomocy dla
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia”
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
 
Termin przeprowadzenia kontroli
od 4 do 10 luty 2011 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Agnieszka Lisiecka - inspektor w Wydziale
Kontroli Wewnętrznej i Audytu – kierownik
zespołu
Wiesław Pałczyński - starszy specjalista
w Wydziale Kontroli Wewnętrznej
i Audytu - członek zespołu
Upoważnienia do przeprowadzenia
kontroli
Nr 7/11
Nr 8/11
Przedmiot kontroli
Prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej w 2010r. przez Urząd Miasta Opola
Okres objęty kontrolą
             2010 r.
Imię i nazwisko kierownika
kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
 
Waldemar Maciaszczyk - Dyrektor
 
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
1. Waldemar Maciaszczyk - Dyrektor                     
2. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))- Główna Księgowa
 
 Podstawy prawne:
 
1.     Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
  1. Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).
4.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.).
5.     Uchwała Nr XLVIII/454/97 Rady Miasta Opola z dnia 20 listopada 1997 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Opolu.
6.     Zarządzenie Nr OR.I-0151-933/2008 Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 lipca 2008r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowemu Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” w Opolu.
 
 
Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości wykorzystania środków finansowych na działalność w 2010 roku przekazanych przez Urząd Miasta Opola.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli.
 
Dokonano analizy dokumentacji dotyczącej przyznanej dotacji na działalność Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” w 2010 r. Skontrolowano faktury i rachunki wykazane w sprawozdaniu oraz przelewy bankowe.
Na okoliczność poczynionych ustaleń, pobrano ustne wyjaśnienia od dyrektora jednostki i głównej księgowej. Sporządzono niezbędne zestawienia oraz pobrano kserokopie wybranych dokumentów potwierdzających ustalenia opisane w protokole kontroli.
 
Ustalenia kontroli
 
Sprawy organizacyjne 
 
         Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,,Magnolia” w Opolu przy ul. Stoińskiego 8 został powołany uchwałą Nr XLVIII/454/97 Rady Miasta Opola z dnia 20 listopada 1997r.(akta kontroli Nr 11/4/I/1).
Siedzibą jednostki jest nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy ul. Stoińskiego 8.
W okresie objętym kontrolą dyrektorem jednostki był pan Waldemar Maciaszczyk powołany na to stanowisko 1 lipca 2004 r. (akta kontroli Nr 11/4/I/6).
         Głównym Księgowym jest pani (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) , zatrudniona w jednostce od dnia 1 kwietnia 2005 r. Obecnie jest zatrudniona w wymiarze 0,75 etatu na czas nieokreślony (akta kontroli Nr 11/4/I/8-11).
 
Rozliczenie dotacji z budżetu z Urzędu Miasta Opola za 2010 r.
Zgodnie ze zbiorczym planem finansowym budżetu miasta Opola na 2010r. finansowanie wydatków związanych z prowadzoną działalnością w roku 2010r. przedstawia się następująco:
- dotacja z budżetu państwa - 635.000,00 zł.,
- dotacja z budżetu miasta Opola - 24.000,00 zł (akta kontroli Nr 11/4/I/12).
 
Zespół kontrolny poddał badaniu wszystkie oryginalne dokumenty będące dowodem rozliczenia przyznanej dotacji. Szczegółowy wykaz rachunków oraz faktur przedstawiono w tabelach nr 1 i 2 znajdujących się poniżej.
 
 


 

Lp.
Nr dokumentu
Data wystawienia dokumentu
Sposób zapłaty*
Data zapłaty
Nazwa towaru lub usługi
Kwota (zł)
Kwota wydatkowana z dotacji (zł)
Nr WB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
FV/216/2010
18/10/2010
PRZELEW
27/10/2010
OBSŁUGA INFORMATYCZNA FIRMY
380
380
WB10/2010
2
FV68/2010
30/10/2010
PRZELEW
29/10/2010
OCHRONA BUDYNKU-MONITORING
36,6
36,6
WB10/2011
3
WB10/2010
02/11/2010
PRZELEW
31/10/2010
PROWIZJA BANKOWA
20
20
WB10/201
4
WB10/2010
02/11/2010
PRZELEW
31/10/2010
PROWIZJA BANKOWA-MULTICASH
150
150
WB10/2010
5
FV4221980221
05/11/2010
PRZELEW
18/11/2010
WYWÓZ ODPADÓW
66,55
66,55
WB11/2010
6
FV/149/2010
23/11/2010
PRZELEW
24/11/2010
OBSŁUGA INFORMATYCZNA FIRMY+ TONER
434
380
WB11/2010
7
FV106/2010
30/11/2010
PRZELEW
30/11/2010
OCHRONA BUDYNKU-MONITORING
36,6
36,6
WB11/2010
8
WB11/2010
30/11/2010
PRZELEW
30/11/2010
PROWIZJA BANKOWA
20
20
WB11/2010
9
WB11/2010
30/11/2010
PRZELEW
30/11/2010
PROWIZJA BANKOWA
150
150
WB11/2010
10
FV4222020597
07/12/2010
PRZELEW
22/12/2010
WYWÓZ ODPADÓW
122,19
122,19
WB12/2010
11
FV4222060801
31/12/2010
PRZELEW
23/12/2010
WYWÓZ ODPADÓW
77,47
66,55
WB12/2010
12
FV140/2010
31/12/2010
PRZELEW
23/12/2010
OCHRONA BUDYNKU-MONITORING
36,6
36,6
WB12/2010
13
WB12/2010
31/12/2010
PRZELEW
31/12/2010
PROWIZJA BANKOWA
150
34,91
WB12/2010
14
RK34/10
06/12/2010
GOTÓWKA
17/12/2010
PRZEGLAD INSTALACJI GAZOWEJ
500
500
RK22/2010
(* P – przelew, G – gotówka) Razem
2000
 
Tabela nr 1 - 852-85203-4300-02 USŁUGI OBCE
 
 
 
 
Tabela nr 2 - 852-85203-4260-02 MEDIA
 
Lp.
Nr dokumentu
Data wystawienia dokumentu
Sposób zapłaty*
Data zapłaty
Nazwa towaru lub usługi
Kwota (zł)
Kwota wydatkowana z dotacji (zł)
Nr WB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
FV001696/2010
15/01/2010
PRZELEW
26/01/2010
DOSTAWA WODY
197,01
197,01
WB2/2010
2
FV093093/2010
16/02/2010
PRZELEW
23/02/2010
DOSTAWA WODY
182,65
182,65
WB2/2010
3
FV9615086/153
02/03/2010
PRZELEW
05/03/2010
PALIWO GAZOWE
1060,5
1060,5
WB3/2010
4
FV018682/2010
15/03/2010
PRZELEW
29/03/2010
DOSTAWA WODY
171,09
171,09
WB3/2010
5
FVO674004371
29/03/2010
PRZELEW
29/03/2010
ENERGIA ELEKTRYCZNA
937,78
937,78
WB3/2010
6
FV9615086/154
30/03/2010
PRZELEW
30/03/2010
PALIWO GAZOWE
1041,58
1041,58
WB3/2010
7
FV026638/2010
15/04/2010
PRZELEW
21/04/2010
DOSTAWA WODY
194,21
194,21
WB4/2010
8
FV9615086/155
26/04/2010
PRZELEW
26/04/2010
PALIWO GAZOWE
571,51
571,51
WB4/2010
9
FVO674009155
26/04/2010
PRZELEW
27/04/2010
ENERGIA ELEKTRYCZNA
894,22
894,22
WB4/2010
10
FV034878/2010
17/05/2010
PRZELEW
19/05/2010
DOSTAWA WODY
171,09
171,09
WB5/2010
11
FV0301001862
31/05/2010
PRZELEW
31/05/2010
ENERGIA ELEKTRYCZNA
880,49
880,49
WB5/2010
12
FV9615086/156
28/05/2010
PRZELEW
31/05/2010
PALIWO GAZOWE
241,29
241,29
WB5/2010
13
FV042958/2010
15/06/2010
PRZELEW
24/06/2010
DOSTAWA WODY
130,65
130,65
WB6/2010
14
FVO301003117
30/06/2010
PRZELEW
30/06/2010
ENERGIA ELEKTRYCZNA
756,48
756,48
WB6/2010
15
FV9615086/157
29/06/2010
PRZELEW
29/06/2010
PALIWO GAZOWE
219,73
219,73
WB6/2010
16
FV051224/2010
14/07/2010
PRZELEW
14/07/2010
DOSTAWA WODY
194,21
63,56
WB7/2010
17
FV9615086/158
28/07/2010
PRZELEW
29/07/2010
PALIWO GAZOWE
106,81
106,81
WB7/2010
18
FVO228017312
30/07/2010
PRZELEW
30/07/2010
ENERGIA ELEKTRYCZNA
438,82
438,82
WB7/2010
19
FVO674021622
28/07/2010
PRZELEW
30/07/2010
ENERGIA ELEKTRYCZNA
478,05
478,05
WB7/2010
20
FV060266/2010
13/08/2010
PRZELEW
23/08/2010
DOSTAWA WODY
159,54
159,54
WB8/2010
21
FV9615086/159
31/08/2010
PRZELEW
31/08/2010
PALIWO GAZOWE
124,27
124,27
WB8/2010
22
FVO428002199
31/08/2010
PRZELEW
31/08/2010
ENERGIA ELEKTRYCZNA
886,45
886,45
WB8/2010
23
FV068069/2010
14/09/2010
PRZELEW
20/09/2010
DOSTAWA WODY
188,43
188,43
WB9/2010
24
FV9615086/160
20/09/2010
PRZELEW
29/09/2010
PALIWO GAZOWE
91,1
91,1
WB9/2010
25
FVO428003518
30/09/2010
PRZELEW
30/09/2010
ENERGIA ELEKTRYCZNA
850,68
850,68
WB9/2010
26
FV9615086/161
06/10/2010
PRZELEW
12/10/2010
PALIWO GAZOWE
43,64
43,64
WB10/2010
27
FV076765/2010
15/10/2010
PRZELEW
19/10/2010
DOSTAWA WODY
194,21
194,21
WB10/2010
28
FV9615086/162
28/10/2010
PRZELEW
28/10/2010
PALIWO GAZOWE
655,11
655,11
WB10/2010
29
FVO428005303
28/10/2010
PRZELEW
28/10/2010
ENERGIA ELEKTRYCZNA
922,24
922,24
WB10/2010
30
FV084828/2010
16/11/2010
PRZELEW
23/11/2010
DOSTAWA WODY
182,65
182,65
WB11/2010
31
FVO206020210
29/11/2010
PRZELEW
29/11/2010
ENERGIA ELEKTRYCZNA
2334,06
2334,06
WB11/2010
32
FV9615086/163
29/11/2010
PRZELEW
29/11/2010
PALIWO GAZOWE
2223,95
2223,95
WB11/2010
33
FV9615086/164
21/12/2010
PRZELEW
22/12/2010
PALIWO GAZOWE
2054,69
2054,69
WB12/2010
34
FVO228025895
21/12/2010
PRZELEW
22/12/2010
ENERGIA ELEKTRYCZNA
2155,2
2155,2
WB12/2010
35
FV093093/2010
14/12/2010
PRZELEW
14/12/2010
DOSTAWA WODY
153,76
153,76
WB12/2010
(* P – przelew, G – gotówka) Razem
21957,5
 


 

W dniu 05.01.2011r. jednostka złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie RB – 28 z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za 2010r. Ze sprawozdania wynika, że kwota wydatków wyniosła łącznie 23.957,50 zł. Wydatki te zaewidencjonowano w dwóch następujących paragrafach:
- § 4260 – 21.957,50 zł,
- § 4300 – 2.000,00 zł (akta kontroli Nr 11/4/I/13).
Kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 11/4/I/14-19). Niewykorzystane środki w kwocie 42,50 zł zwrócono w dniu 29.12.2010r. do Urzędu Miasta Opola - wyciąg bankowy nr 12/2010 (akta kontroli Nr 11/4/I/26).
Ponadto zespół kontrolny sprawdził, czy każda z faktur (rachunków) jest opatrzona na odwrocie pieczęcią jednostki oraz zawiera sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności oraz czy informacja ta jest podpisana przez osoby odpowiedzialne za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych. A także, czy jest to zgodne z wewnętrznymi przepisami dotyczącymi obiegu dokumentów finansowych obowiązującymi w jednostce.
Zespół kontrolny ustalił, że wszystkie przedłożone do kontroli dokumenty zawierały prawidłowe dekretacje oraz podpisy osób uprawnionych do sprawdzania dowodów księgowych pod względem merytorycznym, jak i formalno – rachunkowym zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów księgowych. Ponadto wszystkie dokumenty posiadały adnotację, z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz były opatrzone opisem dotyczącym przeznaczenia zakupionych towarów (akta kontroli Nr 11/4/I/27).
 
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których                  jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono Dyrektorowi jednostki.
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 
 

 

      Jednostka kontrolowana
 
  
W dniu dzisiejszym otrzymałem egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
Data: ........................
            Zespół kontrolny
 
  
 
 
 
 (podpisy)
Data: ........................

 

 
 
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 

 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2011-09-07 11:08:18 - wnioski pokontrolne (43.00 kB)
2011-09-07 11:09:52 - wystąpienie pokontrolne (27.00 kB)

Ilość odwiedzin: 5844
Nazwa dokumentu: Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnetrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka, Wiesław Pałczyńki
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Lisiecka, Wiesław Pałczyński
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2011-09-07 11:05:08
Data udostępnienia informacji: 2011-09-07 11:05:08
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-07 11:10:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner