logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 


 

         

 

KWiA.I–0914/7/11
                            Opole, 04. 04.2011 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR   10/11
 
Jednostka kontrolowana
Przedszkole Publiczne Nr 54 ul. Hubala 19
45-266 Opole
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
14 -31.03.2011 r.  
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Wiesław Pałczyński – st. specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Agnieszka Lisiecka - inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 21 /2011
nr 22 /2011
Przedmiot kontroli
Gospodarka finansowa
Okres objęty kontrolą
2010 rok
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
              Jadwiga Bryk - dyrektor
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały
                  (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– główny księgowy

 

   
I. Podstawy prawne
 
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).,
 
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
 
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
 
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
 
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).
 
Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).
 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz 177 z późn. zm.)
 
Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.).
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. z 2006 r. Nr 116 poz. 783).
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późn. zm.).
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020).
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398 z późn. zm.).
 
Uchwała Nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
 
Uchwała Nr 8/93/11 Rady Miasta Opola z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych oraz uzgodnienia wartości jednego punktu z późn. zm.
 
Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Załącznik do komunikatu poz. 84).
 
II. Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji wydatków i sporządzanych sprawozdań.
 
III. Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-księgowych. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora jednostki. Dane zawarte w rocznych sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości oraz zgodności z planem finansowym. Sprawdzono również czy jednostka posiada zakładowy plan kont i opracowane na piśmie procedury kontroli finansowej oraz czy procedury te są zgodne ze standardami Ministerstwa Finansów i dostosowane do specyfiki jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
 
 
IV. Sprawy organizacyjne
 
 Siedzibą przedszkola jest nieruchomość zabudowana, którą Zarząd Miasta Opola przekazał nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GN-7224c/11/99 z dnia 02.06.1999 r. (akta kontroli Nr 07/21/I/6-7).
W okresie objętym kontrolą dyrektorem przedszkola była pani Jadwiga Bryk  powołana na to stanowisko przez Prezydenta Miasta Opola w dniu 26.09.2003 r. na okres od 1 października 2003 r. do 31 sierpnia 2008 r.). Na stanowisku głównego księgowego zatrudniony jest pan     (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) w wymiarze ½ etatu (akta kontroli Nr 11/110/I/13-14).
 
Z budżetem gminy przedszkole  rozlicza się w dziale 801 rozdział 80104. Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo- finansowy.
 
W 2010 r. przedszkole posiadało trzy rachunki bankowe założone w PKO BP S.A.
 
 56 1020 3668 0000 5102 0159 4175     -     rachunek podstawowy
 85 1020 3668 0000 5802 0159 4183     -     rachunek dochodów własnych
 90 1020 3668 0000 5602 0159 4191     -     rachunek socjalny - ZFŚS
 74 1020 3888 0000 5102 0160 0253     -     rachunek depozytowy
 
Księgi rachunkowe w przedszkolu prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego firmy Prog Man sp. z o.o. Opole.
W 2010 roku w jednostce nie przeprowadzono inwentaryzacji środków trwałych, w drodze spisu z natury. Inwentaryzację przeprowadzono w 2008 roku. Na dzień 31.12.2009 r. dokonano uzgodnień składników majątkowych według dokumentacji prowadzonej przez pracownika księgowości.
W 2010 roku została przeprowadzona inwentaryzacja magazynu artykułów spożywczych na dzień 30. 12.2010 r. Rozliczenie bez uwag.
 
 
Na dzień 31.12.2010 r. w jednostce kontrolowanej zatrudnionych było ogółem 36 osób na 34,11 etatach. Szczegółowo stan zatrudnienia na dzień 31.12.2009 r. przedstawiono w tabeli.
 

 

 L.p
Rodzaje stanowisk pracy
Stan na 1.01.2010r.
Stan na 31.12.2010r.
osoby
    etaty
osoby
      etaty
    1
Pracownicy pedagogiczni
 17
    17,00
 18
       16,61
    2
Pracownicy administracyjni
   3
      2,50
 3
         2,75
   3
Pracownicy obsługi
 15
      14,75
 15
       14,75
 
Razem
 35
      34,25
 36
       34,11

 

 
W 2010 roku nie dokonano zwolnień ani zatrudnienia nowych pracowników.
Nagrody Jubileuszowe wypłacone w 2010 roku

 

L.p.
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Ilość osób
Staż/ % przysługującej nagrody
Kwota brutto
1
(akta kontroli nr 11/10/I/36
    (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))

 

 
 
Ekwiwalent urlopowy

 

L.p.
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Ilość osób uprawnion.
Kwota brutto
1
(akta kontroli nr 11/10/I/36
    (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2
j.w

 

 
 
 II.W zakresie wydatków budżetowych
 
Z dokumentacji bankowej wynika, że stan salda na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2010 r. wynosił „0” (akta kontroli Nr 11/10/I/29).
W wyniku kontroli ustalono, że stan ten był zgodny z ewidencją księgową (zapisy na koncie „130”).
 Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków budżetowych przekazanych do jednostki kontrolowanej na działalność bieżącą w 2010 r. wynosiła 1.394,928,07 zł, (akta kontroli Nr 11/10/I/5).
W dniu 15.01.2011 r. jednostka kontrolowana przedłożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych (akta kontroli Nr 11/10/I/6).
W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność przedszkola w 2010 r. oraz z ewidencją księgową .
Ze sporządzonego sprawozdania oraz z dokumentacji księgowej przedszkola wynika, że dokonane wydatki budżetowe zostały zaewidencjonowane w jedenastu paragrafach. W wyniku kontroli stwierdzono, że wykazane w sprawozdaniu dane dotyczące wydatków zaewidencjonowanych w poszczególnych paragrafach są zgodne z ewidencją księgową. Wszystkie wydatki środków budżetowych dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych (akta kontroli Nr 11/10/I/50-51).
Z dokumentacji bankowej wynika, że stan salda na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2010 r. wynosił „0” (akta kontroli Nr 11/10/I/32). W wyniku kontroli ustalono, że stan ten był zgodny z ewidencją księgową (zapisy na koncie „130”).
W sprawozdaniu Rb-28S za 2010 r. jednostka kontrolowana wykazała na koniec roku stan zobowiązań w trzech paragrafach na łączna kwotę 97.051,50 zł. W wyniku kontroli ustalono, że stan ten był zgodny z ewidencją księgową - konta 229 i 231. Zobowiązania dotyczyły naliczonego i niewypłaconego dodatkowego rocznego wynagrodzenia oraz pochodnych od tego wynagrodzenia (akta kontroli Nr 11/10/I/46-48,52).
 
 
 II.1. Wydatki budżetowe na wynagrodzenia (paragraf 4010)
 
Wydatki w tym paragrafie stanowiły największą pozycję wszystkich wydatków środków budżetowych otrzymanych z urzędu Miasta Opola. Łączna kwota tych wydatków wyniosła 1.062.988,51 zł (akta kontroli Nr 11/10/I/27).               
Podczas czynności kontrolnych dokonano analizy wynagrodzeń sześciu wybranych pracowników (akta kontroli Nr 11/10/I/7-9).
W trakcie analizy porównano kwoty wynagrodzeń netto wykazane w indywidualnych kartach wynagrodzeń z kwotami przelewów figurującymi na wyciągach bankowych sześciu losowo wybranych pracowników. Analizą objęto wszystkie wydatki figurujące na wyciągach bankowych za okres czterech miesięcy na przestrzeni roku 2010. Ogółem sprawdzono wszystkie 18 wyciągów bankowych od nr 54 z 21 października do nr 71 z 30 grudnia2010r .
Zestawienie płac wybranych pracowników. Strona kontrolująca dokonała również analizy wynagrodzeń i przelewów sześciu pracowników przedszkola za okres marca, czerwca, września, grudnia 2010 r.
Badanie polegało na porównaniu naliczonych wynagrodzeń z indywidualnych kartotek wynagrodzeń ze sporządzonymi listami płac. Następnie porównano wynagrodzenia „do wypłaty” z listy płac z dokonanymi przelewami. W badaniu zastosowano technikę porównania bieżącej informacji z analogiczną informacją z poprzedniego okresu.
 
Wynagrodzenia – przelewy
 

 

Osoba
Funkcja
    III/2010
VI/2010
IX/2010
XII/2010
Nauczyciel dyplomow.
    (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
Nauczyciel mianowany
Nauczyciel kontrakt.
Stażysta
Pracownik administracji
Pracownik obsługi

 

 
W wyniku kontroli stwierdzono, że wszystkie kwoty figurujące na wyciągach bankowych były zgodne z kwotami wykazanymi w indywidualnych kartach wynagrodzeń. Wypłaty wynagrodzeń dokonywane były na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe.
 
 
II.2. Wydatki budżetowe – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (paragraf 4440)
 
                        W sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S jednostka kontrolowana wykazała, że w paragrafie 4440 wydatki budżetowe w 2010 r. wyniosły 60.700,00 zł.
                        W wyniku kontroli ustalono, że kwota ta jest zgodna z ewidencją księgową dotyczącą tych wydatków (akta kontroli Nr 11/10/I/49). Powyższa kwota wydatków w całości dotyczyła odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wykazana w sprawozdaniu kwota faktycznie przekazana została z rachunku podstawowego jednostki na rachunek bankowy funduszu w ustawowych terminach. Terminy i kwoty przelewów naliczonych odpisów wraz z dokonaną na koniec roku korektą przedstawia poniższa tabela:
 

 

     Data
    Kwota
      %
Nr wyciągu
      21.05.2010 r.    
       47.400,00 zł       
      75
      WB 14
      29.09.2010 r.
        13.300,00 zł
      25
      WB 36
 Ogółem odpis
        60.700,00 zł
-
 

 

 
Z wyciągu bankowego nr 1 wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2010 r. wynosił 6.251,97 zł (akta kontroli Nr 11/01/I/36). Stan ten jest zgodny z ewidencją księgową (konto 135 – rachunek ZFŚS).
         Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników jednostki określił dyrektor w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującym w Przedszkolu Publicznym Nr 54 w Opolu.
Ww. regulamin określa między innymi osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu, przeznaczenie środków oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych.
Działalność socjalna prowadzona jest na podstawie zatwierdzonego rocznego planu dochodów i wydatków. Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Niewykorzystane środki w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 
Z analizy zapisów dokonanych na koncie 135 (strona Wn) wynika, że na rachunek bankowy oprócz środków przeniesionych z poprzedniego roku, odpisów i odsetek od zgromadzonych środków, wpływały także spłaty pożyczek mieszkaniowych, dopłaty pracowników do wycieczek oraz odpis dla emerytów przekazany z Urzędu Miasta w wysokości 5.974,92 zł (w dniu 20.05.2010 r. – 4.102,92 zł oraz w dniu 24.09.2010 r. – 1.872,00 zł). Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono. 
             Z analizy strony Ma wynika, że zaewidencjonowane wydatki w kontrolowanym okresie dotyczyły:
Ø      dofinansowania do wypoczynku pracowników,
Ø      pożyczek mieszkaniowych,
Ø      świadczeń urlopowych,
Ø      imprez integracyjno-okolicznościowych,
Ø      pomocy finansowej.
Saldo konta 135 na dzień 31.12.2010 r. wynosiło 2.380,26 zł i było zgodne z wyciągiem bankowym nr 118 (akta kontroli Nr 11/10/I/36).
Wydatki z ZFŚS na przestrzeni roku 2010 r. m.in. przedstawiały się następująco:
 
- świadczenia urlopowe nauczycieli – 19 osób na kwotę 14.447,02 zł,
- dofinansowanie do wczasów i wypoczynku pracowników – 9 osób na kwotę    
   5.220,00 zł,
- dofinansowanie dla emerytów (zapomogi) – 2 osoby na kwotę 1.004,00 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku dzieci –23 osoby na kwotę 11.405,6 0 zł,
- pomoc finansowa na zakup żywności i opału – 46 osób na kwotę 23.038,00 zł,
- dofinansowanie do imprez integracyjnych i kulturalnych (spotkanie z emerytami,  
  wyjście do teatru,  kręgielnia) – na kwotę 6.297,44 zł.
 
 
III. Dochody własne w 2010 r.
 
            W dniu 31.01.2011 r. jednostka kontrolowana przedłożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb-34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych (akta kontroli Nr 11/10/I/10).
            W wyniku kontroli ustalono, że wykazany w sprawozdaniu stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego w kwocie 13.781,28 jest zgodny z wyciągiem bankowym nr 220 z dnia 31.12.2009 r. (akta kontroli Nr 11/10/I/36-37)oraz z ewidencją księgową.
               Również wykazany w sprawozdaniu stan środków pieniężnych na koniec 2010 r. w kwocie 2.963,08 jest zgodny z wyciągiem bankowym nr 211 z dnia 31.12.2010 r. (akta kontroli Nr 11/10/I/38-39)oraz z ewidencją księgową.
            Wykazany w sprawozdaniu stan należności w kwocie 6.214,80 zł zgodny z ewidencja księgową – konto 201. Należności dotyczyły zaległości sześciu rodziców w opłatach za pobyt dzieci w przedszkolu (akta kontroli Nr 11/10/I/55).
                       
              
III.1. Wpływy dochodów własnych
                    
            Ze sporządzonego sprawozdania wynika, że dochody własne w 2010 r. wyniosły ogółem 607.187,97 zł.
Na kwotę tę składają się:
     • środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego w kwocie 13.781,28 zł,
     • przychody w kwocie 593. 406,69 zł.
Powyższe wpływy uzyskano w dwóch niżej wymienionych paragrafach:
Ø                  083 „Wpływy z usług” - kwota 586.516,19 zł,
Ø                  092 „Pozostałe odsetki” - kwota 1.846,12 zł,
Ø                  097 „Wpływy różnych     - kwota   5.044,38 zł.
                 dochodów”
 
   W wyniku kontroli ustalono, że wykazane w sprawozdaniu wpływy w poszczególnych paragrafach były zgodne z ewidencją księgową i zostały uzyskane z następujących tytułów (akta kontroli Nr 11/10/I/61-65,78):
 paragraf 083 - wpłaty za przedszkole,  
    paragraf 092 - odsetki bankowe.  
 Na wpłaty za przedszkole składały się (akta kontroli Nr 11/10/I/66):
   - opłata stała w kwocie  428.380,84 zł,
   - opłata za wyżywienie w kwocie 158.135,35 zł.
 
 III.2. Wydatki z dochodów własnych
 
            Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 wynika, że wydatki w ramach dochodów własnych w 2010 r. wyniosły ogółem 604.224,89 zł. Poniesione wydatki zaewidencjonowano w siedemnastu paragrafach. Stwierdzono, że wykazane w sprawozdaniu kwoty wydatków w poszczególnych paragrafach były zgodne z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 11/10/I/74-76).
             Szczegółową analizą objęto ewidencję księgową i dokumenty źródłowe dotyczące wydatków dokonanych w listopadzie, grudniu, zaewidencjonowanych w paragrafach 4220 i 4300 oraz wydatków za cały 2009 r. zaewidencjonowanych w paragrafach 4240,4270. 
 
Paragraf 4220 - zakup żywności
 
            Wydatki ogółem w 2010 r. wyniosły 158.135,35 zł (akta kontroli Nr 11/10/I/79). Wszystkie wydatki dotyczyły zakupu żywności. Płatności dokonywano przelewem z rachunku bankowego lub gotówką po uprzednim pobraniu jej z banku. W każdym przypadku rozliczenia gotówki dokonywano na podstawie raportów kasowych i dołączanych do nich dokumentów zakupu. Analizie poddano zakupy za m-c listopad 2010r.
 
Paragraf 4220 - Zakupy za miesiąc listopad 2010 r.

 

lp
Nr. dokumentu
kwota
Nr faktury
Tytuł płatności
Nazwa wydatku
Data płatności
1
RF 11/1
117,91
10/6181
Zapłata za pieczywo
09.11.2010
2
RF 11/2
45,58
10/6209
Zapłata za pieczywo
09.11.2010
3
RF 11/3
114,06
10/6236
Zapłata za pieczywo
09.11.2010.
4
RF 11/4
45,58
10/6258
Zapłata za pieczywo
09.11.2010
5
RF 11/5
45,58
10/6293
Zapłata za pieczywo
15.11.2010
6
RF 11/6
80,57
10/6315
Zapłata za pieczywo
15.11.2010
7
RF 11/7
45,58
10/6346
Zapłata za pieczywo
15.11.2010
8
RF 11/8
24,61
10/6384
Zapłata za pieczywo
15.11.2010
9
RF 11/9
45,58
10/6419
Zapłata za pieczywo
26.11.2010
10
RF 11/10
81,96
10/6440
Zapłata za pieczywo
26.11.2010
11
RF 11/11
45,58
10/6465
Zapłata za pieczywo
26.11.2010
12
RF 11/12
94,59
10/6488
Zapłata za pieczywo
26.11.2010
13
RF 11/13
45,58
10/6509
Zapłata za pieczywo
26.11.2010
14
RF 11/14
45,58
10/6569
Zapłata za pieczywo
26.11.2010
15
RF 11/15
80,57
10/6598
Zapłata za pieczywo
26.11.2010
16
RF 11/16
45,58
10/6622
Zapłata za pieczywo
26.11.2010
17
RF 11/17
94,59
10/6644
Zapłata za pieczywo
26.11.2010
18
RF 11/18
45,58
10/6666
Zapłata za pieczywo
26.11.2010
19
RF 11/19
120,30
00061/1110/fslm
Zapłata za nabiał
26.11.2010
20
RF 11/20
603,19
10/1/5111483
Zapłata za przyprawy galaretki
17.11.2010
21
RF 11/21
521,90
39679/Hf/2010
Zaplata za płatki śniadaniowe
22.11.2010
22
RF 11/22
92,02
39584/Hf/2010
Zapłata za wafelki
25.11.2010
23
RF 11/23
138,02
102110202
Zapłata za schab
03.11.2010
24
RF 11/24
386,92
104110803
Zapłata za wędliny
09.11.2010
25
RF 11/25
284,25
109110210
Zapłata za drób
12.11.2010
26
RF 11/26
155,28
112110211
Zapłata za wędliny
15.11.2010
27
RF 11/27
200,88
116110210
Zapłata za mięso
17.11.2010
28
RF 11/28
206,72
118110209
Zaplata za mięso
22.11.2010
29
RF 11/29
67,41
123110210
Zapłata za podroby
25.11.2010
30
RF 11/30
339,52
125110207
Zapłata za wędliny
26.11.2010
31
RF 11/31
120,30
00022/1110/fsmlm
Zapłata za sery jogurty
12.11.2010
32
RF 11/32
1.150,98
042297/087/10f
Załata za przyprawy, soki, makarony, napoje
17.11.2010
32
RF 11/33
214,65
00003/11/2010
Wyroby mleczarskie
04.11.2010
33
RF 11/34
241,90
00136/11/2010
Wyroby mleczarskie
09.11.2010
34
RF 11/35
294,52
00035/11/2010
Wyroby mleczarskie
09.11.2010
35
RF 11/36
136,24
00196/11/2010
Wyroby mleczarskie
15.11.2010
36
RF 11/37
270,62
00404/11/2010
Wyroby mleczarskie
22.11.2010
37
RF 11/38
380,97
00263/11/2010
Wyroby mleczarskie
22.11.2010
38
RF 11/39
261,06
00216/11/2010
Wyroby mleczarskie
22.11.2010
39
RF 11/40
228,55
00455/11/2010
Wyroby mleczarskie
26.11.2010
40
RF 11/41
685,97
1544/11/2010
Owoce i warzywa
03.11.2010
41
RF 11/42
425,98
1587/11/2010
Owoce i warzywa
12.11.2010
42
RF 11/43
457,90
1617/11/2010
Owoce i warzywa
17.11.2010
43
RF 11/44
620,46
1651/11/2010
Owoce i warzywa
25.11.2010
44
RF 11/45
246,29
20111
Owoce i warzywa
09.11.2010
45
RF 11/46
481,29
2815/8/10
warzywa
17.11.2010
46
RF 11/47
320,63
2846/8/10
warzywa
25.11.2010
47
RF 11/48
31,91
2861/8/10
warzywa
25.11.2010
48
RK 48/9
222,93
Rach 45/10
warzywa
08.11.2010
49
RK 48/10
163,65
Rach 44/10
warzywa
05.11.2010
50
RK 49/4
353,39
Rach 46/10
warzywa
15.11.2010
51
RK 49/5
185,44
289/w/10
Woda do picia
16.11.2010
52
RK 49/6
51,80
4/2010/61
Woda do dystrybutora
16.11.2010
53
RK 50/5
524,00
Rach 47/10
Owoce i warzywa
22.11.2010
54
RK 50/6
340,43
Rach 48/10
Owoce i warzywa
29.11.2010
55
RK 50/7
563,11
000035/10
Syropy, warzywa, przetwory. mleczne, owoce, makarony
30.11.2010

 

 
Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 
                        Wydatki ogółem wyniosły 85.697,821 zł. Ustalono, że wydatki dotyczyły materiałów biurowych, prenumeraty, opraw oświetleniowych oraz pozostałego wyposażenia jednostki. Dokonano analizy wydatków pow. 1.000,00 zł.    Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Paragraf 4210 wydatki 2010 r. powyżej 1.000.00 zł

 

 
 
 
Nr dok.
(rap/poz.)
kwota
Nr faktury
Tytuł płatności
Termin płatności
1
RF 3./68
1.100,39
12/0/10
środki czystości 
19.03.2010
2
RF 4 /66
1.217,30
9333/2010
środki czystości 
09.04.2010
3
RF 5/63
1.052,41
12841/2010
środki czystości 
18.05.2010
4
RF 7/46
1.779,92
28/0/10
środki czystości 
05.07.2010
5
RF 12/28
1.225,15
38122/2010
środki czystości 
10.12.2010
6
RK 2/5
1.149,00
FAV/43
Suszarka do prania
08.01.2010
7
RK 5/12
1.080,00
09/10/W
6 krzeseł , 2 taborety, stół
29.01.2010
8
RF 6/44
1.171,20
571/0/05/2010
Taboret gazowy do kuchni
22.06.2010
9
RF 7/75
2.500,00
66/9
Zestaw mebli przedszkolnych
29.09.2010
10
RK 43/5
1.946,94
60044650
3 odkurzacze, ekspres, żelazko
08.10.2010
11
RF 11/55
1.717,00
51/11
Zestaw mebelków przedszkolnych
26.11.2010
12
RF 11/56
3.190,00
50/11
Zestaw mebelków przedszkolnych
15.11.2010
13
RF 12/6
3.050,00
152/12/2010
Laptop dla Dyrektora
03.12.2010
14
RF 12/82
6.550,00
68s/12/2010
2 biurka, 2 szafy wiszące, szafa ubraniowa, zabudowa parapetu, listwy zabezpieczające
24.12.2010
15
RF 12/92
2.387,66
1595/2010/OPO
3 wykładziny dywanowe
28.12.2010
16
RF 12/97
2.480,00
168/12/2010
Laptop dla Wicedyrektor
29.12.2010
17
RF12/102
1.997,01
8528/10 GLOW
3 fotele do gabinetu Dyrektora
29.12.2010
18
RF 2/66
1.221,53
3040/2010
Środki czystości
05.02.2010
19
RF 1/84
1.149,06
80/0/01/2010
Art. Biurowe, chusteczki dla dzieci papier kolorowy do dekoracji
02.02.2010
20
RF 8/11
1.650,00
21878/10
30 kołder dla dzieci
27.08.2010
21
RF 8/14
3.850,00
21607/10
70 kołder dla dzieci
31.08.2010
22
RF 11/54
1.456,00
52/11
Zestawy dla dzieci
26.11.2010
23
RF 12/90
1.830,00
13/2010
Drzwi wejściowe
28.12.2010
24
RF 12/99
2.022,47
1518/O/12/2010
Zestawy do kuchni – naczynia 8 poz. 27 szt.
29.12.2010
25
RF12/113
1.147,08
00096/12
Art.. biurowe
30.12.2010

 

 
 
 
 
Paragraf 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych
 
                              Wydatki ogółem wyniosły 12.149,31 zł. Ustalono, że wydatki dotyczyły materiałów edukacyjnych i dydaktycznych. Analizie poddano wydatki w m-cu listopadzie i grudniu, które przedstawiono w załączonym zestawieniu. Stwierdzono, że wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
 
Paragraf 4240 za listopad , grudzień 2010 r.

 

lp
Nr dokumentu
kwota
Nr fakt
Tytuł płatności
Data pł.
1
RK49/10
   340,00
FVS/10/11/0258
Mat dydakt . pierwsza pomoc dzieci i dorosłych
19.11.2010
2
RF 11/63
   320,99
1750/11/2010
Mały doktor zestaw edukacyjny dla dzieci
25.11.2010
3
RF 11/64
   962,98
1735/11/2010
Trzy zestawy edukacyjne dla dzieci .
22.11.2010
4
RF 11/92
   498,00
1412/11/2010
Zestawy edukacyjne dla dzieci - Las i ochrona
01.12.2010
5
RK 51/9
   290,70
FA/00017/12/2010
Mat dydakt. do prac dla dzieci - bibuły, farby
03.12.2010
6
RF 12/48
2. 125,00
326/Z/FSV
Zabawki ,klocki zestawy edukacyjne, gry.
15.12.2010
7
RF 12/74
2. 392,00
34399/10/FSV
Materiały dydaktyczne , materac dydaktyczno - ruchowy
22.12.2010
8
RF 12/81
   847,56
FA/00030/11/2010
Materiały plastyczne dla dzieci do celów dydaktycznych
23.12.2010

 

 
 
Paragraf 4270- zakup usług remontowych
 
            Wydatki ogółem w 2010 r. wyniosły 164.533,24 zł i dotyczyły opłat za wykonanie prac malarskich i remontowych, wykonanie zasilania, węzła sanitarnego i zasilania, montaż wykładziny, konserwację sprzętu p.poż., urządzeń gazowych, kserokopiarki, placu zabaw oraz wykonanie pomiarów elektrycznych (akta kontroli Nr 11/10/I/81). Ogółem zaewidencjonowano 20 operacji księgowych. Płatności dokonywano przelewem z rachunku bankowego. W jednym przypadku płatności dokonano gotówką po uprzednim pobraniu jej z banku. Rozliczenia gotówki dokonano na podstawie raportu kasowego nr 20.

 

 
Nr dok.
Kwota-wartość
Nr faktury
Cel zapłaty – nazwa wydatku
Data
zapłaty
1
RF1/61
13.737,20
1/S-B/10
Ocieplenie dachu budynku skrzydło C
22.01.
2
RF2/53
13.737,20
2/S-B/10
Ocieplanie dachu budynku skrzydło A
05.02
3
RF3/57
13.737,20
4/S-B/10
Ocieplanie dachu budynku skrzydło B
01.03
4
RF3/58
 6.490,86
11/
2010
Protokół konieczności nr 1 awaria wodociągowa skrzydło gospodarcze prace piątek-sobota- niedziela
10.03
5
RF3/61
 8.820,00
6/3/
2010
Umowa nr 3 tynkowanie malowanie sali dydaktycznej – odpadły tynki
31.03
6
RF3/93
 7.527,40
9/S/-B/10
Ocieplanie dachu budynku holl sala zabaw ruchowych (cześć łącząca skrzydło B i C)
04.04
7
RF4/90
10.000,00
18/
2010
Konieczność przebudowy instalacji wodnej do kuchni po zaistniałej awarii.
29.04
8
RF5/56
 9.038,63
8/05/
2010
Remont po awarii instalacji wodnej zabudowa nowych rur stelażami z karton gipsem część gospodarcza
07.05
9
RF5/57
13.470,35
10/05/10
Malowanie korytarza zaplecza po zaistniałej awarii wodnej
24.05
10
RF6/64
11.153,75
14/06/10
Ocieplanie sufitów nad tarasami zewnętrznymi
od V do VIII grupy dzieci
15.06
11
RF7/54
15.000,00
21/0710
Demontaż starych skorodowanych blach opierzeniowych na dachu budynku i instalacja nowych zabezpieczeń blacharskich
07.07
12
RF9/51
20.000,00
27/09/
2010
Ocieplanie nad tarasami styropianem wraz z klejem i tynkiem barwionym
07.09
13
RF10/50
12.000,01
34/10/2010
Ocieplanie zewnątrz budynku skrzydła B
04.10
14
RF10/51
    774,37
38/10/10
Grupa VII awaria pęknięcie rury kanalizacyjnej
Wymiana na nową prace piątek -sobota
29.10
15
RF10/52
 1.993,32
37/10/10
Remont sufitów w kuchni nad blatami z powodu zalania
29.10
16
RF12/66
 6.253,85
42/12/10
Remont gabinetu dyrektora ze względu na wieloletnie nieodnawianie
20.12
17
RF3/59
    402,60
0000394/10
Remont kserokopiarki
16.03
18
RF3/60
    146,40
1369/10
Remont drukarki
16.03
19
RF10/53
    158,60
F05951/10
Remont drukarki
19.10
20  20
RF08/21
      91,50
04/08/10
Remont stycznika głównego
09.09

 

RAZEM          158.135,35
 
Podczas kontroli ustalono, że dokumentacja księgowa prowadzona jest w sposób chronologiczny. Konta księgowe syntetyczne mają utworzone i wyodrębnione konta analityczne. Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia sposobu opisywania faktur oraz rachunków pod względem formalnym, rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzania do wypłaty przez dyrektora jednostki. Badaniem objęto wszystkie dokumenty księgowe, które zaksięgowano w paragrafie 4270. W tabeli przedstawiono dokumenty poddane szczegółowej kontroli. W trakcie powyższego badania zespół kontrolny ustalił, że wszystkie skontrolowane dokumenty były opisane w myśl art.35 ust.3 ustawy o finansach publicznych. Ponadto wszystkie wydatki ujęto w prawidłowym paragrafie.
 
 
Paragraf 4300- zakup usług pozostałych
 
               Wydatki ogółem w 2010 r. wyniosły 43.487,47 zł (akta kontroli Nr 10/26/I/80) dotyczyły opłat pocztowych, za monitoring obiektu, za usługi kominiarskie, za naukę języka angielskiego dla dzieci, usługi BHP i pomiary elektryczne zerowania budynku. W każdym przypadku rozliczenia gotówki dokonywano na podstawie raportów kasowych i dołączanych do nich dokumentów zakupu. Dokonano zestawienia wydatków za m-c listopad i grudzień.
 
 

 

l.p
Nr dokument
kwota
Nr faktury
Tytuł płatności – nazwa wydatku
Data
płatn.
1
RK48/13
3,75
paragon
Opłaty poczta
10.11.10
2
RK49/7
5,88
F 112/10
Op. za dzierżawę dystrybutora wody
19.11.10
3
RF11/58
6,09
7006994/2010
Opłata za przesyłkę materiały. szkoleniowe
12.11.10
4
RF11/85
6,09
7013573/2010
Opł. za przesyłkę mater. szkolenio
01.12.10
5
RK51/11
4,60
Paragon
Opłaty poczta
03.12.10
6
RK54/7
5,88
F 113/10
Op. za dzierżawę dystrybut. wody
28.12.10
7
RF12/30
6,09
1007617/2010
Opł. za przesyłkę mater. szkolenio
10.12.10
8
RF12/31
24,40
2434/12/2010
Opł. za przesyłkę programów
10.12.10
9
RF12/44
12,20
1392/0/12/10
Usługa transportowa
15.12.10
10
RF12/46
30,44
1376367/01/8
Koszty wysyłki i pakowania
15.12.10
11
RF12/64
30,44
F1382843/01/
Koszty wysyłki i pakowania
20.12.10
12
RF12/73
244,00
003241/10
Usługa serwisowa obiektu
22.12.10
13
RF12/75
109,80
1751/1292/10
Usługa spuszcz. wody z obiektu
22.12.10
14
RF12/76
6,09
2014710/2010
Opł. za przesyłkę mater. szkolenio
22.12.10
15
RF12/94
188,00
1595/2010/op
Opł. transport, i wnoszenie mat .
28.12.10
16
RF12/118
6,09
8015843/2010
Opł. za przesyłkę mater. szkolenio
07.01.11
17
RF12/119
6,09
5008211/2010
Opł. za przesyłkę mater. szkolenio
07.01.11
18
RF12/122
18,29
7006004/2010
Opł. za przesyłkę mater. szkolenio
07.01.11
19
RF11/66
800,00
Rach XI/2010
Rytmika dla dzieci
26.11.10
20
RF11/67
2.400,00
32/2010
Zajęcia językowe dla dzieci
17.11.10
21
RF12/87
800,00
RachXII/2010
Rytmika dla dzieci
28.12.10
22
RF12/16
275,53
19909/10
Usługa komunalna
07.12.10
23
RF12/124
220,42
22077/10
Usługa komunalna
26.01.11
24
WB-213
180,00
Um z Bank.
Prowizja bankowa
30.11.10
25
RF11/65
305,00
138/11/2010
Serwis i nadzór nad sprzętem
12.11.10
26
RF11/68
400,00
05/10/2010
Nadzór nad BHP
17.11.10
27
RF11/87
122,00
954/2010
Deratyzacja
01.12.10
28
RF11/88
329,40
01/11/2010
Pomiary przeciw pożarowe
01.12.10
29
RK53/4
25,00
66/0/2010
Usługa transportowa
15.12.10
30
RF12/7
305,00
152/12/2010
Serwis i nadzór nad sprzętem
03.12.10
31
RF12/17
97,60
0709/11/10
Monitoring obiektu
07.12.10
32
RF12/45
97,60
0094/12/10
Monitoring obiektu
15.12.10
33
RF12/58
305,00
44/04/2010
Serwis i nadzór nad sprzętem
17.12.10
34
RF12/60
400,00
05/11/2010
Nadzór nad BHP
17.12.10
35
RF12/88
488,00
003318/10
Usługa przeniesienia rejestratora
28.12.10
36
RF12/91
120,00
Fa/13/2010
Usługa montażowa
28.12.10
37
RF12/100
400,00
03/12/2010
Nadzór nad BHP
29.12.10
38
RF12/125
36,60
0827/12/10
Interwencja na obiekcie - ochrona
25.01.11

 

              
                        W wyniku kontroli ustalono, że wszystkie badane wydatki związane były z bieżącą działalnością przedszkola i zaewidencjonowano je zgodnie z klasyfikacją budżetową. Wszystkie otrzymane i zapłacone faktury były opisane, sprawdzone, zadekretowane oraz zatwierdzone do wypłaty.
 
V. System kontroli wewnętrznej
 
Kompleksowy system kontroli wewnętrznej w jednostce określony jest poprzez:
 

 

Lp.
Przyjęte regulacje prawne
Stan faktyczny
1
Regulamin pracy obowiązujący w PP Nr 54  Opolu
 
Przyjęty w jednostce Regulamin pracy jest aktem ustalającym wewnętrzną organizację i porządek w procesie pracy oraz określającym związane z procesem pracy obowiązki pracodawcy i pracowników w Publicznym Przedszkolu Nr 54 w Opolu. Obejmuje on obszary związane z organizacją pracy, porządkiem w pracy, czasem pracy oraz środkami dyscyplinującymi w przypadku naruszenia regulaminu. Zawiera również regulacje związane z urlopami, wynagrodzeniami oraz przepisami BHP.
2
Regulamin kontroli wewnętrznej wraz z instrukcją sporządzania, kontroli i obiegu dowodów księgowych
W ramach tych regulacji opisana jest kontrola finansowo-księgowa oraz wewnętrzna kontrola merytoryczna obejmująca wszystkie zagadnienia związane z działalnością jednostki.
3
Opis systemu przetwarzania danych 
Szczegółowy opis użytkowanych programów znajduje się w dokumentacji jednostki.
4
Karty czynności 
Ustalono, że pracownicy jednostki posiadają karty stanowiskowe (czynności). Karty stanowiskowe pracy określają obowiązki, odpowiedzialność i uprawnienia zatrudnionego na danym stanowisku pracownika.
5
Zamówienia publiczne
Ustalono, że w jednostce jest opracowany Regulamin udzielania zamówień publicznych.

 

 
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi jednostki.
 
 
 
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 

 

Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
Data: ........................
                   Zespół kontrolny
 
 
 
(podpisy)
 
Data: ……………………………….

 

           
 
   Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
   Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 

 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
 

 

 
 
 

Załączniki do pobrania: 2011-09-07 14:24:21 - wnioski pokontrolne (44.00 kB)
2011-09-07 14:26:20 - wystąpienie pokontrolne (26.00 kB)

Ilość odwiedzin: 6815
Nazwa dokumentu: Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnetrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesław Pałczyński, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Pałczyński, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2011-09-07 14:20:46
Data udostępnienia informacji: 2011-09-07 14:20:46
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-07 14:27:37

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner