logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

KWiA-I-0913/7/11
Opole, 27.04.2011 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI nr 11/11
Jednostka kontrolowana
Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
Nazwa organu sprawującego nadzór
 
Prezydent Miasta Opola
 
Termin przeprowadzenia kontroli
 
28.03.2011 r. do 18.04.2011 r.
 
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
 
Jacek Spadło – inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
Izabela Dziewulska Gaj – główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
 
Nr 23/2011
Nr 24/2011
 
Przedmiot kontroli
 
Kontrola prawidłowości przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne dotyczące kompleksowych usług ochrony osób i mienia oraz obiektów Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu.
 
Okres objęty kontrolą
 
2010 r.
 
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
 
Anna Potocka – Dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej
 
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali
 
Anna Potocka – Dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej
 
    (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))Kierownik Administracyjny Galerii Sztuki Współczesnej.
 

 

 
Podstawy prawne
 
 
1.     Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz 759).
 
§         Art. 5. 1 Do postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2 , nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert, obowiązku żądania wadium, obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej.
§         Art. 5. 1a W przypadku zamówień , których mowa w ust.1, zamawiający może wszcząć postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki także w innych uzasadnionych przypadkach niż określone odpowiednio w art. 62 ust. 1 lub art. 67 ust. 1, w szczególności jeżeli zastosowanie innego trybu mogłoby skutkować co najmniej jedną z następujących okoliczności:,
§         pkt 1naruszeniem zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków,
§         pkt 3 poniesieniem straty w mieniu publicznym.
 
2.     Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740) tekst jednolity z 26lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 145, poz. 1221 z późniejszymi zmianami).
 
§         Art. 5 (obszary, obiekty, urządzenia objęte obowiązkową ochroną.)
§         ust. 1 Obszary, obiekty, urządzenia i transporty ważne dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa podlegają obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne,
§         ust. 2 Do obszarów, obiektów i urządzeń, o których mowa ust. 1 należą:
§         pkt 4 w zakresie ochrony innych ważnych interesów państwa w szczególności:
§         lit. c muzea i inne obiekty, w których zgromadzone są dobra kultury narodowej.
 
3.     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).
 
4.     Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym.
 
§         § 1. Określa się wykaz:
§         ust. 2 usług o charakterze niepriorytetowym, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
 
5.     Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/We i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące Procedur udzielana zamówień Publicznych w zakresie zmiany CPV.
 
§         Uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) w szczególności jego art. 2.
§         Art. 2 W świetle rozwoju rynków oraz potrzeb użytkowników należy dostosować lub zmienić strukturę, kody oraz opisy CPV. Należy przy tym uwzględnić niektóre konkretne propozycje ulepszania CPV, przedstawione przez zainteresowane podmioty oraz jego użytkowników. Struktura, kody i opisy CPV powinny zostać zaktualizowane w celu uczynienia z CPV skutecznego narzędzia elektronicznych zamówień publicznych.
§         Kod CPV 79710000-4 Usługi ochroniarskie.
 
6.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony.
 
7.     Zarządzenie nr OR.I-0151 – 1835/10 Prezydenta Miasta Opola z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi i dostawy udzielane przez Gminę Opole – Urząd Miasta Opola.
 
Cel kontroli
 
         Celem kontroli było zbadanie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne dotyczące kompleksowych usług ochrony osób i mienia oraz obiektów Galerii Sztuki Współczesnej dokonanego w 2010 r.
 
 
Ustalenia kontroli
 
 
I Szczegółowy zakres czynności objętych zamówieniem
 
 
1.    Przedmiot zamówienia
 
W wyniku czynności kontrolnych ustalono, iż przedmiotem zamówienia było świadczenie kompleksowych usług ochrony osób, mienia i obiektów Galerii Sztuki Współczesnej.
 
2.    Zakres zamówienia
 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmował w szczególności:
 
Ø      Stałą całodobową ochronę osób, mienia i obiektów Galerii Sztuki Współczesnej znajdujących się przy Placu Teatralnym 12 i przy ulicy Kośnego 32a w Opolu oraz ochrona placu wystawowego i parkingu wraz ze znajdującymi się na nim pojazdami, świadczona przez dwóch pracowników ochrony, spełniających wszystkie wymagania określone w ustawie o ochronie osób i mienia.
 
Ø      Stałe prewencyjne obchody obiektu, wszystkich korytarzy, klatek schodowych oraz terenów wokół budynków.
 
Ø      Prowadzenie ewidencji pracowników Galerii oraz innych osób przebywających na terenie obiektów po upływie regulaminowego czasu pracy.
 
Ø      Po zakończeniu pracy zamawiającego sprawdzenie wszystkich pomieszczeń i korytarzy, mając na uwadze prawidłowe zabezpieczenie obiektów oraz przepisy p.poż i ustalenie czy na terenie chronionych obiektów nie pozostały osoby nieupoważnione.
 
Ø      Stały całodobowy nadzór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.
 
Ø      Zapewnienie grupy interwencyjnej na pilne wezwanie w czasie nie dłuższym niż 10 min.
 
Ø      Dodatkowa obsada personelu ochrony tj. dodatkowo jeden pracownik ochrony, w czasie większych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Zamawiającego w jego siedzibie jak i na terenie miasta Opola mieszczących się już w planie imprez jak i tych, które mogą się dodatkowo pojawić w trakcie świadczenia usług.
 
Ø      Konserwacja co najmniej raz na kwartał oraz naprawa elektronicznych i mechanicznych urządzeń i systemów alarmowych istniejących w obiektach (akta kontroli tom I s. 1- 4)
 
 
3.    Tryb postępowania
 
Ø      W trakcie prowadzonych czynności sprawdzających zespół kontrolny ustalił, iż w październiku 2010 r. kończyła się umowa na usługi ochrony z dotychczasowym wykonawcą    (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) , która to firma, swoje usługi na rzecz Galerii Sztuki Współczesnej świadczyła od 2008 r. w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego przez Referat Zamówień Publicznych Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Opola.
 
Ø      W związku z kończącą się umową Galeria Sztuki Współczesnej podjęła działania związane z udzieleniem zamówienia na usługi ochrony zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0151-1835/10. Zarządzenie to zmieniło zasady uczestnictwa instytucji kultury w postępowaniach prowadzonych przez Wydział Inwestycji Miejskich i zobligowało je do prowadzenia samodzielnie postępowań przygotowawczych w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego (akta kontroli tom I s. 5 - 9).
 
 
Ø      Przejmując to zadanie oraz chcąc mieć wiedzę na temat cen oraz jak w przypadkach analogicznych zamówień postępują inne instytucje pracownicy Galerii odpowiedzialni za przeprowadzenie takiego postępowania dokonali rozpoznania przeglądając ogłoszenia zamieszczone na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych.
 
Ø      Jak wynika z pisemnych wyjaśnień złożonych przez Kierownika Administracyjnego Galerii, przeglądając ogłoszenia umieszczone na portalu UZP w sprawie świadczenia usług ochrony, Galeria Sztuki Współczesnej podobnie jak inni zamawiający dokonała wyboru zamówienia z wolnej ręki powołując się na art. 5 ust.1a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. Wybór swój uzasadniła tym, że przedmiotem zamówienia publicznego są usługi ochroniarskie, które znajdują się w wykazie usług o charakterze niepriorytetowym stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010r. (akta kontroli tom I s. 10 – 13).
 
 
Ø      Decydując się na tryb wyboru z wolnej ręki, Galeria dokonała rozeznania cenowego na przedmiotowe usługi w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia. Przeprowadzono rozmowy telefoniczne, których efektem było wpłynięcie do Galerii ofert cenowych zgodnie z przedmiotem zamówienia. Oferty cenowe na świadczenie usług ochrony osób i mienia obrazuje poniższa tabela.
 
Tab. 1

 

 
LP
 
 
 
Nazwa firmy ochroniarskiej
 
 
Cena usługi z 22% podatkiem VAT od 01.11.2010 r. do 31.12.2010 r.
 
 
Cena usługi z 23% podatkiem VAT od 01.01.2011 r. do 30.10.2013 r.
 
 
 
Cena usługi łącznie z VAT za okres 36 miesięcy
 
1
 
    (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
50.508,00 zł
 
865.674,00 zł
 
916.182,00 zł
(akta kontroli tom I s. 14-16)
 
2
 
 
53.582,40 zł
 
918.367,20 zł
 
971.949,60 zł
(akta kontroli tom I s. 17-18)
 
 
 
 
3
 
 
51.728,00 zł
 
886.584,00 zł
 
938.312,00 zł
(akta kontroli tom I s. 19-20)
 
 
 
4
 
 
47.023,68 zł
 
805.955,04 zł
 
852.978,72 zł
(akta kontroli tom I s. 21-26)
 
 

 

 
 
Ø      Analiza przekazanych do Galerii pisemnych ofert od podmiotów zainteresowanych świadczeniem usług w zakresie ochrony osób i mienia potwierdziły najniższą cenę dotychczasowego wykonawcy. W związku z powyższym Galeria Sztuki Współczesnej zaprosiła do negocjacji firmę    (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), które odbyły się 27 października 2010 r. (akta kontroli tom I s. 27-71). W wyniku negocjacji Konsorcjum     (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) zgodziło się na obniżenie kwoty wynagrodzenia wynikającej ze złożonej wcześniej informacji cenowej z 19.300,00 zł netto za miesiąc do poziomu wynagrodzenia w dotychczasowej wysokości tj. 19.272,00 zł. netto miesięcznie. Dyrektor Galerii mając na uwadze dotychczasową współpracę z agencją zaproponował zawarcie umowy na okres 3 lat pod warunkiem utrzymania tej samej ceny przez cały okres obowiązywania umowy. W trakcie prowadzonych negocjacji strony uzgodniły, że okres wypowiedzenia umowy będzie wynosił 3 miesiące ponieważ w przypadku gdyby koszty związane z wykonywaną usługą wzrosły znacząco i naraziło by to wykonawcę na straty mógłby on wypowiedzieć umowę, natomiast Galeria zyskała by wystarczający czas do przeprowadzenia kolejnego postępowania na usługi ochrony. W trakcie negocjacji ustalono również wartość maksymalnego wynagrodzenia brutto za cały okres trwania umowy uwzględniając planowany wzrost stawki VAT od 1 stycznia 2011 r. z poziomu 22% do 23% (akta kontroli tom I s. 72-73). Po zaakceptowaniu projektu umowy oraz załącznika nr 1 – szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia przez radcę prawnego, w dniu 29 października 2010 r. podpisano umowę nr 2/X/2010 r. (akta kontroli tom I s. 74-78). W tym samym dniu zmieszczono ogłoszenie o udzieleniu zmówienia na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych (nr ogłoszenia 307235-2010). Jego zamieszczenie nastąpiło po akceptacji jego treści z kancelarią prawną (akta kontroli tom I s. 79-87).
 
Ø      Z treści sporządzonego zamówienia wynika, iż dokonano go w trybie z wolnej ręki, w oparciu o art. 5 ust. 1a pkt 1 oraz art. 5 ust 1a pkt 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Usługi ochrony osób i mienia są wymienione w wykazie usług o charakterze niepriorytetowym (poz. 23), stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. (Dz. U. nr 12 poz. 68), co daje możliwość przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą opisaną w art. 5 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, a więc z zastosowaniem trybu z wolnej ręki w innych uzasadnionych przypadkach niż przesłanki wymienione w art. 67 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
 
4.    Podsumowanie
 
Zespół kontrolny po przeanalizowaniu trybu postępowania w sprawie o zamówienie publiczne dotyczące kompleksowych usług ochrony osób i mienia oraz obiektów Galerii Sztuki Współczesnej nie stwierdził nieprawidłowości.
W sprawie badanego postępowania sporządzone zostały trzy opinie prawne, które w swojej treści są zbieżne z ustaleniami zespołu kontrolnego . Opinie te powstały w różnych odstępach czasu ale już po zakończeniu badanego postępowania (akta kontroli tom I s. 86-98).
Ostatnia z nich sporządzona w dniu 14 kwietnia 2011 r. dla potrzeb prowadzonej kontroli w sposób precyzyjny potwierdza prawidłowość przeprowadzonego postępowania wskazując między innymi, że:
 
„Ustawa o zamówieniach publicznych chroni konkurencję.
Dla Galerii Sztuki Współczesnej najważniejszą kwestią jest jednak bezpieczeństwo placówki, w której przechowywane są zbiory o wysokiej wartości nie tylko własnej ale i odszkodowawczej. Wobec powyższego istnieje możliwość pominięcia trybu przetargu nieograniczonego gdyż ustawodawca dopuszcza możliwość wyboru sposobu zamówienia zgodnie z interesem jednostki pod pewnymi jednak warunkami, które zostały określone w art. 5.
Warunki te zostały przez Galerię Sztuki Współczesnej spełnione:
 
  • przedmiotem postępowania są usługi o charakterze niepriorytetowym (Załącznik nr 2 nr kategorii 23 rozporządzenia PRM z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym). 
  • spełniony jest przynajmniej jeden warunek określony w ust. 1a: poniesienie straty w mieniu publicznym (pkt 3) oraz niebezpieczeństwo wydatkowania środków w sposób naruszający celowość, oszczędność i efektywność (pkt 1)
 
Nr kategorii 23 w Załączniku nr 2 „Wykaz usług o charakterze niepriorytetowym” brzmi: Usługi detektywistyczne i bezpieczeństwa, z wyjątkiem usług samochodów opancerzonych” zawierającym numery CPV: od 79700000-1 do 79723000-8. Zgodnie z rozporządzeniem Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Wspólnego Słownika zamówień (CPV) usługi ochroniarskie znajdują się pod kodem CPV nr 79710000-4, a więc mieszczącym się w kodach pod numerem kategorii usług niepriorytetowych 23.
 
Przedmiotem zamówienia były „Kompleksowe usługi ochrony osób, mienia oraz obiektów Galerii sztuki Współczesnej w Opolu” – Informacje Z Biuletynu UZP.
 
Jeżeli chodzi o poniesione straty w mieniu publicznym mogłyby one nastąpić w sytuacji przerwania usług ochrony w sytuacji np. przedłużającego się postępowania o zamówienia publiczne. W przypadku ochrony mienia o szczególnie wysokiej wartości własnej i odszkodowawczej zapewnienie ciągłości ochrony jest kwestią absolutnie priorytetową. Natomiast poniesione ewentualne straty z powodu szkody powstałej w wyniku niewłaściwej ochrony i konieczność jej naprawy powoduje nieuzasadnione dodatkowe koszty, a zatem wydane środki na konkretna ochronę mogą okazać się środkami wydanymi niepotrzebnie (gdyż i tak mamy do czynienia ze szkodą). Naruszona zatem zostaje zasada celowości, oszczędności i efektywności wydanych środków na ochronę.
Wobec powyższego zatrudnienie firmy ochroniarskiej już sprawdzonej (dającej rękojmię profesjonalnej usługi) stwarza większe szanse prawidłowej ochrony mienia należącego do dziedzictwa kulturowego, za które ostatecznie odpowiada Prezydent Miasta.
 
Jednostka zatem miała prawne podstawy do udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki. Jest to także tryb przewidziany przez ustawę Prawo zamówień publicznych. Jednostka działał jawnie (ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.10.2010r. po numerem: 307235-2010), zatem nie ma podstaw do zarzutu ukrycia tego działania. Istotne jest jedynie czy jednostka zachowała warunki udzielania zamówienia w tym trybie”. 
 
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 

 

Jednostka kontrolowana
   
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
Data: Opole,......                                             
Zespół kontrolny
 
 
 
 
(podpisy)
 
 
Data: Opole, .......

 

 
 
Podpis Głównego Specjalisty: (na ostatecznej wersji roboczej)
 
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału: (na ostatecznej wersji roboczej)
 
 
 
 

 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 

 

 
 

 

Zmiany w protokole
"Ustalenia na str. ... skreśla się"
 
"Uzupełnienie do str. ... protokołu kontroli"
 
"Treść ustaleń na str. ... otrzymuje brzmienie:"
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Załączniki do pobrania: 2011-09-07 14:32:33 - wnioski pokontrolne (49.00 kB)
2011-09-07 14:33:46 - wystąpienie pokontrolne (35.00 kB)

Ilość odwiedzin: 6104
Nazwa dokumentu: Galeria Sztuki Współczesnej
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnetrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Jacek Spadło, Izabela Dziewulska - Gaj
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Spadło, Izabela Dziewulska - Gaj
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2011-09-07 14:28:39
Data udostępnienia informacji: 2011-09-07 14:28:39
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-07 14:34:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner