logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
                         

 

KWiA.I–0914/8/11
                          Opole, 14 kwietnia 2011 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 12/11
 
Jednostka kontrolowana
Publiczne Gimnazjum nr 8 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
w Opolu
ul. Lelewela 9
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
25 marca -14 kwietnia 2011 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Małgorzata Jóźwin-Mazurek – starszy specjalista w Wydziale
Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Agnieszka Lisiecka – inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 25 /11
nr 26/11
Przedmiot kontroli
Wydatki budżetowe w 2010 r. – zgodność księgowań z przelewami z rachunku bankowego, paragrafami i dokumentami źródłowymi
Okres objęty kontrolą
2010 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Wojciech Rerich – dyrektor szkoły
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały
    (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))- główna księgowa
 

 

   
I. Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
 
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
 
  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
 
4.     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).
 
5.     Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).
 
6.     Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz 177 z późn. zm.)
 
  1. Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).
 
8.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.).
 
9.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. z 2006 r. Nr 116 poz. 783).
 
10.                       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późn. zm.).
 
11.                       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398 z późn. zm.).
 
  1. Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
 
  1. Uchwała Nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.
 
  1. Uchwała Nr LXIX/798/06 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych oraz uzgodnienia wartości jednego punktu z późn. zm.
 
  1. Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Załącznik do komunikatu poz. 84).
 
II. Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji wydatków             i sporządzanych sprawozdań.
 
III. Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych                w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-księgowych. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora jednostki. Dane zawarte w rocznych sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości oraz zgodności            z planem finansowym. Sprawdzono również czy jednostka posiada zakładowy plan kont i opracowane na piśmie procedury kontroli finansowej oraz czy procedury te są zgodne ze standardami Ministerstwa Finansów i dostosowane do specyfiki jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
 
IV. Sprawy organizacyjne 
 
W dniach od 17 do 31 października 2007 r., przez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu zostało przeprowadzone postępowanie kontrolne nr 25/07. Przeprowadzona kontrola obejmowała następujący zakres tematyczny:
Ø      gospodarka finansowa
Ø      ZFŚS
Ø      prowadzenie ksiąg rachunkowych
Ø      system kontroli wewnętrznej.
                        
Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej, oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji wydatków i sporządzanych sprawozdań.
Podczas kontroli ustalono, że:
 
Ø      szkoła posiada, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wyodrębnione rachunki bankowe dotyczące dochodów własnych oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W tym zakresie nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości,
Ø      wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonych sprawozdaniach budżetowych,
Ø      dokumenty księgowe prowadzone są w sposób chronologiczny z podziałem na poszczególne rachunki,
Ø      wszystkie dokumenty księgowe poddane analizie, na podstawie których dokonywano wydatków były szczegółowo opisane, sprawdzone przez upoważnione osoby pod względem formalnym, rachunkowym oraz merytorycznym, ponadto wszystkie faktury posiadały dekretację oraz wskazanie odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej,
Ø      w wyniku kontroli ustalono, że na dochody własne składały się m.in. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wpłaty z tytułu najmu pomieszczeń.
Ø      w gospodarowaniu Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych nie stwierdzono nieprawidłowości.
 
W dniu 23 listopada 2007 r. protokół kontroli doręczono dyrektorowi szkoły. Zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli nie wniesiono.
W związku z tym, że w wyniku kontroli nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, odstąpiono od wydawania zaleceń pokontrolnych.
 
Siedzibą Publicznego Gimnazjum nr 8 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu jest nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy ul. Joachima Lelewela 9, którą Rada Miasta Opola przekazała jednostce zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/508/09 Rady Miasta Opola z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum Nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Opolu (akta kontroli Nr 11/12/I/6).
 W okresie objętym kontrolą dyrektorem jednostki był pan Wojciech Rerich powołany na to stanowisko na okres od 1 września 2007 r. do 31 sierpnia 2012 r. (akta kontroli Nr 11/12/I/8). Od dnia 1 września 2010 r. dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 8  przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia. W związku z nieobecnością dyrektora upoważnienie do występowania w imieniu jednostki otrzymała wicedyrektor szkoły pani Maryla Strzała (akta kontroli Nr 11/12/I/9). Głównym księgowym jednostki jest pani     (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))zatrudniona na tym stanowisku od dnia 20 stycznia 2004r. w wymiarze pełnego etatu (akta kontroli Nr 11/12/I/41).
         Z budżetem gminy jednostka rozlicza się w dziale klasyfikacji budżetowej 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80110 – gimnazja.
         Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.
         W kontrolowanym okresie jednostka posiadała sześć rachunków bankowych, założonych w PKO BP S.A. (akta kontroli Nr 11/12/I/10):
-          96 1020 3668 0000 5802 0159 5149 rachunek budżetowy,
-          86 1020 3668 0000 5902 0159 8096 rachunek ZFŚS,
-          84 1020 3668 0000 5002 0159 8085 dochody własne,
-          79 1020 3668 0000 5202 0159 8077 rachunek sum depozytowych,
-          58 1020 3668 0000 5202 0309 0800 Projekt systemowy,
-          86 1020 3668 0000 5202 0313 1521 Comenius,
oraz funkcjonujący od stycznia 2011 r. wyodrębniony rachunek dochodów jednostki nr 76 1020 3668 0000 5202 0314 1595.
         Wewnętrzne regulacje prawne dotyczące funkcjonowania gospodarki finansowo-księgowej w kontrolowanej jednostce to:
Ø      Przyjęte zasady rachunkowości, w których określono m.in.:
-        rok obrotowy,
-        okresy sprawozdawcze i rodzaje sprawozdań finansowych,
-        prowadzenie ksiąg rachunkowych
-        system ksiąg rachunkowych
-        opis systemu przetwarzania i ochrony danych
-        zasady wyceny aktywów i pasywów
-        zasady postępowania z dowodami księgowymi
-        ewidencja zaangażowania wydatków
-        ustalenie wyniku finansowego.
Ø      Zakładowy Plan Kont,
Ø      Instrukcja obiegu dokumentów księgowych, w której określono m.in.:
-        dokumenty związane z zatrudnieniem
-        dokumenty płacowe
-        dokumenty księgowe
-        gospodarka majątkiem trwałym
-        gospodarka materiałowa
-        gospodarka kasowa
-        przechowywanie i zabezpieczanie dowodów księgowych.
Ø      Instrukcja kasowa,
Ø      Instrukcja inwentaryzacyjna,
Ø      Regulamin ZFŚS.
W kontrolowanej jednostce inwentaryzacja środków trwałych                          i pozostałych środków trwałych została przeprowadzona w 2008 r. Zgodnie z obowiązującą w jednostce instrukcją z przeprowadzonej inwentaryzacji został sporządzony protokół.W trakcie czynności nie stwierdzono żadnych różnic (akta kontroli Nr 11/12/I/11-12) .
         Szczegółowo stan zatrudnienia w kontrolowanej jednostce przedstawiono w tabeli nr 1 (akta kontroli Nr 11/12/I/16).
 
Tabela nr 1

 

Lp.
Wyszczególnienie
Zatrudnienie w etatach (stan na 01.01.2010 r.)
Zatrudnienie w etatach (stan na 31.12.2010 r.)
1
Pracownicy pedagogiczni
47,58
49,64
2
Pracownicy administracyjni
7,38
6,88
3
Pracownicy obsługi
8,50
8,88
RAZEM
63,46
65,40

 

 
V. Wydatki budżetowe w 2010 r.
 
Z wyciągu bankowego nr 220 wynika, że stan środków budżetowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2010 r. wynosił – „0”(akta kontroli Nr 11/12/I/13).
Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków finansowych przekazanych jednostce w 2010 r. wynosiła 3.709.434,60 zł. (akta kontroli Nr 11/12/I/55-58).
W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniach RB-28S jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność w 2010 r.
 
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80110 – Gimnazja
Ze sporządzonego sprawozdania dotyczącego działu 801 rozdział 80110 oraz z dokumentacji księgowej jednostki wynika, że dokonywane wydatki zostały zaewidencjonowane w dziewiętnastu paragrafach (akta kontroli Nr 11/12/I/14).
         Ustalono, że największą pozycję wydatków budżetowych stanowiły wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. Łączna kwota tych wydatków wyniosła 2.982.595,62 zł, w tym:
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.414.956,69 zł
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 134.239,44 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 376.858,10 zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – 56.541,39 zł.
         Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym (akta kontroli Nr 11/12/I/15).
W wyniku kontroli ustalono, że w 2010 r. pracownikom oprócz wynagrodzeń miesięcznych wypłacono dodatkowo (akta kontroli Nr 11/12/I/17):
    (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
         Strona kontrolująca sprawdziła prawidłowość naliczania płac dla trzech pracowników wykazanych w tabeli nr 3.
W jednostce obowiązuje Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum nr 8 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu, opracowany w oparciu o przepisy określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398).
Podczas czynności kontrolnych sprawdzono czy stawki poszczególnych składników wynagrodzeń zostały przyznane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (akta kontroli Nr 11/12/I/18).
 
Tabela nr 3
Lp.
Imię i nazwisko
Stanowisko
Kategoria zaszerego-wania
Wymiar etatu
Wynagrodzenie
zasadnicze
Składniki dodatkowe
1
(akta kontroli Nr 11/11/I/18)
   (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2
3
Strona kontrolująca dokonała również analizy wynagrodzeń oraz przelewów trzech pracowników jednostki. Badanie polegało na porównaniu naliczonych wynagrodzeń z indywidualnych kartotek wynagrodzeń ze sporządzonymi listami płac. Następnie porównano wynagrodzenia „do wypłaty” z listy płac z dokonanymi przelewami (akta kontroli Nr 11/12/I/42-50). W badaniu zastosowano technikę porównania bieżącej informacji z analogiczną informacją z poprzedniego okresu. Sprawdzono 98 kolejnych wyciągów bankowych. Zestawienie wynagrodzeń niżej wymienionych pracowników kontrolowanej jednostki za okres od lipca do grudnia 2010 r. przedstawiono w tabeli nr 4.
 
 
 
Tabela nr 4

 

Lp
Imię i nazwisko
07.2010
08.2010
09.2010
10.2010
11.2010
12.2010
1
(akta kontroli Nr 11/11/I/19)
    (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
2
3

 

 
          W trakcie badania stwierdzono, iż wszystkie kwoty wykazane                     w indywidualnych kartotekach wynagrodzeń były zgodne z kwotami na sporządzonych listach płac. Po analizie porównawczej stwierdzono, iż zachodzi pełna zgodność pomiędzy danymi zawartymi w listach płac z danymi                    z wyciągów bankowych.
Zespół kontrolny, dokonał sprawdzenia 93 dokumentów księgowych dot. wydatków rzeczowych zaksięgowanych w paragrafach wykazanych w poniższej tabeli w okresie od listopada do grudnia 2010 r., na podstawie których dokonano przelewów ze środków budżetowych. Sprawdzono sposób opisywania faktur oraz rachunków pod względem formalnym, rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzania do wypłaty przez dyrektora jednostki (akta kontroli Nr 11/12/I/15). W tabeli nr 5 przedstawiono dokumenty poddane szczegółowej kontroli. 
 
Tabela nr 5

 

Lp.
Nr dokumentu
Kwota
Tytuł
Nr faktury
Uwagi
Paragraf 4210 wydatki w XI.2010 r.
1
640
14,10
baterie
63./10
-
2
640
53,20
materiałybiurowe
3935/K/2010
-
3
640
55,77
materiały biurowe
3830/K/2010
-
4
640
17,00
baterie
paź-65
-
5
640
12,00
materiały do remontu
FV/10/507
-
6
640
29,00
środki czystości
351
-
7
639
900,94
wiertarka i szlifierka
172499/8024/2010
-
8
639
87,35
listwa instalacyjna
01372/TT/10
-
9
639
16,19
materiały do remontu
HF20873/10
-
10
629
18,30
tablice informacyjne
2563/2010
-
11
618
200,08
przewód
FV6299/10
-
12
617
199,98
czujki
FV6326/10
-
13
614
431,07
wyposażenie apteczki
441/2010
-
14
606
98,82
arkusze ocen
2045/P/A
-
15
605
616,51
środki czystości
33277/2010
-
16
601
102,93
przewody
F00734/10
-
17
596
16,90
worki na śmieci
32773/2010
-
 
suma
2 870,14
 
 
 
Paragraf 4240 wydatki w XI.2010 r.
18
641
112,20
poradnik
FA00161504/10
-
19
627
109,00
pomoc dydaktyczna
FA00157069/10
-
20
623
109,00
pomoc dydaktyczna-język pol
FA00153967/10
-
21
594
75,99
czasopismo
FV00147296/10
-
 
suma
406,19
 
 
 
Lp.
Nr dokumentu
Kwota
Tytuł
Nr faktury
Uwagi
Paragraf 4260 wydatki w XI.2010 r.
22
628
152,05
woda
084886/2010
-
23
613
19 979,37
C.O
HK/22838/776/2010
-
24
612
5 303,49
energia elektryczna
0,677005391
-
25
97
20,37
gaz
9614033/176
-
 
suma
25 455,28
 
 
 
Paragraf 4270 wydatki w XI.2010 r.
26
616
489,46
przegląd i remont sprzętu p/poż
0253/2010
-
27
593
579,50
roboty dekarskie
00033/2010
-
 
suma
1 068,96
 
 
 
Paragraf 4300 wydatki w XI.2010 r.
28
641
11,90
opłata pocztowa
FA00161504/10
-
29
638
4,50
znaczki pocztowe
FV00045/E6402/00572200/G/11/10
-
30
638
225,00
znaczki pocztowe
FV00053/E6402/005515200/G/11/10
-
31
628
192,38
opłata za ścieki
084886/2010
-
32
627
11,80
opłata pocztowa
FA00157069/10
-
33
625
576,09
wywóz śmieci
4222001822
-
34
624
172,18
wywóz śmieci
4222001821
-
35
623
11,80
opłata pocztowa
FA00153967/10
-
36
602
61,00
abonament za monitoring
FV5956/10
-
37
597
5 219,16
oczyszczenie nawierzchni boiska
0026/10/10/FVS
-
38
595
183,00
deratyzacja
819/2010
-
39
594
12,81
opłata pocztowa
FV00147296/10
-
 40
 647
190,00
prowizja bankowa
WB
-
 
suma
6 871,62
 
 
 
Paragraf 4350 wydatki w XI.2010 r.
41
626
108,58
internet
FOP40675107/011/10
-
 
suma
108,58
 
 
 
Paragraf 4370 wydatki w XI.2010 r.
42
626
357,77
usługi telekomunikacyjne
FOP40675107/011/10
-
43
604
280,19
usługi telekomunikacyjne
5049532544/22/0
-
 
suma
637,96
 
 
 
Paragraf 3020 wydatki w XII.2010 r.
44
660
4462,80
ekwiwalent BHP i okulary
wg protokołu
-
45
675
931,00
zapomoga zdrowotna dla nauczycieli
wg protokołu
-
46
 
29,00
podatek od zapomogi
WB
-
 
suma
5422,80
 
 
 
Paragraf 4210 wydatki w XII.2010 r.
47
655
156,38
środki czystości
37831/2010
-
48
667
400,48
materiały do remontu-ogranicznik przepięć
FV/77/2010
-
49
668
350,14
szkło do drzwi hydrantów
535
-
50
672
180,00
materiały biurowe
KF02362/10
-
51
683
9,50
przedłużacz
238/10
-
52
683
47,20
materiały do remontu
FV/10/557
-
53
683
46,48
łopaty
282/0101203019530
-
Lp.
Nr dokumentu
Kwota
Tytuł
Nr faktury
Uwagi
54
683
207,08
miotły,żarówki,sól
182597/8024/2010
-
55
683
146,98
materiały do remontu
189511/8024/2010
-
56
683
74,48
środki czystości
38527/2010
-
57
683
24,60
baterie
67./10
-
58
686
399,67
urządzenie do serwerowni
FV6920/10
-
59
693
379,59
materiały do remontu
1883/op/2010
-
60
694
105,75
materiały do remontu
HF22147/10
-
61
694
89,34
rękawice
F-10/0222/12/10
-
62
694
38,00
lampa
00021/12/2010
-
 
suma
2 655,67
 
 
 
Paragraf 4240 wydatki w XII.2010 r.
63
663
159,00
pozycja książkowa
FO312/12
-
64
664
268,99
pomoce dydaktyczne-filmy
4102/2010
-
65
680
291,00
pozycja książkowa
TNB/8048/10
-
66
683
15,00
piłeczki
67./10
-
67
684
369,10
książki
949/10
-
68
689
253,60
pomoc naukowa dla dyrektora szkoły
1510103337
-
69
690
210,80
książki
115/10/12
-
70
702
723,26
książki
916/10/FA
-
71
703
75,00
książki
924/10/FA
-
72
707
273,00
monitor administracyjno gosp.
FA00183939/10
-
 
suma
2 638,75
 
 
 
Paragraf 4260 wydatki w XII.2010 r.
73
671
4 005,12
energia el.
677006001
-
74
687
21 423,83
C.O
HK/26117/776/2010
-
75
706
167,94
woda
093152/2010
-
 
suma
25 596,89
 
 
 
Paragraf 4270 wydatki w XII.2010 r.
76
652
73,20
konserwacja ksero
686/P/10
-
77
654
60 000,00
montaż okien i parapetów
349/2010
-
78
657
201,30
konserwacja i naprawa ksero
702/P/10
-
79
691
29 951,00
remont i naprawa kanalizacji deszczowej
45/2010
-
80
692
60 000,00
okna-wymiana
374/2010
-
 
suma
150 225,50
 
 
 
Paragraf 4280 wydatki w XII.2010 r.
81
666
200,00
badania lekarskie
1317/10
-
 
suma
200,00
 
 
 
Paragraf 4300 wydatki w XII.2010 r.
82
662
61,00
abonament za monitoring
FV6504//10
-
83
676
773,97
odśnieżanie z budynku
168/2010
-
84
688
587,00
wywóz śmieci
4222041996
-
85
694
22,00
usługa transportowa
00021/12/2010/FVS
-
86
706
190,95
ścieki
093152/2010
-
87
707
51,24
usługa pocztowa
fa00183939/10
-
88
 
212,57
prowizja bankowa
WB
-
 
suma
1 898,73
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lp.
Nr dokumentu
Kwota
Tytuł
Nr faktury
Uwagi
Paragraf 4350 wydatki w XII.2010 r.
89
685
108,58
opłata za internet
FOP40675107/012/10
-
 
suma
108,58
 
 
 
Paragraf 4370 wydatki w XII.2010 r.
90
653
255,43
usługi telekomunikacyjne
5050678471/22/0
-
91
685
387,26
usługi telekomunikacyjne
FOP40675107/012/10
-
 
suma
642,69
 
 
 
Paragraf 4410 wydatki w XII.2010 r.
92
683
230,00
bilety MZK na delegacje pracowników
67/10
-
 
suma
230,00
 
 
 
Paragraf 4750 wydatki w XII.2010 r.
93
665
319,41
licencja ProgMan
420/12/2010
-
 
suma
319,41
 
 
 
 
Łączna suma
227 357,75
 
 
 
 

 

 
W trakcie powyższego badania zespół kontrolny ustalił, że wszystkie skontrolowane dokumenty były szczegółowo opisane, sprawdzone przez upoważnione osoby pod względem formalnym, rachunkowym oraz merytorycznym. Każdorazowo na fakturach była umieszczona dekretacja, prawidłowa klasyfikacja budżetowa oraz wskazanie miesiąca ujęcia w księgach rachunkowych.
 
VI. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 
Z wyciągu bankowego nr 1 wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2010 r. wynosił 2.742,68 zł (akta kontroli Nr 11/12/I/20). Stan ten jest zgodny z ewidencją księgową (konto 135 – rachunek ZFŚS (akta kontroli Nr 11/12/I/21-23).
          W 2010 r. w kontrolowanej szkole dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 137.030,00 zł (akta kontroli Nr 11/12/I/25-27). Środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS w dniach:
Ø      26.05.2010 r. –     104.500,00 zł
Ø      29.09.2010 r. –       32.530,00 zł
RAZEM                       137.030,00 zł 
Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników jednostki określił dyrektor w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującym w Publicznym Gimnazjum nr 8 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu.
Ww. regulamin określa między innymi osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu, przeznaczenie środków oraz zasady                      i warunki przyznawania świadczeń socjalnych.
Działalność socjalna prowadzona jest na podstawie zatwierdzonego rocznego planu dochodów i wydatków. Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Niewykorzystane środki w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 
Z analizy zapisów dokonanych na koncie 135 (strona Wn) wynika, że na rachunek bankowy oprócz środków przeniesionych z poprzedniego roku, odpisów i odsetek od zgromadzonych środków, wpływały także spłaty pożyczek mieszkaniowych, dopłaty pracowników do wycieczek oraz odpis dla emerytów przekazany z Urzędu Miasta w wysokości 44.811,90 zł (w dniu 20.05.2010 r. – 30.771,90 zł oraz w dniu 24.09.2010 r. – 14.040,00 zł). Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono. 
          Z analizy strony Ma wynika, że zaewidencjonowane wydatki w kontrolowanym okresie dotyczyły:
Ø      dofinansowania do wypoczynku pracowników oraz ich dzieci,
Ø      pożyczek mieszkaniowych,
Ø      świadczeń urlopowych,
Ø      imprez integracyjno-okolicznościowych,
Ø      pomocy finansowej.
Saldo konta 135 na dzień 31.12.2010 r. wynosiło 8.328,97 zł i było zgodne z wyciągiem bankowym nr 76 (akta kontroli Nr 11/12/I/24).
 
VII. Gospodarowanie dochodami własnymi w 2010 r.
 
Źródła dochodów własnych oraz sposób ich przeznaczenia określone zostały w uchwale nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola oraz w uchwaleLXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania z późniejszymi zmianami. Podstawą gospodarowania dochodami własnymi jest roczny plan sporządzony przez dyrektora jednostki określający przychody i rozchody w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej.
Z wyciągu bankowego nr 1 wynika, że stan środków dochodów własnych na rachunku bankowym na początek roku 2010 wynosił 7.690,83 zł (akta kontroli Nr 11/12/I/28). Saldo jest zgodne ze sprawozdaniem RB-34 (akta kontroli Nr 11/12/I/29).
Wykazany w sprawozdaniu stan należności netto na dzień 01.01.2010r. tj. na początek okresu sprawozdawczego wynosił 2.167,50 zł i dotyczył opłat z tytułu najmu. Należności w wysokości 1.942,50 zł zostały uregulowane przez najemców do końca stycznia 2010 r., natomiast kwota 90,00 zł została uregulowana w dniu 5.03.2010 r. Pozostała kwota 135,00 zł została umorzona w dniu 30.06.2010 r. (akta kontroli Nr 11/12/I/35-36). Kwota należności wykazanych w sprawozdaniu była zgodna z saldem konta 201 na dzień 1.01.2010r.(akta kontroli Nr 11/12/I/34).
         Wykazany w sprawozdaniu stan zobowiązań na dzień 01.01.2010 r. wynosił 0,00 zł (akta kontroli Nr 11/12/I/37-39)
Wykazane w sprawozdaniu dane na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 31.12.2010 r. dotyczące należności netto w kwocie 4.900,00 zł były zgodne z ewidencją księgową (konto 201) (akta kontroli Nr 11/12/I/33). Należności dotyczyły zaległości opłat z tytułu najmu sal lekcyjnych przez jednego kontrahenta. Cała kwota należności została uregulowana przez najemcę w terminie, tj. w dniu 18.01.2011 r. (akta kontroli Nr 11/12/I/40). Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, że zawarte umowy najmu nie przewidywały naliczania odsetek w przypadku zapłaty czynszu po terminie.
Wykazany w sprawozdaniu stan zobowiązań na dzień 1.01.2010 r. oraz 31.12.2010 r. wynosił 0,00 zł i był zgodny z ewidencją księgową(akta kontroli Nr 11/12/I/32).
 
VII. 1. Źródła dochodów własnych
 
Ustalono, że w kontrolowanej jednostce środki dochodów własnych były gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych. Ze sporządzonego przez jednostkę sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie przychodów dochodów własnych w 2010 r. wyniosło ogółem 43.456,01 zł.Na kwotę tę składają się środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego oraz dochody w kwocie – 35.765,18 zł (akta kontroli Nr 11/12/I/31).
Wyżej wymienione dochody uzyskano w czterech paragrafach:
Ø      § 0690 – Wpływy z różnych opłat – 322,00 zł
Ø      § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 33.056,50 zł,
Ø      § 0920 – Pozostałe odsetki – 426,68 zł,
Ø      § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 1.960,00 zł.
W wyniku kontroli ustalono, że na przychody składały się m.in.: odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, opłaty z tytułu najmu pomieszczeń i boiska sportowego oraz duplikatów wydanych dokumentów. Ww. rodzaje dochodów były zgodne z określonymi w art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz w uchwale Rady Miasta Opola.
Wykazane w sprawozdaniu dochody są zgodne z ewidencją konta 132. 
 
VII. 2. Wydatki dochodów własnych
 
          Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 (akta kontroli Nr 11/12/I/29) wynika, że wydatki ze środków dochodów własnych za 2010 r. wyniosły ogółem 43.456,01 zł. Wydatki te zaewidencjonowano w siedmiu paragrafach. Wykazane w sprawozdaniu Rb-34 kwoty wydatków są zgodne z ewidencją konta 132 (akta kontroli Nr 11/12/I/30).
          W wyniku przeprowadzonej analizy wyżej wymienionego sprawozdania kontroli poddano dokumentację księgową dotyczącą wydatków we wszystkich paragrafach.
 
Rozdział 80110 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 
          Wydatki ogółem wyniosły 3.281,82 zł. Ustalono, że wydatki dotyczyły materiałów biurowych, środki czystości oraz materiałów do remontów. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Rozdział 80110 § 4260 – Zakup energii 
          Wydatki ogółem wyniosły 10.000,00 zł. Ustalono, że wydatki dotyczyły refundacji części opłat za centralne ogrzewanie i energię elektryczną. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Rozdział 80110 § 4270 – Zakup usług remontowych 
          Wydatki ogółem wyniosły 17.892,53 zł. Ustalono, że wydatki dotyczyły remontu serwerowni i wstawienia okien. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Rozdział 80110 § 4360 – Zakup usług telekomunikacji telefonii komórkowej 
          Wydatki ogółem wyniosły 100,00 zł. Ustalono, że wydatek dotyczył zakupu karty dla dyrektora do służbowego telefonu komórkowego. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Rozdział 80110 § 4480 – Podatek od nieruchomości 
          Wydatki ogółem wyniosły 75,00 zł. Ustalono, że wydatek dotyczył zapłaty podatku od nieruchomości. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Rozdział 80110 § 4570 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat
          Wydatki ogółem wyniosły 37,61 zł. Ustalono, że wydatek dotyczył zapłaty noty odsetkowej za energię elektryczną. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
Rozdział 80110 § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
          Wydatki ogółem wyniosły 4.166,36 zł. Ustalono, że wydatek dotyczył opłaty za licencję do programu Vulcan, zakupu tuszów i tonerów do drukarek oraz zakupu klawiatury do komputera. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
 
VIII. System kontroli wewnętrznej
 
Na system kontroli wewnętrznej w Publicznym Gimnazjum nr 8 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu składają się następujące wewnętrzne regulacje:
- Zakładowy Plan Kont,
- Instrukcja obiegu i kontroli dowodów księgowych,
- Instrukcja inwentaryzacyjna,
- Regulamin Kontroli Wewnętrznej,
- Procedura kontroli finansowej,
- Regulamin Wynagradzania,
- Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- Regulamin udzielania zamówień publicznych.
 
Na rok szkolny 2010/2011 zaplanowano następujące tematy kontroli:
Tabela nr 6

 

L.p.
Obszar kontrolny
 
Zagadnienia i zakres kontroli
 
Osoby kontrolujące
Termin
Osoby odpowiedzialne i nadzorujące
1
2
3
4
5
6
1.
Organizacja prawna szkoły
Zgodność dokumentacji z aktualnymi wymogami i przepisami prawa
Zgodność stanu rzeczywistego szkoły ze stanem wymaganym(ilość oddziałów, zatrudnienie, kadry, organizacja szkoły, obowiązek szkolny)
wicedyrektor, główny księgowy, specjalista ds. kadr, sekretarz szkoły
Wg potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku
Dyrektor
2.
Ochrona przed zagrożeniem
Kontrola obiektu pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków podczas korzystania z obiektu.
 
 
Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej w szkole,
 
 
Kontrola sprawności technicznej obiektu w szczególności instalacji elektrycznej, co, wod-kan.,
Kontrola stanu instalacji odgromowej
 
Kontrola zabezpieczenia obiektu przed włamaniem, zamykanie obiektu
 
 
Aktualne instrukcje-zasady postępowania plany ewakuacyjne, alarmowe, itp.
Zabezpieczenia w sprzęt gaśniczy, ochronny, środki łączności i inne,
Harmonogramy ćwiczeń, procedury ewakuacyjne, i inne
Przeprowadzenie próbnej ewakuacji szkoły- kontrola znajomości planu ewakuacyjnego przez personel szkoły
 
Pracownik bhp, komisja powołana przez dyrektora szkoły-kierownik gospodarczy, społ.
 
Inspektor pracy
Kierownik gospodarczy
 
Pracownik bhp
 
 
 
Kierownik gospodarczy
 
Kierownik gospodarczy, woźny, konserwatorzy
 
 
Kierownik gospodarczy, pracownik bhp
 
 
 
 
 
wicedyrektor
 
 
 
 
 
 
Sierpień, luty
 
 
 
 
 
Na bieżąco
 
 
 
Na bieżąco
 
 
 
 
 
 
Codziennie szczególnie przed dniami wolnymi
 
Na bieżąco wg potrzeb, ewakuacja próbna do końca października
 
Dyrektor, Kierownik gospodarczy
 
 
 
 
Dyrektor, Kierownik gospodarczy
 
 
Dyrektor, Kierownik gospodarczy
 
 
 
 
 
Dyrektor, Kierownik gospodarczy
 
 
 
Dyrektor
3.
Bezpieczeństwo w szkole
Kontrola stanu higieny szkolnej i stanu sanitarnego szkoły
 
Kontrola warunków pracy i nauki pod względem bhp, analiza wypadków
Pielęgniarka szkolna
 
 
Pracownik bhp, społeczny insp. pracy
 
Co miesiąc
 
 
Luty, sierpień
 
Dyrektor
 
 
Dyrektor
 
4.
Gospodarowanie finansami i mieniem z uwzględnieniem ZFŚS
Rachunkowość:
Zakres kontroli opiera się o wymogi zawarte w przyjętej polityce rachunkowości, w szczególności – instrukcji obiegu i kontroli dokumentów.
-Funkcjonowanie sekretariatu, kontrola druków ścisłego zarachowania
 
Gospodarka finansowa:
- prawidłowe planowanie(zabezpieczanie potrzeb w stosunku do możliwości finansowych)
- wydatkowanie środków zgodnie z planem finansowym
- celowość, oszczędność, gospodarność
 
Gospodarka majątkowa:
-poprawność ewidencji majątkowej
- inwentaryzowanie składników majątkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
- prawidłowa gospodarka materiałowa i kontrola gospodarki materiałowej
- prawidłowa gospodarka środkami trwałymi i kontrola gospodarki
- dbałość o prawidłowe wyposażenie i zbiory biblioteczne oraz kontrola zasobów
 
Wynagrodzenia pracowników:
- zakres kontroli obejmuje zagadnienia związane z zatrudnieniem i płacami, w tym dokumentację kadrową i księgową,
- prawidłowość w realizowaniu funduszu płac- finanse szkoły
- przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych,
-formalna i techniczna ochrona dokumentacji kadrowej i płacowej, prawidłowa archiwizacja.
 
Zamówienia publiczne:
- poprawność przeprowadzonych postępowań o udzielanie zamówień,
-zasady udzielania zamówień
- ewidencjonowanie zamówień
dokumentacja
 
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:
- zgodność regulaminu z ustawą
-poprawność w ustalaniu zasad przyznawania świadczeń(kryteria oparte o sytuację materialną)
- rozliczanie funduszu i obsługa finansowa
- ochrona danych
 
główny księgowy, pracownik wyznaczony przez dyrektora
 
 
sekretarz szkoły, wicedyrektor
 
 
Kierownik gospodarczy, główny księgowy
 
 
 
 
 
 
 
 
Kierownik gospodarczy
 
 
 
pracownik wyznaczony przez dyrektora,
bibliotekarz
 
 
 
 
 
 
 
Księgowa
 
 
 
 
 
specjalista ds. płac
 
 
 
specjalista ds. kadr
 
 
 
 
Kierownik gospodarczy
 
 
 
 
 
 
księgowa, komisja socjalna, pracownik wyznaczony przez dyrektora
Na bieżąco
 
 
 
 
 
wrzesień, czerwiec
 
 
Bieżąco i okresowo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bieżąco wg potrzeb
 
 
 
 
Co najmniej raz w semestrze
 
 
 
 
 
 
 
Na bieżąco
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
na bieżąco
 
 
 
 
 
 
 
na bieżąco
Dyrektor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dyrektor, główny księgowy
 
 
 
 
 
 
 
 
Dyrektor, Kierownik gospodarczy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dyrektor, główna księgowa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dyrektor
 
 
 
 
 
 
 
Dyrektor, główna księgowa
 
5.
Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi
- rekrutacja i dobór kadry
- realizacja polityki szkoleniowej (szkolenie i doskonalenie zgodnie z potrzebami i planem)
- okresowe oceny pracy pracowników
- prowadzenie teczek akt osobowych,
-kontrola obowiązkowych badań lekarskich pracowników.
-przestrzeganie dyscypliny pracy:
a)kontrola zapisów w dziennikach i innych dokumentach potwierdzających realizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
b)kontrola czasu rozpoczynania i kończenia pracy
c)kontrola zwolnień chorobowych.
specjalista ds. kadr, koordynator WDN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wicedyrektor
Na bieżąco
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Październik, luty, maj
Dyrektor szkoły

 

 
W zakresie dotychczas przeprowadzonych kontroli nie wydano żadnych zaleceń.                 
 
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi jednostki.
 
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 

 

Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
Data: ........................
                   Zespół kontrolny
 
 
 
(podpisy)
 
Data: ……………………………….

 

           
 
   Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
   Podpis Naczelnika Wydziału:
 

 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
 

 

 
 
 

Załączniki do pobrania: 2011-09-07 14:43:56 - wnioski pokontrolne (56.00 kB)
2011-09-07 14:45:14 - wystąpienie pokontrolne (33.50 kB)

Ilość odwiedzin: 6980
Nazwa dokumentu: Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnetrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2011-09-07 14:35:35
Data udostępnienia informacji: 2011-09-07 14:35:35
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-07 14:46:10

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner