logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

KWiA.I–0914/11/11
                            Opole, 30.05.2011 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 17/11
 
Jednostka kontrolowana
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
im. Jakuba Kani ul. Budowlanych 49
45-122 Opole
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
               27.04 - 25.05.2011 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Tadeusz Lech - główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Wiesław Pałczyński - starszy specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 38/2011
nr 37/2011
Przedmiot kontroli
Gospodarka finansowa, w tym realizacja zasad wynagradzania pracowników niepedagogicznych
Okres objęty kontrolą
                               2010 rok
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Krzysztof Pytlik – dyrektor
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– główna księgowa

 

   
 
I. Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późn. zm.).
3.     Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
4.     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.).
5.     Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).
6.     Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz 177 z późn. zm.)
7.     Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).
8.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.).
9.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. z 2006 r. Nr 116 poz. 783).
10.                       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późn. zm.).
11.                       Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020).
12.                       Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
13.                       Uchwała Nr LXIX/798/06 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych oraz uzgodnienia wartości jednego punktu z późn. zm.
14.                       Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Załącznik do komunikatu poz. 84).
 
II. Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji wydatków             i sporządzanych sprawozdań.
 
III. Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych   w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-księgowych. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora jednostki. Dane zawarte w rocznych sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości oraz zgodności z planem finansowym. Sprawdzono również czy jednostka posiada zakładowy plan kont i opracowane na piśmie procedury kontroli finansowej oraz czy procedury te są zgodne ze standardami Ministerstwa Finansów i dostosowane do specyfiki jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
 
 
 
IV. Sprawy organizacyjne 
 
Aktualnie Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Opolu przy ul. Budowlanych 40 funkcjonuje na podstawie aktu założycielskiego nadanego Uchwałą Nr X/150/99 Rady Miasta Opola z dnia 27 maja1999 r. (akta kontroli Nr 11/17/ I/4).
Budynek szkoły usytuowany jest na działce o pow. 11.571 m². Powierzchnia zabudowy wynosi 934 m². Powierzchnia użytkowa – 1.284,14 m². Decyzją Zarządu Miasta Opola GN-7224c/85/98 z dnia 7.01.1999 r. nieruchomość ta została nieodpłatnie oddana w trwały zarząd. Posiada księgę wieczysta Kw.96876(akta kontroli Nr 11/17/I/3).
W styczniu 2010 r. liczba uczniów wynosiła wynosił a 91 osób w 6 oddziałach klasowych. Stan na koniec grudnia 2010 r. wynosił 94 osoby.   
W budynku szkoły istnieje również świetlica, w której poza działalnością pedagogiczno - wychowawczą wydawane są uczniom obiady w ”pełnym cateringu”. Dostarczane są przez firmę gastronomiczną i podawane w jednorazowym serwisie użytkowym. Korzysta z nich około 15 uczniów.
     Dostawcą jest Firma(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), która wyłoniona została przez rokroczne kierowane zapytania ofertowe przez szkołę do tego typu jednostek usługowych.
 Koszty pokrywane są przez rodziców. Cena jednego obiadu wynosiła w I półroczu     5,30 zł do 6,30 zł w drugim półroczu. Wśród uczniów średnio 5 osób zakwalifikowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu z obiadów korzystało nieodpłatnie. Środki finansowe są przekazywane na konto depozytowe szkoły (akta kontroli Nr11/17/I/11).
 
 
 Sprawy kadrowe
Od 23 sierpnia 2004 r. dyrektorem szkoły jest pan Krzysztof Pytlik, powołany na to stanowisko decyzją Prezydenta Miasta Opola z dnia 23.08.2004 r. Nr Oś.K.IV-1130-8/2004. Dyrektor szkoły posiada upoważnienie Prezydenta Miasta Opola Nr Oś.K.IV.1134-8/2004 z dnia 23.08.2004r. do występowania w imieniu Prezydenta Miasta Opola w zakresie wymienionym w upoważnieniu (akta kontroli Nr 11/17/I/5).
W trakcie trwania kontroli obowiązki Głównej Księgowej pełniła pani(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), zatrudniona od 15 sierpnia 2001 r. w pełnym wymiarze czasu pracy. Sprawy Kadrowe i administracyjno gospodarcze prowadzi pani(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)), zatrudniona na stanowisku sekretarza szkoły (akta kontroli 11/17/I/ 11).  
 
                           Szczegółowy stan zatrudnienia w PSP7 na dzień
                                            01.01.2010 r. i 31.12.2010 r.
 
L.p.
Wyszczególnienie
Zatrudnienie w
etatach   i osobach
(stan na 01.01.2010)
Zatrudnienie w etatach i osobach
(stan na 31.12.2010)
1.
Pracownicy pedagogiczni
11,76       
     12
13,36
     15
              w tym:
 
 
 
 
 
- dyplomowani
3,40
      3
4,56
      5
 
- mianowani
4,61
      5
4,55
      5
 
- kontraktowi
3,00
      3
3,25
      4
 
- stażyści
0,75
      1
1,00
      1
2.
Pracownicy administracji
2,75
      3
2,75
      3
3.
Pracownicy obsługi
3,00
      3
3,00
      3
Razem
17,51
    18
19,11
     21
 
 
            Na podstawie uchwały Nr XXXVIII/353/97 Rady Miasta Opola z dnia 20 marca 1997 r. szkoła prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej. Z budżetem gminy szkoła rozlicza się w dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe oraz w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – świetlice szkolne. Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy, subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.          Na dzień 31.12.2010 r. w jednostce kontrolowanej zatrudnionych było ogółem 21 osób na 19,11 etatach (akta kontroli Nr 11/17/I/9). 
W administracji i obsłudze zatrudnionych było 6 osób na 5,75 etatu (akta kontroli Nr 07/02/I/53-54 ).
Zarządzeniem nr 1/09/2005 z dnia 1.09.2005 r. (akta kontroli Nr 11/17/I/8) dyrektor szkoły pan Krzysztof Pytlik wprowadził w życie znowelizowane instrukcje dotyczące:
-   Zakładowego Planu Kont,
-   Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów,
-   Instrukcji inwentaryzacyjnej. 
Poprzednio obowiązywały instrukcje wprowadzone zarządzeniem dyrektora z dnia 1.01.2004 r.
 Z prowadzonego przez szkołę rejestru wynika, że w okresie objętym kontrolą w szkole przeprowadzono pięć kontroli (akta kontroli Nr 11/17I62). Między innymi kontrolę przeprowadzał Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Opolu, ZUS Opole i Inspektor BHP Urzędu Miasta Opola. Przeprowadzone kontrole nie wykazały uchybień.
 Wydatki budżetowe szkoły i świetlicy w 2010 r.
    Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków finansowych przekazanych na działalność bieżącą szkoły w 2011 r. wynosiła: 896.986,36 zł, a na działalność świetlicy 13.495,93(akta kontroli Nr 11/17/I/5-6).
W dniu 21.01.2011 r. kontrolowana jednostka złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdania Rb –28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2011 r. (akta kontroli Nr 11/17/I/). Wynika z nich, że w obu rozdziałach kwoty wydatków pokrywały się z kwotami dochodów i były zgodne z kwotami środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność szkoły i świetlicy w 2011 r. Z wyciągu bankowego wynika, że stan środków pieniężnych na rachunku podstawowym szkoły na dzień 31.12.2010 r. wynosił „0” (akta kontroli Nr 11/17/I/16-17).
Ze sporządzonych sprawozdań wynika, że wydatki szkoły zostały zaewidencjonowane w dziewiętnastu paragrafach a wydatki świetlicy w czterech paragrafach. Największą pozycję wśród wydatków szkoły i świetlicy stanowiły wynagrodzenia, nagrody i pochodne jak: trzynasta pensja, składki na ZUS i Fundusz Pracy oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W sprawozdaniach wydatki te wykazano w sześciu paragrafach tj. 3020, 4010, 4040, 4110, 4120 oraz 4440. Łączna kwota tych wydatków w szkole wyniosła 780.357,30 zł, co stanowiło 86,99 % wszystkich wydatków budżetowych szkoły. Pozostałe wydatki wykazane w sprawozdaniu dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu pomocy naukowych, opłat za energię, usługi remontowe i usługi pozostałe oraz różnych innych opłat i składek.
         Z budżetem gminy szkoła rozlicza się w trzech niżej wymienionych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
-dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe,
-dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – świetlice szkolne,
- dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80195 – pozostała działalność.  
         Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.
Kontrola objęto zapisy w dziale 801.
W kontrolowanym okresie szkoła posiadała pięć rachunków bankowych, założonych w PKO BP S.A. (akta kontroli Nr 11/17/I/29):
  W roku 2010 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Opolu dysponowała następującymi kontami bankowymi:
- 81 1020 3668 0000 5402 0159 4936   rachunek budżetowy
- 98 1020 3668 0000 5602 0159 8994   rachunek depozytowy
- 94 1020 3668 0000 5502 0159 9018   rachunek socjalny
- 52 1020 3668 0000 5102 0159 9000   rachunek dochodów własnych
- 06 1020 3668 0000 5102 0309 9157 rachunek europejskiego funduszu społecznego „Inwestycja w pierwszy krok”
                   Księgi rachunkowe w szkole prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego Księgowość Optivum Vulcan.
Wewnętrzne regulacje prawne dotyczące funkcjonowania gospodarki finansowo-księgowej w kontrolowanej jednostce to:
Zakładowy Plan Kont,
Zasady prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej,
Instrukcja obiegu dowodów księgowych w zakresie funkcjonowania kasy,
Instrukcja kontroli wewnętrznej w obiegu dokumentów finansowo-księgowych,
Procedura rozliczania polecenia wyjazdu służbowego.
W kontrolowanej jednostce inwentaryzacja środków trwałych i pozostałych środków trwałych została przeprowadzona w okresie od 03 do 20.11.2009 r. Zgodnie z obowiązującą w jednostce instrukcją z przeprowadzonej inwentaryzacji został sporządzony protokół. Różnic inwentaryzacyjnych nie stwierdzono (akta kontroli Nr 11/17/I/33-34).
V. Wydatki budżetowe w 2010 r.
Z wyciągu bankowego wynika, że stan środków budżetowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2010 r. wynosił – „0”(akta kontroli Nr 11/17/I/21).
Z ewidencji księgowej Urzędu Miasta wynika, że łączna kwota środków finansowych przekazanych na szkołę, świetlicę oraz pozostałą działalność w 2010 r. wynosiła: 909.978,58 zł. Faktycznie wykorzystano kwotę 909.978,58 zł.
W dniu 14.01.2010 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdania Rb–28S z wykonania planu wydatków budżetowych na działalność jednostki za 2010 r.(akta kontroli Nr 11/17/I/25-28). W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniach jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność w 2010 r.
 
Ze sporządzonego sprawozdania dotyczącego działu 801 rozdział 80101 oraz z dokumentacji księgowej szkoły wynika, że dokonywane wydatki dotyczące szkoły zostały zaewidencjonowane w dziewiętnastu paragrafach.
  Ustalono, że największą pozycję wydatków budżetowych stanowiły wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. Łączna kwota tych wydatków wyniosła 1.928.590,89 zł, w tym:
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 589.995,58 zł,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37.160,00 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 93.743,20 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – 13.627,96 zł.
         Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym.
 
W wyniku kontroli ustalono, że w 2010 r. pracownikom oprócz wynagrodzeń miesięcznych wypłacono dodatkowo (akta kontroli Nr 17/46/I/39):
 
Wynagrodzenia dodatkowe – wypłacone I-XII.2010 r.
 

 

rozdział
podgrupa
stopień awansu
13-tka
jubileusz
nagr.dyr
80101
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
85401
OGÓŁEM
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))

 

 
 
.
 
          Zespół kontrolny sprawdził prawidłowość sporządzania list płac w 2010 r. Ustalono, że listy płac sporządzane są odrębnie dla pracowników administracji oraz nauczycieli. Pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w szkole otrzymywali wynagrodzenie w pierwszym dniu roboczym miesiąca, natomiast pracownicy administracyjni otrzymywali wynagrodzenia na koniec miesiąca.
Listy płac są sporządzane przy pomocy programu Vulcan, zawierają okres za jaki dokonano wypłaty, łączną kwotę do wypłaty, nazwisko i imię pracownika, wynagrodzenie brutto każdej osoby z wyszczególnieniem wszystkich składników wynagrodzeń. Listy płac są podpisane zgodnie z obowiązującymi w jednostce regulacjami wewnętrznymi.
Ponadto strona kontrolująca sprawdziła prawidłowość naliczania płac dla sześciu pracowników jednostki w tym; 3 pedagogicznych, 1 administracyjnego  oraz 2 obsługi wykazanych w tabeli nr 2 (akta kontroli Nr 11/17/I/38).
W jednostce obowiązuje Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 w Opolu, opracowany w oparciu o przepisy określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398).
Strona kontrolująca dokonała analizy wynagrodzeń oraz przelewów sześciu pracowników szkoły. Badanie polegało na porównaniu naliczonych wynagrodzeń z indywidualnych kartotek wynagrodzeń ze sporządzonymi listami płac. Następnie porównano wynagrodzenia „do wypłaty” z listy płac z dokonanymi przelewami. W badaniu zastosowano technikę porównania bieżącej informacji z analogiczną informacją z poprzedniego okresu. Zestawienie wynagrodzeń niżej wymienionych pracowników kontrolowanej jednostki za m-c październik, listopad i grudzień 2010 r. przedstawiono w tabeli (akta kontroli 11/17/I/41-43).
 
 
Tabela nr 2
               Zestawienie wynagrodzeń wybranych pracowników PSP7 w okresie
                                                październik – grudzień 2010 r.
 
Imię i
nazwisko
Październik 2010 r.
Listopad 2010 r.
Grudzień 2010 r.
Nr
listy płac
Kwota
do wypłaty
Data i nr wyciągu bankowego
Nr
listy płac
Kwota
do wypłaty
Data i nr wyciągu bankowego
Nr
listy płac
Kwota
do wypłaty
Data i nr wyciągu bankowego
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
 
 
 
          W trakcie badania stwierdzono, iż wszystkie kwoty wykazane                     w indywidualnych kartotekach wynagrodzeń były zgodne z kwotami na sporządzonych listach płac. Po analizie porównawczej stwierdzono, iż zachodzi pełna zgodność pomiędzy danymi zawartymi w listach płac z danymi                    z wyciągów bankowych. Ponadto sprawdzono wszystkie wyciągi bankowe za okres od października do grudnia 2010 r., w tym:
-wyciągi bankowe wydatków budżetowych od nr 97 z 21.10.2010 r. do nr 137 z 31.12.2010 r.,
- wyciągi bankowe funduszu socjalnego od nr 47 z 21.10.2010 r. do nr 75 z 31.12.2010 r.
W badanym okresie oprócz wypłat wykazanych w powyższej tabeli nie stwierdzono innych przelewów na konta w/w pracowników.
Sprawdzono także prawidłowość naliczonych poszczególnych składników wynagrodzeń w/w pracowników, w tym wynagrodzenia zasadniczego, premii, dodatków za wysługę, motywacyjnego, za wychowawstwo, funkcyjnego, za godziny ponadwymiarowe, za doraźne zastępstwo oraz nagrody dyrektora. Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono.
 
W zakresie wydatków w paragrafie 4110- składki na ubezpieczenie społeczne sprawdzono wydatki ogółem szkoły i świetlicy za ostatnie 4 miesiące 2010 r. tj. od września do grudnia 2010 r. Dane zawarte w ewidencji wydatków i zadekretowane do księgowania w ewidencji księgowej porównano z wyciągami bankowymi. Rozbieżności w tym zakresie nie stwierdzono.
 
Rozdział 80101 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 
 
                Wydatki ogółem wyniosły 14.192,49 zł. Ustalono, że wydatki dotyczyły zakupu druków, środków czystości, mebli, materiałów biurowych, prenumeraty. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S. Ponadto na podstawie dokumentów źródłowych dokonano sprawdzenia wszystkich wydatków dokonanych w październiku i grudniu 2009 r. (akta kontroli 11/17/I/12-14).
Ustalono, że wszystkie skontrolowane dokumenty były sprawdzone pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym. Wszystkie faktury posiadały dekretację oraz wskazanie odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej. 
 
Tabela nr 3
 
Paragraf 4210 – wydatki m-c październik 2010 r.
L.p.
Nr i data faktury
Rodzaj wydatku
Kwota
do zapłaty
Nr wyciągu bankowego
i data
1
0837/AK-3/10
z 20.09.2010
Aktualizacja „Poradnik dyrektora i księgowego szkoły” – prasa, poradniki
147,00
WB 99/2010
z 05.10.2010
2
50521
z 15.10.2010
„Ubezpieczenie i prawo pracy” – prenumerata na 2011 r.
348,00
WB 104/2010
z 15.10.2010
(płatność na podstawie faktury proforma)
3
870/10
z 04.10.2010
Klej poxilina – materiały do remontów i konserwacji
10,50
Raport kasowy 01/10/2010; poz. 2; zapł. 05.10.2010
4
03223/10
z 06.10.2010
Materiały do remontów         
i konserwacji
85,13
Raport kasowy 01/10/2010; poz. 3; zapł. 06.10.2010
5
10425/2010
z 12.10.2010
Wężyki (naprawa WC) – materiały do remontów         
i konserwacji
6,84
Raport kasowy 01/10/2010; poz. 4; zapł. 13.10.2010
6
2820101013014186              z 13.10.2010
Materiały do wykonania tablic ogłoszeniowych we własnym zakresie
125,97
Raport kasowy 01/10/2010; poz. 5; zapł. 14.10.2010
7
3507/2110
z 18.10.2010
Druki KP – materiały biurowe
8,40
Raport kasowy 01/10/2010; poz. 9; zapł. 18.10.2010
8
OP/FV/10/11694
z 20.10.2010
Żarówki – pozostałe materiały
39,53
Raport kasowy 01/10/2010; poz. 10; zapł. 20.10.2010
9
4708/10
z 22.10.2010
Materiały do montażu tablic ogłoszeniowych
13,20
Raport kasowy 01/10/2010; poz. 11; zapł. 22.10.2010
10
963/10
z 29.10.2010
Materiały do remontów         
i konserwacji
23,31
Raport kasowy 01/10/2010; poz. 15; zapł. 29.10.2010
11
4860/10
z 29.10.2010
Materiały do remontów         
i konserwacji
45,26
Raport kasowy 01/10/2010; poz. 16; zapł. 29.10.2010
Razem:
853,14
 
 
 
Paragraf 4210 – wydatki m-c grudzień 2010 r.
L.p.
Nr i data faktury
Rodzaj wydatku
Kwota
do zapłaty
Nr wyciągu bankowego
i data
1
76/GŁ/10
z 30.11.2010
Toner do kserokopiarki
427,00
WB 126/2010
z 02.12.2010
2
0785/AK-4/10
z 01.12.2010
Aktualizacja „Poradnik dyrektora i księgowego szkoły”
155,00
WB 127/2010
z 08.12.2010
3
OP/FV/10/14091
z 10.12.2010
Lampy rtęciowe
101,02
WB 128/2010
z 13.12.2010
4
2820101214013011
z 14.12.2010
Sól drogowa
74,97
Raport kasowy 01/12/2010; poz. 2; zapł. 15.12.2010
Razem:
757,99
 
 
 
 
 
Rozdział 80101 § 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych
 
Wydatki ogółem wyniosły 5.447,47 zł. Wykazana w ewidencji kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S. Badaniu poddano faktury z października i grudnia 2010 r. Ustalono, że
 
Paragraf 4240 – wydatki m-c październik 2010 r.
L.p.
Nr i data faktury
Rodzaj wydatku
Kwota
do zapłaty
Nr wyciągu bankowego
i data
1
23/10/2010
z 06.10.2010
Pomoce dydaktyczne – zestaw multimedialny
1 708,00
WB 105/2010
z 18.10.2010
2
FA/3316/2010
z 13.10.2010
Program komputerowy do pracy z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
199,00
Raport kasowy 01/10/2010; poz. 8; zapł. 18.10.2010
Razem:
1 907,00
 
 
 
 
Paragraf 4240 – wydatki m-c grudzień 2010 r.
L.p.
Nr i data faktury
Rodzaj wydatku
Kwota
do zapłaty
Nr wyciągu bankowego
i data
1
FV-00862/EO602/SHPW/P/12/10
z 01.12.2010
Prenumerata wydawnictw pedagogicznych
531,50
WB 125/2010
z 01.12.2010
2
Fa00173404/10
z 29.11.2010
„Poradnik wychowawcy” - uzupełnienie
119,88
WB 127/2010
z 08.12.2010
3
111/10071577
z 09.12.2010
Plansze interaktywne (przyroda, historia)
416,10
WB 128/2010
z 13.12.2010
4
 
 
 
 
Razem:
1 067,48
 
 
 
skontrolowane dokumenty były sprawdzone pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym. Dokumenty posiadały dekretację oraz wskazanie odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej (akta kontroli 11/17/I/15-18)
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdział 80101 § 4270 – Zakup usług remontowych
 
 
                Wydatki ogółem wyniosły 10.995,80 zł. Wykazana w ewidencji kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S. Na przestrzeni 2010 r. w ww. paragrafie zaewidencjonowano 2 faktury. Ustalono, że
skontrolowane dokumenty były sprawdzone pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym. Dokumenty posiadały dekretację oraz wskazanie odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej (akta kontroli 11/17/I/15-18)
 
 
Tabela nr 4
 
Paragraf 4270 – wydatki styczeń-grudzień 2010 r.
L.p.
Nr i data faktury
Rodzaj wydatku
Kwota
do zapłaty
Nr wyciągu bankowego
i data
1
U-50/010/06/10
z 10.06.2010
Konserwacja/remont instalacji p_poż.
255,80
WB 59/2010
z 17.06.2010
2
FV/000247/10/P
z 30.06.2010
Wymiana stolarki okiennej
(umowa nr BP 058/10 z dn. 14.05.2010 zawarta z (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
10 700,00
WB 68/2010
z 07.07.2010
Razem:
10 955,80
 
 
Rozdział 80101 § 4300 – Usługi pozostałe 
 
                Wydatki ogółem wyniosły 12.612,98 zł. Ustalono, że wydatki dotyczyły zakupu druków, środków czystości, mebli, materiałów biurowych, prenumeraty. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-28S. Ponadto na podstawie dokumentów źródłowych dokonano sprawdzenia wszystkich wydatków dokonanych w październiku i grudniu 2010 r. (akta kontroli 11/17/I/19-21).
Ustalono, że wszystkie skontrolowane dokumenty były sprawdzone pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym. Wszystkie faktury posiadały dekretację oraz wskazanie odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej. 
 
Tabela Nr 5
Paragraf 4300 – wydatki m-c październik 2010 r.
L.p.
Nr i data faktury
Rodzaj wydatku
Kwota
do zapłaty
Nr wyciągu bankowego
i data
1
073086/2010
z 01.10.2010
Odprowadzenie ścieków
47,35
WB 100/2010
z 06.10.2010
2
6375/2010
z 30.09.2010
Monitoring obiektu
120,78
WB 100/2010
z 06.10.2010
3
4221940102
z 06.10.2010
Wywóz nieczystości
166,92
WB 105/2010
z 18.10.2010
4
F/2010/10/000131
z 04.10.2010
Dostęp do serwisu internetowego – Prawo Optivum
350,00
WB 105/2010
z 18.10.2010
5
801/2010
z 18.10.2010
Usługa deratyzacji
97,60
WB 109/2010
z 27.10.2010
6
10F/461/10/2010
z 27.10.2010
Usługa transportowa – dowóz uczniów
445,90
Raport kasowy 01/10/2010; poz. 13; zapł. 27.10.2010
7
-
Prowizja bankowa
184,19
WB 111/2010
z 29.10.2010
Razem:
1 412,74
 
 
 
 
 
Paragraf 4300 – wydatki m-c grudzień 2010 r.
 
L.p.
Nr i data faktury
Rodzaj wydatku
Kwota
do zapłaty
Nr wyciągu bankowego
i data
1
7871/2010
z 30.11.2010
Monitoring obiektu
120,78
WB 127/2010
z 08.12.2010
2
Fa00173404/10
z 29.11.2010
Opłata pocztowa
11,90
WB 127/2010
z 08.12.2010
3
089703/2010
z 30.11.2010
Odprowadzenie ścieków
47,35
WB 127/2010
z 08.12.2010
4
4222020758
z 07.12.2010
Wywóz nieczystości
111,28
WB 130/2010
z 15.12.2010
5
10F/580/12/2010
z 15.12.2010
Usługa transportowa – dowóz uczniów
445,90
Raport kasowy 01/12/2010; poz. 4, zapł. 15.12.2010
6
-
Prowizja bankowa
200,00
WB 137/2010
z 31.12.2010
Razem:
937,21
 
 
 
 
 
Rozdział 80101 § 4440 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 
Z wyciągu bankowego nr 1 wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2010 r. wynosił 28.217,26 zł (akta kontroli Nr 11/17/I/97). Stan ten jest zgodny z ewidencją księgową (konto 135 – rachunek ZFŚS)(akta kontroli Nr 11/17/I/27-28).
          W 2010 r. w kontrolowanej szkole dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 37.160,00 zł. Środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS w dniach:
 
Ø      21.05.2010 r. – 27.825,00 zł – WB nr 21 z 21.05.2010 r,
Ø      29.09.2010 r. –  8.535,00 zł – WB nr 45 z 29.09.2010 r,
Ø      20.12.2010 r.     800,00 z - (korekta) – WB nr 71 z 20.12.2012 r.
RAZEM                   37.160,00 zł (akta kontroli Nr 11/17/I/31).
 
Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników szkoły określił dyrektor w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Opolu.
Korekta grudniowa spowodowana została wzrostem średniorocznego zatrudnienia w 2010 roku w wyniku zatrudnienia od m-ca października pracowników pedagogicznych.
Ww. regulamin określa między innymi osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu, przeznaczenie środków oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych. Komisja socjalna w roku 2009 odbyła 8 posiedzeń zakończonych protokołami (akta kontroli 11/17/I/32-39).
Działalność socjalna prowadzona jest na podstawie zatwierdzonego rocznego planu dochodów i wydatków. Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Niewykorzystane środki w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 
W wyniku analizy wszystkich wyciągów bankowych ustalono, że na rachunek bankowy oprócz środków przeniesionych z poprzedniego roku, odpisów i odsetek od zgromadzonych środków, wpływały także spłaty pożyczek mieszkaniowych, dopłaty pracowników do wycieczek oraz odpis dla emerytów przekazany z Urzędu Miasta.  
         Z analizy ww. wyciągów oraz zapisów dokonanych na koncie 135 (strona Ma) wynika, że zaewidencjonowane wydatki w kontrolowanym okresie dotyczyły:
 
Ø      dofinansowania do wypoczynku  - 21 osób na kwotę 9.284,00 zł ,
Ø      świadczeń urlopowych nauczycieli –12 osób na kwotę 12.297,13 zł ,
Ø      dofinansowania koloni i obozów – 3 osób na kwotę 841,17 zł,
Ø      zapomóg materialnych – 35 osób na kwotę 20.160,00 zł ,
Ø      zapomóg losowych – 1 osoba na kwotę 450,00 zł,
Ø      pożyczek mieszkaniowych – 7 osób na kwotę 19.000,00 zł,
Ø      dofinansowanie do imprezy turystycznej - 16 osób na kwotę 1.640,82 zł. (akta kontroli Nr 11/17/I/29-30).
Saldo konta 135 na dzień 31.12.2010 r. wynosiło 32.053,02 zł i było zgodne z wyciągiem bankowym nr 76 (akta kontroli Nr 11/17/I/29).
 
VI. Zobowiązania i należności – środki budżetowe
 
Zespół kontrolny poddał sprawdzeniu salda kont rozrachunkowych środków budżetowych na dzień 31 grudnia 2010 r. występujących w ewidencji badanej jednostki, a także prawidłowość ewidencji operacji na kontach rozrachunkowych (akta kontroli Nr 11/17/I/49-50).
Na dzień 31 grudnia 2010 r. wystąpiły następujące salda na kontach rozrachunkowych:
Ø      konto 201 - Rozrachunki z odbiorcami – saldo wykazywało 0 .
Ø      konto 223 - Rozliczenie wydatków budżetowych – saldo wykazywało 0.                                         
Ø      konto 225 - Rozrachunki z budżetami – saldo wykazywało 0.
Ø      konto 229 - Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne po stronie zobowiązań wykazano kwotę 8.533,63 zł i dotyczyły składek ZUS oraz składek na Fundusz Pracy z naliczonego dodatkowego   wynagrodzenia rocznego.
Zespół kontrolny ustalił, że w dniu 03.03.2011 r. – WB 22 zobowiązanie został uregulowane.
Ø      konto 231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – po stronie „Ma” wykazano kwotę 49.330,58 zł oznaczającą stan zobowiązań badanej jednostki wobec pracowników tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zobowiązania zostały uregulowane w dniu 28.02.2011 r. – WB 19.
Ø      konto 234 - Rozrachunki z pracownikami – saldo wykazywało kwotę 26.115,83 zł i dotyczyło należności z tytułu pożyczek z ZFŚS.  
Ø      konto 240 - Pozostałe rozrachunki – saldo wykazywało 0.
Występujące zobowiązania na koniec 2011 r. zinwentaryzowano                  w drodze weryfikacji salda. Zespół kontrolny do prawidłowości wykazanych sald uwag nie wniósł.
 
VII. Gospodarowanie dochodami własnymi w 2010 r.
 
Źródła dochodów własnych oraz sposób ich przeznaczenia określone zostały w uchwale nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola z późniejszymi zmianami. Podstawą gospodarowania dochodami własnymi jest roczny plan sporządzony przez dyrektora jednostki określający przychody i rozchody w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej.
Z wyciągu bankowego wynika, że stan środków dochodów własnych na rachunku bankowym na dzień:
- 01.01.2010 r. wynosił 34.136,81 zł (akta kontroli Nr 11/17/I/5).
- 31.12.2010 r. wynosił 32.220,91 zł (akta kontroli Nr 11/17/I/6).
Salda z wyciągów bankowych są zgodne ze sprawozdaniem RB-34 za 2010 r. (akta kontroli Nr 10/46/I/55-56).
 
VII. 1. Źródła dochodów własnych
 
Ustalono, że w kontrolowanej szkole środki dochodów własnych były gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym. Ze sporządzonego przez jednostkę sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie przychodów dochodów własnych w 2010 r. wyniosło ogółem 34.136,81 zł.Na kwotę tę składają się:
Ø      środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego – 34.136,81zł,
Ø      dochody – 10.202,22 zł (akta kontroli Nr 11/17/I/56).
W wyniku kontroli ustalono, że na przychody składały się m.in.: odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, opłaty za wydanie duplikatów dokumentów, opłaty z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych.
Obowiązujące umowy na wynajem pomieszczeń szkoły w 2010 roku, które przyniosły dochody w kwocie 7.655,56 zł - § 0750 przedstawia tabela.
 
Tabela nr 9
Dochody styczeń-grudzień 2010 r. – paragraf 0750

 

L.p.
Rodzaj dochodu
Kwota
wpływu
Nr wyciągu bankowego
i data
1
Czynsz za lokal mieszkalny (aneks z 12.02.2009
do zobowiązania czynszowego z dnia 02.07.2001)
391,50
WB 1/2010 z 05.01.2010
2
Czynsz za lokal mieszkalny
391,50
WB 4/2010 z 05.02.2010
3
Czynsz dzierżawny za I kwartał 2010 – NETIA (umowa z dn. 15.10.2007 zawarta z: NETIA S.A. Warszawa)
559,80
WB 5/2010 z 11.02.2010
4
Czynsz za lokal mieszkalny
391,50
WB 8/2010 z 05.03.2010
5
Czynsz za lokal mieszkalny - rozliczenie i wyrównanie stawki czynszowej I-III.2010 (aneks z 01.03.2010
do zobowiązania czynszowego z dnia 02.07.2001)
319,56
WB 11/2010 z 23.03.2010
6
Czynsz za lokal mieszkalny
418,10
WB 13/2010 z 06.04.2010
7
Czynsz dzierżawny za II kwartał 2010 - NETIA
579,60
WB 14/2010 z 29.04.2010
8
Czynsz za lokal mieszkalny
418,10
WB 16/2010 z 05.05.2010
9
Czynsz za lokal mieszkalny
418,10
WB 18/2010 z 07.06.2010
10
Czynsz za lokal mieszkalny
418,10
WB 23/2010 z 05.07.2010
11
Wynajem pomieszczeń / sprzętu komputerowego – wybory 2010 r. (umowa z dn. 18.05.2010 zawarta z: UM Opola)
50,00
WB 25/2010 z 09.07.2010
12
Czynsz dzierżawny za III kwartał 2010 - NETIA
579,60
WB 26/2010 z 22.07.2010
13
Czynsz za lokal mieszkalny
418,10
WB 30/2010 z 05.08.2010
14
Czynsz za lokal mieszkalny
418,10
WB 34/2010 z 06.09.2010
15
Czynsz za lokal mieszkalny
418,10
WB 37/2010 z 05.10.2010
16
Czynsz za lokal mieszkalny
418,10
WB 41/2010 z 05.11.2010
17
Czynsz dzierżawny za IV kwartał 2010 – NETIA (umowa z dn. 15.10.2010 zawarta z: NETIA S.A. Warszawa)
579,60
WB 43/2010 z 18.11.2010
18
Czynsz za lokal mieszkalny
418,10
WB 45/2010 z 06.12.2010
19
Wynajem pomieszczeń / sprzętu komputerowego – wybory 2010 r. (umowa z dn. 29.10.2010 zawarta z: UM Opola)
50,00
WB 45/2010 z 06.12.2010
Razem:
7 655,56
 

 

 
 
Dochody styczeń-grudzień 2010 r. – paragraf 0970

 

L.p.
Rodzaj dochodu
Kwota
wpływu
Nr wyciągu bankowego
i data
1
Prowizja – firma MAWI (zdjęcia)
423,00
WB 10/2010 z 18.03.2010
2
Prowizja – podręczniki
1 610,99
WB 35/2010 z 29.09.2010
Razem:
2 033,99
 

 

 
 
 
VII. 2. Wydatki dochodów własnych
 
          Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 (akta kontroli Nr 11/17/I/42) wynika, że wydatki ze środków dochodów własnych za 2010 r. wyniosły ogółem 12.618,12 zł. Wydatki te zaewidencjonowano w ośmiu paragrafach. W wyniku przeprowadzonej analizy wyżej wymienionego sprawozdania kontroli poddano dokumentację księgową dotyczącą wydatków czterech paragrafów.
 
Rozdział 80101 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 
 
          Wydatki ogółem wyniosły 1.403,76 zł. Ustalono, że wydatki dotyczyły materiałów biurowych i druków, materiałów do utrzymania zieleni oraz dla konserwatora, prenumeraty oraz wyposażenia szkoły. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
Rozdział 80101 § 4270 – Zakup usług remontowych 
 
          Wydatki ogółem wyniosły 7.476,587 zł. Ustalono, że wydatki dotyczyły drobnych napraw i konserwacji sprzętu oraz robót malarskich w salach przeznaczonych na przyjęcie sześciolatków do szkoły. Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34.
                             
Rozdział 80101 § 4300 – Zakup usług pozostałych
 
                Wydatki ogółem wyniosły 2.586,9017 zł. Dotyczyły one opłat za monitoring, opłat pocztowych, opłat za wywóz nieczystości, przeglądu technicznego budynku. Wykazana w ewidencji kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu Rb-34. 
 
Rozdział 80101 § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych
 
        Wydatki ogółem wyniosły 287,64 zł. Dotyczyły zakupu akcesoriów komputerowych. Wykazana kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sprawozdaniu.
        
VI. System kontroli wewnętrznej
 
Kompleksowy system kontroli wewnętrznej w jednostce określony jest poprzez:
 
Tabela nr 10

 

Lp.
Przyjęte regulacje prawne
Stan faktyczny
1
Regulamin pracy Publicznej Szkoły Podstawowej nr7 w Opolu
 
Przyjęty w jednostce Regulamin pracy jest aktem ustalającym wewnętrzną organizację i porządek w procesie pracy oraz określającym związane z procesem pracy obowiązki pracodawcy i pracowników w Publicznej szkole Podstawowej w Opolu. Obejmuje on obszary związane z organizacją pracy, porządkiem w pracy, czasem pracy oraz środkami dyscyplinującymi w przypadku naruszenia regulaminu. Zawiera również regulacje związane z urlopami, wynagrodzeniami oraz przepisami BHP
2
Instrukcja kontroli wewnętrznej w obiegu dokumentów finansowo-księgowych w PSP nr 7
W ramach tych regulacji opisana jest kontrola finansowo-księgowa oraz wewnętrzna kontrola merytoryczna obejmująca wszystkie zagadnienia związane z działalnością szkoły.
3
Opis systemu przetwarzania danych 
W kontrolowanej jednostce użytkowane są programy:
Ø       kadry - Optimum
Ø       płace - Progman
Ø       księgowość – Vulcan
Ø       Płatnik - ZUS
Szczegółowy opis użytkowanych programów znajduje się w dokumentacji jednostki.
4
Karty czynności 
Ustalono, że pracownicy jednostki posiadają karty stanowiskowe (czynności). Karty stanowiskowe pracy określają obowiązki, odpowiedzialność i uprawnienia zatrudnionego na danym stanowisku pracownika
5
Zamówienia publiczne
Ustalono, że w szkole jest opracowany i stosowany Regulamin udzielania zamówień o wartości poniżej 14.000,00 euro netto oraz prac komisji przeprowadzającej postępowanie w sprawie wyboru oferty

 

 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi szkoły.
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 

 

 Jednostka kontrolowana
  
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
Data: ........................
  Zespół kontrolny
 
 
 
(podpisy)
 
 
 
Data:................

 

           
 
 
    Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
 
    Podpis Naczelnika Wydziału:
 

Załączniki do pobrania: 2011-09-13 09:45:33 - wnioski pokontrolne (45.00 kB)
2011-09-13 09:47:12 - wystąpienie pokontrolne (25.50 kB)

Ilość odwiedzin: 6976
Nazwa dokumentu: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnetrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesław Pałczyński, Tadeusz Lech
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Pałczyński, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2011-09-13 09:41:11
Data udostępnienia informacji: 2011-09-13 09:41:11
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-13 09:48:36

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner