logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
minus Zawiadomienia
   plus (53/2008) wawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (4) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (12) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   plus Zawiadomienie Prezydenta Miasta Opola
   minus (30/2008) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (38) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (44) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnionego
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego (10/10)
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego (13/10)
   minus Zawiadom. o wszczęciu postępowania w spr wydania pozw. wodnoprawnego (29/10)
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. wydania pozwolenia w-p (30/10)
   minus (27/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego (32/10)
   minus (33/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (43/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (37/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (40/10) zawiadom. o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (35/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (41/10) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (47/10) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (42/10) zawaidomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (46/10) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (60/10) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
   minus (52/10) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (51/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (5/11) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (66/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wpdnoprawnego
   minus (67/10)zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
   minus (14/11) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (17/11) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (18/11)zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (19/11) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (22/11) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprwnego
   minus (21/11) Zawiadomienie o wszczęściu postępowania wodnoprawn.
   minus (24/11) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
   minus OŚR.I.KWS.6210-26-2/11
   minus OŚR.I.KWS.6210-30-2/11
   minus (36/11) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (39/11)Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w-pr
   minus (44/11) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (6341.1.2011) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (24/11u) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (28,29/11) Zawiadomienie uzgadniającej warunki realizacji przedsięwzięcia
   minus OŚR-I.6341.22.2011.KWS - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (6341.24w.2011)Zawiadomienie o wszczęciu postęp. wodnoprawnego
   minus (26/2011) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (6341.31.2011) zawidomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (6341.34.2011) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (6341.36.2011) Zawiadomienie o wszczęciu postępow. wodnoprawnego
   minus (6341.38.2011) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania legalizującego u. wodne
   minus (7/2012) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚR-I.6341.7.2012.KWS
   minus (6341.18.2012) pozwolenie wodnoprawne
   minus (6341.16.2012) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus Ogłoszenie Prezydenta Miasta Opola
   minus Ogłoszenie Prezydenta Miasta Opola
   minus (82/12) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
   minus (36/2013) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
   minus (32/2013) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (48/2013) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (59/13) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.72.2013.KWS - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚ. 6341. 105. 2013. BS - zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
   minus OŚ. 6341. 104. 2013. BS - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus GNO-V.6341.30.2013 (66/2013) zawiadomienie o wszczęciu postępowania
   minus BS.6341.34.2013 (64/2013) obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus BS.6341.33.2013 (63/2013) obwieszczenie Starosty Krapkowickiego o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
   minus GNO-V.6341.31.2013 (62/2013) zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
   minus (OŚR.6341.91.2013.KWS) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.6.2014.KWS zawiadomienie o wygaszeniu pozwolenia wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.8.2014 zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.10.2014 zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego
   minus (16/2014) zawaidomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.22.2014.KWS zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (8/2014) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wygaszenie decyzji PMO
   minus OŚR.6341.58.2014 zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
   minus (65/2014) OŚR.6341.65.2014 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (55/2014) OŚR.6341.55.2014 zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (66/2014) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprwnego
   minus (52/2014) OŚ.6341.94.2014.BS - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (2/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.7.2015 zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.6.2015.KWS (6/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.9.2015.KWS (9/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. zmiany pozwolenia wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.4.2015.KWS (4/2015) - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.15.2015 (15/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.17.2015.KWS (17/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.18.2015.AW (18/2015) zawaidomieie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.27.2015.AW (27/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.21.2015 (21/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.24.2015.AW zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.39.2015.KWS (39/2015) zawaidomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia decyzji - pozwolenia wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.33.2015.KWS - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.42.2015 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.43.2015 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.48.2015 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚR.6341.40.2015.AW
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚR.6341.59.2015.AW
   minus OŚR.6341.64.2015.KWS (64/15) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - informacja do publicznej wiadomości
   minus OŚR.6341.75.2015 (75/15) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wygaszającego w części pozwolenie wodnoprawne
   minus OŚR.6341.76.2015 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. zmiany z art. 189 Poś pozwolenia wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.106.2015 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.2.2016 - zawiadomienie o wszczęciu postęowania wodnopranego dot. wygaszenia pozwlenia wodnoprawnego
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OŚR-I.6341.18.2012                                                                                        Opole, 2012-02-20
 
 
INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
 
 
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. nr 2012.145) Prezydent Miasta Opola zawiadamia, iż na wniosek (bez numeru) z dnia 12.12.2011r. (data wpływu 10.02.2012r.) przedsiębiorstwa Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. przy ulicy Oleskiej 64, działającego poprzez pełnomocnika Pana Mieczysława Sokołowskiego zamieszkałego w Opolu przy ulicy Domańskiego nr 43, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z kanalizacji ogólnospławnej miasta Opola do rzeki Odry i kanału Młynówka przelewami burzowymi z trzech wylotów oraz na likwidację dwóch wylotów, do ww. cieków, wyłączonych z eksploatacji –  zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:
 
1.      odprowadzanie ścieków z kanalizacji ogólnospławnej do rzeki Odry w km 152+426 przelewem burzowym „PBn Poświatowskiej” i dalej istniejącym wylotem Wp3 zlokalizowanym na działce nr 73/16 a.m. 42 obręb Opole, tj. w rejonie skrzyżowania  ulic Poświatowskiej i Nadbrzeżnej,
 o parametrach:
- maksymalnie 10 razy w roku; zgodnie z obliczeniami modelowymi, na podstawie których wnioskodawca w latach 90. dokonał modernizacji istniejącego kolektora na odcinku od ulicy Kolegiackiej do syfonu kanalizacyjnego 3 x 1000 mm pod rzeką Odrą w km 152+640,
- wielkość zrzutu burzowego Qb = 300 m3 na 1 zrzut;
 
2.      odprowadzanie ścieków z kanalizacji ogólnospławnej do kanału Młynówka w km 0+650 przelewem burzowym zlokalizowanym w zbiorniku „ZR-2” i dalej istniejącym wylotem awaryjnym Wp2 usytuowanym na działce nr 79/4 a.m. 50 obręb Opole, tj.  przy ulicy Żwirki
i Wigury, o parametrach:
- maksymalnie 10 razy w roku; zgodnie obliczeniami modelowymi, na podstawie których wnioskodawca w 2008r. dokonał modernizacji systemu kanalizacyjnego w rejonie kanału Młynówka;
- wielkość zrzutu burzowego Qb = 310 m3 na 1 zrzut;
 
3.      odprowadzanie ścieków z kanalizacji ogólnospławnej do Kanału Młynówka w km 0+800 przelewem burzowym „PBs Powolnego” i dalej istniejącym wylotem W1 zlokalizowanym na działce nr 79/4 a.m. 50 obręb Opole, tj. w rejonie skrzyżowania ulicy Żwirki i Wigury oraz ulicy Powolnego, o parametrach:
- maksymalnie 10 razy w roku; zgodnie z obliczeniami modelowymi, na podstawie których wnioskodawca w 2008r. dokonał modernizacji systemu kanalizacyjnego w rejonie kanału Młynówka;
- wielkość zrzutu burzowego Qb = 399 m3 na 1 zrzut;
 
Maksymalny roczny zrzut ścieków burzowych przy 10-krotnym zadziałaniu przelewów W1 i Wp3 oraz 1-krotnym zadziałaniu wylotu awaryjnego Wp2 wynosi: Qbmax = 7.300 m3/rok.
 
4.      likwidacja, poprzez zamurowanie, istniejącego wylotu WL3 usytuowanego w skarpie kanału Młynówka w km 0+350, w rejonie ulicy Zamkowej, o parametrach:
- rzędna dna wylotu: 149,97 m n.p.m.
- rzędna terenu istniejącego: 151,32 m n.p.m.
- szerokość otworu 1,00 m
- wysokość otworu 1,20 m
- rodzaj sklepienia: łukowe
- konstrukcja wylotu: ciosy kamienne
- rodzaj zamurowania: ciosy kamienne o konstrukcji i barwie podobnej do istniejącej ściany
- grubość zamurowania: 0,40                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
5.      likwidacja poprzez zamurowanie, istniejącego wylotu WL6 usytuowanego w pionowym brzegowym umocnieniu przeciwpowodziowym  rzeki Odry w km 152+240, w rejonie ulicy Konopnickiej, o parametrach:
- rzędna dna wylotu: 149,54 m n.p.m.
- rzędna terenu istniejącego: 149,54 m n.p.m.
- szerokość otworu: 1,20 m
- wysokość otworu: 2,00 m (w rzucie prostopadłym; rzeczywista wysokość: 2,70 m)
- konstrukcja wylotu: rura GPR obetonowana
- rodzaj zamurowania: ciosy kamienne o konstrukcji i barwie podobnej do istniejącej ściany
- grubość zamurowania: 0,40m.
 
 
Wnioskowany termin obowiązywania ww. pozwoleń wodnoprawnych  na odprowadzanie ww. wód opadowych i roztopowych do rzeki Odry i do kanału Młynówka: 10 lat
 
 
 
 
 
Jednocześnie informuję, że w  Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola -
Plac Wolności 7-8 (pokój 319,) zainteresowane strony mogą składać
 uwagi i wnioski w tej sprawie w terminie 7 dni
 od dnia ukazania się nin. informacji.
 

Ilość odwiedzin: 8035
Nazwa dokumentu: (6341.18.2012) pozwolenie wodnoprawne
Skrócony opis: odprowadzanie ścieków z kanalizacji ogólnospławnej miasta Opola do rzeki Odry i kanału Młynówka przelewami burzowymi z trzech wylotów oraz na likwidację dwóch wylotów, do ww. cieków, wył
Podmiot udostępniający: WOŚiR
Osoba, która wytworzyła informację: Kamila Wnuk-Skóbel
Osoba, która odpowiada za treść: Kamila Wnuk-Skóbel
Osoba, która wprowadzała dane: Kamila Wnuk-Skóbel
Data wytworzenia informacji: 2012-02-21 12:23:29
Data udostępnienia informacji: 2012-02-21 12:23:29
Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-21 12:27:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner