logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
                         

 

KWiA.I–1710.00007.2011
                    Opole, 31 stycznia 2012 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 37/11
 
Jednostka kontrolowana
Przedszkole Publiczne nr 14
w Opolu
ul. Mickiewicza 3
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
 16 grudnia 2011 r.-16 stycznia 2012 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Małgorzata Jóźwin-Mazurek – inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Tadeusz Lech –główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 78/11
nr 79/11
Przedmiot kontroli
Gospodarka finansowa
Okres objęty kontrolą
2011 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Iwona Budnik – dyrektor przedszkola
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
- główna księgowa
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
– samodzielny referent ds. gospodarczych oraz ds. płac
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
– samodzielny referent ds. kadr

 

   
I. Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
4.     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.).
     5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia      2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.).
5.     Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).
6.     Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz 177 z późn. zm.)
  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. 38 poz. 861 z późn. zm.).
9.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103).
10.                       Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.).
11.                       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398 z późn. zm.).
12.                        Uchwała Nr XXXIII/302/04 Rady Miasta Opola z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych (z późn. zm.).
13.                       Uchwała Nr IX/117/11 Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielanie przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Opole.
  1. Uchwała Nr XLVII/500/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
  2. Uchwała Nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.
  3. Uchwała Nr VIII/93/11 Rady Miasta Opola z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.
  4. Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Załącznik do komunikatu poz. 84).
 
II. Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji wydatków             i sporządzanych sprawozdań.
 
III. Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-księgowych. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych oraz wydatki dochodów zgromadzonych na wydzielonym rachunku. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora jednostki. Dane zawarte w rocznych sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości oraz zgodności            z planem finansowym. Skontrolowano stan magazynu żywieniowego i porównano ze stanem ewidencyjnym. Kontroli poddano także stan gotówki w kasie, który porównano z ostatnim raportem kasowym.
Sprawdzono również czy jednostka posiada zakładowy plan kont i opracowane na piśmie procedury kontroli finansowej oraz zarządczej.
 
IV. Sprawy organizacyjne 
 
Przedszkole Publiczne nr 14 w Opolu przy ul. Mickiewicza 3 funkcjonuje na podstawie Uchwały Nr XXVI/224/04 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie odnowienia aktu założycielskiego przedszkola (akta kontroli Nr 11/37/I/6).   
Siedzibą przedszkola jest nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy ul. Mickiewicza 3, którą Zarząd Miasta Opola przekazał przedszkolu nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GNGiK-JO-72244/122/05/06 z dnia 13.04.2006 r. (akta kontroli Nr 11/37/I/10-11)
W okresie objętym kontrolą dyrektorem jednostki była pani Iwona Budnik powołana na to stanowisko do 31 sierpnia 2012 r. (akta kontroli Nr 11/37/I/7).Głównym księgowym jednostki jest pani (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  zatrudniona na tym stanowisku od dnia 18.02.2002 r. na pół etatu na czas nieokreślony (akta kontroli Nr 11/37/I/8).
         Z budżetem gminy jednostka rozlicza się w dziale klasyfikacji budżetowej 801 – oświata i wychowanie rozdział 80104.
         Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz z dochodów zgromadzonych na wydzielonym rachunku. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.
         Wewnętrzne regulacje prawne dotyczące funkcjonowania gospodarki finansowo-księgowej w kontrolowanej jednostce to:
Ø      Instrukcja obiegu dokumentów księgowych,
Ø      Zakładowy Plan Kont,
Ø      Regulamin kontroli zarządczej,
Ø      Instrukcja inwentaryzacyjna,
Ø      Regulamin ZFŚS.
W kontrolowanej jednostce inwentaryzacja środków trwałych                          i pozostałych środków trwałych została przeprowadzona w 2009 r. Zgodnie z obowiązującą w jednostce instrukcją z przeprowadzonej inwentaryzacji został sporządzony protokół.W trakcie czynności nie stwierdzono żadnych różnic.
 
         Szczegółowo stan zatrudnienia w kontrolowanej jednostce przedstawiono w tabeli nr 1.
 
Tabela nr 1

 

Lp.
Wyszczególnienie
Ilość osób-umowy
Zatrudnienie w etatach (stan na 30.11.2011 r.)
1
Pracownicy pedagogiczni
10
10
2
Pracownicy administracyjni
3
2
3
Pracownicy obsługi
9
8,625
RAZEM
22
20,625

 

 
         Na dzień 31.12.2010 r. w przedszkolu zatrudnionych było 22 pracowników na 20,63 etatach (akta kontroli Nr 11/37/I/86).
         Do dnia 30.11.2011 r. w przedszkolu rozwiązano umowę z jednym pracownikiem niepedagogicznym w związku ze złożeniem przez niego wypowiedzenia umowy o pracę (akta kontroli Nr 11/37/I/9). Ustalono, że po dacie zwolnienia pracownik nie figurował na listach płac oraz na listach obecności (akta kontroli Nr 11/37/I/12-17).
         Jednocześnie w tym samym czasie przyjęto do pracy jednego pracownika niepedagogicznego (akta kontroli Nr 11/37/I/18). Kontrolą objęto wynagrodzenia przyjętego pracownika. Ustalono, że kategorie zaszeregowania oraz stawki wynagrodzenia zasadniczego są zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego oraz z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Samorządowych Przedszkola Publicznego nr 14.
         Na podstawie ewidencji kontroli ustalono, że w 2011 r. w przedszkolu zostały przeprowadzone dwie kontrole zewnętrzne przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu. W zakresie poszczególnych kontroli uwag nie było i zaleceń nie wydano.   
         Na dzień 31.12.2011 r. do przedszkola zapisanych było 122 dzieci tj. o czworo dzieci więcej niż na dzień 31.12.2010 r. (akta kontroli Nr 11/37/I/85).
 
V. Dochody budżetowe w 2011 r.
 
W dniu 8.12.2011 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–27S z wykonania planu dochodów budżetowych przedszkola do listopada 2011 roku (akta kontroli 11/37/I/83).
Ze sprawozdania wynika, że dochody w tym okresie wyniosły 3.265,61zł. W trakcie kontroli ustalono, że wykazana w sprawozdaniu w paragrafie 0830 kwota 1.380,28 zł dotyczyła zwrotu należności z tyt. opłat dzieci za świadczenia przedszkolne za 2010 r. (akta kontroli 11/37/I/81). Natomiast kwota 1.885,33 zł wykazana w paragrafie 0920 dotyczyła wygenerowanych na rachunku bankowym odsetek (akta kontroli 11/37/I/82). Powyższe środki zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta (akta kontroli 11/37/I/84).
 
VI. Wydatki budżetowe w 2011 r.
 
W ewidencji księgowej (konto 130) jednostka kontrolowana wykazała, że stan początkowy środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2011 r. wynosił 0 (akta kontroli Nr 11/37/I/19). W wyniku kontroli ustalono, że stan ten był zgodny z wyciągiem bankowym nr 1 z dnia 3.01.2011 r. (akta kontroli Nr 11/37/I/20-23).
 
Z ewidencji Urzędu Miasta Opola wynika, że do 30 listopada 2011 r. przekazano do jednostki kontrolowanej 851.738,00 zł (akta kontroli Nr 11/37/I/49).Kwota ta jest zgodna z ewidencją księgową jednostki (akta kontroli Nr 11/37/I/29).W wyniku kontroli ustalono, że na kwotę tę składają się środki na wynagrodzenia i pochodne.
Ze sporządzonego sprawozdania dotyczącego działu 801 rozdział 80104 oraz z dokumentacji księgowej jednostki wynika, że wydatki za okres od stycznia do listopadzie zostały zaewidencjonowane w sześciu paragrafach (akta kontroli Nr 11/37/I/24). Łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniach RB-28S wyniosła 788.243,87 zł i była wyższa o 35.708,97 zł od kwoty wydatków poniesionych w analogicznym okresie roku ubiegłego (akta kontroli Nr 11/37/I/103). Wydatki te zaewidencjonowano w sześciu niżej wymienionych paragrafach: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, oraz 4440. Wszystkie ww. wydatki dotyczyły wydatków osobowych, wynagrodzeń oraz pochodnych jak składki ZUS, fundusz pracy, „trzynastki” oraz odpis na fundusz socjalny.
W wyniku kontroli ustalono, że kwoty wydatków wykazane w poszczególnych paragrafach są zgodne z ewidencją księgową kontrolowanej jednostki (akta kontroli Nr 11/37/I/25).
Z wyciągu bankowego nr 90 wynika, że stan środków budżetowych na rachunku bankowym na dzień 30.11.2011 r. wynosił 63.494,13 zł(akta kontroli Nr 11/37/I/26-27). Stanten odpowiadał różnicy pomiędzy kwotą otrzymaną i wydatkowaną oraz był zgodny z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 11/37/I/28-29).
          Szczegółową kontrolą objęto wydatki dokonane w listopadzie 2011r., które zaewidencjonowano we wszystkich czterech niżej wymienionych paragrafach:
 
§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
 
Ze sprawozdania wynika, że wydatki za okres od stycznia do października wyniosły 0. Natomiast w sprawozdaniu za okres od stycznia do listopada wykazano wydatek w kwocie 500,00 zł. Ustalono, że kwota wydatku jest zgodna z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 11/37/I/92). Wydatek ten dotyczył zapomogi zdrowotnej wypłaconej nauczycielowi na podstawie art. 72 Karty Nauczyciela. Wypłaty dokonano przelewem w dniu 21.11.2011 r. (wyciąg bankowy nr 85).
 
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
 
Ze sprawozdań RB -28S wynika, że wydatki za okres od stycznia do listopada 2011 r. wyniosły ogółem 591.676,12 zł, natomiast wydatki za okres od stycznia do października wyniosły 534.195,06 zł (akta kontroli Nr 11/37/I/93). Z powyższych danych wynika, że wydatki w listopadzie wyniosły 57.481,06 zł.W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota jest zgodna z ewidencją księgową. Na podstawie zestawienia wydatków dla poszczególnych paragrafów, wyciągów bankowych nr 79, 80, 82, 84, 88, 89 i 90 oraz ewidencji kont 130, 229 i 231 (akta kontroli Nr 11/37/I/94-98) ustalono, żena powyższą kwotę składają się:
- wynagrodzenia netto nauczycieli – 20.963,88 zł,
- wynagrodzenia netto pracowników administracji i obsługi – 14.158,44 zł,
- wynagrodzenia za godziny zastępstw- 1.062,03 zł,
- składki ZUS od pracowników za listopad – 8.248,31 zł,
- składki ZNP - 241,67zł,
- potrącenia i zajęcia komornicze - 2.845,03 zł,
- dodatkowa lista wypłat dla przyjętego pracownika – 1.635,36 zł,
- składki ubezpieczeniowe PZU – 1.282,68 zł,                                
- potrącone pożyczki mieszkaniowe - 570,25 zł,
- podatek do Urzędu Skarbowego za listopad – 4.501,00 zł,
- składka zdrowotna – 4.730,25 zł,
- dodatek z tyt. opiekuna stażu – 35,26 zł.
W trakcie kontroli dokonano również analizy wynagrodzeń za listopad wszystkich pracowników przedszkola. Stwierdzono, iż wszystkie kwoty wykazane w indywidualnych kartotekach wynagrodzeń były zgodne z kwotami na sporządzonych listach płac. Porównano także wysokość naliczenia poszczególnych składników wynagrodzeń z przepisami prawnymi oraz z dokumentacją stanowiącą podstawę ich naliczeń, w tym z:
·         regulaminem wynagradzania,
·         aktami nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli,
·         umowami o pracę,
·         decyzjami dyrektora dotyczącymi przyznania dodatków motywacyjnych, za wychowawstwo, opiekuna stażu, za specjalizację, w sprawie zmiany wynagrodzeń,
·         wydrukami komputerowymi dotyczącymi dodatku za wysługę.
 
Rozbieżności w tym zakresie nie stwierdzono (akta kontroli Nr 11/37/I/104-133).
 
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne
 
Ze sprawozdań RB - 28S wynika, że wydatki za okres od stycznia do października 2011 r. wyniosły ogółem 82.847,05 zł, natomiast wydatki za okres od stycznia do listopada wyniosły 92.267,36 zł (akta kontroli Nr 11/37/I/99). Z powyższych danych wynika, że wydatki w listopadzie wyniosły 9.420,31 zł.W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota jest zgodna z ewidencją księgową. Na podstawie zestawienia wydatków dla poszczególnych paragrafów, wyciągów bankowych nr 79, 80, 82, 84, 88 i 89 oraz ewidencji kont 130 i 229 (akta kontroli Nr 11/37/I/95,101)ustalono, żena powyższą kwotę składają się:
- składki ZUS od pracodawcy w kwocie 6.291,44 zł,
- zasiłek macierzyński w kwocie 2.150,52 zł,
- składka PZU w kwocie 61,08 zł,
- podatek od wypłaconego zasiłku kwocie 456,00 zł,
- wyrównanie zasiłku chorobowego w kwocie 221,56 zł,
- spłata raty pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS w kwocie 100,00 zł,
- składka ZNP w wysokości 25,50 zł.
- zasiłek opiekuńczy w kwocie 114,21 zł,
 
§ 4120 składki na Fundusz Pracy
 
Ze sprawozdań Rb-28S wynika, że wydatki za okres od stycznia do października 2011 r. wyniosły ogółem 11.990,26 zł, natomiast wydatki za okres od stycznia do listopada wyniosły 13.249,51 zł (akta kontroli Nr 11/37/I/100). Z powyższych danych wynika, że wydatki w listopadzie wyniosły 1.259,25 zł.
W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota wydatków jest zgodna z ewidencją księgową – konta 130 i 229 (akta kontroli Nr 11/37/I/95,101) oraz z deklaracją DRA. Na podstawie tej ewidencji oraz wyciągu bankowego nr 80 ustalono, że przelewu składek do ZUS dokonano w dniu 03.11.2011 r.
 
 
         Z powyższych danych wynika, że w listopadzie 2011 r. wydatki we wszystkich paragrafach ogółem wyniosły 68.660,62 zł, w tym:
- § 3020 –      500,00 zł,
- § 4010 – 57.481,06 zł,
- § 4110 –   9.420,31 zł,
- § 4120 –   1.259,25 zł.
 
         Z porównania sprawozdań Rb-28S za październik i listopad 2011 r. wynika, że wydatki w listopadzie wyniosły ogółem 68.800,62 zł i były wyższe o 140,00 zł. Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, że w sprawozdaniu za październik wykazała kwotę 140,00 zł w paragrafie 4990 jako nienależny wpływ z Urzędu Skarbowego. Kwota ta została niezwłocznie zwrócona. Fakt ten został opisany przez główną księgowa na odwrocie sprawozdania (akta kontroli Nr 11/37/I/93).
Z analityki konta 130-10-02 Rachunek bieżący jednostki-wydatki wynika, że zaewidencjonowane w listopadzie wydatki wyniosły ogółem 68.820,76 zł (akta kontroli Nr 11/37/I/95). Wśród tych wydatków znajduje się również naliczona kapitalizacja odsetek w kwocie 160,14 zł przekazanej bezpośrednio przez bank na konto Urzędu Miasta Opola jako dochody budżetowe. Po odjęciu ww. kwoty pozostałe wydatki są zgodne z sumą wydatków wykazanych w poszczególnych paragrafach.
 
VII. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 
Z wyciągu bankowego nr 1 wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2011 r. wynosił 2.494,15 zł (akta kontroli Nr 11/37/I/30). Stan ten jest zgodny z ewidencją księgową (konto 135 – rachunek ZFŚS (akta kontroli Nr 11/37/I/31-32).
          Do 30.11.2011 r. w kontrolowanej jednostce dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 39.600,00 zł, (akta kontroli Nr 11/37/I/24). Kwota odpisu była zgodna z naliczeniem Funduszu Socjalnego zł(akta kontroli Nr 11/37/I/33) oraz z Planem dochodów/wydatków ZFŚS na 2011 r. (akta kontroli Nr 11/37/I/34).Środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS w dniach (akta kontroli Nr 11/37/I/35-36):
Ø      25.05.2011 r. -     29.700,00 zł
Ø      28.09.2011 r. -       9.900,00 zł
RAZEM                      39.600,00 zł 
Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników jednostki określił dyrektor w Regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Przedszkolu Publicznym nr 14 w Opolu.
Ww. regulamin określa między innymi osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu, przeznaczenie środków oraz zasady                      i warunki przyznawania świadczeń socjalnych.
Działalność socjalna prowadzona jest na podstawie zatwierdzonego rocznego planu dochodów i wydatków. Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Niewykorzystane środki w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 
Z analizy zapisów dokonanych na koncie 135 (strona Wn) oraz wyciągów bankowych konta ZFŚS wynika, że na rachunek bankowy oprócz środków przeniesionych z poprzedniego roku, odpisów i odsetek od zgromadzonych środków, wpływały także spłaty pożyczek mieszkaniowych oraz odpis dla emerytów przekazany z Urzędu Miasta w wysokości 8.598,88 zł(akta kontroli Nr 11/37/I/37-38). Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono. 
          Z analizy strony Ma wynika, że zaewidencjonowane wydatki w kontrolowanym okresie dotyczyły:
Ø      dofinansowania do wypoczynku,
Ø      pożyczek mieszkaniowych,
Ø      spotkania kulturalnego,
Ø      świadczeń urlopowych,
Ø      zapomóg.
 
Saldo konta 135 na dzień 30.11.2011 r. wynosiło 13.280,03 zł i było zgodne z wyciągiem bankowym nr 57 (akta kontroli Nr 11/37/I/31-32,39).
 
Zespół kontrolny sprawdził wszystkie wydatki poniesione z ZFŚS od stycznia do listopada 2011 r. Wydatki ujęte w ewidencji księgowej porównano z dokumentacją źródłową. Wydatki dotyczyły:
·         zapomogi losowej na kwotę 1.000,0 zł przyznanej członkowi rodziny pracownika przedszkola i wypłaconej w dniu 31.03.2011 r.,
·         zapomóg finansowych na święta na łączną kwotę 3.202,00 zł wypłaconych dla emerytów przedszkola w dniu 15.04.2011 r.,
·         czterech pożyczek mieszkaniowych na łączną kwotę 6.000,00 zł wypłaconych pracownikom przedszkola w dniu 2.06.2011r.,
·         świadczeń urlopowych dla nauczycieli oraz dofinansowania wczasów pracowników obsługi i administracji na łączną kwotę 21.124,37 zł wypłaconych w dniu 20.06.2011 r.,
·         podatku od świadczeń socjalnych na kwotę 5.057,00 zł zapłaconego w dniu 21.06.2011 r.,
·         potrącenia komorniczego na kwotę 1.927,93 zł zapłaconego w dniu 22.06.2011 r.,
·         dofinansowania do wypoczynku dla emerytów na łączną kwotę 3.202,00 zł wypłaconego dla emerytów przedszkola w dniu 24.06.2011 r.,
·         dofinansowania wypoczynku dla dzieci pracowników na łączną kwotę 1.539,00 zł wypłaconego w dniu 16.09.2011 r.,
·         pożyczki mieszkaniowej na kwotę 1.500,00 zł wypłaconej w dniu 16.09.2011 r.,
·         zapomogi finansowej na kwotę 800,00 zł wypłaconej emerytowi w dniu 14.10.2011 r.,
·         spotkania kulturalno-integracyjnego na łączną kwotą 655,50 zł zapłaconego w dniu 14.10.2011 r.,
·         zapomogi zdrowotnej na kwotę 500,00 zł wypłaconej w dniu 30.11.2011 r.
 
Wszystkie skontrolowane wydatki posiadały dokumentację potwierdzającą przyznanie ww. świadczeń. Dokumenty te zostały zatwierdzone do wypłaty i podpisane przez upoważnione osoby. Wydatki dot. świadczeń zostały poniesione zgodnie z Regulaminem gospodarowania środkami ZFŚS.
 
VIII. Zobowiązania i należności – środki budżetowe
 
Zespół kontrolny poddał prawidłowość ewidencji operacji na koncie rozrachunkowym 201 – zobowiązania i należności (akta kontroli Nr 11/37/I/29).
Na dzień 30 listopada 2011 r. saldo wyniosło 0,00 zł zarówno po stronie Wn jak i Ma.
Na dzień 30 listopada 2011 r. jednostka miała jedynie zobowiązania dotyczące wynagrodzeń, które były związane z naliczeniem pochodnych od wynagrodzeń za m-c listopad  (akta kontroli Nr 11/37/I/40):
·         Konto 225-4010-01 - podatek od osób fizycznych – kwota 4.017,00 zł,
·         Konto 229-4010-01 – ubezpieczenia społeczne  – kwota 7.691,64 zł,
·         Konto 229-4010-02 – ubezpieczenie zdrowotne – kwota 4.356,96 zł,
·         Konto 229-4110-01 – ubezpieczenia społeczne – kwota 5.564,16 zł,
·         Konto 229-4120 – Fundusz Pracy – kwota 1.170,82 zł.
 
Zespół kontrolny ustalił, że powyższe salda na kontach księgowych dot. zobowiązań na koniec listopada są zgodne ze sprawozdaniem księgowym Rb-28S na dzień 30.11.2011 r. (akta kontroli Nr 11/37/I/24).
 
IX. Gospodarowanie wydzielonym rachunkiem dochodów 2011 r.
 
Podstawą gospodarowania dochodami na wydzielonym rachunku jest roczny plan sporządzony przez dyrektora jednostki określający przychody i rozchody w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej.
Z wyciągu bankowego nr 1 wynika, że stan środków dochodów na rachunku bankowym na początek roku 2011 wynosił 0,00 zł (akta kontroli Nr 11/37/I/41-43) i był zgodny ze stanem środków pieniężnych wykazanych na początek roku w sprawozdaniu Rb-34S za pierwsze półrocze 2011 r. (akta kontroli Nr 11/37/I/44) oraz ewidencją księgową (akta kontroli Nr 11/37/I/45). Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 23.373,43zł i był zgodny z ewidencją księgową oraz wyciągiem bankowym nr 123 (akta kontroli Nr 11/37/I/46-48).
Wykazany w sprawozdaniu stan należności netto na dzień 01.01.2011r. tj. na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł. Należności na dzień 30.06.2011 r. tj. na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły łącznie 3.786,98 zł: należności netto - 3.726,48 zł oraz odsetki od należności – 60,50zł. Należności i odsetki dotyczyły naliczeń opłat za świadczenia przedszkolne. Stan końcowy należności jest zgodny z Zestawieniem zaległości wg stanu za miesiąc czerwiec 2011 r. (akta kontroli Nr 11/37/I/51-54,139).
 
Z ewidencji księgowej wynika, że ogółem przypis w pierwszej połowie 2011 r. z tytułu dochodów na wydzielonym rachunku bankowym wyniósł 175.025,47 zł. Kwota należności wyniosła 2,16 % ogółu dochodów (akta kontroli Nr 11/37/I/50).
         Stan zobowiązań na początek, tj. na dzień 1.01. wyniósł 0,00 zł, natomiast koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 30.06.2011 r. -1.445,53 zł. Zobowiązania te wynikały z nadpłat dzieci za świadczenia przedszkolne.
 
        Jednostka w dniu 7.10.2011r. złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdania Rb-N i Rb-Z (akta kontroli Nr 11/37/I/55-57).
Wykazany w sprawozdaniu Rb-Z stan zobowiązań na dzień 1.01.2011r. oraz 30.09.2011 r. wynosił 0,00 zł (akta kontroli Nr 11/37/I/55-56) i był zgodny z ewidencją księgową konta 201 (akta kontroli Nr 11/37/I/140)
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N należności wyniosły: 109.752,09 zł (gotówka i depozyty - saldo kont na 30.09.11 r.) oraz 1.285,31 zł (należności wymagalne dot. dochodów z tyt. świadczenia za przedszkole). Dane te są zgodne z ewidencją księgową oraz wyciągami bankowymi (akta kontroli Nr 11/37/I/141).
 
IX.1. Źródła dochodów na wydzielonym rachunku
 
Ustalono, że w kontrolowanej jednostce środki dot. dochodów były gromadzone na wydzielonym rachunku. Ze sporządzonego przez jednostkę sprawozdania Rb-34S wynika, że wykonanie przychodów dochodów własnych w pierwszym półroczu 2011 r. wyniosło ogółem 170.684,65 zł.Na kwotę tę składały dochody w kwocie – 170.684,65 zł (akta kontroli Nr 11/37/I/44).
Wyżej wymienione dochody uzyskano w dwóch paragrafach:
Ø      § 0830 – Wpływy z usług - 169.930,64 zł,
Ø      § 0920 – Pozostałe odsetki – 754,01 zł.
 
Zespół kontrolny sprawdził w miesiącu czerwcu 2011 r., z jakich źródeł były faktyczne wpływy na rachunek dochodów na wydzielonym rachunku. W wyniku kontroli ustalono, że na przychody składały się:
Ø      § 0830 – opłaty za świadczenia przedszkolne,
Ø      § 0920 – odsetki bankowe oraz odsetki od należności z tyt. niezapłaconych świadczeń przedszkolnych.
 
Ww. rodzaje dochodów były zgodne z określonymi w art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz w uchwale Rady Miasta Opola.
 
Wykazane w sprawozdaniu dochody są zgodne z ewidencją konta 132 (akta kontroli Nr 11/37/I/135-137)
 
IX.2. Wydatki dochodów zgromadzonych na wydzielonym rachunku  
 
          Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34S (akta kontroli Nr 11/37/I/44) wynika, że wydatki ze środków dochodów zgromadzonych na wydzielonym rachunku za pierwszą połowę 2011 r. wyniosły ogółem 147.311,22 zł. Wydatki te zaewidencjonowano w trzynastu paragrafach. Kwoty wydatków wykazane w poszczególnych paragrafach są zgodne z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 11/37/I/58-59) oraz z ewidencją konta 132 (akta kontroli Nr 11/37/I/135-137). Wydatki zaksięgowano w niżej wymienionych paragrafach:
 
Rozdział 80104 § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
          Wydatki ogółem wyniosły 1.610,09 zł i dotyczyły zakupu materiałów bhp dla pracowników wynikających z Regulaminu pracy przedszkola oraz dofinansowania do zakupu okularów korekcyjnych (akta kontroli Nr 11/37/I/60-61).
         
Rozdział 80104 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
          Wydatki ogółem wyniosły 34.458,67 zł i dotyczyły zakupów min. materiałów: biurowych, szkoleniowych, dla konserwatorów, środków czystości, zakupu prasy, wyposażenia apteczki oraz wody dla dzieci (akta kontroli Nr 11/37/I/62).
 
Rozdział 80104 § 4220 – Zakup środków żywności
          Wydatki ogółem wyniosły 35.031,94 zł i dotyczyły zakupu artykułów  żywnościowych dla dzieci (akta kontroli Nr 11/37/I/63).
 
Rozdział 80104 § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
          Wydatki ogółem wyniosły 319,00 zł i dotyczyły zakupu pomocy dydaktycznych dla dzieci (akta kontroli Nr 11/37/I/64).
 
Rozdział 80104 § 4260 – Zakup energii 
          Wydatki ogółem wyniosły 20.638,92 zł i dotyczyły opłat za gaz, energię elektryczną i wodę (akta kontroli Nr 11/37/I/65).
 
Rozdział 80104 § 4270 – Zakup usług remontowych 
          Wydatki ogółem wyniosły 12.861,62 zł i dotyczyły wymiany urządzeń sanitarnych oraz naprawy ksera (akta kontroli Nr 11/37/I/66).
 
Rozdział 80104 § 4280 – Zakup usług zdrowotnych 
          Wydatki ogółem wyniosły 80,00 zł i dotyczyły badań lekarskich pracowników (akta kontroli Nr 11/37/I/67).
 
Rozdział 80104 § 4300 – Zakup usług pozostałych 
          Wydatki ogółem wyniosły 30.510,38 zł i dotyczyły zapłaty za zajęcia dodatkowe dla dzieci, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, konserwacje, przeglądy, usługi bhp, aktualizacje programów, przewóz dzieci na wycieczki oraz monitoring (akta kontroli Nr 11/37/I/68).
 
Rozdział 80104 § 4350 – Opłaty za usługi internetowe 
          Wydatki ogółem wyniosły 290,33 zł i dotyczyły zapłaty za dostęp do internetu (akta kontroli Nr 11/37/I/69).
 
Rozdział 80104 § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
          Wydatki ogółem wyniosły 1.507,09 zł i dotyczyły zapłaty za usługi telekomunikacyjne (akta kontroli Nr 11/37/I/70).
 
Rozdział 80104 § 4430 – Różne opłaty i składki 
          Wydatki ogółem wyniosły 823,00 zł i dotyczyły opłaty za ubezpieczenie mienia przedszkola (akta kontroli Nr 11/37/I/71).
 
Rozdział 80104 § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
          Wydatki ogółem wyniosły 1.598,48 zł i dotyczyły opłat za szkolenia pracowników (akta kontroli Nr 11/37/I/72).
 
Rozdział 80104 § 6060 – Różne opłaty i składki 
          Wydatki ogółem wyniosły 7.581,70 zł i dotyczyły zakupu wyposażenia ogrodu (akta kontroli Nr 11/37/I/73).
 
          W wyniku przeprowadzonej analizy wyżej wymienionego sprawozdania kontroli poddano dokumentację księgową dotyczącą wydatków poniesionych w czerwcu 2011 r. (akta kontroli Nr 11/37/I/74-77) i zaewidencjonowanych we wszystkich paragrafach. Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia poniższa tabela:
 
       Tabela nr 3

 

Lp.
Nr wyciągu bankowego
Kwota
Tytuł
Nr faktury
Paragraf 4210
1
104
69,00
Monitor prawny dyrektora
00076320/11
2
108
4.647,68
Wyposażenie: zlew, bateria,regał
11/00903
3
108
423,00
Tusz
11-FVS/OP/06/2011
4
108
318,75
Środki czystości
59382/1/2011
5
108
31,49
Papier ksero
59382/1/2011
6
118
12,29
Książka: Sprawozdawczość I półrocze
10J-2000134/2011
7
123
369,00
Woda dla dzieci
31/1/2/032354
8
RK 17/2011
30,00
Pieczątka
1873/2011
9
RK 17/2011
36,5
Folia, taśma ozdobna
110/2011
10
RK 17/2011
24,00
Filtr do odkurzacza
251
11
RK 17/2011
19,80
Worek do odkurzacza
252
12
RK 17/2011
52,64
Materiały do apteczki
503/2011
13
RK 17/2011
23,38
Taśma ostrzegawcza
79835/8024/2011
14
RK 18/2011
74,00
Zamek do drzwi
Nf00087/11
15
 
RK 18/2011
272,67
Materiały do renowacji ogrodzenia
83446/8024/2011
16
 
RK 20/2011
187,27
Materiały do renowacji ogrodzenia
88379/8024/2011
17
 
RK 20/2011
22,68
Materiały do renowacji ogrodzenia
8378/8024/2011
18
RK 20/2011
34,20
Znaczki pocztowe
00165e6402/000/8/06/11
Paragraf 4220
19
104
731,6
Art. Spożywcze
20603/HF/2011
20
104
238,47
Warzywa
668/05/2011
21
104
329,86
Wędlina
MF09684/2011
22
104
109,58
Art. Spożywcze
00079/05/2011
23
104
36,18
Art. Spożywcze
20629/HF/11
24
108
99,12
Wędlina
10187/11
25
108
357,96
Warzywa
701/06/2011
26
108
697,25
Mleko
8073/A/2011
27
109
199,41
Wędlina
MF10403/11
28
109
187,30
Warzywa
707/06/2011
29
113
349,14
Art. Spożywcze
00238/06/2011
30
114
165,14
Wędlina
MF10896/11
31
118
126,77
Warzywa
770/06/2011
32
118
192,13
Wędlina
MF11179/11
33
RK 16/2011
62,51
Art. spożywcze
51/2011
34
RK 16/2011
59,01
Art. spożywcze
75835
35
RK 16/2011
557,29
Art. spożywcze
1336/2011
36
RK 16/2011
34,00
Art. spożywcze
53/2011
37
RK 16/2011
114,75
Art. spożywcze
18,11
38
RK 20/2011
495,13
Art. spożywcze
1573/2011
39
RK 20/2011
37,12
Art. spożywcze
1638/00692/06/11
40
RK 20/2011
31,98
Art. spożywcze
76570
41
RK 20/2011
7,10
Art. spożywcze
76472
42
RK 20/2011
32,88
Art. spożywcze
76412
43
RK 20/2011
13,61
Art. spożywcze
76334
44
RK 20/2011
72,37
Art. spożywcze
58/2011
45
RK 20/2011
12,33
Art. spożywcze
76229
46
RK 20/2011
48,22
Art. spożywcze
76084
47
RK 20/2011
17,33
Art. spożywcze
75964
Paragraf 4260
48
108
171,46
Woda
040137/2011
49
108
832,47
Gaz
185
Paragraf 4270
50
114
330,38
Modernizacja zlewozmywaka
5254/2011
51
114
738
Modernizacja urządzeń sanitarnych
103
Paragraf 3020
52
118
400,00
Okulary korekcyjne
FS400/2011
53
122
400,00
Okulary korekcyjne
113/2011
54
109
360,00
Okulary korekcyjne
463/2011
55
113
104,40
Odzież ochronna
10/0053/06/2011
Paragraf 4300
56
108
319,80
Usługa bhp
59/2011
57
108
650,00
Gimnastyka korekcyjna
R-5/2011
58
108
67,65
Monitoring
0205/5/2011
59
108
216,14
Ścieki
040137/2011
60
113
69,41
Przegląd dźwigu
0850/11/FVS
61
113
368,56
Aktualizacje programów
3757/06/2011/SW
62
113
480,17
Śmieci
4222261475
63
118
700,00
Rytmika
R-IV/2011
64
122
319,80
Usługa bhp
70/2011
65
122
650,00
Gimnastyka korekcyjna
R-5/2011
67
122
49,88
Monitoring
0124/06/2011
68
123
600,00
Usługa informatyczna
R-18/6/2011
69
123
190,00
Prowizje bankowe
06/2011
70
123
7,38
Czynsz dot. butelek z wodą
31/1/2/032354
71
RK 17/2011
3,75
Opłata za list polecony
188129634
72
RK 17/2011
3,75
Opłata za list polecony
188130635
73
RK 19/2011
3,75
Opłata za list polecony
Pokwitowanie z d 21-06-11
Paragraf 4350
74
118
49,20
Internet
FOP40337586/006/2011
Paragraf 4370
75
113
191,99
Usługa telekomunikacyjna
06001184833
76
118
47,37
Usługa telekomunikacyjna
FOP40337586/006/2011
Paragraf 4700
77
104
320,00
Szkolenie
1463/2011

 

 
Wszystkie skontrolowane dokumenty zostały prawidłowo zadekretowane, opisane pod względem merytorycznym, formalno rachunkowym i zatwierdzenia do wypłaty. Ponadto wydatki zostały uregulowane w terminie.
Nie stwierdzono niezasadnie poniesionych wydatków. Zespół kontrolny sprawdził także, czy wszystkie płatności zostały przekazane na właściwe konta kontrahentów. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.
 
IX.3. Kontrola kasy
 
Gospodarkę kasową reguluje Instrukcja kasowa w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Opolu. Wartości pieniężne przechowywane są w sejfie, w warunkach zapewniających należytą ochronę przed zniszczeniem, utratą, zaginięciem lub kradzieżą. Gotówka przechowywana jest w kasetce w sejfie. Pogotowie kasowe ustalono do wysokości 700,00 zł. Wszystkie obroty gotówkowe są dokumentowane dowodami kasowymi. Raport kasowy sporządzany jest raz w miesiącu.
Odpowiedzialność materialną za prowadzenie kasy ponosi pracownik zatrudniony na stanowisku samodzielnego referenta ds. gospodarczych oraz ds. płac. Deklaracja odpowiedzialności materialnej znajduje się w aktach osobowych pracownika.
Kontroli poddano stan gotówki w kasie przedszkola na dzień 20.01.2012 r. Kontroli dokonano poprzez przeliczenie gotówki znajdującej się w sejfie - stan gotówki wyniósł 541,18 zł. Stan ten był zgodny ze stanem wykazanym w ostatnim raporcie kasowym nr 1/2012, który został sporządzony za okres od 1 do 20 stycznia 2012 r. (akta kontroli Nr 11/37/I/134). Z kontroli kasy został sporządzony protokół (akta kontroli Nr 11/37/I/138).
 
IX.4. Kontrola magazynu
 
W dniu 19.12.2011 r. dyrektor przedszkola wydała zarządzenie nr 17/11 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku w formie spisu z natury: magazyn żywnościowy (akta kontroli Nr 11/37/I/102). Ustalono, że komisyjnego spisu z natury stanu magazynu żywnościowego dokonano w dniu 30.12.2011r. Arkusz spisowy zawiera 46 pozycji artykułów żywnościowych o łącznej wartości 841,89 zł (akta kontroli Nr 11/37/I/87-88). Dane wykazane w arkuszu spisowym są zgodne z kartoteką magazynową(akta kontroli Nr 11/37/I/89-90). Ponadto łączna wartość artykułów znajdujących się w magazynie była zgodna z saldem końcowym konta 310 - materiały (akta kontroli Nr 11/37/I/91).
Skontrolowano także stan magazynu żywnościowego na dzień 3.01.2012 r. W wyniku porównania stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym artykułów żywnościowych znajdujących się w magazynie nie stwierdzono rozbieżności(akta kontroli Nr 11/37/I/78-80).
 
Umowy zlecenia i najmu
W 2011 r. dyrektor przedszkola nie zawarł żadnych umów zleceń ani najmu.
 
Kontrola zarządcza
 
         Przedszkole posiada opracowany Regulamin Kontroli Zarządczej oraz Kodeks Etyki Pracowników Przedszkola Publicznego nr 14 w Opolu. Powyższa dokumentacja została wprowadzona zarządzeniem dyrektora nr 6/2010 z dnia 01.09.2010 r. Z wyjaśnień dyrektora przedszkola wynika, iż dotychczas dokonano przeglądu obowiązujących procedur i regulaminów, które uaktualniono i dostosowano do obowiązujących przepisów. Przy współudziale pracowników dokonano aktualizacji ryzyka zawodowego na każdym stanowisku pracy.
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi kontrolowanej jednostki.
 
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 

 

Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
Data: ........................
                   Zespół kontrolny
 
 
 
(podpisy)
 
Data: ……………………………….

 

           
 
   Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
   Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 

 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
 

 

 

Załączniki do pobrania: 2012-08-28 11:58:00 - wystąpienie (42.00 kB)

Ilość odwiedzin: 6884
Nazwa dokumentu: Przedszkole Publiczne nr 14
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Jóżwin-Mazurek
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jóżwin-Mazurek
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Marek-Badora
Data wytworzenia informacji: 2012-08-28 11:28:16
Data udostępnienia informacji: 2012-08-28 11:28:16
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-28 11:58:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner