logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Readaptacji ,,Szansa"
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KWiA-I- 1712/00005 /11

 
 
 
 
 
Opole, 18.09.2011 r.
 
 
 
PROTOKÓŁ KONTROLI nr 28/11
 
 
Jednostka kontrolowana
Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
 
Termin przeprowadzenia kontroli
08.08.2011 r. – 31.08.2011 r.
 
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Tadeusz Lech – główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
Wiesław Pałczyński – starszy specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
Nr 62/2011
Nr 61/2011
 
Przedmiot kontroli
Kontrola prawidłowości wydawanych decyzji dot. dodatku mieszkaniowego w 2010 roku
 
Okres objęty kontrolą
2010 rok
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Anna Koska – Dyrektor Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu
 
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali
Anna Koska – Dyrektor 
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)Inspektor Referatu Ustalania Uprawnień do Świadczeń
 

 

 
 
 
 
Podstawy prawne
 
 
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 71 poz. 734 z późniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2004 r, Nr 240 poz.2406),
3. Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. nr 30, poz. 168) tekst jednolity z dnia 17 marca 1980 r. (Dz. U. nr 9, poz. 26 z późn. zm.),
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 156, poz. 1817 z póz. zm.),
5.    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika uprawnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz.U. z 2001 r. Nr 156 poz.1828).
6.   Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 maja 2006r. (Sygn. Akt P 4/05) w sprawie zgodności rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r w sprawie dodatków mieszkaniowych z art. 92 ust. 1. Konstytucji w zakresie, w jakim upoważnia Radę Ministrów do określenia wysokości wydatków za zajmowany lokal mieszkalny, stanowiących podstawę obliczenia dodatku mieszkaniowego.   
7.  Zarządzenie Nr OR.I-0152-10/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola.
8. Uchwała Nr X/143/11 Rady Miasta Opola z dnia 26 maja 2011 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu oraz upoważnienia Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie dodatków mieszkaniowych i świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
8.  Zarządzenie wewnętrzne nr 7/2004 Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie określenia rzeczowego wykazu akt obowiązującego w Wydziale Polityki Społecznej.
8. Zarządzenie nr 6/2004 Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań Wydziału, wewnętrznej struktury organizacyjnej, podziału zadań, uprawnień, odpowiedzialności, zastępstw pracowników, nadzoru i upoważnień.
 9. Zarządzenie wewnętrzne nr 5/2004 Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej z dnia 1 września 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Wydziale druków wewnętrznych.
 10. Zarządzenie wewnętrzne nr 3/2004 Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej  z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań Wydziału, wewnętrznej struktury organizacyjnej, podziału zadań, uprawnień, odpowiedzialności i zastępstw pracowników, nadzoru i upoważnień.
 
Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowego i terminowego realizowania składanych wniosków o dodatki mieszkaniowe i wydawania decyzji oraz przekazywania odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w roku 2010 r przez Wydział Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Opola.
 
Techniki zastosowane podczas postępowania
 
Postępowanie kontrolne przeprowadzone zostało na podstawie zgromadzonego materiału – rejestrów wniosków na dodatki mieszkaniowe i odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za 2010 r., dokumentów źródłowych tj. wniosków strony, decyzji ograniczających bądź odmawiających przyznania dodatku mieszkaniowego, kompletności dokumentacji wniosku, sprawdzenia prawidłowości i zgodności z wnioskiem danych faktograficznych na wydanych decyzjach, ich prawidłowej rejestracji, oraz terminowego przekazywania do organu odwoławczego.
 
Wymienione dowody zostały przeanalizowane w następującym zakresie:
Prawidłowości i rzetelność rejestracji wniosku,
Kompletność dokumentacji wnioskowej,
Terminowości wydania decyzji,
Zgodność danych empirycznych decyzji z wnioskiem,
Terminowości przekazywania odwołań przez Wydział Świadczeń Socjalnych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
Porównania ilości złożonych odwołań w stosunku do ilości wydanych decyzji.
 
Poza analizą dokumentacji uzyskano w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych wyjaśnienia od Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń p. Anny Koski i pracownika merytorycznego p. (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).
Analizą objęto całość zgromadzonego materiału w tym wszystkie akta spraw za okres grudnia 2010 r.
W oparciu o zgromadzone do kontroli dokumenty zbadano prawidłowość postępowania w wyżej wymienionych sprawach.
 
Informacje ogólne dotyczące funkcjonowania Wydziału Świadczeń Socjalnych
 
Na podstawie Zarządzenia wewnętrznego Nr WŚS-0147-6/06 Naczelnika     Wydziału Świadczeń Socjalnych z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie organizacji pracy Wydziału jego pracą kieruje:
 
Naczelnik Wydziału przy pomocy Zastępcy Naczelnika Wydziału. Zgodnie z ww. zarządzeniem Naczelnik Wydziału koordynuje i nadzoruje realizację zadań przypisanych Wydziałowi oraz sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Referatu Informacji, Obsługi i Ewidencji, Referatu Odzyskiwania Należności Alimentacyjnych oraz samodzielnymi stanowiskami pracy.
 
Zastępca Naczelnika Wydziału sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Referatu Ustalania Uprawnień do Świadczeń oraz Referatu Rozliczeń i Sprawozdawczości.
 
Kierownicy Referatów podlegają bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału.
 
Kierownicy Referatów sprawują bezpośredni nadzór nad sprawami i zadaniami prowadzonymi w referatach.
W skład Wydziału Świadczeń Socjalnych wchodzą cztery referaty oraz trzy samodzielne stanowiska pracy:
 
Referat Informacji, Obsługi i Ewidencji,
Referat Ustalania Uprawnień do Świadczeń,
Referat Rozliczeń i Sprawozdawczości,
Referat Odzyskiwania Należności Alimentacyjnych,
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej,
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Nienależnie Pobranych Świadczeń,
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Administrowania Systemami Informatycznymi
 
 
Ustalenia szczegółowe kontroli
 
Uprawnionym do otrzymania dodatku mieszkaniowego jest:
 
Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
- najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność, i samodzielnych lokali mieszkalnych,
- innym osobom, mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu i ponoszącym wydatki, związane z jego zajęciem,
- osobom, zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
 
 Przyznanie dodatku mieszkaniowego zależy od:  
 
1. Średniego i dochodu na miesiąc
Dochód gospodarstwa domowego oblicza się, dodając wszystkie dochody brutto pomniejszone o koszty jego uzyskania, składki na ubezpieczenia społeczne (składki emerytalne, rentowe, chorobowe) osób które stale zamieszkują razem w gospodarstwie.
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że są zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i dochodu z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 
Do dochodu nie wlicza się: 
 
- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
- dodatków dla sierot zupełnych,
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
- dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka,
- pomocy w zakresie dożywiania,
- zasiłków pielęgnacyjnych, - zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
- jednorazowych świadczeń pieniężnych i w naturze -  z pomocy społecznej,
- dodatku mieszkaniowego,
- zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów i rencistów.
 
Średni dochód na miesiąc oblicza się, dzieląc dochód gospodarstwa domowego przez 3 (liczba miesięcy) i osób w gospodarstwie.   O dodatek można się ubiegać, jeżeli po obliczeniu okazuje się, że średni dochód na osobę nie przekracza:
- wysokości 175% najniższej emerytury (brutto) – dla osób samotnych,
- wysokości 125% najniższej emerytury (brutto) – dla rodziny.
 Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku-jeżeli kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o te kwotę.
 
2. Powierzchni zajmowanego lokalu
Przy ustalaniu powierzchni użytkowej lokalu bierze się pod uwagę wszystkie pomieszczenia, takie jak: pokoje, kuchnie, przedpokoje, alkowy, hole, korytarze, łazienki, i inne pomieszczenia służące potrzebom mieszkalnym i gospodarczym.
Ustalona w ten sposób powierzchnia użytkowa nie może być większa niż powierzchnia określona jako (powierzchnia normatywna). Dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej nie przekracza 60%.
     

Liczba

 
członków
gosp. domowego
Powierzchnia
normatywna
30%
przekroczenie
powierzchni normatywnej
50%
przekroczenie
powierzchni
normatywnej
1 osoba
35 m
45,50 m
 52,50 m
2 osoby
40 m
52,00 m
 60,00 m
3 osoby
45 m
58,50 m
 67,50 m
4 osoby
55 m
71,50 m
 82,50 m
5 osób
65 m
84,50 m
 97,50 m
6 osób
70 m
91,00 m
105,00 m

 

 
W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię lokalu o 5 m.
Normy powierzchni użytkowej podwyższa się o 15 m, jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
 
Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego następuje:
 
Za nie spełnianie przesłanek ustawowych, np. nadmetraż, brak tytułu prawnego do lokalu (przy jednoczesnym braku uprawnień do lokalu zamiennego bądź socjalnego),
Jeżeli kwota dodatku byłaby niższa niż 2% najniższej emerytury w dniu wydania decyzji,
Jeżeli w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego ustalono, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy wskazującym, że jest on w stanie uiszczać datki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wykorzystując własne środki i posiada zasoby majątkowe lub faktyczna liczba osób zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza, niż wykazana w deklaracji.
 
Wstrzymanie dodatku następuje:
 
Wypłata dodatku zostanie wstrzymana, gdy w wyniku wznowienia postępowania stwierdzi się, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie fałszywych danych zawartych w deklaracji lub wniosku.
Po stwierdzeniu, że osoba której przyznano dodatek nie opłaca na bieżąco należności za lokal mieszkalny. Kwotę dodatku wstrzymuje się także w drodze decyzji administracyjnej do czasu uregulowania zaległości. Gdy zaległość zostanie uregulowana w terminie 3 miesięcy od wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku, dodatek mieszkaniowy zostanie wypłacony za okres, w którym wypłata była wstrzymana. Jeśli uregulowanie zaległości nie nastąpi w tym terminie, decyzja o przyznanie dodatku mieszkaniowego wygasa z mocy prawa. Ponowne wystąpienie o przyznanie dodatku mieszkaniowego jest  wtedy możliwe jedynie pod warunkiem uregulowania zaległości powstałych w okresie obowiązywania decyzji przyznającej dodatek
 
Zgodnie z zakresem kontroli badano dokumentację dotyczącą dodatków mieszkaniowych.
Stwierdzono, że rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej i zawiera podstawowe informacje pozwalające zidentyfikować osobę składającą wniosek i jego adres, treść korespondencji oraz datę wpływu. Ponadto rejestr zawiera stanowisko organu I instancji w związku ze złożonym odwołaniem, stanowisko SKO oraz sposób realizacji decyzji SKO przez organ I instancji.
 
W 2010 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 2.127.882,93 zł, (akta kontroli 11/28/I/9-10) w tym:
- dla mieszkaniowego zasobu gminy  - 1.067.626,09 zł
- dla lokali spółdzielczych                  -    557.839,70 zł
- dla pozostałych lokali                      -   502.417,14 zł
Kwoty te obejmują 11.866 dodatków mieszkaniowych wypłaconych na przestrzeni 2010 roku.
Struktura ich przedstawiała się następująco:
- dla mieszkaniowego zasobu gminy - 5.200 dodatki
- dla lokali spółdzielczych                  - 3.784 dodatki
- dla pozostałych lokali                     -  2.882 dodatki
 
Z uwagi na ilość wydanych decyzji dotyczących dodatków mieszkaniowych w skali całego roku 2010 r. szczegółowej analizie poddano wnioski, które wpłynęły w grudniu 2010 r. Uzyskany wydruk elektroniczny wykazał, że było ich 156 (akta kontroli 11/28/I/14).
W oparciu o wytypowane do kontroli akta zbadano prawidłowość i terminowość wydawanych decyzji na podstawie sporządzonych dla potrzeb kontroli procedur postępowania, Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
Wynik przeprowadzonej analizy akt spraw pod kątem przestrzegania obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz zapisu art. 133 Kodeksu Postępowania Administracyjnego obrazują tabele.
           
DODATKI MIESZKANIOWE - GRUDZIEŃ 2010 R.
Lp
Data
złożenia
wniosku
Wnioskodawca
Nazwisko
Imię
Nr
Decyzji
ŚS.II.EM.71433-
*
Czas
rozpatrywania
wniosku     w dniach
Data
decyzji
Sprawdzenie prawidłowości naliczeń (porównanie wniosku z wydrukiem)
Komplet-
ność dokumen-tacji wniosku
Odwołanie do SKO
 
1
10.12.03
 
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
1 1/10
    7
10.12.10
prawidłowo
tak
    _
 
2
10-12-03
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
2 2/10
    7
10.12.10
j.w.
tak
_
 
3
10-12-01
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
2 3/10
   9
10.12.10
j.w.
tak
_
 
4
10-12-01
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
2 4/10
   9
10.12.10
j.w.
tak
_
 
5
10-12-01
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
2 5/10
   15
10.12.16
j.w.
tak
_
 
6
10-12-03
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
6 5/10
   17
10.12.20
j.w.
tak
_
 
7
10-12-01
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
7 7/10
    9
10.12.10
j.w.
tak
_
 
8
 
10-12-01
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
7 8/12
    9
10.12.10
j.w.
tak
_
 
9
10-12-01
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
7 9/10
    9
10.12.10
j.w.
tak
_
10
10-12-01
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
7 10/10
    9
10.12.10
j.w.
tak
_
11
10-12-02
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
7  11/10
    8
10.12.10
j.w.
tak
_
12
10-12-03
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
8 12/10
    7
10.12.10
j.w.
tak
_
13
10-12-03
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
8 13/10
   27
10.12.30
j.w.
tak
_
14
10-12-03
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
8 14/10
    7
10.12.10
j.w.
tak
_
15
10-12-30
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
2 141/10
   29
11.01.28
j.w.
tak
_
16
10-12-14
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
8 15/10
   12
10.12.14
j.w.
tak
_
17
10-12-01
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
10 16/10
    9
10.12.10
j.w.
tak
_
18
10-12-10
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
1  17/10
4
10.12.10
j.w.
tak
_
19
10-12-10
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
1  18/10
4
10.12.10
j.w.
tak
_
20
10-12-06
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
1 19/10
4
10.12.10
j.w.
tak
_
21
10-12-06
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
8 20/10
4
10.12.10
j.w.
tak
_
22
10-12-06
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
10  21/10
4
10.12.10
j.w.
tak
_
23
10-12-10
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
10 22/10
4
10.12.10
j.w.
tak
_
24
10-12-07
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
1 25/10
9
10.12.16
j.w.
tak
_
25
10-12-07
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
1  26/10
3
10.12.10
j.w.
tak
_
26
10-12-07
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 27/10
 
10.12.07
 
DU
_
27
10-12-07
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
2  28/10
3
10.12.10
j.w.
tak
_
28
10-12-07
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
29/10
22
10.12.29
         j.w.                    tak             _
29
10-12-07
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
7  30/10
3
10.12.10
j.w.
tak
_
30
10-12-07
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
8 31/10 
3
10.12.10
j.w.
tak
_
31
10-12-07
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
10 32/10
3
10.12.10
j.w.
tak
_
32
10-12-10
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
33/10
2
10.12.08
j.w.
tak
_
33
10-12-08
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
1 34/10
8
10.12.16
j.w.
tak
_
34
10-12-08
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
2  35/10
20
10.12.28
j.w.
tak
_
35
10-12-08
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
1 36/10
13
10.12.21
j.w.
tak
_
36
10-12-08
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
1 37/10
2
10.12.10
j.w.
tak
_
37
10-12-08
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
2 38/10
2
10.12.10
j.w.
tak
_
38
10-12-08
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
2 39/10
9
10.12.17
j.w.
tak
_
39
10-12-08
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
7 40/10
6
10.12.14
         j.w.                    tak              _
40
10-12-08
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
41/10
12
10.12.20
j.w.
tak
_
41
10-12-08
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
42/10
2
10.12.10
j.w.
tak
_
42
10-12-08
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
9  43/10
2
10.12.10
j.w.
tak
_
43
10-12-08
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
9  44/10
12
10.12.20
j.w.
tak
_
44
10-12-08
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
10  45/10
12
10.12.20
j.w.
tak
_
45
10-12-10
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
1 46/10
1
10.12.10
j.w.
tak
_
46
09-12-10
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
3 47/10
1
10.12.10
j.w.
tak
_
47
10-12-09
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
5 48/10
1
11.12.10
j.w.
tak
_
48
10-12-09
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
7 49/10
11
10.12.20
j.w.
tak
_
49
10-12-09
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
50/10
1
10.12.10
j.w.
tak
_
50
10-12-09
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
51/10
1
10.12.10
j.w.
tak
_
51
10-12-09
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
52/10
1
10.12.10
j.w.
tak
_
52
10-12-09
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
10 53/10
1
10.12.10
j.w.
tak
_
53
10-12-54
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
1 54/10
6
10.12.16
j.w.
tak
_
54
10-12-10
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
55/10
1
10.12.10
Odmowa (przekroczenie metrażu- 62,87/52,50)
55
10-12-10
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
1  56/10
4
10.12.14
j.w.
    tak
_
56
10-12-10
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
8  57/10
1
10.12.10
Odmowa (50% nadmetraż)
SKO - Utrzymanie w mocy                    tak
SKOI/40/532/2011 z dnia 15.07.11
57
10-12-14
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
9  58/10
4
10.12.14
j.w.
tak
_
58
10-12-13
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
1 59/10
1
10.12.14
j.w.
tak
_
59
10-12-10
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
59/10
4
10.12.14
j.w.
tak
_
60
10-12-13
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
60/10
1
10.12.14
j.w.
tak
_
61
10-12-13
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
61/10
8
10.12.21
j.w.
tak
_
62
10-12-13
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
62/10
8
10.12.21
j.w.
tak
_
63
10-12-13
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
7 63/10
1
10.12.14
j.w.
tak
_
64
10-12-13
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
1  64/10
1
10.12.14
j.w.
tak
_
65
10-12-13
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
65/10
1
10.12.21
j.w.
tak
_
66
10-12-13
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
9 66/10
1
10.12.14
Wstrzymanie-art.7 ust.11(zaległości czynszowe)
67
10-12-13
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
10 67/10
1
10.12.14
j.w.
tak
_
68
10-12-13
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
10 68/10
34
11.01.17
j.w.
2 wywiad środowisko-wy–termin
_
69
10-12-14
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
1  69/10
3
10.12.17
j.w.
tak
_
70
10-12-70
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
1  70/10
3
10.12.17
j.w.
tak
_
71
10-12-15
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
1  71/10
2
10.12.17
j.w.
tak
_
72
10-12-14
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
2  72/10
2
10.12.17
j.w.
tak
_
73
10-12-15
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
2  73/10
2
10.12.17
j.w.
tak
_
74
10-12-14
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
7 74/10
3
10.12.17
j.w.
tak
_
75
10-12-14
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
7 75/10
 
10.12.26
j.w.
tak
_
76
10-12-14
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
76/10
3
10.12.17
j.w.
tak
_
77
10-12-15
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
7  77/10
2
10.12.17
j.w.
tak
_
78
10-12-14
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
8  78/10
14
10.12.28
j.w.
tak
_
79
10/12/14
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
79/10
6
10.12.20
j.w.
tak
_
80
10-12-17
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
8 80/10
3
10.12.17
j.w.
tak
_
81
10-12-15
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
8 81/10
57
11.02.21
Bez rozpatrzenia (brak pełnej          _
dokumentacji)
82
10-12-15
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
8 82/10
2
10.12.17
j.w.
tak
_
83
10-12-15
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
8 83/10
13
10.12.28
j.w.
tak
_
84
10-12-15
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
8
84/10
2
10.12.17
j.w.
tak
_
85
10-12-15
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
8  85/10
2
10.12.17
j.w.
tak
_
86
10-12-14
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
86/10
3
10.10.17
j.w.
tak
_
87
10-12-15
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
9  87/10
12
10.12.27
j.w.
tak
_
88
10-12-15
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
88/10
12
10.12.27
j.w.
tak
_
89
10-12-14
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
10  89/10
14
10.12.27
j.w.
tak
_
90
10-12-14
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
10 90/10
3
10.12.17
j.w.
tak
_
91
10-12-16
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
91/10
1
10.12.17
j.w.
tak
_
92
10-12-16
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
1  92/10
1
10.12.17
j.w.
tak
_
93
10-12-16
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
93/10
 
 
Odwołanie do SKO – SKO do ponownego rozpatrzenia- wezwanie do uzupełnienia danych- wywiad środowiskowy Do  ponownego rozpatrzenia
tak
 
94
10-12-16
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
9  94/10
1
10.12.17
j.w.
tak
_
95
10-12-16
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
10 95/10
1
10.12.17
j.w.
tak
_
96
10-12-17
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
1  96/10                            
3
10.12.20
j.w.
tak
_
97
10-12-17
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
1 97/10
3
10.12.20
j.w.
tak
_
98
10-12-17
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
1  98/10
3
10.12.20
j.w.
tak
_
99
10-12-17
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
1  99/10
3
10.12.20
j.w.
tak
_
100
10-12-17
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
2  100/10
3
10.12.20
j.w.
tak
_
101
10-12-17
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
101/10
3
10.10.20
j.w.
tak
_
102
10-12-17
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
102/10
3
10.10.20
j.w.
tak
_
103
10-12-17
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
10  103/10
3
10.12.20
j.w.
tak
_
104
10-12-17
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
10 104/10
3
10.12.20
j.w.
tak
_
105
10-12-17
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
10  105/10
30
11.01.17
Bez rozpoznania – nie uzupełniono
 wniosku
106
10-12-20
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
106/10
1
10.12.21
j.w.
tak
    _
107
10-12-21
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
7  107/10
7
10.12.28
j.w.
tak
    _
108
10-12-21
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
108/10
7
10.12.28
j.w.
tak
    _
109
10-12-21
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
8  109/10
7
10.12.28
Odmowa (art. Ust 1 w zw. Z art. 7 ust.6)
110
10-12-21
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
9  110/10
7
10.12.28
j.w.
     tak
    _
111
10-12-22
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
9  111/10
6
10.12.28
j.w.
tak
    _
112
10-12-22
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
9  112/10
6
10.12.28
j.w.
tak
_
113
10-12-22
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
1  113/10
6
10.12.28
j.w.
tak
_
114
10-12-23
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
114/10
5
10.12.28
j.w.
tak
_
115
10-12-27
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
1 115/10
22
11.01.18
j.w.
tak
_
116
10-12-27
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
1 116/10
1
10.12.28
j.w.
tak
_
117
10-12-27
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
117/10
4
10.12.31
j.w.
tak
_
118
10-12-27
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
2 118/10
1
10.12.28
j.w.
tak
_
119
10-12-27
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
9 119/10
1
10.12.28
j.w.
tak
_
120
10-12-27
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
120/10
1
10.12.28
          j.w.                  tak               _
121
10-12-27
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
10  121/10
1
10.12.28
j.w.
tak
_
122
10-12-28
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
3 122/10
1
10.10.29
 
j.w.
tak
_
123
10-12-28
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
8 123/10
1
10.12.29
j.w.
tak
_
124
10-12-28
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
8  124/10
1
10.12.28
j.w.
tak
_
125
10-12-28
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
9 125/10
1
10.12.30
j.w.
tak
_
126
10-12-28
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
10  126/10
1
10.10.29
j.w.
tak
_
127
10-12-28
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
10  127/10
1
10.12.29
j.w.
tak
_
128
10-12-29
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
1 128/10
3
10.12.31
j.w.
tak
_
129
10-12-29
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
1 129/10
1
10.12.30
j.w.
tak
_
130
10-12-29
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
130/10
1
10.12.30
j.w.
tak
_
131
10-12-29
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
1  131/10
1
10.12.30
j.w.
tak
_
132
10-12-29
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
132/10
21
11.01.19
j.w.
tak
_
133
10-12-29
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
3
133/10
1
10.12.30
j.w.
tak
_
134
10-12-29
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
7  134/10
1
10.12.30
j.w.
tak
_
135
10-12-29
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
7 135/10
1
10.12.30
j.w.
tak
_
136
10-12-29
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
7 136/10
1
10.12.30
j.w.
tak
_
137
10-12-29
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
7 137/10
1
10.12.30
j.w.
tak
_
138
10-12-29
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
7 138/10
19
11.01.17
j.w.
tak
_
139
10-12-29
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
139/10
1
10.12.30
j.w.
tak
_
140
10-12-29
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
10 140/10
1
10.12.30
j.w.
tak
_
141
10-12-30
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
2  141/10
29
11.01.28
j.w.
tak
_
142
10-12-30
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
142/10
1
10.12.31
j.w.
tak
_
143
10-12-30
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
8  143/10
1
10.12.31
Odmowna ( naliczona kwota jest niższa
niż 2% najniższej emerytury– art. 3 ust1
w zw. art. 7)
144
10-12-30
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
144/10
29
11.01.28
j.w.
tak
   _
145
10-12-30
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
8 145/10
1
10.12.31
j.w.
tak
   _
146
10-12-30
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
9  146/11
1
10.12.31
Odmowa (art. 3 ust 1 w zw. art. 6 ust 1)
147
10-12-30
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
9  147/10
1
10.12.31
j.w.
tak
_
148
10-12-30
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
148/10
1
10.12.31
j.w.
tak
_
149
10-12-30
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
10  149/10
26
11.01.25
j.w.
tak
_
150
10-12-31
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
1 150/10
18
11.01.18
j.w.
tak
_
151
10-12-30
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
1  151/10
3
11.01.03
j.w.
tak
_
152
10-12-31
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
2  152/10
3
11.01.03
j.w.
tak
_
153
10-12-31
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
7 153/10
4
11.01.03
j.w.
tak
_
154
10-12-31
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
7  154/10
4
11.01.03
j.w.
tak
_
155
10-12-31
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
155/10
19
11.01.18
j.w.
tak
_
156
10-12-31
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
1  156/10
18
11.01.18
j.w.
tak
_
 
* Zarządcy lokali mieszkalnych

 1

 
Mieszkania zakładowe Rejon I
10
Rejon III
9
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
7
Opolska Sp-nia Mieszkaniowa
2
Rejon II
8
ZWM
3
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
5
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
6
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

 

 
Podsumowując powyższą tabelę obejmującą wszystkie wnioski na dodatki mieszkaniowe złożone grudniu 2010 roku w ilości 156 szt. należy stwierdzić, że: - wydane decyzje posiadają pełną dokumentację i prawidłowe naliczenie kwotowe,
- w dwóch przypadkach wniosek pozostał bez rozpoznania z uwagi na nie uzupełnienie dokumentacji mimo monitów kierowanych do wnioskodawcy,
- w jednym przypadku został przekroczony o 4 dni termin wydania decyzji z uwagi na dwukrotnie zmieniany (nie z winy organu) termin wywiadu środowiskowego,
- w jednym przypadku wniesiono odwołanie do SKO,
- w dwóch przypadkach wydano decyzje odmowne z uwagi na przekroczenie metrażu lokali w składanych wnioskach,
- w jednym przypadku wydano decyzję wstrzymującą z uwagi na powstałe zaległości czynszowe wnioskodawcy.
Analizując powyższą dokumentację kontrolujący stwierdzają prawidłowość i rzetelność prowadzonych postępowań administracyjnych przyznających określone świadczenie.
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono naczelnikowi kontrolowanego wydziału.
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 

 Jednostka kontrolowana

 
 
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
(podpis)
 
Data: .......................
 Zespół kontrolny
 
 
 (podpisy)
 
 
Data:................

 

  
 
 
 
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 

Załączniki do pobrania: 2012-09-14 09:45:17 - wystąpienie (26.00 kB)

Ilość odwiedzin: 5782
Nazwa dokumentu: Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Tadeusz Lech, Wiesław Pałczyński
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Lech, Wiesław Pałczyński
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Marek-Badora
Data wytworzenia informacji: 2012-09-14 09:30:14
Data udostępnienia informacji: 2012-09-14 09:30:14
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-14 09:46:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner