logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
                         

 

KWiA.I–1710.00004.2011
                    Opole, 8 grudnia 2011 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 33/11
 
Jednostka kontrolowana
Publicznej Szkole Podstawowej nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
w Opolu
ul. Gorzołki 4
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
 28 października – 25 listopada 2011 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Małgorzata Jóźwin-Mazurek – starszy specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Agnieszka Lisiecka – inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 71/11
nr 72/11
Przedmiot kontroli
Gospodarka finansowa za 2011 r.
Okres objęty kontrolą
2011 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Jolanta Ślemp – dyrektor szkoły
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
- główna księgowa
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
– specjalista ds. kadr
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
– specjalista ds. płac

 

   
I. Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
3.     Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
4.     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).
5.     Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).
6.     Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz 177 z późn. zm.)
7.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późn. zm.).
8.     Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).
9.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.).
10.       Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. z 2006 r. Nr 116 poz. 783).
11.       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398 z późn. zm.).
12.       Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.
13.       Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.).
14.       Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5.07.2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861 z późn. zm.).
15.           Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. 2010 Nr 131 poz. 885 z późn. zm.).
16.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 161 poz. 967 z późn. zm.)
17.       Uchwała Nr XLVII/500/09 Rady Miasta Opola z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie regulaminu, określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
18.           Uchwała Nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.
19.           Uchwała Nr LXIX/798/06 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych oraz uzgodnienia wartości jednego punktu z późn. zm.
20.           Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Załącznik do komunikatu poz. 84).
 
II. Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji wydatków             i sporządzanych sprawozdań.
 
III. Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych                w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-księgowych. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora jednostki. Dane zawarte w rocznych sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości oraz zgodności            z planem finansowym. Sprawdzono również czy jednostka posiada zakładowy plan kont i opracowane na piśmie procedury kontroli finansowej oraz czy procedury te są zgodne ze standardami Ministerstwa Finansów i dostosowane do specyfiki jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
 
IV. Sprawy organizacyjne 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata w Opolu przy ul. Gorzołki 4 funkcjonuje od dnia 19 września 1996 r., na podstawie Uchwały Nr XXXI/291/96 Rady Miasta Opola z dnia 19 września 1996 r. w sprawie dostosowania aktów założycielskich publicznych szkół podstawowych działających na terenie gminy Opole do obowiązujących przepisów prawa.   
Siedzibą szkoły jest nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy ul. Gorzołki 4, którą Zarząd Miasta Opola przekazał szkole nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GN-7224c/87/98 z dnia 21.01.1999 r.
W okresie objętym kontrolą dyrektorem jednostki była pani Jolanta Ślemp powołana na to stanowisko do 31 sierpnia 2012 r. (akta kontroli Nr 11/33/I/6).Głównym księgowym jednostki jest pani (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  zatrudniona na tym stanowisku od dnia 18.08.1997 r. w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony.
Z budżetem gminy jednostka rozlicza się w dziale klasyfikacji budżetowej 801 – oświata i wychowanie, rozdział 85401 – świetlica. Szczegółową kontrolą objęto wydatki budżetowe szkoły. Ze sporządzonych sprawozdań oraz z informacji dodatkowych sporządzonych przez główną księgową wynika, że wydatki szkoły i świetlicy w 2010 r. wyniosły ogółem 2.343.387,93 zł. Liczba uczniów na dzień 31.12.2010 r. wynosiła 258 uczniów (akta kontroli Nr 11/33/I/86). Natomiast do października w 2011 r. wydatki te wyniosły ogółem 2.093.933,63 zł, natomiast liczba uczniów na 31.10.2011r. była wyższa o sześciu uczniów i wynosiła 264 uczniów (akta kontroli Nr 11/33/I/87). Z powyższych danych wynika, że na dzień 31.12.2010 r. wydatki szkoły i świetlicy na jednego ucznia wyniosły 9.082,90 zł, natomiast na dzień 31.10.2011 r. wydatki były niższe o 1.151,30 zł i wyniosły 7.931,60 zł.
 
         Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.
         Wewnętrzne regulacje prawne dotyczące funkcjonowania gospodarki finansowo-księgowej w kontrolowanej jednostce to:
Ø      Instrukcja obiegu dokumentów księgowych,
Ø      Zakładowy Plan Kont,
Ø      Procedury kontroli finansowej,
Ø      Instrukcja inwentaryzacyjna,
Ø      Regulamin ZFŚS.
W kontrolowanej jednostce inwentaryzacja środków trwałych                          i pozostałych środków trwałych została przeprowadzona w 2008 r. Zgodnie z obowiązującą w jednostce instrukcją z przeprowadzonej inwentaryzacji został sporządzony protokół.W trakcie inwentaryzacji nie stwierdzono żadnych różnic.
 
         Szczegółowo stan zatrudnienia w kontrolowanej jednostce przedstawiono w tabeli nr 1 (akta kontroli Nr 11/33/I/16).
 
Tabela nr 1

 

Lp.
Wyszczególnienie
Ilość osób-umowy
Zatrudnienie w etatach (stan na 31.10.2011 r.)
1
Pracownicy pedagogiczni
31
30,56
2
Pracownicy administracyjni
6
5,39
3
Pracownicy obsługi
11
8,50
RAZEM
48
44,45

 

 
         Do dnia 4.11.2011 r. w szkole zwolniono 2 pracowników pedagogicznych i 1 niepedagogicznego  (akta kontroli Nr 11/33/I/15). Ustalono, że po dacie zwolnienia poszczególni pracownicy nie figurowali na listach płac oraz na listach obecności (akta kontroli Nr 11/33/I/59-65).
 
V. Wydatki budżetowe w 2011 r.
 
W ewidencji księgowej (konto 130) jednostka kontrolowana wykazała, że stan początkowy środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2011 r. wynosił 0 (akta kontroli Nr 11/33/I/7,83). W wyniku kontroli ustalono, że stan ten był zgodny z załączonym do bilansu zawiadomieniem banku z dnia 11.01.2011 r. (akta kontroli Nr 11/33/I/8).
 
Z ewidencji Urzędu Miasta Opola wynika, że do 31 października 2011 r. przekazano do jednostki kontrolowanej 2.237.782,00 zł (akta kontroli Nr 11/33/I/52-53).W wyniku kontroli ustalono, że na kwotę tę składają się:
- środki na wydatki bieżące w wysokości – 2.003.938,00 zł (sprawozdanie RB – 28S),
- środki na świetlicę – 227.934,00 zł,
- środki na dowóz dzieci – 5.830,00 zł,
- środki na stypendia – 80,00 zł.
Ponadto jednostka otrzymała środki unijne na realizację programu „Inwestycja w pierwszy krok” w wysokości 29.275,00 zł.
 
W sprawozdaniu Rb-28S dotyczącego działu 801 rozdział 80101 wykazano, że wydatki za 10 miesięcy wyniosły ogółem 1.813.917,25 zł. Z dokumentacji księgowej jednostki wynika, że dokonywane wydatki zostały zaewidencjonowane w osiemnastu paragrafach (akta kontroli Nr 11/33/I/9). Kwoty wydatków wykazane w poszczególnych paragrafach są zgodne z ewidencją księgową kontrolowanej jednostki za wyjątkiem dwóch paragrafów: 4120 oraz 4210 (akta kontroli Nr 11/33/I/12-13). Szczegółowe ustalenia w tym zakresie przedstawiono w części dot. wydatków w paragrafie 4120.
 
Z wyciągu bankowego nr 117 wynika, że stan wszystkich środków budżetowych na rachunku bankowym na dzień 31.10.2011 r. wynosił 210.796,61 zł(akta kontroli Nr 11/33/I/10-11).
  
       Ustalono, że największą pozycję wydatków budżetowych szkoły stanowiły wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. Łączna kwota tych wydatków wyniosła 1.451.061,76 zł, w tym:
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.148.244,36 zł
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 103.032,60 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 173.126,77 zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – 26.658,03 zł.
         Wykazana w ewidencji łączna kwota nie jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym w związku z błędem w księgowaniu opisanym powyżej (akta kontroli Nr 11/33/I/12-13).
Szczegółową kontrolą objęto zaewidencjonowane w październiku 2011 r. wydatki w niżej wymienionych paragrafach i dotyczące szkoły: 
 
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
 
Ze sprawozdania szkoły RB - 28S wynika, że wydatki za okres od stycznia do października 2011 r. wyniosły ogółem 1.148.244,36 zł, natomiast wydatki za okres od stycznia do września wyniosły 1.013.890,46 zł (akta kontroli Nr 11/33/I/14). Z powyższych danych wynika, że wydatki w październiku wyniosły 134.353,90 zł i były zgodne z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 11/33/I/15). Wydatki w październiku były wyższe o 10.009,44 zł od wydatków we wrześniu, które wyniosły 124.344,46 zł (akta kontroli Nr 11/33/I/133). Z ewidencji księgowej wynika, że na kwotę wydatków w październiku 2011 r. składały się (akta kontroli Nr 11/33/I/15):
- wynagrodzenia netto – 80.079,47 zł,
- nagrody dyrektora z tytułu Dnia Edukacji Narodowej – 8.159,57 zł,
- składki ZUS pracowników za wrzesień – 25.779,59 zł,
- składki ZNP za wrzesień – 551,45 zł,
- składki PKZP za wrzesień – 5.501,79 zł,
- składki ubezpieczeniowe PZU – 1.946,10 zł,
- składki ubezpieczeniowe Commercial – 148,00 zł,
- potrącone pożyczki mieszkaniowe – 2.891,82 zł,
- spłata komornicza – 260,00 zł,
- podatek do US za wrzesień – 9.036,11 zł.
Powyższe wydatki są zgodne z wyciągami bankowymi dot. rachunku budżetowego nr 106, 109, 111 oraz 115 (akta kontroli Nr 11/33/I/88-115). Ponadto wypłata z kasy nagród dla czterech pracowników obsługi w kwocie 1.445,80 zł jest zgodna z raportem kasowym nr 11 za okres od 1-31.10.2011r. (akta kontroli Nr 11/33/I/116), listą płac oraz kontem księgowym 101-kasa (akta kontroli Nr 11/33/I/117,121). Z pisemnej decyzji dyrektora szkoły wynika, że ogółem nagrody dyrektora szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej otrzymało trzynaście osób w tym dwóch pracowników administracji, czterech pracowników obsługi oraz siedmiu nauczycieli (akta kontroli Nr 11/33/I/118). Wypłaty nagród pozostałym pracownikom dokonano przelewami.
Kwota składek ZUS pracowników za wrzesień w wysokości 25.779,59 zł jest zgodna z ewidencją księgową (zbiorcze zestawienie wysokości wynagrodzeń za wrzesień (akta kontroli Nr 11/33/I/134)).
 
Kwota przelewu podatku do Urzędu Skarbowego w wysokości 9.036,11zł dotyczy podatku od wynagrodzeń za wrzesień jest zgodna z ewidencją księgową (zbiorcze zestawienie wysokości wynagrodzeń za wrzesień (akta kontroli Nr 11/33/I/134)) oraz z kwotą wykazaną na koncie 225 po stronie Wn (akta kontroli Nr 11/33/I/122). Wydatek ten został zaksięgowany w dniu 19.10.2011 r.
Wynikająca z listy płac łączna kwota naliczonego podatku do zapłaty za wrzesień pracowników szkoły i świetlicy wyniosła 10.235,00 zł (akta kontroli Nr 11/33/I/134) i była zgodna z kwotą wykazaną na koncie 225 po stronie Ma (akta kontroli Nr 11/33/I/127-128) oraz zgodna z deklaracją na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT-4 za wrzesień 2011 r. (akta kontroli Nr 11/33/I/129). Powyższa kwota została przekazana do Urzędu Skarbowego przelewem w dniu 18.10.2011 r. – wyciąg bankowy nr 111 (akta kontroli Nr 11/33/I/102).  
Ogółem na dzień 31.10.2011 r. w szkole zatrudnionych było trzydziestu nauczycieli na trzydziestu etatach w tym jeden stażysta, dwóch nauczycieli kontraktowych, sześciu nauczycieli mianowanych oraz dwudziestu jeden nauczycieli dyplomowanych (akta kontroli Nr 11/33/I/119).
Szczegółową kontrolą objęto wynagrodzenia wszystkich nauczycieli dyplomowanych wypłacone w miesiącu październiku 2011 r. (akta kontroli Nr 11/33/I/120). Ustalono, że wykazane w listach płac za październik 2011 r. kwoty przelewów wynagrodzeń netto wszystkich pracowników są zgodne z kwotami przelewów figurującymi w wyciągach bankowych. W aktach osobowych wszystkich nauczycieli znajdują się akty nadania stopnia zawodowego – nauczyciel dyplomowany, dokumenty potwierdzające wysługę lat oraz dokumenty stanowiące podstawę przyznania przez dyrektora dodatków motywacyjnych, kierowniczych, za wychowawstwo oraz za pełnienie funkcji opiekuna. Ustalono, że stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników pedagogicznych są zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009 r. orazrozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Ponadto ustalono, że dodatki za wysługę zostały naliczone zgodnie z wysługą lat wynikająca z dokumentów. Pozostałe dodatki również zostały naliczone zgodnie z decyzją dyrektora szkoły. W każdym przypadku ich wysokość była zgodna z uchwałą Rady Miasta Opola nr XLVII/500/09 z dnia 26 marca 2009 r.
W roku szkolnym 2011/2012 przyjęto do pracy jednego nauczyciela -stażystę i jednego pracownika niepedagogicznego (akta kontroli Nr 11/33/I/17). Kontrolą objęto wynagrodzenia przyjętych osób. Ustalono, że kategorie zaszeregowania oraz stawka wynagrodzenia zasadniczego pracownika niepedagogicznego przyjętego do pracy w okresie objętym kontrolą jest zgodna z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego oraz z Regulaminem Wynagradzania pracowników szkoły. Również stawka wynagrodzenia zasadniczego pracownika pedagogicznego jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lipca 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (akta kontroli Nr 11/33/I/16). Przyjęty nauczyciel został ujęty w Aneksie nr 1 Arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2011/2012.    
 
 § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne
 
Z deklaracji DRA z dnia 03.10.2011 r. (akta kontroli Nr 11/33/I/126) wynika, że suma należnych składek do odprowadzenia na konto ZUS za wrzesień 2011 r. z różnych tytułów łącznie szkoły i świetlicy wyniosła 54.011,46 zł, w tym:
- 40.028,64 zł z tytułu składek ZUS pracowników i pracodawcy,
- 10.762,70 zł z tytułu składek zdrowotnych od pracowników,
-   3.220,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy.
W wyniku kontroli ustalono, że powyższe kwoty zostały przekazane na konto ZUS przelewem w dniu 03.10.2011 r. – wyciąg bankowy nr 106.
 
Ze sprawozdania RB - 28S wynika, że wydatki w tym paragrafie za okres od stycznia do października 2011 r. wyniosły ogółem 173.126,77 zł, natomiast wydatki za okres od stycznia do września wyniosły 154.460,02 zł (akta kontroli Nr 11/33/I/9,14). Z powyższych danych wynika, że wydatki w październiku wyniosły 18.666,75 zł. Kwota ta jest zgodna z kwotą wykazaną w ewidencji księgowej tego paragrafu (akta kontroli Nr 11/33/I/123). Ze zbiorczego zestawienia wysokości wynagrodzeń (akta kontroli Nr 11/33/I/134) wynika, że na kwotę tę składają się:
- składki emerytalne – 11.845,74 zł,
- składki rentowe – 5.461,68 zł,
- ubezpieczenie wypadkowe – 1.359,33 zł,
 
         Natomiast na kwotę 40.028,64 zł składają się odprowadzone składki ZUS od pracowników szkoły i świetlicy w kwocie ogółem 18.714,13 zł oraz składki ZUS od pracodawcy ogółem w wysokości 21.314,51 zł w tym: szkoły - 18.666,75 zł oraz świetlicy - 2.647,76 zł (akta kontroli Nr 11/33/I/135).
 
§ 4120 składki na Fundusz Pracy
 
Ze sprawozdania Rb-28S za okres od stycznia do października wynika, że wydatki w paragrafie 4120 wyniosły ogółem 26.658,03 zł (akta kontroli Nr 11/33/I/9). W ewidencji księgowej natomiast zaksięgowane wydatki w tym okresie wyniosły 26.587,71 zł, czyli o 70,32 zł mniej (akta kontroli Nr 11/33/I/13) W wyniku analizy pozostałych wydatków ustalono, że wydatki w wykazanym sprawozdaniu w paragrafie 4210 wyniosły 34.083,54 zł (akta kontroli Nr 11/33/I/9). Z ewidencji księgowej wynika, że zaksięgowane wydatki w tym paragrafie wyniosły 34.153,86 zł, czyli były wyższe również o 70,32 zł (akta kontroli Nr 11/33/I/13). Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, że pomyłkowo zaksięgowała wydatek dotyczący Funduszu Pracy (paragraf 4120) na paragrafie dotyczącym zakupu materiałów czyli 4210. Przeksięgowanie korekcyjne nastąpi w następnym miesiącu rozrachunkowym, tj. listopadzie.
Ponadto ustalono, że wydatki w paragrafie 4120 wykazane w sprawozdaniu za okres od stycznia do października były takie same jak wydatki za okres od stycznia do września (akta kontroli Nr 11/33/I/9,14). Natomiast w ewidencji księgowej tego paragrafu w październiku wykazano wydatek w kwocie 2.817,86 zł (akta kontroli Nr 11/33/I/124).
Z ewidencji księgowej wynika, że wydatki w paragrafie 4120 za okres od stycznia do września wyniosły 23.769,85 zł, natomiast wydatki za okres od stycznia do października były rzeczywiście wyższe o 2.817,86 zł i wyniosły 26.587,71 zł (akta kontroli Nr 11/33/I/124-125). Ponadto w wyniku kontroli ustalono, że wykazane w sprawozdaniu Rb-28S wydatki ogółem we wszystkich paragrafach za okres od stycznia do września wyniosły 1.618.067,95 zł i były zgodne z ewidencją księgową – zestawienie paragrafów (akta kontroli Nr 11/33/I/14,140-141). W sprawozdaniu wykazano wydatki w paragrafie 4120 za okres od stycznia do września w kwocie 26.658,03 zł, natomiast z ewidencji księgowej wynika iż wydatki te w tym okresie były mniejsze o 2.888,18 zł i wyniosły 23.769,85 zł (akta kontroli Nr 11/33/I/141). W paragrafie 4210 w sprawozdaniu wykazano wydatki w kwocie 31.238,48 zł, natomiast z ewidencji księgowej wynika iż wydatki te były większe o 2.888,18 zł i wyniosły 34.126,66 zł (akta kontroli Nr 11/33/I/141). Na powyższą okoliczność główna księgowa złożyła pisemne wyjaśnienie: w miesiącu wrześniu 2011 r. placówka zakupiła meble do szatni szkolnej na kwotę 2888,18. Powyższą kwotę zaksięgowałam po wydatkach na paragraf 4120 zamiast 4210 ( czeski błąd ). Suma wydatków ogółem za miesiąc wrzesień 2011 w sprawozdaniu Rb28 była właściwa, jednakże po dokładnym przeanalizowaniu stwierdziłam, że dokonałam błędnego zapisu wydatków na paragrafie 4120 zamiast na paragraf 4210. W kolejnym miesiącu skorygowałam paragrafy i w miesiącu listopad 2011 r. sprawozdanie Rb 28 jest poprawne i zgodne z zapisami księgowymi (akta kontroli Nr 11/33/I/136).
 
W wyniku kontroli ustalono, że wykazane w sprawozdaniu wydatki za listopad są rzeczywiście zgodne we wszystkich paragrafach z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 11/33/I/137-139).
Z deklaracji DRA wynika, że łączna kwota składek na Fundusz Pracy szkoły i świetlicy wyniosła 3.220,12 zł (akta kontroli Nr 11/33/I/126). Powyższa kwota została przekazana do ZUS w dniu 3.10.2011 r.– wyciąg bankowy nr 106 (akta kontroli Nr 11/33/I/88). Wydatek ten został także zaksięgowany na koncie 229 po stronie Wn w dniu 4.10.2011 r. (akta kontroli Nr 11/33/I/130).
 
Pozostałe wydatki
 
Zespół kontrolny dokonał także sprawdzenia  dokumentów księgowych dot. wszystkich wydatków rzeczowych zaksięgowanych w paragrafach wykazanych w poniższej tabeli w miesiącach wrześniu (akta kontroli Nr 11/33/I/72-76) i październiku 2011 r. (akta kontroli Nr 11/33/I/66-71), na podstawie których dokonano przelewów ze środków budżetowych. Sprawdzono sposób opisywania faktur oraz rachunków pod względem formalnym, rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzania do wypłaty przez dyrektora jednostki. W tabeli nr 3 i 4 przedstawiono dokumenty poddane szczegółowej kontroli. 
 
Tabela nr 3

 

Lp.
Nr wyciągu bankowego
Kwota
Tytuł
Nr faktury
Uwagi
Paragraf 3020 wydatki w IX.2011 r.
1.
RK10/2011
23,98
Herbata wynikającą z przepisów bhp (stopek)
10779/2011/1063
-
Paragraf 4210 wydatki w IX.2011 r.
2.
97
920,04
Ławeczki
01/140/08
-
3.
97
302,58
Identyfikatory
00726/11
-
4.
99
99,63
Dzienniki
1398/p/A
-
5.
101
170,97
Tonery
39/9/11
-
6.
RK10/2011
83,85
Rękawice dla sprzątaczek
10779/2011/1063
-
7.
RK10/2011
50,03
Paliwo do kosiarki
4562
-
8.
RK10/2011
10,00
Linka do kosiarki
F/655/0/11
-
9.
RK10/2011
66,23
Materiały dla konserwatora
2011-28-058447
-
10.
RK10/2011
41,00
Materiały dla konserwatora
124968/8024/2011
-
Paragraf 4260 wydatki w IX.2011 r.
11.
95
2216,09
Gaz
6306105/159
-
12.
99
150,59
Woda
068363/2011
-
13.
99
2057,77
Gaz
HSO/FB/138/2011/0001881
-
14.
103
680,67
Gaz
6306105/160
-
Paragraf 4240 wydatki w IX.2011 r.
15.
PK177
53,00
Komputer świat-prasa
FV/00001581/2011
-
Paragraf 4280 wydatki w IX.2011 r.
16.
99
210,00
Badania lekarskie
1013/2011
-
Paragraf 4300 wydatki w IX.2011 r.
17.
99
154,71
Kominiarz
262/011
-
18.
99
157,08
Ścieki
068363/2011
-
19.
99
224,64
Odpady komunalne
4222382754
-
20.
99
123,00
Monitoring
FV/BU/0117/8/11
-
21.
103
36,90
Interwencja
FV/0033/9/11
-
22.
105
210,00
Prowizje bankowe
 
-
Paragraf 4350 wydatki w IX.2011 r.
23.
99
29,24
Internet
FKA08206923/009/11
-
Paragraf 4370 wydatki w IX.2011 r.
24.
99
173,18
Telefon
0600211230
-
25.
99
180,17
Telefon
FKA08206923/009/11
-
Paragraf 4410 wydatki w IX.2011 r.
26.
RK 11/2011
130,00
Bilety MZK
 
-
Paragraf 4440 wydatki w IX.2011 r.
27.
101, 104
21250,00
25% odpisu ZFŚS
 
-

 

 
Tabela nr 4

 

Lp.
Nr wyciągu bankowego
Kwota
Tytuł
Nr faktury
Uwagi
Paragraf 3020 wydatki w X.2011 r.
1.
116
1372,61
Odzież ochronna- obsługa
F-10/0322/10/11
-
2.
RK11/2011
58,01
Obuwie robocze
58/A/2011
-
3.
RK 11/2011
28,50
Fartuch roboczy
9/2011
-
Paragraf 4210 wydatki w X.2011 r.
4.
RK 11/2011
27,20
Art. biurowe
4725/D/2011
-
Paragraf 4260 wydatki w X.2011 r.
5.
108
5839,50
Gaz
HSOFB139/2011/0001881
-
6.
111
1996,19
Gaz
HSOFB140/2011/0001881
-
7.
111
1326,12
Energia
0674091608
-
8.
111
554,37
Energia
0674091609
-
9.
112
254,01
Woda
076785/2011
-
Paragraf 4270 wydatki w X.2011 r.
10.
108
25.000,00
Docieplenie dachu
23/10/2011
-
11.
108
432,00
Wycinka drzewa
5/09/2011
-
Paragraf 4280 wydatki w X.2011 r.
12.
111
40,00,
Badania lekarskie
1105/11
-
Paragraf 4300 wydatki w X.2011 r.
13.
108
123,00
Monitoring
FV/BU/0049/9/11
-
14.
111
45,56
Dorabianie pieczątek
54/2011/10
-
15.
111
605,66
Wywóz odpadów komunalnych
4222423063
-
16.
112
281,43
Ścieki
076785/2011
-
17.
112
246,00
Serwis kotłowni
L11/000213
-
18.
112
430,50
Usługa szklarska
410/2011
-
19.
115
123,00
Monitoring
FV/BU/0111/10/11
-
20.
RK 11/2011
199,65
Opłaty pocztowe
potwierdzenia
-
21.
117
210,00
Prowizje bankowe
 
-
Paragraf 4350 wydatki w X.2011 r.
22.
111
29,24
Usługa internetowa
FKA08206923/010/11
-
Paragraf 4370 wydatki w X.2011 r.
23.
111
186,23
Telefon
FKA08206923/010/11
-
24.
112
372,01
Telefon
0600221284
-
Paragraf 4410 wydatki w X.2011 r.
25.
RK 11/2011
130,00
Bilety MZK
91/2011
-
Paragraf 4700 wydatki w X.2011 r.
26.
112
100,00
Szkolenie - kadry
330/11
-

 

 
W trakcie powyższego badania zespół kontrolny ustalił, że wszystkie skontrolowane dokumenty były szczegółowo opisane, sprawdzone przez upoważnione osoby pod względem formalnym, rachunkowym oraz merytorycznym. Każdorazowo na fakturach była umieszczona dekretacja, prawidłowa klasyfikacja budżetowa oraz wskazanie miesiąca ujęcia w księgach rachunkowych. Stwierdzono, że wszystkie wydatki zaewidencjonowane w okresie od września do października 2011 r. były zgodne z wyciągami bankowymi.
W badanych wyciągach bankowych nie stwierdzono wydatków nie ujętych w ewidencji księgowej.
 
VI. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 
Z wyciągu bankowego nr 1 wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2011 r. wynosił 5.109,47 zł (akta kontroli Nr 11/33/I/18). Stan ten jest zgodny z ewidencją księgową (konto 135 – rachunek ZFŚS (akta kontroli Nr 11/33/I/23).
          Do 8.11.2011 r. w kontrolowanej jednostce dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 96.200,00: z tego na szkołę - 85.000,00 zł, natomiast na świetlicę - 11.200,00 zł (akta kontroli Nr 11/33/I/24-25). Środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS w dniach (akta kontroli Nr 11/33/I/27-29):
Ø      09.05.2011 r. -     72.150,00 zł
Ø      19.09.2011 r. -     23.050,00 zł
Ø      30.09.2011 r. -       1.000,00 zł
RAZEM                       96.200,00 zł 
Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników jednostki określił dyrektor w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującym w Publicznej Szkole Podstawowej nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata.
Ww. regulamin określa między innymi osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu, przeznaczenie środków oraz zasady                      i warunki przyznawania świadczeń socjalnych.
Działalność socjalna prowadzona jest na podstawie zatwierdzonego rocznego planu dochodów i wydatków. Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Niewykorzystane środki w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 
Z analizy zapisów dokonanych na koncie 135 (strona Wn) wynika, że na rachunek bankowy oprócz środków przeniesionych z poprzedniego roku, odpisów i odsetek od zgromadzonych środków, wpływały także spłaty pożyczek mieszkaniowych oraz odpis dla emerytów przekazany z Urzędu Miasta w wysokości 21.497,20 zł. Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono. 
          Z analizy strony Ma wynika, że zaewidencjonowane wydatki w kontrolowanym okresie dotyczyły:
Ø      dofinansowania do wypoczynku,
Ø      pożyczek mieszkaniowych,
Ø      spotkania kulturalnego,
Ø      świadczeń urlopowych,
Ø      zapomóg.
 
Saldo konta 135 na dzień 31.10.2011 r. wynosiło 37.891,55 zł i było zgodne z wyciągiem bankowym nr 90 (akta kontroli Nr 11/33/I/26).
 
Zespół kontrolny sprawdził wszystkie wydatki poniesione z ZFŚS w miesiącu październiku 2011 r. Wydatki ujęte w ewidencji księgowej porównano z dokumentacją źródłową. Wydatki dotyczyły spotkania kulturalnego (akta kontroli Nr 11/33/I/30)  i wypłaty trzech pożyczek mieszkaniowych. Świadczenia zostały wypłacone zgodnie z protokołem nr PSP24.1420.04/11 z posiedzenia komisji ZFŚS (akta kontroli Nr 11/33/I/31).
 
VII. Zobowiązania i należności
 
W sprawozdaniu Rb-28S jednostka kontrolowana wykazała stan zobowiązań na dzień 31.10.2011 r. ogółem w kwocie 63.530,50 zł. Zobowiązania te dotyczyły naliczonych składek ZUS od pracowników i podatku od wynagrodzeń oraz składek ZUS od pracodawcy i na Fundusz Pracy. Zobowiązania dotyczące naliczonych składek ZUS od pracowników wyniosły 29.593,87 zł i są zgodne z ewidencją konta 229. Zobowiązania dotyczące podatku od wynagrodzeń wyniosły 9.533,18 zł i są zgodne z ewidencją konta 225. Zobowiązania dotyczące składek ZUS od pracodawcy i na Fundusz Pracy są zgodne z ewidencją księgową- konto 229 (akta kontroli Nr 11/33/I/131-132).
 
W sprawozdaniu Rb-34S za pierwsze półrocze 2011 r. jednostka kontrolowana wykazała zerowy stan zobowiązań na dzień 30.06.2011 r. oraz stan należności w kwocie 1.037,71 zł (akta kontroli Nr 11/33/I/35). W wyniku kontroli ustalono, ze wykazane stany byłyzgodne z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 11/33/I/41-42,173-179).
 
Na należności składały się następujące kwoty:
za najem mieszkania(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  – 434,62 zł,
przedpłata za prenumeratę gazet (faktura proforma(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  – 335,28 zł,
za najem stołówki (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  – 267,81 zł.
 
W przypadku najmu mieszkania jest to zaległość w spłacie czynszu dot. jednego miesiąca. Pozostałe należności są należnościami bieżącymi. Termin ich zapłaty przypadał na miesiąc lipiec 2011 r.
         Z ewidencji księgowej wynika, że ogółem przypis w pierwszej połowie 2011 r. z tytułu dochodów własnych wyniósł 33.933,47 zł (akta kontroli Nr 11/33/I/168-172). Kwota należności wyniosła 3,06% ogółu dochodów.
 
Ponadto zespół kontrolny poddał badaniu prawidłowość ewidencji operacji na koncie rozrachunkowym 201 – zobowiązania i należności (akta kontroli Nr 11/33/I/32). Na dzień 31 października 2011 r. saldo wyniosło 934,77zł po stronie Wn, co oznacza należność ze strony następujących kontrahentów:
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
Ø      – saldo wykazywało 600,00 zł,
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
Ø      saldo wykazywało 334,77 zł.                                 
 
Ustalono, że należności te dotyczą najmu stołówki oraz sali gimnastycznej. W dniu 3.11.2011 r. obydwie kwoty zostały zapłacone w całości.
Na dzień 31.10.2011 r. jednostka nie miała żadnych zobowiązań.
 
Kontrolowana jednostka w dniu 5.10.2011r. złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdania kwartalne Rb-N i Rb-Z (akta kontroli Nr 11/33/I/43,45).
Wykazany w sprawozdaniu kwartalnym Rb-Z stan zobowiązań na dzień 01.01.2011r. oraz 30.09.2011 r. wynosił 0,00 zł (akta kontroli Nr 11/33/I/43) i był zgodny z ewidencją księgową konta 201 (akta kontroli Nr 11/33/I/44)
W sprawozdaniu Rb-N jednostka kontrolowana wykazała, że należności i aktywa finansowe na koniec trzeciego kwartału wyniosły ogółem: 236.993,39 zł (gotówka i depozyty – banki, saldo kont na 30.09.11 r.), 316,04 zł (gotówka i depozyty, dot. stanu kasy na dochodach własnych) oraz 680,88 zł (pozostałe należności – dot. dochodów własnych) (akta kontroli Nr 11/33/I/45). W wyniku kontroli ustalono, ze wykazane w sprawozdaniu dane są zgodne z ewidencją księgową oraz wyciągami bankowymi (akta kontroli Nr 11/33/I/46-51,84-85).
VIII. Gospodarowanie dochodami zgromadzonymi na wydzielonym rachunku bankowym w 2011 r.
 
Źródła dochodów własnych oraz sposób ich przeznaczenia określone zostały w uchwale nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania z późniejszymi zmianami. Podstawą gospodarowania dochodami jest roczny plan sporządzony przez dyrektora jednostki określający przychody i rozchody w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej.
Ustalono, że w kontrolowanej jednostce środki dochodów były gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym. Z wyciągu bankowego nr 1 z dnia 3.01.2011 r. wynika, że stan środków na rachunku bankowym dochodów wynosił 2.083,09 zł i był zgodny z ewidencją księgową konta 132 (akta kontroli Nr 11/33/I/33,159). Z treści operacji tego wyciągu wynika, ze środki te w tym dniu zostały przeksięgowane na rachunek pomocniczy. Powyższy stan jest zgodny ze stanem wykazanym w sprawozdaniu Rb-34S dot. rachunku pomocniczego (akta kontroli Nr 11/33/I/38).
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 15.808,45 zł i był zgodny z ewidencją księgową oraz wyciągiem bankowym nr 70 (akta kontroli Nr 11/33/I/36-37,39).
 
VIII.1. Źródła dochodów zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym w 2011 r.
 
Ze sporządzonego przez jednostkę sprawozdania Rb-34S dot. dochodów wynika, że wykonanie dochodów w pierwszym półroczu 2011 r. wyniosło ogółem 34.635,28 zł.Dochody te uzyskano w trzech paragrafach (akta kontroli Nr 11/33/I/35):
Ø      § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 33.933,47 zł,
Ø      § 0920 – Pozostałe odsetki – 197,81 zł,
Ø      § 0970 –Pozostałe przychody – 504,00 zł.
 
Zespół kontrolny sprawdził w miesiącu czerwcu 2011 r., z jakich źródeł były faktyczne wpływy na wydzielony rachunek dochodów. W wyniku kontroli ustalono, że na przychody składały się:
Ø      § 0750 – opłaty za najem zgodnie z zawartymi umowami,
Ø      § 0920 – odsetki bankowe,
Ø      § 0970 - darowizny.
 
Ww. rodzaje dochodów były zgodne z określonymi w art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz w uchwale Rady Miasta Opola.
 
Wykazane w sprawozdaniu dochody są zgodne z ewidencją konta 132. 
 
 
VIII.2. Wydatki z dochodów zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym w 2011 r.
 
          Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 (akta kontroli Nr 11/33/I/35) wynika, że wydatki ze środków dochodów za pierwszą połowę 2011 r. wyniosły ogółem 18.826,83 zł. Wykazany w sprawozdaniu stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 15.808,45 zł jest zgodny z saldem na wyciągu bankowym nr 70 z dnia 30.06.2011 r. (akta kontroli Nr 11/33/I/36-37).
          Wydatki zaewidencjonowano w sześciu paragrafach. Kwoty wydatków wykazane w poszczególnych paragrafach są zgodne z ewidencją księgową dotyczącą wydatków (akta kontroli Nr 11/33/I/54-58) oraz z kontami 132, 101 oraz 234 (akta kontroli Nr 11/33/I/159-167). Ogółem obroty na koncie 132 po stronie Ma wyniosły 27.888,87 zł. Faktyczne wydatki dotyczące dochodów zaewidencjonowane na tym koncie wyniosły 14.889,15 zł. Pozostałe wydatki zaewidencjonowane na tym koncie w łącznej kwocie 12.999,72 zł dotyczyły różnych przeksięgowań środków pieniężnych. Wydatki gotówką z kasy wyniosły łącznie 3.647,16 zł i zostały zaksięgowane na koncie 101-kasa (akta kontroli Nr 11/33/I/165-166). Pozostałe wydatki w kwocie 290,52 zł dotyczyły pobranej zaliczki na zakup art. szkolnych i biletów MZK na łączną kwotę 290,52 zł. Powyższa zaliczka została zaksięgowana na koncie 234-pozostałe rozrachunki z pracownikami (akta kontroli Nr 11/33/I/167)
 
          Wydatki zaksięgowano w niżej wymienionych paragrafach:
         
Rozdział 80110 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
          Wydatki ogółem wyniosły 4.722,54 zł i dotyczyły zakupów art. szkolnych, prasy szkolnej, środków czystości, zakupów bieżących części do remontów i konserwacji budynku i powierzchni szkoły, instrukcji do nauki udzielania pierwszej pomocy oraz tonerów do drukarek.
 
Rozdział 80110 § 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych 
          Wydatki ogółem wyniosły 780,75 zł i dotyczyły zakupu pomocy dydaktycznych.
 
Rozdział 80110 § 4260 – Zakup energii 
          Wydatki ogółem wyniosły 3.970,02 zł  i dotyczyły opłat za gaz, energię elektryczną i wody. Wszystkie te opłaty dotyczą Domu Nauczyciela.
 
Rozdział 80110 § 4270 – Zakup usług remontowych 
          Wydatki ogółem wyniosły 6.224,20 zł i dotyczyły wymiany okien w Domu Nauczyciela.
 
Rozdział 80110 § 4300 – Zakup usług pozostałych 
          Wydatki ogółem wyniosły 2.892,32 zł i dotyczyły zakupów biletów MZK dla pracowników, opłat pocztowych, opłat za ścieki, zapłaty za usługę stolarską oraz transportową.
 
Rozdział 80110 § 4430 – Różne opłaty i składki 
          Wydatki ogółem wyniosły 236,00 zł i dotyczyły dopłaty do ubezpieczenia mienia szkoły.
 
          W wyniku przeprowadzonej analizy wyżej wymienionego sprawozdania kontroli poddano dokumentację księgową dotyczącą wydatków poniesionych we wrześniu i w październiku 2011 r. (akta kontroli Nr 11/33/I/77-82) i zaewidencjonowanych we wszystkich paragrafach. Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawiają poniższe tabele:
 
Tabela nr 5
Lp.
Nr wyciągu bankowego
Kwota
Tytuł
Nr faktury
Uwagi
Paragraf 4210 wydatki w IX.2011 r.
1.
89
210,48
Prasa
90721
-
2.
96
14,53
Art. biurowe
F/007077/11
-
3.
RK09/2011
14,10
Zakup ziemi do kwiatów
66/2011
-
4.
RK09/2011
13,00
Zakup nawozów do kwiatów
75/2011
-
5.
RK09/2011
25,00
Bukiet kwiatów
34/2011
-
6.
RK09/2011
92,16
Art. szkolne
80/T.CH/11
-
                                                Paragraf 4240 wydatki w IX.2011 r.
7.
89
25,68
Czasopisma dla dzieci
90721
-
Paragraf 4300 wydatki w IX.2011 r.
8.
89
       123,00
Naprawa domofonu - Dom Nauczyciela
9/8/2011
-
9.
94
455,22
Usługa programu Progman
2034/09/2011/SW
-
10.
 RK 09/2011
75,70
Opłaty pocztowe
potwierdzenie
-
 
Tabela nr 6

 

Lp.
Nr wyciągu bankowego
Kwota
Tytuł
Nr faktury
Uwagi
Paragraf 4210 wydatki w X.2011 r.
1
                99
276,75
Tonery
430/A/11
-
2
RK10/2011
177,95
Poczęstunek- „Dziewiątka”
92/T.CH/11
-
3
RK10/2011
5,80
Zakup serwetek
84/2011
-
4
RK10/2011
43,98
Zakup baterii
11779/2011/1063
-
5
RK10/2011
41,70
Ciasto- Edukacji Narodowej
1863/FV/2011
-
6
RK10/2011
29,25
Materiały dla konserwatora
2011-28-067375
-
7
RK10/2011
         93,69
Art. spożywcze- DEN
FVKL/11/117
-
8
106
         276,00
Baterie do komputera
408/10/2011
-
Paragraf 4300 wydatki w X.2011 r.
9
                99
         73,80
Konserwacja drukarki
430/A/11
-
10
                99
73,80
Serwis kserokopiarki
426/A/11
-
11
              106
       246,00
Instalacja systemu komput.
408/10/2011
-

 

 
Wszystkie skontrolowane dokumenty zostały prawidłowo zadekretowane, opisane pod względem merytorycznym, formalno rachunkowym i zatwierdzenia do wypłaty. Ponadto wydatki zostały uregulowane w terminie.
Nie stwierdzono niezasadnie poniesionych wydatków. Zespół kontrolny sprawdził także, czy wszystkie płatności zostały przekazane na właściwe konta kontrahentów.
 
Umowy zlecenia
         Do dnia 8.11.2011 r. dyrektor szkoły nie zawarł żadnej umowy zlecenia.
 
Umowy najmu
         Zespół kontrolny sprawdził wszystkie umowy najmu obowiązujące w roku szkolnym 2011/2012. Poniżej opisano umowy wg stanu na 31.10.2011r.:
 
Tabela nr 7

 

 
Lp.      
 
Podmiot z którym została zawarta umowa
 
Forma umowy
(najem, dzierżawa,
użyczenie)
 
Czas trwania umowy
 
 
Rodzaj prowadzonej
przez wynajmującego
działalności
Rodzaj, liczba
pomieszczeń oddanych w najem, dzierżawę
lub użyczenie
1
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
najem
26.09.2011-
30.06.2012
Zajęcia sportowe
Sala gimnastyczna,
szatnia
2
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
najem
22.09.2011-31.05.2012
Zajęcia sportowe
Sala gimnastyczna,
szatnia
3
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
najem
05.10.2011-30.06.2012
Zajęcia sportowe
Sala gimnastyczna,
szatnia
4
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
najem
04.10.2011-
31.05.2012
Zajęcia sportowe
Sala gimnastyczna,
szatnia
5
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
najem
29.09.2011-
30.04.2012
Zajęcia sportowe
Sala gimnastyczna,
szatnia
6
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
najem
   29.09.2011-
30.04.2012
Zajęcia sportowe
Sala gimnastyczna,
szatnia
7
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
użyczenie
17.03.2010-17.03.2014
Dyżur Radnego
Pokój trenera
8
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
najem
03.09.2011-
30.06.2012
Wydawanie obiadów
Kuchnia szkolna
9
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
użyczenie
02.11.2011-
31.03.2012
Zajęcia sportowe
Sala gimnastyczna,
szatnia
10
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
użyczenie
19.09.2011-
30.06.2012
Zajęcia sportowe
Sala gimnastyczna,
szatnia
11
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
użyczenie
01.09.2011-
30.06.2012
Zajęcia sportowe
Sala gimnastyczna,
szatnia
12
 
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
użyczenie
26.09.2011-
30.06.2012
Gry i zabawy ruchowe
Oddział przedszkolny
Sala korekcyjna,
Szatnia, sala 102 B
13
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
najem
30.09.2011-
31.05.2012
Zajęcia sportowe
Sala gimnastyczna,
szatnia
14
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
użyczenie
12.09.2011-
29.06.2012
Koła zainteresowań
Sale lekcyjne
15
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
użyczenie
19.09.2011-
30.06.2012
Opieka pielęgniarki
Gabinet pielęgniarki
16
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
użyczenie
 04.10.2011-30.06.2012
Zbiórki Harcerskie
 
Sala lekcyjna
 
17
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
użyczenie
 06.04.2010-06.04.2013
Zebrania zarządu
Pokój trenera
18
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
 
użyczenie
 
01.10.2011-30.09.2014
Działalność statutowa
Parter i piwnica - kuchnia

 

 
Dyrektor szkoły o wszystkich ww. umowach, których termin zawarcia był na okres do 3 lat, zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami, zawiadomił Wydział Oświaty, a także uzyskał zgodę organu nadzorującego w przypadku umów zawartych powyżej 3 lat. Stawka w przypadku każdej umowy wynosi 80 zł za godzinę.
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi kontrolowanej jednostki.
 
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 

 

Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
Data: ........................
                   Zespół kontrolny
 
 
 
(podpisy)
 
Data: ……………………………….

 

           
 
   Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
   Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 

 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
 

 

 
 
 

Załączniki do pobrania: 2012-09-28 13:15:18 - wystąpienie (44.50 kB)

Ilość odwiedzin: 6103
Nazwa dokumentu: Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
Skrócony opis: PSP nr 24 w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Jóźwin-Mazurek
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jóźwin-Mazurek
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Marek-Badora
Data wytworzenia informacji: 2012-09-28 13:04:23
Data udostępnienia informacji: 2012-09-28 13:04:23
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-28 13:26:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner