logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

 
KWiA.I.1710.00003.2011
 
 
Opole, 18 października 2011 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI nr 31/11
 
Jednostka kontrolowana
Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
 
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
Od 20 do 30 września 2011 r.
 
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Tadeusz Lech – główny specjalista Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Małgorzata Jóźwin-Mazurek – starszy specjalista Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 67/11
nr 68/11
Przedmiot kontroli
Realizacja zaleceń pokontrolnych z 30 września 2010 r.
Okres objęty kontrolą
I-VIII 2011 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Agnieszka Kasper  – dyrektor
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali
Agnieszka Kasper – dyrektor
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
– gł. księgowa   

 

 
 
Podstawy prawne
 
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).
 
2. Ustawa z dnia 29 września1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.).
 
3.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 38 poz. 207 z późn. zm.).
 
4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861).
 
5.     Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
 
6.     Uchwała nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania
 
7.     Uchwała nr VIII/93/11 Rady Miasta Opola z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.
 
8.  Uchwała nr IV/41/10 Rady Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie
  reorganizacji Pogotowia Opiekuńczego w Opolu.
 
Kryteria:
 
            W dniach od 10 do 24 września 2010 r. na podstawie Zarządzenia Nr OR.I-0152/680/2010 z dnia 7 września 2010 r., w Pogotowiu Opiekuńczym w Opolu zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 50/10 w zakresie: gospodarki finansowej, ewidencji księgowej, sprawozdawczości, ZFŚS oraz systemu kontroli wewnętrznej.
               W wyniku kontroli dochodów własnych stwierdzono, że jednostka nie prowadziła szczegółowej ewidencji wydatków według podziałek klasyfikacji wydatków budżetowych. W sporządzonym sprawozdaniu Rb-34 za I półrocze 2010 r. wydatki wykazano w dwóch paragrafach. Wykazana w sprawozdaniu kwota wydatków ogółem była zgodna z ewidencją księgową – obroty na koncie 400-koszty rodzajowe. Zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.Nr 20 poz.103)- kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. 
 
            W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Prezydent Miasta Opola    w wystąpieniu pokontrolnym z dnia30.09.2010 r. (akta kontroli Nr 11/32/I/4) polecił:
- ewidencję szczegółową wydatków z rachunku bankowego dochodów własnych prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 38 poz. 207 z późn. zm.).
          W odpowiedzi na powyższe zalecenia dyrektor Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu pismem nr ZPOW 18-0081/2011 z dnia 14.01.2011 r. Pani Agnieszka Kasper poinformowała Prezydenta Miasta Opola, że od dnia 01.01.2011 r. jednostka uszczegółowiła ewidencję wydatków z rachunku bankowego dochodów własnych i prowadzi ją na bieżąco zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem (akta kontroli Nr 11/32/I/4).
 
Od 1.01.2011 r. nie funkcjonuje już rachunek dochodów własnych tworzony przez państwowe lub samorządowe jednostki budżetowe. Zgodnie z art. 223 aktualnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych jednostki budżetowe odprowadzają w pełni uzyskane przychody i dochody do właściwego budżetu. Likwidacja rachunku dochodów własnych powoduje brak możliwości tworzenia takich rachunków oraz obowiązek zamknięcia już istniejących do końca 2010 r. Od stycznia 2011 r. jednostki budżetowe zobowiązane są osiągnięte dochody odprowadzać do budżetu.
Zasada ta nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych działających w sferze oświaty. W dniu 9.11.2010 r. Rada Miasta Opola podjęła uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania. Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Powyższa uchwała została wydana między innymi na podstawie art. 223 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym: samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, pochodzące w szczególności:
     1) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
2) z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie
    albo użytkowaniu jednostki budżetowej.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określi w szczególności:
1) jednostki budżetowe, które gromadzą dochody;
2) źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku;
3) przeznaczenie dochodów, z tym że dochody wraz z odsetkami nie mogą być
    przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych;
4) sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi
        finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.   
 
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2010 r. z dniem 1 stycznia 2011 r. Pogotowie Opiekuńcze w Opolu przekształciło się w Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu. W skład Zespołu wchodzą:
1) całodobowa placówka opiekuńczo - wychowawcza typu interwencyjnego „Pogotowie Opiekuńcze”,
2) całodobowa placówka opiekuńczo - wychowawcza typu socjalizacyjnego „Dom   Dziecka”.
W skład całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej „Pogotowie Opiekuńcze” wchodzą:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa,
2) Publiczne Gimnazjum.
Organem prowadzącym Publiczną Szkołę Podstawową i Publiczne Gimnazjum jest Miasto Opole. Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum działają na mocy odrębnych przepisów.
                                                       
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. określa 74 jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Wśród tych jednostek nie ma wchodzących w skład kontrolowanego Zespołu - Publicznej Szkoły Podstawowej oraz Publicznego Gimnazjum.
 
 
 
 
 
Ustalenia kontroli
 
W wyniku przeprowadzonej kontroli dokonano następujących ustaleń w tym zakresie:
 
Z budżetem gminy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu rozlicza się w niżej wymienionych działach i rozdziałach:
- 85201 - Dom Dziecka i Pogotowie Opiekuńcze,
- 80102 - Szkoła Podstawowa,
- 80111 - Gimnazjum.
W dniu 24.01.2011 r. jednostka kontrolowana złożyła w Referacie Planowania Budżetu Wydziału Budżetu Urzędu Miasta Opola sprawozdanie Rb-34 z wykonania planu dochodów własnych za 2010 r. (akta kontroli Nr 11/32/I/4a). W sprawozdaniu wykazano dochody otrzymane ogółem w kwocie 62.512,19 zł, w tym:
- 11.751,28 zł w paragrafie 0830,
- 760,91 zł w paragrafie 0920,
- 50.000,00 zł w paragrafie 0960.
W wyniku kontroli ustalono, że środki w kwocie 50.000,00 zł jednostka kontrolowana otrzymała z firmy (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
we Wrocławiu w ramach akcji domy pozytywnej energii. Z ich wydatkowania jednostka kontrolowana rozliczyła się z wyżej wymienioną firmą w dniu 23.05.2011 r. (akta kontroli Nr 11/32/I/10).
W sprawozdaniu wykazano ponadto, że stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 46.469,26 zł. W wyniku kontroli ustalono, że stan ten był zgodny z wyciągiem bankowym nr 95 z 31.12.2010 r. (akta kontroli Nr 11/32/I/5). Z wyciągu bankowego nr 1 z 03.01.2011 r. wynika, że stan ten był jednocześnie stanem początkowym na dzień 01.01.2011 r. (akta kontroli Nr 11/32/I/6). W kwocie tej - 34.064,01 zł stanowiły środki otrzymane w ramach akcji domy pozytywnej energii, a 12.405,18 zł środki własne. Z raportu kasowego nr 1/2011 wynika, że stan gotówki w kasie na koniec 2010 r. wynosił 0 (akta kontroli Nr 11/32/I/34).
Z ewidencji księgowej oraz ze sporządzonego rozliczenia wynika, że pochodzące z 2010 r. środki otrzymane i własne jednostka kontrolowana wydatkowała w I półroczu 2011 r. Zakupiono między innymi meble, zestawy komputerowe, rowery, sprzęt AGD, obrazy, sprzęt sportowy, pianino oraz zorganizowano wycieczki (akta kontroli Nr 11/32/I/17-31). W trakcie kontroli wszystkie operacje księgowe zaewidencjonowane na koncie 132 dotyczące wydatków porównano z dokumentami źródłowymi oraz z wyciągami bankowymi. Rozbieżności nie stwierdzono. Ustalono, że zapisy na koncie 132 służącym do ewidencji stanu środków oraz obrotów na rachunku bankowym dokonywane są według wyciągów bankowych. Badane dowody księgowe zawierają oznaczenia dotyczące sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych, tj. konta na jakich dokument ma być zaksięgowany oraz daty ujęcia w księgach rachunkowych. Dokumenty finansowe zawierają także informację na temat klasyfikacji budżetowej. Zakupione wyposażenie zostało ujęte w ewidencji księgowej (konto 013-pozostałe środki trwałe) (akta kontroli Nr 11/32/I/7-9). 
 
W planach finansowych na 2011 r. Domu Dziecka oraz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nie zaplanowano dochodów i wydatków (akta kontroli Nr 11/32/I/11-13). Natomiast w planie finansowym Pogotowia Opiekuńczego oprócz środków budżetowych z Urzędu Miasta zaplanowano także wpływy z usług, różnych opłat oraz z odsetek bankowych na łączną kwotę 14.000,00 zł (akta kontroli Nr 11/32/I/14-15).
W dniu 08.07.2011 r. jednostka kontrolowana złożyła w Referacie Księgowości Organu Wydziału Finansowo-Księgowego Urzędu Miasta Opola sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2011 r. (akta kontroli Nr 11/32/I/44). W sprawozdaniu wykazano dochody otrzymane ogółem w kwocie 13.938,00 zł, w tym:
- 6.446,74 zł w paragrafie 0920,
- 774,25 zł w paragrafie 0970,
- 6.717,01 zł w paragrafie 0830.
W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota dochodów ogółem oraz w poszczególnych paragrafach jest zgodna z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 11/32/I/39-43). Na kwotę dochodów ogółem składają się środki zaewidencjonowane na niżej wymienionych kontach:
 
konto 132 (rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych) – 7.174,69 zł, w tym:
-   456,68 zł w paragrafie 920,
-       1,00 zł w paragrafie 970,
- 6.717,01 zł w paragrafie 830.
 
konto 130 (rachunek bieżący) – 6.762,59 zł, w tym:
-   5.989,34 zł w paragrafie 920,
-      773,25 zł w paragrafie 970.
 
konto 139 (rachunek depozytów) – 0,63 zł, w paragrafie 920.
 
konto 138 (rachunek konta pierwszy krok) – 0,09 zł, w paragrafie 920.
 
Na podstawie ewidencji jednostki kontrolowanej oraz ewidencji Urzędu Miasta Opola ustalono, że wykazana w sprawozdaniu kwota uzyskanych dochodów w całości została przekazana na konto Urzędu Miasta (akta kontroli Nr 11/32/I/55). Z wyciągów bankowych nr 54 z 30.06.2011 r. (akta kontroli Nr 11/32/I/33) i nr 55 z 01.07.2011 r. (akta kontroli Nr 11/32/I/48) oraz z raportów kasowych nr 20/2011 za okres od 25 do 30.06.2011 r. (akta kontroli Nr 11/32/I/38)  i nr 21/2011 za okres od 01 do 13.07.2011 r. (akta kontroli Nr 11/32/I/45) wynika, że stan środków na rachunku bankowym i gotówki w kasie na dzień 30.06.2011 r. wynosił 0. Ponadto ustalono, że stany środków wykazane w ewidencji księgowej (obroty na koncie 101-kasa oraz na koncie 132- obroty na rachunku bankowym) są zgodne z powyższymi wyciągami bankowymi i raportami kasowymi (akta kontroli Nr 11/32/I/25, 37).  
 
W dniu 07.09.2011 r. jednostka kontrolowana złożyła w Referacie Księgowości Organu Wydziału Finansowo-Księgowego Urzędu Miasta Opola sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 8 miesięcy 2011 r. (akta kontroli Nr 11/32/I/53). W sprawozdaniu wykazano dochody otrzymane ogółem w kwocie 16.615,20 zł, w tym:
- 9.123,94 zł w paragrafie 0920,
- 774,25 zł w paragrafie 0970,
- 6.717,01 zł w paragrafie 0830.
            Z analizy źródeł dochodów wykazanych w obu sprawozdaniach wynika, że w lipcu i sierpniu 2011 r. jednostka kontrolowana uzyskała dochody budżetowe w paragrafie 0920 (pozostałe odsetki) w kwocie 2.677,20 zł. W okresie tym nie uzyskano natomiast dochodów w paragrafach 0970 (wpływy z różnych dochodów) i 0830 (wpływy z usług). W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota dochodów jest zgodna z ewidencją księgową i dotyczyła kapitalizacji odsetek, które zaewidencjonowano na koncie 130 -rachunek bieżący.
Na podstawie wyciągów bankowych kontrolowanej jednostki nr 110 z 29.07.2011 r. i nr 125 z 31.08.2011 r. oraz ewidencji Urzędu Miasta Opola ustalono, że wykazana w sprawozdaniu kwota dochodów w całości została przekazana na konto Urzędu Miasta (akta kontroli Nr 11/32/I/55-58).
        
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.
 
 Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola oraz zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 

 

Jednostka kontrolowana
w dniu dzisiejszym otrzymałem/am     egzemplarz protokołu 
Imię i nazwisko Kierownika
jednostki kontrolowanej
                (podpis)
 
 
 
Data:........                                   
            Zespół kontrolny
    Imię i nazwisko kontrolującego
                   (podpis)
 
 
 
 
    
 
Data: ..........

 

 
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2012-10-18 14:58:22 - wystapienie (35.00 kB)

Ilość odwiedzin: 6465
Nazwa dokumentu: Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Marek-Badora
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jóźwin-Mazurek
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Marek-Badora
Data wytworzenia informacji: 2012-10-18 14:54:34
Data udostępnienia informacji: 2012-10-18 14:54:34
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-18 15:05:58

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner