logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Deklaracja dostępności
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zamówień Publicznych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej oraz Pełnomocnik ds. Kontaktów z Zagranicą Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Promocji, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Biuro Obsługi Inwestora
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego i Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Zamówień Publicznych
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                                                
 

 

KWiA.I.1712.00008.2011
Opole, 08 grudnia 2011 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 26/11
 
Jednostka kontrolowana
Wydział Infrastruktury Technicznej i
i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola
Nazwa organu sprawującego nadzór
 Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
        od 18 do 29 lipca 2011 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Tadeusz Lech - główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Wiesław Pałczyński – starszy specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 57/2011
nr 58/2011
Przedmiot kontroli
weryfikacja danych zawartych w zgłoszeniu (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
  w Opolu w sprawie możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych w związku z realizacją zadań pn.:
„Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Wrzoski - Chróścina, Karczów, Chróścina - Mechnice, Dąbrowa -Ciepielowice, Sławice oraz w dzielnicach Opola: Półwieś i Bierkowice.
„Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Zawada, Kępa, Luboszyce, Biadacz oraz w dzielnicy Opola Wróblin i Magistrali Wodociągowej „Południe” w Opolu.
 
Okres objęty kontrolą
2005-2011 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Agnieszka Maślak – naczelnik wydziału
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
Agnieszka Maślak- naczelnik wydziału,
pracownicy merytoryczni Referatu
Realizacji Projektów i Rozwoju
Infrastruktury
 

 

   
 
 
 
Podstawy prawne
 
1. Ustawa z dnia 29 września1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.).
 
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).
 
3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późniejszymi zmianami).
 
4. Uchwała nr LVI/634/05 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2006 r.
 
5. Uchwała nr IX/90/07 Rady Miasta Opola z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2007 r.
 
 6. Uchwała nr XXIV/248/08 Rady Miasta Opola z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2008 r.
 
Cel kontroli
 
         Celem kontroli była ocena prawidłowości wykonywania zobowiązań wynikających z zawartych umów oraz czy nie doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych w związku z realizacją zadań pn.:
 
1. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Wrzoski - Chróścina, Karczów, Chróścina - Mechnice, Dąbrowa -Ciepielowice, Sławice oraz w dzielnicach Opola: Półwieś i Bierkowice”.
 
2. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Zawada, Kępa, Luboszyce, Biadacz oraz w dzielnicy Opola Wróblin i Magistrali Wodociągowej „Południe” w Opolu”.
 
Wyrokiem Sądu Polubownego-Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie nr SA 196/09 z dnia 26.10.2010 r. Gmina Opole została zobowiązana do zapłaty na rzecz firmy pana(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) kwoty 195.99,95 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 3.09.2010 r. do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów postępowania w kwocie 15.959,00 zł i kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 6.868,50 zł (akta kontroli Nr 11/26/I/7-10). Ponadto wyrokiem Sądu Polubownego-Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie nr SA 303/09 z dnia 26.10.2010 r. Gmina Opole została zobowiązana do zapłaty na rzecz firmy pana(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)   kwoty 78.844,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 18.11.2009 r. do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów postępowania w kwocie 8.124,00 zł i kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 3.053,50 zł (akta kontroli Nr 11/26/I/4-6).
 
W związku z powyższymi wyrokami pan(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)   prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)w Opolu ul. (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)     złożył w dniu 08.02.2011 r. zawiadomienie do Rzecznika dyscypliny finansów publicznych w Opolu o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez kierownika Biura ISPA związane z zakresem dyspozycji art.16 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (akta kontroli Nr 11/26/I/11).
Powyższe pismo Rzecznik dyscypliny finansów publicznych pismem z dnia 01.06.2011 r. przesłał do Prezydenta Miasta Opola celem niezwłocznego podjęcia odpowiednich czynności kontrolnych w zakresie weryfikacji danych zawartych stwierdzeń oraz ustalenia ewentualnych podstaw do złożenia zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych (akta kontroli Nr 11/26/I/12-13).
 
Kryteria
 
Zgodnie z art.16 ust.1  ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewykonanie zobowiązania jednostki sektora finansów publicznych, którego skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub opłat.  

Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się z niżej wymienioną dokumentacją dotyczącą realizowanych zadań będących przedmiotem kontroli:
-  Wieloletni Plan Inwestycyjny miasta Opola,
- plany budżetu miasta Opola,
- umowy na realizację kontraktów,
- harmonogramy realizacji zadań,
- ewidencja księgowa,
-  opinie biegłych rewidentów,
- sprawozdania z rocznych audytów zewnętrznych dotyczących realizowanych     zadań.
     Przyjęto wyjaśnienia od naczelnika wydziału i pracownika Referatu Realizacji Projektów i Rozwoju Infrastruktury.
 
USTALENIA KONTROLI
 
         W dniu 20.12.2005r. pomiędzy Gminą Opole a tworzącymi konsorcjum:
- (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)w Opolu, (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
- (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
 
została zawarta umowa (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  na realizację zamówienia pn: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Wrzoski - Chróścina, Karczów, Chróścina - Mechnice, Dąbrowa -Ciepielowice, Sławice oraz w dzielnicach Opola: Półwieś i Bierkowice” (akta kontroli Nr 11/26/I/30-35). Datę rozpoczęcia kontraktu ustalono na dzień 16.01.2006 r., a termin zakończenia na dzień 15.01.2008 r.W/w zadanie ujęte zostało w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta Opola na lata 2004-2008.
 
         W zawartym kontrakcie wskazano, że liderem konsorcjum jest(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)   Wartość przedmiotu zamówienia wyniosła 64.527.175,88 zł w tym podatek VAT w kwocie 5.763.269,02 zł. Zgodnie z artykułem 5 ust. 1 umowy konsorcjalnej z dnia 16.09.2005 r. lider konsorcjum upoważniony jest do wystawiania klientowi faktur.
 
                               Z przedłożonych do kontroli komputerowych wydruków ewidencji księgowej (Zestawienie zapisów na koncie nr 201-30) wynika, że operacje na tym koncie dotyczące płatności na rzecz w/w firmy dokonywane były w okresie od 31.05.2006 r. do 31.12.2008 r. (akta kontroli Nr 11/26/I/36-44). Łączna kwota zaewidencjonowanych wydatków wyniosła 59.582.144,50 zł. Suma ta obejmuje kwotę 58.276.614,43 zł dotyczącą zapłaconych faktur z kontraktu (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  oraz kwotę 1.305.530,07 zł wynikająca z faktur dotyczących umów uzupełniających.
 
Poniższa tabela zawiera wykaz faktur dla kontraktu (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 

 

L.p.
Nr faktury
Nr PŚP
Data faktury
Wartość zł brutto
1
 ISPA/01/04/2006
1
28-04-2006
    920 943,79
2
ISPA/02/04/2006
1
28-04-2006
       42 700,00
3
ISPA/01/05/2006
2
02-06-2006
1 074 250,93
4
ISPA/02/05/2006
2
01-06-2006
   166 927,00
5
ISPA/01/07/2006
3
10-07-2006
2 491 824,81
6
ISPA/02/07/2006
3
10-07-2006
   255 678,19
7
ISPA/01/08/2006
4
03-08-2006
3 010 388,12
8
ISPA/02/08/2006
4
03-08-2006
 542 647,68
9
ISPA/01/09/2016
5
15-09-2006
2 626 143,23
10
ISPA/02/09/2006
5
15-09-2006
   447 194,21
11
ISPA/01/10/2006
6
09-10-2006
2 337 009,68
12
ISPA/02/10/2006
6
09-10-2006
1 083 581,88
13
ISPA/02/11/2006
7
27-11-2006
2 716 385,27
14
ISPA/03/11/2006
7
27-11-2006
1 295 899,01
15
K-ISPA/01/11/2006K
1
09-11-2006
     -9 217,45
16
K-ISPA/02/112006K
2
09-11-2006
     -3 239,81
17
ISPA/02/12/2006
8
29-12-2006
2 197 176,78
18
ISPA/01/12/2006
8
29-12-2006
   825 360,37
19
ISPA/02/01/2007
9
05-02-2007
2 052 694,28
20
ISPA/01/01/2007
9
05-02-2007
    351 708,02
21
ISPA/02/02/2007
10
13-02-2007
2 934 930,00
22
ISPA/01/02/2007
10
13-02-2007
    914 534,39
23
ISPA/02/03/2007
11
08-03-2007
 1 020 654,29
24
ISPA/01/03/2007
11
08-03-2007
      297 290,42
25
ISPA/02/04/2007
12
12-04-2007
 1 412 118,83
26
ISPA/01/04/2007
12
12-04-2007
         7 198,43
27
ISPA/02/05/2007
13
17-05-2007
 2 306 849,92
28
ISPA/01/05/2007
13
17-05-2007
    923 644,60
29
ISPA/04/05/2007
14
31-05-2007
 2 897 109,60
30
ISPA/03/05/2007
14
31-05-2007
     67 827,02
31
ISPA/05/05/2007
15a
31-05-2007
   322 737,36
32
ISPA/01/07/2007
15b
10-07-2007
3 539 817,67
33
ISPA/03/07/2007
16
25-07-2007
   226 686,75
34
ISPA/02/01/2007
16
27-07-2007
5 144 920,83
35
ISPA/02/07/2007
17
18-09-2007
1 517 241,97
36
ISPA/01/09/2007
17
18-09-2007
    10 751,86
37
ISPA/01/10/2007
18
15-10-2007
1 366 679,37
38
ISPA/01/12/2007
19
03-12-2007
1 145 109,76
39
ISPA/02/12/2007
20
11-12-2007
2 629 781,66
40
ISPA/03/12/2007
21
31-12-2007
1 042 051,04
41
ISPA/01/01/2008
22
04-02-2008
2 099 533,82
42
ISPA/01/04/2008
23
24-04-2008
1 023 088,85
R A Z E M
58 276 614,43

 

 
     Wśród w/w wydatków nie stwierdzono zapłaty odsetek, kar lub opłat.  

         W dniu 21.03.2006 r. pomiędzy Gminą Opole a tworzącymi konsorcjum:
- (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
-(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
 
została zawarta umowa ((ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  na realizację zamówienia pn: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Zawada, Kępa, Luboszyce, Biadacz oraz w dzielnicy Opola Wróblin i Magistrali Wodociągowej „Południe” w Opolu” (akta kontroli Nr 11/26/I/52-57). Z harmonogramu rzeczowo-finansowego wynika, że termin rozpoczęcia prac ustalono na dzień 10.04.2006 r. a termin zakończenia na dzień 09.04.2008 r. (akta kontroli Nr 11/26/I/58).
         W/w zadanie ujęte zostało w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta Opola na lata 2004-2008.
          
         W zawartym kontrakcie wskazano, że liderem konsorcjum jest(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  . Wartość przedmiotu zamówienia wyniosła 117.639.960,79 zł w tym podatek VAT w kwocie 9.695.524,57 zł. Zgodnie z artykułem 5 ust. 1 umowy konsorcjalnej z dnia 16.09.2005 r. lider konsorcjum upoważniony jest do wystawiania klientowi faktur.
                   Z komputerowych wydruków ewidencji księgowej (Zestawienie zapisów na koncie nr 201-34) wynika, że operacje na tym koncie dotyczące płatności na rzecz w/w firmy dokonywane były w okresie od 28.02.2007 r. do 31.12.2008 r. (akta kontroli Nr 11/26/I/36-38, 59-65). Łączna kwota zaewidencjonowanych wydatków wyniosła 102.697.250,35 zł. Suma ta obejmuje kwotę 99.569.800,59 zł dotyczącą zapłaconych faktur z kontraktu (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)   oraz kwotę 3.127.449,76 zł wynikającą z faktur dotyczących umów uzupełniających.        
Poniższa tabela zawiera wykaz faktur dla kontraktu (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 

 

L.p.
Nr faktury
Nr PŚP
Data faktury
Wartość zł brutto
1
ISPA4/01/08/2006
1
07-08-2006
1 694 035,11
2
ISPA4/01/08/K/2006
1
18-08-2006
-27 046,90
3
ISPA4/03/08/2006
1
07-08-2006
177 580,25
4
ISPA4/03/08/2006
1
07-08-2006
34 396,91
5
ISPA4/04/08/2006
2
06-09-2006
2 486 801,45
6
ISPA4/05/08/2006
2
06-09-2006
642 803,82
7
ISPA4/06/08/2006
2
06-09-2006
201 419,55
8
ISPA4/02/10/K/2006
2
13-10-2006
-102 128,64
9
ISPA4/03/08/2006
3
13-10-2006
3 682 511,73
10
ISPA4/08/10/2006
3
13-10-2006
1 108 737,23
11
ISPA4/09/11/2006
4
20-11-2006
3 955 183,55
12
ISPA4/10/11/2006
4
20-11-2006
591 447,72
13
ISPA4/03/08/2006
4
20-11-2006
8 524,27
14
ISPA4/12/12/2006
5
05-01-2007
5 321 539,40
15
ISPA4/03/01/K/2007
5
10-01-2007
-7 709,73
16
ISPA4/05/01/K/2007
5
24-01-2007
-40 713,01
17
ISPA4/13/12/2006
5
05-01-2007
74 487,86
18
ISPA4/04/01/K/2006
5
10-01-2007
8 784,00
19
ISPA4/06/01/K/2007
5
24-01-2007
46 385,97
20
ISPA4/14/01/2007
6
02-02-2007
3 491 571,88
21
ISPA4/15/01/2007
6
02-02-2007
164 708,49
22
ISPA4/16/02/2007
7
21-02-2007
2 882 512,62
23
ISPA4/17/03/2007
8
16-03-2007
4 931 581,23
24
ISPA4/18/03/2007
8
16-03-2007
12 144,14
25
ISPA4/19/04/2007
9
25-04-2007
2 626 436,66
26
ISPA4/20/04/2007
9
25-04-2007
8 200,75
27
ISPA4/21/05/2007
10
31-05-2007
2 785 714,32
28
ISPA4/22/05/2007
10
31-05-2007
58 162,71
29
ISPA4/23/06/2007
11
06-07-2007
3 978 980,66
30
ISPA4/24/06/2007
11
06-07-2007
9 712,57
31
ISPA4/25/08/2007
12
20-08-2007
5 436 834,84
32
ISPA4/26/08/2007
12
20-08-2007
10 499,92
33
ISPA4/27/09/2007
13
07-09-2007
3 431 412,28
34
ISPA4/28/09/2007
13
07-09-2007
29 552,24
35
ISPA4/29/2/09/2007
14
25-09-2007
5 777 824,38
36
ISPA4/30/2/09/2007
14
25-09-2007
2 278,23
37
ISPA4/31/10/2007
15
29-10-2007
5 310 829,83
38
ISPA4/32/10/2007
15
29-10-2007
89 982,25
39
ISPA4/33/11/2007
16
06-12-2007
3 981 256,16
40
ISPA4/34/11/2007
16
06-12-2007
151 973,28
41
ISPA4/35/12/2007
17
31-12-2007
5 773 380,99
42
K-ISPA4/01/01/2008/K
17
21-01-2008
-40 281,98
43
ISPA4/36/01/2008
18
30-01-2008
6 319 666,27
44
ISPA4/37/02/2008
19
26-02-2008
2 719 589,38
45
ISPA4/38/03/2008
20
31-03-2008
2 996 850,97
46
ISPA4/39/05/2008
21
23-05-2008
4 177 309,12
47
ISPA4/40/06/2008
22
24-06-2008
7 161 983,88
48
ISPA4/41/07/2008
23
31-07-2008
4 596 126,96
49
ISPA4/42/09/2008
24
15-09-2008
751 761,41
50
ISPA4/43/10/2008
 
31-10-2008
84 203,61
R A Z E M
99 569 800,59

 

 
Wśród w/w wydatków nie stwierdzono zapłaty odsetek, kar lub opłat.  

 
         Łączna wartość obu kontraktów wynikająca z zawartych umów wyniosła 182.167.136,67 zł. Natomiast faktyczny koszt realizacji obu kontraktów wyniósł 157.846.415,02 zł. tj. o 24.320.721,65 zł mniejszą od kwot wynikających z obu zawartych kontraktów. Z wydruków komputerowych kont księgowych 201-30 i 201-34 wynika, że ogółem na rzecz lidera konsorcjum realizującego kontrakty w latach 2006-2008 przekazano kwotę 162.279.394,85 zł, w tym:
- 157.846.415,02 zł z tytułu realizacji obu kontraktów,
-    4.432.979,83 zł z tytułu realizacji zadań wynikających z zawarcia umów uzupełniających.
 
         Powyższe kontrakty realizowane były w ramach projektu „Poprawa jakości wody w Opolu”. Porozumienie w tej sprawie Gmina Opole zawarła z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 24.12.2003 r. Projekt ten był współfinansowany ze środków pomocowych z Unii Europejskiej ISPA (Fundusz Spójności) i składał się z czterech kontraktów wykonawczych, w tym będących przedmiotem niniejszej kontroli kontraktów nr 3 i 4.
                Z dokumentacji przedłożonej przez pracowników Referatu Realizacji Projektów i Rozwoju Infrastruktury wynika, że wydatki kwalifikowane poniesione w ramach realizacji tego projektu były przedmiotem corocznego badania przez(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) w Opolu. Opinie w tych sprawach zostały wydane w dniach:09.05.2005 r., 20.04.2006 r., 15.04.2007 r., 18.04.2008 r. oraz 24.04.2009 r. Z treści sporządzonych opinii wynika, że nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie poniesionych wydatków oraz ich ewidencjonowania.
         Z przedłożonej dokumentacji wynika również, że w okresie od 15 do 26 kwietnia 2010 r. przez firmę(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)      i (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
   z Opola został przeprowadzony audyt finansowy za 2009 r. projektu pn. „Poprawa jakości wody w Opolu”. W dniu 27.04.2010 r. została wydana pozytywna opinia w zakresie realizacji tego projektu. Ze sporządzonej opinii wynika między innymi, że projekt realizowany był zgodnie z zapisami umowy, wydatki zostały faktycznie poniesione na jego realizację były one celowe oraz właściwie zakwalifikowane i sklasyfikowane, ewidencja finansowo-księgowa jest kompletna i rzetelna, księgi rachunkowe prawidłowo i rzetelnie przedstawiają stan finansowy (akta kontroli Nr 11/26/I/87).
 
         W związku z wyrokami Sądu Polubownego z 26.10.2010 r. pan(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)   pismem z dnia 14.11.2010 r. wezwał Gminę Opole do zapłaty kwot orzeczonych powyższymi wyrokami (akta kontroli Nr 11/26/I/19-20).
         Realizując wyrok nr SA 303/09w dniu 18.11.2010 r. sporządzono polecenie przelewu kwoty 100.411,63 zł, które zostało podpisane przez naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Skarbnika Miasta Opola oraz Zastępcę Prezydenta Miasta Opola Pana Arkadiusza Karbowiaka Przelewu tej kwoty dokonano w dniu 19.11.2010 r. (akta kontroli Nr 11/26/I/20).
Realizując wyrok nr SA 196/09w dniu 08.12.2010 r. sporządzono polecenie przelewu kwoty 225.730,18 zł, które zostało podpisane przez naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Skarbnika Miasta Opola oraz Zastępcę Prezydenta Miasta Opola Pana(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.). Przelewu tej kwoty dokonano w dniu 10.12.2010 r. (akta kontroli Nr 11/26/I/19).
W związku z powyższymi wyrokami pan(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)   pismem z dnia 09.12.2010 r. wezwał Gminę Opole do zapłaty kwoty 36.649,83 zł z tytułu odszkodowania (akta kontroli Nr 11/26/I/18). Urząd Miasta Opola odmówił zapłaty powyższej kwoty, o czym (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)poinformowano pismem nr ITGK.JRP/7023-4/122/10 z dnia 20.12.2010 r. (akta kontroli Nr 11/26/I/88).  Z wyjaśnień naczelnika kontrolowanego wydziału wynika, że obecnie sprawa znajduje się na etapie postępowania sądowego.
Ponadto pismem z dnia 03.02.2011 r. (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  wezwał Gminę Opole do zapłaty zaległych odsetek od kwoty orzeczonej wyrokiem Sądu Polubownego nr SA 196/09 w kwocie 139,61 zł (akta kontroli Nr 11/26/I/14-15). Przelewu tej kwoty dokonano w dniu 09.03.2011 r. (akta kontroli Nr 11/26/I/69)
                                                                                   
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.
                                             
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 

 

Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
Data: ........................
 
          
          Zespół kontrolny          
       
 
(podpisy)
 
Data:................

 

 
           
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 

 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
 

 

 


 

Załączniki do pobrania: 2012-10-23 15:15:07 - wystapienie (27.50 kB)

Ilość odwiedzin: 4830
Nazwa dokumentu: Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
Osoba, która wytworzyła informację: Tadeusz Lech
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Pałczyński
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Marek-Badora
Data wytworzenia informacji: 2012-10-23 15:07:56
Data udostępnienia informacji: 2012-10-23 15:07:56
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-23 15:16:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner