logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Readaptacji ,,Szansa"
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
                         

 

KWiA.I–1710.00002.2011
                    Opole, 28 października 2011 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 30/11
 
Jednostka kontrolowana
Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego  
w Opolu
ul. 1 Maja 145
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
 7 - 30 września 2011 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Agnieszka Lisiecka – inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Tadeusz Lech – główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 65/11
nr 66/11
Przedmiot kontroli
Wydatki budżetowe w 2010 r. – zgodność księgowań z przelewami z rachunku bankowego, paragrafami i dokumentami źródłowymi
Okres objęty kontrolą
2010 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Małgorzata Gawryś - Gnatowicz – dyrektor szkoły
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)- główna księgowa
 

 

   
I. Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami).
  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
4.     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).
5.     Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).
6.     Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz 177 z późn. zm.)
  1. Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 107 poz. 726 z późn. zm.).
8.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 z późn. zm.).
9.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. z 2006 r. Nr 116 poz. 783).
10.                       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późn. zm.).
11.                       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398 z późn. zm.).
  1. Uchwała Nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola.
  2. Uchwała Nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.
  3. Uchwała Nr LXIX/798/06 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych oraz uzgodnienia wartości jednego punktu z późn. zm.
  4. Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Załącznik do komunikatu poz. 84).
 
II. Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej oraz sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji wydatków             i sporządzanych sprawozdań.
 
III. Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych                w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-księgowych. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora jednostki. Dane zawarte w rocznych sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości oraz zgodności            z planem finansowym. Sprawdzono również czy jednostka posiada zakładowy plan kont i opracowane na piśmie procedury kontroli finansowej oraz czy procedury te są zgodne ze standardami Ministerstwa Finansów i dostosowane do specyfiki jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
 
IV. Sprawy organizacyjne 
 
Siedzibą Publicznego Gimnazjum nr 4 im.Jana Kochanowskiego  
 w Opolu jest nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy ul.1 Maja 145, którą Zarząd Miasta Opola przekazał nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GNGiK-72244/43/2001 z dnia 05.07.2001 r. (akta kontroli Nr 11/30/I/4-5).
 W okresie objętym kontrolą dyrektorem jednostki była pani Małgorzata Gawryś – Gnatowicz powołana na to stanowisko do 31 sierpnia 2012 r. Głównym księgowym jednostki jest pani (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) zatrudniona na tym stanowisku od dnia 04 lipca 2005r. w wymiarze 3/4 etatu.
         Z budżetem gminy jednostka rozlicza się w dziale klasyfikacji budżetowej 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80110 – gimnazja.
         Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz z dochodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.
             
         Wewnętrzne regulacje prawne dotyczące funkcjonowania gospodarki finansowo-księgowej w kontrolowanej jednostce to:
 
Ø      Instrukcja obiegu dokumentów księgowych,
Ø      Zakładowy Plan Kont,
Ø      Procedury kontroli finansowej,
Ø      Instrukcja inwentaryzacyjna,
Ø      Regulamin ZFŚS.
W kontrolowanej jednostce inwentaryzacja środków trwałych                          i pozostałych środków trwałych została przeprowadzona w 2008 r. Zgodnie z obowiązującą w jednostce instrukcją z przeprowadzonej inwentaryzacji został sporządzony protokół.W trakcie czynności nie stwierdzono żadnych różnic.
 
         Szczegółowo stan zatrudnienia w kontrolowanej jednostce przedstawiono w tabeli nr 1 (akta kontroli Nr 11/30/I/8).
 
Tabela nr 1

 

Lp.
Wyszczególnienie
Ilość osób- umowy
Zatrudnienie w etatach (stan na 31.12.2010 r.)
1
Pracownicy pedagogiczni
36
30,39
2
Pracownicy administracyjni
3
1,87
3
Pracownicy obsługi
8
7,13
RAZEM
47
39,39

 

 
         W 2010r. zwolniono 7 pracowników pedagogicznych i 4 niepedagogicznych (akta kontroli Nr 11/30/I/7). Ustalono, że po dacie zwolnienia poszczególni pracownicy nie figurowali na listach płac.
         Jednocześnie w tym samym czasie przyjęto do pracy 7 nauczycieli i 4 pracowników niepedagogicznych (akta kontroli Nr 11/30/I/9-12). Kontrolą objęto wynagrodzenia wszystkich osób przyjętych do pracy w 2010 r. Ustalono, że kategorie zaszeregowania oraz stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych przyjętych do pracy w okresie objętym kontrolą są zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03. 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego oraz z Regulaminem Wynagradzania pracowników szkoły. Również stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników pedagogicznych są zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009 r. oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (akta kontroli Nr 11/30/I/79-82).            
 
V. Wydatki budżetowe w 2010 r.
 
W ewidencji księgowej (konto 130) jednostka kontrolowana wykazała, że stan początkowy środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2010r. wynosił 0 (akta kontroli Nr 11/30/I/). W wyniku kontroli ustalono, że stan ten był zgodny z załączonym do bilansu zawiadomieniem banku z dnia 21.01.2010r.
 
Z ewidencji Urzędu Miasta Opola wynika, że w 2010r. przekazano do jednostki kontrolowanej 2.035.254,55 zł (akta kontroli Nr 11/30/I/32-35).W wyniku kontroli ustalono, że na kwotę tę składają się:
- środki na wydatki bieżące w wysokości – 2.008.340,45 zł (sprawozdanie RB – 28S),
- środki na zadania rządowe – 6.250,00 zł,
- środki na program przeciwdziałania alkoholizmowi – 5.000,00 zł,
- środki na dowóz dzieci – 13.664,10 zł,
- środki na stypendia – 2.000,00 zł.
 
Szczegółową kontrolą objęto wydatki budżetowe.
 
Ze sporządzonego sprawozdania dotyczącego działu 801 rozdział 80110 oraz z dokumentacji księgowej jednostki wynika, że dokonywane wydatki zostały zaewidencjonowane w dwudziestu jeden paragrafach (akta kontroli Nr 11/30/I/14-15). W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniach RB-28S jest zgodna z łączną kwotą środków otrzymanych z Urzędu Miasta na działalność w 2010 r. Ponadto kwoty wydatków wykazane w poszczególnych paragrafach są zgodne z ewidencją księgową kontrolowanej jednostki (akta kontroli Nr 11/30/I/21-24).
 
Z wyciągu bankowego nr 169 wynika, że stan środków budżetowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2010 r. wynosił – „0”(akta kontroli Nr 11/30/I/78).
 
         
       Ustalono, że największą pozycję wydatków budżetowych stanowiły wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. Łączna kwota tych wydatków wyniosła 1.668.158,63 zł, w tym:
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.321.780,40 zł
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 106.299,63 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 209.416,23 zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – 30.662,37 zł.
         Wykazana w ewidencji łączna kwota jest zgodna z kwotą wydatków ujętą w sporządzonym sprawozdaniu budżetowym (akta kontroli Nr 11/30/I/37).
Szczegółową kontrolą objęto zaewidencjonowane w grudniu 2010r. wydatki w niżej wymienionych paragrafach: 
 
 
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
 
Ze sprawozdań RB - 28S wynika, że wydatki za okres od stycznia do grudnia 2010r. wyniosły ogółem 1.321.780,40 zł, natomiast wydatki za okres od stycznia do listopada wyniosły 1.179.723,45 zł (akta kontroli Nr 11/30/I/14-19). Z powyższych danych wynika, że wydatki w grudniu wyniosły 142.056,95 zł. Z ewidencji księgowej wynika, że na powyższą kwotę składały się (akta kontroli Nr 11/30/I/51-52):
- wynagrodzenia netto – 75.086,17 zł,
- składki zdrowotne za listopad i grudzień – 16.258,95 zł,
- składki ZUS pracowników za listopad i grudzień – 28.514,49 zł,
- składki ZNP za grudzień – 198,14 zł,
- składki KZP za grudzień – 3.220,00 zł,
- składki ubezpieczeniowe PZU – 1.583,20 zł,
- potrącone pożyczki mieszkaniowe – 1.300,00 zł
- podatek do US za listopad i grudzień – 15.896,00 zł.
Dane wykazane w ewidencji księgowej porównano ze wszystkimi wyciągami bankowymi dotyczącymi grudnia 2010r., tj. od nr 155 do nr 169 (15 wyciągów). Stwierdzono, że dane dotyczące wynagrodzeń netto nauczycieli są zgodne z wyciągiem nr 155. Natomiast dane dotyczące wynagrodzeń netto pracowników administracji i obsługi oraz za godziny ponadwymiarowe nauczycieli są zgodne z wyciągiem bankowym nr 164. W pozostałych wyciągach bankowych nie stwierdzono żadnych innych przelewów dokonanych na konta pracowników.
Kwota przelewów składek zdrowotnych za listopad, tj. 8.026,36 zł jest zgodna z wyciągiem bankowym nr 157 z dnia 03.12.2010r.  Kwota przelewów składek zdrowotnych za grudzień, tj. 8.232,59 zł jest zgodna z wyciągiem bankowym nr 168 z dnia 30.12.2010r.
Kwota przelewów składek ZUS od pracowników za listopad, tj. 14.063,75 zł jest zgodna z wyciągiem bankowym nr 157 z dnia 03.12.2010r. Kwota przelewów składek ZUS od pracowników za grudzień, tj. 14.450,74 zł jest zgodna z wyciągiem bankowym nr 168 z dnia 30.12.2010r.
Kwota przelewów składek ZNP za grudzień jest zgodna z wyciągiem bankowym nr 157 z dnia 03.12.2010r.
Kwota przelewów składek KZP za grudzień, tj. 3.220,00 zł jest zgodna z wyciągami bankowymi nr 163 z dnia 20.12.2010r. (nauczyciele - 2.850,00 zł) i nr 164 z dnia 22.12.2010r. (administracja – 370,00 zł).
Kwota przelewów składek PZU za grudzień, tj. 1.583,20 zł jest zgodna z wyciągami bankowymi nr 157 z dnia 03.12.2010r. (nauczyciele – 1.151,94 zł), nr 163 z dnia 20.12.2010r. (administracja – 0,40 zł) i nr 164 z dnia 22.12.2010r. (administracja – 430,86 zł).
Kwota przelewów pożyczki mieszkaniowej za grudzień, tj. 1.300,00 zł jest zgodna z wyciągami bankowymi nr 157 z dnia 03.12.2010r. (nauczyciele – 1.170,00 zł) i nr 164 z dnia 22.12.2010r. (administracja – 130,00 zł).
Kwota przelewów podatku do Urzędu Skarbowego za listopad i grudzień, tj. 15.896,00 zł jest zgodna z wyciągami bankowymi nr 163 z dnia 20.12.2010r. (9.050,00 zł) i nr 168 z dnia 30.12.2010r. (8.881,00 zł). Razem kwota odprowadzonych podatków wyniosła 17.931,00 zł. W kwocie tej znajdują się również odprowadzone podatki z innych tytułów (akta kontroli Nr 11/30/I/47).
Ustalono, że wykazane w listach płac za grudzień 2010r. kwoty przelewów wynagrodzeń netto wszystkich pracowników są zgodne z kwotami przelewów figurującymi w wyciągach bankowych. Ponadto na podstawie list obecności ustalono, że wszyscy pracownicy niepedagogiczni byli obecni w pracy w listopadzie i grudniu 2010r. (akta kontroli Nr 11/30/I/79-82).
W trakcie kontroli porównano także kwoty wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa wypłacone w listopadzie i grudniu 2010r. Ustalono, że w listopadzie z tego tytułu wypłacono 6.543,78 zł., a w grudniu 9.467,76 zł, tj. o 2.923,98 zł więcej. Wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych i zastępstw wypłacane są z dołu, tj. po ich zrealizowaniu. Z przedłożonej dokumentacji za okres od 18.10.2010r. do 19.11.2010r. oraz za okres od 22.11.2010r. do 22.12.2010r. wynika, że liczba godzin ponadwymiarowych w poszczególnych okresach nie zmieniła się i wynosiła 58 godzin. Natomiast liczba zastępstw w okresie październik/listopad wynosiła 94 godziny, a w okresie listopad/grudzień liczba ta była niższa o 35 godzin i wyniosła 59 godzin. Z dokumentacji tej wynika, że przyczynami zastępstw były wyjazdy nauczycieli na delegacje, szkolenia, zawody i konkursy.  
 
 § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne
 
Ze sprawozdań RB - 28S wynika, że wydatki za okres od stycznia do grudnia 2010r. wyniosły ogółem 209.416,23 zł, natomiast wydatki za okres od stycznia do listopada wyniosły 182.751,38 zł (akta kontroli Nr 11/30/I/48-49). Z powyższych danych wynika, że wydatki w grudniu wyniosły 26.664,85 zł. W wyniku kontroli ustalono, że na kwotę te składają się: składki przekazane do ZUS w wysokości 19.964,02 zł, zasiłki chorobowe wypłacone pracownikom w wysokości 4.853,59 zł (- 187,76 zł korekta) oraz podatki od zasiłków chorobowych w wysokości 1.011,00 zł za listopad 2010r. i 1.024,00 zł za grudzień 2010r.
 
§ 4120 składki na Fundusz Pracy
 
Ze sprawozdań RB - 28S wynika, że wydatki za okres od stycznia do grudnia 2010r. wyniosły ogółem 30.662,37 zł, natomiast wydatki za okres od stycznia do listopada wyniosły 26.001,71 zł (akta kontroli Nr 11/30/I/48-49). Z powyższych danych wynika, że wydatki w grudniu wyniosły 4.660,66 zł.
 
Z wyciągów bankowych wynika, że łączna kwota przekazana do ZUS w grudniu wyniosła 69.398,12 zł. Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia poniższa tabela nr 2.
 
Tabela nr 2

 

Lp.
Nr wyciągu bankowego
Data wyciągu
Kwota zł
1
157
03.12.2010r.
23.845,63
2
157
03.12.2010r.
8.063,64
3
157
03.12.2010r.
2.303,12
4
168
30.12.2010r.
24.581,16
5
168
30.12.2010r.
8.235,27
6
168
30.12.2010r.
2.369,30
Razem
69.398,12

 

 
W wyniku kontroli ustalono, żena kwotę tą składająsię wydatki zaewidencjonowane w § 4010 w łącznej kwocie 44.773,44 zł, w tym:
- przekazane składki ZUS od pracowników za listopad i grudzień 2010r. w wysokości 28.514,49 zł,
- przekazane do ZUS składki zdrowotne za listopad i grudzień 2010r. w wysokości 16.258,95 zł,
Ponadto na kwotę tą składają się wydatki zaewidencjonowane w § 4110 w wysokości 19.964,02 zł oraz wydatki zaewidencjonowane w § 4120 w wysokości 4.660,66 zł.
Z deklaracji DRA za listopad i grudzień 2010r. wynika, że suma należnych składek do odprowadzenia na konto ZUS była wyższa o 777, 60 zł i wyniosła 70.175,72 zł. Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, że kwota stanowiąca powyższą różnicę dotyczyła składek ZUS naliczonych od wynagrodzeń z Programu Kapitał Ludzki finansowanego przez Urząd Marszałkowski. Powyższa kwota została odprowadzona z odrębnego rachunku bankowego w dniu 15.12.2010r. (wyciąg bankowy nr 4).  
 
Zespół kontrolny dokonał także sprawdzenia  dokumentów księgowych dot. wszystkich wydatków rzeczowych zaksięgowanych w paragrafach wykazanych w poniższej tabeli w miesiącu grudniu 2010 r., na podstawie których dokonano przelewów ze środków budżetowych. Sprawdzono sposób opisywania faktur oraz rachunków pod względem formalnym, rachunkowym, merytorycznym oraz zatwierdzania do wypłaty przez dyrektora jednostki. W tabeli nr 3 przedstawiono dokumenty poddane szczegółowej kontroli. 
 
Tabela nr 3

 

Lp.
Nr wyciągu bankowego
Kwota
Tytuł
Nr faktury
Uwagi
Paragraf 4240 wydatki w XII.2010 r.
1
159
166,00
Książki
704/10/FA
-
1Paragraf 4260 wydatki w XII.2010 r.
2
159
82,06
Energia elektryczna
0674033311
-
3
159
936,04
Woda
090050/2010
-
4
164
12190,89
Ciepło
HK/26116/1321/2010
-
 5
164
28,81
Gaz
6527033/205
-
6
168
6613,77
Energia elektryczna
0215020091
 
Paragraf 4270 wydatki w XII.2010 r.
7
157
366,00
Przegląd budynku
00065/2010
-
8
158
244,00
Naprawa drukarki
246/11/IT
-
9
163
3175,57
Roboty budowlane
72/12/2010
 
10
163
2147,20
Remont sal
50/2010
 
Paragraf 4300 wydatki w XII.2010 r.
11
156
1874,06
Materiały
F/009564/10
-
12
159
12,20
Abonament dzierżawa
31/04325202
-
13
159
200,00
Usługi medyczne
7/12/10
-
14
159
9,31
Abonament - woda
090050/2010
-
15
159
48,80
Monitoring
FV/0307/11/10
-
16
163
298,13
Usługi kominiarskie
2946/10/FVS
-
17
163
840,49
Wywóz śmieci
KF19864/10
-
18
163
1213,95
Bilety dla uczniów
 
-
19
163
288,50
Znaczki
00138/E6402
-
20
163
48,80
Monitoring
FV/0100/12/10
-
Paragraf 4350 wydatki w XII.2010 r.
21
159
29,89
Internet
 
-
22
164
120,78
Internet
FKA08631466/012/10
 
Paragraf 4370 wydatki w XII.2010 r.
23
164
212,82
Telefon
FKA08631466/012/10
-
Paragraf 3020 wydatki w XII.2010 r.
24
159
152,18
woda
31/04325202
-
Paragraf 4700 wydatki w XII.2010 r.
25
163
190,00
Szkolenie
RK/1979/2010
-
26
164
190,00
Szkolenie
RK/1979/2010
-
27
167
350,00
Szkolenie
20102859
-

 

 
W trakcie powyższego badania zespół kontrolny ustalił, że wszystkie skontrolowane dokumenty były szczegółowo opisane, sprawdzone przez upoważnione osoby pod względem formalnym, rachunkowym oraz merytorycznym. Każdorazowo na fakturach była umieszczona dekretacja, prawidłowa klasyfikacja budżetowa oraz wskazanie miesiąca ujęcia w księgach rachunkowych. Stwierdzono, że wszystkie wydatki zaewidencjonowane w grudniu 2010 r. były zgodne z wyciągami bankowymi.
W badanych wyciągach bankowych nie stwierdzono wydatków nie ujętych w ewidencji księgowej.
 
VI. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 
Z wyciągu bankowego nr 1 wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2010 r. wynosił 390,00 zł (akta kontroli Nr 11/130/I/). Stan ten jest zgodny z ewidencją księgową (konto 135 – rachunek ZFŚS (akta kontroli Nr 11/30/I/129).
          W 2010 r. w kontrolowanej szkole dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 88.600,00 zł (akta kontroli Nr 11/30/I/121-122). Środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS w dniach:
Ø      28.05.2010 r. –     66.450,00 zł
Ø      24.09.2010 r. –     22.150,00 zł
RAZEM                      88.600,00 zł 
Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników jednostki określił dyrektor w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującym w Publicznym Gimnazjum nr 4.
Ww. regulamin określa między innymi osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu, przeznaczenie środków oraz zasady                      i warunki przyznawania świadczeń socjalnych.
Działalność socjalna prowadzona jest na podstawie zatwierdzonego rocznego planu dochodów i wydatków. Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Niewykorzystane środki w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 
Z analizy zapisów dokonanych na koncie 135 (strona Wn) wynika, że na rachunek bankowy oprócz środków przeniesionych z poprzedniego roku, odpisów i odsetek od zgromadzonych środków, wpływały także spłaty pożyczek mieszkaniowych oraz odpis dla emerytów przekazany z Urzędu Miasta w wysokości 21.908,04 zł. Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono. 
          Z analizy strony Ma wynika, że zaewidencjonowane wydatki w kontrolowanym okresie dotyczyły:
Ø      dofinansowania do wypoczynku,
Ø      pożyczek mieszkaniowych,
Ø      świadczeń urlopowych,
Ø      zapomóg,
Ø      pomocy świątecznej,
Ø      opłat za prowadzenie rachunku.
Ustalono, że niezasadnie pobrano opłaty za prowadzenie rachunku bankowego dla zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zgodnie z art. 10 ustawy, środkami funduszu administruje pracodawca, co oznacza m.in. zapewnienie obsługi technicznej i finansowej temu funduszowi. W związku z tym wydatki związane z prowadzeniem i obsługą rachunku bankowego funduszu nie powinny obciążać tego funduszu. Należy je zaliczać do kosztów działalności pracodawcy. Zatem zasadne jest dokonanie refundacji kwot, które niezasadnie obciążyły ZFŚS.
Saldo konta 135 na dzień 31.12.2010 r. wynosiło 25.948,85 zł i było zgodne z wyciągiem bankowym nr 80 (akta kontroli Nr 11/30/I/127).
 
Zespół kontrolny sprawdził wszystkie wydatki poniesione z ZFŚS w miesiącu grudniu 2010r. Wydatki ujęte w ewidencji księgowej porównano z dokumentacją źródłową. Wydatki dotyczyły:
- pomocy świątecznej i pożyczek mieszkaniowych. Świadczenia zostały wypłacone zgodnie z protokołem nr 70/11/2010 z posiedzenia komisji ZFŚS.
 
VII. Zobowiązania i należności – środki budżetowe
 
Zespół kontrolny poddał prawidłowość ewidencji operacji na koncie rozrachunkowym 201-1000 – zakupy rozrachunki z dostawcami (akta kontroli Nr 11/30/I/39-44).
Na dzień 31 grudnia 2010 r. spośród 49 dostawców u 2 dostawców wystąpiły salda ujemne:
 
Ø      ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze z– saldo wykazywało 587,11 zł,
Ø      ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze z saldo wykazywało 29,89 zł.
                                       
Ustalono, że są to zobowiązania bieżące dotyczące faktur zaksięgowanych w grudniu 2010 r. i zostały prawidłowe ujęte w sprawozdaniu rocznym Rb-28S. Faktury te zostały zapłacone w terminach, tj. w dniu 14.01.2011r.
 
Z ewidencji księgowej obroty na koncie rozrachunkowym 201-100S – zakupy rozrachunki z odbiorcami stan należności na dzień 31.12.2010r. wynosił 0 (akta kontroli Nr 11/30/I/).
 
VIII. Gospodarowanie dochodami własnymi w 2010 r.
 
Źródła dochodów własnych oraz sposób ich przeznaczenia określone zostały w uchwale nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola oraz w uchwaleLXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania z późniejszymi zmianami. Podstawą gospodarowania dochodami własnymi jest roczny plan sporządzony przez dyrektora jednostki określający przychody i rozchody w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej.
Z wyciągu bankowego nr 1 wynika, że stan środków dochodów własnych na rachunku bankowym na początek roku 2010 wynosił 12.869,36 zł (akta kontroli Nr 11/30/I/107). Saldo jest zgodne ze sprawozdaniem RB-34 (akta kontroli Nr 11/30/I/83-84). Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.540,46 zł i był zgodny z ewidencją księgową oraz wyciągiem bankowym nr 136 (akta kontroli Nr 11/30/I/88).
 
Wykazany w sprawozdaniu stan należności netto na dzień 01.01.2010r. tj. na początek okresu sprawozdawczego wynosił 3.032,78 zł. Należności na dzień 31.12.2010r. tj. na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 17.068,50 zł. Stan końcowy jest zgodny z ewidencją księgową (akta kontroli Nr 11/30/I/).
 
Na należności składały się następujące kwoty:
-(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– 5.030,00 zł,
- ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– 3.292,50 zł,
- ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– 100, 00 zł,
- ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– 756,00 zł,
- ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– 180,00 zł,
- ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– 840,00 zł,
- ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– 1.740,00 zł,
- ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– 500,00 zł,
- ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– 780,00 zł,
- ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– 3.850,00 zł.
 
Wszystkie ww. należności, za wyjątkiem jednej, są należnościami bieżącymi. Termin ich zapłaty przypadał na miesiąc styczeń 2011r. Z najemcą, który zalegał z płatnościami w kwocie 1.740,00 zł szkoła podpisała w dniu 07.09.2009r. umowę najmu nr 10/2009 na wynajem terenu ogródka szkolnego. Umowa została zawarta na czas określony, tj. od dnia 07.09.2009r. do 31.07.2011r. Czynsz najmu wynosił 240,00 zł miesięcznie.
 
W związku z powyższym szkoła podjęła następujące działania:
- 25.10.2010r. - wysłano wezwanie do zapłaty ostateczne informujące o zaległości w kwocie 1.640,00 zł,
- 15.11.2010r. - wysłano wezwanie do zapłaty ostateczne II informujące o zaległości w kwocie 1.640,00 zł,
- 24.02.2011r. - wysłano wezwanie do zapłaty ostateczne informujące o zaległości w kwocie 1.894,00 zł.
Wszystkie te wezwania zostały wysłano za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Adresat wszystkie odebrał.
 
         Z ewidencji księgowej wynika, że ogółem przypis w 2010r. z tytułu dochodów własnych wyniósł 60.093,38 zł. Kwota należności wyniosła 28,40% ogółu dochodów (akta kontroli Nr 11/30/I/).
 
         Wykazany w sprawozdaniu stan zobowiązań na dzień 01.01.2010 r. oraz 31.12.2010 r. wynosił 0,00 zł (akta kontroli Nr 11/30/I/83-84)
 
Jednostka w dniu 20.01.2011r. złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdania Rb-N i Rb-Z. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N należności wyniosły: 1.540,46 zł (gotówka i depozyty) oraz 17.341,15 zł (pozostałe należności – dot. dochodów własnych). Dane te są zgodne z ewidencją księgową.
 
VIII. 1. Źródła dochodów własnych
 
Ustalono, że w kontrolowanej jednostce środki dochodów własnych były gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych. Ze sporządzonego przez jednostkę sprawozdania Rb-34 wynika, że wykonanie przychodów dochodów własnych w 2010 r. wyniosło ogółem 78.718,18 zł.Na kwotę tę składają się środki pieniężne na początek roku sprawozdawczego – 12.869,36 zł oraz dochody w kwocie – 65.848,82 zł (akta kontroli Nr 11/30/I/83).
Wyżej wymienione dochody uzyskano w trzech paragrafach:
Ø      § 0690 – Wpływy z różnych opłat – 398,00 zł
Ø      § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 64.799,19 zł,
Ø      § 0920 – Pozostałe odsetki – 651,63 zł.
 
Zespół kontrolny sprawdził w miesiącu grudniu 2010r., z jakich źródeł były faktyczne wpływy na rachunek dochodów własnych. W wyniku kontroli ustalono, że na przychody składały się:
Ø      § 0690 – opłaty za legitymację oraz nieprawidłowo zaklasyfikowano jedną opłatę za najem, 
Ø      § 0750 – opłaty za najem zgodnie z zawartymi umowami.
 
Ww. rodzaje dochodów były zgodne z określonymi w art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz w uchwale Rady Miasta Opola.
 
Wykazane w sprawozdaniu dochody są zgodne z ewidencją konta 132. 
 
VIII. 2. Wydatki dochodów własnych
 
          Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34 (akta kontroli Nr 11/30/I/) wynika, że wydatki ze środków dochodów własnych za 2010 r. wyniosły ogółem 77.177,72 zł. Wydatki te zaewidencjonowano w trzynastu paragrafach. Wykazane w sprawozdaniu Rb-34 kwoty wydatków są zgodne z ewidencją konta 132 (akta kontroli Nr 11/30/I/100-102). Wydatki zaksięgowano w niżej wymienionych paragrafach:
         
Rozdział 80110 § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 
          Wydatki ogółem wyniosły 72,91 zł i dotyczyły umowy zlecenia
 
Rozdział 80110 § 4120 – Składki na fundusz pracy 
          Wydatki ogółem wyniosły 11,76 zł i dotyczyły umowy zlecenia
 
Rozdział 80110 § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 
          Wydatki ogółem wyniosły 480,00 zł  i dotyczyły umowy zlecenia
 
Rozdział 80110 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 
          Wydatki ogółem wyniosły 40.115,32 zł.
 
Rozdział 80110 § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 
          Wydatki ogółem wyniosły 259,50 zł.
 
Rozdział 80110 § 4260 – Zakup energii 
          Wydatki ogółem wyniosły 3.000,00 zł
 
Rozdział 80110 § 4270 – Zakup usług remontowych 
          Wydatki ogółem wyniosły 6938,96 zł.
 
Rozdział 80110 § 4300 – Zakup usług pozostałych 
          Wydatki ogółem wyniosły 20.888,16 zł.
 
Rozdział 80110 § 4360 – Zakup usług telekomunikacji telefonii komórkowej 
          Wydatki ogółem wyniosły 1.274,95 zł.
 
Rozdział 80110 § 4410 – Podróże służbowe krajowe 
          Wydatki ogółem wyniosły 1.449,97 zł.
 
Rozdział 80110 § 4430 – Różne opłaty i składki 
          Wydatki ogółem wyniosły 724,00 zł.
 
Rozdział 80110 § 4480 – Podatek od nieruchomości 
          Wydatki ogółem wyniosły 57,80 zł.
 
Rozdział 80110 § 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
          Wydatki ogółem wyniosły 1.904,39 zł.
 
 
W wyniku przeprowadzonej analizy wyżej wymienionego sprawozdania kontroli poddano dokumentację księgową dotyczącą wydatków poniesionych w grudniu 2010r. i zaewidencjonowanych we wszystkich paragrafach. Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia poniższa tabela:
 
Tabela nr 4

 

Lp.
Nr wyciągu bankowego
Kwota
Tytuł
Nr faktury
Uwagi
                       Paragraf 4170 wydatki w XII.2010 r.
 
1
127
27,00
Podatek
 
 
     Paragraf 4210 wydatki w XII.2010 r.
2
117
5.510,12
Materiały
182523/8024/2010
 
3
118
1.400,00
Klingi szpadowe
168/2010
 
4
118
249,60
Prenumerata
 
 
5
118
595,00
Meble
75/2010
 
6
119
66,81
Kalendarze
3908/2010
 
7
119
1.069,21
Wózki
0685/2010
 
8
119
156,89
Środki czystości
0683/2010
 
9
119
94,18
Kalendarze
119/2010/11
 
10
124
243/20
Materiały szkolne
RK 11/12/2010
 
11
128
74,90
Materiały biurowe
RK 11/12/2010
 
12
124
139,00
Odtwarzacz Philips
RK 11/12/2010
 
13
126
8.505,11
Stoły
2203/P/A
 
14
129
63,43
Koperty
KF01563/10/12
 
15
129
333,00
Spodnie szermiercze
285/ALP/12/2010
 
16
129
247,85
Prasa
1379443
 
17
129
258,70
Kartki
663/12/2010
 
18
129
3.050,00
Ksero
488/12/FX
 
19
134
300,00
Okulary korekcyjne
5/10/10
 
20
134
149,52
Środki czystości
348/07
 
21
133
286,87
Materiały remontowe
00272/10
 
22
133
273,00
Prasa
00185365/10
 
23
135
2.325,32
Okna
309/2010
 
Paragraf 4260 wydatki w XII.2010 r.
24
129
3.000,00
Energia, woda
HK/26116/1321/2010
-
Paragraf 4270 wydatki w XII.2010 r.
25
122
366,00
Przegląd techniczny budynku
00065/2010
-
26
126
6.173,20
Roboty remontowe
51/2010
-
27
129
146,40
Naprawa drukarki
2245/2010
 
28
129
253,36
Naprawa ksero
50/018/12/10
 
29
136
9.760,00
Montaż hydrantów
26/2010
 
Paragraf 4300 wydatki w XII.2010 r.
30
118
749,00
Wyjazd na zawody
88/2010
-
31
118
4,00
Przesyłka
 
-
32
123
60,00
Opłata za prowadzenie rachunku
 
-
33
123
14,00
Opłata za prowadzenie rachunku
 
-
34
124
26,00
Opłata za prowadzenie rachunku
 
-
35
126
12,00
Opłata za prowadzenie rachunku
 
-
36
129
60,88
Przesyłka
1382112-01-5
-
37
129
2.196,00
Zrzucanie śniegu
83/12/2010
-
38
134
27,72
Dowóz
103/2010
-
39
133
51,24
Przesyłka
00185365/10
-
40
135
622,20
Montaż okien
309/2010
 
Paragraf 4410 wydatki w XII.2010 r.
41
134
24,16
Delegacja
103/2010
-
Paragraf 4360 wydatki w XII.2010 r.
42
122
372,15
Telefon komórkowy
10110287854955
-
Paragraf 4750 wydatki w XII.2010 r.
43
119
280,57
Myszki i toner
494/11/TB
-
44
129
268,40
Toner, tusze
525/12/TB
-
45
135
85,40
Toner
2336/2010
-

 

 
Wszystkie skontrolowane dokumenty zostały prawidłowo zadekretowane, opisane pod względem merytorycznym, formalno rachunkowym i zatwierdzenia do wypłaty. Ponadto wydatki zostały uregulowane w terminie.
Nie stwierdzono niezasadnie poniesionych wydatków. Zespół kontrolny sprawdził także, czy wszystkie płatności zostały przekazane na właściwe konta kontrahentów.
 
Umowy zlecenia
         W 2010r. dyrektor szkoły podpisał jedną umowę zlecenie nr 1/2010 z dnia 10.09.2010r. na kwotę 480,00 zł. Umowę podpisano w celu przygotowania i realizacji programu systemu informacji oświatowej na 30.09.2010r. Rachunek do umowy zlecenia został prawidłowo opisany. Kwotę wynagrodzenia wypłacono przelewem w dniu 19.11.2010r. (wyciąg bankowy nr 110) (akta kontroli Nr 11/30/I/89-90). Nie zakwestionowano zasadności tego wydatku.
 
Umowy najmu
         Zespól kontrolny sprawdził wszystkie umowy najmu obowiązujące w 2010r. i 2011r.:
1)    Umowa najmu z 01.09.2010r. z ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926  zawarta na okres 01.09.2010 – 17.06.2011r. na wynajem sali gimnastycznej wraz z szatnią. Czynszustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze z
2)    Umowa najmu z 04.11.2010r. z firmąustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zawarta na okres 04.11.2010 – 05.11.2011r. na wynajem świetlicy. Czynszustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze
3)    Umowa najmu z 01.08.2011r. zustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926  zawarta na okres 01.08.2011 – 31.07.2013r. na wynajem ogródka szkolnego. Czynszustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze .
4)    Umowa najmu z 01.06.2011r. zustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 zawarta na okres 13.06.2011 – 15.06.2011r. na wynajem sali gimnastycznej. Czynszustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze     
5)    Umowa najmu z 03.01.2011r. z ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze z)zawarta na okres 18.01.2011 – 20.01.2011r. na wynajem sali gimnastycznej i sal lekcyjnych. Czynszustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze z– sala gimnastyczna,ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze za 1 godz. – sale lekcyjne.
6)    Umowa najmu z 01.09.2010r. zustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze   zawarta na okres 01.09.2010 – 31.08.2012r. na instalacje na terenie budynku automatów sprzedających napoje. Czynsz ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze z  –za 1 miesiąc.
7)    Umowa dzierżawy z 01.01.2010r. z ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze   )zawarta na okres 01.01.2010 – 31.12.2012r. na dzierżawę ogródka szkolnego. Czynszustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze    za 1 miesiąc.
8)    Umowa użyczenia z 18.02.2011r. zustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze z  na użyczenie Sali gimnastycznej na zajęcia szermierki zawarta na okres od 20.02.2011r. – 19.02.2013r.
9)   Umowa najmu zustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze  na używanie części ogrodzenia terenu szkoły do zamontowania wolnostojących tablic reklamowych zawarta na okres od 01.10.2009 – 30.09.2012r. Czynsz ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze    rocznie za każdą zamontowana tablicę.
10)    Umowa dzierżawy z 23.12.2009r. zustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zna posadowienie kontenera telekomunikacyjnego zawarta na okres od 01.01.2010 – 31.12.2012r. Czynsz ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze z   miesięcznie.
11)    Umowa najmu z 15.10.2009r. zustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze   na użytkowanie lokali użytkowych, najem sal. Czynsz 25 zł za godzinę lekcyjną.
12)    Umowa najmu z 10.12.2009r. zustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze  pod instalację urządzenia do sprzedaży produktów zawarta na okres od 10.12.2009 – 09.12.2011r.Czynszustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze  miesięcznie.
13)    Umowa z 14.03.2011r. zustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zna najem sali. W dniu 22.03.2011r. przygotowywano sale w celu przeprowadzenia egzaminu licencyjnego dla agentów ubezpieczeniowych. Czynsz  . ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze z
 
Dyrektor szkoły o wszystkich ww. umowach, których termin zawarcia był na okres do 3 lat, zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami, zawiadomił Wydział Oświaty, a także uzyskał zgodę organu nadzorującego w przypadku umów zawartych powyżej 3 lat. Z wyjaśnień dyrektora szkoły wynika, że stawki w umowach ustalane są w oparciu o kalkulacje we własnym zakresie, a także rozeznanie sytuacji rynkowej. Brane są również pod uwagę własne koszty. W jednym przypadku zawarto umowę użyczenia, zostało to uzgodnione z naczelnikiem Wydziału Oświaty. Dyrektor szkoły uzasadniła to tym, iż Klub Sportowy dysponuje sprzętem, którego szkoła nie posiada.  
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi kontrolowanej jednostki.
 
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 

 

Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
Data: ........................
                   Zespół kontrolny
 
 
 
(podpisy)
 
Data: ……………………………….

 

           
 
   Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
   Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 

 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
 

 

 
 
 

Załączniki do pobrania: 2012-11-08 13:31:56 - wystąpienie (28.50 kB)

Ilość odwiedzin: 5337
Nazwa dokumentu: Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Marek-Badora
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Marek-Badora
Data wytworzenia informacji: 2012-11-08 13:27:55
Data udostępnienia informacji: 2012-11-08 13:27:55
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-08 13:33:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner