logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Readaptacji ,,Szansa"
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
                         

 

KWiA.I–1711.00001.2012
                    Opole, 28 luty 2012 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 1/12
 
Jednostka kontrolowana
Przedszkole Publiczne nr 56
w Opolu
ul. Sieradzka 7
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
 17 stycznia 2012 r. - 3 lutego 2012 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Jacek Spadło–inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Tadeusz Lech –główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 1/12
nr 2/12
Przedmiot kontroli
Gospodarka finansowa
Okres objęty kontrolą
2011 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Barbara Wójciak – dyrektor przedszkola
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)- główna księgowa
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– specjalista do spraw finansowo księgowych
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– intendent
 

 

   
I. Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
4.     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.).
     5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia      2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.).
5.     Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).
6.     Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz 177 z późn. zm.)
 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. 38 poz. 861 z późn. zm.).
9.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103).
10.                       Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.).
11.                       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398 z późn. zm.).
12.                        Uchwała Nr XXXIII/302/04 Rady Miasta Opola z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych (z późn. zm.).
13.                       Uchwała Nr IX/117/11 Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Opole.
 1. Uchwała Nr XLVII/500/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
 2. Uchwała Nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.
 3. Uchwała Nr VIII/93/11 Rady Miasta Opola z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.
 4. Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Załącznik do komunikatu poz. 84).
 
II. Cel kontroli
 
Celem kontroli było:
- dokonanie oceny prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej,
- sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji dochodów i wydatków,
- sprawdzenie zgodności sporządzanych sprawozdań z ewidencją księgową.
 
III. Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-księgowych. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora jednostki. Dane zawarte w sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości oraz zgodności z przepisami i planem finansowym.
Szczegółową kontrolą objęto:
- zgodność z ewidencją otrzymanych i odprowadzonych do Urzędu Miasta dochodów budżetowych,
-   zapisy w ewidencji księgowej dotyczące wszystkich wydatków budżetowych    przedszkola za grudzień 2011 r.,
-  zgodność ze sprawozdaniem zapisów dotyczących wpływów i wydatków z   dochodów na wydzielonym rachunku w 2011 r. we wszystkich paragrafach,
- wpływy i wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w grudniu 2011 r.,
-   zgodność z ewidencją księgową stanu zobowiązań i należności.
Sprawdzono czy na koniec roku jednostka dokonała spisu z natury i rozliczenia artykułów żywnościowych znajdujących się w magazynie. Sprawdzono także czy stan gotówki w kasie wykazany w ostatnim raporcie kasowym na koniec 2011 r. był zgodny z ewidencją księgową.      
Sprawdzono również czy jednostka posiada opracowane na piśmie procedury kontroli zarządczej oraz czy procedury te są dostosowane do specyfiki jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
    
IV. Sprawy organizacyjne 
 
Siedzibą placówki jest budynek położony w Opolu przy ul. Sieradzkiej 7, który Zarząd Miasta Opola oddał w nieodpłatne użyczenie na podstawie umowy z dnia 14.03.2002 r. (akta kontroli tom I s. 2-4).
Uchwałą Nr XXVI/224/04 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2004 r. odnowiono akt założycielski przedszkola (akta kontroli tom I s. 1).   
 
W okresie objętym kontrolą dyrektorem jednostki była pani Barbara Wójciak powołana na to stanowisko do 31 sierpnia 2016 r. (akta kontroli tom I s. 5-6).Głównym księgowym jednostki jest pani (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zatrudniona na tym stanowisku od dnia 01.05.2007 r. r. na jedną czwartą etatu na czas nieokreślony (akta kontroli tom I s. 7).
         Z budżetem gminy jednostka rozlicza się w dziale klasyfikacji budżetowej 801 – oświata i wychowanie rozdział 80104.
         Wydatki pokrywane są ze środków budżetowych Gminy oraz z dochodów zgromadzonych na wydzielonym rachunku. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan rzeczowo-finansowy.
         Wewnętrzne regulacje prawne dotyczące funkcjonowania gospodarki finansowo-księgowej w kontrolowanej jednostce to:
Ø      Instrukcja obiegu dokumentów księgowych,
Ø      Zakładowy Plan Kont,
Ø      Regulamin kontroli zarządczej,
Ø      Instrukcja inwentaryzacyjna,
Ø      Regulamin ZFŚS.
 
         Szczegółowo stan zatrudnienia w kontrolowanej jednostce przedstawiono w tabeli nr 1.
 
Tabela nr 1

 

Lp.
Wyszczególnienie
Ilość osób-umowy
Zatrudnienie w etatach (stan na 30.11.2011 r.)
1
Pracownicy pedagogiczni
6
4,165
2
Pracownicy administracyjni
3
0,625
3
Pracownicy obsługi
7
5,00
RAZEM
16
9,79

 

 
         Na dzień 31.12.2010 r. w przedszkolu zatrudnionych było 16 pracowników na 9,79 etatach (akta kontroli tom I s. 8-9).
         W 2011 r. przyjęto do pracy jednego pracownika pedagogicznego i jednego niepedagogicznego (akta kontroli tom I s. 10).
         Kontrolą objęto wynagrodzenie przyjętego pracownika niepedagogicznego. Ustalono, że kategoria zaszeregowania oraz stawka wynagrodzenia zasadniczego tego pracownika  jest zgodna z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego oraz z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Samorządowych Przedszkola Publicznego nr 56. Przyjęci pracownicy zostali ujęci w aneksie nr 1 z 22.09.2011 r. do arkusza organizacyjnego.
         Na podstawie ewidencji kontroli ustalono, że w 2011 r. w przedszkolu została przeprowadzona jedna kontrola zewnętrzna przez Państwową Inspekcję Pracy w Opolu w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy i legalności zatrudnienia. Uwag i zaleceń nie wydano.
         Na dzień 31.12.2011 r. do przedszkola zapisanych było 50 dzieci. Stan osobowy był taki sam jak na dzień 31.12.2010 r.
 
V. Dochody budżetowe w 2011 r.
 
W dniu 30.01.2012 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–27S z wykonania planu dochodów budżetowych przedszkola za rok 2011 (akta kontroli tom I s. 11).
Ze sprawozdania wynika, że dochody w tym okresie wyniosły 1.989,50 zł. W trakcie kontroli ustalono, że wykazana w sprawozdaniu Rb-27S paragrafie 0830 kwota 872,28 zł dotyczyła wpłaty zadłużenia za przedszkole. Natomiast kwota 1.117,22 zł wykazana w paragrafie 0920 dotyczyła odsetek. W wyniku kontroli ustalono, że dochody te są zgodne z ewidencją księgową kontrolowanej jednostki – konta 139 – rachunek środków depozytowych i konta 222 – rozliczenie dochodów budżetowych. (akta kontroli tom I 12-16).
Powyższe środki zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta
 
VI. Wydatki budżetowe w 2011 r.
 
Z pisemnej informacji banku wynika, że stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2010 r. wynosił 0. (akta kontroli tom I s. 17). Stan ten był zgodny z ewidencją księgową - konto 130 rachunek bieżący jednostki.
Z ewidencji Urzędu Miasta Opola wynika, że w 2011 r. do jednostki kontrolowanej przekazano 440.889,26 zł. (akta kontroli tom I s. 18-19). Kwota ta jest zgodna z ewidencją księgową jednostki (strona Ma konta 223 - Rozliczenie wydatków budżetowych). W wyniku kontroli ustalono, że na kwotę tę składają się środki na wynagrodzenia i pochodne, odpisy na fundusz socjalny oraz opłaty za energię elektryczną
Ze sporządzonego sprawozdania dotyczącego działu 801 rozdział 80104 oraz z dokumentacji księgowej jednostki wynika, że wydatki za okres od stycznia do grudnia 2011 r. zostały zaewidencjonowane w sześciu paragrafach tj: 4010, 4040, 4110, 4120, 4260 oraz 4440 (akta kontroli tom I s. 20).  Łączna kwota wydatków wykazana w sprawozdaniu RB-28S wyniosła 440.889,26 zł i była zgodna z kwotą otrzymaną z Urzędu Miasta. Ustalono, że wydatki w 2011 r. były wyższe o 26.991,38 zł tj. 6,12% od wydatków poniesionych w analogicznym okresie roku ubiegłego (akta kontroli tom I s. 21). Wszystkie ww. wydatki dotyczyły wydatków osobowych, wynagrodzeń, w tym „trzynastki” oraz pochodnych jak składki ZUS, fundusz pracy, odpisu na fundusz socjalny oraz zakupu energii.
W wyniku kontroli ustalono, że kwoty wydatków ogółem wykazane w poszczególnych paragrafach są zgodne z ewidencją księgową kontrolowanej jednostki (akta kontroli tom I s. 22).
Szczegółową kontrolą objęto wszystkie wydatki dokonane w grudniu 2011r. Z wyciągu bankowego nr 67 wynika, że stan środków budżetowych na rachunku bankowym na dzień 01.12.2011 r. wynosił 33.227,92 zł (akta kontroli tom I s. 23).
Stan ten odpowiadał różnicy pomiędzy kwotą otrzymaną i wydatkowaną oraz był zgodny z ewidencją księgową – zestawienie obrotów i sald konta 130 (akta kontroli tom I s. 24- 25).  Na podstawie ewidencji księgowej konto – 10-01 ustalono, że wpływy ogółem na rachunek bieżący jednostki wyniosły ogółem 12.691,51 zł w tym środki budżetowe przekazane przez Urząd Miasta w kwocie 12.552,00 zł. Łączna kwota środków zaewidencjonowanych i posiadanych na rachunku bieżącym jednostki wynosiła w grudniu 45.919.43 zł (akta kontroli tom I s. 24-25).
Z analizy sprawozdań za okresy od stycznia do listopada i od stycznia do grudnia wynika, że w grudniu zaewidencjonowano wydatki w czterech paragrafach tj. 4010, 4110, 4120 i 4260 na łączną kwotę 45.888,18 zł.(akta kontroli tom I s. 20i26) Ponadto z powyższych danych wynika, że wydatki w poszczególnych paragrafach wyniosły:
 
- § 4010 – 35.713,67 zł,
- § 4110 –   8.297,55 zł,
- § 4120 -    1.006,96 zł,
- § 4260 -       870,00 zł
 
W wyniku kontroli ustalono, że kwoty wydatków w grudniu ogółem oraz w poszczególnych paragrafach były zgodne z ewidencją konta 130.
Ponadto w wyniku kontroli ustalono, że obroty w grudniu zaewidencjonowane po stronie Ma konta-130 były wyższe o 31,25 zł i wyniosły ogółem 45.919,43 zł. Na podstawie ewidencji księgowej oraz wyciągu bankowego nr 75 z dnia 31.12.2011 r. ustalono, że różnica dotyczyła kapitalizacji odsetek, które zostały przekazane do Urzędu Miasta Opola bezpośrednio przez bank jako dochody budżetowe.
 
Na koniec 2011 r. saldo konta 130 wynosiło 0 i było zgodne z pisemną informacją banku. (akta kontroli tom I s. 27).
 
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
 
Ze sprawozdania oraz z ewidencji księgowej wynika, że wydatki w grudniu wyniosły 35.713,67 zł.Na podstawie, wyciągów bankowych nr 67, 68, 70, 71, 73, 74, oraz ewidencji kont 130, 225, 229, 231 i 240  ustalono, żena powyższą kwotę składają się między innymi:
- wynagrodzenia netto nauczycieli 9.999,31 zł,
- wynagrodzenia netto pracowników obsługi – 6.436,70 zł,
- wynagrodzenia netto pracowników administracji – 1.348,44 zł,
- składka zdrowotna – 4.273,65 zł,
- wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe – 966,59 zł,
- składki PZU – 543,60 zł,
- składki ZUS – 7.533,72 zł,
- składki ZNP – 18,00 zł,
- rata ZFSS – 811,66 zł,
- podatek od wynagrodzeń – 3.782,00 zł.
 
W trakcie kontroli dokonano również analizy wynagrodzeń za grudzień wszystkich pracowników przedszkola (akta kontroli tom I s. 28-31) . Stwierdzono, iż wszystkie kwoty wykazane w indywidualnych kartotekach wynagrodzeń były zgodne z kwotami na sporządzonych listach płac. Porównano także wysokość naliczenia poszczególnych składników wynagrodzeń z przepisami prawnymi oraz z dokumentacją stanowiącą podstawę ich naliczeń, w tym z:
·         regulaminem wynagradzania wraz załącznikami,
·         aktami nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli,
·         umowami o pracę,
·         decyzjami dyrektora dotyczącymi przyznania dodatków motywacyjnych, za wychowawstwo, opiekuna stażu, za specjalizację, w sprawie zmiany wynagrodzeń,
·         wydrukami komputerowymi dotyczącymi dodatku za wysługę.
 
Rozbieżności w tym zakresie nie stwierdzono.
 
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne
 
Ze sprawozdania oraz z ewidencji księgowej konta -130 i 229 wynika, że wydatki w grudniu wyniosły 8.297,55 zł. W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota wydatków dotyczyła składek ZUS i była zgodna z deklaracją DRA.
 
§ 4120 składki na Fundusz Pracy
 
Ze sprawozdania oraz z ewidencji księgowej – konta 130 i 229 wynika, że wydatki w grudniu wyniosły 1.006,96 zł.  W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota wydatków dotyczyła składek na Fundusz Pracy i była zgodna z deklaracją DRA. Na podstawie tej ewidencji oraz wyciągów bankowych nr 68 i 73 ustalono, że przelewów składek do ZUS dokonano w dniach 02 i 28.12.2011 r.
 
§4260 – zakup energii
 
Na podstawie ewidencji księgowej oraz wyciągu bankowego nr 74 ustalono, że zapłaty faktury Nr FV0903005021 na kwotę 870,00 zł dokonano przelewem w dniu 29.12.2011 r.
 
VII. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 
Z pisemnej informacji banku wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2011 r. wynosił 1.624,37 zł (akta kontroli tom I s. 32). Stan ten jest zgodny z ewidencją księgową (konto 135 – rachunek ZFŚS).
       W 2011 r. w kontrolowanej jednostce dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 18.100,00 zł. Kwota odpisu była zgodna z naliczeniem Funduszu Socjalnego. Środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS w ustawowych terminach.
Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników jednostki określił dyrektor w Regulaminie Funduszu Świadczeń Socjalnych w Przedszkolu Publicznym nr 56 w Opolu.
Ww. regulamin określa między innymi osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu, przeznaczenie środków oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych.
Działalność socjalna prowadzona jest na podstawie zatwierdzonego rocznego planu dochodów i wydatków. Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Niewykorzystane środki w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 
Kontrolą objęto wpływy i wydatki funduszu w grudniu 2011 r. Na podstawie zapisów konta 135 ustalono, że wpływy ogółem w tym miesiącu wyniosły 814,52 zł i pochodziły ze spłat pożyczek w kwocie 811.66 zł oraz kapitalizacji odsetek bankowych w kwocie 2,88 zł. Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono (akta kontroli tom I s. 33).
Zespół kontrolny sprawdził także wszystkie wydatki z ZFŚS poniesione w miesiącu grudniu 2011r. Wydatki ujęte w ewidencji księgowej porównano z dokumentacją źródłową. Ustalono, że wydatki dotyczyły wpłaty świadczeń socjalnych oraz podatków od tych świadczeń. Wypłaty świadczeń dokonywano przelewem oraz gotówką. Wypłaty przelewem dokonano na konta 13 pracowników na łączną kwotę 5.772,00 zł oraz na konta 6 emerytów na kwotę 345,00 zł. Natomiast gotówką wypłacono świadczenia dla 6 emerytów na łączną kwotę 735,00 zł.
Powyższe świadczenia zostały wypłacone zgodnie z decyzją dyrektora przedszkola dnia 30.11.2011 r. (akta kontroli tom I s. 34-38).
 
Wszystkie skontrolowane wydatki posiadały dokumentację potwierdzającą przyznanie ww. świadczeń. Dokumenty te zostały zatwierdzone do wypłaty i podpisane przez upoważnione osoby. Wydatki dot. świadczeń zostały poniesione zgodnie z Regulaminem ZFŚS i stosownymi w tym zakresie przepisami.
Z pisemnego zawiadomienia banku wynika że stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011 r. wynosił 1.235,21 zł i był zgodny z ewidencją księgową (akta kontroli tom I s. 39).
 
VIII. Zobowiązania
 
W sprawozdaniu Rb-28S jednostka kontrolowana wykazała stan zobowiązań budżetowych na dzień 31.12.2011 r. w łącznej kwocie 31.158,08 zł. Zobowiązania te dotyczyły paragrafów: 4040, 4110 oraz 4120.
Zobowiązania wykazane w paragrafie 4040 w kwocie 26.607,26 zł   dotyczyły naliczonej trzynastki za 2011 r. (konto 231) (akta kontroli tom I s. 40).
Zobowiązania wykazane w paragrafie 4110 w 4.017,70 zł dotyczyły składek ZUS od naliczonej trzynastej pensji (konto 229) (akta kontroli  tom I s. 41).
Zobowiązania wykazane w paragrafie 4120 w kwocie 533,12 zł dotyczyły składek na Fundusz Pracy od naliczonej trzynastej pensji (konto 229) (akta kontroli tom I s. 41).
        
W sprawozdaniu Rb-34 wykazano stan zobowiązań w ramach dochodów własnych w kwocie 4,00 zł. Na podstawie ewidencji księgowej - konto 201 ustalono, że były to zobowiązania wobec kontrahenta. (akta kontroli tom I s. 42).
 
IX. Należności
 
Z ewidencji księgowej wynika, iż na dzień 31.12.2011 r. należności budżetowych nie było.
W dniu 30.01.2012 r. w Referacie Sprawozdawczości Oświaty Wydziału Budżetu Urzędu Miasta Opola kontrolowana jednostka złożyła sprawozdanie Rb-34 za 2011 r. Wykazany w sprawozdaniu stan należności netto na dzień 01.01.2011r. tj. na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł. Natomiast na dzień 31.12.2011 r. tj. na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wynosił 171,51 zł (akta kontroli tom I s. 43-44). W wyniku kontroli ustalono, że wykazana w sprawozdaniu kwota należności była zgodna z ewidencją księgową – konto 201 (akta kontroli Nr 42). Należności dotyczyły niedopłat za pobyt dzieci w przedszkolu. Ponadto z ewidencji księgowej wynika, że należności z tytułu odsetek od należności niezapłaconych w terminie wyniosły 33,12 zł. Kwota ta była zgodna z kwotą wykazaną w sprawozdaniu.
 
X. Gospodarowanie wydzielonym rachunkiem dochodów 2011 r.
 
Z zawiadomienia banku wynika, że stan środków dochodów na rachunku bankowym na początek roku 2011 wynosił 4.662,78 zł (akta kontroli tom I s. 45-46). Środki te zostały przelane na rachunek wydzielony. Stan środków wykazanych w sprawozdaniu był zgodny ze stanem na nowo utworzonym rachunku pomocniczym.
 
X.1. Źródła dochodów na wydzielonym rachunku
 
Ustalono, że w kontrolowanej jednostce środki dot. dochodów były gromadzone na wydzielonym rachunku. Ze sporządzonego przez jednostkę sprawozdania Rb-34S wynika, że wykonanie przychodów na wydzielonym rachunku dochodów w 2011 r. wyniosło ogółem 138.132,49 zł.Na kwotę tę składały się dochody uzyskanew dwóch paragrafach:
 
Ø      § 0830 – Wpływy z usług – 137.477,58ł,
Ø      § 0920 – Pozostałe odsetki – 654,91 zł,
 
Zespół kontrolny ustalił, że na dochody w poszczególnych paragrafach składały się:
Ø      § 0830 – opłaty za świadczenia przedszkolne,
Ø      § 0920 – odsetki bankowe oraz odsetki od należności z tyt. niezapłaconych świadczeń przedszkolnych,
 
Ww. rodzaje dochodów były zgodne z określonymi w art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz w uchwale Rady Miasta Opola.
 
Wykazane w sprawozdaniu dochody są zgodne z ewidencją konta 132(akta kontroli tom I s. 47). Ustalono, że na kwotę dochodów w paragrafie 830 składały się opłata stała w wysokości 102.181,06 zł oraz opłaty za wyżywienie w kwocie 35.296,52 zł. Ustalono, że wysokość miesięcznych opłat za pobyt dzieci w przedszkolu stosownie do ilości godzin została ustalona zgodnie z uchwałą Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2011 r. W roku szkolnym 2011/2012 za okres czterech miesięcy tj. od września do grudnia 2011 r. wysokość naliczonych zwrotów opłaty stałej wyniosła 9.546,78 zł (akta kontroli tom I s. 48). O powyższą kwotę zostały potrącone przyszłe należności za świadczenia za miesiąc następny.
 
X.2. Wydatki dochodów na wydzielonym rachunku
 
          Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34S wynika, że wydatki ze środków dochodów własnych w 2011 r. wyniosły ogółem 137.403,28 zł. Wydatki te zaewidencjonowano w trzynastu paragrafach. Kwoty wydatków wykazane w poszczególnych paragrafach są zgodne z ewidencją księgową.
Szczegółową kontrolą objęto wszystkie wydatki dokonane w grudniu 2011r. Z wyciągu bankowego nr 181 wynika, że stan środków dochodów na rachunku bankowym na dzień 01.12.2011 r. wynosił 11.466.11 zł (akta kontroli tom I s. 49). Łączna kwota posiadanych i zaewidencjonowanych środków na dzień 01.12.2011 r. wynosiła 11.966,00 zł, w tym na wyodrębnionym rachunku dochodów jednostki 11.466,11 zł i 500,00 zł w kasie.
`Na podstawie ewidencji księgowej (konta 101 i 132) ustalono, że wpływy ogółem na wyodrębniony rachunek dochodów jednostki wyniosły w grudniu 9.798,44 zł, a wpłaty do kasy ogółem wyniosły 4.070,61 zł  (akta kontroli tom I s. 50-51). Z pisemnej informacji banku z dnia 20.01.2012 r. wynika, ze na koniec 2011r. stan środków pieniężnych w banku wynosił 729,21 zł (akta kontroli Nr tom I s. 27) i był zgodny z saldem konta 132 (akta kontroli tom I s. 52-54). Stan ten stanowił różnicę pomiędzy środkami posiadanymi i wydatkowanymi w grudniu 2011 r.w poszczególnych paragrafach. Z ewidencji konta   101-02 - Kasa wynika, że stan gotówki w kasie na koniec roku wynosił 0,00 zł. (akta kontroli tom I s. 52-54).
Skontrolowano łącznie 53 faktury dotyczące wydatków w grudniu. Wszystkie skontrolowane dokumenty dotyczyły powyższych paragrafów i zostały prawidłowo zaklasyfikowane, zadekretowane, opisane pod względem merytorycznym, formalno rachunkowym i zatwierdzenia do wypłaty. Ponadto wydatki zostały uregulowane w terminie. Nie stwierdzono niezasadnie poniesionych wydatków. Zespół kontrolny sprawdził także, czy wszystkie płatności zostały przekazane na właściwe konta kontrahentów.
          Wykazane w ewidencji księgowej – Zestawienie paragrafów wydatków za grudzień 2011  wydatki ogółem w grudniu we wszystkich paragrafach były zgodne z wydatkami ogółem wykazanymi na kontach 101 i 132.
           Wydatki w grudniu zaksięgowano w dziesięciu niżej wymienionych paragrafach  na łączną kwotę 21.035,34 zł, w tym 16.947,21 zł płatne przelewem   i 4.088,13 zł płatne gotówką z kasy (akta kontroli tom I s. 55-67):
 
Rozdział 80104 § 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
          Wydatki ogółem wyniosły 601,89 zł zł. Wydatki w grudniu wyniosły 216,01 i dotyczyły zakupu okularów korekcyjnych i odzieży ochronnej. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano ogółem 2 wydatki płatne gotówką z kasy (akta kontroli tom I s. 52-54). 
 
Rozdział 80104 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
          Wydatki ogółem wyniosły 28.324.15 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 9.370,37 zł. W ośmiu przypadkach zapłaty dokonano przelewem na łączną kwotę 7.704,84 zł. Natomiast w szesnastu przypadkach zapłaty dokonano gotówką z kasy na łączną kwotę 1.665,53 zł (akta kontroli tom I s. 52-54). W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano ogółem 24 wydatki, które dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, tuszu do drukarek oraz papieru ksero, prasy i materiałów szkoleniowych, materiałów dla konserwatora mini wieży, miksera kuchennego, wyposażenia kuchni, wykładziny dywanowej oraz komputera.
 
Rozdział 80104 § 4220 – Zakup  żywności
          Wydatki ogółem wyniosły 35.276,10 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 2.992,38 zł. W pięciu przypadkach zapłaty wykonano przelewem na łączną kwotę 872,41 zł. W trzech przypadkach zapłaty dokonano gotówką na łączną kwotę 2.119,97 zł (akta kontroli tom I s. 52-54). W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano wydatki na zakup żywności w oparciu o zestawienie raportów żywieniowych za grudzień 2011 r.
 
Rozdział 80104 § 4240 – Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych
          Wydatki ogółem wyniosły 1.362,48 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 141.63 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano 2 wydatki w tym jeden przelewem i jeden gotówką z kasy na kwotę 36,62 zł (akta kontroli tom I s. 52-54). Dotyczyły one zakupu pomocy dydaktycznych oraz zakupu płyt CD.
 
Rozdział 80104 § 4260 – Zakup energii 
          Wydatki ogółem wyniosły 31.428.10 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 6.808,84 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano 4 wydatki i dotyczyły zapłaty za energię cieplną, gaz i energię elektryczną.
 
Rozdział 80104 § 4280 – Zakup usług medycznych 
          Wydatki ogółem wyniosły 385,00 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 50,00 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano 1 wydatek, który dotyczył badania lekarskiego. Zapłaty dokonano gotówką z kasy w dniu 19.12.2011 r. 
 
Rozdział 80104 § 4300 – Zakup usług pozostałych 
          Wydatki ogółem wyniosły 19.388,71 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 1.164,38 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano 5 wydatków i dotyczyły: naprawy wilka, wywozu nieczystości, usługi aktualizacyjnej, zajęć rytmiki oraz prowizji.
 
Rozdział 80104 § 4350 – Opłaty za usługi internetowe 
          Wydatki ogółem wyniosły 770,00 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 140,00 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano 1 wydatek, który dotyczył zapłaty za dostęp do internetu. Zapłaty dokonano przelewem w dniu 30.12.2011 r.
 
Rozdział 80104 § 4370 – Zakup usług telefonii stacjonarnej 
          Wydatki ogółem wyniosły 1.310,15 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 111,73 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano 1 wydatek, który dotyczył zapłaty za usługę telekomunikacyjną.
 
Rozdział 80104 § 4700 – Koszty szkolenia pracowników
          Wydatki ogółem wyniosły 990,00 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 40.00 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano 1 wydatek, który dotyczył zapłaty za szkolenie nauczyciela.Zapłaty dokonano przelewem w dniu 9.12.2011 r.
                                       
XI. Gospodarka kasowa
 
Z ewidencji księgowej konta 101-30 wynika, że stan gotówki w kasie wynosił 0. Stan ten był zgodny z raportem kasowym nr II-33/12/2001 (akta kontroli tom I s. 52-54).
 
XII. Druki ścisłego zarachowania
 
Zasady postępowania w zakresie druków ścisłego zarachowania reguluje Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych. Osobą odpowiedzialną w tym zakresie jest pracownik zatrudniony na stanowisku intendenta, który prowadzi rejestr tych druków. Sprawdzono aktualnie wykorzystywany bloczek kwitariusza przychodowego od nr AK 5141501 z dnia 27.10.2011 do nr AK 51441600. Zużyto kwitariusze do nr AK 5141516 z dnia 31.11.2011. Zużyte kwitariusze dotyczyły wpłat do kasy pobranej gotówki z banku oraz zwrotów opłat w związku z rezygnacją dzieci z przedszkola. Stwierdzono ciągłość numeracji dotychczas wykorzystanych kwitariuszy.
 
XIII. Gospodarka magazynowa
 
Kontrolą objęto realizację zarządzenia dyrektora Przedszkola nr 56   dotyczącego inwentaryzacji magazynu żywnościowego. Ustalono, że komisyjnego spisu z natury stanu magazynu żywnościowego dokonano w dniu 30.12.2011 r. Arkusz spisowy zawiera 29 pozycji artykułów żywnościowych o łącznej wartości 691,11zł. Dane wykazane w arkuszu spisowym są zgodne z kartoteką magazynową. Ponadto łączna wartość artykułów znajdujących się w magazynie była zgodna z saldem końcowym konta 310 – materiały. (akta kontroli tom I s. 68-69)
 
 
 
 
 
XIV. Kontrola zarządcza
 
                W dniu 29.11.2010 r. dyrektor przedszkola wydała zarządzenie nr 9/2010 w sprawie:funkcjonowania systemu Kontroli Zarządczej w Przedszkolu Publicznym Nr 56 „ Piastuś „ w Opolu.
W zarządzeniu określa się misję Przedszkola Publicznego Nr 56 „ Piastuś „ w następującym brzmieniu: Misją samorządowego przedszkola (jednostki budżetowej) jest wspomaganie intelektualnego i fizycznego rozwoju dziecka, wyposażenie go w wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole przy efektywnym wykorzystaniu środków z budżetu samorządu między innymi na doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej i pomoce dydaktyczne.
Załącznik nr 1 do zarządzenia zawiera Wykaz stosowanych procedur w jednostce budżetowej”, który obejmuje niżej wymienioną dokumentację:
 
 1. Instrukcja w sprawie zasad kontroli zarządczej.
 2. Zasady ewidencjonowania składników majątkowych - Instrukcja inwentarzowa.
 3. Regulamin obiegu i kontroli dokumentów.
 4. Procedury kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.
 5. Zasady i tryb udzielania zamówień nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych.
 6. Zasady udzielania i rozliczania stałych oraz pozostałych zaliczek pracownikom.
 7. Zasady (polityka rachunkowości).
 8. Procedura żywienia dzieci w przedszkolu.
 9. Regulamin korzystania z posiłków przez pracowników                                              Przedszkola Publicznego Nr 56 „ Piastuś”.
 10. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 11. Regulamin wynagradzania nauczycieli.
 12. Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz pomocniczych i obsługi.
 13. Regulamin pracy.
 14. Wewnętrzna polityka antymobingowa.
 
Załącznik nr 2 do zarządzenia zawiera „ Wykaz obowiązków pracowników w zakresie kontroli zarządczej” w następujących zakresach:
                                                                  
- gospodarki żywienia,
- ewidencji i ochrony majątku,
- zarządzania ryzykiem,
- kontroli wstępnej dokumentów powodujących powstanie zobowiązań w jednostce,
- kontroli naliczeń i wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
         Z zarządzenia wynika, że kontrola zarządcza w pozostałych obszarach działalności wykonywana jest wyłącznie przez kierownika jednostki.
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi kontrolowanej jednostki.
 
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 
 

 

Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
(podpisy)
 
Data: ........................
                   Zespół kontrolny
 
 
(podpisy)
 
Data: ……………………………….

 

           

 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
.................................................................................................
.................................................................................................
 

 

 
 

Załączniki do pobrania: 2012-11-08 13:53:21 - wystapienie (26.00 kB)

Ilość odwiedzin: 7005
Nazwa dokumentu: Przedszkole Publiczne nr 56
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Marek-Badora
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Spadło
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Marek-Badora
Data wytworzenia informacji: 2012-11-08 13:51:09
Data udostępnienia informacji: 2012-11-08 13:51:09
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-08 13:54:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner