logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                          

 

KWiA.I–1711.00003.2012
                    Opole, 05 marca 2012 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 3/12
 
Jednostka kontrolowana
Przedszkole Publiczne nr 30 „Gosławickie Słoneczko”
w Opolu
ul. Wiejska 77
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
 Od 12 do 17 lutego 2012 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Wiesław Pałczyński – st. specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Tadeusz Lech –główny specjalista w
Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 4/12
nr 5/12
Przedmiot kontroli
Gospodarka finansowa za 2011 r.
Okres objęty kontrolą
2011 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Renata Bodura – dyrektor przedszkola
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały
Renata Bodura – dyrektor przedszkola
 
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  - główna księgowa
 
 

 

   
I. Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).
 
2.     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami).
 
3.     Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
 
4.     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami).
 
5.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia      2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późniejszymi zmianami).
 
6.     Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami).
 
7.     Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz 177 z późniejszymi zmianami).
 
8.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207 z późniejszymi zmianami).
 
9.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. 38 poz. 861 z późniejszymi zmianami).
 
10.       Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103).
 
11.       Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późniejszymi zmianami).
 
12.       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50 poz. 398 z późniejszymi zmianami).
 
13.       Uchwała Nr XXXIII/302/04 Rady Miasta Opola z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych ( z późniejszymi zmianami).
 
14.       Uchwała Nr IX/117/11 Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Opole.
 
15.           Uchwała Nr XLVII/500/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
 
16.           Uchwała Nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.
 
17.           Uchwała Nr VIII/93/11 Rady Miasta Opola z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.
 
18.           Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.
 
II. Cel kontroli
 
 Celem kontroli było:
- dokonanie oceny prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej,
- sprawdzenie rzetelności prowadzonej ewidencji dochodów i wydatków,
- sprawdzenie zgodności sporządzanych sprawozdań z ewidencją księgową.
 
III. Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie prowadzenia spraw kadrowo-księgowych. Na podstawie zapisów dokonywanych na kontach księgowych ustalono poszczególne rodzaje wydatków budżetowych. Sprawdzono również czy istnieją dokumenty potwierdzające dokonanie określonych wydatków (faktury, rachunki, listy płac, raporty kasowe, itp.) oraz porównano je z wyciągami bankowymi. Sprawdzono także, czy poszczególne dokumenty zostały odpowiednio opisane, zadekretowane i poddane wstępnej kontroli oraz podpisane przez głównego księgowego i zaakceptowane do wypłaty przez dyrektora jednostki. Dane zawarte w sprawozdaniach budżetowych porównano z danymi wynikającymi z badanych dokumentów i ewidencji księgowej. Dokonano analizy poszczególnych wydatków pod kątem ich celowości oraz zgodności z przepisami i planem finansowym.
Szczegółową kontrolą objęto:
- zgodność z ewidencją otrzymanych i odprowadzonych do Urzędu Miasta dochodów budżetowych,
- zapisy w ewidencji księgowej dotyczące wszystkich wydatków budżetowych    przedszkola za grudzień 2011 r.,
-   zgodność ze sprawozdaniem zapisów dotyczących wpływów i wydatków z   dochodów na wydzielonym rachunku w 2011 r. we wszystkich paragrafach,
- wpływy i wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w grudniu 2011 r.,
-   zgodność z ewidencją księgową stanu zobowiązań i należności.
 
Sprawdzono czy na koniec roku jednostka dokonała spisu z natury i rozliczenia artykułów żywnościowych znajdujących się w magazynie. W zakresie gospodarki kasowej dane z ewidencji księgowej porównano z raportami kasowymi. W zakresie druków ścisłego zarachowania zapoznano się z zasadami i sposobem postępowania oraz sprawdzono ciągłość numeracji dotychczas wykorzystanych kwitariuszy przychodowych i rozchodowych.
Sprawdzono również czy jednostka posiada opracowane na piśmie procedury kontroli zarządczej oraz czy procedury te są dostosowane do specyfiki jednostki, a także w jaki sposób są realizowane w praktyce.
    
IV. Sprawy organizacyjne 
 
          Siedzibą przedszkola jest nieruchomość zabudowana położona w Opolu przy ul. Wiejskiej 77, którą Zarząd Miasta Opola przekazał jednostce nieodpłatnie w trwały zarząd decyzją nr GN-7224c/87/89 z dnia 21.01.1999 r. Na powyższą nieruchomość utworzono księgę wieczystą Kw nr 98112. Z dniem 1 marca 2004 r. Uchwałą Nr XXVI/224/04 Rady Miasta Opola z dnia 26.02.2004r. odnowiono akt założycielski przedszkola (akta kontroli Nr 12/3/I/22).
W okresie objętym kontrolą dyrektorem jednostki była pani Renata Bodura powołana na to stanowisko na okres od 01 września 2008 r. do 31 sierpnia 2013 r.(akta kontroli Nr 12/3/I/19).
Głównym księgowym jednostki jest pani (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
zatrudniona na tym stanowisku od 1.03.2011 r. na czas określony w wymiarze ¼ etatu. (akta kontroli Nr 12/3/I/25).
Z budżetem gminy jednostka rozlicza się w dziale klasyfikacji budżetowej 801 rozdział 80104. Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że w 2011 r. jednostka zaewidencjonowała ogółem 3.939 operacje księgowe (akta kontroli Nr 12/3/I/29-33).
          W kontrolowanej jednostce obowiązują następujące wewnętrzne regulacje prawne dotyczące gospodarki finansowo-księgowej:
Ø      Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych oraz ogólnych zasad (polityki) rachunkowości w Przedszkolu Publicznym Nr 30 w Opolu,
Ø      Zakładowy Plan Kont,
Ø      Regulamin kontroli zarządczej,
Ø      Instrukcja inwentaryzacyjna,
Ø      Instrukcja kasowa,
Ø      Regulamin ZFŚS.
W okresie objętym kontrolą przedszkole posiadało wyodrębnione rachunki bankowe dotyczące: budżetu, wydzielonego rachunku dochodów, sum depozytowych, dochodów własnych, rachunku pomocniczego dochodów własnych oraz funduszu socjalnego (akta kontroli Nr 12/3/I/27).
W kontrolowanej jednostce inwentaryzacja środków trwałych i pozostałych środków trwałych została przeprowadzona w sierpniu 2008 r. Zgodnie z obowiązującą w jednostce instrukcją z przeprowadzonej inwentaryzacji został sporządzony protokół.
 
         Szczegółowo stan zatrudnienia w kontrolowanej jednostce na dzień 31.12.2011 r. przedstawia poniższa tabela:
 
Tabela nr 1

 

l.p.
Wyszczególnienie
Ilość osób-umowy
Zatrudnienie
w etatach (stan na 31.12.2011 r.)
1
Pracownicy pedagogiczni
6
4,23
2
   Pracownicy administracyjni
3
1,38
3
Pracownicy obsługi
6
4,25
               RAZEM:
15
9,86

 

 
         W porównaniu do analogicznego roku ubiegłego stan zatrudnienia   zmniejszył się o 1 osobę, również zatrudnienie w etatach zmniejszyło się o 1 etat. Zmniejszenie zatrudnienia dotyczyło nauczycieli dyplomowanych (akta kontroli Nr 12/3//I/26).
 
Stan zatrudnienia nauczycieli według stopnia awansu zawodowego na dzień 31.12.2011 r. przedstawia poniższa tabela:
 
Tabela nr 2

 

Lp
Stopień
awansu zawodowego
Zatrudnienie
w osobach
Zatrudnienie
w etatach
1
 Dyplomowani
3
3,00
2
 Mianowani
0
0
3
 Kontraktowi
2
1,07
4
 Stażyści
1
0,16
                   RAZEM:
6
4,23

 

 
         Na podstawie ewidencji kontroli ustalono, że w 2011 r. w przedszkolu zostały przeprowadzone dwie kontrole zewnętrzne przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Opolu. Uwag i zaleceń nie wydawano.
         Na dzień 31.12.2011 r. do przedszkola zapisanych było 45 dzieci.  tj. o jedno dziecko więcej niż na dzień 31.12.2010 r.
 
V. Dochody budżetowe w 2011 r.
 
W dniu 09.01.2012 r. jednostka kontrolowana złożyła w Urzędzie Miasta Opola sprawozdanie Rb–27S z wykonania planu dochodów budżetowych przedszkola za rok 2011 (akta kontroli Nr 12/3/I/36).
Ze sprawozdania wynika, że dochody w tym okresie wyniosły 1.491,33 zł. W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota jest zgodna kontami księgowymi:130-01-03- rachunek bieżący oraz 221 – należności z tytułu dochodów budżetowych.
W trakcie kontroli ustalono, że wykazana paragrafie 0830 kwota 875,98 zł dotyczyła zwrotu należności z tytułu opłat dzieci za świadczenia przedszkolne za 2010 r., które wpłynęły w 2011 r. Przelewu wyżej wymienionej kwoty na konto Urzędu Miasta Opola dokonano w dniu 30.06.2011 r. (akta kontroli Nr 12/3/I/38). Natomiast dochody wykazane w paragrafie 0920 w kwocie 615,35 zł dotyczyły  kapitalizacji odsetek ze wszystkich rachunków bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat na dzień 31.12.2010 r.
W wyniku kontroli ustalono, że dochody te są zgodne z ewidencją księgową kontrolowanej jednostki (akta kontroli Nr 12/3/I/39-41). Powyższe środki w całości zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta.
 
VI. Wydatki budżetowe w 2011 r.
 
W ewidencji księgowej (konto 130) jednostka kontrolowana wykazała, że stan początkowy środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2011 r. wynosił 0. W wyniku kontroli ustalono, że stan ten był zgodny z wyciągiem bankowym nr 1 z dnia 3.01.2011 r.(akta kontroli Nr 12/3/I/46).
Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że w 2011 r. zaewidencjonowano ogółem 1.303 operacje księgowe dotyczące środków budżetowych oraz 15 operacji księgowych dotyczących rachunku depozytów (akta kontroli Nr 12/3/I/31-33).
Ze sporządzonego sprawozdania dotyczącego działu 801 rozdział 80104 oraz z dokumentacji księgowej jednostki wynika, że wydatki budżetowe za okres od stycznia do grudnia 2011 r. wyniosły ogółem 436.774,62 zł (akta kontroli Nr 12/3/I/44). Kwota ta jest zgodna z ewidencją księgową Urzędu Miasta Opola dotyczącą przekazanych środków do jednostki na działalność w 2011 r. (akta kontroli Nr 12/3/I/42). Na podstawie analizy sprawozdań za lata 2010 -2011 ustalono, że wydatki w 2011 r. były wyższe o 24.094,43 zł tj. o 5,51 % od wydatków poniesionych w analogicznym okresie roku ubiegłego (akta kontroli Nr 12/3/I/45).
W 2011 r. wydatki zostały zaewidencjonowane w sześciu paragrafach tj.: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, oraz 4440. Wszystkie wydatki dotyczyły wydatków osobowych tj.: wynagrodzeń, w tym „trzynastki” oraz pochodnych jak składki ZUS, fundusz pracy, odpisu na fundusz socjalny. W wyniku kontroli ustalono, że kwoty wydatków ogółem wykazane w poszczególnych paragrafach są zgodne z ewidencją księgową kontrolowanej jednostki (akta kontroli Nr 12/3/I/48).
Szczegółową kontrolą objęto wszystkie wydatki dokonane w grudniu 2011r.Z wyciągu bankowego nr 76 wynika, że stan środków budżetowych na rachunku bankowym na dzień 01.12.2011 r. wynosił 28.228,84 zł. Wpływy ogółem na rachunek bieżący jednostki środków budżetowych przekazanych przez Urząd Miasta wyniosły w grudniu 16.446,74 zł. Z analizy sprawozdań za okresy od stycznia do listopada i od stycznia do grudnia oraz z ewidencji księgowej wynika, że w grudniu zaewidencjonowano wydatki w trzech paragrafach tj. 4010, 4110 i 4120 na łączną kwotę 44.559,06 zł.
 Ponadto z powyższych danych wynika, że wydatki w poszczególnych paragrafach wyniosły:
 
- § 4010 - 34.954,49 zł,
- § 4110 -   8.327,77 zł,
- § 4120 -   1.276,80 zł. 
 
W wyniku kontroli ustalono, że kwoty wydatków w grudniu ogółem oraz w poszczególnych paragrafach były zgodne z ewidencją konta 130(akta kontroli Nr 12/3/I/49-53). Łączna kwota środków zaewidencjonowanych i posiadanych na wydatki bieżące jednostki w grudniu była wyższa o 116,52 zł i wynosiła 44.675,58 zł.
Na podstawie wyciągów bankowych nr 81 i 82 ustalono, że niewykorzystaną kwotę jednostka zwróciła do Urzędu Miasta w dniach 27 i 28.12.2011 r.
Ponadto ustalono, że obroty w grudniu ogółem zaewidencjonowane po stronie Ma konta-130 były wyższe o 135,75 zł i wyniosły ogółem 44.694,81zł.
Na podstawie ewidencji księgowej oraz wyciągów bankowych nr 77, 81, 82, 83 ustalono, że na powyższą kwotę oprócz wydatków zrealizowanych według podziałek klasyfikacji budżetowych i zwrotu do Urzędu Miasta niewykorzystanych środków składały się także przelewy do Urzędu Miasta dochodów budżetowych z tytułu odsetek w łącznej kwocie 19,23 zł.
Na koniec 2011 r. saldo konta 130 wynosiło 0 i było zgodne z wyciągiem bankowym nr 84 z dnia 30.12.2011 r. (akta kontroli Nr 12/3/I/77-79). Również stan gotówki w kasie na koniec 2011 r. wynosił 0.
 
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
 
Ze sprawozdania oraz z ewidencji księgowej wynika, że wydatki w grudniu wyniosły 34.954,49 zł.Na podstawie zestawienia wydatków dla poszczególnych paragrafów, wyciągów bankowych nr 93- 99 za okres od 1 do 29.12.2011 r. oraz ewidencji kont 130, 225, 229 i 240 (akta kontroli Nr 12/3/I/56-57)ustalono, żena powyższą kwotę składają się między innymi:
- wynagrodzenia netto nauczycieli – 10.119,28 zł,
- wynagrodzenia netto pracowników administracji – 2.809,23 zł,
- wynagrodzenia netto pracowników obsługi –5.208,88 zł,
- składka zdrowotna – 2.132,25 zł,
- wynagrodzenia za godziny zastępstw- 642,76 zł.
Ponadto na kwotę tych wydatków składają się potrącone z wynagrodzeń składki ZUS od pracowników, składki ubezpieczeniowe PZU, składki ZNP, potrącone pożyczki mieszkaniowe oraz podatek od wynagrodzeń.
 
W trakcie kontroli dokonano również analizy wynagrodzeń za grudzień wszystkich pracowników przedszkola. Stwierdzono, iż wszystkie kwoty wykazane w indywidualnych kartotekach wynagrodzeń były zgodne z kwotami na sporządzonych listach płac (akta kontroli Nr 12/3/I/62-69). Porównano także wysokość naliczenia poszczególnych składników wynagrodzeń z przepisami prawnymi oraz z dokumentacją stanowiącą podstawę ich naliczeń, w tym z:
·         regulaminem wynagradzania wraz załącznikami,
·         aktami nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli,
·         umowami o pracę,
·         decyzjami dyrektora dotyczącymi przyznania dodatków motywacyjnych, za wychowawstwo, opiekuna stażu, za specjalizację, w sprawie zmiany wynagrodzeń,
·         wydrukami komputerowymi dotyczącymi dodatku za wysługę.
 
Rozbieżności w tym zakresie nie stwierdzono.
 
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne
 
Ze sprawozdania oraz z ewidencji księgowej konta -130 i 229 wynika, że wydatki w grudniu wyniosły 8.327,77.  W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota wydatków dotyczyła składek ZUS za listopad i grudzień 2011r. oraz była zgodna z deklaracjami DRA (akta kontroli Nr 12/3/I/56). Na podstawie zestawienia wydatków dla poszczególnych paragrafów, wyciągów bankowych nr 76, 82  oraz ewidencji kont 130 i 229ustalono, żena powyższą kwotę składają się:
- składki ZUS od pracodawcy za listopad w kwocie 4.150,76 zł,
- składki ZUS od pracodawcy za grudzień w kwocie 4.177,01 zł.
Przelewu składek do ZUS dokonano w dniach 01 i 28.12.2011 r.
 
§ 4120 składki na Fundusz Pracy
 
Ze sprawozdania oraz z ewidencji księgowej – konta 130 i 229 wynika, że wydatki w grudniu wyniosły 1.276,80 zł.  W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota wydatków dotyczyła składek na Fundusz Pracy za listopad i grudzień 2011r. oraz była zgodna z deklaracjami DRA (akta kontroli Nr 12/3/I/55-56,73). Na podstawie tej ewidencji oraz wyciągów bankowych nr 76 i 82 ustalono, że przelewów składek do ZUS dokonano w dniach 01 i 28.12.2011 r.
 
VII. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 
Z wyciągu bankowego nr 1 z dnia 25.01,2011 r. wynika, że stan początkowy środków pieniężnych na dzień 01.01.2011 r. wynosił 1.891,94 (akta kontroli Nr 12/3/I/123). Stan ten jest zgodny z ewidencją księgową (konto 135 – rachunek ZFŚS (akta kontroli Nr 12/3/I/128). Z raportu kasowego nr 2/2011-1/ZFŚS za okres od 1 do 31.01.2011 r. wynika, że stan początkowy gotówki w kasie wynosił 0 (akta kontroli Nr 12/3/I/124).
          W 2011 r. w kontrolowanej jednostce dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na łączną kwotę 18.200,00 zł (akta kontroli Nr 12/3/I/125-128). Kwota odpisu była zgodna z naliczeniem Funduszu Socjalnego oraz z Planem dochodów/wydatków ZFŚS na 2011 r. (akta kontroli Nr 12/3/I/132).
            Środki budżetowe zostały przekazane na rachunek bankowy ZFŚS w dniach:
Ø      26.04.2011 r. – 5.000,00 zł - WB nr 11,
Ø      30.05.2011 r. - 8.650,00 zł  -  WB nr 16,
Ø      26.09.2011 r. - 4.550,00 zł   - WB nr 37.
Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników jednostki określił dyrektor w Regulaminie Funduszu Świadczeń Socjalnych w Przedszkolu Publicznym nr 30 w Opolu.
Wyżej wymieniony regulamin określa między innymi osoby uprawnione do korzystania ze środków funduszu, przeznaczenie środków oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych.
Działalność socjalna prowadzona jest na podstawie zatwierdzonego rocznego planu dochodów i wydatków (akta kontroli Nr 12/3/I/129-134).
Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. Niewykorzystane środki w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 
Z analizy zapisów dokonanych na koncie 135 (strona Wn) oraz wyciągów bankowych konta ZFŚS wynika, że na rachunek bankowy oprócz środków przeniesionych z poprzedniego roku, odpisów i odsetek od zgromadzonych środków, wpływały także spłaty pożyczek mieszkaniowych oraz odpis dla emerytów przekazany z Urzędu Miasta (akta kontroli Nr 12/3/I/125-128). Wpływów z innych źródeł nie stwierdzono. Łączna kwota środków posiadanych na rachunku bankowym funduszu w 2011 r. wyniosła 32.360,77 zł.
          Z analizy strony Ma konta 135 i konta 101-03 - kasa ZFŚS wynika, że zaewidencjonowane wydatki w kontrolowanym okresie dotyczyły:
Ø      dofinansowania do wypoczynku,
Ø      pożyczek mieszkaniowych,  
Ø      wypłaty świadczeń urlopowych,
Ø      pomocy materialnej i zapomóg,
Ø      dofinansowania do biletów.
Wszystkie skontrolowane wydatki posiadały dokumentację potwierdzającą przyznanie ww. świadczeń. Dokumenty te zostały zatwierdzone do wypłaty i podpisane przez upoważnione osoby. Wydatki dot. świadczeń zostały poniesione zgodnie z Regulaminem ZFŚS i stosownymi w tym zakresie przepisami.
Saldo konta 135 na dzień 31.12.2011 r. wynosiło 4.966,54 zł i było zgodne z wyciągiem bankowym nr 59 (akta kontroli Nr 12/3/I/137). Z ewidencji konta 101 wynika, że stan gotówki w kasie na koniec roku wynosił 0 i był zgodny z raportem kasowym nr 30/2011-4/ZFŚS za okres od 11 do 20.12.2012 r. (akta kontroli Nr 12/3/I/136).
 Ustalono, że w grudniu 2011 r. na koncie 101 zaewidencjonowano 3 operacje księgowe - wszystkie w dniu 20.12.2011 r. (akta kontroli Nr 12/3/I/135). Dotyczyły one wpłaty do kasy kwoty 560,00 zł uprzednio pobranej z banku i następnie wypłaty tej kwoty dla dwóch emerytów w formie pomocy świątecznej po 280,00 zł.
Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że w 2011 r. zaewidencjonowano ogółem 154 operacje księgowe dotyczące funduszu socjalnego (akta kontroli Nr 12/3/I/30).
 
VIII. Zobowiązania
 
W sprawozdaniu Rb-28S jednostka kontrolowana wykazała stan zobowiązań budżetowych na dzień 31.12.2011 r. w łącznej kwocie 30.818,27 zł. Zobowiązania te dotyczyły paragrafów: 4040, 4110 oraz 4120. W wyniku kontroli na podstawie ewidencji księgowej (akta kontroli Nr 12/3/I/70-72)ustalono, że:
- zobowiązania wykazane w paragrafie 4040 w kwocie 26.264,44 zł dotyczyły naliczonej trzynastki za 2011 r. (konto 231),
- zobowiązania wykazane w paragrafie 4110 w kwocie 4.013,18 zł dotyczyły składek ZUS od naliczonej trzynastej pensji (konto 229),
- zobowiązania wykazane w paragrafie 4120 w kwocie 540,65 zł dotyczyły składek na Fundusz Pracy od naliczonej trzynastej pensji (konto 229).
W sprawozdaniu Rb-34 wykazano, iż na dzień 31.12.2011 r. jednostka nie posiadała zobowiązań w ramach dochodów własnych. W wyniku kontroli ustalono, że powyższe dane były zgodne z ewidencją księgową - konto 201.
 
IX. Należności
 
Z ewidencji księgowej wynika, iż na dzień 31.12.2011 r. należności budżetowych nie było. Natomiast w sprawozdaniu Rb-34 kontrolowana jednostka wykazała stan należności w ramach dochodów własnych w kwocie 1.004,02 zł. Powyższą kwotę wykazano w pozycji odpis aktualizujący należności.
W wyniku kontroli ustalono, że powyższa kwota w całości dotyczyła naliczonych i nie zapłaconych opłat za przedszkole w kwocie 863,17 zł i odsetek od tych opłat w kwocie 140,85 zł. Sprawa dotyczy jednego dłużnika i znajduje się u komornika (akta kontroli Nr 12/3/I/114-115,118).
             
X. Gospodarowanie wydzielonym rachunkiem dochodów 2011 r.
 
Z wyciągu bankowego nr 1 z dnia 04.01.2011 r. wynika, że stan środków na wydzielonym rachunku bankowym dochodów na początek roku 2011 wynosił 0 i był zgodny ze stanem początkowym wykazanym w sprawozdaniu (akta kontroli (12/3/84). Natomiaststan środków na rachunku dochodów własnych na koniec 2010 r. wynosił 1691,86 zł (akta kontroli (12/3/86). Środki te w dniu 03.01.2011 r. zostały przelane na utworzony w tym celu rachunek pomocniczy.
Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że w 2011 r. zaewidencjonowano ogółem 2.467 operacje księgowe dotyczące gospodarowania środkami na wydzielonym rachunku dochodów (akta kontroli Nr 12/3/I/29).
 
X.1. Źródła dochodów na wydzielonym rachunku
 
Ustalono, że w kontrolowanej jednostce środki dot. dochodów były gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym. Ze sporządzonego przez jednostkę sprawozdania Rb-34S wynika, że wykonanie dochodów na wydzielonym rachunku dochodów w 2011 r. wyniosło ogółem 120.249,41 zł.
    Na kwotę tę składały się dochody uzyskane w trzech paragrafach:
 
Ø      § 0830 – Wpływy z usług – 118.628,79 zł,
Ø      § 0920 – Pozostałe odsetki – 570,62 zł,
Ø      § 0960 – darowizny – 1.050,00 zł.
 
 Zespół kontrolny ustalił, że na dochody w poszczególnych paragrafach składały się:
Ø      § 0830 – opłaty za świadczenia przedszkolne (opłata stała i za wyżywienie),
Ø      § 0920 – odsetki bankowe oraz odsetki od należności z tyt. niezapłaconych świadczeń przedszkolnych,
Ø      § 0960 – darowizna w formie pieniężnej na zakup szafek ubraniowych.
 
Wyżej wymienione  rodzaje dochodów były zgodne ze źródłami dochodów określonymi w art. 223 ustawy o finansach publicznych oraz w uchwale Rady Miasta Opola.
 
Wykazane w sprawozdaniu dochody są zgodne z ewidencją konta 132(akta kontroli 12/3/I/87). Ustalono, że na kwotę dochodów w paragrafie 830 składały się opłata stała w wysokości 87.353,89 zł oraz opłaty za wyżywienie w kwocie 31.274,90 zł.
Przypisu opłat za grudzień dokonano dla wszystkich 45 dzieci zapisanych w tym czasie do przedszkola (akta kontroli 12/3/I/98-100).
Wysokość miesięcznych opłat za pobyt dzieci w przedszkolu stosownie do ilości godzin została ustalona zgodnie z uchwałą Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2011 r. (akta kontroli 12/3/I/94-95).         
W roku szkolnym 2011/2012 za okres czterech miesięcy tj. od września do  grudnia 2011 r. opłata podstawowa wyniosła 37.142,47 zł. Natomiast kwota naliczonych zwrotów opłaty stałej za ten okres wyniosła 11.451,90 zł, co stanowiło 30,83 % naliczonej opłaty ogółem (akta kontroli 12/3/I/96). O powyższą kwotę zostały potrącone przyszłe należności za świadczenia za miesiąc następny.
 
 
X.2. Wydatki dochodów na wydzielonym rachunku
 
          Ze sporządzonego przez jednostkę kontrolowaną sprawozdania Rb-34S wynika, że wydatki ze środków dochodów własnych w 2011 r. wyniosły ogółem 120.228,20 zł i były niższe od dochodów o 21,21 zł. Wydatki te zaewidencjonowano w siedemnastu paragrafach. Kwoty wydatków wykazane w poszczególnych paragrafach są zgodne z ewidencją księgową (akta kontroli 12/3/I/108).
          Z wyciągu bankowego nr 203 wynika, ze stan środków pieniężnych w banku na koniec 2011r. wynosił 21,21 zł (akta kontroli 12/3/I/110) i był zgodny z saldem konta 132(akta kontroli tom 12/3/I/109). Z ewidencji konta   101-02 - Kasa wynika, że stan gotówki w kasie na koniec 2011 roku wynosił 0 zł i był zgodny z raportem kasowym nr 31/2011 (akta kontroli tom 12/3/I/111-113).
          Szczegółową kontrolą objęto wszystkie wydatki dokonane w grudniu 2011r. Ogółem w grudniu zaksięgowano wydatki w trzynastu paragrafach na łączną kwotę 14.906,78 zł (akta kontroli 12/3/I/101-107).
Wykazane w ewidencji księgowej – Zestawienie paragrafów wydatków za grudzień 2011  wydatki ogółem w grudniu we wszystkich paragrafach były zgodne z wydatkami ogółem wykazanymi na kontach 101 i 132 (akta kontroli 12/3/I/111-112).
Skontrolowano łącznie 86dokumentów źródłowych dotyczących wydatków w grudniu. Wszystkie skontrolowane dokumenty dotyczyły zaewidencjonowanych paragrafów i zostały prawidłowo zaklasyfikowane, zadekretowane, opisane pod względem merytorycznym, formalno rachunkowym i zatwierdzenia do wypłaty. Ponadto wydatki zostały uregulowane w terminie. Nie stwierdzono wydatków poniesionych na cele inne niż wymienione w ustawie o finansach publicznych i uchwale Rady Miasta Opola. Zespół kontrolny ustalił także że wszystkie płatności zostały przekazane na właściwe konta kontrahentów.
 
Wydatki w grudniu zaksięgowano w trzynastu niżej wymienionych paragrafach: 
 
Rozdział 80104 § 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
          Wydatki ogółem wyniosły 985,52 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 50,00 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano 1 wydatek, który dotyczył zakupu odzieży ochronnej (akta kontroli tom 12/3/I/107). 
 
Rozdział 80104 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
          Wydatki ogółem wyniosły 33.851,49 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 8.956,14 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano ogółem 23 wydatki, które dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, tuszu do drukarek oraz papieru ksero, prasy i materiałów szkoleniowych, materiałów dla konserwatora mini wieży, miksera kuchennego, wyposażenia kuchni, wykładziny dywanowej oraz komputera (akta kontroli tom 12/3/I/106-107). 
 
Rozdział 80104 § 4220 – Zakup  żywności
          Wydatki ogółem wyniosły 29.179,78 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 1.910,55 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano 33 wydatki na zakup żywności (akta kontroli tom 12/3/I/105-106).
 
Rozdział 80104 § 4240 – Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych
          Wydatki ogółem wyniosły 8.818,39 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 194,44 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano 2 wydatki, które  dotyczyły zakupu pomocy dydaktycznych oraz gier edukacyjnych (akta kontroli 12/3/I/105).
 
Rozdział 80104 § 4260 – Zakup energii 
          Wydatki ogółem wyniosły 16.932,49 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 1.473,45 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano 3 wydatki i dotyczyły one zapłaty za energię cieplną, gaz i energię elektryczną (akta kontroli tom 12/3/I/104).
 
Rozdział 80104 § 4300 – Zakup usług pozostałych 
          Wydatki ogółem wyniosły 15.311,33 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 1.120,64 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano 11 wydatków i dotyczyły one: deratyzacji, wywozu nieczystości, usługi aktualizacyjnych nad sprzętem i oprogramowaniem (akta kontroli tom 12/3/I/103-104).
 
Rozdział 80104 § 4350 – Opłaty za usługi internetowe 
          Wydatki ogółem wyniosły 664,20 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 55,35 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano 1 wydatek, który dotyczył zapłaty za dostęp do internetu. Zapłaty dokonano przelewem w dniu 23.12.2011 r. (akta kontroli tom 12/3/I/103).
 
Rozdział 80104 § 4360 – Opłatyza usługi telefonii komórkowej 
          Wydatki ogółem wyniosły 211,865 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 104,30 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano 2 wydatki, które dotyczyły zapłaty za usługi telefonii komórkowej (akta kontroli tom 12/3/I/103, 52-54).
 
Rozdział 80104 § 4370 – Zakup usług telefonii stacjonarnej 
          Wydatki ogółem wyniosły 1.113,06 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 81,57 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano 1 wydatek, który dotyczył zapłaty za usługę telekomunikacyjną (akta kontroli 12/3/I103).
 
Rozdział 80104 § 4410 – Podróże służbowe krajowe 
          Wydatki ogółem wyniosły 967,37 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 161,30 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano 5 wydatków, które dotyczyły wypłat ryczałtu za używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych przez intendentkę oraz zakupu biletów MZK (akta kontroli 12/3/I/102).
 
Rozdział 80104 § 4440 – Odpis na ZFS 
          Wydatki ogółem wyniosły 440,00 zł i zostały poniesione w grudniu. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano 1 wydatek, który został poniesiony w związku z dokonaną korektą odpisu środków na ZFŚS za 2011 r. i brakiem środków budżetowych na ten cel   (akta kontroli 12/3/I/102).
 
Rozdział 80104 § 4610 – Koszty postępowania sądowego
 i prokuratorskiego 
          Wydatki ogółem wyniosły 229,04 zł. i zostały poniesione w grudniu. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano 2 wydatki, które dotyczyły opłat od pozwu sądowego oraz za usługi komornicze (akta kontroli tom 12/3/I/101-102).
                                               
Rozdział 80104 § 4700 – Koszty szkolenia pracowników
          Wydatki ogółem wyniosły 1670,20 zł. Wydatki w grudniu wyniosły 200.00 zł. W paragrafie tym w grudniu zaewidencjonowano 1 wydatek, który dotyczył zapłaty za szkolenie BHP pracowników.Zapłaty dokonano przelewem w dniu 2.12.2011 r. (akta kontroli tom 12/3/I/101).
 
XI. Gospodarka kasowa
 
Gospodarkę kasową reguluje Instrukcja dotycząca gospodarki kasowej w Przedszkolu Publicznym nr 30 w Opolu. Wartości pieniężne przechowywane są w szafie w kasetce. Wszystkie obroty gotówkowe są dokumentowane dowodami kasowymi. Raport kasowy sporządzany jest co 10 dni. Ewidencja księgowa konta 101 prowadzona jest oddzielnie dla budżetu - konto 101-01, wydzielonego rachunku – konto 101-02 oraz funduszu socjalnego – konto 101-03. Na koniec 2011 r. stany gotówki w kasie wykazane na poszczególnych kontach wynosiły 0 (akta kontroli Nr 12/2/I/138). i były zgodne z raportami kasowymi nr 31/2011 za okres od 21 do 30.12.2011 r. dot. wydzielonego rachunku (akta kontroli Nr 12/2/I/113) oraz z raportem kasowym nr 30/2011-4/ZFŚS za okres od 11 do 20.12.2012 r. dot. funduszu socjalnego (akta kontroli Nr 12/2/I/136).
 
 
XII. Druki ścisłego zarachowania
 
Zasady postępowania w zakresie druków ścisłego zarachowania reguluje Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych. Osobą odpowiedzialną w tym zakresie jest pracownik zatrudniony na stanowisku intendenta- kasjerki, który prowadzi rejestr tych druków. Bezpośrednią kontrolę nad drukami ścisłego zarachowania sprawuje główna księgowa. Sprawdzono aktualnie wykorzystywany bloczek kwitariusza przychodowego od nr 44/11 do nr 70/11. Wykorzystane druki dotyczyły wpłat zaległości za przedszkole oraz wpłat do kasy gotówki pobranej z banku. Sprawdzono także druki dotyczące wypłat od nr 10/11 do nr 50/11. Dotyczyły one zwrotów nadpłat oraz wypłat gotówki z kasy i wpłaty do banku. Stwierdzono ciągłość numeracji dotychczas wykorzystanych kwitariuszy przychodowych i rozchodowych.
 
XIII. Gospodarka magazynowa
 
Komisyjnego spisu z natury stanu magazynu żywnościowego dokonano w dniu 30.12.2011 r. Z arkusza spisowego wynika, że na stanie magazynu nie było żadnych artykułów żywnościowych (akta kontroli Nr 12/3/I/141). Dane wykazane w arkuszu spisowym są zgodne z saldem końcowym konta 310 – materiały (akta kontroli Nr 12/3/I/142).
 
XIV. Umowy zlecenia i najmu
 
W 2011 r. dyrektor przedszkola nie zawarł żadnych umów zleceń ani najmu.
 
XV. Kontrola zarządcza
   
Zarządzeniem dyrektora z dnia 30.11.2010r. wprowadzono procedury dotyczące kontroli zarządczej. W przedszkolu obowiązuje następująca dokumentacja: 
Regulamin kontroli zarządczej,
Wykaz stosowanych procedur,
Wykaz obowiązków pracowników w zakresie kontroli zarządczej,
Kodeks etyki nauczycieli,
Kodeks etyki pracowników samorządowych,
Rejestr ryzyk,
Ocena ryzyka,
Samoocena o stanie kontroli zarządczej za rok 2011.
Ponadto z wyjaśnień dyrektora przedszkola wynika, iżwramach praktycznego stosowania kontroli zarządczej:
- pracownicy zostali zapoznani z obowiązkami wynikającymi z wprowadzenia kontroli.
- wspólnie przeanalizowano i oceniono ryzyka mogące wystąpić w placówce.
- podjęto działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej,
- wprowadzono zasady polityki rachunkowości,
- wszyscy pracownicy zaakceptowali i podpisali oświadczenia o zapoznaniu się i stosowaniu zasad etyki w przedszkolu,
- w grudniu 2011r. dokonano samooceny w zakresie kontroli zarządczej w przedszkolu.
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi kontrolowanej jednostki.
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 

 

Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
(podpisy)
 
 
 
Data: ........................
 
                   Zespół kontrolny
 
 
(podpisy)
 
 
 
Data: ……………………………….
 

 

           
 

 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
...........................................................................................
...........................................................................................
......................................................................................................................................................................................
 

 

 
 

Załączniki do pobrania: 2012-11-12 13:42:26 - Wystąpienie pokontrolne (26.00 kB)

Ilość odwiedzin: 6787
Nazwa dokumentu: Przedszkole Publiczne nr 30
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Marek-Badora
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Pałczyński
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Marek-Badora
Data wytworzenia informacji: 2012-11-12 13:39:52
Data udostępnienia informacji: 2012-11-12 13:39:52
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-12 13:43:52

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner