logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

 
Pieczęć Nagłówkowa
 
 

 

 
 
 
 

KWiA-I-1712-9/2011
 
Opole, 15.12.2011r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI nr     29/11
 
Jednostka kontrolowana
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
1-30.09.2011r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Izabela Dziewulska-Gaj – główny specjalista
Tadeusz Lech - inspektor
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
13/11
14/11
Przedmiot kontroli
Prawidłowość wydawanych pozwoleń
Okres objęty kontrolą
2010 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Beata Wartenberg – naczelnik Wydziału
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali
 
 
Techniki zastosowane podczas postępowania
 
 Analiza pozwoleń budowlanych.
 
Kryteria
 
1.      Prawo budowlane
2.      Kodeks postępowania administracyjnego
 
 
Cel kontroli
 
Prawidłowość ustalania stron oraz wnikliwe i szybkie badanie spraw.
 
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE KONTROLI
 
Część I.  Pozwolenie budowlane wydane dla wykonania nadbudowy budynku przy ul. Krakowskiej 41 w Opolu
 
Decyzja o warunkach zabudowy:
 
W dniu 24.10.2007r. wydano decyzję o warunkach zabudowy dla pani(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) dla wykonania nadbudowy budynku handlowo-usługowego o jedną kondygnację o funkcji usługi krawieckie. W decyzji wskazano teren inwestycji objęty wnioskiem: 29/11 oraz 29/12. k.m. 49 obręb Opole, ul. Krakowska 41. Wg wniosku inwestycja miała polegać na nadbudowie istniejącego lokalu handlowo-usługowego w celu wybudowania lokalu użytkowego na pracownię krawiecką z zapleczem dla 2 osób.
 
 
Właściciele działki 29/11 wg stanu na dzień 24.10.2007r.:
 
Lp.
Imię i nazwisko
Status
Udział/10000
Udział w postępowaniu o wydanie warunków zagospodarowania terenu
Zawiadomienie o wszczęciu
 z dn. 27.06.2007
Art. 10 Kpa
z dn. 17.09.2007
Odbiór decyzji
 z dn. 24.10.2007
1
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
współwłaściciel
9/90
2-07-07
26-09-07
30-10-07
2
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
współwłaściciel
9/180
Fikcja doręczenia
26-09-07
2-11-07
3
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
współwłaściciel
9/180
 
 
 2-11-07
4
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
współwłaściciel
9/90
2-07-07
26-09-07
31-10-07
5
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
współwłaściciel
9/360
4-07-07
3-10-07
9-11-07
6
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
współwłaściciel
27/360
3-07-07
28-09-07
9-11-07
7
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
współwłaściciel
9/90
6-07-07
27-09-07
4-09-07
8
. (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
współwłaściciel
9/180
2-07-07
26-09-07
30-10-07
9
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
współwłaściciel
9/180
3-07-07
27-09-07
31-10-07
10
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
współwłaściciel
9/90
Fikcja doręczenia
Fikcja doręczenia
Fikcja doręczenia
11
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
współwłaściciel
6/90
4-07-07
27-09-07
Brak daty
12
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
współwłaściciel
3/90
4-07-07
27-09-07
30-10-07
13
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
współwłaściciel
9/90
3-07-07
26-09-07
30-10-07
14
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
współwłaściciel
36/360
2-07-07
26-09-07
31-10-07
 
Właściciel działki 29/12 wg stanu na dzień 24.10.2007r.:
 
Lp.
Imię i nazwisko
Status
Udział/10000
Udział w postępowaniu o wydanie warunków zagospodarowania terenu
Zawiadomienie o wszczęciu
 z dn. 27.06.2007
Art. 10 Kpa
z dn. 17.09.2007
Odbiór decyzji
 z dn. 24.10.2007
1
Gmina Opole
właściciel
1/1
2-08-07
 
5-11-07
 
Właściciel działki 29/14 wg stanu na dzień 4.06.2007r.:
 
Lp.
Imię i nazwisko
Status
Udział w postępowaniu o wydanie warunków zagospodarowania terenu
Zawiadomienie o wszczęciu
 z dn. 27.06.2007
Art. 10 Kpa
z dn. 17.09.2007
Odbiór decyzji
 z dn. 24.10.2007
1
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
współwłaściciel
19-07-07
27-09-07
31-10-07
2
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
współwłaściciel
20-07-07
27-09-07
31-10-07
3
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
współwłaściciel
3-07-07
27-09-07
31-10-07
4
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
współwłaściciel
2-07-07
18-10-07
31-10-07
5
Gmina Opole
współwłaściciel
2-08-07
 
5-11-07
6
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
współwłaściciel
3-07-07
Fikcja doręczenia
Fikcja doręczenia
7
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
współwłaściciel
5-07-07
26-09-07
Fikcja doręczenia
 
Właściciel działki 29/9 wg stanu na dzień 24.10.2007r.:
 
Lp.
Imię i nazwisko
Status
Udział w postępowaniu o wydanie warunków zagospodarowania terenu
Zawiadomienie o wszczęciu
 z dn. 27.06.2007
Art. 10 Kpa
z dn. 17.09.2007
Odbiór decyzji
 z dn. 24.10.2007
 
Gmina Opole
właściciel
2-08-07
 
5-11-07
1
 (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
współużytkownik wieczysty
Fikcja doręczenia
Fikcja doręczenia
Fikcja doręczenia
2
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
współużytkownik wieczysty
Brak daty
27-09-07
31-10-07
3
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
współużytkownik wieczysty
2-07-07
26-09-07
Brak daty
4
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
współużytkownik wieczysty
4-07-07
27-09-07
6-11-07
5
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
współużytkownik wieczysty
2-07-07
 26-09-07
Brak daty
6
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
współużytkownik wieczysty
(nie ujęta w zawiadomieniu)
Fikcja doręczenia
26-09-07
16-10-07
7
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
współużytkownik wieczysty
4-07-07
27-09-07
7-11-07
8
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
współużytkownik wieczysty
Brak daty
26-09-07
2-11-07
9
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
współużytkownik wieczysty
6-07-07
27-09-07
31-10-07
10
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
współużytkownik wieczysty
 
27-09-07
31-10-07
11
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
współużytkownik wieczysty
Brak daty
27-09-07
31-10-07
12
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
współużytkownik wieczysty
Brak daty
27-09-07
Fikcja doręczenia
13
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
współużytkownik wieczysty
Fikcja doręczenia
Fikcja doręczenia
Fikcja doręczenia
14
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
współużytkownik wieczysty
Fikcja doręczenia
Fikcja doręczenia
Fikcja doręczenia
15
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
współużytkownik wieczysty
Brak daty
1-10-07
31-10-07
16
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
współużytkownik wieczysty
Fikcja doręczenia
Fikcja doręczenia
31-10-07
17
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
współużytkownik wieczysty
Fikcja doręczenia
Fikcja doręczenia
Fikcja doręczenia
 
 
W aktach sprawy brak informacji o uruchomieniu procedury odwoławczej, z tego zatem należy wnioskować, że została doręczona. Brak w aktach potwierdzenia odbioru decyzji, stąd nie można ustalić daty uzyskania przez nią statusu ostateczności.
 
Decyzję tę przeniesiono na rzecz pani(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) oraz (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)w dniu 4.06.2008r., za zgodą poprzedniej strony decyzji.  
 
Pozwolenie budowlane:
Wniosek o pozwolenie budowlane został złożony przez p. (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)oraz (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)Przedmiotem wniosku była rozbudowa budynku handlowo-usługowego w Opolu, przy ul. Krakowskiej 41A, na działce nr 29/11 oraz 29/12. Wniosek złożono w dniu 29.09.2008r. Załącznikiem do wniosku było oświadczenie wnioskodawców o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Prawo do dysponowania wynika z tytułu współwłasności wg załącznika nr 1 do oświadczenia. Wnioskodawczynie oświadczyły, że posiadają zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonywanie robót budowlanych na działce nr 29/11 oraz z tytułu stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów budowlanych na działce nr 29/12.   
 
W kwestii działki nr 29/11 powinna być uchwała wspólników wyrażająca zgodę na nadbudowę, natomiast w kwestii zajęcia działki nr 29/12 powinna być zgoda jego właściciela na zajęcie zgodnie z obwiązującym prawem.     
 
W dniu 29.09.2008r. pani (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)poinformowała Urząd Miasta Opola o dostępie do działki nr 29/12 (własność Gminy Opole), zgodnie z pismem z dnia 25.09.2008r. znak: GNGiK.I.HO.72212-268/08, które stanowiło zgodę na zajęcie części gruntu działki nr 29/12 z k.m. 49 obręb Opole na realizację inwestycji rozbudowy lokalu.
 
Projekt dot. nadbudowy lokalu usługowego znajdującego się na I piętrze budynku handlowo-usługowego w Opolu, przy ul. Krakowskiej 41A.
 
W maju 2008r. został opracowany projekt budowlany nadbudowy istniejącego budynku handlowo-usługowego o jedną kondygnację na pracownię krawiecką.
 
Zgodnie z art. 28 § 1 Prawa budowlanego roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.  Ten warunek został spełniony w badanej sprawie.  
 
Uznanie za stronę w postępowaniu o zatwierdzenie projektu oraz wydanie pozwolenia budowlanego odbywa się na podstawie przepisów Prawo budowlane. Art. 28 § 2 Prawa budowlanego stanowi, że stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.
 
Obszar oddziaływania ustala się na podstawie prawa budowlanego oraz mapy jednostkowej „Plan sytuacyjny”. Z tych czynności w Wydziale nie sporządza się żadnych notatek. Ustalanie obszaru następuje w oparciu o definicję legalną wyrażona w art. 3 pkt 20 oraz § 12 rozporządzenia z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690).
 
Obszar oddziaływania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Jak wynika z komentarza do Prawa budowlanego celem wprowadzenia tego przepisu było ograniczanie liczby podmiotów biorących udział w postępowaniu w związku z dążeniem do jego uproszczenia i przyspieszenia[1]. W porównaniu z definicją sprzed zmiany w 2003r. krąg osób korzystających ze statusu strony zmniejszył się. Taki zamysł miał przeciwdziałać nadużyciom dot. utrudnianiu wykonywania inwestycji[2].
Z definicji obszaru oddziaływania wyróżnić należy dwa elementy: odrębne przepisy prawa (poza prawem budowlanym) oraz „wyznaczenie terenu w otoczeniu obiektu budowlanego”. Zgodnie z orzeczeniem NSA w wyroku z dnia 28 kwietnia 2009r. (II OSK 276/2008) „ Obszar oddziaływania obiektu w rozumieniu prawa budowlanego, czyli strefa wynikających z przepisów prawa ograniczeń w zagospodarowaniu sąsiedniego terenu, określona jest – przede wszystkim – przez przepisy regulujące warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. NSA w wyroku z dnia 3 marca 2010r. (II OSK 479/2009) stwierdził, że „Stronami postępowania w sprawie o pozwolenie na budowę są więc, oprócz inwestora, właściciele, użytkownicy wieczyści i zarządcy nieruchomości, które znajdują się w otoczeniu przedmiotowego obiektu budowlanego wyznaczonym na podstawie odrębnych, konkretnie wskazanych przepisów, które to przepisy wprowadzają jednocześnie związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tych nieruchomości”. Wykładni tego drugiego elementu dokonujemy w oparciu o zasadę domniemania języka potocznego. Kluczowym słowem będzie „otoczenie”. Wg Słownika języka polskiego „otoczenie” oznacza adekwatnie do konkretnego stanu faktycznego «to, co się znajduje dookoła czegoś; to, co zostało zgromadzone, skupione wokół czegoś. Chodzi zatem o wszystko, co znajduje się wokół (ze wszystkich stron czegoś, co musi znajdować się w środku.   W dalszej kolejności zatem należy ustalić ów „środek”, czyli obiekt budowlany, a konkretnie budynek, bowiem zgodnie z art. 3 pkt 1 pod pojęciem obiekt budowlany w badanej sytuacji mamy budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Budynek, czyli – jak postanowił ustawodawca - obiekt trwale z gruntem związany, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach. Z literalnego brzmienia tej definicji w sytuacji, będącej przedmiotem postępowania o pozwolenie budowlane jest budynek położony na nieruchomości Nr 127/1 km 44 obręb Opole, a więc cały obiekt będący zabudową tej nieruchomości, cały, tzn. także znajdujący się w nim odrębny lokal użytkowany przez panią(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.). Biorąc jednak pod uwagę fakt, że przedmiotowa nieruchomość ma więcej niż jednego władającego, być może należałoby ich interesy oddzielnie rozpatrywać, co mogłoby sugerować, że każdy władający byłby stroną. Wykładnia ta oparta raczej na dyrektywie funkcjonalności jest jednak trudna do obronienia w obliczu w miarę wyraźnego brzmienia przepisu, jak i dążenia prawodawcy do przyspieszania i upraszczania postępowań o pozwolenie budowlane. Zasady wykładni prawa nie przewidują prymatu wykładni literalnej, choć nie powinno stanowić wątpliwości, że stanowi ona najmocniejszy dowód na intencję prawodawcy. Wiążącą decyzję w konkretnie badanej sprawie podejmie organ odwoławczy. Zdaniem NSA – wyrok z dnia 23 kwietnia 2009r. II OSK 616/2008 „art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego, stanowiący lex specialis w stosunku do art. 28 Kpa, jest bardziej restrykcyjny i zawężający krąg podmiotów, mających przymiot strony w postępowaniu dotyczącym pozwolenia na budowę, niż to wynika z art. 28 Kpa i chociażby z uwagi na to, nie może być wykładany w drodze wykładni rozszerzającej”.
Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych (wyrok NSA z dnia 20 listopada 2001r. II SA/Wr 1169/2000) interes prawny osób trzecich, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 9 Prawa budowlanego dotyczyć może wyłącznie interesów prawnych, a nie faktycznych. (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)wypowiadając się w kwestii ochrony interesów osób trzecich w procesie budowlanym stwierdził: ”Stwierdzenie interesu prawnego sprowadza się do ustalenia związku o charakterze materialnoprawnym między obowiązującą normą prawa materialnego, a sytuacją prawną konkretnego podmiotu prawa, polegającą na tym, że akt stosowania tej normy może mieć wpływ na sytuację tego podmiotu w zakresie prawa materialnego”[3]. Ten sam stwierdził, że „Przepis art. 5 Prawa budowlanego nie reguluje także ochrony interesów ekonomicznych osób trzecich (...)” NSA w wyroku z dnia 21 października 1991r. IV SA 853/91 podkreślił, że w ocenie czy występuje interes prawny, nie bierze się pod uwagę subiektywnego przekonania. Oceny takiej dokonuje organ administracji, który bierze pod uwagę nie wszystkie, a jedynie kwalifikowane - uzasadnione - interesy[4].
Zgodnie z orzeczeniem NSA z dnia 6 stycznia 2009r. (II OSK 1722/2007) – „ograniczenie kręgu stron w postępowaniu o pozwolenie na budowę przez art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane nie może być rozumiane jako przeniesienie określonego w art. 5 ust. 1 pkt 9 tej ustawy obowiązku zapewnienia poszanowania uzasadnionego interesu osób trzecich do postępowania w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy. Charakter obu postępowań, aczkolwiek dotyczący tego samego celu inwestycyjnego, jest jednak odmienny i ma inny zakres”. 
 
Inwestorzy oświadczyli, że posiadają zgodę na dysponowanie budynkiem, natomiast organ wydający pozwolenie budowlane nie posiada prawa do kontroli tego stanu rzeczy. W swoim postępowaniu opiera się wyłącznie na oświadczeniu. I tak też postąpiono w badanym przypadku. Inwestorzy wyraźnie stwierdzili, że posiadają zgodę współwłaścicieli.
Jednak w stosunkach właścicielskich wymagana jest uchwała wyrażająca zgodę na nadbudowę obiektu, ponieważ wraz z ta nadbudowa dojdzie do powiększenia części wspólnych, albo zmiany udziałów we własności.    W tej kwestii zastosowanie mają przepisy prawa: ustawa o własności lokali, a współwłaściciele wszelkie spory między sobą rozwiązują sami lub poprzez sąd.  
Organ wydający pozwolenie nie może żądać uchwały współwłaścicieli, dlatego decyzja wydawana jest wyłącznie na podstawie oświadczenia inwestora. Jeżeli, jednak było ono nieprawdziwe to problem ten powinni rozwiązać pozostali właściciele, po pierwsze w kwestiach samej własności, a po drugie zawiadomienie organów ścigania o poświadczeniu nieprawdy, która stanowiła jedna z podstaw wydania pozwolenia budowlanego.
 
Decyzja o pozwolenie budowlane jest ostateczna.
 
Pozwolenie na użytkowanie:
 
W dniu 9.09.2011r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu wydał decyzję dla p. (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)oraz P. (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)w sprawie pozwolenia na użytkowanie budynku handlowo-usługowego po dokonanej rozbudowie budynku przy ul. Krakowskiej 41a w Opolu. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził w decyzji, że zamierzenie budowlane zrealizowano na podstawie ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Opola z dnia 9.10.2008 r. nr 695/08 oraz że rozbudowa nastąpiła zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę, roboty budowlane wykonano w całości, nie został zgłoszony sprzeciw co do przystąpienia do użytkowania terenu.
 
Kwestie podatkowe po nadbudowie
 
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budynki lub ich części. Podstawę opodatkowania dla budynków lub ich części stanowi powierzchnia użytkowa (art. 4 ust. 1 pkt 2). Zgodnie z definicją legalną zawartą w art. 1a ust. 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej powierzchnią użytkową budynku lub ich części jest powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych.   
 
Zgoda na zajęcie działki nr 29/12, znajdującej się we własności Gminy Opole.
 
W dniu 16.09.2008r. pani (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zwróciła się do Urzędu Miasta Opola z prośbą o wyrażenie zgody na zajęcie części nieruchomości gminnej oznaczonej nr działki 29/12 w związku z koniecznością przeprowadzenie prac związanych z doprowadzeniem ciepła do lokalu zajmowanego przez wnioskodawczynię. Zajęcie miało charakter czasowy, tj. zgodnie z wnioskiem miało dotyczyć okresu od 1.11.2008r. do końca I kwartału 2009r.   W dniu 25.09.2008r. (pismo znak: GNGiK.I.HO.72212-268/08) Zastępca Prezydenta Miasta Opola pan (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) wyraził zgodę na czasowe zajęcie części gruntu od 1.11.2008r. do 31.03.2009r. Wnioskodawczyni została zobowiązana do zapłaty na rzecz Gminy Opole odszkodowania za wszelkie szkody powstałe w trakcie robót oraz ich natychmiastowego usunięcia oraz uporządkowania terenu po ukończeniu prac budowlanych. Zdaniem naczelnika Wydziału wyrażonym w piśmie z dnia 2.11.2011r. podana we wniosku inwestycja jest zadaniem celu publicznego i dlatego wydanie zgody było zasadne. W tej kwestii Zastępca Prezydenta Miasta Opola wyraził zgodę w formie pisemnej. Nie wskazano podstawy prawnej takiego działania. Naczelnik w piśmie z dnia 2.11.2011r.  Wyjaśnił, że posiłkowano się art. 124 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. W ocenie kontrolujących artykuł ten nie miał zastosowania w badanej sprawie, ani nie mógł stanowić żadnego wzoru do rozpatrzenia tej sprawy, dotyczy on bowiem zadań starosty wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, który może ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje w drodze decyzji i  zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wydana zgoda nie była decyzją, nie dotyczyła zadań z zakresu administracji rządowej, nie odwoływała się ani do planów zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
 
Zgodę tą wydano w ramach gospodarowania przez Prezydenta Miasta Opola gminnym zasobem nieruchomości (art. 25 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomości gminnej dla celów wykonania robót i obiektów budowlanych może nastąpić w drodze umowy najmu lub dzierżawy lub użyczenia, jeżeli chodzi o bezpłatne korzystanie, zgodnie z art.  23 ust. 1 pkt 7a w związku z art. 25 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.   We wzorze oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (załącznik do wniosku o pozwolenie budowlane) przewiduje się , że prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane może wynikać z tytułu, własności, współwłasności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego, stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów budowlanych. W ostatnim punkcie (stosunek zobowiązaniowy) inwestorki wskazały prawo do nieruchomości gminnej nr 29/12.
 
W dniu 25.06.1999r. z upoważnienia Prezydenta miasta Opola wydana została decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego do działki nr 29/11 przy ul. Krakowskiej 41a przysługującego osobom fizycznym w prawo własności .
 
Decyzje podatkowe (Podatek od nieruchomości  na 2011r.)
 
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
Podstawa opodatkowania:
 • Grunty związane z prowadzeniem działalności – 56,00 m2
 • Budynki związane z prowadzeniem działalności – 48,28 m2
 
Decyzja z dnia 14.01.2011r.
Podatek: 1.031,00 zł
 
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
Podstawa opodatkowania:
 • Grunty związane z prowadzeniem działalności – 56,90 m2
 • Budynki związane z prowadzeniem działalności – 48,62 m2
 
Decyzja z dnia 17.02.2011r.
Zwolnienie z podatku zgodnie z uchwałą Rady Miasta Opola nr XVX/148/07 z dnia 30 sierpnia 2007r. 
 
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
Podstawa opodatkowania:
 • Grunty związane z prowadzeniem działalności – 56,90 m2
 • Budynki związane z prowadzeniem działalności – 97,95 m2
 
Decyzja z dnia 14.01.2011r.
Podatek: 676,00 zł
 
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
Podstawa opodatkowania:
 • Grunty związane z prowadzeniem działalności – 56,33 m2
 • Budynki związane z prowadzeniem działalności – 29,67 m2
 
Decyzja z dnia 14.01.2011r.
Podatek: 214 zł
 
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
Podstawa opodatkowania:
 • Grunty związane z prowadzeniem działalności – 63,00 m2
 • Budynki związane z prowadzeniem działalności – 41,80 m2
 
Decyzja z dnia 14.01.2011r.
Podatek: 904,00 zł
 
 (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
Podstawa opodatkowania:
 • Grunty związane z prowadzeniem działalności – 63,00 m2
 • Budynki związane z prowadzeniem działalności – 49,20 m2
 
Decyzja z dnia 14.01.2011r.
Podatek: 1.055,00 zł
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) 
 (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
Podstawa opodatkowania:
 • Grunty związane z prowadzeniem działalności – 56,00 m2
 • Budynki związane z prowadzeniem działalności – 47,00 m2
 
Decyzja z dnia 14.01.2011r.
Podatek: 1.005,00 zł
 
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
Podstawa opodatkowania:
 • Grunty związane z prowadzeniem działalności – 56,90 m2
 • Budynki związane z prowadzeniem działalności – 48,73 m2
 
Decyzja z dnia 14.01.2011r.
Podatek: 1.041,00 zł
 
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
Podstawa opodatkowania:
 • Grunty związane z prowadzeniem działalności – 63,00 m2
 • Budynki związane z prowadzeniem działalności – 48,62 m2
 
Decyzja z dnia 14.01.2011r.
Podatek: 1.043,00 zł
 
 
Podstawy prawne decyzji:
Art. 21§ 1 pkt 2 oraz art. 207 Ordynacji podatkowej
Art. 2-6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
 
 
Zbadano sprawę pod kątem zarzutów postawionych przez p. (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)w piśmie z dnia 10.01.2011r.:
 
1.      możliwość wystąpienia korupcji
 
W świetle zbadanego materiału nie występują podejrzenia o wystąpieniu korupcji                  w związku z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy, jak i pozwolenia budowlanego. Istniejący natomiast problem dotyczy zarządzania nieruchomością wspólną. Jego rozwiązanie leży w gestii wyłącznie współwłaścicieli.   
 
2.      Konieczność wydania decyzji o pozwolenie budowlane na podstawie aktu notarialnego i zgody pozostałych współwłaścicieli oraz wydanie przedmiotowej decyzji w wyniku przestępstwa (wada kwalifikowana określona w art. 145 § 1 pkt 2 Kpa).
 
Zgodnie z art. 33 ust. 2  Prawa budowlanego strona wnosząca o wydanie pozwolenia budowlanego do wniosku o pozwolenie na budowę dołącza m.in. oświadczenie                                 o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.                                  To oświadczenie składane jest na podstawie art. 32 ust. 4 Prawa budowlanego, który stanowi, że pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto: poza wnioskiem złożonym w okresie ważności decyzji  o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, składa oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Oświadczenie to składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej – art. 32 ust. 4 pkt 2 Prawa budowlanego, tj. za podanie nieprawdziwych informacji poniesie on odpowiedzialność karną, zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego. To czy oświadczenie opiera się na prawdzie należy do oceny współwłaścicieli nieruchomości. Kwestia                              ta pozostaje poza właściwością Urzędu.
 Artykuł 35 Prawa budowlanego, który stanowi dla organu zamknięty katalog czynności sprawdzających dot. wniosku i projektu (zgodność projektu budowlanego                        z decyzją o warunkach zabudowy, zgodność projektu z przepisami prawa, w tym przepisami techniczno-budowlanymi, kompletność projektu budowlanego, posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń, sprawdzeń, oraz informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia), nie obejmuje sprawdzenia prawdziwości oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Organ administracji publicznej zobowiązany do działania wyłącznie na podstawie i w granicach prawa nie może podjąć działań bez podstawy prawnej.
Nie istnieją także podstawy prawne do żądania aktu notarialnego czy uchwały wspólników dot. zgody. Dla wydania pozwolenia budowlanego wystarczy oświadczenie, składane przecież pod odpowiedzialnością karną. Oświadczenie oczywiście powinno być zgodne z wolą pozostałych współwłaścicieli podjętą w tym przypadku zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali, czyli w sprawach z zakresu czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, a do takich należy udzielenie zgody na nadbudowę nieruchomości wspólnej oraz ustanowienie odrębnej własności lokalu powstałego w następstwie nadbudowy a także zmianę wysokości udziałów w następstwie powstania odrębnej własności lokalu nadbudowanego – decyzję podejmują współwłaściciele w drodze uchwały, zgodnie z art. 22 ustawy o własności lokali. 
Z akt sprawy wynika, że inwestorzy złożyli pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenia o dysponowaniu prawem do nieruchomości na cele budowlane na skutek zgody wszystkich współwłaścicieli. Organ w postępowaniu o wydanie pozwolenia budowlanego przyjął oświadczenie do wiadomości i ten fakt wystarczył, by podjąć pozytywną decyzję. Sama zgoda jest sprawą wewnętrzną współwłaścicieli.
W ocenie kontrolujących nie ma podstaw do wznowienia postępowania administracyjnego na podstawie art. 145 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego dopóki właściwy sąd nie orzeknie o popełnieniu przestępstwa. Tylko bowiem prawomocny wyrok w tej sprawie może stanowić podstawę do twierdzeń o obarczeniu decyzji wadą kwalifikowaną.
To czy nadbudowany lokal należy do części wspólnych czy stanowi odrębny przedmiot własności zależy wyłącznie od decyzji współwłaścicieli. Na dzień dzisiejszy Urząd Miasta Opola w tej kwestii nie posiada żadnych informacji. 
 
3.      Budynek inwestycji częściowo (klatka schodowa) wchodzi na nieruchomość należącą do Skarbu Państwa. Nie są wnoszone opłaty za użytkowanie tej części należącej do Skarbu Państwa.
 
Działka nr 29/12 należy w całości do Gminy Opole i na Gminie jako właścicielu ciąży obowiązek podatkowy, który jest realizowany. Na działce tej znajdują się schody zewnętrzne, prowadzące do budynku położonego na działce nr 29/11. Na dzień dzisiejszy - ponieważ znajdują się one na działce Gminy, są jej własnością - zgodnie z art. 48 Kodeksu cywilnego.    Właściciele działki nr 29/11, którzy chcą korzystać z tych schodów, powinni mieć ku temu odpowiednią podstawę prawną. Jeżeli schody służą korzystaniu z nieruchomości sąsiedniej jej właściciele powinni dążyć do uregulowania sytuacji prawnej swojego korzystania z tych schodów, tj. mogą wystąpić o ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego    w postaci odpłatnej służebności bądź wystąpić o nabycie części działki nr 29/12 na podstawie art. 209 a ustawy o gospodarce nieruchomościami. 
Od schodów nie był płacony podatek od nieruchomości, ponieważ zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych powierzchnia gruntów i powierzchnia użytkowa budynków stanowią podstawę opodatkowania. Należy dodać, ze zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 5                       w związku z art. 2-4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych klatek schodowych nie wlicza się do powierzchni użytkowej budynku, nie stanowią one zatem przedmiotu opodatkowania. W obliczu braku ustawowych definicji klatki schodowej tak interpretowano ten problem podatkowy. Gmina płaciła podatek od nieruchomości gruntowej i w świetle przyjętej                      w Urzędzie Miasta Opola interpretacji dot. obowiązków podatkowych takie podjęto decyzje.
 
 
4.      Nadbudowa (II piętro) jest własnością wspólną.
 
Nieruchomość budynkowa znajdująca się na działce nr 29/11 składa  się z 9 lokali                     o odrębnej własności. Do zarządu nieruchomością wspólną stosuje się więc przepisy ustawy o własności lokali. Jak już wspomniano w pkt. 1 kwestia ustanowienia odrębnej własności czy pozostawienia lokalu nadbudowanego we współwłasności należy do wyłącznej kompetencji współwłaścicieli. Zgodnie z art. 22 ust. 2 oraz 23 ust. 2 ustawy o własności lokali uchwały właścicieli lokali odrębnych w zarządzie nieruchomością wspólną zapadają większością głosów, a właściciel, który z tą uchwałą się nie zgadza może ją zaskarżyć do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa, umową albo jeżeli uchwała narusza zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy (art. 25 ust. 1 ww. ustawy). Jednakże należy dodać, że zgodnie z art. 24 ww. ustawy w razie braku zgody wymaganej większości właścicieli lokali może orzekać sąd, który jest zobowiązany wziąć pod uwagę cel uchwały oraz interesy wszystkich właścicieli.
Należy jednak zauważyć, że  rodzice pana (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)mogli taką zgodę wyrazić i dla pana (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)ten stan rzeczy jest wiążący. W razie nadal istniejącego sporu pomiędzy współwłaścicielami ostateczne rozstrzygnięcie należy do sądu, który z pewnością weźmie pod uwagę wszelkie ustalenia podjęte  przed wszczęciem postępowania o ustalenie warunków zabudowy lub wydania pozwolenia budowlanego.
 
 
5.      Urząd Miasta nadał bezprawnie nadbudowanemu lokalowi status lokalu użytkowego, mimo, że wnioskodawca (p. (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) nie była właścicielem)
 
 
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 24.10.2007r. wydana na rzecz inwestora pani (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)dotyczyła zabudowy usługowej, czyli nadbudowy lokalu użytkowego. W trakcie kontroli ustalono, że współwłaściciele nieruchomości nr 29/11 brali udział w tym postępowaniu i otrzymali   decyzję o warunkach zabudowy, która po upływie terminu do zaskarżenia stała się ostateczna, a więc zaczęła obowiązywać i wiązać nie tylko inwestorów, organ, ale                           i pozostałych współwłaścicieli nieruchomości, w tym także ówczesnych właścicieli lokalu użytkowego nr 2 – panią(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).
 W następstwie tego wydano w dniu 9.10.2008r. decyzję zatwierdzającą projekt budowlany dot. nadbudowy lokalu z przeznaczeniem na pracownię krawiecką (lokal użytkowy) i pozwolenie budowlane. Stronami postępowania zgodnie z art. 28 Prawa budowlanego byli wyłącznie inwestorzy. W pozwoleniu budowlanym wskazano inwestorowi obowiązek uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jeszcze przed przystąpieniem do użytkowania. Wobec powyższego inwestor złożył wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. W dniu 9.09.2011r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego udzielił inwestorowi pozwolenia na użytkowanie tego obiektu.  
Wobec powyższego to inwestor zdecydował, że buduje obiekt o charakterze użytkowym. Decyzję tę wyraża projekt budowlany, który zatwierdził Prezydent Miasta Opola, ponieważ inwestor oświadczył, że wszyscy współwłaściciel wyrazili zgodę na nadbudowę konkretnego, a więc użytkowego obiektu. 
 
6.      Pani(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) składa formularz IN-1 nie mając do tego uprawnienia.
 
Właściciele lokali przy ul. Krakowskiej 41a w Opolu złożyli informację                                    o nieruchomościach po nabyciu przedmiotowych lokali. Dotychczas nie złożono informacji po dokonanej nadbudowie budynku dla celów podatkowych. Ponieważ budowę zakończono, co zostało stwierdzone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu                                         w decyzji z dnia 9.09.2011r. udzielającej pozwolenia na użytkowanie budynku po dokonanej rozbudowie, od momentu zakończenia budowy w istniejącym już budynku - zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona powstaje nowy obowiązek podatkowy. W takich okolicznościach istnieje obowiązek złożenia informacji o nieruchomościach dot. nadbudowy. Zgodnie z art. 6 ust. 6 ww. ustawy złożenie tej informacji powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniającej powstanie obowiązku podatkowego.  
 
 
7.      Decyzją Zarządu Miasta Opola znak: GN/7223/D400/98/99 z dnia 25.06.1999r. p. (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)nabyła cześć działki budynku przy ul. Krakowskiej 41a, ale te poszły na zaspokojenie praw lokalu nr 7.  
 
Decyzja z dnia 25.06.1999r znak: GN/7223/D400/98/99  jest decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, wydana na podstawie art. 2 ust. 2 w związku z art. 1 ust. 2 i art. 2 ust. 1 oraz art. 4 i 5 ustawy z dnia 4 września 1997r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (tekst jednolity z 1998r. Dz. U. Nr 106, poz. 668, Nr 156, poz. 1020). Decyzja ta została wydana w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy przez Urząd Miasta Opola, do czego zobowiązało Prezydenta Samorządowe Kolegium Odwoławcze w wyniku wniesionego przez państwa (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)odwołania. Decyzja ta dotyczyła wszystkich użytkowników wieczystych, którzy w wyniku tej decyzji stali się współwłaścicielami działki nr 29/11, w tym państwo(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.). Decyzja ta nadaje wszystkim współwłaścicielom takie same prawa, zamienia ich status współużytkownika wieczystego w status współwłaścicieli. Pani (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)nie nabyła w wyniku tej decyzji żadnych dodatkowych praw. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności objęło wszystkich użytkowników lokali od 1-10.
 
 
 
 1. W trakcie prowadzonego postępowania p. (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)doręczył  decyzję podatkową na 2011r.   i postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania podatkowego oraz decyzję  i postanowienie wydane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, uchylające akty administracyjne wydane przez Urząd Miasta Opola.  
 
Kwestię te zbadano na  prośbę pana(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.). Ustalono, że w 2011r. wszystkim współwłaścicielom naliczono podatek od nieruchomości wg dotychczasowych udziałów. Pan (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)i pani (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)odwołaliście się od decyzji podatkowej. 
W dniu 14.01.2011r. wydana została decyzja ustalająca podatek od nieruchomości przy ul. Krakowskiej 41a, wobec właścicieli lokalu użytkowego nr 2. Przed wydaniem decyzji   pan (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)złożył   informację dot. nieruchomości. W informacji wskazano podatników: panią (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)i pana(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), mimo, że w tym czasie nie żyli i podatnikami być nie mogli (przypominam, że pan(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) oświadczył  , iż informacje podane w formularzu IN-1 są zgodne z rzeczywistością oraz pan (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)oświadczył, że znane mus są  przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością) oraz panią (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)i pana . W informacjach wskazano p. (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) i p. (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)jako właścicieli,.jako współwłaściciela, natomiast przy  nazwisku p. (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) nie zaznaczono żadnej z możliwych opcji, a jedynie odręcznie dopisano „Płatnik, użytkownik”. W informacji wskazano powierzchnię gruntów: 49 m2oraz powierzchnię budynków: 47 m2. Według tej informacji naliczony został podatek od nieruchomości. W odwołaniu od tej decyzji   – jak wynika z uzasadnienia decyzji SKO z dnia 29.07.2011r. - nie zostały podniesione kwestie stron postępowania, a jedynie kwestie zwiększenia powierzchni użytkowej w wyniku nadbudowy. Organ odwoławczy nie rozpatrzył podniesionych przez strony zarzutów, ponieważ ustalił – na podstawie dostarczonych organowi dokumentów, że w postępowaniu nieprawidłowo ustalono strony postępowania. W chwili, gdy SKO przekazało odwołanie do Urzędu Miasta Opola celem ustosunkowania się do zarzutów Urząd Miasta Opola powziął informację o śmierci państwa (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm , wobec czego zwrócił się o uchylenie tej decyzji, słusznie uznając ją za wadliwą, ze względu na skierowanie jej do osób nieżyjących. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Prezydenta Miasta Opola, co nastąpi po zwrocie akt sprawy z SKO. Wraz z aktami sprawy Urząd Miasta Opola otrzymał kserokopie postanowienia Sądu Rejonowego w Opolu stwierdzającego nabycie spadku po pani (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)i po panu(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).  W związku z powyższym postępowanie podatkowe będzie toczyło się wobec wszystkich następców prawnych. Organ jednak oczekuje od pana (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)postanowienia Sądu wraz z adnotacją stwierdzającą prawomocność orzeczenia.
    
            Po wydaniu decyzji podatkowej pan (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zwrócił się  do Urzędu Miasta Opola z żądaniem wszczęcia postępowania podatkowego w związku ze zwiększeniem części wspólnych w nieruchomości na skutek nadbudowy. Organ odmówił wszczęcia postępowania, mając za podstawę ustalenie, że pan (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)nie jest stroną i nie może wnosić o wszczęcie postępowania. Organ odwoławczy uchylił to postanowienie uważając, że postępowanie dowodowe w kwestii zgłoszonego żądania powinno ustalać stan faktyczny, tj. powinno wyjaśniać podstawy   twierdzeń o prawie własności.
W chwili obecnej Urząd Miasta Opola posiada wiedzę o stanie właścicielskim do lokalu nr 2 przy ul. Krakowskiej 41a i podejmie stosowne decyzje w ponowionym postępowaniu podatkowym.
 
Część II Pozwolenia budowlane
 
Do kontroli wybrano losowo 40  spraw.
 
 
1.      Sprawa: 73530-22/10
 
Przedmiot budowy: Stacja transformatorowa kontenerowa wraz z linią kablową
Inwestor: (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
Inwestor złożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z tytułu współwłasności.
Wniosek został złożony w dniu 13.01.2010r.
Strony postępowania: Inwestor
Decyzję z dnia 28.01.2010r. doręczono inwestorowi. Data doręczenia nieczytelna (styczeń 2010r.).
 
2.      Sprawa: 73530-51/10
 
Przedmiot budowy: Przebudowa pomieszczeń piekarni oraz budowa schodów zewnętrznych
Inwestor: (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
Inwestor złożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z tytułu własności.
Wniosek został złożony w dniu 27.01.2010
Strony postępowania: Inwestor
Decyzję z dnia 5-02-2010r. doręczono inwestorowi w dniu 9-02-2010r.  
 
3.      Sprawa: 73530-52/10
 
Przedmiot budowy: Wewnętrzna instalacja gazu – przebudowa w lokalu nr 1
Inwestor:  (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
Inwestor złożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z tytułu współwłasności (wspólnota mieszkaniowa).
Wniosek został złożony w dniu 27-01-2010r.
Strony postępowania: Inwestor
Decyzję z dnia 1-02-2010r. doręczono inwestorowi w dniu 2-02-2010r.
 
4.      Sprawa: 73530-54/10
 
Przedmiot budowy: Przebudowa poddasza budynków mieszkalnych wraz z rozbudową o werandę
Inwestor: (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
Data zawiadomienia o wszczęciu postępowania: 16-02-2010r. Odbiór zawiadomienia przez inwestora w dniu 19-02-2010r. oraz przez p. (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)w dniu 5-03-2010r. (fikcja doręczenia)
Inwestor złożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z tytułu  własności.
Wniosek został złożony w dniu 28-01-2010r.
Strony postępowania: Inwestor
            (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
Decyzję z dnia 26-03-2010r. doręczono inwestorowi w dniu 26-03-2010r. Druga strona nie otrzymała decyzji (brak awizowania).
 
5.      Sprawa: 73530-56/10
 
Przedmiot budowy: Pozwolenie na rozbiórkę obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych
Inwestor: (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
Inwestor złożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z tytułu własności.
Wniosek został złożony w dniu 28-01-2010r.
Strony postępowania: Inwestor
             
6.      Sprawa: 73530-97/10
 
Przedmiot budowy: Budowy w ramach zwiększenia atrakcyjności turystycznej Miasta Opola
Inwestor: Gmina Opole
 
Inwestor złożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z tytułu własności.
Wniosek został złożony w dniu 18-02-2010r.
 
Decyzję z dnia 10-03-2010r. doręczono inwestorowi w dniu 15-03-2010r.  
 
7.      Sprawa: 73530-131/10
 
Przedmiot budowy: Budowa wewnętrznej instalacji gazu – doprowadzenie gazu do sprężarki 
Inwestor: (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
Inwestor złożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z tytułu własności.
Wniosek został złożony w dniu 4-03-2010r.
Strony postępowania: Inwestor
             
Decyzję z dnia 11-03-2010r. doręczono inwestorowi w dniu 22-03-2010r. 
 
8.      Sprawa: 73530-150/10
 
Przedmiot budowy: Budowa węzła hydroforowego w budynku mieszkalnym  
Inwestor: (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
Inwestor złożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z tytułu stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów budowlanych.   
Wniosek został złożony w dniu 10-03-2010r.
Strony postępowania: Inwestor
             
Decyzję z dnia 15-03-2010r. doręczono inwestorowi w dniu 22-03-2010r. 
 
9.      Sprawa: 73530-186/10
 
Przedmiot budowy: Przebudowa i remont pomieszczeń w budynku inspektoratu PZU
Inwestor: (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
 
Inwestor złożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z tytułu własności.  
Wniosek został złożony w dniu 18-03-2010r.
Strony postępowania: Inwestor
             
Decyzję z dnia 23-03-2010r. doręczono inwestorowi w dniu 26-03-2010r. 
 
10. Sprawa: 73530-215/10
 
Przedmiot budowy: Budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej
Inwestor: (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
 
Inwestor złożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z tytułu stosunku zobowiązaniowego.
Wniosek został złożony w dniu 29-03-2010r.
Strony postępowania: Inwestor
                                   (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 26-04-2010r. doręczono stronom w dniu: 4-05-2010r. oraz 5-05-2010r.
             
Decyzję z dnia 20-05-2010r. doręczono inwestorowi w dniu 21-05-2010r., natomiast drugiej stronie w dniu 26-05-2010r.
 
11. Sprawa: 73530-223/10
 
Przedmiot budowy: Rekonstrukcja balkonów w budynku wielorodzinnym
Inwestor: (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
 
Inwestor złożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z tytułu współwłasności. 
Wniosek został złożony w dniu 30-03-2010r.
Strony postępowania: Inwestor
             
Decyzję z dnia 9-04-2010r. doręczono inwestorowi w dniu 13-04-2010r. 
 
12. Sprawa: 73530-276/10
 
Przedmiot budowy: Rozbudowa budynku magazynowo-biurowego
Inwestor: (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
Inwestor złożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z tytułu własności.
Wniosek został złożony w dniu 20-04-2010r.
Strony postępowania: Inwestor
             
Decyzję z dnia 6-05-2010r. doręczono inwestorowi w dniu 6-05-2010r. 
 
13. Sprawa: 73530-318/10
 
Przedmiot budowy: Odbudowa spichlerza kopulastego z przewozu
Inwestor: (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
 
Inwestor złożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z tytułu użytkowania wieczystego.
Wniosek został złożony w dniu 29-04-2010r.
Strony postępowania: Inwestor
             
Decyzję z dnia 27-05-2010r. doręczono inwestorowi w dniu 31-05-2010r. 
 
14. Sprawa: 73530-279/10
 
Przedmiot budowy: Rozbudowa budynku usługowo-leczniczo-rehabilitacyjnego
Inwestor(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
:
 
Inwestor złożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z tytułu stosunku zobowiązaniowego.
Wniosek został złożony w dniu 21-04-2010r.
Strony postępowania: Inwestor
             
Decyzję z dnia 28-04-2010r. doręczono inwestorowi w dniu 29-04-2010r. 
 
15. Sprawa: 73530-328/10
 
Przedmiot budowy: Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazu w budynku
Inwestor: (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
Inwestor złożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z tytułu współwłasności.
Wniosek został złożony w dniu 30-04-2010r.
Strony postępowania: Inwestor
             
Decyzję z dnia 12-05-2010r. doręczono inwestorowi w dniu 13-05-2010r. 
 
16. Sprawa: 73530-358/10
 
Przedmiot budowy: Zabudowa produkcyjno-usługowa
Inwestor: (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
Inwestor złożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z tytułu stosunku zobowiązaniowego.
Wniosek został złożony w dniu 17-05-2010r.
Strony postępowania: Inwestor
             
Decyzję z dnia 26-05-2010r. doręczono inwestorowi w dniu 27-05-2010r. 
 
17. Sprawa: 73530-477/10
 
Przedmiot budowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
Inwestor: (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
Inwestor złożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z tytułu własności.
Wniosek został złożony w dniu 21-06-2010r.
Strony postępowania: Inwestor
             
Decyzję z dnia 6-07-2010r. doręczono inwestorowi w dniu 7-07-2010r. 
 
18. Sprawa: 73530-479/10
 
Przedmiot budowy: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
Inwestor: (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
Inwestor złożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z tytułu własności   
Wniosek został złożony w dniu 22-06-2010r.
Strony postępowania: Inwestor
             
Decyzję z dnia 13-07-2010r. doręczono inwestorowi w dniu 14-07-2010r. 
 
19. Sprawa: 73530-502/10
 
Przedmiot budowy: Zabudowa usługowa
Inwestor: (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
Inwestor złożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z tytułu własności.
Wniosek został złożony w dniu 24-06.-2010r.
Strony postępowania: Inwestor
                                   (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)                                           (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 20-07-2010r. doręczono stronom w dniu: 28-07-2010r. oraz 2-08-2010r.
 
Decyzję z dnia 25-08-2010r. doręczono inwestorowi w dniu 27-08-2010r. pozostałym stronom w dniu:2-09-2010r. oraz 7-09-2010r.
 
Akta sprawy przeglądane były przez jedną ze stron w dniu (brak daty).
 
20. Sprawa: 73530-506/10
 
Przedmiot budowy: Budowa budynku jednorodzinnego
Inwestor: (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
Inwestor złożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z tytułu własności
Wniosek został złożony w dniu 8-07-2010r.
Strony postępowania: Inwestor
             
Decyzję z dnia 12-07-2010r. doręczono inwestorowi w dniu 12-07-2010r. 
 
21. Sprawa: 73530-579/10
 
Przedmiot budowy: przebudowa strychu
Inwestor: (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
Inwestor złożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z tytułu współwłasności
Wniosek został złożony w dniu 19-07-2010r.
Strony postępowania: Inwestor
             
Decyzję z dnia 5-08-2010r. doręczono inwestorowi w dniu 9-08-2010r. 
 
22. Sprawa: 73530-583/10
 
Przedmiot budowy: przebudowa instalacji gazu w budynku handlowym
Inwestor: (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
Inwestor złożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z tytułu współwłasności
Wniosek został złożony w dniu 20-07-2010r.
Strony postępowania: Inwestor
             
Decyzję z dnia 26-07-2010r. doręczono inwestorowi w dniu 27-07-2010r. 
 
23. Sprawa: 73530-603/10
 
Przedmiot budowy: wewnętrzna instalacja gazu w budynku jednorodzinnym
Inwestor: (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
Inwestor złożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z tytułu stosunku zobowiązaniowego
Wniosek został złożony w dniu 26-07-2010r.
Strony postępowania: Inwestor
             
Decyzję z dnia 6-08-2010r. doręczono inwestorowi w dniu 6-08-2010r. 
 
24. Sprawa: 73530-605/10
 
Przedmiot budowy: docieplenie oraz zmiana kolorystyki budynku wielorodzinnego
Inwestor: (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
 
Inwestor złożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z tytułu współwłasności.
Wniosek został złożony w dniu 26-07-2010r.
Strony postępowania: Inwestor
             
Decyzję z dnia 16-08-2010r. doręczono inwestorowi w dniu 7-09-2010r. 
 
25. Sprawa: 73530-607/10
 
Przedmiot budowy: wewnętrzna instalacja gazu
Inwestor: (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
Inwestor złożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z tytułu współwłasności
Wniosek został złożony w dniu 27-07-2010r.
Strony postępowania: Inwestor
             
Decyzję z dnia 4-08-2010r. doręczono inwestorowi w dniu 6-08-2010r. 
 
26. Sprawa: 73530-622/10
 
Przedmiot budowy: Przebudowa hali magazynowej
Inwestor: (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
Inwestor złożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z tytułu użytkowania wieczystego.
Wniosek został złożony w dniu 29-07-2010r.
Strony postępowania: Inwestor
             
Decyzję z dnia 1-10-2010r. doręczono inwestorowi w dniu 14-10-2010r. 
 
 
 
27. Sprawa: 73530-658/10
 
Przedmiot budowy: Wewnętrzna instalacja gazu
Inwestor: (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
Inwestor złożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z tytułu współwłasności
Wniosek został złożony w dniu 6-08--2010r.
Strony postępowania: Inwestor
             
Decyzję z dnia 13-08-2010r. doręczono inwestorowi w dniu 19-08-2010r. 
 
28. Sprawa: 73530-661/10
 
Przedmiot budowy: przebudowa z rozbudową budynku mieszkalnego
Inwestor: (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
Inwestor złożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z tytułu współwłasności.
Wniosek został złożony w dniu 6-08-2010r.
Strony postępowania: Inwestor
                                   (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 20-08-2010r. doręczono stronom w dniu: 25-08-2010r. 
 
Decyzję z dnia 1-09-2010r. doręczono inwestorowi w dniu 2-09-2010r. , natomiast drugiej stronie w dniu 2-09-2010
 
29. Sprawa: 73530-718/10
 
Przedmiot budowy: docieplenie ściany zachodniej wraz ze zmianą kolorystyki
Inwestor: (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
Inwestor złożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z tytułu stosunku zobowiązaniowego
Wniosek został złożony w dniu 20-08-2010r.
Strony postępowania: Inwestor
             
Decyzję z dnia 6-10-2010r. doręczono inwestorowi w dniu 14-10-2010r. 
 
Wniosek wymagał uzgodnienia w zakresie ochrony konserwatorskiej (postanowienie o uzgodnieniu z dnia 21.09.2010r.). W dniu 30-09-2010r. Prezydent Miasta Opola nałożył na inwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości i braków projektu budowlanego. W dniu 5-10-2010r. inwestor złożył poprawioną dokumentację.
 
30. Sprawa: 73530-735/10
 
Przedmiot budowy: remont i docieplenie elewacji wraz ze zmianą kolorystyki
Inwestor: (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
 
 
Inwestor złożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z tytułu stosunku zobowiązaniowego
Wniosek został złożony w dniu 24-08-2010r.
Strony postępowania: Inwestor
             
Decyzję z dnia 30-09-2010r. doręczono inwestorowi w dniu 1-10-2010r. 
 
Wniosek wymagał uzgodnienia w zakresie ochrony konserwatorskiej (postanowienie o uzgodnieniu z dnia 24.09.2010r.).
 
31. Sprawa: 73530-776/10
 
Przedmiot budowy: budowa sieci gazowej
Inwestor: (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
Inwestor złożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z tytułu stosunku zobowiązaniowego
Wniosek został złożony w dniu 6-09-2010r.
Strony postępowania: Inwestor
             
Decyzję z dnia 15-09-2010r. doręczono inwestorowi w dniu 15-09-2010r. 
 
32. Sprawa: 73530-804/10
 
Przedmiot budowy: obiekty infrastruktury technicznej- linia kablowa oświetlenia wraz z latarniami
Inwestor: (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
Inwestor złożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z tytułu współwłasności.
Wniosek został złożony w dniu 15-09-2010r.
Strony postępowania: Inwestor
 
W dniu 30-09-2010r. Prezydent Miasta Opola nałożył na inwestora obowiązek usunięcia braków formalnych wniosku. W dniu 6-10-2010r. stwierdzono kompletność wniosku.
             
Decyzję z dnia 8-10-2010r. doręczono inwestorowi w dniu 11-10-2010r. 
 
33. Sprawa: 73530-821/10
 
Przedmiot budowy: rozbiórka
Inwestor: (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
Inwestor złożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z tytułu użytkowania wieczystego
Wniosek został złożony w dniu 17-12-2010r.
Strony postępowania: Inwestor
             
Decyzję z dnia 30-12-2010r. doręczono inwestorowi w dniu 30-12-2010r. 
 
34. Sprawa: 73530-830/10
 
Przedmiot budowy: przebudowa budynku Sali gimnastycznej
Inwestor: (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
Inwestor złożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z tytułu własności
Wniosek został złożony w dniu 24-09-2010r.
Strony postępowania: Inwestor
             
Decyzję z dnia 29-10-2010r. doręczono inwestorowi w dniu 8-11-2010r. 
 
35. Sprawa: 73530-981/10
 
Przedmiot budowy: przebudowa i nadbudowa lokalu mieszkalnego
Inwestor: (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
Inwestor złożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z tytułu współwłasności
Wniosek został złożony w dniu 16-11-2010r.
Strony postępowania: Inwestor
             
Decyzję z dnia 20-12-2010r. doręczono inwestorowi w dniu 20-12-2010r. 
 
Wniosek wymagał uzgodnienia w zakresie ochrony konserwatorskiej (postanowienie o uzgodnieniu z dnia 30-11-2010r.). W dniu 22-11-2010r. Prezydent Miasta Opola nałożył na inwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości i braków projektu budowlanego. W dniu 5-10-2010r. inwestor złożył poprawioną dokumentację.
 
W dniu 7.12.2011r. inwestor wypożyczył projekt w celu usunięcia braków formalnych. Brak jednak daty usunięcia braków, która to data stanowi o wszczęciu postępowania.
 
36. Sprawa: 73530-992/10
 
Przedmiot budowy: Przebudowa części strychu wraz z nadbudową lukarny
Inwestor: (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
Inwestor złożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z tytułu współwłasności.
Wniosek został złożony w dniu 19-11-2010r.
Strony postępowania: Inwestor
             
Decyzję z dnia 7-12-2010r. doręczono inwestorowi w dniu 23-12-2010r. 
 
Wniosek wymagał uzgodnienia w zakresie ochrony konserwatorskiej (postanowienie o uzgodnieniu z dnia 30.11.2010r.).  
 
37. Sprawa: 73530-1007/10
 
Przedmiot budowy: przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej
Inwestor: (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
Inwestor złożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z tytułu własności.
Wniosek został złożony w dniu 25-11-2010r.
Strony postępowania: Inwestor
             
Decyzję z dnia 21-12-2010r. doręczono inwestorowi w dniu 21-12-2010r. 
 
38. Sprawa: 73530-1024/10
 
Przedmiot budowy: wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym
Inwestor:
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
Inwestor złożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z tytułu współwłasności
Wniosek został złożony w dniu 2-12-2010r.
Strony postępowania: Inwestor
             
Decyzję z dnia 13-12-2010r. doręczono inwestorowi w dniu 13-12-2010r. 
Odstąpiono od uzasadnienia decyzji z powodu uwzględnienia w całości żądania strony (art. 107 ust. 4 Kpa).
Załącznikiem decyzji jest projekt budowlany znajdujący się w aktach sprawy.
 
Wniosek wymagał uzgodnienia w zakresie ochrony konserwatorskiej (postanowienie                    o uzgodnieniu z dnia 9-12-2010r.).  
 
39. Sprawa: 73530-1033/09
 
Przedmiot budowy: budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Inwestor: Gmina Opole
 
Inwestor złożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością                     na cele budowlane z tytułu współwłasności.
Wniosek został złożony w dniu 17-12-2010r.
Strony postępowania: Inwestor
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
            (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
(ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 5-01-2010r. doręczono stronom                          w dniach:13-01-2010r., 14-01-2010r.
 
Decyzję z dnia 4-02-2010r. doręczono inwestorowi w dniu 11-02-2010r. pozostałym stronom decyzję doręczono w dniach: 18-02-2010r. oraz 2-03-2010r.
 
Tabela 1.  Terminy w prowadzonych postępowaniach z zakresu pozwolenia budowlanego
 
Lp.
Nr sprawy 
Data złożenia wniosku
Data uzupełnienia wniosku
Data oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Wszczęcie postępowania
Data decyzji
Data odebrania decyzji
Czas trwania postępowania od wszczęcia do wydania decyzji
1
22
2010-01-13
x
2010-01-12
2010-01-13
2010-01-28
2010-01-29
15
2
51
2010-01-27
x
2010-01-20
2010-01-27
2010-02-05
2010-02-09
8
3
52
2010-01-27
x
2010-01-26
2010-01-27
2010-02-01
2010-02-02
4
4
54
2010-01-28
brak daty
2010-01-28
2010-02-26
2010-03-26
2010-03-26
30
brak daty
5
56
2010-08-09
x
2010-08-09
2010-08-09
2010-08-24
2010-08-30
15
6
97
2010-02-18
x
2010-02-22
2010-02-18
2010-03-10
2010-03-15
22
7
131
2010-03-04
x
2010-03-03
2010-03-04
2010-03-11
2010-03-22
7
8
150
2010-03-10
x
2010-03-08
2010-03-10
2010-03-15
2010-03-22
5
9
186
2010-03-18
x
2010-03-15
2010-03-18
2010-03-23
2010-03-26
5
10
215
2010-03-29
2010-04-21
2010-03-08
2010-05-12
2010-05-20
2010-05-21
8
2010-05-26
11
223
2010-03-30
x
2010-03-30
2010-03-30
2010-04-09
2010-04-13
9
12
276
2010-04-20
x
2010-04-12
2010-04-20
2010-05-06
2010-05-06
16
13
318
2010-04-29
x
2010-04-29
2010-04-29
2010-05-27
10-5-2010
28
14
279
2010-04-21
x
2010-04-21
2010-04-21
2010-04-28
2010-04-29
7
15
328
2010-04-30
x
2010-04-15
2010-04-30
2010-05-12
2010-05-13
12
16
358
2010-05-17
x
2010-05-17
2010-05-17
2010-05-26
2010-05-27
9
17
477
2010-06-21
x
2010-06-20
2010-06-21
2010-07-06
2010-07-07
15
18
479
2010-06-22
x
2010-06-17
2010-06-22
2010-07-13
2010-07-14
21
19
502
2010-06-24
x
2009-12-07
2010-08-09
2010-08-25
2010-08-27
16
2010-09-07
2010-09-02
20
506
2010-06-29
x
2010-06-25
2010-06-29
2010-07-12
2010-07-12
13
21
579
2010-07-19
x
2010-07-12
2010-07-19
2010-08-05
2010-08-09
16
22
583
2010-07-20
x
2010-07-20
2010-07-20
2010-07-26
2010-07-27
6
23
603
2010-07-26
x
2010-07-26
2010-07-26
2010-08-06
2010-08-06
10
24
605
2010-07-26
x
2009-07-20
2010-07-26
2010-08-16
2010-09-07
20
25
607
2010-07-27
x
2010-05-30
2010-07-27
2010-08-04
2010-08-06
7
26
622
2010-07-29
x
2010-07-23
2010-07-29
2010-10-01
2010-10-14
62
27
658
2010-08-06
x
2010-08-05
2010-08-06
2010-08-13
2010-08-19
7
28
661
2010-08-06
x
2010-05-06
2010-09-01
2010-09-01
2010-09-02
0
29
718
2010-08-20
2010-10-05
2010-08-20
2010-10-05
2010-10-06
2010-10-14
1
30
735
2010-08-24
x
2010-08-12
2010-08-24
2010-09-30
2010-10-01
36
31
776
2010-09-06
x
2010-09-06
2010-09-06
2010-09-15
2010-09-15
9
32
804
2010-09-15
2010-10-06
2010-09-09
2010-09-15
2010-10-08
2010-10-11
23
2010-10-04
1900-01-00
33
821
2010-12-17
x
2010-11-17
2010-12-17
2010-12-30
2010-12-30
13
34
830
2010-09-24
x
2010-09-14
2010-09-24
2010-10-29
2010-11-08
35
35
981
2010-11-16
brak daty
2010-10-19
brak daty
2010-12-20
2010-12-20
?
36
992
2010-11-19
x
2010-11-12
2010-11-19
2010-12-07
2010-12-23
18
37
1007
2010-11-25
x
2010-11-20
2010-11-25
2010-12-21
2010-12-21
26
38
1024
2010-12-02
2010-12-10
2010-11-30
2010-12-02
2010-12-13
2010-12-13
11
39
1033
2009-12-17
x
2009-08-26
2010-01-21
2010-02-04
2010-02-11
13
2010-03-02
2010-02-18
 
 
Decyzje odbierane są przez inwestorów lub wskazanych przez nich pełnomocników. Odbiór zazwyczaj następuje w dniu wydania lub niezwłocznie po wydaniu. Praktykuje się odbiór osobisty, co zdecydowanie przyspiesza zapoznanie się z decyzją przez inwestorów.
 
Z akt sprawy nie wynika aktywny udział strony w postępowaniu, brak także dowodów potwierdzających informowanie stron zgodnie z art. 10 Kpa.
W każdym przypadku odstąpiono od uzasadnienia decyzji z powodu uwzględnienia w całości żądania strony, co jest zgodne z art. 107 ust. 4 Kpa.
 
W każdym przypadku wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany załącznikiem decyzji jest projekt budowlany znajdujący się w aktach sprawy. Ponadto stwierdzono zgodność wnioskowania z wydaną decyzja odnośnie projektu.
 
Strony ustalono właściwie, tj. zgodnie z art. 28 Prawa budowlanego, który nadaje status strony inwestorowi oraz właścicielom, użytkownikom wieczystym lub zarządcom nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Obszar oddziaływania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu, czyli wszystko co nie znajduje się w obiekcie a dookoła obiektu, poza nim.  
Postępowania o pozwolenia budowlane w badanej próbie prowadzone było szybko i sprawnie. Czas wydania decyzji zasadniczo nie przekraczał 1 miesiąca. W sprawie nr 622 projekt budowlany wymagał uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wniosek został przygotowany w dniu 3.09.2011r., natomiast postanowienie uzgadniające zostało doręczone organowi w dniu 29-09-2010r. W sprawie nr 735 projekt budowlany wymagał uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wniosek został przygotowany w dniu 30.08.2011r., natomiast postanowienie uzgadniające zostało doręczone organowi w dniu 29-09-2010r. Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminu załatwienia sprawy oczekiwanie na uzgodnienie wydłuża termin. Natomiast w sprawie nr 830 wniosek nie wymagał żadnych uzgodnień ani uzupełnienia.
 
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola   stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola nr OR.I-152-32/2004 z dnia 24.08.2004 r., nr OR.I-0152-42/2004 z dnia 29.10.2004 r., nr OR.I-0152-218/2008 z dnia 16.04.2008r.   kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
Jednostka kontrolowana
   
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
Data: Opole,......                                             
Zespół kontrolny
 
 
 
 
(podpisy)
 
 
Data: Opole, .......
 
 
 
Podpis Głównego Specjalisty: (na ostatecznej wersji roboczej)
 
 
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału: (na ostatecznej wersji roboczej)
 
 
 
 


[1] Prawo budowlane. Komentarz, red. Z.Niewiadomski, Wyd. BECK Warszawa 2009, s. 82
[2] Prawo budowlane. Komentarz, red. Z.Niewiadomski, Wyd. BECK Warszawa 2009, s. 83
[3] Lex Polonica nr 429318.
[4] T.Pietrzykowski, Lex Polnica nr 429318.

Załączniki do pobrania: 2012-11-28 13:39:05 - Wystąpienie pokontrolne - WB (59.50 kB)
2012-11-28 13:40:22 - Wystąpienie pokontrolne - WGN (57.50 kB)
2012-11-28 13:42:08 - Wystąpienie pokontrolne - WUAB (57.00 kB)

Ilość odwiedzin: 10835
Nazwa dokumentu: Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Marek-Badora
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Dziewulska-Gaj
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Marek-Badora
Data wytworzenia informacji: 2012-11-28 13:25:26
Data udostępnienia informacji: 2012-11-28 13:25:26
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-28 13:58:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner