logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
minus Planowanie Przestrzenne
   minus Aktualności
   plus Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
   minus Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
      plus Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
      minus Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IV" w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Podmiejskiej w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy bolkowskiej w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie WDPS I (Wschodnia Dzielnica Przemysłowo-Składowa) w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego węzła obwodnicy Wschodniej w rejonie Maliny w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Przeskok w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic Wrocławskiej - Domańskiego w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów górniczego Groszowice - Południe w Opolu wraz z terenami przyległymi
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bierkowice - Wschód w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VI" w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VII - Piast" w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Groszowice" w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVe" w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin II w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Kokota w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś I" w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Metalchem w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IV" w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIIa" w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice V" w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VI" w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIb - Piast" w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie szpitala przy Alei Wincentego Witosa w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. ks. Bolesława Domańskiego w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Borki" w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Elektrownia - Czarnowąsy" w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Brzezie" w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wrzoski I" w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów I" w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zakrzów II" w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice I" w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Chmielowice II" w Opolu
         minus Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Żerkowice I" w Opolu
   plus Ochrona krajobrazu
   minus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Redakcja Biuletynu
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


WYKAZ SPORZĄDZANYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Symbol planu Granice mpzp Nazwa planu

Data
przystąpienia
do sporządzenia

C14 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IV" w Opolu 17 listopada
2005 r.
C21 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  terenów w rejonie ul. Podmiejskiej w Opolu 06 kwietnia
2006 r.
C23 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy bolkowskiej w Opolu 06 kwietnia
2006 r.
C27 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie WDPS I (Wschodnia Dzielnica Przemysłowo-Składowa) w Opolu 25 maja
2006 r.
C31   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego węzła obwodnicy wschodniej w rejonie Maliny w Opolu 29 czerwca 2006 r.
C33 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Przeskok w Opolu 21 września
2006 r.
C34 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic Wrocławskiej - Domańskiego w Opolu 23 luty
2007 r.
C37 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Groszowice - Południe w Opolu wraz z terenami przyległymi 19 kwietnia
2007 r.
C50 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bierkowice - Wschód w Opolu 25 sierpnia
2011 r.
C52 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VI" w Opolu 25 sierpnia
2011 r.
C53 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VII - Piast" w Opolu 25 sierpnia
2011 r.
C67 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Groszowice" w Opolu 28 listopada 2013 r.
C72 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIa - Piast" w Opolu 25 września
2014 r.
C79 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Północna I” w Opolu 23 kwietnia
2015 r.
C81 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "plac dworcowy" w Opolu 27 sierpnia
2015 r.

C88
 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IVe" w Opolu 25 lutego
2016 r.
C89
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin I w Opolu
 
24 marca
2016 r.
C90
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wróblin II w Opolu
 
24 marca
2016 r.
C92
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu
 
19 maja
2016 r.
C94
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Wójtowa Wieś I" w Opolu
 
07 lipca
2016 r.
C95
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Osiedla Metalchem w Opolu
 
07 lipca
2016 r.
C97
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice IV" w Opolu
 
27 października
2016 r.
C98
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu
 
24 listopada
2016 r.
C100 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście IIIa" w Opolu 30 marca
2017 r.
C101 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu 20 kwietnia 2017 r.
C102 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice V" w Opolu 6 czerwca
2017 r.
C103 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Gosławice VI" w Opolu 6 czerwca
2017 r.
C104 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście VIIb - Piast" w Opolu 6 czerwca
2017 r.
C105 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic Oleskiej i Kazimierza Sosnkowskiego w Opolu
28 września
2017 r.
C106 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie szpitala przy Alei Wincentego Witosa w Opolu 28 września
2017 r.
C107 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. ks. Bolesława Domańskiego w Opolu 30 listopada
2017 r.

Nazwa dokumentu: Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Osoba, która wytworzyła informację: Emilia Twardowska
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Twardowska
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Twardowska
Data wytworzenia informacji: 2013-01-02 13:27:17
Data udostępnienia informacji: 2013-01-02 13:27:17
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-06 12:55:51

Wersja do wydruku...

corner   corner