logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
minus Zawiadomienia
   plus (53/2008) wawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (4) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (12) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   plus Zawiadomienie Prezydenta Miasta Opola
   minus (30/2008) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (38) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (44) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnionego
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego (10/10)
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego (13/10)
   minus Zawiadom. o wszczęciu postępowania w spr wydania pozw. wodnoprawnego (29/10)
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. wydania pozwolenia w-p (30/10)
   minus (27/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego (32/10)
   minus (33/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (43/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (37/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (40/10) zawiadom. o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (35/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (41/10) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (47/10) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (42/10) zawaidomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (46/10) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (60/10) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
   minus (52/10) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (51/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (5/11) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (66/10) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wpdnoprawnego
   minus (67/10)zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
   minus (14/11) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (17/11) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (18/11)zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (19/11) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (22/11) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprwnego
   minus (21/11) Zawiadomienie o wszczęściu postępowania wodnoprawn.
   minus (24/11) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
   minus OŚR.I.KWS.6210-26-2/11
   minus OŚR.I.KWS.6210-30-2/11
   minus (36/11) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (39/11)Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w-pr
   minus (44/11) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (6341.1.2011) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (24/11u) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (28,29/11) Zawiadomienie uzgadniającej warunki realizacji przedsięwzięcia
   minus OŚR-I.6341.22.2011.KWS - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (6341.24w.2011)Zawiadomienie o wszczęciu postęp. wodnoprawnego
   minus (26/2011) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (6341.31.2011) zawidomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (6341.34.2011) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (6341.36.2011) Zawiadomienie o wszczęciu postępow. wodnoprawnego
   minus (6341.38.2011) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania legalizującego u. wodne
   minus (7/2012) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚR-I.6341.7.2012.KWS
   minus (6341.18.2012) pozwolenie wodnoprawne
   minus (6341.16.2012) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus Ogłoszenie Prezydenta Miasta Opola
   minus Ogłoszenie Prezydenta Miasta Opola
   minus (82/12) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
   minus (36/2013) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
   minus (32/2013) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (48/2013) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (59/13) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.72.2013.KWS - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚ. 6341. 105. 2013. BS - zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
   minus OŚ. 6341. 104. 2013. BS - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus GNO-V.6341.30.2013 (66/2013) zawiadomienie o wszczęciu postępowania
   minus BS.6341.34.2013 (64/2013) obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus BS.6341.33.2013 (63/2013) obwieszczenie Starosty Krapkowickiego o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
   minus GNO-V.6341.31.2013 (62/2013) zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
   minus (OŚR.6341.91.2013.KWS) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.6.2014.KWS zawiadomienie o wygaszeniu pozwolenia wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.8.2014 zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.10.2014 zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego
   minus (16/2014) zawaidomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.22.2014.KWS zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (8/2014) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wygaszenie decyzji PMO
   minus OŚR.6341.58.2014 zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
   minus (65/2014) OŚR.6341.65.2014 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (55/2014) OŚR.6341.55.2014 zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (66/2014) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprwnego
   minus (52/2014) OŚ.6341.94.2014.BS - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus (2/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.7.2015 zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.6.2015.KWS (6/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.9.2015.KWS (9/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. zmiany pozwolenia wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.4.2015.KWS (4/2015) - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.15.2015 (15/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.17.2015.KWS (17/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.18.2015.AW (18/2015) zawaidomieie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.27.2015.AW (27/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.21.2015 (21/2015) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.24.2015.AW zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.39.2015.KWS (39/2015) zawaidomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia decyzji - pozwolenia wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.33.2015.KWS - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.42.2015 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.43.2015 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.48.2015 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚR.6341.40.2015.AW
   minus zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚR.6341.59.2015.AW
   minus OŚR.6341.64.2015.KWS (64/15) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - informacja do publicznej wiadomości
   minus OŚR.6341.75.2015 (75/15) zawiadomienie o wszczęciu postępowania wygaszającego w części pozwolenie wodnoprawne
   minus OŚR.6341.76.2015 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. zmiany z art. 189 Poś pozwolenia wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.106.2015 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
   minus OŚR.6341.2.2016 - zawiadomienie o wszczęciu postęowania wodnopranego dot. wygaszenia pozwlenia wodnoprawnego
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                                                                                                                                                           Opole, dnia 25.01.2013 r.
OŚR-I.6341.82.2012.KWS
 
 
INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
 
 
      Na podstawie art. 10 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U.2012.145 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Opola zawiadamia, iż na wniosek (bez numeru) z dnia 28.11.2012 r. (data wpływu 30.11.2012 r. i data ostatecznego uzupełnienia 23.01.2013 r.) Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w Płocku z siedzibą przy ul. Chemików 7, działającej poprzez pełnomocnika Pana Andrzeja Czochara, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla stacji paliw zlokalizowanej w Opolu przy ul. Wrocławskiej 135, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
 
I.            wykonanie urządzeń wodnych:
 
-likwidację istniejącego wylotu, oznaczonego symbolem WYi1, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe pochodzące z terenu stacji paliw nr 1323 zlokalizowanej w Opolu przy ul. Wrocławskiej 135, do istniejącego rowu opaskowego zlokalizowanego na działce nr 8/3, k.m. 29, obręb Półwieś;
-nowego wylotu, oznaczonego symbolem WY1, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe pochodzące z terenu stacji paliw nr 1323 zlokalizowanej w Opolu przy ul. Wrocławskiej 135, do istniejącego rowu opaskowego zlokalizowanego na działce nr 8/3, 8/10, k.m. 29, obręb Półwieś;
-nowego wylotu, oznaczonego symbolem WY4, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe pochodzące z terenu wjazdu na teren stacji paliw nr 1323 zlokalizowanej w Opolu przy ul. Wrocławskiej 135, do istniejącego rowu chłonnego, oznaczonego symbolem RCHi, zlokalizowanego na działce nr 98, k.m. 7, obręb Półwieś;
-nowego wylotu, oznaczonego symbolem WY3, odprowadzającego wody opadowe i roztopowe pochodzące z terenu wyjazdu z terenu stacji paliw nr 1323 zlokalizowanej w Opolu przy ul. Wrocławskiej 135, do istniejącego rowu przydrożnego, zlokalizowanego na działce nr 98, k.m. 7, obręb Półwieś;
-przebudowy istniejącego rowu opaskowego i przydrożnego na łącznej długości 89,0 m, zlokalizowanych na działkach nr 8/3, 8/10, 8/11, 8/19, k.m. 29, nr 98, k.m. 7, obręb Półwieś oraz rowu chłonnego, oznaczonego symbolem RCHi, zlokalizowanego na działce nr 98, k.m. 7, obręb Półwieś;
 
II.            szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:
 
- pochodzących z terenu stacji paliw nr 1323 zlokalizowanej w Opolu przy ul. Wrocławskiej 135, projektowanym wylotem, oznaczonym symbolem WY1, do ziemi - istniejącego rowu opaskowego zlokalizowanego na działce nr 8/3, k.m. 29, obręb Półwieś, na poniżej podanych warunkach:
- zawiesina ogólna ≤ 100 mg/l
- węglowodory ropopochodne ≤ 15 mg/l
System podczyszczający ww. ścieków składał się będzie z: wpustów deszczowych wyposażonych w osadniki, osadnika szlamu o pojemności V = 3,3, m3, separatora koalescencyjnego o wydajności q = 15,0 l/s. Punktem kontrolnym odprowadzanych wód opadowych i roztopowych ustala się: wylot WY1 lub awaryjnie zbiornik przepompowni retencyjnej.
 
- pochodzących z terenu wjazdu na teren stacji paliw nr 1323 zlokalizowanej w Opolu przy ul. Wrocławskiej 135, projektowanym wylotem z odwodnienia liniowego, oznaczonym symbolem WY4, do ziemi - istniejącego rowu chłonnego, oznaczonego symbolem RCHi, zlokalizowanego na działce nr 98, k.m. 7, obręb Półwieś, na poniżej podanych warunkach:
- zawiesina ogólna ≤ 100 mg/l
- węglowodory ropopochodne ≤ 15 mg/l
System podczyszczający ww. ścieków składał się będzie z odwodnienia liniowego DN 150 – oznaczonego symbolem OL1 wyposażonego w część osadnikową. Punktem kontrolnym odprowadzanych wód opadowych i roztopowych ustala się: wylot WY4.
 
-pochodzących z terenu wyjazdu z terenu stacji paliw nr 1323 zlokalizowanej w Opolu przy ul. Wrocławskiej 135, projektowanym wylotem z odwodnienia liniowego, oznaczonym symbolem WY3, do ziemi - istniejącego rowu chłonnego, oznaczonego symbolem RCHi, zlokalizowanego na działce nr 98, k.m. 7, obręb Półwieś, na poniżej podanych warunkach;
- zawiesina ogólna ≤ 100 mg/l
- węglowodory ropopochodne ≤ 15 mg/l
System podczyszczający ww. ścieków składał się będzie z: odwodnienia liniowego DN 150 – oznaczonego symbolem OL2 wyposażonego w część osadnikową. Punktem kontrolnym odprowadzanych wód opadowych i roztopowych ustala się: wylot WY3.
 
Tabela 1. Orientacyjne ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych poprzez ww. wyloty:
Wielkość zrzutu wód opadowych i roztopowych
Nr
Numer wylotu
Powierzchnia                     zlewni wylotu [ha]
Maksymalny godzinowy zrzut [m³/h]       
Średni dobowy
 zrzut [m³/d]
Maksymalny roczny zrzut [m³/rok ] 
1
Wylot WY1

 
0,6590
4,5
9,29
2451,0
2
Wylot WY4

 
0,0239
2,1
0,63
166,0
3
Wylot WY3

 
0,0148
1,0
0,39
103,0
 
Wnioskowany termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ww. wylotami oznaczonymi symbolami: WY1, WY4, WY3 – 10 lat.
 
Jednocześnie informuję, że w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola
– Plac Wolności 7-8 (pokój 319) strony mogą składać uwagi i wnioski w tej sprawie
w terminie 7 dni od dnia ukazania się zawiadomienia.
 
 

Załączniki do pobrania: 2013-01-28 12:05:58 - informacja do publicznej wiadomości (54.00 kB)

Ilość odwiedzin: 7263
Nazwa dokumentu: (82/12) zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego
Skrócony opis: wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla stacji paliw zlokalizowanej w Opolu przy ul. Wrocławskiej 135
Podmiot udostępniający: Prezydenta Miasta Opola
Osoba, która wytworzyła informację: Kamila Wnuk-Skóbel
Osoba, która odpowiada za treść: Kamila Wnuk-Skóbel
Osoba, która wprowadzała dane: Kamila Wnuk-Skóbel
Data wytworzenia informacji: 2013-01-28 11:54:37
Data udostępnienia informacji: 2013-01-28 11:54:37
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-28 12:06:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner