logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

KWiA-I.1711.00005.2012
KWiA-I.KW-00019/12    
Opole, 11 czerwca 2012 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 6/12
 
Jednostka kontrolowana
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
 
Termin przeprowadzenia kontroli
od 14 lutego do 23 marca 2012 r.
 
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Małgorzata Jóźwin-Mazurek – inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Tadeusz Lech – główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
Nr 10/12
Nr 11/12
Przedmiot kontroli
Wyjaśnienie zarzutów pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)dot. rozbieżności w księgowaniu jego wpłat do MOSiR.
Okres objęty kontrolą
2009-2012 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki
Maciej Płuska – dyrektor
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)- główny księgowy
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– zastępca dyrektora

 

 
Podstawy prawne
 
1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)
 
2. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741, z późn. zm.)
 
3. Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)
 
4. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)
 
5. Uchwała nr XLIV/456/05 Rady Miasta Opola z dnia 17 marca 2005 r.
w sprawie tworzenia i gospodarowania dochodami własnymi w jednostkach budżetowych miasta Opola, z późn. zm.
 
6. Uchwała Nr XXI/210/07 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych, z późn. zm.
 
7. Uchwała nr LXXV/813/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania, z późn. zm.
 
8. Zarządzenie Nr OR.I-0151-272/06 Prezydenta Miasta Opola z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Trybu postępowania przygotowującego zabudowane i niezabudowane nieruchomości gruntowe do sprzedaży, najmu i dzierżawy w drodze przetargów i rokowań, z późn. zm.
 
9. Zarządzenie Nr OR.I-0151-1786/2010 Prezydenta Miasta Opola z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie bazowych stawek czynszu za najem lokali użytkowych, z późn. zm.
 
Cel kontroli
 
Celem kontroli było sprawdzenie zasadności i wyjaśnienie zarzutów pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)dot. rozbieżności pomiędzy faktycznymi wpłatami czynszów z tytułu najmu lokalu użytkowego a księgowaniami tych wpłat w ewidencji księgowej MOSiR.
W dniu 3 lutego 2012 r. pismem nr KST 1710.1.12 zastępca naczelnika Wydziału Kultury Sportu i Turystyki pan (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zwrócił się z prośbą o przeprowadzenie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Opolu kontroli celem wyjaśnienia zasadności zarzutów pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)w sprawie rozbieżności w księgowaniu jego wpłat (akta kontroli Nr 12/6/I/1).
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się z Zakładowym Planem Kont obowiązującym w jednostce. Dokonano analizy przepisów i procedur stosowanych w jednostce przy zawieraniu umów najmu. Dokonano analizy ustaleń kontroli przeprowadzonych w ostatnim okresie w MOSiR. Szczegółowej analizie poddano umowę dotyczącą najmu lokalu użytkowego zajmowanego przez (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.
Na podstawie umowy najmu ustalono wysokość stawek czynszu za najem lokalu. Zapisy dokonywane na kontach księgowych dotyczących tego kontrahenta porównano z kwotami wynikającymi z umów i z aneksów oraz z kwotami figurującymi na wyciągach bankowych. Zapoznano się z dokumentacją dotyczącą prowadzonej korespondencji z kontrahentem. Dane zawarte w tej korespondencji porównano z dokumentacją źródłową.
 
Analiza poprzednich kontroli
 
         W dniach od 16 marca do 10 kwietnia 2009 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Opolu zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 11/09 w zakresie: dochodów budżetowych, dochodów własnych oraz składników majątkowych. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Prezydent Miasta Opola w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 14.05.2009 r. wydał m.in. następujące zalecenie: mając na uwadze dbałość o przyszłe wyniki ekonomiczne jednostki, nie należy zawierać kolejnych umów z kontrahentami mającymi zaległości w płatnościach i nie posiadającymi środków finansowych gwarantujących wypłacalność. W dniach od 25 do 29 stycznia 2010 r. w jednostce zostało przeprowadzone postępowanie kontrolne mające na celu sprawdzenie prawidłowości realizacji zaleceń pokontrolnych m.in. z 14.05.2009 r.W wyniku przeprowadzonej kontroli dokonano szeregu ustaleń dotyczących m.in. stanu należności budżetowych. Ustalono, że stan ten, w tym zaległości uległ zmniejszeniu. Na dzień 31.03.2009 r. zaległości wynosiły 694.092,20 zł. Natomiast na dzień 31.12.2009 r. zaległości były niższe o 173.384,40 zł. Należności ogółem na koniec 2009 r. wyniosły 589.550,93 zł[1] i dotyczyły:
- należności z tytułu świadczonych usług w kwocie 426.734,05 zł (w tym należności dochodzone na drodze sądowej w kwocie 202.236,01 zł),
- odsetek od niezapłaconych należności w terminie w kwocie 162.816,88 zł (w tym odsetki od należności dochodzonych na drodze sądowej w kwocie 136.254,48 zł[2]).
Należności niewymagalne dotyczą bieżącej działalności MOSiR, natomiast należności wymagalne wynikają z niedotrzymania terminów płatności przez kontrahentów (głównie klubów sportowych). W celu wyegzekwowania należności wysyłane są wezwania do zapłaty. W stosunku do podmiotów zalegających z wnoszeniem opłat czynności windykacyjne odbywają się drogą sądową, a skuteczność windykacji zaległości zależy od działań komornika. W 2009 r. po otrzymaniu wystąpienia pokontrolnego zawarto łącznie 49 różnego rodzaju umów. W dwóch przypadkach umowy zostały zawarte z kontrahentami mającymi zaległości w płatnościach (należności wymagalne). Umowy te zawarto w dniu 01.09.2009 r.Z wyjaśnień dyrektora i głównej księgowej wynika, że z kontrahentami tymi zawarto umowy ze względów społecznych, a ponadto kontrahenci ci posiadają środki na bieżącą realizację zobowiązań wynikających z zawartych umów.
W 2010 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Opolu Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu Miasta Opola przeprowadził zadanie audytowe nr 3/10 pn. „Ocena nadzoru nad jednostkami miejskimi w zakresie gospodarki mieniem komunalnym.” Zespół audytorów stwierdził m.in. iż w ramach systemu gospodarowania mieniem komunalnym przekazanym w trwały zarząd miejskim jednostkom organizacyjnym nie funkcjonuje spójny mechanizm określania wysokości obowiązujących stawek najmu /dzierżawy /użyczenia pomieszczeń lub też powierzchni nieruchomości oraz zasad najmu lokali użytkowych. Podstawowy akt określający przedmiotowy obszar tj. Uchwała Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2007r. nr XXI/210/07 w sprawie zasad najmu lokali użytkowych wprowadza w treści § 1 definicje podmiotów, wobec których przedmiotowa uchwała winna być stosowana (…) W opinii zespołu audytowego, stosowanie przez jednostki budżetowe zasad najmu określonych w ww. uchwale oraz tym samym utworzonych na jej podstawie aktów wykonawczych, są bezzasadne, albowiem uchwała ta reguluje stosunki pomiędzy właścicielem mienia tj. gminą, przedsiębiorcą, z którym gmina zawarła umowę na zarządzanie mieniem oraz najemcą. A zatem nie powinna być stosowana przez jednostki budżetowe, które są jednostkami sektora finansów publicznych nie posiadającymi osobowości prawnej, a nie przedsiębiorstwami komercyjnymi.(…) W wyniku przeprowadzonych badań w przedmiotowym obiekcie zespół audytorów stwierdził, że w istniejącej strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Opola brak wypracowanego, spójnego modelu nadzoru nad gospodarowaniem mieniem przez jednostki budżetowe. W przypadku audytowanych wydziałów funkcjonują skrajnie różne ujęcia zagadnienia nadzorowania jednostek. (…) Przeprowadzone przez zespół audytowy, w dalszej kolejności badania wykazały różnorodność w przyjętych do stosowania w jednostkach mechanizmach ustalania wysokości stawek czynszowych za najem, dzierżawę lub użyczenie nieruchomości.(…) W subiektywnej ocenie audytorów funkcjonujący system gospodarowania mieniem komunalnym przekazanym w trwały zarząd miejskim jednostkom winien umożliwiać stosowanie sformalizowanej polityki w zakresie określania stawek czynszów pochodzących z tytułu najmu nieruchomości, której realizacja dodatkowo pozwalałaby uzyskać informacje decyzyjne dla właściciela w zakresie gospodarowania przekazanym mieniem. W rezultacie otrzymanych wyników badań audytorzy identyfikują co najmniej dwa rozwiązania umożliwiające wdrożenie polityki określania wysokości stawek czynszów w lokalach objętych trwałym zarządem:
·       umożliwienie dyrektorom jednostek podejmowanie samodzielnych decyzji w wyznaczaniu stawek najmu na zasadach wolnorynkowych,
·       uwzględnienie kwestii wyznaczania stawek za najem w obowiązujących uregulowaniach Gminy Opole.
W nawiązaniu do audytu Zastępca Prezydenta pan Arkadiusz Karbowiak pismem nr KSiT 4122/10/10 z dnia 27.10.2010 r. polecił m.in. opracować zasady i wysokość stawek opłat czynszowych z tytułu najmu, dzierżawy lub użyczenia na podstawie stawek rynkowych oraz przy zawieraniu umów najmu, dzierżawy lub użyczenia stosować się w pełni do obowiązujących przepisów prawnych, a zwłaszcza do zapisów art. 43 ust. 2 pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (akta kontroli Nr 11/27/I/5). Zespół kontrolny ustalił, iż jednostka nie opracowała powyższych zasad a także nie stosowała zapisu art. 43 ust. 2 pkt.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W dniu 14.09.11 r. dyrektor złożył pisemne wyjaśnienia z których wynika co następuje (akta kontroli Nr 11/27/I/6):
 
1. Po zapoznaniu się ze wskazaniami audytu zawartymi w protokole pokontrolnym, oraz otrzymaniu wspomnianego pisma KSiT-4122/10/10 dyrektor MOSiR spotkał się z osobami przeprowadzającymi audyt z prośbą o poradę i wskazanie pożądanej ścieżki postępowania w celu uporządkowania dotychczas nie do końca poprawnego (jak wykazał audyt) sposobu najmu, dzierżawy i użyczania. Z rozmowy wynikało m.in., że ustalenia kontrolne odnoszą się nie tylko do naszej jednostki ale zasada stosowania cen rynkowych dotyczyć powinna wszystkich lokali znajdujących się w zasobach miasta.   
2. Po otrzymaniu wskazań audytu zawartych w protokole kontroli dyrektor MOSiR-u spotkał się w obecności swojego radcy prawnego mecenasa(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), z z-cą naczelnika Wydziału Kultury Sportu i Turystyki(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), aby ustalić dalszy sposób postępowania w odniesieniu do naszej jednostki. Na spotkaniu tym radca prawny zaproponował konsultacje Wydziałów Urzędu Miasta w celu przedyskutowania sposobu uporządkowania dotychczas obowiązującego prawa miejscowego koniecznego do stosowania stawek regulowanych przez rynek oraz podjęcia jednolitych działań.
3. W trakcie oczekiwania na rezultaty oczekiwanych dyskusji dyrektor MOSiR-u spotkał się z z-cą prezydenta Arkadiuszem Wiśniewskim, któremu podlegają sprawy lokalowe i przedstawił sprawę. Pan Prezydent obiecał zainteresowaniem się sprawą i przedyskutowanie jej na poziomie urzędu oraz rozważenie czy stosowanie gry rynkowej przez Miasto lub występujące w jej imieniu jednostki jest najlepszym rozwiązaniem.
4. Po objęciu stanowiska z-cy prezydenta przez Krzysztofa Kawałko dyrektor MOSiR-u przedstawił mu sprawę wynajmu, dzierżawy i użyczania jako temat nurtujący MOSiR i wymagający zgodnie ze wskazaniami audytu uporządkowania.  
5. W miesiącu sierpniu br. z z-cą naczelnika WKSiT w rozmowie z z-cą prezydenta Krzysztofem Kawałko, ustalono, że MOSiR zwróci się do Prezydenta Ryszarda Zembaczyńskiego z oficjalnym wystąpieniem o uporządkowanie niespójnej prawnie sytuacji. 
Powyższe wyjaśnienia zostały potwierdzone ze stanem faktycznym w dniu 15.09.2011 r. w trakcie spotkania kierownika zespołu kontrolnego z naczelnikiem WKSiT panią Dorotą Michniewicz-Witkowską oraz z jej zastępcą panem(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), z którego została sporządzona notatka służbowa (akta kontroli Nr 11/27/I/7). Zastępca naczelnika wyjaśnił, że zalecenia jakie przesłał do MOSiR zostały opracowane na podstawie audytu jaki odbył się w 2010 r. Ponadto potwierdził wszystko co zostało zawarte w wyjaśnieniach dyrektora Płuski, poza informacjami na temat spotkań z zastępcami prezydenta, gdyż nie był na nich obecny. WKSiT oczekiwał na propozycje stawek do najmu lokali. Po rozmowie w sierpniu z zastępcą naczelnika i zastępcą prezydenta faktycznie zostało ustalone, że MOSiR zwróci się do Prezydenta z oficjalnym wystąpieniem o uporządkowanie sytuacji. W obecnej chwili WKSiT nie ma wiedzy czy takie pismo zostało już złożone.
Co do niedostosowania się do zapisu art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami dyrektor jednostki oraz główna księgowa złożyli ustne wyjaśnienia, z których wynika, że ustawa nie precyzuje w jakich terminach należy zawiadamiać organ nadzorującym - z uwagi na nieznaczną ilość zawierania nowych umów najmu, dzierżawy (1 umowa w 2011 r.) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przyjął załażenie, że informację na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami będzie sporządzał 1 raz do roku. W przypadku gdyby ilość zawieranych umów wzrosła, stosowną informację MOSiR będzie sporządzał na bieżąco.
W dniach od 9 sierpnia do 9 września 2011 r. WKWiA przeprowadził kontrolę w MOSiR, której celem była ocena prawidłowości zawieranych umów o wynajem lokali i obiektów pod kątem obowiązujących przepisów prawa.
         Ogółem w okresie objętym kontrolą tj. od 2008 r. zawarto 28 umów najmu, w tym 17 umów dotyczyło najmu lokali użytkowych na cele biurowe. Pozostałe umowy dotyczyły: w czterech przypadkach wynajmu na usługi zdrowotne, w czterech przypadkach dzierżawy gruntu i powierzchni, w dwóch przypadkach dzierżawy pomieszczenia magazynowego oraz w jednym przypadku dzierżawy korytarza. Umowy na poszczególne lokale sporządzane były przez kierowników tych obiektów i każdorazowo podpisywane przez dyrektora MOSiR-u. Z treści zawartych umów wynika, że wszystkie umowy zostały zawarte na działalność: biurową, handlową oraz inną, np. usługi zdrowotne tj. działalność statutową. Nie stwierdzono przypadków zawierania umów na działalność nie wymienioną w statucie. Nie stwierdzono przypadków stosowania innych stawek niż wynikające z zarządzenia w sprawie bazowych stawek czynszu za najem lokali użytkowych. Umowy najmu lokali użytkowych zawierane są w imieniu gminy Opole na wzorze przekazanym przez Urząd Miasta. Nie stwierdzono przypadków oddawania lokali użytkowych w użytkowanie bez zawarcia odpowiedniej umowy.
W czterech przypadkach kontrahenci zostali wyłonieni w drodze przetargu. Najem lokali dotyczący tych umów został przeprowadzony w trybie przetargu w związku z przeznaczeniem tych lokali – na usługi zdrowotne.
Na podstawie indywidualnej ewidencji księgowej każdego z najemców wybranych w trybie przetargu ustalono, że w każdym przypadku dokonywano naliczeń czynszów zgodnie z zawartymi umowami. Na dzień 31.08.2011 r. w przypadku dwóch najemców występowały zaległości w opłacaniu czynszów.
Z ewidencji księgowej wynika, że stan należności z tytułu najmu i dzierżawy na dzień 31.08.2011 r. wyniósł 199.493,78 zł. Z ewidencji tej wynika, że największa kwota zaległości dotyczy najemcy(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.). Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, że wśród tych należności znajdują się również należności niespłacone z okresu kiedy funkcjonował rachunek dochodów własnych. Zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o finansach publicznych nieściągnięte należności z dochodów własnych przejmuje jednostka budżetowa.
         Z analizy ewidencji księgowej na dzień 31.08.2011 r. wynika, że zaległości mają następujące kluby: (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)oraz następujący najemcy: (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).
W przypadku czterech umów lokale zajmowane są obecnie pozaumownie, tj. po wypowiedzeniu umów najmu. Trzy umowy zostały wypowiedziane w związku ze zwłoką w zapłacie czynszu. Natomiast w jednym przypadku sprawa obecnie jest w sądzie i dotyczy ustalenia prawnej własności działek.
We wszystkich przypadkach dokonywane są naliczenia za pozaumowne zajmowanie lokalu oraz dzierżawę terenu.
Szczegółowej analizie poddano także niżej wymienioną dokumentację dotyczącą najmu lokalu (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
1.       Umowa najmu lokalu z dnia 02.01.04 r. zawarta w miejsce umowy z dnia 30.07.96 r. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2.       Aneks nr 1 z dnia 1.06.04 r.- dotyczy aktualizacji stawek.
3.       Aneks nr 2 z dnia 3.11.05 r. – dotyczy zwiększenia zajmowanej powierzchni oraz aktualizacji stawek.
4.       Aneks nr 3 z dnia 6.01.06 r. – dotyczy aktualizacji stawek.
5.       Aneks nr 4 z dnia 27.03.06 r. - dotyczy aktualizacji stawek.
6.       Umowa dzierżawy tarasu z dnia 28.04.06 r. na okres od 1.05. do 15.09.06 r.
7.       Aneks nr 5 z dnia 31.07.06 r. – sporządzony w związku z przekształceniem zakładu budżetowego MZOR w jednostkę budżetową MOSiR.
8.       Aneks nr 1 z dnia 15.09.06 r. do umowy dzierżawy – przedłużenie okresu dzierżawy do 30.09.06 r. oraz aktualizacja związana z przekształceniem zakładu budżetowego MZOR w jednostkę budżetową MOSiR.
9.       Aneks nr 5 z dnia 19.02.07 r. - dotyczy aktualizacji stawek.
10. Umowa dzierżawy tarasu z dnia 30.04.07 r. na okres od 1.05. do 15.09.07 r.
11. Aneks nr 6 z dnia 25.02.08 r. - dotyczy aktualizacji stawek.
12. Pismo najemcy z dnia 24.06.08 r. do dyrektora MOSiR-u w sprawie zwolnienia z czynszu na okres pleneru rzeźbiarskiego. Pismo zostało przekazane także do wiadomości Prezydenta Miasta.
13. Pismem z dnia 25.06.08 r. dyrektor MOSiR-u odmawia i podaje uzasadnienie.
14. Na kserokopii powyższego pisma Zastępca Prezydenta pan Arkadiusz Karbowiak wyraża zgodę na wnioskowane zwolnienie z czynszu.
15. Aneks nr 7 z dnia 24.02.09 r. - dotyczy aktualizacji stawek. W związku z tym, ze aneks ten nie został oddany przez najemcę po podpisaniu, MOSiR wystosował pismo informujące o zmianie stawek.
16. Aneks nr 8 z dnia 10.03.10 r. - dotyczy aktualizacji stawek.
17. Pismo najemcy z dnia 25.05.10 r., w którym prosi o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty i zobowiązuje się do rozliczenia spłat do dnia 15.10.10 r.
18. Umowa dzierżawy tarasu z dnia 28.05.10 r. zawarta na okres od 1.06. do 15.10.10 r.
19. W odpowiedzi z dnia 6.09.10 r. dyrektor MOSiR-u prosi o przedstawienie harmonogramu planowanych spłat.
20. Najemca w piśmie z dnia 27.06.10 r. podaje terminy i kwoty spłat.
21. W dniu 16.07.10 r. zostaje podpisane porozumienie dot. rozłożenia należności na raty i terminów ich spłaty.
22. Aneks nr 9 z dnia 10.01.11 r. – dotyczy aktualizacji stawek.
23. W dniu 22.06.11 r. MOSiR wypowiedział umowę najemcy uzasadniając je zwłoką w zapłacie czynszu. Do dokumentacji jest załączone potwierdzenie odebrania z dnia 6.07.11 r.
Z ewidencji księgowej wynika, że w każdym przypadku dokonywano naliczeń zgodnie z umową, a także po wypowiedzeniu umowy. Z analizy konta analitycznego wynika, że ww. najemca dokonywał wpłat nieregularnie i w kwotach niższych od ustalonych w umowie.
Ponadto analizie poddano dokumentację znajdującą się w aktach umowy a dotyczącą wniosku z dnia 14.10.10 r. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)jaki złożył do Prezydenta Miasta Opola o umorzenie zaległości oraz zmniejszenie opłat, do wiadomości dla MOSiR. W dniu 19.10.10 r. na ww. wniosku Prezydent wyraził pisemnie zgodę na częściowe umorzenie zaległości w wysokości 60% i całości odsetek. Po analizie prawnej MOSiR w dniu 20.10.10 r. zwrócił się z prośbą do WKSiT o wszczęcie procedury zgodnie z uchwałą Rady Miasta w sprawie umorzenia. W dniu 21.10.10 r. zastępca naczelnika wydziału zwrócił się z prośbą do dyrektora MOSR o przygotowanie zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie umorzenia opłat. W dniu 29.11.10 r. MOSiR przesłał projekt zarządzenia w sprawie umorzenia do Prezydenta. W dniu 31.01.11 r. zastępca Prezydenta Miasta pan Arkadiusz Karbowiak pisemnie poinformował pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)o braku podstawy prawnej do umorzenia zaległości.
 
Ustalenia kontroli
 
W dniu 02.01.2004 r. dyrektor MOSiR-u zawarł umowę najmu lokalu z panem (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)w miejsce umowy z dnia 30.07.1996 r. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
W dniu 16.07.2010 r. zostało podpisane przez pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)oraz dyrektora MOSiR-u pana Macieja Płuskę porozumienie dot. rozłożenia należności na raty i terminów ich spłaty (akta kontroli Nr 12/6/I/5-7). Przedmiotem porozumienia jest spłata zadłużenia przez pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)w łącznej kwocie (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zł. Zadłużenie to zostało wyliczone na dzień 16.07.2010 r.
W dniu 8.12.2011 r. pan (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)złożył do MOSiR-u pismo z prośbą o przedstawienie prawidłowego rozliczenia dokonanych wpłat zgodnie z pierwszymi zapisami księgowymi, gdyż otrzymywane wykazy rozliczenia wpłat zawierają dane, które się wzajemnie wykluczają i mają dużo sprzeczności (akta kontroli Nr 12/6/I/8).
W tym samy dniu pan (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)przekazał także do Prezydenta Miasta Opola pismo (akta kontroli Nr 12/6/I/9-12) wskazujące na rozbieżności w księgowaniu jego wpłat przez MOSiR. W piśmie tym pan (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)powołuje się na trzy załączniki dotyczące spłaty zadłużenia jakie otrzymał z MOSiR-u. Pan (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)w swoim piśmie szczegółowo opisuje spłaty następujących dokumentów: DW/691/08/2010, DW/731/08/2010, DW/779/09/2010, DW/817/09/2010 oraz DW/874/10/2010.
         Powołując się na pismo z dnia 11.10.2011 r. pan (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zwraca uwagę, że zgodnie z Załącznikiem nr 1 z dnia 11.10.2011 r., dokumenty te zostały zapłacone w całości i przytacza daty 20.07. oraz 6.09.2011 r. Natomiast w Załączniku nr 2 z dnia 9.11.2011 r. podane są inne dane, tzn. dokumenty te nie są spłacone w całości tylko każdy częściowo. Poniżej pan (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) pisze, że wykazy z dnia 11.10.2011 r. i 9.11.2011 r. potwierdzają całkowitą zapłatę zaległości i że do wyjaśnienia pozostaje sprawa zapłaty odsetek(…) Wg pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)Załączniki nr 3 z dnia 2.12.2011 r. pokazuje zaległości, które zostały zapłacone w całości w dniu 6.09.2011 r. wg pierwszych zapisów księgowych. Wykazany dokument BD/477/03/2011 został zapłacony z nadpłaty faktury za miesiąc kwiecień 2011 roku (BD/698/04/2011 z dnia 6.04.2011 r.).  Pan (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)powołując się na powyższe sprzeczności w księgowaniu zawnioskował do prezydenta Miasta Opola o zlecenie dokonania kontroli poszczególnych księgowań w całości współpracy za lata 2009-2011 i ustalenie dlaczego tak to jest księgowane i co robi się z pozostałymi kwotami.
W dniu 10.01.2012 r. w odpowiedzi na pismo pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)MOSiR złożył Prezydentowi Miasta wyjaśnienia (akta kontroli Nr 12/6/I/13), z których wynika, iż pan (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) dokonując w dniu 06.09.2011 r. wpłaty w kwocie (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zł nie wskazał na poczet jakiego długu dokonuje wpłaty. W związku z tym MOSiR pierwotnie zaliczył ją na poczet należności głównej wynikającej z niezapłaconych faktur: DW/691/08/2010, DW/731/08/2010, DW/779/09/2010, DW/817/09/2010, DW/874/10/2010 zgodnie z art. 451 Kodeksu Cywilnego. W dniu 09.11.2011 r. sporządzono na prośbę pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)ponownie zestawienie, które uwzględniało wpłaty i wysokość zobowiązania w oparciu o art. 451 KC.
Zgodnie z art. 451 kodeksu cywilnego dłużnik mający względem tego samego wierzyciela kilka długów tego samego rodzaju może przy spełnieniu świadczenia wskazać, który dług chce zaspokoić. Jednakże to, co przypada na poczet danego długu, wierzyciel może przede wszystkim zaliczyć na związane z tym długiem zaległe należności uboczne oraz na zalegające świadczenia główne. Jeżeli dłużnik nie wskazał, który z kilku długów chce zaspokoić, a przyjął pokwitowanie, w którym wierzyciel zaliczył otrzymane świadczenie na poczet jednego z tych długów, dłużnik nie może już żądać zaliczenia na poczet innego długu. W braku oświadczenia dłużnika lub wierzyciela spełnione świadczenie zalicza się przede wszystkim na poczet długu wymagalnego, a jeżeli jest kilka długów wymagalnych - na poczet najdawniej wymagalnego.
Kwota zobowiązania pozostała do zapłaty przez pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zł wraz z odsetkami ustawowymi. Co do zapłaty za fakturę BD/477/03/2011 nadpłata wynikająca z zapłaty za fakturę BD/698/04/2011, nie została rozliczona z fakturą BD/477/03/2011, a rozliczono ją z zobowiązaniami powstałymi uprzednio: BD/55/01/2011 oraz BD/60/01/2011. W związku z tym, iż sposób zaliczenia nie wpływa na wysokość zobowiązania pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)MOSiR w dalszym ciągu oczekuje na zapłatę kwoty objętej żądaniem pozwu.
W wyniku kontroli na podstawie ewidencji konta 201 – bieżące rozrachunki z odbiorcami –(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)- dochody własne, strona Wn ustalono, że łączna kwota przypisów dotyczących pięciu wyżej wymienionych niezapłaconych faktur wyniosła (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)(akta kontroli Nr 12/6/I/35).  
Na podstawie wyciągu bankowego nr 75 z dnia 05.09.2011 r. oraz na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że pan (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)dokonał wpłaty kwoty (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zł, którą zaliczono na poczet należności wynikających z niezapłaconych pięciu faktur wymienionych w powyższych pismach (akta kontroli Nr 12/6/I/49, 71).  
 
Ponadto z ewidencji księgowej konta 221 - należności z tyt. dochodów budżetowych – dochody z najmu –(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), ustalono, że przypisu należności w kwocie (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zł dokonano w dniu 06.04.2011 r. na podstawie faktury nr BD/698/04/2011 (akta kontroli Nr 12/6/I/76). Na podstawie wyciągu bankowego nr 84 ustalono, że wpłaty tej kwoty dokonano w dniu 02.05.2011 r. Z opisu operacji wynika, że wpłata dotyczyła ww. faktury. W dniu 29.06.2011 r. wystawiono fakturę korygującą nr BD/8/06/2011/KR, z której wynika, że faktyczna kwota do zapłaty była niższa o 3.606,82 zł i wyniosła 3.606,86 zł (akta kontroli Nr 12/6/I/74-75). Z wyjaśnień głównej księgowej wynika, że nadpłata została zaliczona na poczet zmniejszenia łącznej kwoty zadłużenia.
Na podstawie konta 221 – rachunek dochodów własnych w likwidacji –strona Wn ustalono, że stan zadłużenia tego kontrahenta zaewidencjonowany na tym koncie na dzień 30.06.2011 r. wynosił(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.). Z ewidencji księgowej tego konta - strona Ma wynika, że zadłużenie to zostało spłacone w całości do dnia 03.11.2011 r. (akta kontroli Nr 12/6/I/49).
  Natomiast przypisu faktury nr BD/477/03/2011 dokonano w dniu 09.03.2011 r. w kwocie (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zł. Z badanej ewidencji księgowej nie wynika, aby dokonano wpłaty należności odnoszącej się do tej faktury. Z powyższej ewidencji oraz z wyjaśnień głównej księgowej wynika, że na wniosek dłużnika dokonano korekty wyżej wymienionej faktury o kwotę 3.606,86 zł (akta kontroli Nr 12/6/I/50). Pozostała należność w kwocie 3.606,82 zł została wykazana w pozwie do sądu.
Z Informacji o przebiegu sprawy (akta kontroli Nr 12/6/I/14-15) sporządzonej przez radcę prawnego zatrudnionego w kontrolowanej jednostce wynika co następuje:
W dniu 02.08.2011 r. został złożony do Sądu Rejonowego w Opolu pozew przeciwko (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)o zapłatę kwoty(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty. Na sumę tą składała się kwota(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) wynikająca z tytułu niezapłaconych faktur:
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
a także kwota(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zł z tytułu zwłoki w terminie płatności faktur. Odsetki zostały wyliczone na dzień 30.06.2011 r. W związku z dokonaniem wpłaty w wysokości (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zł tytułem zapłaty należności wynikającej z faktury VAT nr BD-1053/06/2011 w dniu 5.08.2011 r. dokonano aktualizacji kwoty do wysokości(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.). W dniu 8.09.2011 r. MOSiR po raz kolejny zaktualizował kwotę spłatydo wysokości (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)w związku z dokonaniem przez pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)wpłaty w wysokości (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zł. Zgodnie z art. 451 Kodeksu cywilnego MOSiR rozliczył kwotę w wysokości (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zł na spłatę zaległych odsetek z tytułu zwłoki w terminie płatności faktur wyliczonych na dzień 30.06.2011 r. natomiast kwotę w wysokości (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zł na spłatę należności wynikającej faktury VAT nr DW/691/08/2010 jako długu najdawniej wymagalnego. W związku z dokonaniem kolejnych wpłat zmniejszono kwotę do wysokości(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zł (należność główna) liczonymi od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty. Na ww. kwotę składa się należność główna w wysokości (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zł oraz skapitalizowane odsetki w wysokości (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zł.W związku z dokonaniem kolejnych wpłat na rzecz MOSiR w wysokości (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zł po raz kolejny zmniejszył należność do kwoty (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zł wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zł (należność główna) liczonymi od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty. W dniu 30.01.2012 r. odbyła się przed Sądem Rejonowym w Opolu rozprawa, na której pełnomocnik pozwanego zaproponował podjęcie mediacji, na co pełnomocnik powoda nie wyraził zgody.
Wpłaty w 2009 r.
 
Zespół kontrolny sprawdził zapisy w ewidencji księgowej  za okres od stycznia do grudnia 2009 r. Dokonano analizy niżej wymienionych kont księgowych dot. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) (akta kontroli Nr 12/6/I/16-18):
·   201-02-001-003-bieżące rozrachunki z odbiorcami –(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)- dochody własne,
·   201-02-002-003 - należności przeniesione z poprzednich lat –(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.),
·    201-02-004-003 - odsetki od należności –(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).  
Analizie poddano wszystkie naliczenia zaksięgowane po stronie Wn oraz wszystkie wpłaty zaksięgowane po stronie Ma. Sprawdzono także czy wszystkie wpłaty pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)widniejące na wyciągach bankowych są jednocześnie zaksięgowane w ewidencji księgowej jednostki (akta kontroli Nr 12/6/I/19-32). Ustalono, że wykazane w ewidencji wpłaty figurowały w następujących wyciągach bankowych:
·   nr 2 z dnia 6.01.2009 r.,
·   nr 22 z dnia 4.02.2009 r.,
·   nr 75 z dnia 27.04.2009 r.,
·   nr 80 z dnia 6.05.2009 r.,
·   nr 106 z dnia 12.06.2009 r.,
·   nr 109 z dnia 18.06.2009 r.,
·   nr 130 z dnia 20.07.2009 r.,
·   nr 137 z dnia 30.07.2009 r.,
·   nr 168 z dnia 14.09.2009 r.,
·   nr 170 z dnia 16.09.2009 r.,
·   nr 171 z dnia 17.09.2009 r.,
·   nr 228 z dnia 11.12.2009 r.
Ustalono, że wszystkie wpłaty figurujące w 2009 r. w wyciągach bankowych dotyczące (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)są zgodne z zapisami w ewidencji księgowej badanych kont.
 
Wpłaty w 2010 r.
 
Zespół kontrolny sprawdził ewidencję księgową kont dot. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)za okres od stycznia do grudnia 2010 r. (akta kontroli Nr 12/6/I/33-35):
·   201-02-001-003,
·   201-02-002-003,
·   201-02-004-003.
Analizie poddano wszystkie naliczenia zaksięgowane po stronie Wn oraz wszystkie wpłaty zaksięgowane po stronie Ma. Sprawdzono także czy wszystkie wpłaty pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)widniejące na wyciągach bankowych są jednocześnie zaksięgowane w ewidencji księgowej jednostki (akta kontroli Nr 12/6/I/36-41). Ustalono, że wykazane w ewidencji wpłaty figurowały w następujących wyciągach bankowych:
·   nr 61 z dnia 31.03.2010 r.,
·   nr 112 z dnia 16.06.2010 r.,
·   nr 154 z dnia 16.08.2010 r.,
·   nr 175 z dnia 14.09.2010 r.,
·   nr 186 z dnia 29.09.2010 r.,
·   nr 199 z dnia 19.10.2010 r.
Ustalono, że wszystkie wpłaty figurujące w 2010 r. w wyciągach bankowych dotyczące (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)są zgodne z zapisami w ewidencji księgowej badanych kont.
 
Wpłaty w 2011 r.
 
Zespół kontrolny sprawdził ewidencję księgowa za okres od stycznia do grudnia 2011 r. (akta kontroli Nr 12/6/I/42-55) kont księgowych:
·   221-01-926-92604-0750-02-15 – należności z tyt. dochodów budżetowych – dochody z najmu –(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.),
·   221-01-926-92604-0750-50-01 – należności z tyt. dochodów własnych w likwidacji –(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.),
·   221-01-926-92604-0920-50-31 - odsetki od należności - rachunek dochodów własnych w likwidacji –(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.),
·   221-01-926-92604-0830-20-09 - należności dochodzone na drodze sądowej – wpływy z usług –(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.),
·   221-01-926-92604-0920-01-04 - odsetki od należności –(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.),
·   221-01-926-92604-0920-20-09 - odsetki od należności sądowych –(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.),
·   221-01-926-92604-0970-20-05 – koszty procesu –(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.),
·   240-01-926-92604-4260-02-02 – pozostałe rozrachunki – za energię –(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.),
·   240-01-926-92604-4300-02-01 – pozostałe rozrachunki – za ścieki –(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.),
·   201-02-002-003,
·   201-02-004-003,
·   201-02-004-003.
Analizie poddano wszystkie naliczenia zaksięgowane po stronie Wn oraz wszystkie wpłaty zaksięgowane po stronie Ma. Sprawdzono także czy wszystkie wpłaty pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)widniejące na wyciągach bankowych są jednocześnie zaksięgowane w ewidencji księgowej jednostki (akta kontroli Nr 12/6/I/56-73). Ustalono, że wykazane w ewidencji wpłaty figurowały w następujących wyciągach bankowych:
·   nr 35 z dnia 14.03.2011 r.,
·   nr 42 z dnia 04.04.2011 r.,
·   nr 64 z dnia 13.06.2011 r.,
·   nr 75 z dnia 05.09.2011 r.,
·   nr 84 z dnia 02.05.2011 r.,
·   nr 121 z dnia 24.06.2011 r.,
·   nr 132 z dnia 11.07.2011 r.,
·   nr 139 z dnia 20.07.2011 r.,
·   nr 140 z dnia 21.07.2011 r.,
·   nr 148 z dnia 02.08.2011 r.,
·   nr 154 z dnia 10.08.2011 r.,
·   nr 162 z dnia 23.08.2011 r.,
·   nr 173 z dnia 07.09.2011 r.,
·   nr 176 z dnia 12.09.2011 r.,
·   nr 188 z dnia 28.09.2011 r.,
·   nr 196 z dnia 10.10.2011 r.,
·   nr 211 z dnia 31.10.2011 r.,
·   nr 213 z dnia 03.11.2011 r.,
·   nr 214 z dnia 04.11.2011 r.
Ustalono, że wszystkie wpłaty figurujące w 2011 r. w wyciągach bankowych dotyczące (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)są zgodne z zapisami w ewidencji księgowej badanych kont.
 
Z ewidencji księgowej wynika, że w badanym okresie dokonywano naliczeń zgodnie z umową, a także po wypowiedzeniu umowy. Z analizy konta analitycznego wynika, że ww. najemca dokonywał wpłat nieregularnie i w większości przypadków w kwotach niższych od ustalonych w umowie.
Ustalono, że po wniesieniu pozwu MOSiR na bieżąco informował Sąd Rejonowy w Opolu o dokonywanych spłatach zadłużenia.
 
 Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi kontrolowanej jednostki.
 
Zgodnie z § 20 ust.1-2 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.I-0120.1.77.2012 z dnia 25 maja  2012 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru protokołu.
 
Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
(podpisy)
 
Data: ........................
                   Zespół kontrolny
 
 
(podpisy)
 
Data: ……………………………….
           
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
.................................................................................................
.................................................................................................
 
                         
 


[1]Stan należności na 31.08.2011 r. wyniósł ogółem 932.115,14 zł w tym wymagalne 877.066,27 zł
[2]Stan odsetek na 31.08.2011 r. ogółem wyniósł 304.563,88 zł w tym odsetki od należności dochodzonych na drodze sądowej 226.116,78 zł

Załączniki do pobrania: 2013-07-03 11:11:33 - Wystąpienie pokontrolne (27.00 kB)

Ilość odwiedzin: 5489
Nazwa dokumentu: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Tadeusz Lech
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2013-07-03 11:08:11
Data udostępnienia informacji: 2013-07-03 11:08:11
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-03 11:13:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner