logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

 
 
Pieczęć Nagłówkowa
 
 

 

 
 
 
 
 

KWiA-I.1711.00008.2012
 
 
Opole, 18.09.2012 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI nr 10/2012
 
Jednostka kontrolowana
 
Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Nazwa organu sprawującego nadzór
  
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
 
03.04.2012 r. – 06.06.2012 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Jacek Spadłoinspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Izabela Dziewulska-Gaj –
Główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu.
Tadeusz Lech – Główny Specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
 
upoważnienie nr 18/2012
upoważnienie nr 19/2012
upoważnienie nr 20/2012
Przedmiot kontroli
 
Realizacja robót poprawkowych i objętych gwarancjami umownymi
Okres objęty kontrolą
 
2009 r. – 2011 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
 
Arkadiusz Karbowiak – dyrektor MZD w Opolu
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali
 
Arkadiusz Karbowiak – dyrektor MZD w Opolu
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)kierownik Działu Mostów
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)Kierownik Działu Eksploatacji
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)Kierownik Działu Realizacji Inwestycji i Nadzoru Budów
 
 
 
 
 
Akty prawne
 
 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami).
 2. Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 3. Umowy cywilno – prawne zawarte przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu z wykonawcami zadań.
 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. 207.2016 z późniejszymi zmianami).
 5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115, tekst jednolity z dnia 31 maja 2012 r.).
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Podstawą do dokonania ustaleń była analiza wszelkich możliwych dokumentów (Regulaminu Organizacyjnego MZD w Opolu, rejestrów umów, wydruków, kart charakterystyki stanowiska pracy, oświadczeń, wyjaśnień, protokołów przeglądów technicznych, zleceń, rysunków, opisów, dokumentów księgowych oraz treści zawartych umów), (akta kontroli tom I s. 1 do 57). Przeprowadzono analizę treści zawartych umów oraz innych dokumentów około umownych pod kątem skuteczności prowadzonego nadzoru nad pracami gwarancyjnymi.
Na podstawie przedłożonych danych wytypowano do szczegółowej kontroli umowy określające wszystkie terminy gwarancyjne. Następnie w ramach badania poszczególnych umów ustalono:
- ilość i terminy dokonanych przeglądów dróg w trakcie obowiązywania okresów gwarancyjnych oraz sposób ich dokumentowania,
- ilość stwierdzonych uchybień kwalifikujących się do napraw gwarancyjnych,
- sposób oraz skuteczność egzekwowania od wykonawców dokonania tych napraw,
- ilość spraw spornych oraz sposób ich rozwiązywania.
W trakcie prowadzonych czynności ustalono kwoty wypłacone poszczególnym wykonawcom i dane te porównano z kwotami w zawartych umowach.
Na podstawie danych z ewidencji Urzędu Miasta oraz dokumentacji MZD sprawdzono czy były przypadki nie dokonywania przeglądów dróg i dokonywania wypłat wykonawcom za remonty i naprawy wykonywane w okresach obowiązywania gwarancji lub krótko po ich upłynięciu. 
W trakcie kontroli dokonano także analizy:
 - dokumentacji dotyczącej robót wykonanych w latach 2008 – 2012 na siedmiu wytypowanych ulicach oraz pobrano pisemne wyjaśnienia od kierownika Działu Eksploatacji Dróg na okoliczność tych robót,
 - sporządzonych przez MZD i przedłożonych do Urzędu Miasta Opola rozliczeń  środków finansowych otrzymanych w latach 2009-2010-2011,
 - gwarancji 5 - letnich obowiązujących w 2010 r., z pracami zleconymi w tym roku w ramach umów na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych
 - analizy zapisów na koncie analitycznym grupy syntetycznej 201 kontrahenta (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)za 2010 r.,
 - gwarancji 18 - miesięcznych udzielonych przed 2010 r., a obowiązujących w 2010 r., z pracami zleconymi w tym roku w ramach umów na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych.
                                              
                                                Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena realizacji umów zawartych przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu pod kątem realizacji robót poprawkowych objętych gwarancjami umownymi.
 
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE KONTROLI
 
W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że dla zadań inwestycyjnych prowadzone były trzy rejestry prowadzonych robót w zależności od treści zawartych umów. Za rejestry odpowiedzialne były trzy osoby w dwóch działach zgodnie z zakresami ich czynności.
Stwierdzono również, że przeglądy techniczne zrealizowanych umów pod kątem zapisów gwarancyjnych przeprowadzane były dwa razy do roku tj. w okresie wiosennym i jesiennym. Z przeglądów tych sporządzane były protokoły do którego dołączano materiał zdjęciowy. Zgodnie z zapisami umowy dotyczącymi gwarancji oraz w oparciu o zgromadzony materiał faktograficzny wnioskowano do wykonawcy o przeprowadzenie napraw gwarancyjnych.
Przeprowadzone na terenie MZD czynności kontrolne ujawniły brak pisemnych trybów postępowania, bądź pisemnych procedur dotyczących zakresu prowadzonych robót oraz prowadzonej kontroli. Ustalono jednocześnie, iż postępowania objęte zakresem kontroli prowadzone były w oparciu o wymienione wyżej akty prawne.
 
Zestawienie umów i terminów gwarancji udzielonych na roboty drogowe realizowane w latach 2009- 2011 przez Dział Mostów Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.
 
W wyniku przeprowadzonej analizy umów przekazanych zespołowi kontrolnemu ustalono, że w zawartych przez MZD umowach z wykonawcami umieszczone zostały zapisy dotyczące gwarancji na wykonane usługi. Długość terminów gwarancyjnych uzależniona była od wartości zrealizowanej inwestycji i wynosiła odpowiednio 60, 18 bądź 6 miesięcy.
Zestawienie umów oraz obowiązujących w nich gwarancji obrazuje poniższa tabela.
 
Tab. nr 1
 
Lp.
 
 
Nazwa zadania
 
 
 
 
Nr umowy
 
Termin gwarancji
 
Wykonawca
 
Przeglądy gwarancyjne
 
Data usunięcia usterek
 
2009 r.
 
 
1.
 
Przebudowa mostu nad rzeką Maliną w ciągu ul. Częstochowskiej w Opolu
 
 
(droga wojewódzka nr
423)
 
Umowa podstawowa nr MZD/TM/42009 z dnia 20.04.2009r.
 
 
 
 
Gwarancja – zabezpieczenie. Aneks nr 1/2009 z dnia 21.08.2009r.
 
05.10.2013 r.
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
28.06.2010 r.
 
23.08.2011 r.
 
bez usterek
 
bez usterek
 
2.
 
 
Bieżące utrzymanie obiektów inżynieryjnych
 
          na
terenie miasta Opola na drogach krajowych, wojewódzkich powiatowych, gminnych i wewnętrznych
 
Umowa podstawowa nr MZD/TM/182/2009 z dnia
 
01.09.2009r.
Gwarancja – zabezpieczenie
 
Umowa dodatkowa nr MZD/TM/148/2011 z dnia 20.09.2011r.
Gwarancja – zabezpieczenie
 
 
24 m-ce
roboty naprawcze
36 m-cy
 
dla budowy nowych elementów
 
31.08.2014r.
dla umowy podstawowej
 
16.01.2015r. dla umowy dodatkowej
 
 
Zgodnie z art. 62 ust 1 ustawy Prawo budowlane 
 
oraz art. 20 ustawy o drogach publicznych przeglądy przeprowadza się okresowo dla wszystkich obiektów budowlanych.
 
-
 
3.
 
 
Przebudowa przepustu nad rzeką Olszanką w ciągu drogi powiatowej nr 1766 w Opolu
 
 
Umowa podstawowa nr MZD/TM/185/2009
Z dnia 21.08.2009r.
Gwarancja zabezpieczenie
 
18.12.2012 r.
 
18.06.2010 r.
 
13.06.2011 r.
 
bez usterek
 
bez usterek
 
4.
 
 
Zapewnienie stateczności przęsła skrajnego na przyczółku prawobrzeżnym mostu stalowego przez rzekę Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej (droga wojewódzka nr 435)
 
 
Umowa podstawowa nr MZD/TM/210/2009
z dnia 18.09.2009r.
Gwarancja - zabezpieczenie
 
30.12.2014 r.
 
01.07.2010 r.
 
24.08.2011 r.
 
bez usterek
 
bez usterek
 
2010 r.
 
 
1.
 
 
Rozbiórka dwóch przęseł wiaty przystanku autobusowego przy ul. Sosnkowskiego w Opolu
 
 
Umowa podstawowa nr MZD/TM/103/2010
z dnia 14.06.2010r.
Gwarancja bez zabezpieczenia
 
20.07.2011 r.
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
19.07.2011 r.
 
 
 
bez usterek
 
2.
 
 
Rozbudowa ul. Oświęcimskiej – drogi wojewódzkiej nr 423 – w Opolu na odcinku od ul. Metalowej do granicy miasta z budową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia ulicznego i przebudową wiaduktu nad linią PKP – Etap I od km 9+485; 9+798,48
 
 
Umowa podstawowa nr MZD/TM/130/2010
z dnia 22.06.2010r.
Gwarancja zabezpieczenie
 
Aneks nr 1/2010 z dnia 06.09.2010r.
Gwarancja zabezpieczenie
 
Umowa dodatkowa nr MZD/271/TM/2010
z dnia 08.12.2010r.
Gwarancja w oparciu o umowę podstawową.
 
27.12.2015 r.
 
31.03.2011 r.
 
12.07.2011 r.
 
19.05.2011
 
bez usterek
 
2011
 
 
1.
 
 
Remont wiaduktu w Opolu w ciągu Obwodnicy Północnej
 
 
Umowa podstawowa nr MZD/164/TM/2011
z dnia 26.09.2011r.
Gwarancja – zabezpieczenie
 
 
Zadanie w trakcie realizacji
 
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
-
 
-
 
 
 
 
 
 
(akta kontroli tom I s. 58 do 59)
 
 
Zestawienie umów i terminów gwarancji udzielonych na roboty drogowe realizowane w latach 2009- 2011 przez Dział Eksploatacji Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.
 
Tab. nr 2
 
Lp.
 
Nazwa zadania
 
 
Nr umowy
 
 
Termin gwarancji
 
Wykonawca
 
Przeglądy gwarancyjne
 
Data usunięcia usterek
 
 
2009
 
 
1.
 
 
Bieżące utrzymanie i konserwacje drogowych sygnalizacji świetlnych, oświetlenie podziemnych przejść dla pieszych, znaków wczesnego ostrzegania na przejściach dla pieszych – zamówienie uzupełniające
 
 
4/TE/2009
 
16.03.2011r.
brak zabezpieczenia
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz art. 20 ustawy o drogach publicznych przeprowadza się przeglądy okresowe dla wszystkich obiektów budowlanych
 
-
 
2.
 
 
Utrzymanie nawierzchni jezdni dróg wewnętrznych na terenie miasta Opola – zamówienie uzupełniające
 
 
5/TE/2009
 
01.02.2014 r.
brak zabezpieczenia
 
Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz art. 20 ustawy o drogach publicznych przeprowadza się przeglądy okresowe dla wszystkich obiektów budowlanych
wszystkich obiektów budowlanych
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
Utrzymanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie miasta Opola
 
zamówienie uzupełniające
 
 
6/TE/2009
 
09.02.2014 r.
brak zabezpieczenia
 
Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz
art. 20 ustawy o drogach publicznych przeprowadza się przeglądy okresowe dla wszystkich obiektów budowlanych
 
 
 
-
 
4.
 
 
Utrzymanie nawierzchni jezdni dróg wewnętrznych na terenie miasta Opola
 
 
16/TE/2009
 
31.12.2015 r.
Gwarancja -ubezpieczenie
 
art. 20 ustawy o drogach publicznych przeprowadza się przeglądy okresowe dla wszystkich obiektów budowlanych
15.06.2011 – bez usterek, Łąkowa, Niemodlińska, Robotnicza, pl. Jana Pawła II, Hallera – 05.04.2012 bez uwag, Gospodarcza, Dekabrystów – 04.04.2012 – bez uwag.
 
 
-
 
5.
 
 
Utrzymanie nawierzchni jezdni dróg Powiatowych na terenie miasta Opola
 
 
20/TE/2009
 
31.12.2015 r.
Gwarancja ubezpieczenie
 
12.04.2011 r.
12.04.2012 r.
12.04.2011 r.
12.04.2012 r.
13.04.2011 r.
Sądowa – 18.04.2012 r.,
Luboszycka –
19.04.2012 r.,
1 go Maja –
19.04.2012 r.,
Traugutta –
03.04.2012 r.
 
 
30.05.2011r
10.05.2011r
10.05.2011r
10.05.2011r
10.05.2011r
10.05.2011r
 
6.
 
 
Bieżące utrzymanie i konserwacje drogowych sygnalizacji świetlnych, oświetlenia podziemnych przejść dla pieszych, znaków wczesnego ostrzegania na przejściach dla pieszych
 
 
48/TE/2009
 
31.12.2012 r.
brak
ubezpieczenia
 
Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz art. 20 ustawy o drogach publicznych przeprowadza się przeglądy
okresowe dla wszystkich obiektów budowlanych
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.
 
 
Remont nawierzchni jezdni
wraz ze wzmocnieniem jej konstrukcji i remontem nawierzchni chodników ul. 1-go Maja na odcinku od ul. Katowickiej do Plebiscytowej
 
 
69/TE/2009
 
06.10.2009 – do
 
06.10.2014
 
21.04.2011 r.
04.04.2012 r.
 
14.06.2011r
 
 
8.
 
 
Wykonanie oznakowania poziomego na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie miasta Opola
 
 
84/TE/2009
 
9 m-cy dla malowania cienkowarstwowego,
 
36 m-cy dla malowania grubowarstwowego i elementów. odblaskowych
Gwarancja ubezpieczenie.
 
 
Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz art. 20 ustawy o drogach publicznych przeprowadza się przeglądy okresowe dla wszystkich obiektów budowlanych
 
 
-
 
9.
 
 
Budowa dwóch azyli dla pieszych w ciągu ul. Chabry w Opolu w rejonie Urzędu Pocztowego nr 9.
 
 
101/TE/
2009
 
15.05.2009
do 
15.05.2014
brak zabezpieczenia
 
16.03.2010 r.
 
15.04.2010 r.
 
10.
 
 
Budowa chodnika w ul. Olsztyńskiej na odcinku pomiędzy ul. Łódzką i Rzeszowską w Opolu
 
 
177/TE/
2009
 
23.11.2009
do
23.11.2014
Zabezpieczeni w formie gotówki
 
12.04.2012 r.
brak uwag
 
-
 
11.
 
 
Przebudowa w zakresie geometrii skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich DK 45, 46,94 (Obwodnica Północna) z ul. Sobieskiego DW nr 454 w Opolu
 
 
179/TE/
2009
 
12.11.2009
do
12.11.2014
Gwarancja
bankowa
 
08.04.2010 r.
05.04.2012 r.
 
brak usterek
 
12.
 
 
Bieżące utrzymanie oznakowania
pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i
 
wewnętrznych na terenie miasta Opola – zamówienie uzupełniające
 
 
203/TE/
2009
 
18 m-cy
5 lat
Gwarancja ubezpieczenie
 
Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz art. 20 ustawy o drogach publicznych przeprowadza się przeglądy okresowe dla wszystkich
 
obiektów budowlanych
 
 
-
 
13.
 
 
Remont nawierzchni jezdni Obwodnicy Północnej na wylocie do skrzyżowania z ul. Luboszycką od strony Wrocławia w Opolu
 
 
211/TE
2009
 
25.01.2010
do
25.01.2015
Gwarancja ubezpieczenie
 
29.03.2010r.
15.06.2011r.
29.03.2012r.
Brak usterek do dalszej obserwacji
 
14.
 
 
Budowa drogi wewnętrznej przy budynkach mieszkaniowych Opole Półwieś na dz. 84/8,
      84/24,
     86/9,
   82/6
 
 
223/TE/
2009
 
22.12.2009
do
22.12.2014
Gwarancja ubezpieczenie
 
-
 
-
 
15.
 
 
Remont chodników przy ul. Karpackiej w Opolu – umowa rozwiązana z winy wykonawcy
 
 
254/TE/
2009
 
Zabezpieczeni w formie gotówki
 
-
 
-
 
 
16.
 
 
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Opola
 
 
281/TE/
2009
 
Aneks nr 1
 
18 m-cy
5 lat
Gwarancja ubezpieczenie
 
Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz art. 20 ustawy o drogach publicznych przeprowadza się przeglądy okresowe dla wszystkich
obiektów budowlanych
 
 
-
 
17.
 
 
Utrzymanie nawierzchni jezdni dróg gminnych na
 
terenie miasta Opola
 
 
285/TE/
2009
 
 
Aneks nr 1
 
6 m-cy
18 m-cy
5 lat
 
Gwarancja ubezpieczenie
 
Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo
 
budowlane oraz art. 20 ustawy o drogach publicznych przeprowadza się przeglądy okresowe dla wszystkich
obiektów budowlanych
15.06.2011r.
 
Tulipanów
19.04.2012 r.
 
Kani
19.04.2012 r.
 
 
15.07.2011 r.
 
18.
 
 
Utrzymanie nawierzchni jezdni dróg krajowych i wojewódzkich na terenie miasta Opola
 
 
286/TE/
2009
Aneks 1-3
 
6 m-cy
18 m-cy
5 lat
Gwarancja ubezpieczenie
 
Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz art. 20 ustawy o drogach publicznych przeprowadza się przeglądy okresowe dla wszystkich
obiektów budowlanych 28.03.2011r.
 
Ozimska
02.04.2012r.
 
 
Brak usterek
 
19.
 
 
Utrzymanie i budowa nawierzchni chodnikowych przy drogach krajowych, wojewódzkich, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Opola
 
 
299/TE
2009
 
18 m-cy
5 lat
Gwarancja ubezpieczenie
 
Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz art. 20 ustawy o drogach publicznych przeprowadza się przeglądy okresowe dla wszystkich
obiektów budowlanych
 
-
 
20.
 
 
Przebudowa ulicy w zakresie: budowa ścieżki pieszo-rowerowej z przebudową pasa drogowego ul. Luboszyckiej w Opolu. Etap II – odcinek od ul Kępskiej do obwodnicy północnej Opola.
 
303/TE
2009
Aneks nr 1-4
 
21.10.2010
do
21.10.2015
Gwarancja ubezpieczenie
 
15.12.2009 r.
20.04.2012 r.
 
Brak usterek
 
21.
 
 
Budowa tymczasowej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla
 
pieszych przez ul. 1-go Maja wraz z tymczasowym zasilaniem.
 
 
311/TE
2009
 
20.12.2009
Do
20.12.2010
 
-
 
-
 
22.
 
 
Utrzymanie i budowa nawierzchni chodnikowych przy drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Opola
 
 
320/TE/
2009
aneks nr 1
 
18 m-cy
5 lat
Gwarancja ubezpieczenie
 
Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz art. 20 ustawy o drogach publicznych przeprowadza się przeglądy okresowe dla wszystkich
obiektów budowlanych
Sosnkowskieg
25.04.2012
Krapkowicka
27.04.2012
Aleja Przyjaźni
27.04.2012
Sosnowskieg
27.04.2012
Lelewela
25.04.2012
Teligi
17.04.2012
Katowicka
17.04.2012
Pomorska
25.04.2012
 
 
 
2010
 
 
1.
 
 
Remont chodników przy ul. Krapkowickiej w Opolu
 
 
64/TE/2010
 
30.07.2010
do
30.07.2015
Gwarancja w formie gotówki
 
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
30.04.2012
 
-
 
2.
 
 
Budowa sygnalizacji świetlnej dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
 
 
82/TE/2010
 
09.07.2010
do
09.07.2015
Gwarancja w formie gotówki
 
07.05.2012
 
-
 
3.
 
 
Remont drogi na odcinku łączącym ul. Piotrkowską z ul. Sieradzką
 
 
86/TE/2010
 
06.08.2010
do
06.08.2015
Gwarancja w formie gotówki
 
12.04.2012
 
Bez uwag
 
4.
 
 
Wykonanie cienkiego dywanika na gorąco w ul. Prószkowskiej na odcinku od ul.
 
Wyczółkowskiego do
 skrzyżowania z ul. Niemodlińską
 
 
133/TE/
2010
 
02.08.2010
do
02.08.2015
Gwarancja w formie gotówki
 
06.04.2010
06.04.2012
 
Bez usterek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.
 
 
Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni Obwodnicy Północnej na odcinku od ul. Partyzanckiej do mostu nad rzeką Odrą
 
 
150/TE/
2010
 
26.08.2010
do
26.08.2015
Gwarancja ubezpieczenie
 
06.04.2010
06.04.2012
 
Bez usterek
 
6.
 
 
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach miasta Opola w zakresie budowy azylu dla pieszych w ciągu ul. Ozimskiej w rejonie posesji nr 34
 
 
176/TE/
2010
 
17.09.2010
do
17.09.2015
Brak ubezpieczenia
 
18.03.2011
03.04.2012
 
Bez usterek
 
7.
 
 
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach miasta Opola w zakresie budowy azylu dla pieszych w ciągu ul. Ozimskiej w rejonie ul. Dubois
 
 
177/TE/
2010
 
17.09.2010
do
17.09.2015
Brak ubezpieczenia
 
18.03.2011
03.04.2015
 
Bez usterek
 
8.
 
 
Budowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do osiedla mieszkaniowego OTBS przy ul. Koszalińskiej w Opolu
 
 
215/TE/
2010
 
23.11.2010
do
23.11.2015
Gwarancja w formie gotówki
 
23.04.2012
 
-
 
9.
 
 
Remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Minorytów w Opolu na odcinku od Pl. Wolności do Miejskiej Biblioteki Publicznej
 
 
233/TE/
2010
 
13.12.2010
do
13.12.2015
Brak ubezpieczenia
 
23.04.2012
 
-
 
10.
 
 
Utrzymanie nawierzchni jezdni dróg
Gminnych na terenie miasta Opola
 
 
237/TE/
2010
 
18 m-cy
Brak ubezpieczenia
 
Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz art. 20 ustawy o drogach publicznych przeprowadza
 
się przeglądy okresowe dla wszystkich
obiektów budowlanych
 
 
-
 
11.
 
 
Remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Oświęcimska na odcinku od ul. Korzonki do ul. Dunikowskiego.
 
 
256/TE/
2010
 
20.05.2011
do
20.05.2016
Gwarancja bankowa
 
05.04.2012
 
-
 
12.
 
 
Utrzymanie nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie miasta Opola w obrębie ewidencyjnym: Wróblin, Zakrzów,
Gosławice, Kolonia Gosławicka, Opole i Grudzice
 
 
275/TE/
2010
 
6 m-cy
18 m-cy
5 lat
Gwarancja ubezpieczenie
 
 
Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz art. 20 ustawy o drogach publicznych przeprowadza się przeglądy okresowe dla wszystkich
obiektów budowlanych
      Witosa
23.04.2012
Gosławicka
23.04.2012
 
 
 
-
 
13.
 
 
Utrzymanie nawierzchni jezdni dróg wewnętrznych na terenie miasta Opola
 
 
276/TE/
2010
 
6 m-cy
18 m-cy
5 lat
Gwarancja ubezpieczenie
 
 
Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz art. 20 ustawy o drogach publicznych przeprowadza się przeglądy okresowe dla wszystkich
obiektów budowlanych
 
 
-
 
14.
 
 
Utrzymanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie miasta Opola
 
 
277/TE/
2010
 
6 m-cy
18 m-cy
5 lat
Gwarancja ubezpieczenie
 
 
Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz art. 20 ustawy o drogach publicznych przeprowadza się przeglądy okresowe dla wszystkich
obiektów budowlanych
 
 
 
Groszowicka
23.04.2012
Sienkiewicza
23.04.2012
 
 
-
 
15.
 
 
Utrzymanie nawierzchni jezdni dróg gminnych na
 
terenie miasta Opola w obrębie ewidencyjnym: Bierkowice, Półwieś, Szczepanowie,
Wójtowa Wieś,
Proszowice, Grotowice, Malina i Nowa Wieś Królewska
 
 
278/TE/
2010
 
6 m-cy
18 m-cy
5 lat
 
Gwarancja ubezpieczenie
 
 
Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz art. 20 ustawy o drogach publicznych przeprowadza się przeglądy okresowe dla wszystkich
obiektów budowlanych
Lelewela
06.04.2012
Jaronia
06.04.2012
 
 
Bez uwag
 
16.
 
 
Poprawa organizacji ruchu drogowego na ul. Miasta Opola w zakresie korekty programów sygnalizacji świetlnej
 
 
99/TE/2010
 
5 lat
 
08.05.2012
 
-
 
 
 
2011
 
 
1.
 
 
Bieżące utrzymanie i konserwacje drogowych sygnalizacji świetlnych, oświetlenia podziemnych przejść dla pieszych, znaków wczesnego ostrzegania na przejściach dla pieszych.
 
06/TE/2011
 
31.12.2013
Brak zabezpieczenia
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz art. 20 ustawy o drogach publicznych przeprowadza się przeglądy okresowe dla wszystkich
obiektów budowlanych
 
 
-
 
2.
 
 
 
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i
 
wewnętrznych na terenie miasta Opola
 
35/TE/2011
 
9 m-cy
dla malowania cienkowarstwowego
 
36 m-cy
dla malowania grubowarstwowego i elementów odblaskowych
Gwarancja
 
ubezpieczenie
 
 
Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz art. 20 ustawy o drogach publicznych przeprowadza się przeglądy okresowe dla wszystkich
 
obiektów budowlanych
 
 
-
 
3.
 
 
Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Niemodlińskiej w rejonie Pl.
Kazimierza Wrz z budową sygnalizacji świetlnej wzbudzanej etap IIa
 
 
42/TE/2011
 
25.05.2011
Do
25.05.2016
Zabezpieczeni w formie gotówki
 
-
 
-
 
4.
 
 
Remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Oświęcimska na odcinku od ul. Gorzałki do ul. Dunikowskiego – roboty dodatkowe
 
 
55/TE/2011
 
20.05.2011
do
20.05.2016
Brak zabezpieczenia
 
05.04.2012
 
-
 
5.
 
 
Utrzymanie nawierzchni jezdni dróg krajowych i wojewódzkich na terenie miasta Opola
 
 
101/TE/
2011
 
18 m-cy
Brak zabezpieczenia
 
Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz art. 20 ustawy o drogach publicznych przeprowadza się przeglądy okresowe dla wszystkich
obiektów budowlanych
 
 
-
 
6.
 
 
Utrzymanie nawierzchni jezdni dróg krajowych i wojewódzkich na terenie miasta Opola
 
 
154/TE/
2011
 
6 m-cy
18 m-cy
5 lat
Brak zabezpieczenia
 
Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz art. 20 ustawy o drogach publicznych przeprowadza się przeglądy okresowe dla wszystkich
obiektów budowlanych
Domańskiego
06.04.2012
 
 
-
 
7.
 
 
Budowa chodnika w rejonie szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Groszowickiej w Opolu
 
 
 
 
118/TE
2011
 
30.09.2011
do
30.09.2016
Zabezpieczenie w formie gotówki
 
30.04/2012
 
BRAK
UMOWY
 
8.
 
 
Remont chodnika przy ul. Jagiellonów od nr 1 do przejazdu kolejowego
 
 
178/TE
2011
 
22.11.2011
Do
22.11.2016
Gwarancja ubezpieczenia
 
24.04.2012
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
9.
 
Remont chodników na ul. Dambonia,
 
 
Lelewela, Zwycięstwa: etap i ul. Dambonia
 
 
179/TE/
2011
 
31.10.2011
Do
 
 
31.10.2016
Gwarancja ubezpieczenia
 
 
25.04.2012
 
-
 
 
 
 
 
 
10.
 
 
Budowa dwóch zatok autobusowych przy ul. Sosnkowskiego w Opolu w rejonie ul. Małopolskiej
 
 
185/TE/
2011
 
27.12.2011
do
27.12.2012
Zabezpieczeni w formie gotówki
 
30.04.2012
 
-
 
11.
 
 
Remont chodnika w ciągu ul. Gorzałki w Opolu etap I: strona lewa od ul. Oświęcimskiej do Popiełuszki
 
 
188/TE/
2011
 
06.12.2011
do
06.12.2016
Gwarancja ubezpieczenia
 
24.04.2012
 
-
 
12.
 
 
Remont nawierzchni jezdni Pl. Konstytucji 3 Maja oraz Nysy Łużyckiej na odcinku na posesji nr 3 do ul. Luboszyckiej w Opolu
 
 
201/TE
2011
 
06.12.2011
do
06.12.2016
Gwarancja ubezpieczenia
 
04.04.2012
 
-
 
13.
 
 
Budowa zatoki postojowej w ramach przebudowy ul. Karola Miarki na odcinku pomiędzy ul. Katowicką i Mickiewicza
 
 
203/TE/
2011
 
16.12.2011
do
16.12.2016
Zabezpieczeni w formie gotówki
 
26.04.2012
 
-
 
14.
 
 
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych
 
 
na terenie miasta Opola
 
 
220/TE/
2011
 
18 m-cy
5 lat
Gwarancja ubezpieczenia
 
Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz art. 20 ustawy o drogach publicznych przeprowadza się przeglądy okresowe dla wszystkich
obiektów budowlanych
 
 
-
 
15.
 
 
Bieżące utrzymanie i konserwacje drogowych sygnalizacji świetlnych, oświetlenia podziemnych przejść dla pieszych, znaków
 
wczesnego ostrzegania na przejściach dla pieszych
 
224/TE/
2011
 
31.12.2013
Brak zabezpieczenia
 
Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz art. 20 ustawy o drogach publicznych przeprowadza się przeglądy
 
okresowe dla wszystkich
obiektów budowlanych
 
 
-
 
16.
 
 
Budowa dwóch zatok autobusowych przy ul. Sosnkowskiego w Opolu w rejonie ul. Małopolskiej – roboty dodatkowe
 
 
237/TE/
2011
 
27.11.2011
do
27.12.2016
Brak zabezpieczenia
 
30.04.2012
 
-
 
17.
 
 
Utrzymanie i budowa nawierzchni chodnikowych przy drogach krajoych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych
 i wewnętrznych na terenie miasta Opola
 
 
238/TE/
2011
 
18 m-cy
5 lat
Gwarancja ubezpieczenia
 
Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz art. 20 ustawy o drogach publicznych przeprowadza się przeglądy
 
okresowe dla wszystkich
obiektów budowlanych
 
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(akta kontroli tom I s. 60 do 71)
 
 
Zestawienie umów i terminów gwarancji udzielonych na roboty drogowe realizowane w latach 2009- 2011 przez Dział Realizacji Inwestycji i Nadzoru Budów Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.
 
Tab. nr 3
 
Lp.
 
 
Nazwa zadania
 
Nr umowy
 
Termin gwarancji
 
Wykonawca
 
Przeglądy gwarancyjne
 
 
Data usunięcia usterek
 
 
1.
 
 
Zwiększenie atrakcyjności miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry w zakresie przebudowy ul.
 
Ks. Bladego i ul. Nadbrzeżnej w Opolu- zagospodarowanie terenów wzdłuż kolektora „K” – II etap – ul. Nadbrzeżna
2009 r.
 
etap – ul. Nadbrzeżna
2009 r.
 
 
Umowa podstawowa – nr MZD/85/TN/2009 z dnia 04.05.2009 r. – gwarancja zabezpieczenie
 
19.08. 2009 do 19.08.2014
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
24.05.2010
12.04.2011
 
15.06.2010
15.05.2011
 
2.
 
 
Budowa ul. Wiejskiej w Opolu – odcinek od ul. Pużaka do ul. Oleskiej
2009 r.
 
 Umowa podstawowa nr MZD/59/TN/2009 z dnia 10.04.2009r.
Gwarancja zabezpieczenie
 
Umowa dodatkowa nr MZD/224/TN/2009 z dnia 14.09 2009r.
Gwarancja w oparciu o umową podstawową
 
 
16.10.2009
do
16.10.2014
 
12.10.2009
do
12.10.2014
 
24.05.2010
12.04.2011
 
15.06.2010
15.05.2011
 
3.
 
 
Uzbrojenie terenów rejonie ul. Lwowskiej – etap II, Zadanie III
2009/2010
 
 
Umowa podstawowa nr MZD/245/TN/2009 z dnia 22.10.2009
Aneks nr 1/2010 z dnia 21.04.2010
Gwarancja zabezpieczenie
 
Umowa dodatkowa nr MZD/69/TN/2010 z dnia 28.04.2010
Gwarancja w oparciu o umowę podstawową
 
 
29.06.2010
do
29.06.2015
 
17.05.2010
do
17.05.2015
 
13.04.2011
 
Bez uwag
 
4.
 
 
Uzbrojenie terenów rejonie ul. Lwowskiej – Zadanie II
2010
 
 
Umowa podstawowa nr MZD/87/TN/2010 z dnia 04.06.2010
Aneks nr 1/2010 z dnia 21.10.2010
Gwarancja zabezpieczenie
 
Umowa dodatkowa nr MZD/214//TN/2010 z dnia 11.10.2010
Gwarancja w oparciu o umowę podstawową
 
 
 
 
17.12.2010
do
17.12.2015
 
17.12.2010
do
17.12.2-15
 
13.04.2011
 
Bez uwag
 
5.
 
 
Rozbudowa ul. Rybackiej I ul. Poświatowskiej wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego w ul. Poświatowskiej
2009
 
Umowa podstawowa nr MZD/77/TN/2009 z dnia 16.04.2009
Gwarancja zabezpieczenie
 
Umowa dodatkowa nr MZD/192/TN/2009 z dnia 31.08.2009
Gwarancja w
 
oparciu o umowę podstawową
 
 
02.10.2009
do
02.10.2014
 
02.10.2009
do
02.10.2014
 
25.05.2010
01.04.2011
 
Bez uwag
Bez uwag
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.
 
 
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dunikowskiego i ul. Rzecznej wraz z remontem sieci wodociągowej i drogi
2009
 
 
Umowa podstawowa nr MZD/189/TN/2009 z dnia 01.09.2009
Gwarancja zabezpieczenie
 
22.12.2009
do
22.12.2014
 
27.05.2010
11.04.2011
20.04.2012
 
30.06.2010
02.06.2011
Bez uwag
 
7.
 
 
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dunikowskiego i ul. Rzecznej wraz z remontem sieci wodociągowej i drogi – etap II
2010
 
 
Umowa podstawowa nr MZD/116/TN/2010 z dnia 25.06.2010
Gwarancja zabezpieczenie
 
29.09.2010
do
19.09.2015
 
13.04.2011
 
Bez uwag
 
8.
 
 
Przebudowa ul. Złotej, Srebrnej, Niklowej, Irydowej, Metalowej w Opolu wraz z rozbudową sieci oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej
2011
 
 
Umowa podstawowa nr MZD/63/TN/2011 z dnia 04.05.2011
Gwarancja zabezpieczenie
 
Umowa dodatkowa MZD/82/TN/2011 z dnia 13,06.2011
Gwarancja
 
Umowa podstawowa nr MZD/144/TN/2011
Z dnia 23.08.2011
Gwarancja zabezpieczenie
 
Umowa podstawowa nr MZD/191/TN/2011 z dnia 25.10.2011
Gwarancja zabezpieczenie
 
 
01.07.2011
do
01.07.2016
 
 
 
 
01.07.2011
do
01.07.2016
 
 
26.09.2011
do
26.09.2016
 
 
 
 
02.12.2011
do
02.12.2016
 
-
 
-
 
9.
 
 
Przebudowa
Bierkowickiej i ul. Sąsiednich wraz z budową kanalizacji deszczowej w zakresie przebudowy ul. Bierkowickiej
 
2009/2010
 
 
Umowa podstawowa nr MZD/242/TN/2009
Z dnia 21.10.2009
Aneks nr /2010 z dnia 19.07.2010
Gwarancja zabezpieczenie
 
 
Umowa dodatkowa MZD/81/TN/2010
 Z dnia 24.05.2010
Gwarancja w oparciu o umowę dodatkową
 
Umowa dodatkowa MZD/115/TN/2010 z dnia 21.06.2010
Aneks nr 1/2010 z dnia 19.07.2010
 
Gwarancja w oparciu o umowę podstawową
 
Umowa dodatkowa MZD/175/TN/2010 z dnia 12.08.2010
Gwarancja
 
Umowa podstawowa MZD/105/TN/2010 z dnia 08.06.2010
Gwarancja
 
 
08.10.2010
do
08.10.2015
 
 
 
 
 
 
 
08.10.2010
do
08.10.2015
 
 
 
 
08.10.2010 do
08.10.2015
 
 
 
 
 
 
 
08.10.2010
do
08.10.2015
 
 
27.08.2010
do
27.08.2015
 
12.04.2011
 
12.05.2011
 
10.
 
 
Budowa ekranów akustycznych przy obwodnicy północnej od ul. Gminnej
2009/2010
 
 
Umowa podstawowa MZD/274/TN/2009 z dnia 12.11.2009
Aneks nr 1 z dnia 03.02.2010
Aneks nr 2 z dnia 12.04.2010
Gwarancja zabezpieczenie
 
 
07.06.2010
do
07.06.2015
 
18.04.2011
 
Bez uwag
 
11.
 
 
Przebudowa ul. Piastowskiej w Opolu wraz z budową oświetlenia ulicznego
2010
 
 
Umowa podstawowa MZD/54/TN/2010 z dnia 14.04.2010
Aneks nr 1/2010 z dnia 14.07.2010
Gwarancja zabezpieczenie
 
Umowa dodatkowa MZD/194/TN/2010 z dnia 31.08.2010
Gwarancja w oparciu o umowę podstawową
 
Umowa dodatkowa MZD/145/TN/2010 z dnia 22.07.2010
Gwarancja w oparciu o umowę podstawową
 
 
28.09.2010
do
28.09.2015
 
 
 
 
 
 
28.09.2010
do
28.09.2015
 
 
 
 
10.08.2010
do
10.08.2015
 
12.04.2011
 
Przeglądy przeprowadza właściciel urządzenia –
UMO
WITiGK
 
08.06.2011
 
12.
 
 
Budowa odcinka drogi łączącej ul.Bielską z ul. Lwowską
2010
 
 
Umowa podstawowa MZD/192/TN/2010 z dnia 07.09.2010 Gwarancja
 
zabezpieczenie
 
Umowa podstawowa
MZD/242/TN/2010
 
z dnia 28.10.2010 Gwarancja
 
 
17.11.2010
do
17.11.2015
 
 
 
 
07.12.2010
do
07.12.2015
 
13.04.2011
 
Bez uwag
 
13.
 
 
Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo –
 
Kongresowego w Opolu
2011
 
Umowa podstawowa MZD/128/TN/2011 z dnia 02.08.2011
 
Gwarancja zabezpieczenie
 
Umowa dodatkowa MZD/169/TN/2011 z dnia 29.09.2011
gwarancja
 
 
20.10.2011
do
20.10.2016
 
 
 
 
 
20.10.2011
do
20.10.2016
 
-
 
-
 
14.
 
 
Uzbrojenie terenu
W rejonie ul. Wrocławska – Kokota w Opolu
etap I
2011
 
 
Umowa podstawowa MZD/60/TN/2011 z dnia 05.05.2011
Aneks nr 1 z dnia 24.10.2011
Gwarancja zabezpieczenie
 
Umowa dodatkowa MZD/200/TN/2011 z dnia 25.10.2011
Gwarancja oparciu o umowę podstawową
 
 
21.11.2011
do
21.11.2016
 
 
 
 
 
 
 
21.11.2011
do
21.11.2016
 
-
 
-
 
15.
 
 
Przebudowa wiaduktu nad linią PKP ul. Wschodnia
2011
 
 
Umowa podstawowa MZD/124/TN/2011 z dnia 05.08.2011
Aneks nr 1 z dnia 19.10.2011
Gwarancja zabezpieczenie
 
Umowa dodatkowa MZD/197/TN/2011 z dnia 24.10.2011
Gwarancja w oparciu o umowę podstawową
 
 
17.11.2011
do
17.11.2016
 
 
 
 
 
 
17.11.2011
do
17.11.2016
 
-
 
-
 
16.
 
 
Budowa Al. Solidarności w Opolu etap I i II
2011
 
 
Umowa podstawowa MZD/100/TN/2011
Z dnia 12.07.2011
Gwarancja zabezpieczenie
 
Umowa dodatkowa MZD/168/TN/2011 z dnia 23.09.2011
Gwarancja w oparciu o umowę podstawową.
 
21.10.2011
do
21.10.2016
 
 
 
 
21.10.2011
do
21.10.2016
 
-
 
-
 
17.
 
 
Budowa ekranów akustycznych na wiadukcie drogowym nad linią PKP w ciągu ul. Armii Krajowej w Opolu etap I
2011-2012
 
 
Umowa podstawowa MYD-172-TN-2011 y dnia 03.10.2011
Aneks nr 1 z dnia 16.11.2011
Aneks nr 2 z dnia 30.11.2011
Gwarancja zabezpieczenie
 
 
10.04.2012
do
10.04.2017
 
-
 
-
 
18
 
 
Budowa wiaduktu w ciągu ul. Ozimskiej nad linią PKP wraz z przebudową układu komunikacyjnego ul. Ozimska, Rejtana, Kolejowa
2010/2011
 
 
Umowa podstawowa nr MZD/19/TN/2010 z dnia 15.02.2010
Aneks Nr 1 z dnia 27.01.2011
Aneks nr 2 z dnia 12.10.2011
Aneks Nr 3 z dnia 16.12.2011
Gwarancja zabezpieczenie
 
Umowa dodatkowa MZD/239/TN/2010 z dnia 20.10.2010
Gwarancja
 
Umowa dodatkowa MZD/238/TN/2010 z dnia28.10.2010
Gwarancja
 
Umowa dodatkowa MZD/77/TN/2011 z dnia 30.05.2011
Gwarancja
 
Umowa dodatkowa MZD/92/TN/2011 z dnia 28.06.2011
Gwarancja
 
Umowa dodatkowa MZD/177/TN/2011
z dnia 03.10.2011
 
Umowa dodatkowa MZD/222/TN/2011 z dnia 21.11.2011
 
Umowa dodatkowa MZD/227/TN/2011 z dnia 25.11.2011
Gwarancja
 
Umowa podstawowa MZD/236/TN/2011
 
 
z dnia 24.11.2011
Gwarancja
 
 
20.12.2011
do
20.12.2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05.12.2011
do
05.12.2016
 
 
-
 
-
 
19.
 
 
Rozbudowa ul. Oświęcimskiej – drogi wojewódzkiej nr 423 w Opolu na odcinku od ul. Metalowej do granicy miasta wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudowa oświetlenia
ulicznego i przebudową wiaduktu
2011/2012
 
 
Umowa podstawowa MZD/112/TN/2011 z dnia 22.07.2011
Gwarancja zabezpieczenie
 
-
 
-
 
-
 
20.
 
 
Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu
2008/2010
 
 
Umowa podstawowa MZD/249/TN/2008 z dnia 26.11.2008
Aneks nr 1 z dnia 20.08.2009
Aneks nr 2 z dnia 31.08.2010
Aneks nr 3 z dnia 30.09.2010
Gwarancja zabezpieczenie
 
Zabezpieczenie umów dodatkowych zgodnie z umową podstawową
 
Umowa dodatkowa MZD/109/TN/2009 z dnia 20.05.2009
Gwarancja w oparciu o umowę podstawową
 
Umowa dodatkowa MZD/273/TN/2009 z dnia 26.10.2009
Gwarancja
 
Umowa dodatkowa MZD/169/TN/2009
Z dnia 22.07.2009
Gwarancja
 
Umowa dodatkowa MZD/235/TN/2009 z dnia 02.10.2009
Gwarancja
 
Umowa dodatkowa MZD/282/TN/2009 z dnia 16.11.2009
Gwarancja
 
Umowa dodatkowa MZD/283/TN/2009 z dnia 16.11.2009
Gwarancja
 
Umowa dodatkowa MZD/123/TN/2009
z dnia 22.07.2010
Gwarancja
 
Umowa dodatkowa MZD/146/TN/2010 z dnia 23.07.2010
Gwarancja
 
Umowa dodatkowa MZD/222/TN/2010 z dnia 18.20.2010
Gwarancja
 
Umowa dodatkowa MZD/223/TN/2010 z dnia 18.10.2010
Gwarancja
 
Umowa dodatkowa MZD/230/TN/2010 z dnia 21.10.2010
Gwarancja
 
Umowa dodatkowa MZD/231/TN/2010 z dnia 22.10.2010
Gwarancja
 
 
09.12.2010
do
09.12.2015
 
 
 
21.
 
 
Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej na odcinku wykonywania nowej jezdni w ramach przebudowy wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remontu wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu etap IIa
2009/2010
 
 
Umowa podstawowa MZD/264/TN/2009 z dnia 02.11.2009
Aneks nr 1/2009 z dnia 14.12.2009
Gwarancja zabezpieczenie
 
Umowa dodatkowa MZD/323/TN/2009 z dnia21.12.2009
Gwarancja zabezpieczenie zgodnie z umową podstawową
 
 
 
12.02.2010
do
12.02.2015
 
 
 
 
 
 
 
12.01.2010
do
12.01.2011
 
Przeglądy w ramach przeglądu gwarancyjnego
 
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(akta kontroli tom I s. 72 do 78)
 
 
W oparciu o dane umieszczone w powyższej tabeli przeglądowi poddano 83 umowy zgodnie z zakresem kontroli.
W trakcie prowadzonych badań ustalono, że:
 
- wszystkie zawarte umowy posiadały odpowiednie gwarancje bądź to w formie zabezpieczenia gotówki bądź gwarancji bankowych,
- przeglądy wykonywane były w określonych terminach a następnie umieszczane w aktach poszczególnych spraw, bądź zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy prawo budowlane oraz art.20 ustawy o drogach publicznych.
- wszelkie zakończone prace wykonane w ramach zawartych umów poddane zostały przeglądom gwarancyjnym. W niektórych przypadkach nawet trzykrotnie. Fakt ten odnotowywano w aktach poszczególnych spraw.
- w przypadku gdy po przeprowadzonych przeglądach stwierdzono usterki wyznaczano natychmiast terminy ich usunięcia z adnotacją w dokumentach sprawy. Z przeglądu dokumentacji wynika, że zdarzenia takie miały miejsce 10 razy za okres objęty kontrolą.
 
Analiza robót wykonanych na wybranych ulicach
 
W trakcie kontroli dokonano także analizy dokumentacji dotyczącej robót wykonanych w latach 2008 – 2012 na siedmiu niżej wymienionych wytypowanych ulicach oraz pobrano pisemne wyjaśnienia od kierownika Działu Eksploatacji Dróg na okoliczność tych robót (akta kontroli tom I s. 79 do 84).
Z dokonanych ustaleń oraz przyjętych wyjaśnień wynika co następuje: 
 
 1. ul. Katowicka
 
Wymiana nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Ozimskiej do Armii Krajowej - odbiór 17.12.2007r.
 
rok 2008 :
a) zlecenie MZD-TE-2u/8/2008/NA-4048 z dnia 26.06.2008 r.- dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Katowickiej na wysokości Stacji Paliw, faktura VAT 71/2008 z dnia 17.07.2008 r.
 
rok 2009:
    a) zlecenie MZD-TE-2u/8/2008/NA -7371 z dnia 09.02.2009 - dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Katowickiej na odcinku od Ozimskiej do Stacji Paliw, faktura VAT 11/2009 z dnia 06.03.2009 r.,
 
b) zlecenie MZD-TE-2u/8/2008/NA- 1276 z dnia 04.03.2009 - dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Katowickiej na odcinku od Grunwaldzkiej do Ozimskiej faktura VAT 12/2009 z dnia 10.03.2009 r.
 
rok 2010 :
a) zlecenie MZD-TE-2U/71/09/2010 NA 887 z dnia 01.02.2010 r. - dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Katowickiej na odcinku od Ozimskiej do Bohaterów M. Cassino, faktura VAT 25/5/2010 z dnia 19.02.2010 r.,
 
b) zlecenie MZD-TE-2U/71/09/2010 NA 1802 z dnia 09.03.2010 r.- dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Katowickiej na odcinku od Ozimskiej do Bohaterów M. Cassino, faktura VAT 74/5/2010 z dnia 31.03.2010 r.,
 
c) zlecenie MZD-TE-2U/71/09/2010 NA 4909 z dnia 07.06.2010 r. - dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Katowickiej przy ul. Grunwaldzkiej, faktura VAT 166/5/2010 z dnia 30.06.2010 r.,
 
d) akcja łatanie dziur dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Katowickiej przy stacji paliw, faktura VAT 173/5/2010 z dnia 14.05.2010 r.,
 
e) zlecenie MZD-TE-2U/71/09/2010 NA 4909 z dnia 07.06.2010- - dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Katowickiej przy stacji paliw, faktura VAT 209/5/2010 z dnia 06.07.2010 r.
 
rok 2011 :
a) zlecenie nr 46/G-2/2011 NA- 5944 z dnia 14.09.2011 - dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Katowickiej na odcinku od Ozimskiej do Orląt Lwowskich faktura VAT 87/c/2011 z dnia 13.10.2011 r.
 
b) zlecenie nr 17/G-2/2011 NA- 1390 z dnia 21.03.2011 - dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Katowickiej na odcinku od Ozimskiej do Orląt Lwowskich faktura VAT 13/c/2011 z dnia 04.03.2011 r.
 
rok 2012 :
a) zlecenie 6/G-2/2012 NA- 1158 z dnia 01.03.2012 - dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Katowickiej na odcinku od Stacji Paliw do Kośnego faktura VAT 6/c/2012 z dnia 08.03.2012 r.
 
2. ul. Marka z Jemielnicy od centrum budowlanego do granicznej
 
wymiana nawierzchni jezdni na odcinku od centrum budowlanego do Granicznej
odbiór robót : 27.02.2008r.
 
rok 2008 : brak zleceń
rok 2009 : brak zleceń
rok 2010:
zlecenie MZD-TE-2U/72/09/2010 NA 1401 z dnia 23.02.2010- - dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Marka z Imielnicy od przejazdu PKP w kierunku ul. Walecki, faktura VAT 62/5/2010 z dnia 22.03.2010 r.
 
rok 2011 :
a) zlecenie 27/W/2011/NA-2715 z dnia 13.04.2011 - dotyczy ścinki poboczy faktura VAT 70/5/2011 z dnia 26.04.2011 r.
 
rok 2012 :
a) zlecenie 8/W/2012 z dnia 08.05.2012 r. - remont cząstkowy - roboty wykonane po przeprowadzonym przeglądzie i odmowie ich wykonania przez gwaranta tj. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), faktura VAT 70/5/2011 z dnia 26.04.2011 r.
W wyniku kontroli ustalono, że w protokole z przeglądu gwarancyjnego z dnia 28.03.2012 r. faktycznie znajduje się adnotacja o odmowie naprawy w ramach gwarancji.
 
3. ul. Niemodlińska od węzła do Domańskiego
wymiana nawierzchni jezdni na odcinku od węzła do pętli przy Dambonia, odbiór robót : 28.05.2007r.
 
 
 
rok 2008 :
a) zlecenie MZD-TE-2U/67/06/08/NA2013 z dnia 07.04.2008 r. - remont cząstkowy - remont cząstkowy na odcinku od Domańskiego do pętli przy Dambonia, faktura VAT 73/5/2008 z dnia 30.04.2008 r.
 
b) zlecenie MZD-TE-2U/67/06/08/NA6490 z dnia 22.10.2008 r. - remont cząstkowy - remont cząstkowy na odcinku od Wojska Polskiego do pętli przy Dambonia, faktura VAT 246/5/2008 z dnia 28.11.2008 r.
 
c) zlecenie MZD-TE-2U/67/06/08/NA6490 z dnia 22.10.2008 r. - remont cząstkowy - remont cząstkowy na odcinku od Wojska Polskiego do pętli przy Dambonia, faktura VAT 267/5/2008 z dnia 19.12.2008 r.
 
rok 2009 :
a) zlecenie MZD-TE-2U/24/08/09/NA2464 z dnia 11.05.2009 r. - remont cząstkowy - remont cząstkowy na odcinku od Wrocławskiej do Spychalskiego
     faktura VAT 49/5/2009 z dnia 09.06.2009 r.
 
rok 2010:
a) zlecenie MZD-TE-2U/72/09/2010 NA 1263 z dnia 17.02.2010 - dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Niemodlińskiej od Wojska Polskiego do pętli, faktura VAT 43/5/2010 z dnia 09.03.2010 r.,
 
b) zlecenie MZD-TE-2U/72/09/2010 NA 1646 z dnia 03.03.2010- dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Niemodlińskiej przy Spychalskiego, faktura VAT 48/5/2010 z dnia 09.03.2010 r.,
 
c) zlecenie MZD-TE-2U/72/09/2010 NA 5 z dnia 04.01.2010 - dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Niemodlińskiej przy pętli Dambonia, faktura VAT 2/5/2010 z dnia 13.01.2010 r.,
 
d) zlecenie MZD-TE-2U/72/09/2010 NA 319 z dnia 07.01.2010 - dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Nysy Łużyckiej a nie jak na fakturze Niemodlińskiej, faktura VAT 5/5/2010 z dnia 20.01.2010
 
e) zlecenie MZD-TE-2U/72/09/2010 NA 426 z dnia 07.01.2010 - dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Niemodlińskiej 9-11 i autokomisie przy Domańskiego, faktura VAT 14/5/2010 z dnia 09.02.2010 r.,
 
f) zlecenie MZD-TE-2U/72/09/2010 NA 598 z dnia 19.01.2010 - dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Niemodlińskiej przy Dambonia faktura VAT 16/5/2010 z dnia 09.02.2010 r.,
 
g) zlecenie MZD-TE-2U/72/09/2010 NA 7313 z dnia 15.09.2010 - dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Niemodlińskiej przy Straży Miejskiej, faktura VAT 231/5/2010 z dnia 14.10.2010 r.
 
rok 2011 :
a) zlecenie 29/W/2011na 3001 z dnia 27.04.2011 r.- remont cząstkowy - remont cząstkowy na odcinku od Wrocławskiej do Prószkowskiej, faktura VAT 75/5/2011 z dnia 13.05.2011 r.,
    
b) zlecenie 26/W/2011na 2498 z dnia 04.04.2011 r. - czyszczenie rowu przy węźle, faktura VAT 69/5/2011 z dnia 26.04.2011 r.
   
rok 2012 : brak zleceń
 
4. ul. Częstochowska od obwodnicy północnej do granicy miasta
 
rok 2008 : brak zleceń
        
rok 2009 :
a) zlecenie MZD-TE-2U/24/08/09/NA3309 z dnia 25.05.2009 r. - remont cząstkowy - remont cząstkowy na odcinku od Tysiąclecia do obwodnicy północnej, faktura VAT 55/5/2009 z dnia 18.06.2009 r.
 
rok 2010:
a) zlecenie MZD-TE-2U/72/09/2010 NA 4618 z dnia 26.05.2010 - dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Częstochowskiej od Witosa do przejazdu PKP, faktura VAT 157/5/2010 z dnia 30.06.2010 r.,
 
b) zlecenie MZD-TE-2U/72/09/2010 NA 1203 z dnia 12.02.2010 - dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Częstochowskiej od Witosa do Arki Bożka, faktura VAT 68/5/2010 z dnia 30.03.2010 r.,
 
c) zlecenie MZD-TE-2U/72/09/2010 NA 598 z dnia 19.01.2010 - dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Częstochowskiej okolice przejazdu PKP, faktura VAT 16/5/2010 z dnia 09.02.2010 r.,
 
d) zlecenie MZD-TE-2U/72/09/2010 NA 426 z dnia 19.01.2010 - dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Częstochowskiej od przejazdu PKP do Obwodnicy Pn., faktura VAT 14/5/2010 z dnia 09.02.2010 r.,
 
e) zlecenie MZD-TE-2U/72/09/2010 NA 5  z dnia 04.01.2010- - dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Częstochowskiej od przejazdu PKP do Arki Bożka, faktura VAT 2/5/2010 z dnia 13.01.2010 r.,
 
f) zlecenie dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Częstochowskiej przy skrzyżowaniu z Witosa, faktura VAT 230/5/2010 z dnia 14.10.2010 r.,
 
g) zlecenie MZD-TE-2U/72/09/2010 NA 4670 z dnia 28.05.2010 - dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Częstochowskiej od Witosa do Arki Bożka, faktura VAT 204/5/2010 z dnia 31.08.2010 r.,
 
h) akcja łatanie dziur - dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Częstochowskiej odcinek wojewódzki, faktura VAT 185/5/2010 z dnia 22.07.2010 r.,
 
i) zlecenie MZD-TE-2U/72/09/2010 NA 4261 z dnia 19.05.2010 - dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Częstochowskiej przejazd PKP
    faktura VAT 152/5/2010 z dnia 16.06.2010 r.,
 
j) zlecenie MZD-TE-2U/72/09/2010 NA 3431 z dnia 27.04.2010 - dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Częstochowskiej przy Tysiąclecia, faktura VAT 140/5/2010 z dnia 26.05.2010 r.,
 
k) zlecenie MZD-TE-2U/72/09/2010 NA 1803 z dnia 09.03.2010 - dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Częstochowskiej przy torach PKP faktura VAT 114/5/2010 z dnia 05.05.2010 r.,
 
l) zlecenie MZD-TE-2U/72/09/2010 NA 2260 z dnia 19.03.2010 - dotyczy remontu cząstkowego nawierzchni jezdni ulicy Częstochowskiej od Obwodnicy do przejazdu centrum ogrodniczego, faktura VAT 106/5/2010 z dnia 21.04.2010 r.
 
rok 2011 :
a) zlecenie 1/W/2011 z dnia 18.09.2011 r. - remont cząstkowy - remont cząstkowy na odcinku od Tysiąclecia do obwodnicy północnej, faktura VAT 136/11/2011 z dnia 22.11.2011 r.
 
rok 2012 :
a) zlecenie 1/K/2012 z dnia 08.05.2012 r. - remont cząstkowy na odcinku od obwodnicy północnej do granicy miasta po przeprowadzonym przeglądzie i odmowie ich wykonania przez gwaranta tj. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), faktura VAT 37/05/2012 z dnia 30.05.2012 r.
W wyniku kontroli ustalono, że w protokole z przeglądu gwarancyjnego z dnia 20.04.2012 r. znajduje się adnotacja o odmowie naprawy w ramach gwarancji.
 
5. ul. Luboszycka od Harcerskiej do Chabrów
wymiana nawierzchni jezdni na odcinku od Harcerskiej do Chabrów, odbiór robót -20.12.2007 r.
 
rok 2008-2009: brak zleceń
rok 2010:
a) zlecenie MZD-TE-2U/51/2010/NA/308 z dnia 06.01.2010 - remont cząstkowy na odcinku od przejazdu PKP do ul. Chabrów, faktura VAT 3/2010 z dnia 29.02.2010 r.,
 
b) zlecenie MZD-TE-2U/51/2010/NA/771 z dnia 25.01.2010 r. - remont cząstkowy na odcinku od przejazdu PKP do wiaduktu, zlecenie MZD-TE-2U/51/2010/NA/1104 z dnia 08.02.2010 r.- remont cząstkowy na odcinku od przejazdu PKP do Chabrów, zlecenie MZD-TE-2U/51/2010/NA/1304 z dnia 19.02.2010 r. - remont cząstkowy na odcinku od przejazdu PKP do Chabrów, faktura VAT 6/2010 z dnia 23.02.2010 r.
    
c) zlecenie MZD-TE-2U/51/2010/NA/1642 z dnia 02.03.2010 - remont cząstkowy na odcinku od przejazdu PKP do ul. Chabrów, faktura VAT 12/2010 z dnia 31.03.2010 r.,
 
d) zlecenie MZD-TE-2U/51/2010/NA/2589 z dnia 29.03.2010 - remont cząstkowy na odcinku od Zakopiańskiej do ul. Chabrów, faktura VAT 25/2010 z dnia 11.05.2010 r.
 
e) zlecenie MZD-TE-2U/51/2010/NA/4165 z dnia 19.05.2010 r. - remont cząstkowy na odcinku o starej nawierzchni, zlecenie MZD-TE-2U/51/2010/NA/4683 z dnia 27.05.2010 r. - remont cząstkowy na odcinku od przejazdu PKP do wiaduktu faktura VAT 36/2010 z dnia 16.06.2010 r.
 
rok 2011:
a) zlecenie na odcinek od Chabrów do w/w nakładki 27/P/2011 - faktura VAT 21/08/2011 r.,
 
rok 2012:
a) zlecenie na odcinek od Chabrów do w/w nakładki 18/P/2012 - w trakcie wykonywania.
 
6. Sienkiewicza od Dzierżona do Sądowej
zlecenie 26/P/2011 z dnia 19.07.2011 faktura 20/08/2011 z dnia 31.08.2011 r., wymiana nawierzchni jezdni na odcinku od Dzierżona do Sądowej, odbiór robót : 31.08.2011r.
rok 2011-2012: brak zleceń
 
7. Piastowska skrzyżowanie z ul. Katedralną :
Przebudowa ulicy Piastowskiej w Opolu wraz z budową oświetlenia ulicznego, umowa MZD/54/TN/2010 z dnia 14.04.2010r., faktura 09/05/2010 z dnia 31.05.2010 r., 04/06/2010 z dnia 21.06.2010 r., 05/07/2010 z dnia 23.07.2010 r., 04/08/2010 z dnia 20.08.2010 r., 09/09/2008 z dnia 30.09.2010 r.
 
Przebudowa ulicy Piastowskiej od Korfantego do Katedralnej - odbiór robót 28.09.2010r. Na łuku przy skrzyżowaniu z ul. Katedralną pozostała stara nawierzchnia z zaniżonym włazem na studni rewizyjnej.
 
rok 2010:
a) zlecenie MZD-TE-2U/51/2010/NA/1104 z dnia 08.02.2010 r. - remont cząstkowy na całym ciągu, faktura VAT 6/2010 z dnia 23.02.2010 r.
 
b) zlecenie MZD-TE-2U/51/2010/NA/1395 z dnia 22.02.2010 - remont cząstkowy na całym ciągu, zlecenie MZD-TE-2U/51/2010/NA/1396 z dnia 23.02.2010 - remont cząstkowy na całym ciągu, faktura VAT 9/2010 z dnia 26.02.2010 r.
 
rok 2012:
zlecenie 18/P/2012/na-3206 z dnia 11.06.2012 r. remont - wyrównanie nawierzchni przed TOUR de POLOGNE wraz z wymianą studni przez WiK.
 
W latach 2008-2009 zlecany był wyłącznie remont systemem awaryjnym w okresie zimowym w miejscach wykruszeń nawierzchni przy studni rewizyjnej. Nawierzchnia na łuku nie była na gwarancji.
 
 
Analiza rozliczeń środków finansowych otrzymanych w latach 2009-2011 r.
 
W trakcie kontroli dokonano także analizy sporządzonych przez MZD i przedłożonych do Urzędu Miasta Opola rozliczeń środków finansowych otrzymanych w latach 2009-2010-2011. Z poczynionych ustaleń wynika, że wykazane w rozliczeniu środków za dany rok niektóre zadania były także wykazywane w rozliczeniach dotyczących innych lat (akta kontroli tom I s.85 do 96). Dotyczy to niżej wymienionych zadań:
 
1. Zadanie nr: MZD/2009/41 Remont nawierzchni jezdni Obwodnicy Północnej na wlocie do skrzyżowania
z ul. Luboszycką od strony Wrocławia
 
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).
 
2. Zadanie nr: MZD/2009/09 Przebudowa ulic w zakresie : budowa ścieżki pieszo - rowerowej    pasa drogowego ul. Luboszyckiej w Opolu - etap II odc. od ul. Kępskiej do obwodnicy północnej 
Opola z przebudową  

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
          
3. Zadanie nr: MZD/2009/13 Budowa drogi gminnej, wewnętrznej, dojazdowej do osiedla mieszkaniowego Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Koszalińskiej w Opolu
 
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

4. Zadanie nr: MZD/2009/42 Budowa drogi wewnętrznej przy budynkach mieszkalnych w m. Opole - Półwieś
 
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
5. Zadanie nr: MZD/2009/05 Budowa wiaduktu w ciągu ul. Ozimskiej nad linią PKP wraz z przebudową układu komunikacyjnego ul. Ozimska, Rejtana, Kolejowa
 
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)MZD/2010/04
 
 
 MZD/2011/08
 
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
6. Zadanie nr: MZD/2009/32 Przebudowa ul. Bierkowickiej i ulic sąsiednich wraz z budową kanalizacji deszczowej
 
W ramach tego zadania były realizowane roboty i usługi przez różnych wykonawców. Płatności dokonywane były zgodnie z przydzielonymi środkami.
 
W 2009 r. dokonano zapłaty kwoty 81,00 za usługę kserograficzną.
 
 MZD/2010/14
 
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
7. Zadanie nr: MZD/2009/24 Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Dunikowskiego i ul. Rzecznej wraz z remontem sieci wodociągowej i drogi
 
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
MZD/2010/31
 
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
MZD/2010/36
 
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
8. Zadanie nr: MZD/2009/40 Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Lwowskiej
 
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
MZD/2010/23
 
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
 MZD/2011/26
 
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
9. Zadanie nr: MZD/2009/25 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry
 
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
MZD/2011/35
 
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
10. Zadanie nr: MZD/2009/21 Uzbrojenie terenów w rejonie ulicy Wrocławskiej - Kokota w Opolu
 
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
MZD/2010/24   
 
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
                                                            
MZD/ 2011/27 2011
 
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
 
11. Zadanie nr: MZD/ 2009/38   Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Armii Krajowej na odc. Wykonywania nowej jezdni w ramach przebudowy wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remontu wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta
 
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
MZD/2010/25
 
 
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
12. Zadanie nr: MZD/2009/06 Budowa Obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od północnej do ul. Krapkowickiej
 
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
MZD/2010/03
 
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
MZD/2011/07
 
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
13. Zadanie nr: MZD/2009/03 Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego oraz remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu
 
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
MZD/2010/02
 
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
Wszystkie wydatki dotyczyły kontynuacji umowy podstawowej oraz umów dodatkowych zawartych na podstawie przepisu art. 67 Prawa zamówień publicznych dotyczącego udzielania zamówień z wolnej ręki.
 
 
14. Zadanie nr MZD/2009/07 Opracowanie dokumentacji budowy węzła komunikacyjnego drogi   
                                   wojewódzkiej nr 454 (ul. Budowlanych – Sobieskiego) z obwodnicą północną
 
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 
         Z wyjaśnień pracowników merytorycznych MZD wynika, że: w ramach poniesionych kosztów w latach 2009-2011 opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową przebudowy infrastruktury technicznej, budowy węzła i przejścia podziemnego oraz budowy oświetlenia ulicznego, dokonano podziału działek.
Ponadto w2011 w ramach zadania MZD/2011/11 - Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych –Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji -wydatkowano kwotę 46.947,20 zł, w tym m.in. na: opracowywanie dokumentacji technicznej, założenie księgi wieczystej, program funkcjonalno-użytkowy, warunki techniczne.
 
Wszystkie wyżej wymienione wydatki były związane z kontynuacją zadania podstawowego.
 
Analiza porównawcza gwarancji 5 - letnich obowiązujących w 2010 r., z pracami zleconymi w tym roku w ramach umów na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych (akta kontroli tom I s. 97 do 98).
 
Drogi krajowe
 
         W dniu 30.11.2009 r. z (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
została zawarta umowa nr MZD/286/TE/09 na roboty polegające na utrzymaniu nawierzchni jezdni krajowych i wojewódzkich na terenie miasta Opola w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2011 r. za wynagrodzeniem(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).
Z przedłożonego przez kierownika Działu Eksploatacji Dróg wykazu wynika, że w 2010 r. obowiązywały pięcioletnie gwarancje na roboty realizowane w tym dziale obejmujące 10 ulic należących do kategorii dróg krajowych
         Z analizy porównawczej udzielonych zleceń i obowiązujących gwarancji wynika, że w 18 przypadkach zlecono wykonanie napraw ulic, na które obowiązywały jednocześnie gwarancje udzielone w ramach poprzednio realizowanych robót. Gwarancje zostały udzielone w ramach sześciu umów i dotyczyły sześciu niżej wymienionych ulic: Domańskiego, Krapkowicka, Strzelecka, Hallera, Oleska, Wróblewskiego.
 
 
 
 
Drogi wojewódzkie
 
W dniu 30.11.2009 r. z (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)nawierzchni jezdni krajowych i wojewódzkich na terenie miasta Opola w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2011 r. za wynagrodzeniem (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
 Z przedłożonego przez kierownika Działu Eksploatacji Dróg wykazu wynika, że w 2010 r. obowiązywały pięcioletnie gwarancje na roboty realizowane w tym dziale obejmujące 20 ulic należących do kategorii dróg wojewódzkich.
         Z analizy porównawczej udzielonych zleceń i obowiązujących gwarancji wynika, że w 34 przypadkach zlecono wykonanie napraw ulic, na które obowiązywały jednocześnie gwarancje udzielone w ramach poprzednio realizowanych robót. Gwarancje zostały udzielone w ramach dziewiętnastu umów i dotyczyły ośmiu niżej wymienionych ulic: Niemodlińska, Nysy Łużyckiej, Ozimska, Oświęcimska, Prószkowska, Wrocławska, Popiełuszki, Walecki i Marka z Jemielnicy.
 
Drogi powiatowe
 
W dniu 10.02.2009 r. z (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)została zawarta umowa nr MZD/TE/20/2009 na roboty polegające na utrzymaniu nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie miasta Opola w okresie od 10.02.2009 r. do 31.12.2010 r. za wynagrodzeniem (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)
W wyniku kontroli na podstawie przedłożonej dokumentacji źródłowej oraz wydruków komputerowych z ewidencji księgowej konta 400, rozdział 60015, paragraf 4300 ustalono, że w 2010 r. wystawiono ogółem 13 zleceń i faktur na łączną wartość (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zł.
Poszczególne zlecenia dotyczyły naprawy nawierzchni jezdni w trybie awaryjnym na trzydziestu niżej wymienionych ulicach: Oleska, Sądowa, Korfantego, Wschodnia, skrzyżowanie Sosnkowskiego - Pużaka, Luboszycka, Książąt Opolskich, Sienkiewicza, 1-go Maja, Jagiellonów, Głogowskiej, Oleskiej, Pl. Konstytucji 3 Maja, Reymonta, Traugutta, Al. Przyjaźni, Teligi, Olimpijska, Podlesie, Wiejska, Piastowska, skrzyżowanie Sosnkowskiego-Horoszkiewicza, Krapkowicka, Morcinka, Kwoczka, Odrodzenia, Groszowicka, Rejtana, Witosa, skrzyżowanie Szarych Szeregów- Sosnkowskiego.
 Dodatkowo dokonano także analizy zapisów na koncie analitycznym grupy syntetycznej 201 kontrahenta (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)za 2010 r. (akta kontroli tom I s. 99 do 100).
Z ewidencji tej wynika, żew 2010 r.zaksięgowano ogółem18 faktur wystawionych przez wyżej wymienionego kontrahenta na łączną kwotę 2.169.748,06 zł. W jednym przypadku zaksięgowana faktura na kwotę 133.766,68 zł dotyczyła zapłaty faktury za budowę drogi wewnętrznej i wydatek ten został zaewidencjonowany w rozdziale 60017, paragraf 6050. Pozostałych 17 operacji zaksięgowanych na tym koncie dotyczyło zapłaty faktur wystawionych za wykonanie robót zleconych w ramach zawartej umowy na bieżące utrzymanie dróg. W 13 przypadkach wydatki na łączną kwotę 809.952,20 zł zostały zaewidencjonowane w rozdziale 60015 paragraf 4300 - usługi pozostałe, natomiast w 4 przypadkach wydatki na łączną kwotę 1.226.029,18 zł zostały zaewidencjonowane w rozdziale 60015 paragraf 4270 – usługi remontowe.
 
Na podstawie badanej dokumentacji źródłowej nie stwierdzono, aby wystawione faktury dotyczyły robót wykonywanych na odcinkach ulic objętych wcześniejszymi gwarancjami.
 
Z przedłożonego przez kierownika Działu Eksploatacji Dróg wykazu wynika, że w 2010 r. obowiązywały pięcioletnie gwarancje na roboty realizowane w tym dziale obejmujące 18 ulic należących do kategorii dróg powiatowych. Z analizy porównawczej udzielonych zleceń i obowiązujących gwarancji wynika, że w 25 przypadkach zlecono wykonanie napraw ulic, na które obowiązywały jednocześnie gwarancje udzielone w ramach poprzednio realizowanych robót. Gwarancje zostały udzielone w ramach dziewięciu umów i dotyczyły siedmiu niżej wymienionych ulic: 1 Maja, Jagiellonów, Luboszycka, Wiejska, Rejtana, Teligi, Krapkowicka.
 
Drogi gminne
 
W dniu 30.11.2009 r. z (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)została zawarta umowa nr MZD/285/TE/2009 na roboty polegające na utrzymaniu nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie miasta Opola w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2011 r. za wynagrodzeniem(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).
 Z przedłożonego przez kierownika Działu Eksploatacji Dróg wykazu wynika, że w 2010 r. obowiązywały pięcioletnie gwarancje na roboty realizowane w tym dziale obejmujące 25 ulic należących do kategorii dróg gminnych.
         Z analizy porównawczej udzielonych zleceń i obowiązujących gwarancji wynika, że w 21 przypadkach zlecono wykonanie napraw ulic, na które obowiązywały jednocześnie gwarancje udzielone w ramach poprzednio realizowanych robót. Gwarancje zostały udzielone w ramach jedenastu umów i dotyczyły siedmiu niżej wymienionych ulic: Czarnowska, Dubois, Katowicka, Kośnego, Solskiego, Waryńskiego, Wróblewskiego.
 
Drogi wewnętrzne
 
W dniu 02.02.2009 r. z (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)została zawarta umowa nr MZD/TE/16/09 na roboty polegające na utrzymaniu nawierzchni jezdni dróg wewnętrznych na terenie miasta Opola w okresie od 02.02.2009 r. do 31.12.2010 r. za wynagrodzeniem(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).
 Z przedłożonego przez kierownika Działu Eksploatacji Dróg wykazu wynika, że w 2010 r. obowiązywały pięcioletnie gwarancje na roboty realizowane w tym dziale obejmujące 10 ulic należących do kategorii dróg wewnętrznych.
         Z analizy porównawczej udzielonych zleceń i obowiązujących gwarancji wynika, że w dwóch przypadkach zlecono wykonanie napraw ulic, na które obowiązywały jednocześnie gwarancje udzielone w ramach poprzednio realizowanych robót. W obu przypadkach gwarancje dotyczyły wykonanych robót na ulicy Dambonia (pętla autobusowa).
Obie umowy na roboty, po wykonaniu których udzielono pięcioletnich gwarancji, zostały zawarte z(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).
 
Dane dotyczące wszystkich zleceń na wykonanie robót w okresie obowiązywania gwarancji na poszczególnych ulicach w rozbiciu na kategorie dróg przekazano kierownikowi Działu Eksploatacji Dróg z prośbą o odniesienie się do tych danych. 
Z wyjaśnień kierownika Działu Eksploatacji Dróg wynika, że żadne zlecenia i faktury nie dotyczyły robót na odcinkach objętych gwarancjami.
Poniższa tabela zawiera szczegółowy wykaz odcinków ulic, zleceń i faktur wystawionych w okresie obowiązywania gwarancji oraz informację osoby udzielającej wyjaśnień (zawartą w pozycji – uwagi), że zlecenia i faktury nie dotyczyły robót na odcinkach objętych gwarancjami.
 
 
drogi krajowe i wojewódzkie
Lp.
Numer zlecenia
Numer faktury
uwagi
Domańskiego
(od Hallera do Zamiejskiej)
1
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 1263
z dnia 17.02.2010
43/5/2010
09.03.2010
nie dotyczy
2
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 319
z dnia 07.01.2010
6/5/2010
20.01.2010
nie dotyczy
3
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 4861
z dnia 07.06.2010
159/5/2010
30.06.2010
nie dotyczy
Niemodlińska
(od Wrocławskiej do Prószkowskiej, od Prószkowskiej do Hallera, od Pętli do węzła, od węzła do granicy miasta)
1
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 1263
z dnia 17.02.2010
43/5/2010
nie dotyczy
2
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 7313
z dnia 15.09.2010
231/5/2010
14.10.2010
nie dotyczy
3
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 1646
z dnia 03.03.2010
48/5/2010
09.03.2010
nie dotyczy
4
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 598
z dnia 19.01.2010
16/5/2010
09.02.2010
nie dotyczy
5
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 426
z dnia 13.01.2010
14/5/2010
09.02.2010
nie dotyczy
6
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 5
z dnia 04.01.2010
2/5/2010
13.01.2010
nie dotyczy
Nysy Łużyckiej
(most na Odrze prawa strona od ronda, od Wrocławskiej do mostu "Sybiraków")
1
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 1263
z dnia 17.02.2010
43/5/2010
nie dotyczy
2
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 319
z dnia 20.01.2010
5/5/2010
20.01.2010
nie dotyczy
3
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 7313
z dnia 15.09.2010
231/5/2010
14.10.2010
nie dotyczy
4
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 598
z dnia 19.01.2010
16/5/2010
09.02.2010
nie dotyczy
5
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 426
z dnia 13.01.2010
14/5/2010
09.02.2010
nie dotyczy
Ozimska
(od Wiejskiej do Witosa)
1
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 1263
z dnia 17.02.2010
43/5/2010
nie dotyczy
2
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 1203
z dnia 12.02.2010
68/5/2010
30.03.2010
nie dotyczy
3
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 426
z dnia 13.01.2010
14/5/2010
09.02.2010
nie dotyczy
4
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 5
z dnia 04.01.2010
2/5/2010
13.01.2010
nie dotyczy
5
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 4618
z dnia 26.05.2010
157/5/2010
30.06.2010
nie dotyczy
Krapkowicka
(od Prószkowskiej do Wyszomirskiego)
1
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 319
z dnia 07.01.2010
6/5/2010
20.01.2010
nie dotyczy
2
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 5162
z dnia 15.06.2010
161/5/2010
30.06.2010
nie dotyczy
3
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 3913
z dnia 11.05.2010
143/5/2010
26.05.2010
nie dotyczy
Strzelecka
(od ronda w kierunku granicy miasta)
1
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 319
z dnia 07.01.2010
6/5/2010
20.01.2010
nie dotyczy
2
1/K/2010
 z dnia 07.09.2010
256/5/2010
09.11.2010
nie dotyczy
3
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 3788
z dnia 06.05.2010
142/5/2010
26.05.2010
nie dotyczy
4
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 2074
z dnia 16.03.2010
105/5/2010
21.04.2010
nie dotyczy
5
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 1203
z dnia 12.02.2010
68/5/2010
30.03.2010
nie
 
dotyczy
6
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 1401
z dnia 23.02.2010
64/5/2010
22.03.2010
nie dotyczy
7
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 1294
z dnia 19.02.2010
44/5/2010
09.03.2010
nie dotyczy
8
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 598
z dnia 19.01.2010
17/5/2010
09.02.2010
nie dotyczy
9
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 319
z dnia 20.01.2010
5/5/2010
20.01.2010
nie dotyczy
Hallera
(od Niemodlińskiej do Domańskiego)
1
2/K/2010
z dnia 25.10.2010
250/5/2010
08.11.2010
nie dotyczy
Oleska
(od obwodnicy północnej do granicy miasta)
1
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 1646
z dnia 03.03.2010
47/5/2010
09.03.2010
nie dotyczy
Oświęcimska
(od pos. 96 do 100 oraz wiadukt nad torami, od 102 do wiadutku, od sklepu Albert do 102, od Zakładu Eneregtycznego do fotoradaru)
1
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 3788
z dnia 06.05.2010
141/5/2010
26.05.2010
nie dotyczy
2
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 7313
z dnia 15.09.2010
231/5/2010
14.10.2010
nie dotyczy
3
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 598
z dnia 19.01.2010
16/5/2010
09.02.2010
nie dotyczy
4
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 5
z dnia 04.01.2010
2/5/2010
13.01.2010
nie dotyczy
5
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 1294
z dnia 19.02.2010
45/5/2010
09.03.2010
nie dotyczy
6
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 1401
z dnia 23.02.2010
62/5/2010
18.03.2010
nie dotyczy
7
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 2074
z dnia 16.03.2010
104/5/2010
21.04.2010
nie dotyczy
Prószkowska
(od Niemodlińskiej do Wyczółkowskiego)
1
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 3788
z dnia 06.05.2010
141/5/2010
26.05.2010
nie dotyczy
Wrocławska
(od Ceramy do Niemodlińskiej, od Ceramy do Domańskiego, od ronda przy "Karolince" do Domańskiego prawa strona)
1
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 1203
z dnia 12.02.2010
68/5/2010
30.03.2010
nie dotyczy
2
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 319
z dnia 20.01.2010
5/5/2010
20.01.2010
nie dotyczy
3
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 2074
z dnia 16.03.2010
104/5/2010
21.04.2010
nie dotyczy
Wróblewskiego
(od Wojska Polskiego do Prószkowskiej)
1
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 7313
z dnia 15.09.2010
233/5/2010
14.10.2010
nie dotyczy
Popiełuszki
(od pos. 68 do stacji PKP, od PKP do sklepu "Gaja")
1
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 598
z dnia 19.01.2010
16/5/2010
09.02.2010
nie dotyczy
2
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 426
z dnia 13.01.2010
14/5/2010
09.02.2010
nie dotyczy
3
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 5
z dnia 04.01.2010
2/5/2010
13.01.2010
nie dotyczy
4
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 1401
z dnia 23.02.2010
62/5/2010
18.03.2010
nie dotyczy
5
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 2074
z dnia 16.03.2010
104/5/2010
21.04.2010
nie dotyczy
6
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 4861
z dnia 07.06.2010
160/5/2010
30.06.2010
nie dotyczy
Walecki i Marka z Imielnicy
(od Granicznej w kierunku Metalchemu)
1
MZD-TE-2U/72/09/10 NA 1401
z dnia 23.02.2010
62/5/2010
18.03.2010
nie dotyczy
drogi powiatowe
1 Maja
(od Cementowej do Rejtana)
1
MZD-TE-2U/51/2010 na 427
z dnia 13.01.2010
3/2010
29.01.2010
nie dotyczy
2
MZD-TE-2U/51/2010 na 952
z dnia 03.02.2010
6/2010
23.02.2010
nie dotyczy
3
MZD-TE-2U/51/2010 na 1395
z dnia 22.02.2010
9/2010
26.02.2010
nie dotyczy
4
MZD-TE-2U/51/2010 na 4683
z dnia 27.05.2010
36/2010
16.06.2010
nie dotyczy
Jagiellonów
(od Obrońców Stalingradu do przejazdu PKP)
1
MZD-TE-2U/51/2010 na 427
z dnia 13.01.2010
MZD-TE-2U/51/2010 na 709
z dnia 18.01.2010
3/2010
29.01.2010
nie dotyczy
2
MZD-TE-2U/51/2010 na 1262
z dnia 17.02.2010
MZD-TE-2U/51/2010 na 866
z dnia 27.01.2010
6/2010
23.02.2010
nie dotyczy
3
MZD-TE-2U/51/2010 na 1396
z dnia 23.02.2010
9/2010
26.02.2010
nie dotyczy
4
MZD-TE-2U/51/2010 na 6788
z dnia 24.08.2010
80/2010
29.10.2010
nie dotyczy
5
MZD-TE-2U/51/2010 na 9051
z dnia 25.11.2010
97/2010
29.12.2010
nie dotyczy
Luboszycka
(etap II od zbiornika Silesia do Działkowej)
1
MZD-TE-2U/51/2010 na 308
z dnia 06.01.2010
3/2010
29.01.2010
nie dotyczy
2
MZD-TE-2U/51/2010 na 771
z dnia 25.01.2010
MZD-TE-2U/51/2010 na 1104
z dnia 08.02.2010
MZD-TE-2U/51/2010 na 1304
z dnia 19.02.2010
6/2010
23.02.2010
nie dotyczy
3
MZD-TE-2U/51/2010 na 4165
z dnia 19.05.2010
MZD-TE-2U/51/2010 na 4683
z dnia 27.05.2010
36/2010
16.06.2010
nie dotyczy
4
MZD-TE-2U/51/2010 na 1642
z dnia 02.03.2010
12/2010
31.03.2010
nie dotyczy
5
MZD-TE-2U/51/2010 na 2599
z dnia 29.03.2010
25/2010
11.05.2010
nie dotyczy
Wiejska
(azyl na przejściu dla pieszych)
1
MZD-TE-2U/51/2009 na 8722
z dnia 23.02.2010
3/2010
29.01.2010
nie dotyczy
2
MZD-TE-2U/51/2010 na 952
z dnia 03.02.2010
MZD-TE-2U/51/2010 na 1304
z dnia 19.02.2010
6/2010
23.02.2010
nie dotyczy
3
MZD-TE-2U/51/2010 na 1396
z dnia 23.02.2010
9/2010
26.02.2010
nie dotyczy
4
MZD-TE-2U/51/2010 na 2599
z dnia 29.03.2010
25/2010
11.05.2010
nie dotyczy
5
MZD-TE-2U/51/2010 na 2399
z dnia 22.03.2010
37/2010
16.06.2010
nie dotyczy
Rejtana
(od łuku do 1 Maja)
1
MZD-TE-2U/51/2010 na 4683
z dnia 27.05.2010
36/2010
16.06.2010
nie dotyczy
Teligi
(od Strzeleckiej do pętli autobusowej, od pętli do Gagarina)
1
MZD-TE-2U/51/2010 na 4165
z dnia 19.05.2010
36/2010
16.06.2010
nie dotyczy
2
MZD-TE-2U/51/2010 na 6788
z dnia 24.08.2010
80/2010
29.10.2010
nie dotyczy
3
MZD-TE-2U/51/2010 na 9051
z dnia 25.11.2010
97/2010
29.12.2010
nie dotyczy
4
MZD-TE-2U/51/2010 na 866
z dnia 27.01.2010
6/2010
27.01.2010
nie dotyczy
5
MZD-TE-2U/51/2010 na 1540
z dnia 01.03.2010
12/2010
31.03.2010
nie dotyczy
Krapkowicka
(od Parkowej do dk 45)
1
MZD-TE-2U/51/2010 na 1540
z dnia 01.03.2010
12/2010
31.03.2010
nie dotyczy
drogi wewnętrzne
Dambonia
(pętla autobusowa)
1
MZD-TE-2U/51/2010 na 1253
z dnia 16.02.2010
81/5/2010
07.04.2010
nie dotyczy
2
MZD-TE-2U/50/08/2009 na 1253
z dnia 16.02.2010
29/5/2010
24.02.2010
nie dotyczy
drogi gminne
Czarnowąska
(od Krzanowickiej do pos. Nr 23)
1
5/11/2010
z dnia16.11.2010
308/12/2010
14.12.2010
nie dotyczy
Duboisa
(od Kościuszki do 1 Maja)
1
MZD-TE-2U/71/2010 na 759
z dnia 22.01.2010
12/5/2010
02.02.2010
nie dotyczy
2
3/11/2010
z dnia 08.11.2010
305/12/2010
02.12.2010
nie dotyczy
3
2/8/2010
03.08.2010
202/5/2010
31.08.2010
nie dotyczy
4
MZD-TE-2U/71/2010 na 4708
z dnia 31.05.2010
165/5/2010
30.06.2010
nie dotyczy
5
MZD-TE-2U/71/2010 na 4909
z dnia 07.06.2010
166/5/2010
30.06.2010
nie dotyczy
Katowicka
(od Ozimskiej do Armii Krajowej)
1
MZD-TE-2U/71/2010 na 887
z dnia 01.02.2010
25/5/2010
19.02.2010
nie dotyczy
2
MZD-TE-2U/71/2010 na 1802
z dnia 09.03.2010
74/5/2010
31.03.2010
nie dotyczy
3
MZD-TE-2U/71/2010 na 4909
z dnia 08.06.2010
209/5/2010
07.09.2010
nie dotyczy
4
akcja łata
173/5/2010
14.07.2010
nie dotyczy
5
MZD-TE-2U/71/2010 na 4909
z dnia 07.06.2010
165/5/2010
30.06.2010
nie dotyczy
Kośnego
(chodnik od Matejki do Katowickiej)
1
MZD-TE-2U/79/2010 na 1239
z dnia 16.02.2010
32/5/2010
01.03.2010
nie dotyczy
2
6/08/2010
z dnia 27.08.2010
213/5/2010
17.09.2010
nie dotyczy
3
akcja łata
173/5/2010
14.07.2010
nie dotyczy
Solskiego
(od Jagiellonów do wiadutku)
1
MZD-TE-2U/71/2010 na 1222
z dnia 15.02.2010
60/5/2010
16.03.2010
nie dotyczy
2
zlecenie telefoniczne
305/12/2010
02.12.2010
nie dotyczy
3
MZD-TE-2U/71/2010 na 4104
z dnia 17.05.2010
247/5/2010
03.11.2010
nie dotyczy
4
akcja łata
173/5/2010
14.07.2010
nie dotyczy
5
MZD-TE-2U/71/2010 na 4909
z dnia 07.06.2010
165/5/2010
30.06.2010
nie dotyczy
Waryńskiego
(od Oleskiej do Luboszyckiej)
1
MZD-TE-2U/71/2010 na 4708
z dnia 31.05.2010
165/5/2010
30.06.2010
nie dotyczy
Wróblewskiego
(od Wróblewskiego 45 do kładki na torami)
1
13/09/2010
16.09.2010
248/5/2010
03.11.2010
nie dotyczy
 
          W celu weryfikacji rzetelności wyjaśnień złożonych przez pracownika merytorycznego MZD szczegółową kontrolą objęto pierwszą i ostatnią pozycję zleceń i faktur wystawionych w okresie obowiązywania gwarancji dotyczących robót na każdej ulicy.
Na podstawie przedłożonej dokumentacji (zlecenia, umowy, szkice, rysunki, opisy) nie stwierdzono, aby wystawione zlecenia i faktury dotyczyły robót wykonywanych na odcinkach ulic objętych wcześniejszymi gwarancjami.
Powyższe dokumenty źródłowe porównano z zapisami na kontach analitycznych oraz z danymi zawartymi w sporządzonych sprawozdaniach i informacjach o wykonaniu planu finansowego (akta kontroli tom I s. 101 do 125). Rozbieżności nie stwierdzono.
.  
Analiza porównawcza gwarancji 18 - miesięcznych udzielonych przed 2010 r., a obowiązujących w 2010 r., z pracami zleconymi w tym roku w ramach umów na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych
 
Drogi krajowe
 
         W dniu 30.11.2009 r. z (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)została zawarta umowa nr MZD/286/TE/09 na roboty polegające na utrzymaniu nawierzchni jezdni krajowych i wojewódzkich na terenie miasta Opola w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2011 r. za wynagrodzeniem(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).
Z przedłożonego przez kierownika Działu Eksploatacji Dróg wykazu wynika, że w 2010 r. obowiązywały 18 miesięczne gwarancje na roboty realizowane w tym dziale obejmujące 7 ulic i ich odcinków należących do kategorii dróg krajowych.
         Z analizy porównawczej udzielonych zleceń i obowiązujących gwarancji wynika, że w ramach powyższej umowy, w 42 przypadkach zlecono wykonanie napraw ulic, na które obowiązywały jednocześnie gwarancje udzielone w ramach poprzednio realizowanych robót. Wszystkie gwarancje zostały udzielone po wykonaniu robót wykonanych w ramach umowy nr 172/2008 zawartej także z (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)i dotyczyły 3 ulic.
 
Drogi wojewódzkie
 
W dniu 30.11.2009 r. z (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)została zawarta umowa nr MZD/286/TE/09 na roboty polegające na utrzymaniu nawierzchni jezdni krajowych i wojewódzkich na terenie miasta Opola w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2011 r. za wynagrodzeniem(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).
Z przedłożonego przez kierownika Działu Eksploatacji Dróg wykazu wynika, że w 2010 r. obowiązywały 18 miesięczne gwarancje na roboty realizowane w tym dziale obejmujące 30 ulic i ich odcinków należących do kategorii dróg wojewódzkich
         Z analizy porównawczej udzielonych zleceń i obowiązujących gwarancji wynika, że w ramach powyższej umowy, w 279 przypadkach zlecono wykonanie napraw ulic, na które obowiązywały jednocześnie gwarancje udzielone w ramach poprzednio realizowanych robót. Wszystkie gwarancje zostały udzielone po wykonaniu robót wykonanych w ramach umowy nr 172/2008 zawartej także z (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)i dotyczyły one 32 ulic objętych gwarancjami.
 
Drogi powiatowe
 
W dniu 10.02.2009 r. z (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)została zawarta umowa nr MZD/TE/20/2009 na roboty polegające na utrzymaniu nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie miasta Opola w okresie od 10.02.2009 r. do 31.12.2010 r. za wynagrodzeniem(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).
Z przedłożonego przez kierownika Działu Eksploatacji Dróg wykazu wynika, że w 2010 r. obowiązywały 18 miesięczne gwarancje na roboty realizowane w tym dziale obejmujące 42 ulice i ich odcinków należących do kategorii dróg powiatowych. We wszystkich przypadkach gwarancje zostały udzielone po wykonaniu robót na podstawie umów zawartych z(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.). W 26 przypadkach gwarancji udzielono po wykonaniu robót wykonanych w ramach wyżej wymienionej umowy, a w 16 przypadkach gwarancje zostały udzielone po wykonaniu robót wykonanych w ramach umowy nr 12/2007 zawartej również z(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).
         Z analizy porównawczej udzielonych zleceń i obowiązujących gwarancji wynika, że w 114 przypadkach w ramach zawartej umowy na utrzymanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych zlecono wykonanie napraw ulic, na które obowiązywały jednocześnie gwarancje udzielone w ramach poprzednio realizowanych robót. Zlecenia dotyczyły 37 ulice objęte gwarancjami.
 
Drogi gminne
 
W dniu 30.11.2009 r. z (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)została zawarta umowa nr MZD/285/TE/2009 na roboty polegające na utrzymaniu nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie miasta Opola w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2011 r. za wynagrodzeniem(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).
Z przedłożonego przez kierownika Działu Eksploatacji Dróg wykazu wynika, że w 2010 r. obowiązywały 18 miesięczne gwarancje na roboty realizowane w tym dziale obejmujące 150 ulic i ich odcinków należących do kategorii dróg gminnych.
         Z analizy porównawczej udzielonych zleceń i obowiązujących gwarancji wynika, że w 85 przypadkach w ramach powyższej umowy zlecono wykonanie napraw ulic, na które obowiązywały jednocześnie gwarancje udzielone w ramach poprzednio realizowanych robót. Wszystkie gwarancje zostały udzielone po wykonaniu robót wykonanych w ramach umowy nr 105/2008 zawartej z (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)i dotyczyły 47 ulic.
 
Drogi wewnętrzne
 
W dniu 02.02.2009 r. z (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)została zawarta umowa nr MZD/TE/16/09 na roboty polegające na utrzymaniu nawierzchni jezdni dróg wewnętrznych na terenie miasta Opola w okresie od 02.02.2009 r. do 31.12.2010 r. za wynagrodzeniem(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).
Z przedłożonego przez kierownika Działu Eksploatacji Dróg wykazu wynika, że w 2010 r. obowiązywały 18 miesięczne gwarancje na roboty realizowane w tym dziale obejmujące 29 ulic i ich odcinków należących do kategorii dróg wewnętrznych.
Z analizy porównawczej udzielonych zleceń i obowiązujących gwarancji wynika, że w 9 przypadkach w ramach powyższej umowy zlecono wykonanie napraw ulic, na które obowiązywały jednocześnie gwarancje udzielone w ramach poprzednio realizowanych robót. W 8 przypadkach gwarancji udzielono po wykonaniu robót wykonanych w ramach wyżej wymienionej umowy, a w 1 przypadku gwarancja została udzielona po wykonaniu robót wykonanych w ramach umowy nr 11/2007 zawartej z(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.). Zlecenia dotyczyły 6 ulic.
 
W trakcie prowadzonych czynności sprawdzających zespół kontrolny otrzymał z MZD zestawienie prowadzonych robót na drogach objętych wcześniej 18 – miesięcznymi gwarancjami umownymi.
W oparciu przedłożone zestawienie kontrolą objęto wszystkie rodzaje dróg, na których w 2010 r. prowadzone były roboty związane z ich utrzymaniem.
 
Drogi powiatowe
 
 • W okresie 2010 r. prowadzono roboty drogowe na 42 odcinkach dróg wewnętrznych.
 • Losowo do szczegółowej analizy wytypowano roboty drogowe wymienione w pozycjach 7, 13, 15, 21, 30, 35 i 39.
 • W wyniku szczegółowej analizy ustalono, że:
- poz. 7 – brak rysunku do opisu prowadzonych robót.
- poz. 13 – bez uwag.
- poz. 15 – brak opisu do zlecenia 36/2010.
- poz. 21 – brak zlecenia, opisu oraz rysunku 12/2010
- poz. 30 – bez uwag.
- poz. 35 - brak zlecenia, opisu oraz rysunku 36/2010.
poz. 39 – bez uwag.
 
Drogi wojewódzkie
 
 • W okresie 2010 r. prowadzono roboty drogowe na 30 odcinkach dróg wojewódzkich.
 • Losowo do szczegółowej analizy wytypowano roboty drogowe wymienione w pozycjach 1, 8, 16, 20 i 29.
 • W wyniku szczegółowej analizy ustalono, że;
- poz. 1 – bez uwag.
- poz. 8 – bez uwag.
- poz. 16 – bez uwag.
- poz. 20 – bez uwag.
- poz. 29 – bez uwag.
 
Drogi krajowe
 
 • W okresie 2010 r. prowadzono roboty drogowe na 7 odcinkach dróg krajowych.
 • Losowo do szczegółowej analizy wytypowano roboty drogowe wymienione w pozycjach 1 i 5.
 • W wyniku szczegółowej analizy ustalono, że;
- poz. 1 – bez uwag.
- poz. 5 – bez uwag.
 
Drogi gminne
 
 • W okresie 2010 r. prowadzono roboty drogowe na 151 odcinkach dróg gminnych.
 • Losowo do szczegółowej analizy wytypowano roboty drogowe wymienione w pozycjach: 1, 15, 25, 37, 38, 44, 51, 71, 104, 112, 118, 133 i 148.
 • W wyniku szczegółowej analizy ustalono, że;
- poz. 1 – bez uwag.
- poz. 15 – bez uwag.
- poz. 25 – brak opisu i rysunku do zlecenia 305/12/2010
- poz. 37 – bez uwag.
- poz. 38 – bez uwag.
- poz. 44 – bez uwag.
- poz. 51 – bez uwag.
- poz. 71 – bez uwag.
- poz. 104 – bez uwag.
- poz. 112 – bez uwag.
- poz. 118 – bez uwag.
- poz. 133 – bez uwag.
- poz. 148 – bez uwag.
 
Drogi wewnętrzne
 
 • W okresie 2010 r. prowadzono roboty drogowe na 29 odcinkach dróg wewnętrznych.
 • Losowo do szczegółowej analizy wytypowano roboty drogowe wymienione w pozycjach: 4, 5, 10, 23, 25 i 27.
 • W wyniku szczegółowej analizy ustalono, że:
- poz. 4 – brak rysunku przy zleceniu 81/5 i 29/5.
- poz. 5 – brak rysunku przy zleceniu 81/5.
- poz. 10 – brak uwag.
- poz. 23 – brak rysunku pod fakturą 118/5.
- poz. 25 – brak uwag.
- poz. 27 – brak rysunku pod opisem 99/5.
                  (akta kontroli tom i s. 126 do 139)
 
         Zespół kontrolny po przeanalizowaniu umów na roboty drogowe objęte gwarancjami 18 miesięcznymi i stwierdzeniu w niektórych przypadkach braku w dokumentacji rysunku, opisu bądź zlecenia nie miał możliwości dokonania porównania czy wykonywane prace prowadzone były na odcinkach dróg objętych w tym czasie gwarancjami umownymi.
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi kontrolowanej jednostki.
 
 
Zgodnie z § 20 ust.1-2 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.I-0120.1.77.2012 z dnia 25 maja  2012 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru protokołu.
 
 
Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
(podpisy)
 
 
 
Data: ........................
 
                   Zespół kontrolny
 
 
(podpisy)
 
 
 
Data: ……………………………….
 
           
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
...........................................................................................
...........................................................................................
......................................................................................................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2013-07-04 13:25:37 - Wystąpienie pokontrolne (31.50 kB)

Ilość odwiedzin: 5706
Nazwa dokumentu: Miejski Zarząd Dróg
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Jacek Spadło, Izabela Dziewulska - Gaj
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Spadło, Izabela Dziewulska - Gaj
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2013-07-04 13:21:28
Data udostępnienia informacji: 2013-07-04 13:21:28
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-04 13:31:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner