logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   minus kontrole jednostek
      minus MKRPA
      minus MOPOBiU
      minus PPiRTRR
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Straż Miejska w Opolu
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      minus Miejski Zarząd Obiektów Rekreacyjnych
      minus Miejski Ośrodek Kultury
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny
      minus SP ZOZ ,,ZAODRZE"
      minus Centrum Kształcenia Specjalnego
      minus Bursa Szkół Pomaturalnych i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Żłobek ,,Pomnik Matki Polki" w Opolu
      minus ,,FEROMA" sp. z o.o.
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki
      minus Miejska Telewizja Opole sp. z o.o.
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 9
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 14 w Opolu
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne Nr 54
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 8
      minus Dom Dziecka
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Zespół Szkolno - Przedszkolny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
      minus Przedszkole Publiczne Nr 56
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 2
      minus Publiczne Gimnazjum Nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21
      minus Przedszkole Publiczne nr 25
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego
      minus Przedszkole Publiczne Nr 8
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Przedszkole Publiczne nr 24
      minus SP ZOZ ,,Śródmieście"
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Publiczne Gimnazjum nr 3
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Przedszkole Publiczne nr 38
      minus Przedszkole Publiczne nr 53
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4
      minus Publiczne Przedszkole nr 6
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16
      minus Publiczne Liceum nr I
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 33
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 46
      minus Żłobek nr 2
      minus Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Straż Miejska
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 51
      minus Kontrola dotacji w Stowarzyszeniu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Opolski Teatr Laki i Aktora w Opolu
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Zespół Szkół Budowlanych
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Specjalnych 2011 r.
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
      minus Kontrola dotacji
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Komunalny sp. z o.o.
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 2 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
      minus Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowtnej ,,Zaodrze"
      minus Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 38 - kontrola sprawdzająca
      minus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
      minus Zespół Placówek Oświatowych
      minus Publiczne Przedszkole nr 16
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 - kontrola sprawdzająca
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
      minus Przedszkole Publiczne nr 5 - kontrola sprawdzająca
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus SP ZOZ ,,Centrum"
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Publiczne Gimnazjum nr 1 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 24 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 42 - kontrola sprawdzająca
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 33 - kontrola sprawdzająca
      minus Przedszkole Publiczne nr 20
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
      minus Realizacja wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 37
      minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
      minus Publiczne Gimnazjum nr 7 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Ośrodek Interwencji Kryzysowej
      minus Pogotowie Opiekuńcze
      minus Przedszkole Publiczne nr 4 - kontrola sprawdzająca
      minus Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o.
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. S.Staszica
      minus Zespół Szkół Elektrycznych
      minus Żłobek nr 4
      minus Wodociągi Kanalizacja sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 36
      minus Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,, Magnolia"
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Klub Sportowy ,,Gwardia"
      minus Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
      minus Wydział Polityki Społecznej- Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Reguły Św. Franciszka i Fundacja ,,Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym"
      minus Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 14
      minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
      minus Publiczna Szkola Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata
      minus Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu 2011
      minus Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Opolu
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńca” Opole
      minus Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego
      minus Przedszkole Publiczne nr 56
      minus Przedszkole Publiczne nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 30
      minus Przedszkole Publiczne nr 5
      minus Przedszkole Publiczne nr 29
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
      minus Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ”Horyzont”
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Dom Dziecka
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Przedszkole Publiczne nr 18
      minus Przedszkole Publiczne nr 28
      minus Przedszkole Publiczne nr 3
      minus Żłobek nr 2
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Przedszkole Publiczne Specjalne nr 53 ,,Iskierka"
      minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
      minus Przedszkole Publiczne nr 55
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Przedszkole Publiczne nr 23
      minus Przedszkole Publiczne nr 51
      minus Żłobek nr 3
      minus Przedszkole Publiczne nr 8
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
      minus Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Stowarzyszenie Opolskie Lamy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
      minus Stowarzyszenie „Opolski Projektor Animacji Kulturalnych” w Opolu
      minus Fundacja ,,Fioletowy Pies"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Niepubliczny Żłobek,,Bajkowo"
      minus Miejska Biblioteka Publiczna
      minus Dom Dziecka
      minus Centrum Opieki i Edukacji „DINO” w Opolu
      minus Ogród Zoologiczny w Opolu
      minus Straż Miejska
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina marzeń”
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Przedszkole Publiczne nr 26
      minus Galeria Sztuki Współczesnej
      minus Powiatowy Urząd Pracy
      minus Muzeum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zaodrze"
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
      minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
      minus Żłobek nr 9 w Opolu
      minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
      minus Przedszkole Publiczne nr 43
      minus Miejski Zarząd Dróg
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunlanych
      minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
      minus Centrum Opieki i Edukacji ,,Dino"
      minus Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom ,,Bądź Dobroczyńcą"
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Serce dla Serca”
      minus Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 22
      minus Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem ,,Kangurek24" s.c.
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Płomyczki"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Bajkowo"
      minus Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Horyzont"
      minus Stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Charytatywna
      minus Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ,,ELPIS"
      minus Niepubliczny Żłobek ,,Paprotka"
      minus Młodzieżowy Dom Kultury
      minus Miejski Zarząd Lokali Komunalnych
      minus „Centrum Kreatywności Kreatywny Żłobek”
      minus Opolski Klub Karate Kyokushin
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Elfów”
      minus Niepubliczny Żłobek „Kraina Marzeń”
      minus Opolski Oddział Regionalny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Opolu
      minus Niepubliczny Żłobek „Pluszowy Kącik”
      minus Stowarzyszenie Immaculata w Opolu
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze”
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Grupowa Praktyka Pielęgniarek „HIGMED” sp. p.
      minus Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”
      minus Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
      minus Opolski Teatr Lalki i Aktora
      minus Przedszkole Publiczne nr 2
      minus Przedszkole Publiczne nr 21
      minus Miejski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli
      minus Centrum Wystawienniczo - Kongresowe
      minus Towarzystwo Sportowe ,,Gwardia"
      minus Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej
      minus Przedszkole Publiczne nr 6
      minus Zespół Szkół Mechanicznych
      minus OTBS sp. z o.o.
      minus Przedszkole Publiczne nr 42
      minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Publiczne Gimnazjum nr 6
      minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26
      minus Przedszkole Publiczne nr 44
      minus Ogród Zoologiczny
      minus Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Opolu
      minus Klub Sportowy Gwardia Opole
      minus Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Orlik Opole
      minus Stowarzyszenie Odra Opole
      minus Opolski Związek Koszykówki
      minus Zespół Szkół Specjalnych
      minus Międzyszkolny Klub Sportowy ZRYW
      minus Stowarzyszenie HAWI RACING TEAM
      minus Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 38
      minus Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
      minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
      minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
      minus Opolski Klub Sportowy Teakwondo
      minus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Omega
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zaodrze"
      minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Opolu, Przedszkole Publiczne nr 16
      minus Zakład Komunalny Sp. z o.o.
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum"
      minus Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
      minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście”
      minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
      minus Miejskie Centrum Świadczeń
      minus MOSiR
      minus Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opolu
      minus Miejski Zarząd Dróg
   plus kontrole wewnętrzne
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

       KWiA.I.1711.00010.2012
Opole, 21 czerwca 2012 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 13/12
 
Jednostka kontrolowana
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
 
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
od 8 do 31 maja 2012 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Wiesław Pałczyński – st. specjalista w
Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Tadeusz Lech – gł. specjalista w Wydziale
Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 26/12
nr 27/12
Przedmiot kontroli
zasady przyznawania i rozliczania zasiłków celowych na posiłki w przedszkolach i posiłków w szkołach oraz dodatków stałych za przedszkola dla dzieci ubogich
 
Okres objęty kontrolą
2011
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Zdzisław Markiewicz – dyrektor MOPR
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały:
   Irena Wodecka – główna księgowa
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)-kierownik Działu Pomocy Środowiskowej
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– kierownik
Sekcji Świadczeń

 

    
Podstawy prawne
 
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).
 
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami).
 
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami).
 
     4. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późniejszymi zmianami).
 
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 
5.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207 z późniejszymi zmianami).
 
6.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. 38 poz. 861 z późniejszymi zmianami).
 
8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103).
 
    9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”(Dz. U. Nr 25, poz. 186 z późniejszymi zmianami).
 
    10.Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. nr 127 poz. 1055 );
 
   11. Zarządzenie Nr 12/2005 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w  Opolu z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielania świadczeń przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.
 
   12. Zarządzenie Nr 48/2005 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2005 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu w sprawie zasad udzielania świadczeń przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.
 
    13.Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie  standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.
 
        Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena gospodarowania przydzielonymi środkami finansowymi, w szczególności pod kątem prawidłowego i terminowego realizowania wniosków i wydawanych decyzji oraz ich zgodności z prawem.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się z obowiązującą procedurą postępowania w zakresie prowadzenia spraw objętych zakresem kontroli. Badaniem objęto wybrane wydatki ze środków własnych gminy oraz decyzje obowiązujące w IV kwartale 2011 r., w szczególności pod kątem:
- zgodności procedur postępowania z obowiązującymi przepisami,
- prawidłowości i rzetelności rejestracji składanych wniosków,                                
- zachowania terminowości przy wydawaniu decyzji i przekazywanych środków,
- prawidłowości i zasadności kwalifikowania osób do określonych form pomocy,
- zgodności z podstawami prawnymi i faktycznymi wydanych decyzji.
- zgodności kwot z przyznanych decyzji z przelewami bankowymi.
 
USTALENIA KONTROLI
 
I. W zakresie spraw organizacyjnych
 
         Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu realizuje program rządowy zgodnie z ustawą o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z dnia 29 grudnia 2005 roku. Celem programu jest - poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, upowszechnianie zdrowego stylu żywienia, poprawę poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach oraz rozwój w gminach bazy żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.
Program przewiduje otrzymanie pomocy w następujących formach:
- posiłek, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego,
         - zasiłek celowyna zakup posiłku lub zakup żywności (w tym na zakup posiłku      dzieciom przebywającym placówkach oświatowych, gdzie rodzice zobowiązani są do pokrywania kosztów żywienia),
         - świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.
Ponadto w ramach programu są realizowane działania dotyczące w szczególności:
       - tworzenia nowych lub doposażenia istniejącychpunktów przygotowywania
 lub wydawania posiłków,
       - dowozu posiłków.
Zgodnie z art.14 powyższej ustawy - na realizację Programu gmina może otrzymać dotację, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji Programu. Ogólny koszt realizacji programu w 2011 roku wyniósł 1.171.005,59 zł w tym: środki własne (rozdział 85214) – 481.005,59 zł tj. 41,08% ogólnego kosztu realizacji programu oraz dotacja (rozdział) – w kwocie 690.000,00 zł tj. 58,92% ogólnego kosztu realizacji programu.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - z bezpłatnej pomocy w zakresie dożywiania może skorzystać osoba w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 526,50 zł, a dla osoby samotnie gospodarującej 715,50 zł. W zakresie dożywiania mają zastosowanie ponadto odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej, dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej. Decyzje administracyjne w tych sprawach wydawane są w Sekcji Świadczeń za pomocą systemu informatycznego „POMOST Std” (Pomost Standard) firmy Sygnity S.A.
         Zgodnie z § 20 Regulaminu Organizacyjnego MOPR (zał. do zarządzenia Prezydenta Miasta Opola nr OR.I-0151-1794/10 z dnia 15.02.2010 r.)zadania w zakresie objętym kontrolą wykonuje Dział Pomocy Środowiskowej.Kierownikiem Działu jest pani(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.). W skład Działu Pomocy Środowiskowej wchodzi Sekcja Świadczeń oraz sześć Rejonów Opiekuńczych. Bezpośrednio odpowiedzialnymi za realizację tych zadań są kierownik Sekcji Świadczeń oraz kierownicy poszczególnych Rejonów Opiekuńczych. W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika Sekcji Świadczeń pełniła Pani (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zatrudniona od 01.05.2010 r.
         Na dzień 01.01.2011 r. w Dziale Pomocy Środowiskowej zatrudnionych było 60 osób na 60 etatach. W 2011 r. stan zatrudnienia zwiększył się o 4 osoby i 3,75 etatów. Na dzień 31.12.2011r. zatrudnionych było 64 osoby na 3,75 etatach, w tym w Rejonach Opiekuńczych45 osób na 45 etatach (akta kontroli Nr 12/13/I/10
 
Poniższa tabela przedstawia stan pracowników zatrudnionych w DPŚ w latach 2010 – 2011:
 

 

 
2010
2011
2011- nowe etaty
osoby
etaty
osoby
etaty
osoby
etaty
DPŚ- całość
60
60
64
63,75
4
3,75
 
W tym: rejony opiekuńcze
46
46
45
45
2
2
W tym: sekcja świadczeń
11
11
11
11
1
1
W tym: zespół ds. pomocy inst.
-
-
5
4,75
1
0,75
W tym: pozostali
3
3
3
3
-
-
 

 

 
         Zasady funkcjonowania oraz szczegółowy zakres działania Działu Pomocy Środowiskowej reguluje Zarządzenie nr 19/2011 z dnia 24 marca 2011 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu w sprawie struktury organizacyjnej oraz szczegółowego zakresu działania Działu Pomocy Środowiskowej. Stosownie do § 1 powyższego Zarządzenia w skład Działu Pomocy Środowiskowej wchodzą Rejony Opiekuńcze o nr od I do VI, Sekcja Świadczeń oraz Zespół ds. Pomocy Instytucjonalnej.
          Natomiast procedury przyznawania świadczeń określa zarządzenie dyrektora w sprawie udzielania świadczeń przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu. Procedury te przewidują wykonywanie następujących czynności po przyjęciu wniosku:
- analiza wstępna (kompetencyjna, merytoryczna, formalna),
- przeprowadzenie wywiadu środowiskowego,
- ocena kompletności oraz formalna zebranych dowodów,
- weryfikacja zgromadzonych dokumentów,
- podejmowanie decyzji,
- realizacja decyzji (sporządzenie listy wypłat, przekazanie kopii decyzji realizatorom świadczeń),
-  monitoring wykorzystania pomocy.
         
          Z zapisów w ewidencji kontroli wynika, że w 2011 w jednostce przeprowadzonych zostało pięć kontroli zewnętrznych, w tym cztery przez Urząd Wojewódzki w Opolu oraz jedna przez Referat Audytu Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Opola. W dniach 13-14.07.2011 r. Urząd Wojewódzki w Opolu przeprowadził kontrolę problemową obejmującą ocenę realizacji w 2010 r. Programu Wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.Nieprawidłowości nie stwierdzono. Przedmiotem pozostałych kontroli nie były zagadnienia związane z tematyką niniejszej kontroli (akta kontroli Nr 12/13/I/14-15).
           Ponadto w grudniu 2011 r. pracownik zatrudniony w jednostce na stanowisku do spraw kontroli wewnętrznej przeprowadził kontrolę problemową w Dziale Pomocy Środowiskowej w zakresie: Realizacja zadań związanych z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
 
 II. Wydatki ze środków budżetowych gminy w 2011 r.
                  
         W zakresie wydatków objętych kontrolą jednostka kontrolowana rozlicza się z budżetem gminy w dziale 852 – pomoc społeczna, rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
         Wydatki na świadczenia będące przedmiotem niniejszej kontroli klasyfikowane były w paragrafie 3110 - świadczenia społeczne, w tym świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej.
         Ze sprawozdania Rb-28S oraz z ewidencji księgowej wynika, że w 2011 r. wydatki MOPR ogółem w tym paragrafie wyniosły 943.532,40 zł (akta kontroli Nr 12/13/I/17).
II.1. W zakresie przyznawania świadczeń na posiłki w szkołach w IV kwartale 2011 r.
         Z ewidencji księgowej wynika, że w 2011 r. wydatki w tym zakresie wyniosły ogółem 54.391,96 zł, w tym wydatki w IV kwartale 22.510,00 zł (akta kontroli Nr 12/13/I/18-19).Ogółem w 2011 r. obowiązywały 164 decyzje dotyczące bezpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w szkołach, w tym 75 decyzje obowiązujące w IV kwartale. Jednocześnie w okresie tym wydano 2 decyzje odmowne, obie w IV kwartale (akta kontroli Nr 12/13/I/16-17).
Ilość decyzji obowiązujących w 2011 roku, w tym w IV kwartale, w rozbiciu na poszczególne rejony przedstawia poniższa tabela:
 

 

Ilość decyzji obowiązujących w 2011 roku ogółem:
Ilość decyzji obowiązujących w IV kwartale 2011 r.
Ilość decyzji odmownych w 2011 roku
Ilość decyzji odmownych w IV kwartale 2011 r.
164
75
2
2
w tym:
            R 0 – 8
            R I – 30
R II – 27
 R III – 13
 R IV – 65
R V – 15
            R VI - 6
w tym:
             R 0 – 7
 R I – 15
  R II – 12
 R III – 7
 R IV – 22
             R V – 7
R VI - 5
w tym:
 R 0 –  0
R I – 1
R II – 0
 R III– 0
 R IV – 1
R V – 0
R VI - 0
w tym:
R 0 – 0
R I – 1
R II – 0
 R III – 0
 R IV – 1
R V – 0
R VI – 0
 

 

 
Ustalono, że w badanym okresie decyzje przyznające posiłki wydano dla dzieci uczęszczających do 30 szkół i placówek.
Jednocześnie w IV kwartale z posiłków korzystało 19 dzieci w 7 szkołach, w których dyrektorzy wydali decyzje na podstawie art.6a ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. oLiczba dzieci i uczniów nie może przekroczyć 20 % liczby uczniów i dzieci dożywianych ogółem w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w danym miesiącu na podstawie wydanych decyzji administracyjnych. ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Przepis ten stanowi, żew szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko korzystające z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole lub przedszkolu wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola udziela pomocy w formie posiłku, informując jednocześnie ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o udzieleniu pomocy.
Poniższe tabele zawierają zestawienia wydanych decyzji, liczby dzieci oraz przekazanych należności za posiłki z podziałem na poszczególne szkoły i placówki:
 

 

          Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu
Liczba wydanych decyzji
Liczba dzieci którym decyzją przyznano posiłki
Liczba dzieci korzystających z posiłków zgodnie z art.6a
Przekazana należność za posiłki
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał
12
7
8
6
0
0
5 129,50 zł
2 002,00 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Opolu
Liczba wydanych decyzji
Liczba dzieci którym decyzją przyznano posiłki
Liczba dzieci korzystających z posiłków zgodnie z art.6a
Przekazana należność za posiłki
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał
22
8
21
11
1
1
14 533,50 zł
4 004,00 zł

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Opolu
Liczba wydanych decyzji
Liczba dzieci którym decyzją przyznano posiłki
Liczba dzieci korzystających z posiłków zgodnie z art. 6a
Przekazana należność za posiłki
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał
8
4
9
6
0
0
6 710,20 zł
2 385,60 zł

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Opolu
Liczba wydanych decyzji
Liczba dzieci którym decyzją przyznano posiłki
Liczba dzieci korzystających z posiłków zgodnie z art. 6a
Przekazana należność za posiłki
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał
3
3
4
4
0
0
2 209,50 zł
1 512,00 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 w Opolu
Liczba wydanych decyzji
Liczba dzieci którym decyzją przyznano posiłki
Liczba dzieci korzystających z posiłków zgodnie z art. 6a
Przekazana należność za posiłki
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
3
1
4
2
2
2
2 832,50 zł
1 526,00 zł

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu
Liczba wydanych decyzji
Liczba dzieci którym decyzją przyznano posiłki
Liczba dzieci korzystających z posiłków zgodnie z art. 6a
 Przekazana należność za posiłki
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
3
0
2
0
0
0
1 059,50 zł
0

 

 
 
 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 w Opolu
Liczba wydanych decyzji
Liczba dzieci którym decyzją przyznano posiłki
Liczba dzieci korzystających z posiłków zgodnie z art. 6a
 Przekazana należność za posiłki
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
1
0
1
0
0
0
656,50 zł
0

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Opolu                                                                                  
Liczba wydanych decyzji
Liczba dzieci którym decyzją przyznano posiłki
Liczba dzieci korzystających z posiłków zgodnie z art. 6a
 Przekazana należność za posiłki
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
5
4
10
9
0
0
6 910,50 zł
2 800,00 zł

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu
Liczba wydanych decyzji
Liczba dzieci którym decyzją przyznano posiłki
Liczba dzieci korzystających z posiłków zgodnie z art. 6a
 Przekazana należność za posiłki
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
8
4
10
6
0
0
6 351,50 zł
2 352,00 zł

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Opolu
Liczba wydanych decyzji
Liczba dzieci którym decyzją przyznano posiłki
Liczba dzieci korzystających z posiłków zgodnie z art. 6a
 Przekazana należność za posiłki
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
16
10
13
13
0
0
11 208,10 zł
5 076,50 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 w Opolu
Liczba wydanych decyzji
Liczba dzieci którym decyzją przyznano posiłki
Liczba dzieci korzystających z posiłków zgodnie z art. 6a
 Przekazana należność za posiłki
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
21
9
22
10
8
6
11 043,00 zł
3 835,00 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 w Opolu
Liczba wydanych decyzji
Liczba dzieci którym decyzją przyznano posiłki
Liczba dzieci korzystających z posiłków zgodnie z art. 6a
 Przekazana należność za posiłki
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
4
1
4
1
0
0
3 027,90 zł
     390,50 zł

 

 

 

 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 w Opolu
Liczba wydanych decyzji
Liczba dzieci którym decyzją przyznano posiłki
Liczba dzieci korzystających z posiłków zgodnie z art. 6a
 Przekazana należność za posiłki
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
5
3
6
5
0
0
2 817,50 zł
 1 597,50 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 w Opolu
Liczba wydanych decyzji
Liczba dzieci którym decyzją przyznano posiłki
Liczba dzieci korzystających z posiłków zgodnie z art. 6a
 Przekazana należność za posiłki
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
26
10
22
16
5
4
21 058,50 zł
 6 909,00 zł
 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25 w Opolu
Liczba wydanych decyzji
Liczba dzieci którym decyzją przyznano posiłki
Liczba dzieci korzystających z posiłków zgodnie z art. 6a
 Przekazana należność za posiłki
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
2
1
2
2
0
0
1 525,80 zł
768,80 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26 w Opolu
Liczba wydanych decyzji
Liczba dzieci którym decyzją przyznano posiłki
Liczba dzieci korzystających z posiłków zgodnie z art. 6a
 Przekazana należność za posiłki
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
7
1
6
2
0
0
3 281,80 zł
 766,80 zł
 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 w Opolu
Liczba wydanych decyzji
Liczba dzieci którym decyzją przyznano posiłki
Liczba dzieci korzystających z posiłków zgodnie z art. 6a
 Przekazana należność za posiłki
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
2
1
2
2
0
0
2 310,00 zł
 770,00 zł
 
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Opolu
Liczba wydanych decyzji
Liczba dzieci którym decyzją przyznano posiłki
Liczba dzieci korzystających z posiłków zgodnie z art. 6a
 Przekazana należność za posiłki
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
3
1
3
1
0
0
1 501,50 zł
 461,50 zł
Publiczne Gimnazjum nr 2 w Opolu
Liczba wydanych decyzji
Liczba dzieci którym decyzją przyznano posiłki
Liczba dzieci korzystających z posiłków zgodnie z art. 6a
 Przekazana należność za posiłki
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
12
5
8
6
0
0
7 130,00 zł
1 918,00 zł
 
 
Publiczne Gimnazjum nr 4 w Opolu
Liczba wydanych decyzji
Liczba dzieci którym decyzją przyznano posiłki
Liczba dzieci korzystających z posiłków zgodnie z art. 6a
 Przekazana należność za posiłki
2011
IV kw. 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
11
5
11
7
1
1
7 184,50 zł
  912,00 zł
Publiczne Gimnazjum nr 5 w Opolu                                                                                   
Liczba wydanych decyzji
Liczba dzieci którym decyzją przyznano posiłki
Liczba dzieci korzystających z posiłków zgodnie z art. 6a
 Przekazana należność za posiłki
2011
IV kw. 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
2
1
2
1
1
1
 997,60 zł
   255,60 zł
Publiczne Gimnazjum nr 6 w Opolu
Liczba wydanych decyzji
Liczba dzieci którym decyzją przyznano posiłki
Liczba dzieci korzystających z posiłków zgodnie z art. 6a
 Przekazana należność za posiłki
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
3
1
3
1
0
0
833,10 zł
397,60 zł
Publiczne Gimnazjum nr 7 w Opolu
Liczba wydanych decyzji
Liczba dzieci którym decyzją przyznano posiłki
Liczba dzieci korzystających z posiłków zgodnie z art. 6a
 Przekazana należność za posiłki
2011
IV kw. 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
3
2
3
2
0
0
1 072,50 zł
721,00 zł
Publiczne Gimnazjum nr 8 w Opolu
Liczba wydanych decyzji
Liczba dzieci którym decyzją przyznano posiłki
Liczba dzieci korzystających z posiłków zgodnie z art. 6a
 Przekazana należność za posiłki
2011
IV kw. 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
7
3
8
5
0
0
4 688,00 zł
1 813,00 zł
Publiczne Gimnazjum w Przyworach
Liczba wydanych decyzji
Liczba dzieci którym decyzją przyznano posiłki
Liczba dzieci korzystających z posiłków zgodnie z art. 6a
 Przekazana należność za posiłki
2011
IV kw. 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
2
1
2
1
0
0
657,50 zł
132,50 zł

 

 

 

Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa w Opolu
Liczba wydanych decyzji
Liczba dzieci którym decyzją przyznano posiłki
Liczba dzieci korzystających z posiłków zgodnie z art. 6a
 Przekazana należność za posiłki
2011
IV kw. 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
1
0
1
0
0
0
624
0

 

 
 
 
 

 

Zespół Szkół Specjalnych w Opolu
Liczba wydanych decyzji
Liczba dzieci którym decyzją przyznano posiłki
Liczba dzieci korzystających z posiłków zgodnie z art. 6a
 Przekazana należność za posiłki
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
6
3
6
4
4
4
3 558,00 zł
1 482,00 zł

 

 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Grodkowie
Liczba wydanych decyzji
Liczba dzieci którym decyzją przyznano posiłki
Liczba dzieci korzystających z posiłków zgodnie z art. 6a
 Przekazana należność za posiłki
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
1
0
1
0
0
0
701,20 zł
0

 

 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Głogówku
Liczba wydanych decyzji
Liczba dzieci którym decyzją przyznano posiłki
Liczba dzieci korzystających z posiłków zgodnie z art. 6a
 Przekazana należność za posiłki
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
1
0
1
0
0
0
472,5
0

 

 

 

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 13 dla Niewidomych i słabowidzą-cych we Wrocławiu
Liczba wydanych decyzji
Liczba dzieci którym decyzją przyznano posiłki
Liczba dzieci korzystających z posiłków zgodnie z art. 6a
 Przekazana należność za posiłki
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
2011
IV kwartał 2011
0
0
0
0
4
0
1 110,20 zł
0

 

 
Niniejszą kontrolą objęto wszystkie decyzje dotyczące nieodpłatnych posiłków dla dzieci w szkołach obowiązujące w IV kwartale 2011 r. w Rejonach I i III. Szczegółowe dane w tym zakresie zawierają poniższe zestawienia:(akta kontr.12/13/I/19-20).
Rejon I        

 

Sprawa o numerze decyzji administracyjnej
Data złożenia wniosku
Wymagane dokumenty
Data wydania decyzji administracyjnej
Potwierdzenie odbioru decyzji przez stronę
Data wpływu listy uczniów korzystających z obiadów
Data przelewu środków
 finansowych na wskazane
 przez szkoły konto bankowe
 
 
 
 
 
 
Tak
Nie
Tak
Nie
 
 
 
 
MOPR.DPŚ.RI.4031-9720-5399/11
03.10.11
X
 
31.10.11
X
 
28.10, 05.12, 06.12 - SP 1
08-11-2011; 08-12-2011;
09-12-2011
 
 
 
 
MOPR.DPŚ.RI.4031-0037-4843/11
01.09.11
X
 
26.09.11
X
 
03.11, 02.12, 12.12-PG4 03.10, 08.11, 06.12 -SP16 
16-11-2011; 16-12-2011
07-10-2011; 16-11-2011;
 13-12-2011
 
 
 
 
 
MOPR.DPŚ.RI.4031-0311-5044/11
14.09.11
X
 
10.10.11
X
 
03.11, 02.12, 12.12 -PG4
16-11-2011; 16-12-2011
 
 
 
 
MOPR.DPŚ.RI.4031-5161-4884/11
05.09.11
X
 
27.09.11
X
 
31.10, 30.11, 13.12 -SP15
03-11-2011; 06-12-2011;
 15-12-2011
 
 
 
 
MOPR.DPŚ.RI.4031-4016-4914/11
01.09.11
X
 
28.09.11
X
 
28.10, 06.12, 06.12- SP2
08-11-2011; 09-12-2011
 
 
 
 
MOPR.DPŚ.RI.4031-7021-4917/11
12.09.11
X
 
28.09.11
X
 
28.10, 06.12, 06.12 - SP2
08-11-2011; 09-12-2011
 
 
 
 
MOPR.DPŚ.RI.4031-2806-4920/11
08.09.11
X
 
29.09.11
X
 
28.10, 06.12, 06.12 - SP2
08-11-2011; 09-12-2011
 
 
 
 
MOPR.DPŚ.RI.4031-3522-4660/11
05.09.11
X
 
12.09.11
X
 
03.10, 08.11, 06.12 -SP16
07-10-2011; 16-11-2011;
 13-12-2011
 
 
 
 
MOPR.DPŚ.RI.4031-1974-4754/11
07.09.11
X
 
20.09.11
X
 
03.10, 08.11, 06.12 -SP16
07-10-2011; 16-11-2011;
13-12-2011
 
 
 
 
MOPR.DPŚ.RI.4031-3397-4489/11
25.08.11
X
 
01.09.11
X
 
28.10, 06.12, 06.12 - SP2
08-11-2011; 09-12-2011
 
 
 
 
MOPR.DPŚ.RI.4031-3517-5634/11
26.10.11
X
 
16.11.11
X
 
06.12, 06.12 - SP2
08-11-2011; 09-12-2011
 
 
 
 
MOPR.DPŚ.RI.4031-5591-4943/11
07.09.11
X
 
30.09.11
X
 
28.10, 05.12, 06.12 - SP1
08-11-2011; 08-12-2011;
 09-12-2011
 
 
 
 
MOPR.DPŚ.RI.4031-2538-4962/11
22.09.11
X
 
30.09.11
X
 
03.11, 02.12, 12.12-PG4 03.10, 08.11, 06.12 -SP16 
16-11-2011; 16-12-2011
07-10-2011; 16-11-2011;
13-12-2011
 
 
 
 
MOPR.DPŚ.RI.4031-6112-5137/11
27.09.11
X
 
14.10.11
X
 
28.10, 05.12, 06.12 - SP 1
08-11-2011; 08-12-2011;
09-12-2011
 
 
 
 
MOPR.DPŚ.RI.4031-6238-4900/11
08.09.11
X
 
27.09.11
X
 
28.10, 06.12, 06.12 - SP2
08-11-2011; 09-12-2011
 
 
 
 

 

 
Rejon III

 

Sprawa o numerze decyzji administracyjnej
Data złożenia wniosku
Wymagane dokumenty
Data wydania decyzji administracyjnej
Potwierdzenie odbioru decyzji przez stronę
Data wpływu
Listy uczniów korzystających
z obiadów
Data przelewu środków
 finansowych na wskazane
przez szkoły konto bankowe
 
 
 
Tak
Nie
Tak
Nie
MOPR.DPŚ.RIII.4031-2885-4838/11
06.09.11
X
 
26.09.11
X
 
28.10, 05.12,
06.12 - SP 1
08-11-2011;
08-12-2011; 09-12-2011
MOPR.DPŚ.RIII.4031-7464-4616/11
30.08.11
X
 
09.09.11
X
 
31.10, 30.11,
13.12 -SP15
03-11-2011; 06-12-2011;
15-12-2011
MOPR.DPŚ.RIII.4031-1436-4765/11
30.08.11
X
 
21.09.11
X
 
04.11, 07.12,
20.12 - PG7
02.11, 05.12,
20.12 - SP11
10-11-2011; 21-12-2011;
22-12-2011;10-11-2011;
06-12-2011; 21-12-2011
MOPR.DPŚ.RIII.4031-2117-4523/11
29.08.11
X
 
05.09.11
X
 
09.11, 06.12,
06.12 - SP21
 05.10, 09.11,
 06.12 -ZSS
18-11-2011; 09-12-2011;
12-12-2011;11-10-2011;
 18-11-2011; 12-12-2011
MOPR.DPŚ.RIII.4031-3219-4994/11
06.09.11
X
 
03.10.11
X
 
28.10- SP2
08-11-2011
MOPR.DPŚ.RIII.4031-3185-5186/11
28.09.11
X
 
17.10.11
X
 
09.11, 06.12,
06.12 - SP21
 05.10, 09.11,
 06.12 -ZSS
18-11-2011; 09-12-2011;
12-12-2011;11-10-2011;
18-11-2011; 12-12-2011
MOPR.DPŚ.RIII.4031-7072-6236/11
28.11.11
X
 
14.12.11
X
 
20.12 - SP11
21-12-2011
 

 

 
 
 
          Z analizy badanej dokumentacji dotyczącej decyzji zawartych w powyższych zestawieniach wynika, że w każdym przypadku były przestrzegane procedury przyznawania świadczeń określone zarządzeniem dyrektora w sprawie udzielania świadczeń przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.
Ponadto wszystkie decyzje zostały wydane w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku, przed wydaniem decyzji zebrano kompletną wymaganą dokumentację, decyzje zostały doręczone za potwierdzeniem odbioru, przekazanie środków nastąpiło niezwłocznie i na właściwe konto szkoły.
 
II.2. W zakresie przyznawania zasiłków celowych na posiłki w przedszkolach
 
         W 2011 r. wydatki w tym zakresie wyniosły ogółem 6.568,96 zł, w tym wydatki w IV kwartale 2.757,10 zł (akta kontroli Nr 12/13/I/40-41).Ogółem w 2011 r. obowiązywało 166 decyzji dotyczących bezpłatnej pomocy w zakresie zasiłków celowych na posiłki w przedszkolach, w tym 62 decyzje obowiązujące w IV kwartale. W 2011 r. nie wydawano decyzji odmownych (akta kontroli Nr 12/13/I/36-39).
Ilość decyzji obowiązujących w 2011 roku, w tym w IV kwartale, w rozbiciu na poszczególne rejony przedstawia poniższa tabela:
        
 

 

Ilość decyzji obowiązujących w 2011 roku
Ilość decyzji obowiązujących w IV kwartale 2011
Ilość decyzji odmownych w 2011 roku
Ilość decyzji odmownych w IV kwartale 2011
166
62
0
0
w tym:
              R 0 –   2
              R I – 51
R II – 27
R III – 14
R IV – 29
R V – 19
R VI - 24
w tym:
R 0 –   2
R I –   21
R II –   5
R III – 6
 R IV – 13
              R V – 6
              R VI - 9
w tym:
R 0 – 0
            R I – 0
R II – 0
R III – 0
R IV – 0
R V – 0
R VI - 0
w tym:
R 0 – 0
                  R I – 0
R II – 0
 R III – 0
 R IV – 0
 R V – 0
 R VI - 0
 

 

 
Niniejszą kontrolą objęto wszystkie decyzje dotyczące opłat za posiłki w przedszkolach obowiązujące w IV kwartale 2011 r. w Rejonach I i III. Szczegółowe dane w tym zakresie zawierają poniższe zestawienia:
 
Rejon I

 

Sprawa o numerze decyzji administracyjnej
Data złożenia wniosku
Wymagane dokumenty
Data wydania decyzji administracyjnej
Potwierdzenie odbioru decyzji przez stronę
Termin wypłaty
 świadczenia
Tak
Nie
Tak
Nie
Data przelewu
na konto
Data odbioru świadczenia w kasie
MOPR.DPŚ.RI.4033-9720-5399/11
03.10.11
X
 
31.10.11
X
 
 
09-11-2011
MOPR.DPŚ.RI.4033-9720-6242/11
15.11.11
X
 
14.12.11
X
 
 
30-12-2011
MOPR.DPŚ.RI.4033-2806-6238/11
09.12.11
X
 
14.12.11
X
 
 
30-12-2011
MOPR.DPŚ.RI.4033-7021-5811/11
28.10.11
X
 
23.11.11
X
 
 
30-11-2011
MOPR.DPŚ.RI.4033-6238-5892/11
21.11.11
X
 
28.11.11
X
 
 
30-11-2011
MOPR.DPŚ.RI.4033-3522-5432/11
26.10.11
X
 
31.10.11
X
 
 
09-11-2011
MOPR.DPŚ.RI.4033-2806-5875/11
17.11.11
X
 
28.11.11
X
 
 
30-11-2011
MOPR.DPŚ.RI.4033-7021-6482/11
30.11.11
X
 
22.12.11
X
 
 
30-12-2011
MOPR.DPŚ.RI.4033-7954-5166/11
04.10.11
X
 
17.10.11
X
 
18-10-2011
 
MOPR.DPŚ.RI.4033-7954-6076/11
01.12.11
X
 
09.12.11
X
 
 
30-12-2011
MOPR.DPŚ.RI.4033-5591-6090/11
24.11.11
X
 
09.12.11
X
 
 
30-12-2011
MOPR.DPŚ.RI.4033-5591-5444/11
18.10.11
X
 
04.11.11
X
 
 
09-11-2011
MOPR.DPŚ.RI.4033-7964-5712/11
07.11.11
X
 
18.11.11
X
 
 
30-11-2011
MOPR.DPŚ.RI.4033-3522-6467/11
25.11.11
X
 
22.12.11
X
 
 
30-12-2011
MOPR.DPŚ.RI.4033-6238-6420/11
06.12.11
X
 
21.12.11
X
 
 
30-12-2011
MOPR.DPŚ.RI.4033-6689-6456/11
24.11.11
X
 
21.12.11
X
 
 
30-12-2011
MOPR.DPŚ.RI.4033-3901-6058/11
29.11.11
X
 
09.12.11
X
 
 
30-12-2011
MOPR.DPŚ.RI.4033-9457-5063/11
20.09.11
X
 
11.10.11
X
 
 
31-10-2011
MOPR.DPŚ.RI.4033-5377-6254/11
16.11.11
X
 
15.12.11
X
 
 
30-12-2011
MOPR.DPŚ.RI.4033-7464-5628/11
26.10.11
X
 
16.11.11
X
 
18-11-2011
 
MOPR.DPŚ.RI.4033-2200-5484/11
04.10.11
X
 
04.11.11
X
 
 
16-11-2011
 
 

 

 
Rejon III

 

Sprawa o numerze decyzji administracyjnej
Data złożenia wniosku
Wymagane dokumenty
Data wydania decyzji
Potwierdzenie odbioru decyzji przez stronę
Termin wypłaty świadczenia
Tak
Nie
Tak
Nie
Data przelewu na konto
Data odbioru świadczenia w kasie
MOPR.DPŚ.RIII.4033-2885-6424/11
05.12.11
X
 
21.12.11
X
 
23-12-2011
 
MOPR.DPŚ.RIII.4033-2885-5957/11
02.11.11
X
 
30.11.11
X
 
01-12-2011
 
MOPR.DPŚ.RIII.4033-4429-6526/11
16.12.11
X
 
23.12.11
X
 
23.12.2011
 
MOPR.DPŚ.RIII.4033-4429-4714/11
03.11.11
X
 
18.11.11
X
 
21.11.2011
 
MOPR.DPŚ.RIII.4033-2885-5440/11
07.10.11
X
 
31.10.11
X
 
04.11.2011
 
MOPR.DPŚ.RIII.4033-1436-6164/11
30.11.11
X
 
12.12.11
X
 
14.12.2011
 

 

 
          Z analizy badanej dokumentacji dotyczącej decyzji zawartych w powyższych zestawieniach wynika, że w każdym przypadku były przestrzegane procedury przyznawania świadczeń określone zarządzeniem dyrektora w sprawie udzielania świadczeń przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.
Ponadto wszystkie decyzje zostały wydane w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku, przed wydaniem decyzji zebrano kompletną wymaganą dokumentację, decyzje zostały doręczone za potwierdzeniem odbioru, przekazanie środków nastąpiło niezwłocznie.
W ośmiu przypadkach środki przekazano na właściwe konto wnioskodawcy, a w dziewiętnastu przypadkach wypłaty świadczenia dokonywano gotówką w kasie.
 
II.3. W zakresie przyznawania dodatków stałych za przedszkola dla dzieci ubogich
 
         Ustalono, że MOPR w Opolu nie przyznawał takich świadczeń. Zadania w tym zakresie realizowane były w ten sposób, że na wniosek strony wydawano zaświadczenia potwierdzające, iż dochód rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego rodziny określonego w ustawie o pomocy społecznej. Obecnie kryterium dochodowe wynosi 351 zł na osobę w rodzinie, a dla osoby samotnie gospodarującej kryterium dochodowe wynosi 477 zł. W roku 2011 wydano 107 takich zaświadczeń.
         Ustalono, że w IV kwartale 2011 MOPR nie wydał żadnego zaświadczenia, gdyż zgodnie z Uchwałą Nr IX/117/11 Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2011 r. odpłatność za świadczenia w przedszkolu ustala się na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku. Każdy Rejon Opiekuńczy prowadzi rejestr, w którym rejestrowane są wszystkie wydane zaświadczenia.
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.
 
Zgodnie z § 20 ust.1-2 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.I-0120.1.77.2012 z dnia 25 maja  2012 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru protokołu.
 
 
 

 

Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
Data: ........................
 
          
          Zespół kontrolny          
        
 
(podpisy)
 
Data:................

 

 
 

Załączniki do pobrania: 2013-07-05 12:27:05 - Wystąpienie pokontrolne (27.00 kB)

Ilość odwiedzin: 5494
Nazwa dokumentu: Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesław Pałczyński, Tadeusz Lech
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Pałczyński, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2013-07-05 12:18:45
Data udostępnienia informacji: 2013-07-05 12:18:45
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-08 11:41:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner